Search result for

กระจุก

(53 entries)
(0.0674 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระจุก-, *กระจุก*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เป็นกระจุก (adj ) in bunches, bunched together, bunched up, in a mass, in lumps

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจุก[N] tuft, See also: cluster, clump, bunch, pinch, Syn. กลุ่ม, Thai definition: สิ่งที่รวมกันอยู่เป็นกลุ่ม
กระจุกกระจิก[ADJ] trifling, See also: fragmentary, piecemeal, trivial, Syn. จุกจิก, เล็กๆ น้อยๆ, เบ็ดเตล็ด, Example: น้องเก็บของกระจุกกระจิกบนโต๊ะมาจัดเรียงให้เป็นระเบียบ, Thai definition: เบ็ดเตล็ดคละกัน, เล็กๆ น้อยๆ คละกัน
กระจุกกระจุย[ADV] messily, See also: jumblingly, muddlingly, Syn. กระจุยกระจาย, Example: เขารื้อตู้เสื้อผ้ากระจุกกระจุย, Thai definition: กระจายจากกันอย่างสับสนไม่เป็นระเบียบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระจุกน. สิ่งที่รวมกันอยู่เป็นกลุ่ม, ลักษณนามเรียกสิ่งที่มัดรวมกันเป็นกลุ่ม เช่น หอม ๒ กระจุก กระเทียม ๓ กระจุก.
กระจุกก. รวมกันอยู่เป็นกลุ่ม เช่น ธุรกิจใหญ่ ๆ กระจุกกันอยู่ในตัวเมือง.
กระจุกกระจิกว. เล็ก ๆ น้อย ๆ, เบ็ดเตล็ดคละกัน, เช่น ในกระเป๋าถือมีแต่ของกระจุกกระจิก, จุกจิก ก็ว่า.
กระจุกกระจุยว. กระจายจากกันอย่างสับสนไม่เป็นระเบียบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pledgetกระจุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fascicleกระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
capitellumกระจุกเล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clustersกระจุก,กลุ่ม,กลุ่มบุคคล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Start with the little things, the things on shelves and in drawers the knick-knacks, the collectibles.คุณเริ่มด้วยสิ่งของชิ้นเล็กๆ ของบนชั้นวาง ในตู้เสื้อผ้า ของกระจุกกระจิก ของสะสม Up in the Air (2009)
You know that shelf where I keep my knickknacks?เธอเห็นหิ้งที่ฉันวางของกระจุกกระจิกตกแต่งมั้ย Rose's Turn (2009)
Apparently he climbed in through a window and then tried to steal one of her knickknacks.เขาปีนเข้ามาทางหน้าต่าง แล้วก็พยายามจะขโมยของกระจุกกระจิกแต่งบ้านของเธอ Rose's Turn (2009)
Which is what I would do if death were ever to steal one of my knickknack so did she get a good look at...death?ถ้ายมฑูตเข้ามาขโมยของกระจุกกระจิกแต่งบ้านของฉัน งั้นเธอเห็นหน้าตาของยมฑูตมั้ย Rose's Turn (2009)
I don't want the lumber in the hardware store.ผมไม่ต้องการของกระจุกกระจิกในร้าน Slack Tide (2009)
Blood's been gathering around the liver since the bus crash.เลือดไปกระจุกตัว อยู่รอบๆบริเวณตับ ตั้งแต่รถพุ่งชน Black Swan (2009)
And you guys can bring a little trinket or doodadส่วนพวกเธอก็สามารถเอา เครื่องประดับหรือของกระจุกกระจิก Comparative Religion (2009)
IT WAS LIKE A GIANT COSMIC CAR CRASH.หนึ่งกระจุกกาแลคซี Beyond the Darkness (2010)
DARKNESS DOMINATES THE UNIVERSE...วิธีการที่รวดเร็วกระจุกกาแลคซี ในรูปแบบและกอร่วมกัน Beyond the Darkness (2010)
Perhaps some day not long from now, we'll finally solve the last remaining riddles of matter and fully comprehend the inner workings of creation.และกระจุกกัน การสร้างทุกสิ่งที่เราเรียกว่า แต่ก็มีคู่ความชั่วร้าย ที่เรียกว่าปฏิสสาร What Are We Really Made Of? (2010)
Why are we living like this?ทำไมเรามากระจุกกันในนี้ Beauty and the Beast (2010)
Knickknacks.ของกระจุกกะจิกน่ะ The San Lorenzo Job (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระจุก[n.] (krajuk) EN: tuft ; cluster ; clump ; bunch ; pinch   FR: écheveau [m] ; touffe [f] ; grappe [f] ; botte [f] ; groupe [m] ; amas [m]
กระจุกกระจิก[adj.] (krajuk-krajik) EN: trifling ; petty   FR: insignifiant ; sans importance
กระจุกดาวทรงกลม[n. exp.] (krajuk dāo songklom) EN: globular cluster   
กระจุกดาวเปิด[n. exp.] (krajuk dāo poēt) EN: open cluster   
กระจุกผม[n. exp.] (krajuk phom) EN: tuft of hair   FR: touffe de cheveux [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
gewgaw(n) ของกระจุกกระจิก(ที่ราคาถูกๆ) เช่น My mother also came through in her inimitable way. She bought us yet another completely mystifying Christmas gewgaw., S. geegaw

