Search result for

การกล่าว

(62 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การกล่าว-, *การกล่าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกล่าวหา[N] accusation, See also: charging, Example: รัฐบาลนี้จะเจรจาโดยไม่ติดใจหรือมีการกล่าวหาในใจว่าที่ผ่านมามีการตุกติกอะไรบ้าง, Thai definition: การแจ้งต่อผู้มีอำนาจหน้าที่หรือสาธารณชนว่าผู้อื่นได้กระทำความผิด
การกล่าวขวัญ[N] speaking about, See also: mentioning to, referring to, talking about, Syn. การพูด, Example: บุคคลที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงเสมอเมื่อกล่าวถึงเรื่องกลอน คือสุนทรภู่, Thai definition: การพูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น
การกล่าวอ้าง[N] quotation, See also: cite, Example: ีมีการกล่าวอ้างกันอย่างกว้างขวางว่าวิชัยเป็นผู้ลักลอบค้าไม้เถื่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปริยายการกล่าวอ้อมค้อม, นัยทางอ้อม, ตรงข้ามกับ นิปริยาย คือ อย่างตรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repetitionการกล่าวซ้ำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
slander of titleการกล่าวร้ายต่อกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slander of goodsการกล่าวร้ายต่อสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slanderการกล่าวหมิ่นประมาท [ดู defamation ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accusationการกล่าวหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
incriminationการกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
imputation of unchastityการกล่าวหาว่าไม่มีความบริสุทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unchastity, imputation ofการกล่าวหาว่าไม่มีความบริสุทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imputation of incompetence; incompetence, imputation ofการกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incompetence, imputation of; imputation of incompetenceการกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For the "slow and steady" speech.สำหรับ การกล่าวเรื่อง"ช้าและมั่นคง" There Might be Blood (2008)
Does your son have any evidence to support this outrageous accusation?ไม่ทราบว่าองค์ชายมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ในการกล่าวหานี้ไหม? Valiant (2008)
I withdraw the allegation against Knight Valiant.หม่อมฉันขอถอนตัวการกล่าวหาต่ออัศวินวาเลียนท์ Valiant (2008)
So you have no proof to support these allegations?งั้นลูกก็ไม่มีข้อพิสูจน์ในการกล่าวหานี้สินะ? Valiant (2008)
You make these outrageous accusations against a knight on the word of your servant?ลูกทำการกล่าวหาอัศวิน -ฝ่าบาท -ช้าก่อน Valiant (2008)
Since no credit was claimed for the bombing we believe it to be the work of Al-Saleem.ไม่มีการกล่าวอ้างความรับผิดชอบ เรื่องวางระเบิด เราเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือ อัล ซาลีม Body of Lies (2008)
Defendant states she's been deceived by police and others, and that we have given her a boy and tried to make her think it is her son when she says it is not;คุณขัดขืนกฏของรัฐ ทำให้กรมตำรวจเสียชื่อเสียง ด้วยการกล่าวหาว่าเรามอบเด็กชายให้เธอ และพยายามหลอกเธอว่าเป็นลูกชายของเธอ และเธอไม่เชื่อ Changeling (2008)
A public opinion poll indicates a two-to-one disapproval of the pardoning of Richard Nixon.ผลการสำรวจโพลล์ระบุว่า สองต่อหนึ่งไม่พอใจ การกล่าวขอโทษของริชาร์ด นิกสัน Frost/Nixon (2008)
What exactly are you accusing me of?อะไรที่ทำให้คุณแน่ใจในการกล่าวหาผม? Doubt (2008)
CIA and White House officials have declined to respond to these accusations.เจ้าหน้าที่ซีไอเอและไวท์เฮ้าส์ ปฏิเสธที่จะให้คำตอบ กับการกล่าวหานี้ The Happening (2008)
