Search result for

กระเป๋าถือ

(32 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระเป๋าถือ-, *กระเป๋าถือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเป๋าถือ[N] handbag, Syn. กระเป๋าหิ้ว, Example: หนังสัตว์ที่นำมาทำเป็นรองเท้า กระเป๋าถือ นั้นก็คือส่วนของหนังแท้นั่นเอง ซึ่งเหนียวหนา และทนทาน, Count unit: ใบ, ลูก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Handbagsกระเป๋าถือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Homework, headset, handbag, check, check, check.การบ้าน หูฟัง กระเป๋าถือ เรียบร้อย Pret-a-Poor-J (2008)
Handbags and leather accesories for the discerning lady.กระเป๋าถือและเครื่องหนัง สำหรับคุณผู้หญิงผู้มองการณ์ไกล The Bank Job (2008)
He's carrying scissors and hand cream!มีกรรไกรและโลชั่นทามือในกระเป๋าถือของเจ้านั่น Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
My handbag!กระเป๋าถือชั้น! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Doesn't look good entering a self-help shopping group carrying a Barneys bag.มันดุไม่ดีถ้าจะเอาเข้าไป/N บำบัดด้วย กระเป๋าถือ บาร์นี่ย์ Confessions of a Shopaholic (2009)
I had switched pursesthat night,and I had left it at home,and so... mike...told them that he was driving.ฉันเปลี่ยนกระเป๋าถือคืนนั้น แล้วก็ทิ้งใบขับขี่ไว้ที่บ้าน ไมค์ก็เลยบอกคนอื่นว่าเขาเป็นคนขับ Rose's Turn (2009)
You know, for a woman who has a purse fu of dinner rolls, You sure have a lot of attitude.เธอรู้มั้ย ผู้หญิงที่ในกระเป๋าถือมีแต่ขนมปังแถว เธอคงมีทัศนคติเยอะเลยละ Bargaining (2009)
Georgina has a recording device in her handbag.จอร์จีน่ามีเครื่องดักฟังในกระเป๋าถือ The Wrath of Con (2009)
IT GOES AROUND YOUR WAIST LIKE A BELTเธอสามารถเอาของใส่ในนี้ เหมือน กระเป๋าถือไงละ Valley Girls (2009)
We found a purse laying in the grass.เราเจอกระเป๋าถือ ตกอยู่ที่สนามหญ้า Bone Voyage (2009)
And no, you won't see any handbag or...และ ถ้าคุณไม่เห็น กระเป๋าถือ หรือ... Logorama (2009)
He's been through pocketbooks, cell phones, shoes, handbags, even ate through a license plate once.ทั้งสมุดบันทึก โทรศัพท์มือถือ รองเท้า กระเป๋าถือ แม้แต่ป้ายทะเบียนรถก็เคยกินมาแล้วหนนึง Hotel for Dogs (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเป๋าถือ[n.] (krapaotheū) EN: handbag ; briefcase ; pocketbook ; hand luggage   FR: sac à main [m] ; bagages à main [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bag[N] กระเป๋าถือ, See also: กระเป๋าถือสตรี, Syn. purse
handbag[N] กระเป๋าถือของผู้หญิง, See also: กระเป๋าหิ้วของผู้หญิง, Syn. bag, purse
pocketbook[N] กระเป๋าใส่เงินของผู้ชายหรือผู้หญิง, See also: กระเป๋าถือสตรี, Syn. bag, handbag, purse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attach caseกระเป๋าถือของนักธุรกิจ., Syn. dispatch case (a small suitcase)
bag(แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถุง,กระสอบ,ย่าม,กระเป๋าถือ,ความมั่งคั่ง,อาชีพ,อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน,มั่นใจ) vi. บวม,พองขึ้น,มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง,ล่า,ฆ่า,ทำให้บวมหรือพอง, Syn. pouch
handbagn. กระเป๋าถือ,กระเป๋าหิ้วขนาดเล็ก
purse(เพิร์ส) n. ถุงเงิน,กระเป๋าเงิน,กระเป๋าถือ,เงินรวบรวม,เงินสำหรับใช้จ่าย. vt. หด,ย่น,ใส่ในถุงหรือกระ-เป๋าเงิน, Syn. pouch,money
valise(วะลิส') n. กระเป๋าถือเล็ก ๆ
vanity(แวน'นิที) n. ความหยิ่งยโส,ความทะนงตัว,ความภูมิใจในตัวเองมากเกินไป,ความว่างเปล่า,ความไร้สาระ,การไร้คุณค่า,สิ่งที่ไร้สาระ,ความไร้ประโยชน์,โต๊ะเครื่องแป้ง,กระเป๋าถือเล็ก ๆ ,กระเป๋าถือเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องสำอาง, See also: vanited adj. คำที่มีความหม

English-Thai: Nontri Dictionary
bag(n) ถุง,กระสอบ,กระเป๋าถือ,ย่าม
briefcase(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสารหิ้ว
handbag(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าหิ้วสตรี
portfolio(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสาร,หลักทรัพย์,ตำแหน่งรัฐมนตรี
purse(n) กระเป๋าใส่เงิน,ถุงเงิน,เงินรางวัล,กระเป๋าถือ
valise(n) กระเป๋าเดินทาง,กระเป๋าถือ

German-Thai: Longdo Dictionary
je nachdemขึ้นอยู่กับว่า (มักตามด้วยวลีที่ขึ้นต้นด้วย wann / wie / wieviel / ob) เช่น Ich werde meiner Freundin ein Buch oder eine Handtasche zu ihrem Geburtstag schenken, je nachdem wieviel Geld ich in diesem Monat übrig habe. ผมจะให้หนังสือหนึ่งเล่มหรือกระเป๋าถือหนึ่งใบเป็นของขวัญวันเกิดแก่แฟนผม แต่มันขึ้นกับว่าผมมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่เดือนนี้

French-Thai: Longdo Dictionary
sac à main(n) |m| กระเป๋าถือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top