Search result for

กวัดแกว่ง

(27 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กวัดแกว่ง-, *กวัดแกว่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กวัดแกว่ง[V] wave, See also: swing, brandish, Syn. ตวัด, แกว่ง, Example: ภาพที่เห็นนั้นคือธงบนยอดโดมกวัดแกว่งไปมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กวัดแกว่ง(กฺวัดแกฺว่ง) ก. จับด้ามวัตถุแล้วปัดไปมา เช่น กวัดแกว่งอาวุธ, ไม่อยู่ที่ เช่น จิตกวัดแกว่ง, แกว่งกวัด ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"He took his Vorpal sword in hand The Vorpal blade went snicker-snack!"เขากวัดแกว่งดาบวอร์พอลในมือ คมของดาบวอร์พอลส่งเสียงเบาๆ" Alice in Wonderland (2010)
Luckily, you're just two feet away from an oke with a knife, taking swipes at the back of your neck.หรือไม่ก็เจอคนถือมีดประชิดตัวนาย มากวัดแกว่งแถมคอของนายด้วย The Bang Bang Club (2010)
Wielding his lightsaber With deadly force As if on a crusade.กวัดแกว่งไลท์เซเบอร์พร้อมพลังทำลายล้าง ราวกับกำลังทำสงครามครูเสด Duchess of Mandalore (2010)
"without a sign, his sword the brave man draws"โดยที่ไม่คาดคิด.. ผู้กล้ากวัดแกว่งปลายดาบของตน.. Guadalcanal/Leckie (2010)
The way you were wielding that little crazy pen around of yours that you had, it was pretty fierce.วิธีการที่คุณกวัดแกว่งปากกาบ้าๆไปรอบๆ ที่คุณทำตอนนั้น มันเป็นเหมือนคนป่าเถื่อน The Predator in the Pool (2010)
Sometimes he borrows your armor and he prances around the courtyard, flailing your sword, going, "I am Fabious!บางครั้งเจ้าชายยืมชุดเกราะของท่านมาใส่ และเดินอวดไปทั่วลานปราสาท กวัดแกว่งดาบของท่าน พูดว่า "ข้าคือฟาเบียส Your Highness (2011)
True trials await, and I will greet thee with the hammer of my fist and the slide of my sword.ความยากลำบากและความทรมานเฝ้ารออยู่ และข้าจะสู้กับพวกมันด้วยกำปั้น และดาบที่กวัดแกว่งของข้า Your Highness (2011)
No reason to be curious unless you're interested in wielding it yourself.ไม่มีเหตุผลที่จะอยากรู้อยากเห็น นอกเสียจากว่าคุณสนใจ ที่จะกวัดแกว่งมันด้วยตนเอง Last Temptation (2011)
You're not wielding my father's sword.เจ้าไม่ได้กำลังกวัดแกว่งดาบของพ่อข้า Conan the Barbarian (2011)
" Before you wield it,ก่อนที่เจ้าจะกวัดแกว่งมัน Conan the Barbarian (2011)
I've handled that walking stick a dozen times.ข้าก็เคยกวัดแกว่งไม้เท้าอันนี้ หลายครั้ง The Heart of the Truest Believer (2013)
So gallant, Sir Knight. Still tilting windmills, I see.ช่างกล้านักอัศวิน ยังกวัดแกว่งดาบใส่กังหันลม The Wicker Man (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวัดแกว่ง[v.] (kwatkwaeng) EN: wave ; wield ; swing ; brandish   FR: brandir ; balancer
กวัดแกว่งดาบ[v. exp.] (kwatkwaeng dāp) EN: wield a sword   FR: brandir une épée

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brandish[VT] แกว่ง, See also: กวัดแกว่ง, Syn. wave, swing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brandish(แบรน'ดิช) {brandished,brandishing,brandishes} vt. กวัดแกว่ง (อาวุธ) -n. คลื่น,การกวัดแกว่งอาวุธ, See also: brandisher n. ผู้กวัดแกว่ง (อาวุธ)
swing(สวิง) {swung,swung,swinging,swings} vt.,vt.,adj.,n. (การ) แกว่ง,ไกว,แกว่งไกว,กวัดแกว่ง,โล้,ห้อย,แขวน,แขวนคอ,หัน,หันเห,เปลี่ยนแปลง,ระยะที่แกว่ง,เส้นทางที่แกว่ง,จังหวะ,การส่ายตะโพก,ก้าวของจังหวะ,การเปลี่ยนแปลง,การขึ้น ๆ ลง ๆ ,อิสรภาพ,การดำเนินการ,สิ่งที่แกว่ง,ช
thrash(แธรช) vt.,n. (การ) เฆี่ยน,หวด,โบย,ฟาด,ทำให้ปราชัยอย่างสิ้นเชิง,ตีพ่ายแพ้,ยกขาขึ้นลงอย่างรวดเร็ว (ในการว่ายน้ำ) ,แกว่งไปมาอย่างแรง,กวัดแกว่ง,เซไปมาอย่างแรง,นวดข้าว, See also: thrasher n., Syn. beat,flog,flail
wield(วีลดฺ) vt. ใช้ (อำนาจ) ,แกว่ง,กวัดแกว่ง,รำ,จัดการ,ปกครอง, See also: wieldable adj. wielder n., Syn. brandish,handle

English-Thai: Nontri Dictionary
brandish(vt) แกว่ง,กวัดแกว่ง,ควงดาบ
flourish(n) ความเจริญรุ่งเรือง,การประโคม,การกวัดแกว่ง,การโบก
flourish(vi) เจริญ,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,โอ้อวด,ประโคม,กวัดแกว่ง,โบก
oscillate(vi) กวัดแกว่ง,สั่น,ส่าย,รัว
oscillation(n) การกวัดแกว่ง,การสั่น,การส่าย,ความลังเล
sway(vt) ทำให้เอน,กวัดแกว่ง,ทำให้เอียง,ปกครอง,ครอบงำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top