Search result for

กลางคืน

(41 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลางคืน-, *กลางคืน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลางคืน[N] night, See also: nighttime, Syn. ค่ำคืน, วิกาล, ยามค่ำคืน, Ant. กลางวัน, Example: ช่วงเวลาสัมนาเราก็แยกจากกันแต่พอกลางคืนเราก็มารวมกลุ่มร่วมกิจกรรมบันเทิงกัน, Thai definition: ระยะเวลาตั้งแต่ย่ำค่ำถึงย่ำรุ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลางคืนน. ระยะเวลาตั้งแต่ยํ่าคํ่าถึงยํ่ารุ่ง, (กฎ) เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกกับพระอาทิตย์ขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nocturnalกลางคืน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You were going out tonight, and I could leave this with her.คุณจะออกไปตอนกลางคืน และให้ฉันทิ้งนี่ไว้กับเธอ New Haven Can Wait (2008)
We spend most nights together.เรามักใช้เวลาส่วนใหญ่ในตอนกลางคืน อยู่ด้วยกัน The Itch (2008)
Paolo is the one who got you off the night shift.เปาโลเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้ คุณได้เปลี่ยนกะตอนกลางคืน Emancipation (2008)
It happened overnight.แสดงว่ามันเกิดขึ้นตอนกลางคืน The Labyrinth of Gedref (2008)
It's night.มันเป็นตอนกลางคืน And How Does That Make You Kill? (2008)
It was his court-ordered night of visitation.เป็นคำสั่งศาลให้เยี่ยมได้ตอนกลางคืนค่ะ And How Does That Make You Kill? (2008)
You can't just practice at night since there is no time left.คุณจะมาซ้อมเฉพาะกลางคืนไม่ได้ เพราะเราไม่มีเวลากันแล้ว Beethoven Virus (2008)
I broke into school at night to practice because I couldn't afford a piano.ผมแอบปีนโรงเรียนตอนกลางคืนเพื่อไปฝึก เพราะผมไม่มีเงินจะซื้อเปียโนได้ Beethoven Virus (2008)
What kind of hobby is it when you go out late at night and come back at dawn?งานอดิเรกบ้าอะไร ที่เธอต้องออกจากบ้านตอนกลางคืนและกลับมาเกือบเช้า ห๊า? Beethoven Virus (2008)
Why are you wearing those at night?เจ้าจะใส่มันตอนกลางคืนทำไม? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I heard you spent the night here with the nut.ฉันรู้ คุณใช้เวลากลางคืนที่นี่ Heartbreak Library (2008)
I always wanted to come here at night.ชั้นอยากมาที่นี่ตอนกลางคืนตั้งนานแล้ว My Sassy Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลางคืน[n.] (klāngkheūn) EN: night ; night-time   FR: nuit [f]
กลางคืน[adv.] (klāngkheūn) EN: at night ; during the night ; in the deep of night ; nocturnal   FR: durant la nuit ; pendant la nuit ; de nuit ; la nuit ; nuitamment ; nocturne

English-Thai: Longdo Dictionary
aardwolf(n ) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dark[N] ช่วงเวลาดึก, See also: กลางคืน, ตอนดึก, เวลาดึก, เวลาค่ำ, Syn. nightfall, nighttime
night[N] กลางคืน, See also: ค่ำคืน, ราตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armyworm(อาร์'มีเวอม) n. ตัวดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนจำพวก Pseudaletia unipuncta มันมักเคลื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่และทำลายพืชผัก
complin(คอม'พลิน) n. คำอธิษฐานครั้งสุดท้าย (ของ7ครั้ง) ในเวลากลางคืน
compline(คอม'พลิน) n. คำอธิษฐานครั้งสุดท้าย (ของ7ครั้ง) ในเวลากลางคืน
curfew(เคอ'ฟิว) n. การห้ามประชาชนออกนอกบ้านในระยะเวลาที่กำหนด (มักเป็นเวลากลางคืน) ,เวลาห้ามออกนอกบ้านดังกล่าว,ระฆังบอกเวลากลางคืน,เสียงระฆังกลางคืน
dark(ดาร์ค) adj. มืด,มืดมน,มัว,ดำคล้ำ,ซ่อนเร้น,เร้นลับคลุมเครือ,ชั่วช้า n. ความมืด,กลางคืน,ที่มืด,สีดำ -Phr. (in the dark ไม่รู้ เป็นความลับ) vi. มืด., See also: darkish adj. ดูdark darkishness n. ดูdark, Syn. dim,
dim-outn. การหรี่ไฟ,การหรี่ไฟกลางคืน
dimoutn. การหรี่ไฟ,การหรี่ไฟกลางคืน
earwign. แมลงตัวยาวที่หากินในเวลากลางคืนมีส่วนที่คล้ายคีมขนาดใหญ่. vt. มีใจอคติ
equinox(อี'ควะนอคซฺ) n. เวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรรอบเส้นศูนย์สูตรทำให้มีกลางวันเท่ากับกลางคืน/เกิดขึ้นในราววันที่ 21 มีนาคม (vernal equinox) กับวันที่22กันยายน (autumnal equinox)
evening(อีฟว'นิง) n. ตอนเย็น,เวลาเย็น,สายัณห์,ตอนค่ำ,ตอนกลางคืน,ระยะที่เสื่อมลงของชีวิต,ช่วงสุดท้าย,งานราตรีสโมสร adj. เกี่ยวกับตอนเย็น, Syn. dusk

English-Thai: Nontri Dictionary
dark(n) ความมืด,ที่มืด,เวลากลางคืน,ความลึกลับ,สีดำ
equinoctial(adj) ที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน
equinox(n) วันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน
moonlight(n) แสงจันทร์,การหาลำไพ่,การทำงานกลางคืน,การเที่ยวกลางคืน
moth(n) ตัวมอด,แมลงกินผ้า,แมลง,ชีปะขาว,ผีเสื้อกลางคืน,แมลงเม่า
night(n) กลางคืน,ยามวิกาล,ยามราตรี,ความมืด,ความคลุมเครือ
nightly(adj) ที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืน,ที่เกิดขึ้นในยามวิกาล
nocturnal(adj) ออกหากินเวลากลางคืน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[よる, yoru] (n) กลางคืน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[よる, yoru, yoru , yoru] (n ) กลางคืน

German-Thai: Longdo Dictionary
Nacht(n) |die, pl. Nächte| กลางคืน, คืน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top