Search result for

กลับไป

(44 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลับไป-, *กลับไป*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขอกลับไป (n ) ขอกลับไปคิด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลับไปกลับมา[ADV] unreliably, See also: changeably, unstably, Syn. กลับกลอก, พลิกแพลง, Ant. คงที่, Example: นักการเมืองออกมาให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์และพูดจากลับไปกลับมา จนนักข่าวงง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลับไปกลับมาก. พลิกแพลง, ไม่แน่นอน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No. I told her I'm not coming back.ไม่ใช่ค่ะ หนูบอกอาจารย์ใหญ่ไปแล้วว่าหนูจะไม่กลับไปอีก The Serena Also Rises (2008)
You've missed? I told her I'm not coming backหนูบอกเธอไปแล้วค่ะว่าหนูจะไม่กลับไปอีก New Haven Can Wait (2008)
That I should go back to Constance onว่าหนูควรจะกลับไปเรียน New Haven Can Wait (2008)
I think you should go back to school... พ่อคิดว่าลูกควรจะกลับไปเรียนนะ New Haven Can Wait (2008)
Well, I'll let you-- let you get back to work. yeah, I'll see you later.อืม เธอกลับไปทำงานเถอะ แล้วค่อยเจอกัน Pret-a-Poor-J (2008)
Can I at least have my dress back?งั้นฉันเอาชุดของฉันกลับไปด้วยได้ไหม ? Pret-a-Poor-J (2008)
I'll call you later." hey, that sounds like good news.- แล้วจะโทรกลับไป - เฮ้ ข่าวดีเลยเนี่ย - ดีเหรอ ? There Might be Blood (2008)
Otherwise it's back to being little j. At constance,หรือไม่ก็กลับไปเป็น เจนนี่น้อย เหมือนเดิม There Might be Blood (2008)
Figured you'd be back at the family manor.นายจะต้องกลับไปคฤหาสน์ของครอบครัวนายนะ There Might be Blood (2008)
- Never better. - Ready to get back to work?ไม่ดีขึ้นเลย , พร้อมที่จะกลับไปทำงานรึยัง Odyssey (2008)
- We'll take him back. - And send me to the Sahara?เราจะพาเค้ากลับไป และส่งชั้นไปซาฮาร่า? Odyssey (2008)
The holy artifact must be delivered to the church if humanity is to be delivered into the welcome arms of the universal awakening!เราจะต้องเอาสิ่งประดิษฐ์นี้ กลับไปยังที่โบสถ์ ถ้าอยากให้มนุษย์ได้รับการตอนรับจากแขน ที่อบอุ่นของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลับไป[v.] (klap pai) EN: go back ; return to ; come back ; turn to   FR: retourner ; repartir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back and forth[ADV] ไปๆ มาๆ, See also: กลับไปกลับมา, Syn. to and fro
backward[ADV] ย้อนกลับทางเดิม, See also: กลับไปที่เดิม
be back[PHRV] กลับ, See also: กลับไป, Syn. go back
be past it[IDM] หวนกลับไปทำสิ่งที่ผ่านมาอีกไม่ได้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: กลับไปยัง(อดีต)ผ่านไปแล้วไม่ได้, Syn. get past
bring away[PHRV] กลับไปพร้อมกับ (บางสิ่งเช่น ความคิดหรือความรู้สึกบางอย่าง), Syn. come away with, go away with
bring back[PHRV] กลับไปใช้วิธี ความคิดหรือการกระทำเแบบเดิม, Syn. come back
cast back[PHRV] หันกลับไปยัง, See also: กลับไปสู่, Syn. throw back
double back[PHRV] กลับไปทางเดิม, See also: กลับทางเดิม
get back to[PHRV] กลับไปยัง (สถานที่), See also: ถอยไปยัง, Syn. go back
get back to[PHRV] กลับไปทำงาน (อย่างไม่เต็มใจ), Syn. get back, keep to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anaplasty(แอน' นะพลาสที) n. ศัยกรรมย้ายปะปลูกเนื้อเยื่อ, ภาวะการกลับไปสู่รูปแบบเดิมที่ด้อยกว่า, ภาวะที่เป็นมะเร็งมาก
bookmarkn. ที่คั่นหนังสือ,ริบบิ้นหรือกระดาษคั่นหนังสือ ที่คั่นหนังสือคั่นหน้า1. การใช้ที่คั่นหนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ในการกลับมาหาที่เก่าได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ทำไว้ให้ง่ายในการกลับมาค้นหา 2. เป็นคำสั่งในโปรแกรมบางโปรแกรมที่ช่วยให้กลับมาค้นหาง่าย กล่าวคือนำข้อความหรือคำสั่งมารวมไว้ หากต้องการสั่งก็จะหาพบได้ง่าย เช่น ในโปรแกรมเน็ตสเคป (ใช้อินเตอร์เน็ต) การเลือกคำสั่ง bookmark หมายถึงการนำชื่อโฮมเพจที่จะใช้บ่อย ๆ ไปเก็บรวมไว้ เมื่อต้องการกลับไปใช้อีก จะได้สั่งได้สะดวก
