Search result for

กรู

(58 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรู-, *กรู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรู[V] throng, See also: crowd, run up together in crowds, rush in, run in a crowd, Syn. ออ, Example: มดตัวเล็กๆ กรูออกมาจากรังหลังฝนตก
กรู[ADV] graze along, See also: retreat, move back, Syn. ถอยกรูด, Ant. เดินหน้าเข้าหา, Example: ข้าศึกถอยกรูดอย่างไม่เป็นขบวนท่า, Thai definition: อาการที่ถอยอย่างไม่มีระเบียบ
กรู[V] cover, See also: envelop, enwrap, Syn. กรอม, คลุม, Example: หลังคากรูมบ้านไว้ทั้งหมด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรู(กฺรู) ว. อาการที่ไปพร้อม ๆ กันอย่างเร็วโดยมีจุดหมาย เช่น วิ่งกรูกันไป มดพรูออกจากรังแล้วกรูเข้าไปกัดศัตรู, ตรู ก็ว่า.
กรู(กฺรู) น. ข้าวชนิดที่ทำเพื่ออุทิศให้ปรทัตตูปชีวีเปรตในพิธีสารท เรียกว่า ข้าวกรู.
กรูด ๑(กฺรูด) น. มะกรูด เช่น งั่วนาวทรนาวเนก กรูดฉุรเฉกจรุงธาร (ม. คำหลวง จุลพน).
กรูด ๒(กฺรูด) ว. เสียงอย่างเสียงที่ลากของหนักถูไปกับพื้น. ก. ที่ถอยอย่างรวดเร็วไม่มีระเบียบ, ถอยอย่างตั้งตัวไม่ติด, ในคำว่า ถอยกรูด.
กรูด ๓(กฺรูด) น. โรคหูด.
กรู(กฺรูม) ว. กรอม, คลุม, เช่น ห่มเพลาะกรูมกรอกรุยฉุยเฉิดฉัน (มณีพิชัย).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gru!กรู Despicable Me (2010)
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Another, please.อีกรูปครับ The Great Dictator (1940)
You want another?คุณต้องการอีกรูปไหม The Great Dictator (1940)
I want the world to knowฉันต้องการให้โลกรู้ว่า Pinocchio (1940)
I didn't know companionship could be bought.ไม่ยักรู้ว่าเพื่อนนี่จ้างกันได้ Rebecca (1940)
I wonder how she likes it now, being ordered about by an ex-chorus girl.อยากรู้จริงว่า ทีนี้แดนเวอร์สจะทำยังไง เมื่อต้องมารับคำสั่งจากอดีตนักร้อง Rebecca (1940)
- You must teach me. Actually, I'm trying to find out exactly what your wife does do.ต้องสอนผมหน่อยเเล้ว ไอ้น้อง ฉันก็แค่อยากรู้ว่าเมียนายสนใจอะไรบ้าง Rebecca (1940)
I don't want to know. I don't want to know!ฉันไม่อยากรู้ๆ Rebecca (1940)
There you have it in a nutshell, Danny. But there's one more thing you'll want to know, the name of the murderer.เธอก็ได้ข้อสรุปแล้วนี่ไง แดนนี่ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอน่าจะอยากรู้ Rebecca (1940)
You want to know if I can suggest any motive as to why Mrs. De Winter should have taken her life?คุณอยากรู้ว่าผมจะบอกถึงเเรงจูงใจที่ว่าทําไม คุณนายเดอ วินเทอร์ถึงอยากฆ่าตัวตายได้รึเปล่า Rebecca (1940)
You've been very kind. You've told us all we wanted to know.คุณช่างกรุณามาก คุณเล่าให้เราฟังทุกเรื่องที่เราอยากรู้ Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรู[n.] (krūt) EN: sound of grazing/dragging   
กรู[v.] (krūt) EN: graze along   
กรู[adj.] (krūt) EN: hasty ; precipitate   

English-Thai: Longdo Dictionary
Pygmalion(n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
kaffir lime(n) มะกรู
kaffir lime leaf(n) ใบมะกรู
nut(n) แหวนสกรู

