Search result for

กั้น

(77 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กั้น-, *กั้น*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แผ่นกั้นวัตถุที่มีลักษณะแบนเรียบ ใช้สำหรับการกั้น ขวาง ไม่ให้มีวัตถุอื่นเข้ามาและออกไป

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กั้น[V] separate, See also: bar, block, Syn. กัน, Example: หล่อนและเพื่อนแยกห้องนอนกั้นโดยใช้ม่านกั้น
กั้นกาง[V] separate, See also: be in order to make a partition, Syn. ขวางทาง, Example: เขากั้นกางอยู่ที่ประตู, Thai definition: กางแขนออกขวางทางไว้
กั้นกาง[V] obstruct, See also: forbid, Syn. ขัดขวาง, Ant. เห็นด้วย, ยินยอม, Example: แม่กั้นกางไม่ให้ลูกชายแต่งงาน
กั้นบัง[N] name of Thai plants, Syn. ว่านกำบัง, Example: บ้านฉันปลูกว่านกั้นบังไว้หลายต้น, Count unit: ต้น
กั้นรั้ว[V] fence, See also: put up a fence, Syn. ล้อมรั้ว, Example: พ่อกั้นรั้วหลังบ้าน
กั้นแบ่ง[V] share, See also: divide among, Syn. กั้น, แบ่ง, แยก, Ant. รวม, Example: บ้านของเขากับบ้านหลังดังกล่าวมีเพียงรั้วเตี้ยๆ กั้นแบ่งเท่านั้นเอง, Thai definition: แยกออกมาให้เป็นสัดส่วนของใครของมัน
กั้นหยั่น[N] two edged sword, See also: two edged Chinese dagger, Example: เขาเหน็บกั้นหยั่นไว้ที่เอว, Count unit: อัน, ด้าม, Thai definition: มีดสองคมปลายแหลม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กั่นน. ส่วนที่ถัดจากโคนอาวุธ เช่นหอก ดาบ หรือเครื่องมือ เช่นสิ่ว บุ้ง สำหรับหยั่งลงไปในด้าม.
กั้นก. กีดขวางหรือทำสิ่งกีดขวางเพื่อบัง คั่น หรือกันไว้ไม่ให้เข้ามา เช่น ภูเขากั้นเขตแดน กั้นถนน.
กั้นกางก. กางแขนออกขวางทางไว้.
กั้นซู่น. ส่วนประกอบของเครื่องมือชนิดหนึ่งใช้จับปลา มีลักษณะเป็นไม้ซึ่งปักเป็นปีกออกไป ๒ ข้างของปากไซมาน.
กั้นซู่รั้วไซมานน. เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้จับปลา ลักษณะเป็นถุงตาข่ายยาว ใช้หลักขนาดใหญ่ ๒ ต้น ปักห่างกันประมาณ ๖ เมตร เพื่อกางปากถุงไว้ใต้น้ำสำหรับดักปลาที่ว่ายตามกระแสน้ำลง มีไม้จริงขนาดเล็กหรือไม้รวกปักเป็นระยะออกจากปากถุงเป็นปีก ๒ ข้าง ให้ปีกกางเฉียงออกทำมุมประมาณ ๔๕-๙๐ องศา, ซู่กั้นรั้วไซมาน หรือ รั้วไซมาน ก็เรียก.
กั้นบังน. ว่านกั้นบัง. (ดู กำบัง ๓).
กั้นประตูก. เอาของมีค่าอย่างสายสร้อย เข็มขัดทอง เป็นต้น กั้นขบวนขันหมากที่บ้านเจ้าสาว โดยเจ้าบ่าวต้องจ่ายเงินเพื่อให้เป็นค่าเปิดทาง.
กั้นหยั่นน. มีดปลายแหลม มีคม ๒ ข้าง ส่วนของใบมีดตั้งแต่กั่นถึงปลายใหญ่เท่ากัน เป็นอาวุธ สอดเข้าฝัก ใช้เหน็บเอว.
อั้นกั้น เช่น อั้นทางน้ำไว้ไม่ให้ไหล.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blockกั้น,สกัดกั้น,ลูกบาศก์,การอุดตัน,ห้าม,ไม้ท่อน,อุดตันหยุดยั้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm just tired of trying to hold myself back so I don't outshine you.ฉันแค่เหนื่อยกับการปิดกั้นตัวเองเพื่อไม่ให้ล้ำหน้าเธอ The Serena Also Rises (2008)
I'm just tired of trying to hold myself backฉันแค่เหนื่อยกับการปิดกั้นตัวเอง New Haven Can Wait (2008)
There's a world beyond you.มีโลกกั้นระหว่างนาย Not Cancer (2008)
Which is weird, because you've put your bread in a lot of toasters.มันเป็นกำแพงกั้นเพราะ คุณทำขนมปังยาวมากไป Adverse Events (2008)
Suggests a pulmonary obstruction.นำไปสู่การอุดกั้นปอด Lucky Thirteen (2008)
Yeah. There's food here, solar panels, fortified fences.ใช่ ที่นี่มีอาหาร มีพลังงานแสงอาทิตย์ มีรั้วกั้น Episode #1.5 (2008)
Lock down the perimeter.ปิดกั้นอาณาเขตซะ Lair of Grievous (2008)
Rascal, that is an impossible wall of deterrentเจ้าหมอนี่,มันมีกำแพงกั้นไว้อยู่นะ Iljimae (2008)
Lloyd, block the door! Block the door! Block the door!ลอยด์ กั้นประตูนั้นไว้ \ กั้นประตูไว้ Bolt (2008)
Total privacy and completely sound proof!รับรองความเป็นส่วนตัว และแน่นอนทดสอบการกั้นเสียงแล้ว Bolt (2008)
- It was in the newspaper, it was all over the press.อยู่ในบรรยาศของผมและ... กับคุณปิดกั้นมัน แต่... The Eye (2008)
Something locked away deep inside.มีบางอย่างที่ปิดกั้นอยู่ลึกๆ Superhero Movie (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กั้น[v.] (kan) EN: bar ; dam ; intercept ; block ; separate   FR: barrer ; intercepter ; séparer
กั้นกาง[v.] (kankāng) EN: separate ; be in order to make a partition   
กั้นกาง[v.] (kankāng) EN: obstruct ; forbid   
กั้นน้ำ[v. exp.] (kan nām) EN: irrigate   
กั้นบัง[n.] (kanbang) EN: name of Thai plants   
กั้นรั้ว[v. exp.] (kan rūa) EN: fence ; put up a fence   FR: clôturer
กั้นหยั่น[n.] (kanyan) EN: two edged sword   
กั้นแบ่ง[v.] (kanbaeng) EN: share   

