Search result for

กลิ่นหอม

(43 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลิ่นหอม-, *กลิ่นหอม*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[xīn, ㄒㄧㄣ] (n ) กลิ่นหอม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลิ่นหอม[N] fragrance, See also: sweet smell, pleasing scent, aroma, perfume, Ant. กลิ่นเหม็น, Example: ดอกมะลิมีกลิ่นหอมที่สดชื่น, Thai definition: กลิ่นที่ดมแล้วชื่นใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุคนธชาติกลิ่นหอมที่มีอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ ได้แก่ ราก แก่น กระพี้ เปลือก สะเก็ด น้ำในต้น ใบ ดอก และผล.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fruityกลิ่นหอมหวานคล้ายผลไม้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I suddenly feel like this year titis is uniquely beautiful.ข้ารู้สึกเหมือนว่าปีนี้ ต้น Titis (ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม) สวยเป็นพิเศษ Iljimae (2008)
I remember its fragrance and think of Janice.ฉันจะจำกลิ่นหอมของมันได้ และคิดถึงเจนนิส Episode #1.7 (2008)
Comparing the fragrance of the tea...เปรียบเทียบกลิ่นหอมของชา... .. Episode #1.8 (2008)
Smells good in there, huh?กลิ่นหอมจัง Body of Lies (2008)
Mmm,coffee smells good.อืม กาแฟ กลิ่นหอมจัง Eggtown (2008)
Oh,it smells delicious.โอว กลิ่นหอมจังเลย Seder Anything (2009)
Something smells good in here.ตรงนี้กลิ่นหอมดีนะ Blue Shadow Virus (2009)
For a woman, her fragrance is important.สำหรับผู้หญิงแล้ว, กลิ่นหอมของเธอสำคัญมากนะ Episode #1.8 (2009)
A fragrance of seduction that nobody can reject.กลิ่นหอมของการยั่วยวนนั่นไม่มีใครปฏิเสธลงหรอก Episode #1.8 (2009)
Does it smell good?กลิ่นหอมดีมั๊ย? Dogtooth (2009)
Are you going to profess your love to Jandi?ฉันได้กลิ่นหอมจากใครบา... Episode #1.12 (2009)
Wine is red and aromatic. One sip is all it takes to feel your blood circulating.ไวน์น่ะมีกลิ่นหอม แต่เมื่อเธอดื่มไป ร่างกายเธอก็จะรู้สึกแปลกๆไป Episode #1.16 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลิ่นหอม[n. exp.] (klin høm) EN: flagrance ; sweet smell ; aroma ; perfume ; pleasing scent   FR: senteur [f] ; arôme [m] ; parfum suave [f] ; parfum [m] ; fumet [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
aromatherapy(n) สุคนธบำบัด หรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม
dill(n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)
hot basil(n) กะเพรา ซึ่งพืชสมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง ใช้ปรุงอาหาร ทำให้มีกลิ่นหอมฉุน และร้อน และดับคาวได้ มีทั้งกระเพราแดง (red hot basil) และกะเพราขาว(white hot basil)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aroma[N] กลิ่นหอม, Syn. smell, perfume, odor
fragrance[N] กลิ่นหอม, Syn. aroma, balm, scent, Ant. stench, stink
perfume[N] กลิ่นหอม, See also: ความหอม, Syn. ador;aroma, incense, scent, Ant. stench
redolence[N] ความหอม, See also: กลิ่นหอม, Syn. fragrance, perfume
redolency[N] ความหอม, See also: กลิ่นหอม, Syn. fragrance, perfume

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anisole(แอน' นิโซล) n. ของเหลวชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอม , ใช้ในเครื่องหอม ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์และเป็นยาฆ่าพยาธิ
aroma(อะโร'มะ) n. กลิ่นหอม,ความหอม
aromatic(แอระแมท'ทิค) adj. ซึ่งมีกลิ่นหอม,เกี่ยวกับสารประกอบที่มีกลิ่นหอม -n. พืชยาหรือวัตถุที่มีกลิ่นหอม-aromaticity n. (spicy)
aromatise(vt.) ทำให้มีกลิ่นหอม. -aromatis (z) ation n. (อะโร'มะไทซ)
balmy(บาล์'มี) adj. บรรเทา,ชุ่มชื้น,นิ่ม,เย็นคล้ายยาหม่อง,มีกลิ่นหอม,โง่, See also: balminess n. ดูbalmy, Syn. pleasant ###A. irritating
bouquet(โบเค') n. พวงดอกไม้,ช่อดอกไม้,กลิ่นหอมของเหล้า,การยกย่อง,คำสรรเสริญ -
elixir(อีลิค'เซอะ) n. สารละลายแอลกอฮอล์ที่มีกลิ่นหอมและรสหวานใช้ทำเป็นน้ำยา,ยาแก้สารพัดโรค (panacea)
fragrance(เฟร'เกรินซฺ) n. กลิ่นหอม,ความหอม
fragrant(เฟร'เกรินทฺ) adj. หอม,มีกลิ่นหอม,น่ายินดี., See also: fragrantly adv. fragrantness n., Syn. perfumed)
incense(อิน' เซนซฺ) n. เครื่องหอม, ธูป, กำยาน, กลิ่นหอม. -vt. เผาเครื่องหอม, ใช้เครื่องหอมรม, จุดธูปบูชา. -vi. จุดธูปบูชา, จุดเครื่องหอม, See also: incensement n.

English-Thai: Nontri Dictionary
aroma(n) ความหอม,กลิ่นหอม
aromatic(adj) หอม,มีกลิ่นหอม
fragrance(n) กลิ่นหอม,ความหอม
fragrant(adj) มีกลิ่นหอม,หอม
odour(n) กลิ่น,กลิ่นหอม,ชื่อเสียง
redolent(adj) น่าดม,มีกลิ่นหอม,หอมกรุ่น
scent(n) กลิ่น,กลิ่นหอม,น้ำหอม,ประสาทดมกลิ่น,ร่องรอย

German-Thai: Longdo Dictionary
Lavendel(n) |der, nur Sg.| ต้นลาเวนเดอร์ที่ขึ้นมากโดยเฉพาะแถบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีดอกเล็กๆ สีม่วงและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top