Search result for

กริบ

(31 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กริบ-, *กริบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กริบ[ADV] extremely, See also: absolutely, perfectly, Example: หล่อนว่างท่าสงบเสงี่ยมผมเผ้าเรียบกริบ, Thai definition: อย่างสนิท, อย่างสมบูรณ์ยิ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กริบ(กฺริบ) ก. ขริบ, ตัดเล็มด้วยกรรไกร เช่น กริบผม กริบชายผ้า, ตัดขาดโดยฉับไวและแนบเนียนด้วยความคม.
กริบ(กฺริบ) ว. มาก เช่น คมกริบ
กริบโดยปริยายหมายความว่า เงียบไม่มีเสียงดัง เช่น เงียบกริบ ย่องกริบ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A master thief who steals things the way a blue jay swipes shiny objects off window sills.มหาโจรจอมขโมย... ...ว่องไวและเงียบกริบเหมือนดั่งนกโฉบ Inkheart (2008)
Mum, this looks pretty cool, but it's dead.แม่คะ มันดูเท่ห์มากเลย แต่เงียบกริบมาก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I was exposed... so that free pass I had for you went away.ความลับพ่อถูกเปิดเผยแล้ว ดังนั้นใบเบิกทางที่พ่อเคยให้ลูกไว้ก็ถูกริบไปแล้ว Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
She wears those ribbons on her wrists and her neck all the time.เธอชอบผูกริบบิ้นที่คอและข้อมือตลอดเวลา Orphan (2009)
We have to forfeit the bail.เราต้องถูกริบเงินประกันนะ Home Is the Place (2009)
It's amazing how fast you can eat in total silence.น่าแปลกใจมากที่คุณสามารถกินได้เร็วขนาดนั้นในบรรยากาศษที่เงียบกริบ Rose's Turn (2009)
I'm catching some awesome angles.ผมกำลังรีดให้กริบอยู่ Episode #1.1 (2009)
After lacerating it's victims with its claws,หลังจากที่มันฉีกเหยื่อ ด้วยกรงเล็บอันคมกริบของมัน Dogtooth (2009)
Shock-the-room-into-silence sneeze.ที่ช็อคทุกคนในห้องประชุมให้เงียบกริบได้ Introduction to Film (2009)
- sorry. not yet. There's a nice sharp axe right over there.โทษที ตอนนี้ยัง มีขวานคมกริบอยู่ตรงนั้น Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
hiding a bladeที่ซ่อนใบมีดอันคมกริบเอาไว้ Sherlock Holmes (2009)
We leap down, floating silently like Lyze of Kiel.แล้วโฉบลงเงียบกริบ เฉกเช่น ไลซ์แห่งคีล Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กริบ[adv.] (krip) EN: decisively ; absolutely ; extremely ; perfectly   
กริบ[adv.] (krip) EN: quietly ; noiselessly ; silently   FR: silencieusement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accipitral(แอคซิพ' พิทรัล) adj. เหมือนเหยี่ยว, ซึ่งมีตาคมกริบ (accipitrine)
acuity(อะคิว' อิที) n. ความหลักแหลม, ความคม, ความรุนแรง, ความคมกริบ, ความชัดเจน
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
argus-eyedระมัดระวัง, ตาคมกริบ
cuttingn. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. คมกริบ,บาดใจ,หนาวเหน็บ,รุนแรง,เสียดสี, Syn. sharp
dispossessed(ดิสพะเซสทฺ') adj. ถูกขับออก,ถูกริบหรือยึดทรัพย์,ถูกพลัดพราก
forfeit(ฟอร์'ฟีท) n. ค่าปรับ,การทำโทษ,ค่าปรับไหม,สิ่งที่ถูกริบ,เงินค่าปรับ vt.,adj. สูญเสีย (เนื่องจากถูกริบ) ,เสีย., See also: forfeitable adj. forfeiter n. forfeiture n.
keen(คีน) adj. คม,แหลม,คมกริบ,หลักแหลม,ไวมาก,จัด,กล้า,รุนแรง,กระตือรือร้น,ขะมักเขม้น,ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม., See also: keenness n. ดูkeen, Syn. eager,sharp,acute
lynx-eyed(ลิงซฺ'ไอดฺ) adj. ตาคมกริบ.ตาไว
piercing(เพียส'ซิง) adj. ดัง,โหยหวน,หนาวจัด,ขมจัด,มีรสจัด,ตระหนัก,เสียดสี,คมกริบ,เจ็บแสบ,เฉียบแหลม,ซึ่งมองทะลุปรุโปร่ง., See also: piercingness n., Syn. loud

English-Thai: Nontri Dictionary
forfeit(adj) ที่ถูกริบ,ที่ถูกปรับ,ที่สูญเสีย
mum(adj) เงียบกริบ,ไม่ปริปาก,ไม่พูด
pointed(adj) แหลม,คมกริบ,สำคัญ,ชัดเจน,เด่นชัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top