Search result for

*swift*

(232 entries)
(0.0044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: swift, -swift-
English-Thai: Longdo Dictionary
swift code(n) รหัสของแต่ละธนาคารซึ่งได้รับมาตรฐานจากสถาบัน the International Organization for Standardization มีชื่อเรียกอีกว่า Bank Identifier Code คำว่า swift ย่อมาจาก Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, S. ISO9362, BIC code

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swift[ADJ] ฉับพลัน, See also: ฉับไว, ทันที, Syn. prompt, sudden
swift[ADJ] ว่องไว, See also: คล่องแคล่ว, รวดเร็ว, Syn. quick, fast, speedy, rapid
swift[ADV] อย่างรวดเร็ว, See also: อย่างทันควัน, Syn. quickly, suddenly, rapidly
swift[N] นกชนิดหนึ่งคล้ายนกนางแอ่น
swift[N] จิ้งจก, See also: จิ้งจกขนาดเล็กซึ่งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว, Syn. lizard
swift[N] กระสวยด้าย, See also: เครื่องกรอ, Syn. reel, cylinder
swiftly[ADV] อย่างรวดเร็ว, See also: อย่างว่องไว, อย่างคล่องแคล่ว, อย่างฉับพลัน, Syn. quickly, instantaneously, rapidly
swiftlet[N] นกขนาดเล็กคล้ายนกนางแอ่น, Syn. swift

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swift(สวิฟทฺ) adj.,adv. รวดเร็ว,เร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน,ทันที,ทันควัน n. นกปีกยาวคล้ายนกนางแอ่น,ตะกร้าด้าย,จิ้งจก, See also: swiftness n., Syn. rapid

