Search result for

การกระตุ้น

(47 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การกระตุ้น-, *การกระตุ้น*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stimulationการกระตุ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
activationการกระตุ้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stimulationการกระตุ้นการผลิต
การผลิตปิโตรเลียมอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการไหลของปิโตรเลียมจากแหล่งกักเก็บเข้าหลุมผลิต เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของแหล่งกักเก็บบริเวณใกล้หลุมผลิต ถ้ามีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นจะมีการใช้วิธีการกระตุ้นการผลิต อาจใช้วิธีการใช้กรด (Acid zing) หรือวิธีทำให้หินแตก (fracturing) เพื่อช่วยให้การผลิตได้ผลดียิ่งขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Well Stimulationการกระตุ้นหลุมผลิตเพื่อเพิ่มการผลิตให้มากขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Activation (Chemistry)การกระตุ้นทางเคมี [TU Subject Heading]
Cardiac pacing, Artificialการกระตุ้นหัวใจเทียม [TU Subject Heading]
Transcutaneous electric nerve stimulationการกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านทางผิวหนัง [TU Subject Heading]
Activationการกระตุ้น, การเร่งโดยกระตุ้น [การแพทย์]
B Cell Activation, Polyclonalการกระตุ้นบีเซลล์ที่เดียวหลายๆตระกูล [การแพทย์]
Cephalic Phaseการกระตุ้นจากส่วนบนของร่างกาย [การแพทย์]
Chemical Stimulationการกระตุ้นโดยสารเคมี [การแพทย์]
Complement Activationการกระตุ้นระบบคอมปลีเมนต์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The normal neural impulses will be sucked Into a vortexการกระตุ้นเส้นประสาทธรรมดา อาจทำให้ระบบจมลงในน้ำวนได้ Not Cancer (2008)
Minister of the Interior, Hong Seo Hyun is causing a stir in government by treating it as a coup attempt.ท่านเสนาบดีมหาดไทย, ฮง โซ ฮุน เป็นสาเหตุของการกระตุ้นจากความมุ่งมั่นที่จะก่อการกบฏ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
We can continue with it after the spur of economic development.เราจะดำเนินการต่ออีก หลังมีการกระตุ้น ให้พัฒนาเรื่องเศรษฐกิจ Episode #1.5 (2008)
Oh, plants react to human stimulus. They've proved it in tests.พืชตอบสนองการกระตุ้นจากมนุษย์ พวกเขาพิสูจน์แล้ว The Happening (2008)
They react to human stimulus.พวกมันตอบสนองการกระตุ้นของมนุษย์ The Happening (2008)
Have any luck getting a trace on their energy signature?ได้อะไรจากการกระตุ้นพลังงานมั่งมั้ย? Ben 10: Alien Swarm (2009)
Getting outside stimulation helps the brain learn to function again.การกระตุ้นจากภายนอกจะช่วยให้สมองเรียนรู้ ที่จะทำหน้าที่ของมันอีกครั้ง Episode #1.3 (2009)
Now, these two areas have been proven to be linked to romantic love and sexual arousal.ตอนนี้ทั้งสองส่วนนี้ ได้ยืนยันว่า ถูกเชื่อมถึงกัน เพราะความรู้สึกรัก และการกระตุ้นเร้าทางเพศ อืมม Harbingers in a Fountain (2009)
Well, not right now but it's early.มันเยี่ยมมาก การกระตุ้นเล็กๆน้อยๆ นั่นล่ะที่พวกเราต้องการ Fallen Idols (2009)
It's foreplay.มันเป็นการกระตุ้น Bolt Action (2009)
For years, we've been putting a secret into the heart of every member of the Saberling family, be it the cryogenic refrigerator or the new microwave-heated coffeemaker.มันจะเปิดระบบไวเลสที่เรียกว่า เซเบอร์เซ็น มันจะทำการกระตุ้นให้ชิพ \ ที่อยู่บนแผงวงจรหลัก ของทุกผลิตภัณฑ์ เซเบอร์ลิ่ง, G-Force (2009)
Terminate the simulation.สิ้นสุดระบบการกระตุ้น Chuck Versus the Pink Slip (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกระตุ้น[n.] (kān kratun) EN: stimulation; incitement   FR: stimulation [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
immunostimulation(vt ) การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เช่น Several prominent researchers have been issued multiple patents for immunostimulation based, hair loss treatments., S. immune stimulation

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electroshock[N] การกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าใช้ในการบำบัด
impulsion[N] การกระตุ้น
incitement[N] การยั่วยุ, See also: การกระตุ้น, การปลุกปั่น, Syn. motive, stimulus, provocation
sensation[N] ความตื่นเต้น, See also: การกระตุ้นความสนใจ
stimulation[N] การกระตุ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftereffect(อาฟ' เทอะอิเฟคท'ฺ, แอฟ-') n. ผลหลังจากการกระตุ้น, ผลภายหลัง, Syn. side effect
antibody(แอนทิบอ' ดี) n. โปรตีนในร่างกายที่เกิดจากการกระตุ้นของ antigen มันมีฤทธิ์ต้านพิษของ antigen เฉพาะอย่าง
autoerotism(ออโทเออ'ระทิสซึม) n. การกระตุ้นกำหนัดตัวเอง (โดยเฉพาะการทำกามอัตโนมัติ) ., Syn. autoeroticism -autoerotic adj.
cunnilingus(คันนะลิง'กัส) n. การกระตุ้นอวัยวะเพศของ สตรีด้วยปากและลิ้น.
edification(เอดดะฟะเค,'เชิน) n. การสอน,การสั่งสอน,การอบรมศีลธรรม,การเทศนา,การกระตุ้น, Syn. instruction
evocation(เอฟวะเค'เชิน) n. การเรียกปลุก,การขอร้อง,การเรียก,การกระตุ้นให้เกิดขึ้น,การนำมาซึ่ง
excitation(เอคไซเท'เชิน) การกระตุ้น,การปลุกปั่น,การเร้า,ภาวะที่ถูกกระตุ้น,ความตื่นเต้น, See also: excitative adj.
feed(ฟีด) {fed,fed,feeding,feeds} vt. ป้อน,ให้อาหาร,เลี้ยง,ให้,จัดให้,ทำให้พอใจ,กระตุ้น. vi. กิน,กินอาหาร,เข้ามา,การกระตุ้น. -Phr. (be fed up (with) เบื่อ,เบื่อหน่าย) ., See also: feedable adj., Syn. nourish,nurture
fomentation(โฟเมนเท'เชิน) n. การปลุกปั่น,การกระตุ้น,การปลุกระดม,การชโลมด้วยน้ำอุ่น,การทายา, Syn. instigtion
foreplayn. การกระตุ้น ความรู้สึกทางเพศก่อนการร่วมสังวาส

English-Thai: Nontri Dictionary
activation(n) การกระตุ้น,การเคลื่อนไหว
impulsion(n) การดัน,การกระตุ้น,การสนับสนุน,การหนุน,การยุ,แรงดลใจ
instigation(n) การกระตุ้น,การยุยงส่งเสริม,การรบเร้า,การปลุกปั่น
motive(adj) ซึ่งทำให้เคลื่อนไหว,หมุน,เป็นการกระตุ้น
stimulation(n) การปลุกใจ,การกระตุ้น,การส่งเสริม,การปลุกเร้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
刺激[しげき, shigeki] (n) การกระตุ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top