Search result for

กลับ

(118 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลับ-, *กลับ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขอกลับไป (n ) ขอกลับไปคิด

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หลบ (vt ) กลับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลับ[V] return, See also: go back, come back, Example: เมื่องานเลี้ยงเลิกต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้าน, Thai definition: ตรงกันข้ามกับภาวะเดิมหรือทิศทางเดิม
กลับ[V] reverse, See also: turn upside down, turn inside out, invert, Syn. พลิก, กลับด้าน, Example: แม่ครัวกลับปลาที่ทอดอยู่ในกระทะ, Thai definition: พลิกหน้าเป็นหลัง
กลับ[V] become to, See also: change to, be instead of, Syn. กลับกลาย, เปลี่ยน, Example: การได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจากหมอไม่ได้ทำให้อาการเขาดีขึ้นเลยกลับทำให้อาการเขาดูแย่ลง
กลับคำ[V] break one's word, See also: go back on one's word, revoke one's word, Syn. คืนคำ, Example: เขาลงให้สัญญาแล้วเป็นไม่มีกลับคำ, Thai definition: พูดแล้วไม่เป็นตามพูด
กลับมา[V] return to, See also: go back, come back, turn to, Syn. กลับ, หวนกลับ, Ant. ไป, Example: ผู้ที่ออกไปขายแรงงานต่างประเทศได้รับอนุญาตให้กลับมาบ้านได้
กลับรถ[V] back a car, See also: reverse a car, U Turn, Example: เราจะไปทางนี้ไม่ได้ ต้องไปกลับรถข้างหน้าก่อน
กลับใจ[V] repent, See also: repent of wrong doing, repent and turn over e new leaf, Syn. กลับตัว, กลับเนื้อกลับตัว, Example: เขากลับใจเลิกเป็นอันธพาลเพราะสงสารแม่, Thai definition: เลิกกระทำชั่วหันมากระทำความดี
กลับกัน[V] reverse, See also: invert, Syn. ตรงข้าม, Example: เมื่อตอนเด็กๆ น้องชายตัวเตี้ยกว่าเธอ แต่พอเป็นวัยรุ่นก็กลับกันเดี๋ยวนี้เธอเตี้ยกว่าน้องมาก
กลับคืน[V] go back, See also: return to, back to, Syn. กลับ, คืน, Example: เขาจะได้กลับคืนสู่อ้อมกอดบ้านเกิดเมืองนอนของตน
กลับคืน[V] put back, See also: restore, give back, Syn. คืน, Example: มีคนนำกระเป๋ากลับคืนเจ้าของ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลับ(กฺลับ) ก. ตรงกันข้ามกับภาวะเดิมหรือทิศทางเดิม เช่น กลับหน้าเป็นหลัง กลับบ้าน, เปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม เช่น นึกว่าเป็นคนดี กลับเป็นคนร้าย, คืนมาสู่ภาวะเดิม เช่น กลับมีอีก, พลิกหน้าเป็นหลัง เช่น กลับปลา, เปลี่ยน เช่น กลับชาติ กลับใจ, ทำตรงกันข้ามกับที่คาดหมายหรือที่ควรจะเป็น เช่น เราพูดด้วยดี ๆ เขากลับ ด่าเอา.
กลับกลอกก. เปลี่ยนไปมาเชื่อถือไม่ได้ เช่น พูดจากลับกลอก, กลอกกลับ ก็ว่า.
กลับกลอกว. ที่พูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอย เช่น คนกลับกลอก.
กลับกลายก. เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไป.
กลับคำก. พูดแล้วไม่เป็นตามพูด, ไม่ทำตามที่พูดไว้, พูดแล้วเปลี่ยนคำพูด.
กลับคืนก. กลับที่เดิม, สู่สภาพเดิม.
กลับตาลปัตร(-ตาละปัด) ว. ผิดความคาดหมายอย่างตรงกันข้ามแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ.
กลับบ้านเก่าก. ตาย เช่น เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขายังมาทำบุญที่วัด วันนี้กลับบ้านเก่าไปเสียแล้ว.
กลับมาตายรังก. ในที่สุดก็ต้องหวนกลับมาอยู่กับครอบครัวตามเดิม (ใช้แก่สามี) เช่น เขาไปไหนไม่รอด ต้องกลับมาตายรัง.
กลับลำก. เปลี่ยนความคิด เช่น เมื่อวานเขาให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่ยอมให้มีวันหยุดชดเชย วันนี้กลับลำอนุญาตให้มีตามเดิมแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reverse a judgmentกลับคำพิพากษา, พิพากษากลับ (โดยอาศัยข้อกฎหมาย) [ดู recall a judgment ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recall a judgmentกลับคำพิพากษา, พิพากษากลับ (โดยอาศัยข้อเท็จจริง) [ดู reverse a judgment ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recantกลับคำให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restoreกลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
re-establishกลับคืนสู่ฐานะเดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in statu quoกลับคืนสู่ฐานะเดิม, ในสภาพเดิม [ดู status quo ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
invertedกลับหัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Childhood, Secondกลับเป็นเด็กครั้งที่สอง [การแพทย์]
De-Excitationกลับจากสถานะโลดสู่สถานะปกติ [การแพทย์]
Euthyroid Stateกลับมาเป็นปกติ [การแพทย์]
Invertedกลับทาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Left?กลับThe Key and the Clock (2006)
Come back?กลับมา? The Legend (2008)
Let's go.กลับกันได้แล้ว The Serena Also Rises (2008)
Come.กลับ Timebomb (2009)
Go home, man.กลับบ้านซะไป Black Cherry (2012)
_ควรกลับทันที The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
No. I told her I'm not coming back.ไม่ใช่ค่ะ หนูบอกอาจารย์ใหญ่ไปแล้วว่าหนูจะไม่กลับไปอีก The Serena Also Rises (2008)
You've missed? I told her I'm not coming backหนูบอกเธอไปแล้วค่ะว่าหนูจะไม่กลับไปอีก New Haven Can Wait (2008)
Gossip girl here.กอสสิปเกิร์ลกลับมาแล้ว New Haven Can Wait (2008)
That I should go back to Constance onว่าหนูควรจะกลับไปเรียน New Haven Can Wait (2008)
Well, I'll admit, I came to punish youโอเค ฉันยอมรับว่าฉันมาเพื่อตอกกลับ New Haven Can Wait (2008)
Consider me punished. You can go home now.เธอทำฉันพังแล้ว, ก็รีบกลับบ้านไปซะ New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลับ[v.] (klap) EN: come back ; go back ; return   FR: retourner ; revenir
กลับกลอก[adj.] (klapkløk) EN: unreliable ; undependable ; changeable ; unstable   FR: versatile ; changeant ; instable
กลับกลาย[v.] (klapklāi) EN: become ; change to ; turn into   FR: redevenir ; devenir
กลับกัน[v.] (klapkan) EN: reverse ; invert   FR: inverser ; intervertir
กลับคำ[v. exp.] (klap kham) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word   FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
กลับคำพิพากษา[v. exp.] (klap khamphiphāksā) EN: reverse a judgment   
กลับคำให้การ[v. exp.] (klap kham haikān) EN: retract a statement   
กลับคืน[v.] (klapkheūn) EN: restore ; return ; give back ; get back ; put back   FR: restituer ; restaurer ; rétablir
กลับคืน[v.] (klapkheūn) EN: go back ; return to ; back to   
กลับตัว[v.] (klaptūa) EN: reform ; turn over a new leaf ; amend   FR: se corriger ; tourner la page ; s'amender (litt.)