English-Thai: Nontri Dictionary
swift(adj) ว่องไว,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน
swiftness(n) ความว่องไว,ความเร็ว,ความรวดเร็ว,ความฉับไว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swift witnessพยานเอนเอียงอย่างออกนอกหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swiftsนกนางแอ่น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
swift (adj) adj. สวิฟท (En.) 1. รวดเร็ว, ว่องไว, ฉับพลัน, ทันควัน : He took a swift look around the room.= เขากวาดสายตาอย่างรวดเร็วไปรอบห้อง ; There was a swift change of plans.= มีการเปลี่ยนแผน (จากแผนหนึ่งไปใช้อีกแผนหนึ่ง) โดยรวดเร็ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I may not be the swiftest guy in the world even when I'm not hungover but I do seem to remember a process where you ask me questions and I give answers, and I ask questions and you give answers and that's the way we find out things.ดีฉันไม่อาจจะเป็นคนที่แต่งตัว ประหลาด swiftest ในโลกแม้ในขณะที่ฉันไม่ได้ แขวนมากกว่า แต่ฉันดูเหมือนจะจำ กระบวนการ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Very much the way Jonathan Swift did... when he suggested that Irish peasants feed their babies to the rich.มากวิธีที่โจนาธานสวิฟท์ได้ ... เมื่อเขาชี้ให้เห็นว่าชาวบ้านชาวไอริชอาหารทารกของพวกเขาจะอุดมไปด้วย The Birdcage (1996)
And I will give your friends a swift execution... if you surrender now.และจะช์วยประหารเพื่อนๆ ของเจ้า ให้ตายสบายๆ ถ้าเจ้าออกมา The Man in the Iron Mask (1998)
"One can't resent one's era without being swiftly punished by it.""ไม่มีใครโทษกาลเวลา หากไม่ถูกมันเล่นงาน" Pola X (1999)
He'll come swifter and deadlier once he has her.เขาจะอันตรายกว่าเดิม ถ้าเขาได้นางไป The Scorpion King (2002)
You have my word we will arrive swiftly and safely.พวกท่านคงทราบแล้วว่า เราจะต้องเดินทางไปให้ถึงอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย Mulan 2: The Final War (2004)
The state governor personally thanked the Umbrella Corporation for their swift action.ผู้ว่าการรัฐได้ขอบคุณบริษัทอัมเบลล่าเป็นการส่วนตัว.. สำหรับการกระทำอันรวดเร็ว Resident Evil: Apocalypse (2004)
An ultimatum that was met with swift and surgically precise justice.มันก็ต้องเจอกับ การพิพากษาที่ เฉียบขาด และรวดเร็ว. V for Vendetta (2005)
Tonight I give you my most solemn vow that justice will be swift it will be righteous and it will be without mercy.คืนนี้ผมขอให้คำมั่นสัญญา ที่หนักแน่นที่สุด... ...ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน... ...ด้วยความเที่ยงธรรม... V for Vendetta (2005)
Movement must be gentle and swift, soft and continuous.วิธีที่ดีที่สุดที่จะปกป้องลูกได้คือ สอนให้ลูกรู้จักป้องกันตัวเอง เคลื่อนลำตัวไปช้าๆ House of Fury (2005)
Movement must be gentle and swift, soft and continuous.เคลื่อนลำตัวไปช้าๆ House of Fury (2005)
Swiftly.อย่างว่องไว Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
Take this observation. "Swifts on a fine morning in May, flying this way, that way,"ลองฟังตรงนี้นะครับ "ผ่านไปเช้าวันนึงอย่างรวดเร็วในเดือนพฤษภาคม โบยบินไปทางนั้นที ทางโน้นที" Becoming Jane (2007)
There's a prophecy that tells of a creature, swift of foot white as snow.มีคำทำนายที่เล่าถึงสัตว์, มีเท้า่ที่ว่องไว... ขาวเหมือนหิมะ Pathfinder (2007)
Sorry I'm late, Father. I came as swiftly as I was able.ขออภัยที่มาช้า หม่อมฉันก็รีบมาเร็วที่สุดแล้ว. Stardust (2007)
Oh, so swiftly it flew, the sight could not follow it in its flight.โอ้ มันพุ่งไปฉิว จนมองแทบไม่ทันเลยทีเดียว Ending Happy (2007)
You execute me, you get your swift justice and you may placate the masses.นายตัดสินทันทีและจะจัดการความวุ่นวายที่เกิดขึ้นได้ Photo Finish (2007)
Striking swiftly after the Battle of Geonosis...มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายหลังยุทธการจีโอโนซิส Star Wars: The Clone Wars (2008)
Aeronautes saxatalis,the white-throated swiftแอโรนอท แซกซาทาลิส\ นกนางแอ่นคอขาว Art Imitates Life (2008)
Swiftly we must move if we are to recapture himเราต้องรีบดำเนินการ ถ้าอยากจะจับตัวเขา Cloak of Darkness (2008)
If we don't swiftly find a solution, all the blame will rest upon you.หากเราไม่สามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้, ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทั้งหมด The Kingdom of the Winds (2008)
If we are to strike Jolbon, we must swiftly deploy as well.ถ้าเราโจมตีโชบุล, เราต้องเตรียมการอย่างรวดเร็ว The Kingdom of the Winds (2008)
These gifts, this favor will go as swiftly as it came.ของขวัญเหล่านี้ สิทธิพิเศษนี้ ได้มาเร็วก็จะหายไปเร็วเช่นกัน The Other Boleyn Girl (2008)
Because they get anything on you and those criminals are back on the streets, followed swiftly by you and me.ถ้ามันจับผิดอะไรได้ละก็ อาชญากรพวกนั้นเดินกลับอยู่บนท้องถนน คุณกลับผมจะได้ตามไปด้วย The Dark Knight (2008)
Is he in some kind of trouble or something? This will go a lot swifter if you let me ask the questions.มันจะไวกว่าเยอะถ้าให้ผมเป็นฝ่ายถามคุณ Jumper (2008)