- Dear Adrienne, saying goodbye to you was the hardest thing I've ever had to do and I know I'll never do it again.เอเดรียน ที่รัก การกล่าวคำอำลาคุณ... เป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่ผมเคยทำมา ..และผมรู้ผมจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก Nights in Rodanthe (2008)
And by addressing those deaths, you give them meaning.และการกล่าวถึงผูัที่สูญเสียชีวิต มันเป็นการให้เกียรติแก่พวกเขา Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกล่าวคำหมิ่นประมาท[n. exp.] (kān klāo kham minpramāt) EN: slander   
การกล่าวหา[v.] (kān klāohā) EN: allegation ; accusation   FR: accusation [f] ; allégation [f]
การกล่าวโทษ[n.] (kān klāothōt) EN: indictment   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accusation[N] การกล่าวหา, See also: การประณาม, การหาเหตุ, Syn. indictment, accusal, arraignment
allegation[N] การกล่าวหา, Syn. assertion, affirmation, charge
arraignment[N] การกล่าวหา, Syn. accusation, blame
broadside[N] การกล่าวโจมตี
citation[N] การกล่าวอ้าง, Syn. mention, citing, reference
denunciation[N] การประณามในที่สาธารณะ, See also: การกล่าวหา, Syn. accusation, allegation
exaggeration[N] การกล่าวเกินจริง
farewell[N] การกล่าวลา, See also: การลาจาก, Syn. adieu, parting
impeachment[N] การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐว่าทำผิดศีลธรรมหรือจรรยาบรรณ, See also: การฟ้องร้อง
imputation[N] การใส่ความ, See also: การกล่าวหา, Syn. accusation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
allegation(แอลลิเก' เชิน) n. การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน, กล่าวหา, Syn. accusation, assertion)
arraignment(อะเรน'เมินทฺ) n. การกล่าวหา,การนำตัวมาขึ้นศาล,ภาวะที่ถูกกล่าวหาหรือถูกนำตัวมาขึ้นศาล
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement)
autosuggestion(ออโทซักเจส'เชิน) n. การแนะนำใจตัวเอง (โดยเฉพาะการกล่าวซ้ำสูตรหรือหลักการต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนบุคลิกภาพ. -autosuggestibility n.
bluster(บลัส'เทอะ) {blustered,blustering,blusters} vi.,n. (การ) พัดอย่างแรง,พัดคำราม,คำราม,กล่าวตะคอก,พูดวางโต,เสียงคำราม,การพัดอย่างแรง,การกล่าวตะคอก, See also: blusterer n. blustery,blusterous adj., Syn. storm,rage ,boast
calumniation(คะลัมนิเอ'ชัน) n. การกล่าวร้าย,การป้ายสี, Syn. slander
calumny(แคล'ลัมนี) n. การกล่าวร้าย,การป้ายสี,การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. defamation
delivery(ดิลิฟ'เวอรี) n. การส่ง,การนำส่ง,การกล่าว,การกล่าวสุนทรพจน์,การโยน (ลูกบอล) ,สิ่งที่นำส่ง,การคลอดบุตร,การส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ, Syn. transfer
denunciation(ดินันซีเอ'เชิน) n. การประณาม,การติเตียน,การกล่าวโทษ,การเพิกถอน,การประกาศเพิกถอน, Syn. accusation

English-Thai: Nontri Dictionary
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย
allegation(n) การพูดพล่อย,การกล่าวหา,ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง
arraignment(n) การออกหมายเรียกตัว,การฟ้องร้อง,การกล่าวหา
aspersion(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,ข่าวเท็จ
citation(n) การอ้าง,การอ้างอิง,การกล่าวถึง,การส่งหมาย,หมายศาล
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ
delivery(n) การพูดจา,การกล่าวสุนทรพจน์,การส่งมอบ,การคลอดลูก
denunciation(n) การประณาม,การกล่าวโทษ,การติเตียน,การปรักปรำ
generalization(n) การพูดคลุม,การกล่าวอย่างกว้างๆ,ลักษณะทั่วไป
impeachment(n) การกล่าวหา,การฟ้องร้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
申し訳ない[もうしわけない, moushiwakenai] การกล่าวคำขอโทษ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
発言[はつげん, hatsugen] Thai: การกล่าวคำพูดออกมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top