Search result for

กลด

(32 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลด-, *กลด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลด[N] long-handled umbrella, See also: umbrella is used over a candidate for Buddhist priesthood while he proceeds to a temple, Syn. ร่ม, Example: มีพระธุดงค์นั่งปักกลดอยู่ในป่าตรงเชิงเขา, Count unit: คัน, Thai definition: เรียกร่มขนาดใหญ่มีด้ามยาวสำหรับพระธุดงค์โดยเฉพาะ, เรียกร่มขนาดใหญ่มีด้ามยาวสำหรับกั้นเมื่อเวลาแห่นาค
กลดพระสุเมรุ[N] posture of Thai dance, Count unit: ท่า, แบบ, Thai definition: วิธีรำละครท่าหนึ่ง อยู่ในอันดับว่า สารถีชักรถ กลดพระสุเมรุ ตระเวนเวหา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลด(กฺลด) น. เครื่องกั้นกันแดดหรือฝน ลักษณะคล้ายร่มขนาดใหญ่ ขอบมีระบาย คันยาว ใช้ถือกั้นเจ้านาย, ราชาศัพท์ว่า พระกลด, เรียกร่มขนาดใหญ่มีด้าม สำหรับพระธุดงค์โดยเฉพาะ, เรียกดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ที่มีแสงสีรุ้งเป็นวงกลมล้อมรอบ ว่า ดวงอาทิตย์ทรงกลด ดวงจันทร์ทรงกลด.
กลด(กฺลด) น. กลศ, ภาชนะใส่นํ้าเทพมนตร์ของพราหมณ์ ลักษณะเหมือนคนโท มีฝาปิด มีพวยอย่างกาน้ำ.
กลดกำมะลอน. กลดชนิดหนึ่ง ทำด้วยผ้าขาวหรือแพรขาวเขียนลายทอง สำหรับใช้กับเจ้านายหรือพระพุทธรูป.
กลดพระสุเมรุ(-สุเมน) น. ชื่อท่ารำท่าหนึ่ง อยู่ในอันดับว่า สารถีชักรถ กลดพระสุเมรุ ตระเวนเวหา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
11th-12th grade, and I just did it for... just to lose weight.ตอนนั้นอยู่ม.ห้า ประมาณม.ห้าหรือม.หก ผมก็ชกเพื่อ... แค่อยากลดน้ำหนัก CounterPunch (2017)
I found out about the 1% of prosecutors... after 2 years of hard labor and weight loss.ผมพบว่ามีซัก 1% เห็นจะได้ ... หลังจากทำงานหนักอย่างเบ๊อยู่ 2 ปี และน้ำหนักลด The King (2017)
Eventually, I want to keep doing it, but, I mean, if something else comes up, that'd be cool too, but...ท้ายที่สุด ฉันอยากทำมันต่อไป แต่ฉันหมายถึง... (ออบรีย์ โกลด์ นักแสดง) After Porn Ends 2 (2017)
Get him to Goldshire.พาตัวเขาไปที่โกลด์ไชร์ Warcraft (2016)
Remote access brief for synsect.เรียกข้อมูลทางไกลดูคำสั่งจากซินเซคท์ Morgan (2016)
All he had to do was go down to Doc Goldblum's.แค่ไปหาหมอโกลด์บัมก็เรียบร้อยแล้ว Fences (2016)
You can let your guard down if you want, man. I don't intend to.นายอยากลดการ์ดไม่ระวังก็ตามใจ แต่ฉันไม่เอาด้วย Resident Evil: The Final Chapter (2016)
So far, so good.เพื่อให้ห่างไกลดังนั้นดี The Magnificent Seven (2016)
So far, so good.เพื่อให้ห่างไกลดังนั้นดี The Magnificent Seven (2016)
So far, so good. Let's go get some ammo.เพื่อให้ห่างไกลดังนั้นดี ลองไป รับกระสุนบางส่วน The Magnificent Seven (2016)
But you need to take a haircut.แต่นายต้องถูกลดรายได้ Live by Night (2016)
I was demoted yesterday.ผมถูกลดตำแหน่งไปเมื่อวาน Live by Night (2016)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
areola(อะรี'อะละ) n., (pl. -las,-lae) วงแหวนเป็นสีทรงกลดรอบหัวนม,ไส้ผลไม้,ร่อง,ช่อง
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
aura(ออ'ระ) n., (pl. auras,aurae) กลิ่นไอ,รัศมี,กลด,กระแสลม,ไฟฟ้า,แสงสว่าง,ความรู้สึกสังหรณ์-aural adj., Syn. air ,atmosphere
aureole(ออ'รีโอล,-ละ) n. กลด,รัศมีคล้ายแสงเรืองรอบศีรษะของภาพเทพเจ้า,แสงหรือสีที่มีลักษณะดังกล่าว
corona(คะโร'นะ) n. ทรงกลด (ของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์) ,มาลา,มงกุฎ,สิ่งที่เหมือนมาลา,โคมระย้าช่อกลม, See also: coronal adj. ดูcorona,pl. coronas,coronae
declasse(เดคละเซ') adj. ซึ่งถูกลดตำแหน่งหรือฐาน
glad(แกลด) adj. ดีใจ,ยินดี,เบิกบานใจ. -vt,ทำให้ดีใจ., See also: gladly adv. gladness n.
gladden(แกลด'เดิน) vt.,vi. ทำให้ดีใจ., See also: gladdener n., Syn. elate,cheer,please
glade(เกลด) n. ที่โล่งในป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
aureole(n) รัศมี,กลด
corona(n) พระอาทิตย์ทรงกลด,พระจันทร์ทรงกลด,มงกุฎ,มาลา,โคมระย้า
halo(vt) ล้อมวง,แผ่รัศมี,ทรงกลด
umbrella(n) ร่ม,กลด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top