He has the power to do so swiftly.เขา.. มีอำนาจที่จะทำอย่างรวดเร็ว Episode #1.7 (2008)
Mr. President, Swifty Lazar is here.ท่านปธน.ครับ คุณสวิฟที้ เลเซอร์ มาถึงแล้ว Frost/Nixon (2008)
Swifty Lazar. I represent President Nixon.อีฟวิง เลเซอร์ ผมเป็นตัวแทนของปธน.นิกสัน Frost/Nixon (2008)
Remember, ride swiftly and carefullyจำไว้ ควบม้าเร็วๆและระวังให้มาก Three Kingdoms (2008)
We are confident that the juma regime will collapse swiftly,ฉันมั่นใจว่าระบอบการปกครองของนายพลจูม่า ต้่องล้มเหลวอย่างรวดเร็ว Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
You swear to follow his will and his word as swiftly and obediently as you did your own father's?นายสาบานที่จะทำตามพระประสงค์และบัญชา อย่างเคร่งครัดและเชื่อฟัง อย่างที่นายเคยทำกับพ่อ When the Levee Breaks (2009)
Ladies and gentlemen, please give it up for our friend Taylor Swift, everybody!ได้โปรดปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อย\ เทย์เลอร์ สวิฟต์! Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Ladies and gentlemen, Taylor Swift!สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ, เทย์เลอร์ สวิฟต์ครับ Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Small in stature, not swift, not cunning.เจสซี่ มองฉันสิ Negro Y Azul (2009)
i am the swift uplifting rush of quiet birds in circled flight.เราเป็นฝูงนกที่ลุกขึ้นรีบเร่งหากิน โดยเสียงนกร้องที่เงียบงัน Desert Cantos (2009)
Some girls just can't resist my good looks my style and my charm and my unflinching ability to listen to Taylor Swift.แค่สาวๆ พวกนั้นทน ความหล่อของฉันไม่ไหว สไตล์และมีเสน่ห์แบบฉัน และความสามารถแข็งแกร่ง Family Ties (2009)
"on swift wings to he who disturbs the peace of the mummy. ""สยายไปตามแรงปีก ถึงผู้กระทำการ ลบหลู่ความสงบสุข แห่งมัมมี่" A Night at the Bones Museum (2009)
Swifty, you're the man.ไวมาก นายนี่มันใช้ได้จริง How to Succeed in Bassness (2009)
Plus, Lady Gaga forgot to change her hair when she came back as Taylor Swift.อีกอย่าง เลดี้กาก้าลืม ที่จะเปลี่ยนทรงผมของเธอ ตอนเธอกลับมา เช่นเดียวกับ เทย์เลอร์ สวิฟท์ How to Succeed in Bassness (2009)
As we await the appearance of the new Holy Father Cardinal Baggia of Italy, one of the four original Preferiti, who, despite terrorist attempts at disruption seems to have been selected in one of the swiftest and smoothest conclaves in modern church history.เหล่านี้คือคนพระเจ้า. Camerlengo. การ Angels & Demons (2009)
I've been assured the investigation will move swiftly but unexpected fallout of an event like this can always complicate things.ฉันได้รับการยืนยันว่าจะมีการเร่งปิดคดีนี้ แต่การตายแบบพอเหมาะอย่างนี้อาจทำให้พวกเขาสับสนนิดหน่อย The International (2009)
I pray fortune swiftly returns to his favor.ข้าจะได้โชคลาภในเร็ววันนี้ และจะนำไปคืนท่านโดยเร็ว Shadow Games (2010)
The man offered me insult and I won't reward it with it swift coin.มันมาดูถูกข้า ดังนั้นข้าจะไม่ให้มันได้ง่าย นัก The Thing in the Pit (2010)
Your armor is heavy and yet you move swiftly.ชุดเกราะท่านหนักมาก ท่านก็ยังคงเคลื่นไหวได้อย่างคล่องแคล่ว Delicate Things (2010)
This will be dealt with swiftly and decisively.นี้จะเป็นการต่อสู้ที่ฉับพลันและเด็ดขาด Incursion: Part 1 (2010)
Let's just focus on what makes Stephen Swift so super.งั้นตกลง สตีเว่น สวิฟท์ ถึงได้มีพลังล่ะ Warrior (2010)
Stephen Swift?สตีเว่น สวิฟท์? Warrior (2010)
Defense is a swift and decisiveคือการรุกที่รวดเร็ว Voyage of Temptation (2010)
It'll be swift and unflinching.ซึ่งจะเป็นไปโดยเฉียบพลัน.. และเด็ดขาด Melbourne (2010)
Put down that guitar and stop singing like Taylor Swift.Put the guitar and stop it with . Vampires Suck (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swiftA swallow flies very swiftly.
swiftHe is not swift but sure.
swiftHer fingers ran swiftly over the keys.
swiftHowever he has to take it at fixed intervals, just one day without taking it is swiftly fatal.
swiftLife is short and time is swift.
swiftShareholders were concerned about the company's swift expansion overseas.
swiftThe Department of Homeland Security's primary function is the prevention of terrorist attacks occurring within America and, in the extreme case of an attack happening, holding losses to the smallest possible level and swiftly carrying out restoration.
swiftThe kite soared upwards with the swiftness of a bird.
swiftThe race is not to the swift.
swiftThe spider responds with a swift attack.
swiftThe stream is not very swift.
swiftThe swallow is swift in flight.
swiftTime goes very swiftly.
swiftTroops were swiftly called in to put down the riot.
swiftWere a serious crisis to arise, the government would have to act swiftly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวดเร็วทันใจ[ADV] fast, See also: quickly, swiftly, rapidly, speedily, Syn. เร็ว, เร็วไว, เร็วทันใจ, Ant. ชักช้า, ช้า, อืดอาด, ยืดยาด, Example: เดี๋ยวนี้โลกติดต่อถึงกันได้รวดเร็วทันใจ ไม่ว่าที่ไหนก็ไปมาถึงกันได้เร็วและสะดวกสบาย, Thai definition: เร็วตามที่ต้องการ
