Search result for

กระดอน

(19 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระดอน-, *กระดอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดอน[V] bounce, See also: ricochet, rebound, leap, Syn. เด้ง, Example: ลูกบอลกระดอนจากพื้นขึ้นมา, Thai definition: สะท้อนขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระดอนก. สะท้อนขึ้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Go see Unser... fire dick info should be in.ไปหาอันเซอร์... ไอ้ไฟกระดอนั่่นน่าจะถูกเผามาจากข้างใน Balm (2009)
But, you know, I like that story and I guess it just popped out.แต่ฉันรู้ว่า ฉันชอบเรื่องเล่านี้ และฉันเดาว่ามันคงทำให้ เกิดอารมณ์กระเด้งกระดอน A Night at the Bones Museum (2009)
Popped out?กระเด้งกระดอนA Night at the Bones Museum (2009)
These things are made to bounce trucks off.นี่ทำรถกระดอนไป Devil (2010)
We want to see that prick burn.เราต้องการเห็นไอ้กระดอนั่นมันถูกทำลาย June Wedding (2010)
Our safety slug was designed to dissintegrate so it wouldn't riccoshe after it hits its target.มันเป็นกระสุนนิรภัย มันได้ออกแบบมา ให้แตกกระจาย ดังนั้นมันจะไม่กระดอนกลับเมื่อกระทบเป้าหมาย The Bones on the Blue Line (2010)
That dick! Let it go. Would you?- ไอ้เด็กกระดอนั่น ปล่อยตัวมันไป Episode #1.6 (2010)
Took a hard, hard, violent fall. Kind of pinballed down.ชั้นตกอย่างแรงกระเด้งกระดอนเหมือนกับ Pinball ตก Bridesmaids (2011)
Our bullets just bounce off, and theirs, I don't know, they can just rip right through an engine block.กระสุนที่ยิงมัน กระเด็นกระดอนออกมาหมด แล้วตรงนี้, ฉันก็ไม่รู้นะ แต่มันโดนฉีกออกได้ ตรงแถวๆห้องเครื่อง What Hides Beneath (2011)
But the ball is tipped!แต่ลูกกระดอนไปตามพื้น The Longest Yard (2005)
I'm telling you, a couple of bounces the other way, you might've beaten some of those top seeds.ฉันจะบอกให้รู้นะ บอลมันกระเด็นกระดอนไปเรื่อยเปื่อย นายต้องหวดมัน มันถึงจะไปยังจุดที่นายหวังได้ Match Point (2005)
It hits the bar, it bounds out to Munez, and in one swoop, a ball up front to Harris, a superb dip and volley over Lehmann.บอลชนคาน, แล้วกระดอนมาทางมูเนซ ก่อนที่จะโยนยาวขึ้นไปให้แฮริส ชิฟท์ข้ามศรีษะเลห์มันเข้าประตูไปอย่างสุดสวย Goal II: Living the Dream (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดอน[v.] (kradøn) EN: spring ; bounce ; rebound ; glance ; be deflected ; ricochet   FR: rebondir ; ricocher ; ressauter ; bondir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ricochet[VI] เด้งกลับ, See also: กระดอนกลับ, สะท้อนกลับ, Syn. rebound

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hop(ฮอพ) {hopped,hopping,hops} vi. กระโดด,รีบเดินทางในระยะสั้น. vt. กระโดดข้าม,ขึ้นรถ,ขึ้นเครื่องบิน n. การกระโดด,การกระโดดขาเดียว,การขึ้นเครื่องบิน,การเดินทางในระยะสั้น,การเต้นรำ,งานเต้นรำ,การกระดอนของลูกบอล,ต้นฮอพ., See also: hops n. ดอกฮอพ (ใช้ปรุง
lively(ไลว'ลี) adj. มีชีวิตชีวา,มีพลัง,มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,ฮึกเหิม,เร้าอารมณ์,ชัดเจน,แข็งแรง,สดใส,ได้ผล,เป็นฟอง,กระดอน,เด้ง,กระฉับกระเฉง adv. คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: livelily adv. ดูlively liveliness n. ดูlively -S...
ricochet(ริค'คะเช) n. การเด้งกลับ,การกระดอนกลับ,การแฉลบ,การสะท้อน,กระสุนที่กระดอน vi. เด้งกลับ,กระดอน,แฉลบ,สะท้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top