Search result for

กระดูก

(105 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระดูก-, *กระดูก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดูก[N] bone, Example: ลิ้นเป็นอวัยวะที่ไม่มีกระดูก, Count unit: ท่อน, ชิ้น, ซี่, Thai definition: โครงร่างกายมีลักษณะแข็ง, ส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงร่างกาย
กระดูก[ADJ] stingy, See also: niggardly, miserly, penuriously, Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว, Example: แม่ค้ากระดูกคนนี้ ไม่ยอมลดราคาเลย
กระดูกคอ[N] neck bone, See also: cervical vertebra, Example: เขาประสบอุบัติเหตุรถคว่ำทำให้กระดูกคอร้าวต้องใส่เฝือกนานถึง 2 เดือน, Count unit: ชิ้น
กระดูกงู[N] keel, See also: keel of a boat, Syn. โครงเรือ, Count unit: อัน, Thai definition: ตัวไม้หรือเหล็กที่ทอดตลอดลำเรือสำหรับตั้งกง
กระดูกอ่อน[N] tyro (tiro), See also: novice, neophyte, apprentice, Thai definition: เป็นคำเปรียบเทียบหมายถึงคนอ่อนหัด ไม่มีประสบการณ์
กระดูกอ่อน[N] cartilage bone, Example: ปลาฉลามเป็นปลาจำพวกที่มีกระดูกอ่อนมีลักษณะของครีบหางทำให้ส่วนบนของครีบหางยาวกว่าส่วนล่าง, Thai definition: อวัยวะในร่างกาย
กระดูกโกลน[N] stirrup-shaped bone of ear, See also: stapes, Example: หูตึงอาจเกิดเนื่องมาจากมีกระดูกงอกที่บริเวณช่องรูปรี แล้วยึดฐานของกระดูกโกลนให้ติดแน่น
กระดูกขัดมัน[ADJ] stingy, See also: niggardly, miserly, penuriously, Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว, Example: เจ๊ลิ้มแกเป็นคนกระดูกขัดมันจะตาย ต่อรองเท่าไหร่ก็ไม่ลดราคาหรอก, Thai definition: ตระหนี่มาก
กระดูกซี่โครง[N] rib, Syn. ซี่โครง, Example: สุนัขเหล่านี้ท่าทางหิวโซทุกตัวบางตัวผ่ายผอมจนเห็นกระดูกซี่โครง, Count unit: ชิ้น, Thai definition: กระดูกโครงอกที่เรียงเป็นซี่ๆ
กระดูกนำเสียง[N] auditory ossicles, Thai definition: กระดูกหูส่วนช่วยในการได้ยิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระดูกน. โครงร่างกายมีลักษณะแข็ง, ส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงร่างกาย
กระดูกเรียกผลไม้ที่มีเนื้อน้อยเช่นมะปราง ว่า มะปรางกระดูก.
กระดูกน. ชื่อโกฐชนิดหนึ่ง เรียกว่า โกฐกระดูก. (ดู โกฐกระดูก ที่ โกฐ).
กระดูกว. ขี้เหนียวอย่างไม่ยอมให้อะไรแก่ใครง่าย ๆ เช่น เจ้านายคนนี้กระดูกจริง ๆ ดินสอแท่งเดียวก็ไม่ยอมให้เบิก.
กระดูกกบน. ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Hymenopyramis brachiata Wall. ex Schauer ในวงศ์ Labiatae กิ่งอ่อนสี่เหลี่ยม ใบออกตรงข้ามกัน ดอกเล็กสีขาวออกเป็นช่อตรงปลายกิ่ง ผลกลมมีกระเปาะหุ้ม, กระพัดแม่ม่าย ก็เรียก.
กระดูกขัดมันว. ขี้เหนียวมากอย่างไม่ยอมให้อะไรแก่ใครง่าย ๆ เช่น แม่ค้าคนนี้กระดูกขัดมันเหลือเกิน เราซื้อผลไม้แกตั้งร้อยกว่าบาทขอแถมเงาะลูกหนึ่งก็ไม่ได้
กระดูกขัดมันให้คะแนนยาก เช่นอาจารย์คนนี้กระดูกขัดมันชะมัดออกข้อสอบก็ยากแล้วยังขี้เหนียวคะแนนอีก.