ซิ่ง[ADV] speeding, See also: fast, quickly, swiftly, Example: เสียงมอเตอร์ไซค์ขับซิ่งดังแสบแก้วหูก่อความรำคาญให้กับชาวบ้าน, Thai definition: ขับรถเร็วและโลดโผน, Notes: (ปาก)
ปรื๋อ[ADV] swiftly, See also: quickly, dartingly, very fast, Syn. ปร๋อ, จี๋, Example: เด็กๆ วิ่งปรื๋อทันทีที่ได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai definition: อาการที่นกบินพุ่งไปอย่างเร็ว, โดยปริยายหมายความว่า มีอาการรวดเร็วเช่นนั้น เช่น แล่นปรื๋อ วิ่งปรื๋อ
เร็วไว[ADV] quickly, See also: fast, rapidly, swiftly, hastily, Ant. ชักช้า, Example: ครูสั่งให้นักเรียนลุกขึ้นเร็วไว
ไว[ADV] swiftly, See also: fast, quickly, rapidly, speedily, promptly, Thai definition: ลักษณะที่เคลื่อนไหว หรือสามารถคิด หรือกระทำสิ่งใดได้คล่องแคล่วรวดเร็วหรือฉับพลันทันที
ลม[N] swift land crab, Syn. ปูลม, Example: ลูกๆ วิ่งจับปูลมอยู่ที่ชายหาดอย่างสนุกสนาน, Thai definition: ชื่อปูชนิด Ocypode ceratophthalma ในวงศ์ Ocypodidae ก้านตายาว วิ่งเร็ว อยู่ตามหาดทรายชายทะเล
พรึบ[ADV] suddenly, See also: quickly, swiftly, all at once, Syn. ทันทีทันใด, เร็ว, Example: ยังไม่ทันจะตั้งสแตนด์จอดรถได้ที่ไฟฟ้าใต้ถุนบ้านก็สว่างพรึบแสดงว่าภรรยาของเขาตื่นแล้ว
พรึบพรับ[ADV] suddenly, See also: quickly, swiftly, Syn. พรึบ, Example: พอได้ยินเสียงไก่โก่งคอขัน นกก็พากันบินจากรังกันพรึบพรับ, Thai definition: เต็มไปหมด
มุบ[ADV] snappingly, See also: grasp something suddenly, snatch something swiftly, quickly, in haste, Syn. หมับ, Example: เขาคว้าเงินมุบแล้ววิ่งหนีไป, Thai definition: อาการที่คว้าสิ่งของ หรืออาการที่สัตว์งับสิ่งของโดยเร็ว
รวดเร็ว[V] be fast, See also: be rapid, be quick, be speedy, be swift, Syn. ฉับพลัน, ทันที, Example: หากเกิดไฟดับการจ่ายไฟทดแทนนี้จะรวดเร็วมาก จนแทบสังเกตการขาดหายไปของแรงดันไฟไม่ได้เลย
ผล็อย[ADV] quickly, See also: swiftly, rapidly, precipitately, suddenly, Example: เธอคงเหนื่อยมาก พอขึ้นรถก็หลับผล็อย, Thai definition: โดยเร็ว, โดยพลัน
ผลุง[ADV] suddenly, See also: rapidly, swiftly, abruptly, Example: เขาโยนจดหมายผลุงลงถังขยะ, Thai definition: อาการที่ทิ้งหรือปาสิ่งของไปโดยเร็ว
ผลุบผลับ[ADV] hurriedly, See also: quickly, swiftly, speedily, rapidly, hastily, Syn. ลุกลน, Example: เวลาเข้าไปพบท่าน ก็อย่าทำกริยาผลุบผลับให้ท่านเห็น, Thai definition: อย่างไม่เรียบร้อย
ลหุ[ADJ] rapid, See also: quick, fast, swift, Syn. เร็ว, ไว, Notes: (บาลี)
โลด[ADV] fast, See also: quickly, swiftly, Syn. เร็ว, Example: วันนี้ราคาน้ำมันพุ่งโลดไปแล้ว, Thai definition: อย่างรวดเร็ว
ฮวบ[ADV] drastically, See also: rapidly, suddenly, swiftly, Example: เมื่ออิรักเข้ายึดคูเวต ราคาหุ้นที่ตลาดหุ้นก็ตกฮวบ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้น, Thai definition: อย่างรวดเร็ว (มักใช้แก่กริยาลงหรือทรุด)
ฮวบฮาบ[ADV] drastically, See also: rapidly, suddenly, swiftly, Example: การใช้เทคโนโลยีอย่างเกินพอดีในการเกษตรกรรม จะทำให้แมลงศัตรูพืชเพิ่มขึ้นฮวบฮาบแทนที่จะลดลง, Thai definition: อาการที่ขึ้น ลง หรือลดอย่างรวดเร็ว
หมับ[ADV] swiftly, See also: quickly, rapidly, Example: เธอถูกเขาคว้าหมับเข้าที่แขน ลากถูลู่ถูกังออกมา, Thai definition: อาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันทีทันใด
หมุบ[ADV] swiftly, See also: quickly, Example: ทันทีที่แม่นำของว่างมาวางที่โต๊ะ น้องก็หยิบหมุบในทันทีทันใด, Thai definition: อาการที่หยิบหรือกัด หรือเคี้ยวโดยเร็ว
ตื๋อ[ADV] quickly, See also: swiftly, rapidly, fast, Syn. เร็ว, เร็วมาก, Example: เด็กน้อยวิ่งตื๋อไปหาแม่ที่เพิ่งกลับจากทำงาน
ถั่นๆ[ADV] fast, See also: rapidly, speedily, nimbly, swiftly, hastily, Syn. เร็วๆ, พลันๆ
ปราดเปรียว[ADV] nimbly, See also: spryly, actively, lively, swiftly, quickly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว, แคล่วคล่องว่องไว, Ant. เชื่องช้า, Example: แมวกระโดดข้ามกิ่งไม้อย่างปราดเปรียว
ปราด[ADV] swiftly, See also: quickly, speedily, rapidly, Syn. ปรี่, พุ่ง, Example: มีรถยนต์สีดำคันหนึ่งแล่นปราดเข้ามาจอดชิดกับขอบถนน, Thai definition: อาการที่เป็นไปอย่างฉับไว
ปรูดปราด[ADV] swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรูด, ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, Example: เด็กชายวิ่งปรูดปราดตัดหน้ารถยนต์, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว
ปรูด[ADV] swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, ปรูดปราด, Example: เด็กๆ วิ่งปรูดลงมาจากบ้านราวกับลมพัดเมื่อได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว
ปรูด[ADV] swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, ปรูดปราด, Example: เด็กๆ วิ่งปรูดลงมาจากบ้านราวกับลมพัดเมื่อได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว
เชาว์[ADJ] fast, See also: quick, rapid, swift, Syn. เร็ว, Example: การที่เด็กฉลาด มีไหวพริบดี มีปัญญาเชาว์ ไม่ได้หมายถึงจะเป็นเด็กที่ทำงานเก่ง
เชี่ยว[ADV] rapidly, See also: swiftly, strongly, Syn. แรง, Ant. เอื่อย, ช้า, Example: แม่น้ำสายนี้พอหน้าน้ำน้ำจะไหลเชี่ยวมาก, Thai definition: อาการที่สายน้ำไหลแรง
