Search result for

*remains*

(182 entries)
(1.2642 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: remains, -remains-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remains[N] ซากศพ, Syn. corpse, fossil
cremains[N] อัฐิ, See also: เถ้ากระดูกที่เหลือจากการเผาศพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Historical remains / antiquities โบราณสถาน
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่ง การก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดีแหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The best thing to do is to see the remains of the first victim, the girl on the beach.ที่ต้องทําก็คือดูศพเหยื่อรายเเรก ผู้หญิงที่ลอยมาเกยหาดน่ะ Jaws (1975)
The height and weight of the victim can only be estimated from the partial remains.ส่วนสูงเเละนํ้าหนักของเหยื่อ ต้องประเมินจากชิ้นส่วนที่เหลือ Jaws (1975)
Then he stretched out seemingly semi-conscious in a chair and ejaculated making his sperm fall upon the charred remains of my clothesต่อมาเขายืด out seemingly ครึ่ง-ซึ่งมีจิตสำนึก... ...ในเก้าอี้... ...และพูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
All that remains are memories.สิ่งที่เหลืออยู่คือ ความทรงจำ The Road Warrior (1981)
Look at what remains ofyour gallant scouts.จองมงดูเขาซะ หน่วยสอดแนมของพวกเจ้า The Road Warrior (1981)
What still remains unexplained by local authorities is just how and where the former Green Beret came into possession of the weapons with which he allegedly killed one deputy sheriff, and tried to kill 6 others.ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นเพียงวิธีการและที่กรินเบเรอดีต เข้ามาครอบครองอาวุธ First Blood (1982)
Maybe they found a fossil, the remains of some animal buried in the ice,บางทีพวกเราอาจจะพบซากฟอสซิล The Thing (1982)
"There's still cellular activity in these burned remains.I'll get Garry. We'll meet in Blair's room. The Thing (1982)
Inside are the remains of Nurhachi... first Emperor of Manchu Dynasty.ภายในซากของ Nurhachi ... ครั้งแรกของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์แมนจู Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
How a germ could have been delivered over such a vast area remains a mystery.'แต่เชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็วได้อย่างไร ในพื้นที่กว้างขนาดนี้ ยังไม่มีใครรู้' Night of the Living Dead (1990)
Only one truly important lesson remains, but must wait.เพียงบทเรียนหนึ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงยังคงอยู่ แต่ต้องรอ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I have tried to channel your anger, Raphael but more remains.ฉันได้พยายามที่จะช่องความโกรธของราฟาเอลของคุณ ... ... แต่ยังคงมากขึ้น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
A lingering doubt remains.สงสัยยังคงอ้อยอิ่ง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
This plot of earth at the summit of Ffynnon Garw is duly consecrated to receive the mortal remains of our dear friend and spiritual leader the Reverend Robert Jones.ผืนดินตรงจุดนี้ ณ. ยอดเขาแห่งฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
You live among the remains of dead people.คุณอยู่ท่ามกลางศพ Heat (1995)
The sex of the perpetrator isn't known and remains undetermined.เพศของเจ้านักเชิดหุ่นนั่นไม่มีใครรู้ รวมทั้งเจตนาที่แท้จริงของมันด้วย Ghost in the Shell (1995)
While there has been some progress, the official line remains cautious.ในขณะที่มีความคืบหน้าบาง สายอย่างเป็นทางการ ยังคงระมัดระวัง Contact (1997)
All that remains is to select the most compatible candidate.ซึ่งส่วนใหญ่มักจะออกมาเป็นเด้กพิการ Gattaca (1997)
Isabella Zancona's environment remains classified.เรื่องอิสเบลล่า ซานโคน่า เป็นความลับสุดยอด The Jackal (1997)
but Nago's curse remains.เขาหายแผลของฉัน แต่ Nago เว็บไซต์นั้นยังคงเป็นคำสาปแช่ง Princess Mononoke (1997)
"The highest truth on the subject remains unsaid probably cannot be said.สัจธรรมสูงสุดอยู่ข้างบน .... บางทีอาจจะเกินถ้อยคำบรรยาย City of Angels (1998)
Yet hope remains while the Company is true.แต่อย่างไรซะ ก็ยังมีความหวังอยู่ เมื่อพวกเจ้ายังสามัคคีกัน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
What are you going to do with the remains?แกจะทำยังไงกับกระดูกของเธอ Failan (2001)
Even in death, the human body still remains active.เหตุการณ์ของการตาย ศพของมนุษย์ ซากศพยังถูกกระตุ้น Resident Evil (2002)
You also need part of his remains, like hair or ashes.เธอต้องใช้ชิ้นส่วนในร่างกายของเขาด้วย อย่างเช่น เส้นผม หรือ กระดูก Yomigaeri (2002)
Perhaps it interacted with the remains of the dead in the area to reproduce the physical forms of the dead.และมันอาจจะมีปฏิกิริยากับซากของผู้ตาย เลยทำให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นคืนชีพ Yomigaeri (2002)
Kagoshima. I got Shunsuke's remains.คาโกชิม่า ฉันได้ซากของชุนซึเกะมาแล้วนะ Yomigaeri (2002)
His organs are gone, but his cornea still remains.ฉันได้เยื่อตาของเขามา Yomigaeri (2002)
But sorrow remains,But sorrow remainsYomigaeri (2002)
But sorrow remains,But sorrow remainsYomigaeri (2002)
While it remains a burden assiduously avoided it is not unexpected and thus not beyond a measure of control which has led you, inexorably here.While it remains a burden assiduously avoided... ... itisnotunexpectedandthus not beyond a measure of control... ...ซึ่งนำคุณมา The Matrix Reloaded (2003)
