Search result for

กล้าม

(89 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กล้าม-, *กล้าม*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Buccinator Muscle (n ) กล้ามเนื้อแก้ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้าม[N] muscle, Syn. กล้ามเนื้อ, Example: เธอเหล่านั้นดูแข็งแรง เต็มไปด้วยมัดกล้าม ไม่ผอมบางจนเกินไป, Count unit: มัด, Thai definition: มัดเนื้อที่รวมกันเป็นก้อนๆ ในกายคนและสัตว์
กล้าม[N] coconut's kernel, Thai definition: เนื้อมะพร้าวห้าว
กล้ามเนื้อ[N] muscle, Syn. กล้าม, Example: นักวิ่งมาราธอนวิ่งมากเกินไปจนกล้ามเนื้อที่ต้นขาฉีก, Count unit: มัด, Thai definition: มัดเนื้อที่รวมกันเป็นก้อนๆ ในกายคนและสัตว์
กล้ามเนื้อตา[N] eye muscle, See also: ocular muscle, Example: ถ้าหากต้องมองสีต่างๆ สลับกันไปมาตลอด จะทำให้กล้ามเนื้อตาต้องคอยปรับอยู่ตลอดเวลา
กล้ามเนื้อหัวใจ[N] cardiac muscle, Example: กล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่มีลายแต่ทำงานภายนอกอำนาจจิต, Count unit: มัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กล้าม(กฺล้าม) น. มัดเนื้อที่รวมกันเป็นก้อน ๆ ในกายคนและสัตว์ เรียกว่า กล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้อมะพร้าวห้าว.
สลักเพชรกล้ามเนื้อที่เกาะอยู่ระหว่างขอบกระดูกเชิงกรานตรงตะโพกกับหัวกระดูกต้นขาทำให้ขากางออกได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
muscleกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscleกล้ามเนื้อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
muscle of mastication; masticatory muscleกล้ามเนื้อ(บด)เคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
masticatory muscle; muscle of masticationกล้ามเนื้อ(บด)เคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
myosclerosisกล้ามเนื้อกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myoclonusกล้ามเนื้อกระตุกรัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporal muscleกล้ามเนื้อขมับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
trachelomyitisกล้ามเนื้อคออักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flexorกล้ามเนื้องอ, กล้ามเนื้อคู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myorrhexisกล้ามเนื้อฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Muscle contractionกล้ามเนื้อหดตัว [TU Subject Heading]
Muscle, skeletalกล้ามเนื้อโครงร่าง [TU Subject Heading]
Musclesกล้ามเนื้อ [TU Subject Heading]
Myocardial infarctionกล้ามเนื้อหัวใจตาย [TU Subject Heading]
Myocardial ischemiaกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด [TU Subject Heading]
Myometriumกล้ามเนื้อมดลูก [TU Subject Heading]
Oculomotor musclesกล้ามเนื้อโอคูโลมอเตอร์ [TU Subject Heading]
Pyomyositisกล้ามเนื้ออักเสบเป็นหนอง [TU Subject Heading]
Respiratory musclesกล้ามเนื้อหายใจ [TU Subject Heading]
Abdominal Musclesกล้ามเนื้อหน้าท้อง, กล้ามเนื้อท้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But he didn't drop his hands, Which means he maintained muscle tensity-มือเค้าไม่ตก นั่นหมายความว่า กล้ามเนื้อเค้าใช้ได้ Not Cancer (2008)
He maintained muscle tensity, But was momentarily distracted when he got hit.กล้ามเนื้อเค้ายังอยู่ดี แต่ชั่วขณะนึงที่มันเขวไปเพราะเค้าโดนตี Not Cancer (2008)
It goes better in a large muscle.มันออกฤทธิ์ได้ดีเมื่อฉีดเข้ากล้ามเนื้อใหญ่ Birthmarks (2008)
Took a six-pack of FFP to stop the oozing.นี่กล้ามเนื้อหน้าท้อง.. Birthmarks (2008)
And the dts will cause her muscles to continue to twitch, even under sedation.และdtsทำให้กล้ามเนื้อเธอกระตุกตลอดเวลา Birthmarks (2008)
The biopsy of your lung cyst showed smooth muscle cells.การตัดชิ้นเนื้อซิสที่ปอดคุณ แสดงถึงเซลกล้ามเนื้อนิ่ม Lucky Thirteen (2008)
It makes your muscles grow.มันจะทำให้กล้ามนายใหญ่ขึ้นด้วย Emancipation (2008)
Nerve and muscle damage.เส้นประสาทและกล้ามเนื้อเสียหาย Last Resort (2008)
Whole point of those things is to make your muscles contract.ประเด็นทั้งหมดอยู่ที่ว่า บางสิ่งทำให้้กล้ามเนื้อคุณเกร็ง Last Resort (2008)
I have huntington's chorea.ฉันเป็นโรคกล้ามเนื้อกระตุกฮันทิงตันต่างหาก Dying Changes Everything (2008)
Who's to say I'm not going to live 400 more?แกเป็นใครกล้ามาบอกว่าจะไม่ได้อยู่ไปอีก 400 ปี Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
How dare an employee talk back to me?ทำไมคนของฉันช่างกล้ามาพูดกับฉันแบบนี้? Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้าม[n.] (klām) EN: muscle   FR: muscle [m]
กล้าม[n.] (klām) EN: coconut's kernel   
กล้ามเนื้อ[n.] (klāmneūa) EN: muscle   FR: muscle [m] ; biceps [m] ; tissu musculaire [m]
กล้ามเนื้อกะบังลม[n. exp.] (klāmneūa kabang-lom) EN: diaphragm   FR: diaphragme [m]
กล้ามเนื้อตา[n. exp.] (klāmneūa tā) EN: ciliary muscle   FR: muscle ciliaire [m]
กล้ามเนื้อท้อง[n. exp.] (klāmneūa thøng) EN: abdominal muscles   FR: abdominaux [mpl]
กล้ามเนื้อลาย[n. exp.] (klāmneūa lāi) EN: reticular muscle   
กล้ามเนื้อหัวใจ[n. exp.] (klāmneūa hūajai) EN: cardiac muscle   
กล้ามเนื้อเรียบ[n. exp.] (klāmneūa rīep) EN: smooth muscle   