เชี่ยวกราก[ADV] rapidly, See also: swiftly, Example: ร่างของเขาล่องลอยไปตามกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราก, Thai definition: แรงมาก
ถี่ยิบ[ADV] quickly, See also: rapidly, speedily, swiftly, Syn. ถี่มาก, Example: ปีกสีเหลืองของมันแผ่กว้าง โบกระรัวถี่ยิบจนเห็นเป็นม่านสีเหลืองคาดส้มอยู่รายรอบตัว
ความเร็ว[N] rapidity, See also: celerity, quickness, speed, veloctiy, swiftness, Syn. ความรวดเร็ว, ความไว, Ant. ความช้า, ความชักช้า, Example: เขาขับรถด้วยความเร็วสูง
ความรีบร้อน[N] haste, See also: swiftness, speed, alacrity, dispatch, briskness, Syn. ความรีบเร่ง, ความรีบ, ความเร่งรีบ, Ant. ความเชื่องช้า, ความชักช้า, Example: ประธานาธิบดีได้กล่าวว่าไม่มีความรีบร้อนในการทำสงครามภาคพื้นดิน
แล่นฉิว[V] go swiftly, See also: speed, run quickly, Syn. วิ่งฉิว, Ant. ช้า, เชื่องช้า, เฉื่อย, Example: พอเติมน้ำมันแล้ว รถก็แล่นฉิวทันที, Thai definition: อาการเคลื่อนไปอย่างเร็วเรื่อยไปไม่ขาดสาย
แล่นฉิว[V] go swiftly, See also: speed, run quickly, Syn. วิ่งฉิว, Ant. ช้า, เชื่องช้า, เฉื่อย, Example: พอเติมน้ำมันแล้ว รถก็แล่นฉิวทันที, Thai definition: อาการเคลื่อนไปอย่างเร็วเรื่อยไปไม่ขาดสาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: swift ; rapid ; turbulent ; torrential ; strong   FR: rapide ; courant ; turbulent ; fort
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind   FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely   FR: rapidement
ฮวบฮาบ[adv.] (hūaphāp) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly   
ความเร็ว[n.] (khwāmreo) EN: velocity ; speed ; celerity ; rapidity ; quickness ; swiftness   FR: vitesse [f] ; rapidité [f] ; vélocité [f] ; célérité [f]
ลหุ[adj.] (lahu) EN: rapid ; quick ; fast ; swift   FR: rapide
โลด[adv.] (lōt) EN: fast ; quickly ; swiftly   
นกแอ่น[n.] (nok aen ) EN: swift   FR: martinet [m]
นกแอ่นบ้าน[n. exp.] (nok aen bān) EN: House Swift ; Little Swift   FR: Martinet des maisons [m] ; Martinet à croupion blanc [m] ; Martinet à dos blanc [m] ; Martinet cul-blanc [m]
นกแอ่นบินเร็ว[n. exp.] (nok aen bin reo) EN: swift   
นกแอ่นฟ้า[n.] (nok aen fā) EN: treeswift   
นกแอ่นฟ้าเคราขาว[n. exp.] (nok aen fā khrao khāo) EN: Whiskered Treeswift   FR: Hémiprocné coiffé [m] ; Hémiprocné fascié [m]
นกแอ่นฟ้าหงอน[n. exp.] (nok aen fā ngøn) EN: Crested Treeswift   FR: Hémiprocné couronné [m] ; Hémiprocné huppé [m]
นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา[n. exp.] (nok aen fā taphōk (sī) thao) EN: Grey-rumped Treeswift   FR: Hémiprocné longipenne [m] ; Hémiprocné à queue courte [m]
นกแอ่นหางสี่เหลี่ยม[n. exp.] (nok aen hāng sīlīem) EN: Black-nest Swiftlet   FR: Salangane à nid noir [f]
นกแอ่นขนาดกลาง[n. exp.] (nok aen khanāt klāng) EN: typical swift   
นกแอ่นขนาดเล็ก[n. exp.] (nok aen khanāt lek) EN: swiftlet   
นกแอ่นกินรัง[n. exp.] (nok aen kin rang) EN: Germain's Swiftlet ; Edible-nest Swiftlet ; German's Swiftlet (?)   FR: Salangane de German [f] ; Salangane à nid blanc [f]
นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว[n. exp.] (nok aen lek hāng nām taphōk khāo) EN: Silver-rumped Needletail ; Silver-rumped Swift ; Silver-rumped Spinetail   FR: Martinet leucopyge [m]
นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย[n. exp.] (nok aen phan Himālai) EN: Himalayan Swiftlet   FR: Salagane de l'Himalaya [f]
นกแอ่นรังดำ[n. exp.] (nok aen rang dam) EN: Black-nest Swiftlet   FR: Salangane à nid noir [f]
นกแอ่นตาล[n. exp.] (nok aen tān) EN: Asian Palm Swift   FR: Martinet batassia [m]
นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก[n. exp.] (nok aen taphōk khāo hāng chaēk) EN: Fork-tailed Swift ; Pacific Swift   FR: Martinet de Sibérie [m] ; Martinet du Pacifique [m] ; Martinet à queue fourchue [m]
นกแอ่นท้องขาว[n. exp.] (nok aen thøng khāo) EN: Glossy Swiftlet ; White-bellied Swiftlet   FR: Salangane soyeuse [f] ; Martinet soyeux [m]
นกแอ่นท้องลาย[n. exp.] (nok aen thøng lāi) EN: Dark-rumped Swift   FR: Martinet de l'Assam [m] ; Martinet à queue pointue [m]
ผีเสื้อหนอนม้วนใบข้าวธรรมดา[n. exp.] (phīseūa nøn mūan bai khāo thammadā) EN: Common Branded Swift   
แผล็ว[X] (phlaeo) EN: quickly ; swiftly ; with agility   FR: rapidement
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once   FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; soudainement
เร็ว[adj.] (reo) EN: fast ; quick ; rapid ; swift ; high-speed   FR: rapide ; vite ; véloce
รวดเร็ว[adj.] (rūatreo) EN: fast ; rapid ; quick ; speedy ; swift   FR: rapide ; prompt
ซิ่ง[adv.] (sing) EN: speeding ; fast ; quickly ; swiftly   
ไว[X] (wai) EN: quick ; fast ; rapid ; prompt ; swift ; speedy   FR: prompt ; rapide ; agile ; sensible
ไว[adv.] (wai) EN: quickly ; promptly ; swiftly ; fast ; rapidly ; speedily   FR: rapidement
ว่องไว[adj.] (wǿngwai) EN: swift ; brisk ; agile ; nimble   FR: agile ; rapide ; prompt