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dag[N] กระจุกขนสัตว์ที่ปกคลุมไปด้วยมูลสัตว์, Syn. daglock
knot[N] กระจุก, See also: หย่อม, หมู่, กลุ่ม, Syn. cluster, group
lock[N] ปอยผม, See also: กระจุกผม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doodad(ดู'แดด) n. สิ่งประดับเล็ก ๆ น้อย,ของกระจุกกระจิก
doohickey(ดู'ฮิคคี) n. ของเด็กเล่น,เครื่องประกอบกระจุกกระจิก
fetlockn. กระจุกขนหลังข้อเท้าม้า,ปุ่มกลางข้อเท้าม้า,ข้อต่อหลังข้อเท้าม้า
fetterlockn. กระจุกขนหลังข้อเท้าม้า,ปุ่มกลางข้อเท้าม้า,ข้อต่อหลังข้อเท้าม้า
friz(ฟริซ) vt.,vi. ม้วน,ตัด,ม้วนเป็นกระจุก,ทำให้เป็นลอน. n. สภาพที่เป็นลอน,สิ่งที่เป็นลอน,กระจุกผม., See also: frizer,frizzer n.
frizz(ฟริซ) vt.,vi. ม้วน,ตัด,ม้วนเป็นกระจุก,ทำให้เป็นลอน. n. สภาพที่เป็นลอน,สิ่งที่เป็นลอน,กระจุกผม., See also: frizer,frizzer n.
gismo(กีซ'โม) n. เครื่องประกอบกระจุกกระจิก
gizmo(กีซ'โม) n. เครื่องประกอบกระจุกกระจิก
knot(นอท) n. ปม,เงื่อน,โบว์,ปัญหา,เงื่อนงำ,ความผูกพัน,กลุ่มเล็ก,กระจุก,ตาไม้,หน่วยความเร็วหนึ่งไมล์ทะเลหรือ6080ฟุตต่อชั่วโมง,ไมล์ทะเล (6080ฟุต) vt.,vi. ผูกปม,ผูกเงื่อน,ทำให้เกี่ยวดองกัน,ทำให้เป็นทองแผ่น,เดียวกัน, Syn. tie,bond,tangle
lock(ลอค) {locked,locking,locks} n. กุญแจ,เครื่องมือที่ให้ปิด,เครื่องกัก,เครื่องกัน,นกสับ,การติดขัด,ห้องปิดอากาศ,ช่องระหว่างประตูน้ำ,กระจุกผม,ปอยผม., See also: locks ผมที่ศีรษะ,ปอยขน,ปอยฝ้ายหรือเส้นใย -Phr. (lock,stock,and barrel ทั้งสิ้น ทั้งหมด สมบู

English-Thai: Nontri Dictionary
fetlock(n) กระจุกขนข้างหลังกีบม้า,ข้อเท้าม้า
puff(n) ผ้าปะแป้ง,กระจุก,ปอย,กลุ่มควัน,ปุย
RUMMAGE rummage sale(n) การขายของสัพเพเหระ,การขายของกระจุกกระจิก
sundries(n) ของจิปาถะ,ของกระจุกกระจิก
sundry(adj) กระจุกกระจิก,จิปาถะ,ต่างๆนานา
trimming(n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,ของกระจุกกระจิก
trinket(n) ของเบ็ดเตล็ด,ของกระจุกกระจิก
tuft(n) ช่อ,พู่,ปอย,ปุย,พุ่ม,หนวดใต้คาง,กระจุก
wisp(n) กระจุก,ช่อ,ปอย,หยิบมือ,กำมือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tuft[ทัฟท] (n ) กระจุก, ปอย(เชือก, ผม, หญ้า)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top