Search result for

กระเด็น

(38 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระเด็น-, *กระเด็น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเด็น[V] bounce off, See also: rebound, throw off, fling aside, (water) splash, spring, Example: ก้อนหินกระเด็นจากข้างทางมาโดนกระจกรถ, Thai definition: เคลื่อนจากที่เดิมหรือแตกแยกจากที่เดิมออกไปโดยเร็ว เพราะกระทบสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระเด็นก. เคลื่อนจากที่เดิมหรือแตกแยกจากที่เดิมออกไปโดยเร็วเพราะกระทบสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If the prince returns, he will try to remove me from the throne!ถ้าองค์ชายหวนกลับมา เขาจะต้องพยายามให้ข้ากระเด็นจากบรรลังก์เป็นแน่ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I'll take any man who wants to kick the shit out of Japs and Huns.คนที่อยากจะเตะญีปุ่นกับพวกเร่ร่อนให้กระเด็นออกไป The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Uh, yeah, yeah, yeah. Everything´s fine. I just-ชั้นทำน้ำยากระเด็นเข้าตาอะ Shutter (2008)
Do you remember the one where the wolf huffed and puffed... and blew the piggies' house down?ยังจำเรื่องที่มีหมาป่าใจร้ายชอบหายใจแรงๆ แล้วเป่าบ้านลูกหมูจนกระเด็นได้ไหม? The House Bunny (2008)
- Everything okay? - Yes.มี 2 ถังแตกออก แล้วกระเด็นใส่คนขับ Gomorrah (2008)
They expect us to play our best to give our bloody all, then they add to our bloody workload.พวกเค้าคาดหวังจะให้เราเล่นเต็มที่.. ให้เราฝึกเลือดตาแทบกระเด็น.. แล้วยังจะมาเพิ่มภาระบ้าๆให้เราอีก Invictus (2009)
- No, it's just tomato juice. I cut a tomato in the kitchen and it should come on my sleeve.ฉันกำลังหั่นมะเขือเทศในครัว มันคงกระเด็นมาโดนอ่ะ Drag Me to Hell (2009)
I splashed myself silly.ฉันฉี่กระเด็นใส่ตัวเองหมดแล้ว Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Remind everyone that even amid talk of the Fifth Column... of John May...รู้มั๊ย ตอนที่ผมเห็นเลือดกระเด็นโดนแม่ ผมคิดอยู่อย่างเดียวคือ V (2009)
Nobody saw me knock you off your bike. I did.ไม่มีใครเห็นชั้นชนแกกระเด็นเลยนะ Everyone (2009)
He's got a lovely sense of rhythm.แซมโบ้กระเด็นเข้าโกล์ไปเลย Everyone (2009)
Well, for one thing, they were both backed over after the initial impact.ก็มีอย่างหนึ่ง พวกเธอทั้งคู่ถูกชนอย่างแรงจนกระเด็นไปข้างหลัง Roadkill (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเด็น[v.] (kraden) EN: bounce ; rebound ; spring   FR: jaillir ; rebondir ; sauter
กระเด็น[v.] (kraden) EN: splash ; splatter ; sputter   FR: gicler ; crachoter ; éclabousser ; asperger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spatter[VI] กระเด็น, See also: กระเซ็น, สาด, Syn. sprinkle, shatter, spray
spatter[VT] กระเด็น, See also: กระเซ็น, สาด, Syn. sprinkle, shatter, spray
splash[VI] กระเด็นเปื้อน, See also: สาดกระเด็น, Syn. scatter, spatter
splash[VT] กระเด็นเปื้อน, See also: สาดกระเด็น, Syn. scatter, spatter
splatter[VI] กระเด็น, Syn. plash, splash
splash down[PHRV] กระเด็นลงมา, See also: สาดลงมา, Syn. splosh down
splosh down[PHRV] กระเด็นลงมา, See also: สาดลงมา, Syn. splash down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
croquet(โครเค') n. กีฬาชนิดหนึ่งบนลานหญ้าใช้ตะลุมพุก (mallets) ตีลูกไม้ลอดห่วง (wire-wickets) vt.,n. (การ) ตีลูกบอลคนอื่น เพื่อกระทบลูกบอลคนอื่นกระเด็นไป
dabble {dabbledvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabbles}vt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabblingvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
slosh(สลอช) n. หิมะกึ่งละลาย,เลน,โคลน,เสียงกระเด็นของโคลน. vi. สาด,กระเด็น,แกว่งของเหลวในภาชนะให้สะอาด. vt. ลาด,กระเด็น, Syn. slush
spatter(สแพท'เทอะ) vt. สาด,กระเด็น,โปรย,พรม,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง vi. ฝนโปรยลงมา,หยดลงมา n. เสียงสาด,เสียงกระเด็น,เสียงโปรย,การสาด (กระเด็น,โปรย,พรม) ,รอยกระเด็น,รอยสาด,รอยเปื้อน,จำนวนเล็กน้อย., See also: spatteringly adv.
spill(สพิล) {spilt/spilled,spilling,spills} vi.,vt. (ทำให้) หก,ล้น,ทะลัก,หกคะเมน,กระเด็น,กระจาย n. สิ่งที่หก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย) . -Phr. (spill the beans เปิดเผยความลับ), See also: spiller n.
spillage(สพิล'ลิจฺ) n. การทำหก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย) ,จำนวนหรือปริมาณที่หก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย)
spillover(สพิล'โอเวอะ) n. การหก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย) ,สิ่งที่หก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย)
spit(สพิท) {spat/spit,spitting,spits} vi.,vt. ถ่มน้ำลาย,พ่น,ถุย,บ้วนกระเด็น,เสียบ,แทง. n. น้ำลายที่ถ่มออก,การถ่มน้ำลาย,เหล็กเสียบเนื้อย่าง,เหล็กเสียบ,เดือย,เข็ม, (แผ่นดิน) แหลม., See also: spitter n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fly(vi) บิน,เหาะ,หนีไป,ปลิว,กระเด็น,ล่องลอย
spatter(vt) ทำกระเด็น,ทำหกเรี่ยราด,พรม,โปรย,สาด,ทำให้เปื้อน
spill(vi) ล้น,หก,ทะลัก,กระเด็น
spill(vt) ทำตก,ทำหก,สาด,ทำหล่น,ทำให้กระเด็น
spit(vi) กระเด็น,ถ่มน้ำลาย,พ่น,ถุย,บ้วน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top