Search result for

การคด

(20 entries)
(0.1527 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การคด-, *การคด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การคด    [N] bend, See also: crook, Ant. การตรง, Example: การคดตัวของแม่น้ำ
การคดโกง    [N] cheat, Ant. การซื่อสัตย์, Example: การคดโกงการเลือกตั้ง ส.ส. มีปรากฏทุกสมัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
isoclinal foldingการคดโค้งของหินแบบพับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isoclinal Folding การคดโค้งของหินแบบพับผ้า
การคดโค้งของหินชั้นที่เป็นไปอย่างรุนแรง ถึงขนาดที่ชั้นหินชนิดต่าง ๆ ถูกอัดชิดติดกันจนมีลักษณะ เป็นชั้นหินคดโค้งพับผ้า ในที่บางแห่ง ถ้าทำการสำรวจธรณีวิทยา โดยไม่ระวังอาจจะวัดความหนาของหินชั้นตอนนั้นเกินความจริงไปหลายเท่า เพราะชั้นหินนั้นทบเข้าหากันหลายตลบ หินชั้นที่คดโค้งรุนแรงแบบนี้ ถ้าจะวัดความหนาจริงต้องดูการเรียงชั้นให้ละเอียด แล้วดูว่ามีการเรียงย้อนกลับหลังหรือไม่ [สิ่งแวดล้อม]
Distortionการคดเคี้ยว,พูดเพี้ยนไปจนฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงพยัญชนะหรือสระ,การผิดรูป,เบี้ยว,การบิดเบี้ยว,ผิดรูปร่างไป,การตัดรายละเอียดบางประการทิ้งไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wait, what did you say the docket number was?รอเดี่ยว หมายเลขรายการคดีของคุณเบอร์อะไรนะ English, Fitz or Percy (2005)
Their trust in us is about to take a major ass-fucking.ความเชื่อมั่นของพวกเขาคือ กำลังใจในการคดีให้สำเร็จ Resistance Is Futile (2007)
I mean, we needed another homicide.คือ เราต้องการคดี In the Valley of Elah (2007)
No, but let's not pretend we don't know the real motives for the Army wanting this case.ไม่ค่ะ เราก็รู้ดีถึงสาเหตุที่พวกทหารต้องการคดีนี้ In the Valley of Elah (2007)
I'll give two days, then I want a progress report of your divorce.ฉันจะให้เวลาคุณอีกสองวัน แล้วฉันจะจัดการคดีหย่าร้างของคุณด้วย Mr. Brooks (2007)
And former criminal prosecutor Barge Michaelson.และอดีตอัยการคดีอาชญากรรม บาร์จ ไมเคิลสัน The Ten (2007)
I'm gonna set your nephew straight, get him singing like a canary... all's right with the world.ผมจะเร่งจัดการคดีหลานชายของคุณ ให้เขาให้การซัดทอดสารภาพหมดเปลือกเลย พระเจ้าอยู่กับเขาทุกที่และคนทั่วโลก Better Call Saul (2009)
I need a list of crimes involving partners within a 90-mile radius of harvest in the last 2 years.ผมต้องการรายการคดีที่มีการลงมือพร้อมคู่หู ในระยะ 90 ไมล์ย้อนหลังลงไป 2 ปี Bloodline (2009)
He just needs another case, that's all.เขาแค่ต้องการคดีใหม่เท่านั้นเอง Sherlock Holmes (2009)
I need a cold case. I need a special assignment.ผมต้องการคดีเจ๋งๆ ผมต้องการการมอบหมายพิเศษ Trouble (2010)
You're the blood-Sucking reptile behind this lawsuit.คุณมันเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานที่ชอบดูดเลือดอยู่เบื้องหลังการคดีความ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
As the authorities are handling the case.ทางการกำลังจัดการคดีอยู่ Mosley Lane (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheat    [N] การคดโกง, See also: การทุจริต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
docket(ดอค'คิท) n. รายการคดีและคำพิพากษาของศาล, รายการเรื่องราวการพิจารณาโดยคณะกรรมการสภา,ใบเซ็นของสินค้า,ใบปะหน้า,หนังสือแสดงการเสียภาษีศุลกากร,บัตร,สาระสำคัญ. vt. นำเข้ารายการพิจารณาคดีของศาล,เขียนใบปะหน้า,สรุปสาระสำคัญ
knavery(เน'เวอรี) n. ความไม่ซื่อ,การคดโกง,การกระทำที่ไม่ซื่อ,เล่ห์เหลี่ยม, Syn. trickery

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top