Search result for

กระสัน

(24 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระสัน-, *กระสัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระสัน[V] yearn, See also: hanker for, thirst, lust, crave, long for, Syn. คะนึง, ใฝ่ถึง, Example: โมหะคือความหลงใหลจนถอนตัวไม่ขึ้นย่อมผูกใจให้กระสันหาเป็นราคะ, Thai definition: คิดถึง, มีใจจดจ่อ
กระสัน[V] bind, See also: tie, fasten, Syn. ผูกให้แน่น, Example: เขาพยายามกระสันเชือกเข้าไว้กับเสาให้แน่น
กระสัน[V] lust, See also: feel a sexual desire, crave, hunger for, Example: ความรู้สึกกระสันเกิดขึ้นทันทีเมื่อเขานึกถึงสาวคนรัก, Thai definition: กระวนกระวายในกาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระสันก. คะนึง, คิดผูกพันอยู่, มีใจจดจ่ออยู่, เช่น ปู่กระสันถึงไก่ในไพรพฤกษ์ (ลอ)
กระสันกระวนกระวายในกาม เช่น เดี๋ยวนี้นะพระองค์ทรงธรรม์ แสนกระสันจันทร์สุดาดวงสมร (คาวี)
กระสันผูกให้แน่น เช่น กระสันเข้าไว้กับหลัก, ผูกพันพระพี่น้องสองกระสันเข้าให้มั่นกับมือ (ม. คำหลวง กุมาร), รัด เช่น สายกระสัน
กระสันเชื่อมต่อ เช่น มุขกระสัน
กระสันอยากมาก เช่น กระสันจะเป็นรัฐมนตรี.
กระสันว. แน่น เช่น พระขรรค์เหน็บกระสันอยู่เป็นนิจ (คาวี).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They called him The Gilded Man. His lust for gold was legendary.เขาถูกเรียกว่าหนุ่มหน้าทอง เพราะความกระสันทองจนเป็นตำนาน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Please.พวกสาวพวกนี้มันกระสันกันเหลือเกิน Live Free or Twihard (2010)
I know you're eager to wear the crown, but trust me when I tell you you're not yet ready.ข้ารู้ว่าเจ้า กระสันต์ที่จะได้สวมมงกุฏ แต่เชื่อเถอะ เมื่อข้าบอกว่าเจ้ายังไม่พร้อม Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
So eager for the crown.กระสันต์จะได้สวมมงกุฏ Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
They thrive on sadistic power.พวกเขากระสันในอำนาจของความซาดิสม์ The Thirteenth Step (2011)
Yeah, sexual desire. Lust, passion, arousal.ใช่ ความปรารถนาทางเพศ ตัณหา ความลุ่มหลง กระสัน Lunatic (2011)
I know you're enjoying the double dip with your old pal, but --ฉันรู้ว่านายกระสันต์จะสร้างสัมพันธ์ กับเพื่อนเก่า แต่.. The Born-Again Identity (2012)
Your brothers were warriors, both of them dead at the hands of those you seem so eager to protect.พี่ๆของเจ้าเป็นนักรบ พวกเขาทั้งคู่ตายแล้ว ด้วยเงื้อมมือของพวกคน ที่เจ้ากระสันจะปกป้องเหลือเกิน What Is Dead May Never Die (2012)
You give a girl all sorts of nasty ideas.เจ้าทำให้สาวๆ เกิดความกระสัน Devil May Care (2013)
The idiots wanting to drag our world into war will follow.ไอ้พวกที่กระสันอยากจะตามไปก็คงข้ามไปด้วย Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
One of them even called me the Susan Lucci of tongue fucking - seventeen attempts and no clit.พวกเธอเรียกผมว่า ลิ้นล้มเหลว 17ครั้งที่พยายาม หาแม้แต่จุดกระสันต์ก็ไม่เจอ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
- Yeah? - Lead him to the clit.ยังไงก็หาจุดกระสันต์ให้เจอนะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระสัน[v.] (krasan) EN: feel a sexual desire ; feel thrilled ; be sexually aroused   FR: éprouver du désir ; être excité
กระสัน[v.] (krasan) EN: yearn ; crave ; have a desir ; lust   FR: avoir envie ; aspirer à ; désirer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clitoris(คลิท'เทอริส) n. เม็ดละมุด,ปุ่มกระสัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top