Search result for

กะเทย

(37 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กะเทย-, *กะเทย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะเทย[N] hermaphrodite, See also: bisexual person, Example: กะเทยส่วนใหญ่ชอบแต่งกายคล้ายผู้หญิง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กะเทยน. คนที่มีอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง, คนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน
กะเทยผลไม้ที่เมล็ดลีบ เช่น ลำไยกะเทย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sex intergrade; hermaphrodite; intersexualกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intergrade, sex; hermaphrodite; intersexualกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intersexual; hermaphrodite; intergrade, sexกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hermaphrodite; intergrade, sex; intersexualกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudohermaphroditeกะเทยเทียม, กะเทยไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hermaphroditismกะเทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, you can dress up like a faggot if you want. Not me.อ้อ คุณอยากจะแต่งตัวเหมือนพวกกะเทยก็เชิญ ไม่ใช่ผม Pilot (2008)
I mean, you're maybe only the world's second-biggest homo.ผมหมายถึง คุณอาจจะเป็นกะเทยสายพันธ์ใหม่ ของโลกสองที่ใหญ่ที่สุด Pilot (2008)
I was gonna take home the other night had a penis.ที่ฉันเกือบพากลับบ้านเป็นกะเทย Gone with the Will (2009)
And finding a hairstyle That doesn't make you look like a lesbian.หรือการทำผม ที่ทำให้นายดูเหมือนกะเทย Sectionals (2009)
Of a liking the ladies guy either, huh?พวกกะเทยจริงไหมล่ะ? Introduction to Statistics (2009)
You let these faggots put vamper juice in me?แกปล่อยให้ไอ้กะเทย เอาเลือดแวมไพร์ให้ฉันเหรอ? I Smell a Rat (2010)
Fucking cock-sucking faggot. You okay?ไอ้พวกกะเทยอุบาทว์ เป็นอะไรไหม? I Smell a Rat (2010)
A shifter kicks my fucking ass, and those two cocksuckers give me fanger blood?ไอ้แปลงร่างมันเตะก้นฉัน และไอ้กะเทยสองตัว มันให้เลือดไอ้เขี้ยว I Smell a Rat (2010)
TV's all faggots and murderers and ho's, Jesus.ทีวีมีแต่พวกกะเทย กับฆาตกรรม จีซัส Night on the Sun (2010)
Fucking faggot.กะเทยร่วมเพศ Death Race 2 (2010)
And ten homos on speed dial.แล้วเรียกพวกกะเทยมาสัก 10 คน. The Chase (2010)
I'm playing a transvestite in high heels and fishnets and wearing lipstick.ที่ผมจะเล่นเป็นกะเทยที่แต่งเป็นหญิง ใส่รองเท้าส้นสูงกับถุงน่องตาข่าย และทาลิปสติก The Rocky Horror Glee Show (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: fruit with undeveloped seeds   
กะเทยแปลงเพศ[n. exp.] (kathoēi plaēng phēt) EN: post-operative transsexual   

English-Thai: Longdo Dictionary
shemale(n) ชายที่ทำศัลยกรรมเป็นผู้หญิง(กะเทย) แต่ยังคงอวัยวะเพศชายไว้อยู่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
queer[N] กะเทย, See also: ผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกัน
homo[SL] ตุ๊ด (เป็นคำเรียกที่กะเทยไม่ชอบ), See also: กะเทย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
androgynous(แอนดรอจ' จินัส) adj. ซึ่งมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเม่ยในดอกเดียวกัน, กะเทย
bisexual(ไบเซค'ชวล) adj.,n. มีสองเพศ,กะเทย, See also: bisexualism,bisexuality n., Syn. hermaphroditic
gynandry(จิแนน'ดรี) n. สภาพที่เป็นกะเทยเทียม (pseudohermaphroditism), Syn. gynandrism
hermaphrodite(เฮอแมฟ'ฟระไดทฺ) n.,adj. กะเทย (แท้)

English-Thai: Nontri Dictionary
asexual(adj) กะเทย,ไร้เพศ
bisexual(n) กะเทย
hermaphrodite(n) สัตว์หรือพันธุ์ไม้ที่เป็นเพศคู่,กะเทย
pansy(n) ดอกแพนซี,กะเทย
sissy(n) คนหน้าตัวเมีย,พี่สาว,กะเทย,คนขี้ขลาด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lady-boy (n ) กะเทย (โดยเฉพาะอย่างย่ิ่งในประเทศไทย)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top