Search result for

กลั่นแกล้ง

(20 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลั่นแกล้ง-, *กลั่นแกล้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลั่นแกล้ง[V] defame, See also: persecute, treat somebody badly, slander, libel, Syn. แกล้ง, Example: เจ้าหน้าที่ได้กล่าวถึงการตรวจค้นครั้งนี้ว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งใครเป็นการเข้าตรวจค้นตามหน้าที่, Thai definition: หาความไม่ดีใส่ให้, หาอุบายให้ร้ายโดยวิธีต่างๆ, แกล้งใส่ความ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลั่นแกล้งก. หาความไม่ดีใส่ให้, หาอุบายให้ร้ายโดยวิธีต่าง ๆ, แกล้งใส่ความ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The police, they're not out to persecute you?คุณคิดว่าตำรวจพยายามกลั่นแกล้งคุณหรอครับ Changeling (2008)
So, either the head nurse and the interns are also conspiring to punish you or you're changing your story;่งั้นหัวหน้าพยาบาลพยายามกลั่นแกล้งคุณ ไม่คุณก็เปลี่ยนเรื่องเอง Changeling (2008)
Under the bludgeonings of fateยามเมื่อถูกโชคชะตากลั่นแกล้ง Invictus (2009)
But yale considers hazing a faculty member a very serious offense.แต่เยลตัดสินว่าการกลั่นแกล้งอาจารย์เป็นการกระทำที่น่ารังเกียจ The Age of Dissonance (2009)
But Sarah Lawrence cannot accept someone who has hazed a teacher.แต่ซาร่า วอร์เรนซ์ไม่ยินดีรับคนที่กลั่นแกล้งอาจารย์ The Grandfather (2009)
Sarah lawrence cannot accept someone who has hazed a teacher.Sarah lawrence ไม่สามารถยอมรับนักเรียนที่กลั่นแกล้งอาจารย์ได้ Seder Anything (2009)
I was always totally horrible to her.หญิงมักจะ... กลั่นแกล้งหญิงเล็กเสมอ Keep This Party Going (2009)
Shields us from more severe persecution--ป้องกันเราจาก การกลั่นแกล้งทั้งหลาย Mattress (2009)
Persecuted throughout eternity by his depraved brother.ถูกพี่ชายกลั่นแกล้ง มาตลอดชั่วนิรันดร์ 162 Candles (2009)
Condo board's trying to bluff me by listing my place as available.ทางเจ้าของคอนโดพยายามกลั่นแกล้งผม โดยประกาศว่าห้องของผมว่างแล้ว Home Economics (2009)
This is all part of your puritanical persecution - Of Dr. Kevorkian.นี่คือส่วนนึงของขบวนการที่จะกลั่นแกล้งหมอ You Don't Know Jack (2010)
Chased around the globe by anonymous corporations and police forces the way the projections persecute the dreamer?ไล่ล่าทั่วโลก ... ... โดย บริษัท ระบุชื่อและกองกำลังตำรวจ ... ... วิธีประมาณการกลั่นแกล้งฝัน? Inception (2010)

English-Thai: Longdo Dictionary
cyber bully(n) การระรานทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haze[VT] แกล้ง (ผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่า), See also: กลั่นแกล้ง
persecute[VT] ก่อกวน (ทางเชื้อชาติ, ศาสนา, การเมือง, พวกรักร่วมเพศ), See also: กลั่นแกล้ง, ก่อกวน, ตามรังควาน, Syn. spite, victimize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haze(เฮซ) n. หมอก,เมฆหมอก,ความสลัว,ความมืดสลัว,ความเลอะเลือน vt. กลั่นแกล้ง,ยั่วเย้า,ระราน, Syn. vagueness
spite(สไพทฺ) n. เจตนาร้าย,ความมุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น vt. กระทำด้วยเจตนาร้าย กลั่นแกล้ง ทำให้โกรธ รบกวน, -Phr. (in spite of ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แม้ว่า ทั้ง ๆ ที่เป็น โดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น)

English-Thai: Nontri Dictionary
spite(vt) เย้ย,แกล้ง,รบกวน,กลั่นแกล้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top