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crowd round[PHRV] กรูกันมาล้อมรอบ, See also: ชุมนุมเข้ามา, ออกันมา, มุงล้อมรอบ
fly out[PHRV] รีบกรูกันออกไปยัง, See also: กรูกันไปที่, รีบออกไปยัง
gather together[PHRV] ออกันเข้ามา, See also: กรูกันเข้ามา, Syn. get together
pour over[PHRV] (ฝูงชน) หลั่งไหล, See also: กรู
rush to[PHRV] รีบกรูไปยัง, See also: กรูไปยัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
age-group(เอจ' กรูพ) n. ประเภทบุคคลที่มีอายุเท่ากันและมักเป็นเพศเดียวกัน
agog(อะกอก') adj.,adv. ตื่นเต้นมาก (ด้วยความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้อยากเห็นหรืออื่น ๆ), Syn. highly excited)
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น,ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing ###A. repulsive)
appease(อะพีซ') vt. ทำให้สงบ,ปลอบใจ,ยอมตาม,สนองความอยากรู้อยากเห็น,แก้กระหาย.
beech(บีชฺ) n. พืชจำพวก Fagus มีผลเปลือกรูปสามเหลี่ยมที่กินได้, See also: beechen,beechy adj.
bergamot(เบอ'กามอท) n. ต้นมะกรู
block diagramแผนภาพบล็อก <คำแปล>หมายถึงแผนภาพที่แสดงบล็อกรูปต่าง ๆ ที่มีการโยงด้วยเส้นหรือลูกศรให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ หรือการไหล (flow) หรือทิศทางเดินของข้อมูล
congruence(คอง'กรูเอินซ,ฺ -ซี) n. ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน, Syn. harmony,conformity
congruency(คอง'กรูเอินซ,ฺ -ซี) n. ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน, Syn. harmony,conformity
congruent(คอง'กรูเอินทฺ) adj. สอดคล้องกัน,ลงรอยกัน, Syn. parallel,superposable

English-Thai: Nontri Dictionary
agog(adj) ตื่นเต้นมาก,อยากรู้อยากเห็น,กระตือรือร้น
curiosity(n) ความอยากรู้อยากเห็น,ความสอดรู้สอดเห็น,ของหายาก,ของแปลก
curious(adj) อยากรู้อยากเห็น,สอดรู้สอดเห็น,แปลก,ประหลาด
eager(adj) กระหาย,กระตือรือร้น,อยากได้,ทะเยอทะยาน,อยากรู้อยากเห็น
inquisitive(adj) อยากรู้อยากเห็น,สอดรู้สอดเห็น,ชอบสอบถาม
onrush(n) การไหลบ่า,การทะลัก,การโถม,การกรู
phrenology(n) การทายนิสัยจากรูปกะโหลกศีรษะ
rush(vi,vt) โจมตี,เร่ง,ผลักไส,พรวดพราด,กรูกันไป,ยื้อแย่ง,ถลัน
screw(vt) ไช,ขันสกรู,หมุนเกลียว,บีบคั้น,กวดขัน
suspense(n) ความใจจดใจจ่อ,ความกระวนกระวาย,ความอยากรู้อยากเห็น

German-Thai: Longdo Dictionary
begehren(vt) |begehrte, hat begehrt| ต้องการมาก, อยากมี, อยากมีความสัมพันธ์ด้วย เช่น eine Frau begehren ต้องการอยากรู้จักผู้หญิงคนหนึ่ง, die Uhr begehren อยากได้นาฬิกาเรือนนี้มาก, See also: Related: begehrt
lassen|läßt, ließ, hat gelassen, ตามด้วยกิริยาที่ไม่ผันรูปท้ายประโยค| เป็นกริยาช่วยใช้บ่งว่า กรรมของประโยคถูกกระทำ ซึ่งเป็นอีกรูปหนึ่งของ Passivbildung เช่น Man ließ drei Häuser bauen. = Es wurden drei Häuser gebaut.
wahrnehmen(vt) |nimmt wahr, nahm wahr, hat wahrgenommen| รับรู้, ตระหนักรู้ เช่น Sicherheitsrichtlinien werden oft nicht wahrgenommen. มาตรการเพื่อความปลอดภัยมักจะไม่เป็นที่ตระหนักของผู้คน
Schraubengang(n) |der, pl. Schraubengänge| เส้นเกลียวบนสกรูหรือตะปูควง
Verbindungselement(n) |das, pl. Verbindungselemente| ชิ้นส่วนที่ใช้ในการต่อเชื่อมวัตถุสองสิ่งเข้าด้วยกัน เช่น น๊อตกับสกรู ที่ใช้ในการยึดชิ้นส่วนสองชิ้นเข้าด้วยกัน อาจเป็นวัสดุอื่นก็ได้ เช่น กาว เชือก หมุดย้ำ เข็มกลัด อะไรที่สามารถยึดของสองสิ่งเข้าด้วยกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top