Search result for

กบ

(102 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กบ-, *กบ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
กบ (n ) เป็นคำที่สะกดผิด ที่ถูกต้องคือ กบฏ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การกักบริเวณ[dɪˈtenʃn] (n ) detention
ฉากบังเพลิง (n ) Cremation Panel
ถ้วยปากบาน (n )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กบ[N] frog, Example: ชาวบ้านนิยมออกไปตีกบตอนกลางคืน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบกในวงศ์ Ranidae ไม่มีหาง ตีนแบนมีหนังติดเป็นพืด กระโดดได้ไกล ว่ายน้ำ ดำน้ำได้เร็ว มักวางไข่ในน้ำ เมื่อยังมีตัวอ่อนจะมีหางอยู่ในน้ำเรียกว่าลูกอ๊อด ภายหลังจึงงอกขา หางหดหายไปแล้วขึ้นอาศัยบนบก หน้าแล้งอยู่แต่ในรู
กบ[N] plane, See also: carpenter's plane, planning machine, planer, Syn. กบไสไม้, Example: ช่างไม้ไสไม้ให้เรียบโดยใช้กบ, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องมือช่างไม้ สำหรับไสไม้ทำหน้าไม้ให้เรียบให้เป็นรางหรือลอกบัว ลอกลวด มีมากชนิดด้วยกัน เช่น กบกระดี่ กบบรรทัด กบบัว
กบ[V] overfill, See also: full of, fill full, become too full, Syn. เต็ม, เต็มมาก, แน่น, Example: นักมวยมุมแดงต่อยคู่ต่อสู้จนเลือดกบปาก
กบ[N] sharpener, Syn. กบเหลาดินสอ, Example: กบเหลาดินสออันนี้ไม่คมเลย, Count unit: ตัว
กบ[N] rebel, See also: insurgent, revolutionary, Syn. ผู้ทรยศ, ขบถ, Example: รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อปราบปรามกบฏ, Count unit: คน, คณะ, Thai definition: ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, Notes: (สันสกฤต)
กบ[V] revolt, See also: rebel, Syn. ทรยศ, Example: ขุนศึกเม็กซิโกนั้นเดี๋ยวกบฏ เดี๋ยวปฏิวัติ นองเลือดกันพอควร, Thai definition: ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, Notes: (สันสกฤต)
กบ[V] rebel, See also: mutiny, overthrow, coup, Syn. ทรยศ, Example: ข้าพเจ้าทราบในเวลาต่อมาว่าทั้งสองคนได้ถูกส่งฟ้องศาลฐานกบฏในพระราชอาณาจักร, Thai definition: ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร
กบ[N] rebel, See also: insurgent, mutiny, insurrection, treason, rebellion, revolt, Syn. ขบถ, จลาจล, Example: รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อปราบปรามกบฏ, Thai definition: ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, ผู้ทรยศ
กบข.[N] Civil Servant's Pension and Retirement Benefit Fund, Syn. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กบาล[N] head, See also: skull, Syn. หัว, ศีรษะ, Example: นักเลงหัวไม้แถวบ้านถูกจับเพราะใช้ไม้ตีกบาลนักเลงอีกพวกหนึ่ง, Count unit: หัว, Thai definition: ส่วนบนสุดของร่างกายคน หรือ สัตว์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กบน. เรียกคำหรือพยางค์ที่มีตัว บ ป พ ฟ ภ สะกด ว่า มาตรากบหรือแม่กบ.
กบน. ชื่อสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหลายชนิด ในสกุล Rana วงศ์ Ranidae ลำตัวสั้นป้อมมีขนาดต่าง ๆ กัน ขาคู่หลังใหญ่และยาวกว่าขาคู่หน้า ตีนแบนมีพังผืดติดเป็นพืด เมื่อโตเต็มที่ไม่มีหาง กระโดดได้ไกล ว่ายน้ำ ดำน้ำได้เร็ว เมื่อยังเป็นตัวอ่อนมีหาง อยู่ในน้ำเรียกว่า ลูกอ๊อด ภายหลังจึงงอกขา หางหดหายไป แล้วขึ้นอาศัยบนบก หน้าแล้งอยู่แต่ในรู ไม่ออกหาอาหารชั่วคราว เรียกว่า กบจำศีล เช่น กบนา [ Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann) หรือ R. rugulosus (Wiegmann)].
กบดู คางคก ๒.
กบน. เครื่องมือช่างไม้สำหรับไสไม้ ขูดปอกหน้าไม้เพื่อลบคลองเลื่อยให้เรียบ ให้เป็นราง หรือลอกบัว มีมากชนิดด้วยกัน เช่น กบกระดี่ กบบังใบ กบบัว
กบอุปกรณ์ใช้เหลาดินสอ.
กบน. ชื่อทุเรียนพันธุ์หนึ่ง.
กบชื่อไม้ล้มลุกมีหัวชนิดหนึ่งในสกุล Geodorum วงศ์ Orchidaceae หัวมีลักษณะเหมือนกบ เชื่อกันว่าใช้ในทางอยู่ยงคงกระพันได้, ข้าวอังกุลี ก็เรียก.
กบว. เต็มมาก, เต็มแน่น, เช่น ข้าวกบหม้อ มะพร้าวมีลูกกบคอ เลือดกบปาก.
กบก. ประกบ.
กบน. สลักทำด้วยไม้ ใส่ลงในร่องตรงกลางไม้ธรณี สำหรับขัดเชิงบานประตูและหน้าต่างเมื่อปิดเข้าหากัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
กบการประทุษร้าย การทรยศต่ออาณาจักร
คำที่มักเขียนผิด คือ กบ [คำที่มักเขียนผิด]
Frogsกบ [TU Subject Heading]
Anuraกบและคางคก; อะนูรา, สัตว์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My mother died in a plane crash in the andes when I was 6.แม่ฉันตายเพราะเครื่องบินตกบนเขา Andes ตอนฉันอายุ 6 ขวบ The Serena Also Rises (2008)
Uh, I just need to get out of Brooklyn for one night.ฉันแค่ต้องการออกไปเปิดหูเปิดตานอกบลู๊คลินสักคืน The Serena Also Rises (2008)
Even the most Chivalrous knight is not above a little romantic retaliation.ถึงแม้ว่าอัศวินอันทรงเกียรติที่สุด ก็หนีความโรแมนติกบน การแก้แค้นไม่ได้ The Ex-Files (2008)
I made her walk here from the village.พ่อขอให้เธอเดินมาจากบ้านน่ะ The Dark Night (2008)
Well, the ancestral home is next to Balmoral.บ้านที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จะอยู่นอกเมือง The Dark Night (2008)
The night of the accident. Tyler told him.ในคืนของวันเกิดอุบัติเหตุ ไทเลอร์บอกบาร์ธ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
And what he knew, he already told bart,แล้วเรื่องอะไรที่ชัครู้ เขาก็บอกบาร์ธไปแล้วด้วย O Brother, Where Bart Thou? (2008)
My point exactly.- นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันอยากบอกพวกเธอ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Sorry. I had to get out of the house, and I didn't wanna be here alone.ฉันก็ประมาณว่าเข้าใจที่เธอพยายามสื่อ ขอโทษด้วยนะ ฉันอยากออกมานอกบ้าน It's a Wonderful Lie (2008)
That I haven't told you something--something important.พ่อไม่เคยบอกลูกบางอย่าง--- บางอย่างที่สำคัญมาก อะไรคะ? The Magnificent Archibalds (2008)
And why they felt compelled to say it?ว่าใครพูดอะไรกับใคร และทำไม ถึงรู้สึกเหมือน ถูกบังคับให้พูด? The Magnificent Archibalds (2008)
Of the many conversations we're gonna have, As we're dating exclusively.เริ่มจากบทสนทนามากมาย เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะทำ The Magnificent Archibalds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบ[n.] (kop) EN: frog   FR: grenouille [f]
กบ[n.] (kop) EN: carpenter's plane ; planing machine   FR: rabot [m] ; guillaume [m]
กบ[n.] (kop) EN: wooden wedge   
กบ[n.] (kop) EN: Kop   
กบ[v.] (kop) EN: fill full ; full of ; overfill ; fill almost to overflowing   FR: remplir à ras bord
กบ[X] (kop) EN: full ; filled ; overflowing ; overbrimed   FR: plein ; débordant
กบกระดี่[n. exp.] (kop kradī) EN: grooving plane   
กบ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition   FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
กบ[n.] (kabot) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary   FR: rebelle [m] ; insurgé [m]
กบดาน[v.] (kopdān) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out   FR: s'allonger ; s'étendre