English-Thai: Longdo Dictionary
interception(n) การดัก, การสกัดกั้น
diaphram(n ) กะบังลม, แผ่นของกล้ามเนื้อที่กั้นระหว่างช่องท้องกับทรวงอก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boundaries[N] เขตแดน, See also: กั้นเขตแดน, เส้นแบ่งเขต
back up[PHRV] กั้นขวาง, See also: กีดขวาง
bar out[PHRV] ปิดไว้ (ไม่ให้เข้า) มักใช้กับตึกหรืออาคาร, See also: กั้นไว้
divide off[PHRV] กั้นด้วย, See also: แยกออกด้วย, Syn. fence off, rail off, separate off, wall off
encumber with[PHRV] กีดขวาง, See also: กั้นขวางด้วย, ถ่วงด้วย, ทำให้เป็นภาระด้วย
fence in[PHRV] กั้นด้วยรั้ว, See also: ปิดล้อมด้วยรั้ว, Syn. hedge in, hem in
fence off[PHRV] แยกออกมาด้วยรั้ว, See also: กั้นแยกด้ยรั้ว, Syn. divide off, rail off, separate off, wall off
fence out[PHRV] กั้นไม่ให้เข้ามาด้วยรั้ว, See also: ปิดกั้นไว้ด้านนอกด้วยรั้ว
fence with[PHRV] ล้อม...ด้วยรั้ว, See also: กั้นรั้ว
dike[VT] กั้นเขื่อน, See also: ทำเขื่อนกั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altar railราวกั้นระหว่างที่บูชากับส่วนที่เหลือของโบสถ์
antimere(แอน' ทิเมียร์) n. ส่วนของร่างกายที่กั้นด้วยแนวราบเป็นุมุฉากกับแกนยาวของร่างกาย
arrest(อะเรสทฺ') vt. จับ,จับกุม,ดึงดูด,ทำให้หยุด,กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม,ภาวะที่ถูกจับกุม,การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n., Syn. stop,halt)
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
barrage(บะราจฺ') {barraged,barraging,barrages} n. การระดมยิงคุ้มกัน,เครื่องกั้น,ม่านไฟ,การระดมโจมตี,การทะลัก,ปริมาณเหลือล้น,เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller
barricade(บาร์'ริเคด) {barricaded,barricading,barricades} n. สิ่งกีดขวาง,สิ่งกั้น. vt. กีดขวาง,กั้น, See also: barricader n. ดูbarricade, Syn. blockade,barrier
breakwater(เบรค'วอเทอะ) n. เครื่องกีดกั้นคลื่น (เช่นที่อยู่หน้าท่าเรือ
breast walln. เขื่อนกั้นน้ำริมฝั่ง
bulkheadn. ฝากั้น,ส่วนกั้น,กำแพงกั้น
clapboardn. กระดานกั้นฝา