boomerang(บูม'มะแรง) {boomeranged,boomeranging,boomerangs} n. ไม้รูปโค้งซึ่งเมื่อเหวี่ยงออกไปแล้วกลับมาหาผู้เหวี่ยง,อาวุธลับที่กลับไปทำลายผู้ใช้,ดาบที่คืนสนอง vt. ทำอันตรายอย่างไม่คาดคิดกับผู้ริเริ่ม
call(คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
control statementข้อความสั่งควบคุมในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนั้น โดยปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งไปทีละคำสั่ง โดยเรียงไปตามลำดับก่อนหลัง แต่เราอาจใช้ข้อความสั่งให้ควบคุมการทำงานได้เช่น กระโดดข้าม, วนกลับไปทำบางคำสั่งใหม่หรือวนหลาย ๆ รอบหรือหยุดทำถ้า ... ข้อความสั่งเหล่านี้มีอยู่หลายคำสั่ง ขึ้นอยู่กับภาษาเป็นต้นว่า GOTO, DO,IF ในภาษาฟอร์แทรน หรือ FOR.....NEXT ในภาษาเบสิก
dram(ดีแรม) ย่อมาจาก dynamic random access memory (แปลว่าแรมแบบพลวัต) โดยปกตินั้น คอมพิวเตอร์จะใช้ชิป 2 แบบ คือ แบบดีแรม (DRAM) และ แบบ เอสแรม (SRAM) ชิปแบบดีแรม นี้จะมีราคาถูกกว่า เพราะว่าชิปแบบนี้นั้น คอมพิวเตอร์จะต้องนำเอาข้อมูลกลับไปไว้ ณ ที่เดิมเป็น ระยะ ๆ มิฉะนั้น อาจจะลืมได้ ดู RAM ประกอบ
dynamic ramแรมแบบพลวัตย่อมาจาก Dynamic Random Access Memory ใช้ตัวย่อว่า DRAM (อ่านว่าดีแรม) โดยปกตินั้น คอมพิวเตอร์จะใช้ชิป 2 แบบ คือ แบบดีแรม (DRAM) และ แบบ เอสแรม (SRAM) ชิปแบบ ดีแรม นี้จะมีราคาถูกกว่า เพราะว่าชิปแบบนี้นั้น คอมพิวเตอร์จะต้องนำเอาข้อมูลกลับไปไว้ ณ ที่เดิมเป็นระยะ ๆ มิฉะนั้น มันจะลืมได้ ดู RAM ประกอบ
home keyแป้นกดกลับตำแหน่งต้นเป็นแป้นพิมพ์แป้นหนึ่งในแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Home อยู่บนแป้น เมื่อกดแป้นนี้จะเป็นการบังคับให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) กลับไปสู่จุดเริ่มต้นของบรรทัดใหม่ หรือจุดเริ่มต้นบรรทัดบนสุดของเอกสารหน้าหนึ่ง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมแต่ละโปรแกรมด้วย
insert keyแป้นแทรก <คำแปล>เป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Insert หรือ Ins อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะทำให้สามารถพิมพ์ตัวอักษรแทรกเข้าไปโดยที่ตัวอักษรที่อยู่ถัดไปจะถอยให้ (ถ้าไม่กดแป้นนี้ อักษรตัวใหม่ที่พิมพ์จะทับตัวเก่า ทำให้ตัวเก่าหายไป) อย่างไรก็ตาม แป้นนี้เป็นแป้นเปิด/ปิด (on/off) หมายความว่า กดแป้นนี้ครั้งแรก จะเปลี่ยนให้เป็นภาวะแทรก แต่ถ้ากดอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นภาวะเดิม คือภาวะพิมพ์ทับ บางทีใช้ Ins keyดู insert mode ประกอบ
interpreterตัวแปลภาษาเป็นโปรแกรมตัวแปลที่อ่านคำสั่งในโปรแกรมทีละคำสั่ง (ไม่รอจนจบโปรแกรมเหมือนตัวแปลอื่น) แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเลย เช่น ตัวแปลที่ใช้แปลโปรแกรมภาษาเบสิก (BASIC) การเรียนวิธีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวแปลประเภทนี้ ผู้เรียนจะรู้สึกว่าง่ายและทันใจ เพราะพอใส่คำสั่งเข้าไป เครื่องก็จะรายงานได้ทันทีว่า คำสั่งนั้นถูกหรือผิด ถ้าสั่งให้ทำอะไร ก็จะทำให้เลย ข้อเสียของตัวแปลประเภทนี้ ก็คือ คอมพิวเตอร์จะไม่เก็บคำแปลไว้ หากจะต้องย้อนกลับไปทำคำสั่งนั้นอีก ก็จะต้องแปลใหม่อีกทุกครั้ง ดู compiler ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
homeward(adj,adv) ไปยังบ้าน,กลับไปบ้าน, สู่บ้าน
homewards(adj,adv) ไปยังบ้าน,กลับไปบ้าน, สู่บ้าน
redound(vt) ส่งเสริม,ให้ผล,กลับไปสู่
remount(vt) กลับไปใหม่,ขึ้นไปใหม่,ติดตั้งใหม่
TO AND to and fro(adv) ไปๆมาๆ,กลับไปกลับมา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
返る[かえる, kaeru] Thai: กลับไป English: go back

German-Thai: Longdo Dictionary
Gelegenheit(n) |die, pl. Gelegenheiten| โอกาส, ช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น Ich habe bisher keine Gelegenheit, meine Eltern zu besuchen. ถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| ประหยัดเวลาหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ Wenn du ihn nicht zurückschreibst, kannst du dir die Aufregung ersparen. ถ้าเธอไม่เขียนตอบเขากลับไป เธอก็สามารถลดการรบกวนหรือไม่ต้องมาหงุดหงิดอีก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top