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
frog in the well(phrase) เทียบได้กับสำนวนไทย กบในกะลา (ถ้าแปลตรงๆคือกบในบ่อหรือในสระน้ำ)
hibernation(n) การจำศีลของกบ, การอยู่ในสภาพนิ่งหรือกบดาน เช่น He tries to re-launch the association after years in hibernation in rural Thailand.
siphon(n) การยักย้ายหรือตักตวงผลประโยชน์จากรัฐหรือจากบริษัทมาเป็นของตัวเอง(ในทางธุรกิจ-การเงิน) มักใช้ทับศัพท์ว่า ไซฟ่อน
book keeper(n) ผู้ทำบัญชี, นักบัญชี
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
yoga(n) การฝึกบริหารร่างกายและควบคุมจิตใจในเวลาเดียวกัน เช่น She credits yoga with helping her maintain a serene outlook.
coccygeal(adj.) ที่ใกล้หรือที่เกี่ยวข้องกับก้นกบ, R. coccyx
joy(n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ , ecstasy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bullfrog[N] กบอเมริกันตัวใหญ่
frog[N] กบ
go into[PHRV] หลบเข้าที่ซ่อน, See also: กบดาน, หลบซ่อนตัว
insurgent[N] กบฏ, See also: ผู้ก่อกบฏ, ผู้ต่อต้านรัฐบาล, ผู้ประท้วง, Syn. rebel, revolter
plane[N] กบไสไม้
ranid[N] กบตระกูล Ranidae
revolt[VI] ปฏิวัติ, See also: กบฏ, จลาจล, Syn. mutiny, rebel, resist
rise[VI] ลุกฮือ, See also: กบฏ, ลุกขึ้นต่อสู้, Syn. rebel, revolt
konk[SL] หัว, See also: กบาล, ศีรษะ, Syn. conk
spokeshave[N] กบไสไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abhenry(แอบเฮน' รี) n. หน่วยการนำไฟฟ้าที่เป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาที และมีค่าเท่ากบ 10-9 henry (centimeter-gram-second unit)
accountant(อะเคา' เทินทฺ) n. นักบัญชี,สมุหบัญชี. -accountantship n.
actual sinบาปที่กระทำเอง (ไม่ใช่เนื่องมาจากบาปดั้งเดิมหรือกรรมก่อน)
aerie(แอร์' รี) n. รังนกของนกขนาดใหญ่, ที่พักบนที่สูง, ลูกนก., Syn. aery, eyrie, eyry
afield(อะฟีลดฺ') adv. จากบ้าน, ไปนอก, นอกลู่นอกทาง, จากสิ่งที่คุ้นเคย, ไปบ้านนอก, ไปนา
air medalเหรียญเกียรติคุณสำหรับนักบินของสหรัฐ
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
alfresco(แอลเฟรส' โค) adv., adj. oอกบ้าน, กลางแจ้ง
algerian(แอลจี' เรียน) adj. ซึ่งเกี่ยวกบ Algeria. ชาวอัลจีเรีย (Algerine)
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม

English-Thai: Nontri Dictionary
abroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
accountant(n) นักบัญชี,สมุหบัญชี
aeronaut(n) นักบิน,กัปตันเครื่องบิน
airman(n) นักบิน,ทหารอากาศ
amaranth(n) ดอกบานไม่รู้โรย,สีม่วงแดง
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
articulate(vi,vt) ต่อกัน,เรียง,ประกบ,เป็นข้อ,เป็นปล้อง,ออกเสียงชัด
articulation(n) การพูดชัดแจ้ง,การเชื่อม,การประกบ,ปล้อง,ข้อต่อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
government pension fundกบข.

German-Thai: Longdo Dictionary
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, See also: S. verlangen
Bleistiftspritzer(n) |der, pl. Bleistiftspritzer| กบเหลาดินสอ
Heidelbeere(n) |die, pl. Heidelbeeren| ลูกบลูเบอร์รี่
zu Lasten gehenถูกหักออกจากบัญชี, คิดเงิน เช่น Diese Gebühr geht zu Ihren Lasten. ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ, See also: Related: Lastschrift
Lastschrift(n) |die, pl. Lastschriften| รายการของเงินที่ถูกหักจากบัญชี, See also: A. Gutschrift
Oberlippe(n) |die| ริมฝีปากบน, See also: A. Unterlippe,
Frosch(n) |der, pl. Frösche| กบ
unterwegs(adj) ระหว่างทาง (กำลังเดินทางอยู่นอกบ้าน) เช่น Es ist möglich, daß das Öl schon unterwegs ausgelaufen ist. เป็นไปได้ที่น้ำมันรั่วระหว่างทาง, Er ist unterwegs nach München. เขาอยู่ระหว่างทางไปเมืองมิวนิค
aufbrauchen(vt) |brauchte auf, hat aufgebraucht| บริโภคจนหมด, ใช้ให้หมด เช่น Säfte sollen innerhalb von 3-4 Tagen aufgebraucht werden. น้ำผลไม้ควรถูกบริโภคให้หมดภายในสามถึงสี่วัน, See also: Related: aufessen, austrinken
Dusche(n) |die, pl. Duschen| ห้องอาบน้ำหรือตู้อาบน้ำที่มีฝักบัวอยู่ , See also: S. Duschraum,

French-Thai: Longdo Dictionary
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
taille-crayon(n ) |m| กบเหลาดินสอ เช่น Ma collection de Taille-crayon et l'histoire de l'invention de ce petit objet. Depuis l'age de 11 ans je collectionne les taille-crayons.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top