CMU English Pronouncing Dictionary
SWIFT    S W IH1 F T
SWIFTS    S W IH1 F T S
SWIFT'S    S W IH1 F T S
SWIFTER    S W IH1 F T ER0
SWIFTLY    S W IH1 F T L IY0
SWIFTEST    S W IH1 F T AH0 S T
SWIFTNESS    S W IH1 F T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swift    (n) (s w i1 f t)
swifts    (n) (s w i1 f t s)
swifter    (j) (s w i1 f t @ r)
swiftly    (a) (s w i1 f t l ii)
swiftest    (j) (s w i1 f t i s t)
swiftness    (n) (s w i1 f t n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnelligkeit {f}swiftness [Add to Longdo]
schnell; zügig {adj} | schneller; zügiger | am schnellsten; am zügigstenswift | swifter | swiftest [Add to Longdo]
schnell {adv}swiftly [Add to Longdo]
schnellfüßigswift footed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
するすると;するする[, surusuruto ; surusuru] (adv) smoothly; swiftly [Add to Longdo]
アフリカ腰白雨燕[アフリカこしじろあまつばめ;アフリカコシジロアマツバメ, afurika koshijiroamatsubame ; afurikakoshijiroamatsubame] (n) (uk) white-rumped swift (Apus caffer) [Add to Longdo]
ガッと[, gatsu to] (adv) vigorously; swiftly [Add to Longdo]
スイフト[, suifuto] (n) (abbr) swift ball [Add to Longdo]
ツバメの巣;燕の巣[ツバメのす(ツバメの巣);つばめのす(燕の巣), tsubame nosu ( tsubame no su ); tsubamenosu ( tsubame no su )] (n) (1) swallow's nest; (2) {food} swift's nest (used to make bird's nest soup) [Add to Longdo]
ヨーロッパ雨燕[ヨーロッパあまつばめ;ヨーロッパアマツバメ, yo-roppa amatsubame ; yo-roppaamatsubame] (n) (uk) common (Eurasian) swift (Apus apus) [Add to Longdo]
一瀉千里[いっしゃせんり, isshasenri] (n) one swift effort; rush through one's work; fast-talking, writing, etc. [Add to Longdo]
因果覿面[いんがてきめん, ingatekimen] (n) the swiftness of retributive justice [Add to Longdo]
雨燕[あまつばめ;アマツバメ, amatsubame ; amatsubame] (n) (1) (uk) swift (any bird of family Apodidae); (2) fork-tailed swift (Apus pacificus) [Add to Longdo]
雨鳥[あまどり, amadori] (n) (arch) (See 雨燕・2) fork-tailed swift (Apus pacificus) [Add to Longdo]
雲煙過眼[うんえんかがん, un'enkagan] (n) not being obsessed with something very long (just as clouds and haze pass swiftly before one's eyes) [Add to Longdo]
燕巣[えんそう;えんず, ensou ; enzu] (n) (obsc) (See ツバメの巣・2) swift's nest (used to make bird's nest soup); edible bird's nest [Add to Longdo]
燕窩[えんか;イェンウオ, enka ; ien'uo] (n) (uk) (See ツバメの巣・2) swift's nest (used to make bird's nest soup) [Add to Longdo]
快刀乱麻[かいとうらんま, kaitouranma] (n) solving a problem swiftly and skillfully [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] (adj-na) (1) urgent; sudden; abrupt; (2) sharp; steep; precipitous; (3) rapid; swift; fast; (n) (4) emergency; crisis; (5) hurrying; haste; (6) (See 序破急) (in gagaku or noh) end of a song; (P) [Add to Longdo]
急な流れ[きゅうなながれ, kyuunanagare] (n) swiftly running river; rapid stream [Add to Longdo]
急に[きゅうに, kyuuni] (adv) (1) swiftly; rapidly; (2) suddenly; abruptly; immediately [Add to Longdo]
急流[きゅうりゅう, kyuuryuu] (n,adj-no) swift current; rapids [Add to Longdo]
穴燕[あなつばめ;アナツバメ, anatsubame ; anatsubame] (n) (uk) swiftlet [Add to Longdo]
疾う[とう, tou] (adv) (1) (See 疾く) quickly; swiftly; (n,adj-no) (2) a long time ago [Add to Longdo]
疾く[とく, toku] (adv) (1) quickly; swiftly; (2) already; before; (n,adj-no) (3) long time ago [Add to Longdo]
疾く疾く[とくとく, tokutoku] (adv) (arch) (See 疾く・1) quickly; swiftly [Add to Longdo]
疾っく[とっく, tokku] (n-t,adj-no) (1) (See 疾く) a long time ago; (adv) (2) quickly; swiftly [Add to Longdo]
疾風(P);早手[しっぷう(疾風)(P);はやて, shippuu ( hayate )(P); hayate] (n) gale; strong wind; swift wind; fresh breeze (Beaufort scale); (P) [Add to Longdo]
俊足(P);駿足[しゅんそく, shunsoku] (n,adj-no) (1) swift horse; fleet steed; fast runner; (2) talented person; brilliant person; (P) [Add to Longdo]