กระดูกค่างน. ชื่อไม้ต้นชนิด Diospyros undulata Wall. ex G. Don var. cratericalyx (Craib) Bakh. ในวงศ์ Ebenaceae ขึ้นในป่าดิบ มีมากทางภาคใต้ สูงได้ถึง ๒๐ เมตร ไม่ผลัดใบ, จะเพลิง ชะเพลิง คำดีควาย ดูกค่าง ตะโกดำ พลับเขา ไหม้ หม้าย หรือ สะลาง ก็เรียก.
กระดูกงูน. ตัวไม้หรือเหล็กที่ทอดตลอดลำเรือสำหรับตั้งกง.
กระดูกดำน. ส่วนในของกระดูกที่เผาแล้ว มีสีดำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ost(e)-; oss-กระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ost(e)-; oss-กระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oss-; ost(e)-กระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
boneกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
coccygeal vertebra; coccyxกระดูกก้นกบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coccyx; vertebra, coccygealกระดูกก้นกบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebra, coccygeal; coccyxกระดูกก้นกบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nasal conchaกระดูกก้นหอยของจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bone, temporalกระดูกขมับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporal boneกระดูกขมับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระอัฐิกระดูก [ศัพท์พระราชพิธี]
พระบรมอัฐิกระดูกที่เผาแล้ว [ศัพท์พระราชพิธี]
Bone and bonesกระดูกและเนื้อเยื่อกระดูก [TU Subject Heading]
Cartilageกระดูกอ่อน [TU Subject Heading]
Cervical vertebraeกระดูกสันหลังส่วนคอ [TU Subject Heading]
Dry socketกระดูกเบ้าฟันอักเสบ [TU Subject Heading]
Femoral fracturesกระดูกโคนขาหัก [TU Subject Heading]
Femurกระดูกต้นขา [TU Subject Heading]
Fibulaกระดูกน่อง [TU Subject Heading]
Fractures, Boneกระดูกหัก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The skull and bones.ที่กะโหลกและกระดูกNew Haven Can Wait (2008)
Finding the skull and bones?ค้นหากะโหลกศีรษะกับกระดูกNew Haven Can Wait (2008)
This is mine- my flesh, my bone, and my blood.นี่คือร่างฉัน เนื้อฉัน กระดูกฉัน และเลือดฉัน Dead Space: Downfall (2008)
Bone cancer can't turn into liver cancer.มะเร็งกระดูก มันไม่สามารถกลายเป็นมะเร็งตับได้ Not Cancer (2008)
Bone marrow's in overdrive, too many platelets.ไขกระดูกมีเกล็ดเลือดมากไป เสียใจด้วย Lucky Thirteen (2008)
Suck out some marrow.ดูดไขกระดูกมา Lucky Thirteen (2008)
She needs a bone marrow transplant. Test results are back?เธอต้องทำการปลูกถ่ายไขกระดูก Lucky Thirteen (2008)
She needs a bone marrow transplant. Or leukemia.เธอจำเป็นต้อง ปลูกถ่ายไขกระดูก Lucky Thirteen (2008)
She needs a bone marrow transplant.หรือ ลูคีเมีย เธอจำเป็นต้อง ปลูกถ่ายไขกระดูก Lucky Thirteen (2008)
Her marrow's nearly wiped out already, count is almost zero.ไขกระดูกเธอใกล้จะหมดแล้ว Lucky Thirteen (2008)
The new marrow would attack the old marrow.ไขกระดูกใหม่จะโจมตี ไขกระดูกเก่า Lucky Thirteen (2008)
Just bone.แค่กระดูก The Itch (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูก[n.] (kradūk) EN: bone   FR: os [m] ; ossements [mpl]
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: stingy ; niggardly ; miserly ; penuriously   FR: radin
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten   
กระดูกก้น[n.] (kradūk kon) EN: ischion [m]   FR: ischium
