Search result for

กวดขัน

(40 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กวดขัน-, *กวดขัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กวดขัน[V] be strict, See also: be stern, be severe, Syn. เข้มงวด, เอาจริงเอาจัง, Ant. ละเลย, Example: อาจารย์กวดขันการเรียนของลูกศิษย์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กวดขันว. เอาจริงเอาจัง, เร่งรัดให้ยิ่งขึ้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Right. So you've come here to ask me to look after you all the time.แล้วนี่ นายมาเพื่อขอให้ฉัน กวดขันนายตลอดเวลางั้นหรอ? Cook (2009)
And the sublimating energies of that connection are responsible for the energy, vigor and rigor that you bring to your homicide investigations.และพลังงานที่เกิดจากความสัมพันธ์นั่น ก่อให้เกิด พลังงาน ความกระตือรือร้นและเข้มงวดกวดขัน The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I'd like an answer before politics screw things up.ผมอยากได้คำตอบก่อน ตำรวจกวดขันกันมากขึ้น Danse Macabre (2011)
Everybody, please apologize to them. Wait a second!เราจะกวดขันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก PTA rinji soukai (2012)
I'm not sure. Are you as hard on yourself? Doesn't that make you tired?คุณมีเหตุผลอะไรถึงได้เข้มงวดกวดขันกับนักเรียนขนาดนี้ PTA rinji soukai (2012)
You did. You screwed the Deb pooch.ใช่เลย\ นายโดนน้องเด็ปกวดขัน Buck the System (2012)
I will redouble my caution in the future.ข้าจะกวดขันทุกคนระวังให้จงหนัก The Four (2012)
I think the desk sergeant is screwing with us, man.ฉันคิดว่าจ่ากำลังกวดขันเราอยู่ว่ะ พวก The Doll in the Derby (2013)
And this creep is making billions off screwing over people this way.พวกเขากำลังเรียกร้อง คืบและนี้คือการทำให้พันล้าน ออกกวดขันมากกว่าคนด้วยวิธี นี้ The Big Short (2015)
I suppose I had that coming for screwing up your reelection chances, eh?ฉันคิดว่าฉันมีที่มาสำหรับการกวดขัน ถึงโอกาสในการเลือกตั้งของคุณใช่มั้ย? Dante's Peak (1997)
- If this thing keeps screwing up, I don't want to take it up.- หากสิ่งนี้ช่วยให้กวดขันขึ้นผมไม่ต้องการที่จะใช้มันได้ Dante's Peak (1997)
I would, but the airlines have got rather strict on hand luggage lately.ผมก็อยากลักพาตัวนะ แต่สายการบิน ค่อนข้างกวดขันเรื่องกระเป๋าเดินทางน่ะ Hope Springs (2003)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dour[ADJ] เข้มงวด, See also: กวดขัน, Syn. serious
let up on[PHRV] เข้มงวดกับ, See also: กวดขันกับ, เคร่งครัดกับ
screw[VT] กวดขัน, Syn. comple
strict[ADJ] เข้มงวด, See also: กวดขัน, เคร่งครัด, Syn. severe, stern, stringent
stringent[ADJ] เข้มงวด, See also: กวดขัน, เคร่งครัด, Syn. restrictive, rigorous, strict, severe
tight[ADJ] เข้มงวด, See also: กวดขัน, เคร่งระเบียบ, Syn. firm, rigid, stringent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dour(ดัวร์) adj. บูดบึ้ง,ขุ่นใจ,เศร้า,เข้มงวดกวดขัน
particularise(พาร์ทิค'คิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะเฉพาะ,ระบุ,แจ้งละเอียด,แยกรายละเอียด,เจาะจง,กวดขัน., See also: particularisation n. particularization n. particulariser n. particularizer n
particularize(พาร์ทิค'คิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะเฉพาะ,ระบุ,แจ้งละเอียด,แยกรายละเอียด,เจาะจง,กวดขัน., See also: particularisation n. particularization n. particulariser n. particularizer n
rigid(ริจ'จิด) adj. แข็ง,ตายตัว,ไม่ยอม,ดื้อ,ไม่ยืดหยุ่น,เข้มงวด,กวดขัน, See also: rigidity,rigidness n. rigidly adv., Syn. hard,inflexible
rigorous(ริก'กะเริส) adj. แข็งตัว,แข็งทื่อ,เข้มงวดมาก,กวดขันมาก,ถูกต้องที่สุด,แม่นยำ, (สภาพอากาศ) รุนแรง, See also: rigorousness n., Syn. precise,stern,austere
screw(สครู) n. ตะปูควง,ควงตัวผู้,สลักเกลียว,เดือยเกลียว, ตัวหนอน,รูเกลียว,สิ่งที่เป็นเกลียว,ไขควง,การบิด,การหมุน,ม้าแก่,เงินเดือน,ค่าจ้าง,คนขี้เหนียว,เจ้าหน้าที่เรือนจำ,พัสดี,การสังวาส vt. ขันสครู,บีบบังคับ,ขันแน่น,กวดขัน,ไช. vi. หมุนตะปูควง,ยึดติดด้วยตะปูควง,
severe(ซีเวียร์') adj. รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,เคร่ง,เคร่งขรึม,เคร่งครัด,เอาจริงเอาจัง,เหน็บแนม,เสียดสี,หนาวจัด,ร้ายแรง,สาหัส,ดุเดือด,ยากลำบาก,แม่นยำ., See also: severely adv. severeness n., Syn. cruel,harsh
severity(ซีเวีย'ริที) n. ความรุนแรง,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความเคร่ง,การเอาจริงเอาจัง,ความยากลำบาก,ความแม่นยำ,การลงโทษอย่างรุนแรง,การเหน็บแนม,การเสียดสี
stern(สเทิร์น) adj. เข้มงวด,กวดขัน,พิถีพิถัน,เคร่งครัด,รุนแรง,ไม่ผ่อนผัน,บูดบึ้ง n. ส่วนหลังของเรือ,ท้ายเรือ,ส่วนหลัง,ส่วนท้าย,บั้นท้าย,ตะโพก,ก้น,หาง, See also: sternly adv. sternness n., Syn. austere,severe
strict(สทริคทฺ) adj. เข้มงวด,เคร่งครัด,กวดขัน,แม่นยำ,แน่นอน,สมบูรณ์,ถ้วนทั่ว,ถูกต้อง,รอบคอบ., See also: strictness n., Syn. close,exacting,stern

English-Thai: Nontri Dictionary
austere(adj) เข้มงวด,เคร่งครัด,กวดขัน
austerely(adv) อย่างเข้มงวด,อย่างเคร่งครัด,อย่างกวดขัน
lax(adj) หย่อน,หละหลวม,ไม่แน่นหนา,ไม่กวดขัน,เหลวไหล
narrow(vt) ทำให้แคบ,ทำให้คับแคบ,จำกัด,กวดขัน
rigid(adj) เข้มงวด,แข็งแกร่ง,กวดขัน,ตายตัว,ดื้อ
rigidity(n) ความเข้มงวด,ความแข็งแกร่ง,ความกวดขัน
rigorous(adj) รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,แม่นยำ
rigour(n) ความรุนแรง,ความเข้มงวด,ความกวดขัน
screw(vt) ไช,ขันสกรู,หมุนเกลียว,บีบคั้น,กวดขัน
severe(adj) รุนแรง,สาหัส,เคร่งครัด,กวดขัน,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top