俊馬(iK);駿馬[しゅんば;しゅんめ, shunba ; shunme] (n) swift horse [Add to Longdo]
神速[しんそく, shinsoku] (adj-na,n) godspeed; swiftness [Add to Longdo]
針尾雨燕[はりおあまつばめ;ハリオアマツバメ, harioamatsubame ; harioamatsubame] (n) (uk) white-throated needletail (species of swift, Hirundapus caudacutus) [Add to Longdo]
迅速[じんそく, jinsoku] (adj-na,n) quick; fast; rapid; swift; prompt; streamlined; expedited; expeditious; (P) [Add to Longdo]
迅速果敢[じんそくかかん, jinsokukakan] (n,adj-na) quick and decisive; fast and daring; swift and resolute [Add to Longdo]
早く(P);速く(P)[はやく, hayaku] (adv) (1) early; soon; (2) quickly; swiftly; rapidly; fast; (P) [Add to Longdo]
早期解決[そうきかいけつ, soukikaiketsu] (n) early (prompt) settlement; swift resolution; speedy solution [Add to Longdo]
早瀬[はやせ, hayase] (n) swift current; rapids; (P) [Add to Longdo]
即決即断[そっけつそくだん, sokketsusokudan] (n,vs) prompt decision and prompt execution; make swift decisions and take quick actions [Add to Longdo]
即断即決[そくだんそっけつ, sokudansokketsu] (n) making a swift decision; making immediate decisions and taking quick actions [Add to Longdo]
足速い[あしばやい, ashibayai] (adj-i) swift-footed; light-footed [Add to Longdo]
速攻[そっこう, sokkou] (n,vs,adj-no) (1) swift attack; quick attack; fast break; (adv) (2) (col) right away; without delay; immediately; (P) [Add to Longdo]
捗々しい;捗捗しい[はかばかしい, hakabakashii] (adj-i) quick; rapid; swift; satisfactory [Add to Longdo]
直走り[ひたばしり, hitabashiri] (n) running swiftly [Add to Longdo]
天罰覿面[てんばつてきめん, tenbatsutekimen] (n) the certainty of divine punishment; Swift is Heaven's vengeance [Add to Longdo]
突っ走る[つっぱしる, tsuppashiru] (v5r,vi) to run swiftly [Add to Longdo]
姫雨燕[ひめあまつばめ;ヒメアマツバメ, himeamatsubame ; himeamatsubame] (n) (uk) house swift (Apus nipalensis) [Add to Longdo]
滔滔;滔々[とうとう, toutou] (adj-na,adj-t) flowing; swift; voluminous [Add to Longdo]
蝙蝠蛾[こうもりが;コウモリガ, koumoriga ; koumoriga] (n) (uk) swift moth (Hepialidae spp., esp. Endoclita excrescens) [Add to Longdo]
韋駄天[いだてん, idaten] (n) (1) {Buddh} Skanda (swift-footed guardian deity); (2) great runner [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[piāo, ㄆㄧㄠ, ] to rob; swift; nimble [Add to Longdo]
剽悍[piāo hàn, ㄆㄧㄠ ㄏㄢˋ, ] swift and fierce [Add to Longdo]
劲急[jìng jí, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˊ, / ] strong and swift [Add to Longdo]
[zǎn, ㄗㄢˇ, ] swift [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, ] fast; quick; swift [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] moat; swift current [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, / ] to flow out swiftly; to flood; a torrent; diarrhea; laxative [Add to Longdo]
[liú, ㄌㄧㄡˊ, / ] clear; deep (of water); swift [Add to Longdo]
爽脆[shuǎng cuì, ㄕㄨㄤˇ ㄘㄨㄟˋ, ] frank and swift [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, / ] adorned; swift; gorgeous; brilliant; variegated [Add to Longdo]
[háo, ㄏㄠˊ, ] to shout, roar, terrify; swiftly [Add to Longdo]
雨燕[yǔ yàn, ㄩˇ ㄧㄢˋ, ] swift; Apodidae (the swift family) [Add to Longdo]
飘忽[piāo hū, ㄆㄧㄠ ㄏㄨ, / ] swiftly moving; fleet; to sway [Add to Longdo]
飘然[piāo rán, ㄆㄧㄠ ㄖㄢˊ, / ] to float in the air; swiftly; nimbly; easy and relaxed [Add to Longdo]
[tuì, ㄊㄨㄟˋ, ] approach at swift gallop (on horses) [Add to Longdo]
腾飞[téng fēi, ㄊㄥˊ ㄈㄟ, / ] lit. to fly upwards swiftly; fig. rapid advance; rapidly developing (situation) [Add to Longdo]
[zhān, ㄓㄢ, ] sparrow hawk; swift [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pine \Pine\, n. [AS. p[imac]n, L. pinus.]
   1. (Bot.) Any tree of the coniferous genus {Pinus}. See
    {Pinus}.
    [1913 Webster]
 
