Search result for

กระสวย

(38 entries)
(0.1935 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระสวย-, *กระสวย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระสวย[N] shuttle, See also: bobbin, spindle, Thai definition: เครื่องบรรจุด้ายสำหรับทอผ้าหรือเย็บผ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระสวยน. เครื่องบรรจุด้ายสำหรับทอผ้าหรือเย็บผ้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spindleกระสวย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Next shuttle liftoff is scheduled for...จะได้เวลาส่งกระสวยอวกาศขึ้นแล้ว... Toy Story (1995)
Launch of the shuttle has been delayed... due to adverse weather conditions at the launch site.การยิงกระสวยขึ้นเกิดความล่าช้า... เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี ต่อการปฏิบัติการ Toy Story (1995)
Launch pad is being constructed.การปฏิบัติการปล่อยกระสวย กำลังติดตั้ง Toy Story (1995)
Uh, Mission Control, is the launch pad construction complete? Uh, roger.อ่า มิชชั่น คอลโทรล การติดตั้งกระสวย เป็นไงบ้าง Toy Story (1995)
External SRBs, orbital system engines, it's just like the shuttle you flew.สถานีอวกาศวงโคจรระดับสูง, มันก็เหมือนกระสวยที่นายเคยบินแหละ Fantastic Four (2005)
- I came up the air shaft.- กระสวยไอพ่นไงล่ะ Robots (2005)
It's the name of the space shuttle Colonel Masterson flew on.มันเป็นชื่อกระสวยอวกาศ ที่ลุงโคโลเนล มาสเตอร์สันบินอยู่ The Astronaut Farmer (2006)
What if I told you I could get you a seat on the shuttle?ถ้าฉันบอกนายให้นายออกห่าง จากที่นั่งในกระสวยล่ะ The Astronaut Farmer (2006)
You can hop aboard the Mack expressเดี๋ยวพี่จะพาน้องนั่งบนกระสวยอวกาศ Strange Love (2008)
In six months, we can offer a closer look at God through our new space module.ใน 6 เดือนกระสวยอวกาศของเรา จะพาเราเข้าใกล้พระเจ้าได้ Babylon A.D. (2008)
- It's a shuttle. - Okay.มองไปที่กระสวย Wanted (2008)
Houston, we are in the rocket ship and heading for the stars!ฮุสตันเราอยู่ในกระสวยอวกาศ และกำลังมุ่งทะยานสู่ดาว The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระสวย[n.] (krasūay) EN: bobbin ; reel ; spindle ; shuttle   FR: navette [f]
กระสวยอวกาศ[n. exp.] (krasūay awakāt) EN: space shuttle   FR: navette spatiale [f]
กระสวยอวกาศชาเลนเจอร์[n. exp.] (krasūay awakāt Chālēnjoē) EN: Shuttle Orbiter Challenger   
กระสวยอวกาศแอตแลนติส[n. exp.] (krasūay awakāt Aētlaēntis) EN: Shuttle Orbiter Atlantis   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bobbin[N] กระสวยด้าย, See also: หลอดด้าย, Syn. spool, spindle
quill[N] หลอดด้าย, See also: กระสวย
shuttle[N] กระสวยเครื่องเย็บผ้า, See also: กระสวยเครื่องทอผ้า
shuttle[N] กระสวย, See also: ตะกรน
swift[N] กระสวยด้าย, See also: เครื่องกรอ, Syn. reel, cylinder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphiaster(แอมฟีแอส' เทอะ) n. ส่วนที่เป็นรูปกระสวยในเซลล์ที่มีการแบ่งตัวแบบ mitosis
bobbinn. หลอดด้าย,กระสวย,หลอดสายไฟ,โครงสายม้วน
cop(คอพ) ตำรวจ,ก้อนด้ายหรือเส้นใยรูปกระสวย ด้ายหลอด
fusiform(ฟิว'ซะฟอร์ม) adj. เป็นรูปกระสวย
fusil(ฟิว'เซิล) n. ปืนคาบศิลา,เม็ดยาวรูปกระสวย adj. เกิดจากหลอมหล่อ,ซึ่งสามารถหลอมเหลวได้,หลอมเหลว, Syn. musket
quill(ควิล) n. ก้านขนนก,ปากกาก้านขนนก,ก้านขนเม่น ,ม้วนเปลือกไม้แห้ง,เพลาท่อสวม,ชนวนวัตถุระเบิด,ไม้ดีดเครื่องดนตรี,หลอดไม้รวก,กระสวย,หลอดด้าย,ขลุ่ย vt. ถอนก้านขนนก,ฟันบนหลอดด้าย,แทงด้วยก้านขนนก
shed(เชด) {shed,shedding,sheds} vt.,vi. ปลด,ปล่อย,สลัด,ปลง,ไหล,ไหลออก,หลุด,ร่วง,ลอกคราบ,ขับออก,แยกออก -Phr. (shed blood ทำให้เลือดตก,ฆ่าอย่างรุนแรง) n. ปากกระสวยทอผ้า,ร่องกระสวย,สันปันน้ำ,เพิง,เพิงเก็บของ,เพิงโรงงาน,กระท่อม,โรงรถ (มักเป็นแบบเปิดข้าง)
shuttle(ชัท'เทิล) n. กระสวยเครื่องทอผ้า,กระสวยเครื่องเย็บผ้า,กระสวยเครื่องจักร,ยานพาหนะขนส่งสาธารณะที่วิ่งไปมาเช่น รถไฟ,รถเมล์. vt. ทำให้ไป ๆ มา ๆ vi. เคลื่อนไปเคลื่อนมา. adj. เกี่ยวกับยานพาหนะขนส่งสาธารณะ
space shuttlen. กระสวยอวกาศ (เครื่องบินและยานอวกาศลำแรกของโลกโดยอเมริกาในป' ค.ศ.1981)
spindle(สพิน'เดิล) n.,vt. (ทำให้เป็น,ใส่) กระสวย,เดือยหมุน,เพลาหมุน,สลัก,คนที่ผอมสูง vi. แตกหน่อ, Syn. rod,shaft

English-Thai: Nontri Dictionary
bobbin(n) หลอดด้าย,กระสวย
quill(n) ปากกาขนนก,ขนนก,หลอดด้าย,กระสวย,ขลุ่ย,ชนวนระเบิด
shuttle(n) ยานพาหนะ,กระสวย
spindle(n) เพลา,เครื่องปั่นด้าย,เดือย,สลัก,กระสวย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top