Search result for

กระสวย

(38 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระสวย-, *กระสวย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระสวย[N] shuttle, See also: bobbin, spindle, Thai definition: เครื่องบรรจุด้ายสำหรับทอผ้าหรือเย็บผ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระสวยน. เครื่องบรรจุด้ายสำหรับทอผ้าหรือเย็บผ้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spindleกระสวย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In six months, we can offer a closer look at God through our new space module.ใน 6 เดือนกระสวยอวกาศของเรา จะพาเราเข้าใกล้พระเจ้าได้ Babylon A.D. (2008)
- It's a shuttle. - Okay.มองไปที่กระสวย Wanted (2008)
Houston, we are in the rocket ship and heading for the stars!ฮุสตันเราอยู่ในกระสวยอวกาศ และกำลังมุ่งทะยานสู่ดาว The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Laptop, space shuttle, nanotechnology, ninja.โน๊ตบุ๊ค กระสวยอวกาศ นาโนเทคโนโลยี เอ้อ นินจา Ninja Assassin (2009)
He ran the Atlantis shuttle program.เขาอยู่ในโครงการกระสวยอวกาศแอตแลนติส 2012 (2009)
Scott is checking out the other shuttle,สก็อตกำลังตรวจสอบกระสวยต่าง ๆ Darkness (2009)
Scott's checking out the shuttle,สก็อตออกไปสำรวจกระสวย Darkness (2009)
We could integrate the shuttle's powerพวกเราควรรวมเข้ากับพลังงานของกระสวย Darkness (2009)
The shuttle idea's pretty good.กระสวย เป็นความคิดที่ดีน่ะ Darkness (2009)
He's in the shuttle.เขาอยู่ในกระสวย Darkness (2009)
There's no power except for the shuttle?ทำไมไม่มีพลังงานสำหรับกระสวยDarkness (2009)
The shuttle can hold twice that many.กระสวยสามารถบรรทุก นั่นมันมากเป็นสองเท่า Light (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระสวย[n.] (krasūay) EN: bobbin ; reel ; spindle ; shuttle   FR: navette [f]
กระสวยอวกาศ[n. exp.] (krasūay awakāt) EN: space shuttle   FR: navette spatiale [f]
กระสวยอวกาศชาเลนเจอร์[n. exp.] (krasūay awakāt Chālēnjoē) EN: Shuttle Orbiter Challenger   
กระสวยอวกาศแอตแลนติส[n. exp.] (krasūay awakāt Aētlaēntis) EN: Shuttle Orbiter Atlantis   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bobbin[N] กระสวยด้าย, See also: หลอดด้าย, Syn. spool, spindle
quill[N] หลอดด้าย, See also: กระสวย
shuttle[N] กระสวยเครื่องเย็บผ้า, See also: กระสวยเครื่องทอผ้า
shuttle[N] กระสวย, See also: ตะกรน
swift[N] กระสวยด้าย, See also: เครื่องกรอ, Syn. reel, cylinder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphiaster(แอมฟีแอส' เทอะ) n. ส่วนที่เป็นรูปกระสวยในเซลล์ที่มีการแบ่งตัวแบบ mitosis
bobbinn. หลอดด้าย,กระสวย,หลอดสายไฟ,โครงสายม้วน
cop(คอพ) ตำรวจ,ก้อนด้ายหรือเส้นใยรูปกระสวย ด้ายหลอด
fusiform(ฟิว'ซะฟอร์ม) adj. เป็นรูปกระสวย
fusil(ฟิว'เซิล) n. ปืนคาบศิลา,เม็ดยาวรูปกระสวย adj. เกิดจากหลอมหล่อ,ซึ่งสามารถหลอมเหลวได้,หลอมเหลว, Syn. musket
quill(ควิล) n. ก้านขนนก,ปากกาก้านขนนก,ก้านขนเม่น ,ม้วนเปลือกไม้แห้ง,เพลาท่อสวม,ชนวนวัตถุระเบิด,ไม้ดีดเครื่องดนตรี,หลอดไม้รวก,กระสวย,หลอดด้าย,ขลุ่ย vt. ถอนก้านขนนก,ฟันบนหลอดด้าย,แทงด้วยก้านขนนก
shed(เชด) {shed,shedding,sheds} vt.,vi. ปลด,ปล่อย,สลัด,ปลง,ไหล,ไหลออก,หลุด,ร่วง,ลอกคราบ,ขับออก,แยกออก -Phr. (shed blood ทำให้เลือดตก,ฆ่าอย่างรุนแรง) n. ปากกระสวยทอผ้า,ร่องกระสวย,สันปันน้ำ,เพิง,เพิงเก็บของ,เพิงโรงงาน,กระท่อม,โรงรถ (มักเป็นแบบเปิดข้าง)
shuttle(ชัท'เทิล) n. กระสวยเครื่องทอผ้า,กระสวยเครื่องเย็บผ้า,กระสวยเครื่องจักร,ยานพาหนะขนส่งสาธารณะที่วิ่งไปมาเช่น รถไฟ,รถเมล์. vt. ทำให้ไป ๆ มา ๆ vi. เคลื่อนไปเคลื่อนมา. adj. เกี่ยวกับยานพาหนะขนส่งสาธารณะ
space shuttlen. กระสวยอวกาศ (เครื่องบินและยานอวกาศลำแรกของโลกโดยอเมริกาในป' ค.ศ.1981)
spindle(สพิน'เดิล) n.,vt. (ทำให้เป็น,ใส่) กระสวย,เดือยหมุน,เพลาหมุน,สลัก,คนที่ผอมสูง vi. แตกหน่อ, Syn. rod,shaft

English-Thai: Nontri Dictionary
bobbin(n) หลอดด้าย,กระสวย
quill(n) ปากกาขนนก,ขนนก,หลอดด้าย,กระสวย,ขลุ่ย,ชนวนระเบิด
shuttle(n) ยานพาหนะ,กระสวย
spindle(n) เพลา,เครื่องปั่นด้าย,เดือย,สลัก,กระสวย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top