   Note: There are about twenty-eight species in the United
      States, of which the {white pine} ({Pinus Strobus}),
      the {Georgia pine} ({Pinus australis}), the {red pine}
      ({Pinus resinosa}), and the great West Coast {sugar
      pine} ({Pinus Lambertiana}) are among the most
      valuable. The {Scotch pine} or {fir}, also called
      {Norway} or {Riga pine} ({Pinus sylvestris}), is the
      only British species. The {nut pine} is any pine tree,
      or species of pine, which bears large edible seeds. See
      {Pinon}.
      [1913 Webster] The spruces, firs, larches, and true
      cedars, though formerly considered pines, are now
      commonly assigned to other genera.
      [1913 Webster]
 
   2. The wood of the pine tree.
    [1913 Webster]
 
   3. A pineapple.
    [1913 Webster]
 
   {Ground pine}. (Bot.) See under {Ground}.
 
   {Norfolk Island pine} (Bot.), a beautiful coniferous tree,
    the {Araucaria excelsa}.
 
   {Pine barren}, a tract of infertile land which is covered
    with pines. [Southern U.S.]
 
   {Pine borer} (Zool.), any beetle whose larv[ae] bore into
    pine trees.
 
   {Pine finch}. (Zool.) See {Pinefinch}, in the Vocabulary.
 
   {Pine grosbeak} (Zool.), a large grosbeak ({Pinicola
    enucleator}), which inhabits the northern parts of both
    hemispheres. The adult male is more or less tinged with
    red.
 
   {Pine lizard} (Zool.), a small, very active, mottled gray
    lizard ({Sceloporus undulatus}), native of the Middle
    States; -- called also {swift}, {brown scorpion}, and
    {alligator}.
 
   {Pine marten}. (Zool.)
    (a) A European weasel ({Mustela martes}), called also
      {sweet marten}, and {yellow-breasted marten}.
    (b) The American sable. See {Sable}.
 
   {Pine moth} (Zool.), any one of several species of small
    tortricid moths of the genus {Retinia}, whose larv[ae]
    burrow in the ends of the branchlets of pine trees, often
    doing great damage.
 
   {Pine mouse} (Zool.), an American wild mouse ({Arvicola
    pinetorum}), native of the Middle States. It lives in pine
    forests.
 
   {Pine needle} (Bot.), one of the slender needle-shaped leaves
    of a pine tree. See {Pinus}.
 
   {Pine-needle wool}. See {Pine wool} (below).
 
   {Pine oil}, an oil resembling turpentine, obtained from fir
    and pine trees, and used in making varnishes and colors.
    
 
   {Pine snake} (Zool.), a large harmless North American snake
    ({Pituophis melanoleucus}). It is whitish, covered with
    brown blotches having black margins. Called also {bull
    snake}. The Western pine snake ({Pituophis Sayi}) is
    chestnut-brown, mottled with black and orange.
 
   {Pine tree} (Bot.), a tree of the genus {Pinus}; pine.
 
   {Pine-tree money}, money coined in Massachusetts in the
    seventeenth century, and so called from its bearing a
    figure of a pine tree. The most noted variety is the {pine
    tree shilling}.
 
   {Pine weevil} (Zool.), any one of numerous species of weevils
    whose larv[ae] bore in the wood of pine trees. Several
    species are known in both Europe and America, belonging to
    the genera {Pissodes}, {Hylobius}, etc.
 
   {Pine wool}, a fiber obtained from pine needles by steaming
    them. It is prepared on a large scale in some of the
    Southern United States, and has many uses in the economic
    arts; -- called also {pine-needle wool}, and {pine-wood
    wool}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swift \Swift\, adv.
   Swiftly. [Obs. or Poetic] --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Ply swift and strong the oar.      --Southey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swift \Swift\, n.
   1. The current of a stream. [R.] --Walton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any one of numerous species of small, long-winged,
    insectivorous birds of the family {Micropodidae}. In form
    and habits the swifts resemble swallows, but they are
    destitute of complex vocal muscles and are not singing
    birds, but belong to a widely different group allied to
    the humming birds.
    [1913 Webster]
 
   Note: The common European swift ({Cypselus apus} syn.
      {Micropus apus}) nests in church steeples and under the
      tiles of roofs, and is noted for its rapid flight and
      shrill screams. It is called also {black martin},
      {black swift}, {hawk swallow}, {devil bird},
      {swingdevil}, {screech martin}, and {shriek owl}. The
      common American, or chimney, swift ({Chaetura
      pelagica}) has sharp rigid tips to the tail feathers.
      It attaches its nest to the inner walls of chimneys,
      and is called also {chimney swallow}. The Australian
      swift ({Chaetura caudacuta}) also has sharp naked tips
      to the tail quills. The European Alpine swift
      ({Cypselus melba}) is whitish beneath, with a white
      band across the breast. The common Indian swift is
      {Cypselus affinis}. See also {Palm swift}, under
      {Palm}, and {Tree swift}, under {Tree}.
      [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Any one of several species of lizards, as the pine
    lizard.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) The ghost moth. See under {Ghost}.
    [1913 Webster]
 
   5. [Cf. {Swivel}.] A reel, or turning instrument, for winding
    yarn, thread, etc.; -- used chiefly in the plural.
    [1913 Webster]
 
   6. The main card cylinder of a flax-carding machine.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swift \Swift\ (sw[i^]ft), a. [Compar. {Swifter}
   (sw[i^]ft"[~e]r); superl. {Swiftest}.] [AS. swift; akin to
   sw[=a]pan to sweep, swipu a whip; cf. sw[imac]fan to move
   quickly, to revolve. See {Swoop}, v. i., and cf. {Swivel},
   {Squib}.]
   1. Moving a great distance in a short time; moving with
    celerity or velocity; fleet; rapid; quick; speedy; prompt.
    [1913 Webster]
 
       My beloved brethren, let every man be swift to hear,
       slow to speak, slow to wrath.     --James i. 19.
    [1913 Webster]
 
       Swift of dispatch and easy of access. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       And bring upon themselves swift destruction. --2
                          Pet. ii. 1.
    [1913 Webster]
 
   2. Of short continuance; passing away quickly. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Swift is often used in the formation of compounds which
      are generally self-explaining; as, swift-darting,
      swift-footed, swift-winged, etc.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Quick; fleet; speedy; rapid; expeditious.
     [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SWIFT
     Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
 (org., banking)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top