English-Thai: Longdo Dictionary
wave number(n jargon) ค่าที่เป็นส่วนกลับของความยาวคลื่น, Related: wavelength
RSVPกรุณาตอบกลับมา (เป็นคำย่อที่นำมาจากภาษาฝรั่งเศสที่ว่า repondez s'il vous plait ซึ่งถูกนำมาใช้มากในภาษาอังกฤษ) เช่น Please RSVP in the comments of this entry., You must RSVP after the start of registration and prior to 2:30 PM.
back off(vi) ถอยหลัง, หมุนย้อนกลับ เช่น Back off! ถอยไป
AJAX(abbrev) ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML เป็นชื่อเทคนิคการพัฒนา web application แบบหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคย่อยๆ คือ JavaScript และ DOM ในฝั่ง client browser และใช้การติดต่อกับ server ในแบบ asynchrounous (แทนที่จะเป็น synchronous ในการเปิดเว็บแบบเดิมๆ) และส่งข้อมูลกลับมาในแบบ XML ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia
unrecoverable(adj) ไม่สามารถกู้คืนได้, ไม่สามารถเอากลับคืนได้, ไม่สามารถรักษาได้, S. irrecoverable, R. recover
recursive(adj) ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม คำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor , S. recur, recurring, recursion, R. recursive function
the shoe is on the other footสถานการณ์กลับตาลปัตร, S. the circumstances are reversed; a change of places has occurred.,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back and forth[ADV] ไปๆ มาๆ, See also: กลับไปกลับมา, Syn. to and fro
back[VT] เดินทางกลับ, See also: กลับมา
back[ADV] กลับคืนไปที่เดิม (หรือสภาพเดิม)
backhand[VT] กลับหลังมือตี
backhanded[ADJ] พลิกมือกลับ, See also: กลับทิศทาง
backpedal[VI] กลับคำสัญญา, See also: เปลี่ยนใจ, ถอน, เปลี่ยน, Syn. backtrack
backtrack[VI] กลับคำ, See also: เปลี่ยนท่าที, Syn. recant, back-pedal
backward[ADV] ย้อนกลับทางเดิม, See also: กลับไปที่เดิม
backward[ADJ] กลับสู่อดีต, See also: กลับสู่สิ่งที่ผ่านมา, Syn. retrograde, regressive, Ant. forward
back out[PHRV] กลับคำ, See also: คืนคำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
albedo(แอลบี' โด) n. สัดส่วนของแสงที่สะท้อนกลับจากดาวพรเคราะห์กับแสงที่ดาวนั้นได้รับ, อัตราสะท้อนกลับ
anaplasty(แอน' นะพลาสที) n. ศัยกรรมย้ายปะปลูกเนื้อเยื่อ, ภาวะการกลับไปสู่รูปแบบเดิมที่ด้อยกว่า, ภาวะที่เป็นมะเร็งมาก
anastrophe(อะแนส' โทรฟี) n. การวางกลับกัน, การกลับกัน (a turning back)
antidiuretic hormoneอาจเรียกว่า vasopressin กระตุ้นให้ไตดูดซึมน้ำกลับไว้ในร่างกาย เป็นผลให้ปัสสาวะมีน้อยลง ถ้าขาดฮอร์โมนนี้ทำให้เกิดโรคเบาจืด ทำให้ปัสสาวะมาก กระหายน้ำมาก
antihesis(แอนทีธี' ซิส) n., (pl -ses) การต่อต้าน, ความตรงกันข้าม, การใช้ถ้อยคำที่มีความหมายกลับกัน. -antithe- tic (al) adj., Syn. opposition, negation)
aolabbr. absent over leave ครบวันลาแล้วยังไม่กลับ
arcane(อาร์'เคน) adj. ลึกลับ, ลี้ลับ (secret)
around(อะเราน์ดฺ') adv.,prep. รอบ, อ้อมรอบ,อ้อมผ่าน,อยู่รอบ ๆ , วกกลับ, กลับ,ผ่าน
atavism(แอท'ทะวิสซึม) n. การปรากฎลักษณะของบรรพบุรุษที่ขาดหายไปบางชั่วคน, สัตว์หรือพืชที่มีลักษณะดังกล่าว, การกลับคืนมาของลักษณะดังกล่าว. -atavist n. (reversion to an earlier type)

