Search result for

กอดรัด

(25 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กอดรัด-, *กอดรัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กอดรัด[V] embrace, See also: hug, hold in one's arms, Example: หนุ่มสาวกอดรัดกันอย่างไม่สนใจสายตาใคร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Come cuddle with me.- มากอดรัดฟัดเหวี่ยงผมหน่อยสิ Tooth Fairy (2010)
This... is our last embrace, Hyperion.นี่คือการกอดรัดครั้งสุดท้าย ไฮเปอร์เรี่ยน Immortals (2011)
So instead of getting naked with a girl, you'd prefer to invade our lands--งั้นแทนที่จะได้กอดรัด ฟัดเหวี่ยงผู้หญิง เจ้าชอบที่จะบุกรุก ดินแดนของเรามากกว่า... A Man Without Honor (2012)
So you two finally graduated from hand-holding and smooching.งั้นคุณสองคนก็จบหลักสูตรแล้วสิ เริ่มจากจับมือ ไปจนถึงกอดรัดฟัดเหวี่ยง Curse (2012)
My fingers touch you by your whole body...มือของฉัน กอดรัด ร่างกายของคุณ ทั้งหมด ... Her (2013)
First, you caress.ขั้นแรกให้คุณกอดรัด The Art of the Steal (2013)
Does it feel like a warm, wet... hug?รู้สึกเหมือนการกอดรัดอุ่นๆ เปียกๆไหมล่ะ The Name Game (2013)
With each caressกอดรัดกัน Young & Beautiful (2013)
He didn't want much, he'd just caress me,เขาไม่ได้ต้องการมากเขาต้องการเพียงแค่ กอดรัดผม Young & Beautiful (2013)
You've come a long way to stroke your cock whilst watching real men train.ที่คุณได้มาเป็นทางยาวที่จะกอดรัดของคุณ กระเจี๊ยวขณะที่คุณดูผู้ชายจริงรถไฟ 300: Rise of an Empire (2014)
Well, don't strangle me for that.อย่ากอดรัดฉัน เพราะเรื่องนี้ซี Wuthering Heights (1992)
Aunt Polly, Mary and the Harpers threw themselves upon them..."ป้าพอลลี่ แมรี่ และฮาร์เปอร์ ผวาเข้ากอดรัด... The Time Machine (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กอดรัด[v.] (køtrat) EN: embrace ; hug ; hold in one's arms   FR: étreindre ; enlacer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cuddle up[PHRV] กอด, See also: กอดรัด
lock[VT] กอดรัด, Syn. hold firmly
neck[VI] โอบกอด (จูบและกอด), See also: กอดรัด, Syn. osculate, smack

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
necking(เนค'คิง) n. การจูบและกอดรัด
press(เพรส) vt.,vi.,n. (การ) กด,ทับ,อัด,บีบ,รัด,กอดรัด,แนบ,คั้น,ดัน,รบกวน,บีบคั้น,กระตุ้น,ผลักดัน,เน้น,เร่ง,บังคับ,รุกเร้า,เบียดไปข้างหน้า,เครื่องบด (เครื่องอัด....) ,เครื่องพิมพ์,แท่นพิมพ์,โรงพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,กระบวนการพิมพ์ความแออัดของฝูงชน,ฝูงชน,ภาวะ หรือสภาพที่ถูกบีบ,ข่าวหนังสือพิมพ์
strain(สเทรน) vt.,vi.,n. (การ) ทำให้ตึง,ขึงให้แน่น,ทำให้เครียด,ทำให้เคล็ด,ทำให้ตึงเครียด,ขยายเกินไป,ต้องการมากเกินไป,เทของเหลวผ่านที่กรอง,กรองออก,ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิด,กอดรัด,ยับยั้ง,รูปงอคดเนื่องจากถูกดึง,ความตึงเครียด,พันธุ์,ชนิด,เชื้อชาติ,วงศ์,สกุล,บรรพบุรุษ

English-Thai: Nontri Dictionary
caress(vt) จูบ,ประเล้าประโลม,กอดรัด,โอ้โลม
clench(vt) กำแน่น,บีบแน่น,ย้ำ,กอดรัด
fold(vt) พับ,ไขว้,ทบ,กอดรัด,ใส่คอก,ปิดผนึก,ผสม,ห่อ,หุ้ม
infold(vt) ห่อหุ้ม,โอบกอด,กอดรัด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: กอดรัด English: to hug someone close

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top