English-Thai: Longdo Dictionary
myositis(n) อาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง
muscle-flexing(n) การเบ่งกล้าม, การอวดกล้ามเป็นมัดๆ, การเบ่งอำนาจ เช่น I hope that when the muscle flexing and cheering is over they will go on a retreat, and reflect on how they should bear this awesome responsibility.; I love muscle flexing, wrestling, swapping muscle pictures.
diaphram(n ) กะบังลม, แผ่นของกล้ามเนื้อที่กั้นระหว่างช่องท้องกับทรวงอก
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adductor[N] กล้ามเนื้อที่ดึงเข้าสู่แกนร่างกาย
biceps[N] กล้ามเนื้อด้านหน้าของแขนส่วนบน
brawn[N] กล้ามเนื้อ, See also: กำลังกล้ามเนื้อ, Syn. muscle
erector[N] กล้ามเนื้อที่ยกส่วนต่างๆ ของร่างกาย
intercostal[N] กล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างซี่โครง
muscle[N] กล้ามเนื้อ, See also: กล้าม, Syn. fiber, flesh, meat
pectoralis[N] กล้ามเนื้ออก, Syn. pectoral muscle
abs[SL] กล้ามหน้าท้อง
sartorius[N] กล้ามเนื้อแคบและยาวที่ทอดเฉียงทางด้านหน้าของสะโพก
scalenus[N] กล้ามเนื้อบริเวณก้านคอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
abductorกล้ามเนื้อที่ดึงออกห่างจากแกนกลาง
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า
actin(แอค' ทิน) globulin ที่เกี่ยวกับการหดตัวของกล้ามเนื้อ
actomyosin(แอคโทไม' โอซิน) n., Biochem. โปรตีนเชิงซ้อนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อกระดูก มันทำปฏิกริยากับ ATP ทำให้กล้ามเนื้อบีบตัวได้ (a complex protein)
adductor(อะดัค' เทอะ) n. กล้ามเนื้อที่ดึงAdelaide (แอด' ดิเลด) ชื่อเมืองในออสเตรเลีย
amyostheniaกล้ามเนื้อขาดกำลัง
amyotrophyกล้ามเนื้อฝ่อลีบ
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary

English-Thai: Nontri Dictionary
biceps(n) กล้ามเนื้อลูกหนู
brawn(n) หมูเค็ม,หมูตั้ง,กล้ามเนื้อ,พละกำลัง,กำลัง,ความแข็งแรง
jerkin(n) เสื้อกล้าม
lumbago(n) โรคปวดในกล้าม,โรคปวดเอว
muscle(n) กล้ามเนื้อ
muscular(adj) เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ,กำยำ,แข็งแรง,ล่ำสัน
sinew(n) กล้ามเนื้อ,เอ็น,แก่น,ความแข็งแรง,กำลังวังชา,อำนาจ
spasm(n) อาการกระตุก,กล้ามเนื้อกระตุก
thews(n) เอ็น,กล้าม,กำลังกาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pelvic floor muscles (n ) กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (กล้ามเนื้อที่ควบคุมการกลั้น ปัสสาวะ อุจาระ และกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการคลอดบุตร)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
筋肉[きんにく, kinniku] (n) กล้ามเนื้อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
屈筋[くっきん, kukkin] (n ) กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ , See also: R. flexor muscle
心筋[しんきん, shinkin] (n ) กล้ามเนื้อหัวใจ , See also: R. cardiac muscle
心筋炎[しんきんえん, shinkin'en] (n ) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ , See also: R. myocarditis

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.] (n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top