English-Thai: Nontri Dictionary
back(adv) ถอยหลัง,ย้อนหลัง,กลับ
backslide(vi) ถอยกลับ,เสื่อม,ย้อนกลับ
backward(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
backwardness(n) การย้อนกลับ,ความล้าหลัง
backwards(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
bounce(vt) กระทบ,กระแทก,โยน,ไล่ออก,ขับออก,ทำให้เด้งกลับ
bound(vi) เด้งกลับ,กระโดด
cabbala(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์คาถา,สิ่งลึกลับ
chequer(vt) ทำให้เป็นตาสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นตาหมากรุก,กลับกัน
convalesce(vi) ฟื้นไข้,พักฟื้น,กลับคืนดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
straighten up (vt ) กลับตัว (เป็นคนดี)
up come home (n vt adj) กลับบ้าน
้hit the road (vt ) กลับบ้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ただいま[ただいま, tadaima] กลับ (บ้าน) มาแล้วครับ
帰省[きせい, kisei] (n vt) กลับบ้านเกิด
帰郷[ききょう, kikyou] (n vt) กลับบ้านเกิด (บ้านของบรรพบุรุษ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
帰ります[かえります, kaerimasu, kaerimasu , kaerimasu] (vt ) กลับ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated
帰る[かえる, kaeru] Thai: กลับ English: to go back
帰る[かえる, kaeru] Thai: กลับบ้าน
戻る[もどる, modoru] Thai: กลับมา English: to turn back
生まれ変わる[うまれかわる, umarekawaru] Thai: กลับมาเกิดใหม่ English: to be born again
返る[かえる, kaeru] Thai: กลับมา English: come back
返る[かえる, kaeru] Thai: กลับไป English: go back