English-Thai: Nontri Dictionary
arrest(vt) จับกุม,กั้น,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ทำให้ชะงัก
bar(n) ท่อนเหล็ก,ไม้กระบอง,ลูกกรง,เครื่องกั้น,รั้ว,สันดอน,บาร์
bar(vt) สกัดกั้น,กีดกั้น,ขวาง,ห้าม
barrage(n) เครื่องป้องกันแนวรบ,ทำนบ,เขื่อน,เครื่องกั้น
barricade(n) สิ่งกีดขวาง,เครื่องกั้น,อุปสรรค
blockade(n) การปิดล้อม,การกั้นด่าน,การขัดขวาง
blockade(vt) กีดกั้น,ปิดล้อม,กั้นด่าน,ขัดขวาง
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต
buffer(n) กันชน,ตัวกั้นกลาง,แป้นปะทะ
bulkhead(n) กำแพงกั้น,ฝากั้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
遮る[さえぎる, saegiru] Thai: กั้น English: to obstruct
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: กั้น English: to prevent

German-Thai: Longdo Dictionary
Schranke(n) |die, pl. Schranken| ที่กั้น, ไม้กั้นเขต เช่น Eisenbahnschranke ที่กั้นตรงรางรถไฟ
Wiederstand leistenต่อต้าน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, See also: wiederstehen
Zaun|der, pl.Zäune| รั้ว อาจจะทำจากโลหะ หรือแผ่นไม้ใช้กั้นบอกอาณาเขตที่ดิน
Terrasse(n) |die, pl. Terrassen| ลานหน้าบ้าน, ลานหลังบ้าน, เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่ติดกับพื้นดิน(ไม่จำเป็นต้องมีรั้วกั้นเป็นขอบ) เช่น Im Urlaub haben wir uns auf der Terrasse im Hotel getroffen und zusammen gefrühstückt. เราเจอกันช่วงหยุดพักร้อนที่เฉลียงของโรงแรม และทานอาหารเช้าด้วยกัน , See also: Related: Balkon
Verhinderung(n) |die, pl. Verhinderungen| อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งกีดกั้น, See also: S. Verwehrung

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top