กระดูกก้นกบ[n.] (kradūk konkop) EN: coccyx   FR: coccyx [m]
กระดูกกลางฝ่าเท้า[n. exp.] (kradūk klāng fā thāo) EN: metatarsus ; metatarsal bones   FR: métatarse [m]
กระดูกก้านคอ[n.] (kradūk kānkhø) EN: cervical vertebra   FR: vertèbre cervicale [f]
กระดูกขม่อม[n. exp.] (kradūk khamǿm) EN: parietal bone   FR: os pariétal [m]
กระดูกขมับ[n. exp.] (kradūk khamap) EN: temporal bone   FR: temporal [m] ; os temporal [m]
กระดูกข้อมือ[n. exp.] (kradūk khømeū ) EN: carpal bones ; carpus   FR: carpe [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
bone meal(n) กระดูกป่น, S. ground bone
osteoblastoma(n) เนื้องอกของกระดูกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่มะเร็ง มักเกิดที่ กระดูกแขนขาหรือกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวด บวม รักษาโดยการผ่าตัด
compact bone(n) กระดูกที่มีลักษณะเนื้อแน่น
spongy boneกระดูกที่มีลักษณะพรุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aitchbone[N] กระดูกสะโพก, See also: สะโพก
anklebone[N] กระดูกข้อเท้า, Syn. ankle, joint, tarsus, talus
anvil[N] กระดูกรูปทั่งในหูชั้นกลาง
atlas[N] กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ
back[N] กระดูกสันหลัง, Syn. rear
backbone[N] กระดูกสันหลัง, See also: สิ่งที่เหมือนกระดูกสันหลัง, Syn. spine
bone[N] กระดูก, Syn. skeleton
breastbone[N] กระดูกหน้าอก, Syn. sternum
cartilage[N] กระดูกอ่อน
chine[N] กระดูกสันหลัง, Syn. backbone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthaกระดูกสันหลัง,หนาม
acanthocephalaเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นแฉกซึ่งเป็นปรสิตในสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า
achondroplasia(แอคคอนโดรเพล' เซีย) n. ความบกพร่องของการเปลี่ยนจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูก ทำให้ร่างแคระ. -achondroplastic adj.
achrondroplasiaโรคกระดูกของทารกในครรภ์ทำให้แคระ
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
acromion(อะโคร' เมียน) n., (pl. -mia) ปลายนอกของกระดูกไหปลาร้า -acromial, adv.
acropathyโรคของส่วนปลายโครงกระดูก
actomyosin(แอคโทไม' โอซิน) n., Biochem. โปรตีนเชิงซ้อนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อกระดูก มันทำปฏิกริยากับ ATP ทำให้กล้ามเนื้อบีบตัวได้ (a complex protein)

English-Thai: Nontri Dictionary
backbone(n) กระดูกสันหลัง
BONE bone ash(n) อัฐิ,เถ้ากระดูก,อังคาร
bone(n) กระดูก,อัฐิ,โครงกระดูก,ก้าง
bone(vt) แคะกระดูกออก
bony(adj) มีแต่กระดูก,มีกระดูกใหญ่,ผอม
cartilage(n) กระดูกอ่อน
clavicle(n) กระดูกไหปลาร้า
collarbone(n) กระดูกไหปลาร้า
gristle(n) เยื่อเหนียว,กระดูกอ่อน
gristly(adj) มีเยื่อเหนียว,ที่เป็นกระดูกอ่อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fracture (n ) กระดูกหัก ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
ribs (n name uniq ) กระดูกซี่โครง
tail boneกระดูกก้นกบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
軟骨[なんこつ, nankotsu] (n) กระดูกอ่อน
[ほね, hone] (n) กระดูก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
骨盤[こつばん, kotsuban] (n) กระดูกเชิงกราน

German-Thai: Longdo Dictionary
Knochen(n) |der, pl. Knochen| กระดูก
Wirbelsäule|die, pl. Wirbelsäulen| กระดูกสันหลัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top