German-Thai: Longdo Dictionary
bald(adv) เร็วๆ นี้ เช่น Er kommt bald wieder. เขาจะกลับมาเร็วๆ นี้, so bald wie möglich เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
zurückกลับมา
etw. beruhigt sich(vt) สิ่งใดสิ่งหนึ่งกลับมาอยู่ในสภาวะปกติ
Gelegenheit(n) |die, pl. Gelegenheiten| โอกาส, ช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น Ich habe bisher keine Gelegenheit, meine Eltern zu besuchen. ถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| ประหยัดเวลาหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ Wenn du ihn nicht zurückschreibst, kannst du dir die Aufregung ersparen. ถ้าเธอไม่เขียนตอบเขากลับไป เธอก็สามารถลดการรบกวนหรือไม่ต้องมาหงุดหงิดอีก
versöhnen(vt) |versöhnte, hat versöhnt| คนสองคนหรือฝ่ายสองฝ่ายกลับมาปรองดองกันได้อีกครั้ง, See also: die Versöhnung
Versöhnung(n) |die| การกลับมาปรองดองหรือ สามัคคีกันอีกครั้ง
umgehend(adj) ในทันที, โดยทันที เช่น Wir bitten Sie um eine umgehende Antwort. ทางเราขอร้องให้คุณช่วยตอบกลับมาโดยเร็วที่สุด
verkehrt(n) ไม่ถูกต้อง, ผิดแปลก, ผิดด้าน(เสื้อผ้า) เช่น Ist es verkehrt wenn ein Junge Ballet macht. มันผิดด้วยหรือถ้าเด็กผู้ชายเต้นบัลเล่ต์, Er hat das Hemd herum angezogen. เขาใส่เสื้อเชิ้ตกลับด้าน, See also: S. falsch,
zurückkommen(vi) |kam zurück, ist zurückgekommen| กลับมา(von irgendwo zurückkommen กลับจาก) เช่น Normalerweise kommt mein Kind ungefähr 1 Uhr von der Schule zurück. ตามปกติ ลูกของผมกลับมาจากโรงเรียนประมาณบ่ายโมง, See also: Related: zurückkehren

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Achterstag {n} [naut.] (vt) กลับบ้าน
See also: S. go home,

French-Thai: Longdo Dictionary
aller et retour(n) |m| ตั๋วโดยสารขาไป-กลับ เช่น trois allers (et) retours pour Reims ตั๋วไปกลับสำหรับเมืองราสสามที่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top