But it remains hidden in the milk supply of the United Statesแต่มันยังซ่อนอยู่ในน้ำนมที่ขายใน สหรัฐอเมริกา The Corporation (2003)
It is our plan it remains our plan to climb Mount Sustainability that mountain that is higher than Everest infinitely higher than Everest far more difficult to scale.นี่คือแผนการของเรา นั่นคือการปีนขึ้นสู่ยอดภูเขาแห่งความยั่งยืน ภูเขาที่สูงยิ่งกว่ายอดเอเวอเรสต์ The Corporation (2003)
... Blacklosteverything. But to this day, he still remains a faithful servant.แบล็ก สูญเสียทุกอย่าง แต่วันนี้... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
... andremainsto thisday ... ... HarryPotter'sgodfather!ซีเรียสแบล็กในตอนนี้กลับมาในฐานะ... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
That remains to be seen.เธอเป็นไรมั๊ย That remains to be seen... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
The cause of this extreme weather remains a mystery although some meteorologists believe sunspots are to blame.สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงยังเป็นที่กังขา... ...บางคนเชื่อว่าเกิดจากจุดดำบนดวงอาทิตย์ The Day After Tomorrow (2004)
I suppose it's alright because the dish remains the sameไม่มีผลต่ออาหารครับ อาหารที่จะแข่งยังเหมือนเดิม Rice Rhapsody (2004)
He showed no injuries but remains unconscious.และเขานั้นไม่มีบาดแผลใดๆ แต่ว่าเขาก็ยังไม่รู้สึกตัว Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
His motive remains unclear, and tensions run high.แรงจูงใจยังไม่ถูกเปิดเผย และมีความตึงเครียดสูง Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
This is all that remains of our factories.โรงงานเราเหลืออยู่แค่นี้ Memoirs of a Geisha (2005)
And now nothing remains but for me to assure you in the most animated languageและตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องพูดอีก นอกจากจะบอกคุณ Pride & Prejudice (2005)
Yes, madam. I believe he's alone. His sister remains in town.มาแน่เลยครับคุณนาย มาคนเดียว น้องสาวเขาจะพักอยู่ในเมือง Pride & Prejudice (2005)
Every day that brings us closer to November every day that man remains free is one more failure.ทุกวันที่ผ่านไป ใกล้เดือนพฤศจิกายนเข้าไปทุกที ...ทุกวัน ที่หมอนั่นยังคงเป็นอิสระ.. ..มันคืออีกหนึ่งความล้มเหลว V for Vendetta (2005)
Nothing remains of its pastไม่มีร่องรอยอดีตเหลือเลย Grave of the Fireflys (2005)
Lasting over 500 years, its uniqueness under the reign of 27 kings still remains unmatched in the annals of word history.กว่าห้าร้อยปีที่ผ่านมา มีกษัตริย์ที่ ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์โลก ถึง 27 พระองค์ The King and the Clown (2005)
I don't really give a rat's ass what you think of us, but if we're gonna bring down this spirit, we need to find the remains, salt them, and burn them into dust.เราไม่ใช่คนโง่อยากที่คุณคิดหรอกนะ ถ้าจะปราบวิญญาณร้าย พวกเราต้องหาชิ้นส่วนของมันให้พบ Dead in the Water (2005)
You won't see his remains, but his spirit will be there.ถึงแม้เจ้าจะไม่มีส่วนใดเหลืออยู่ให้เจ้าเห็น แต่วิญญาณของเขายังอยู่ที่นั่น Episode #1.43 (2006)
You won't see his remains, but his spirit will be there.ถึงแม้เจ้าจะไม่เห็นร่างของเค้า แต่วิญญาณเค้าก็จะยังอยู่ที่นั่น Episode #1.43 (2006)
The results of the corpse analysis are out, all were the remains of the criminals and the prison guards that were on duty.ผลการชันสูตรศพออกมาแล้วพะย่ะค่ะ ศพทั้งหมดเป็นนักโทษและยามที่เฝ้าคุก Episode #1.9 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remainsA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
remainsAfter all, nothing remains forever.
remainsAs long as you have hope, a chance remains.
remainsHe didn't take my advice, so he remains poor.
remainsHe remains calm in the face of danger.
remainsHe remains loyal to his principles.
remainsHe remains sick in bed.
remainsHe who loves not wine, woman and songs, Remains a fool his whole life long.
remainsHe works as hard as ever, but he remains poor.
remainsIf you take 3 from 8, 5 remains.
remainsIn that village only one family remains.
remainsIt remains to be seen whether or not going to America to study is good for me.
remainsJust when the first human beings will reach Mars remains to be seen.
remainsLittle remains to be done.
remainsLittle remains to be said.
remainsMuch still remains to be done.
remainsMy homework remains to be done.
remainsNothing remains but to die.
remainsOne thing remains doubtful.
remainsPartly because he could not receive enough information, Harper's description remains imperfect.
remainsPart of Hokkaido still remains in its natural state.
remainsShe is shy and always remains in the background.
remainsThe balance of public opinion remains in his favor.
remainsThe basic meaning of it remains the same.
remainsThe cause of his death still remains a mystery.
remainsThe door remains closed.
remainsThe event still remains vivid in my memory.
remainsThe fact remains that he accepted the money.
remainsThe fact remains that he is guilty.
remainsThe fact still remains to be known.
remainsThe hotel remains closed during the winter.
remainsThe murder remains a mystery.
remainsThe mystery still remains unsolved.
remainsThe population remains stationary.
remainsThe problem remains to be solved.
remainsThe problem remains unsolved.
remainsThe problem still remains to be solved.
remainsThere are many theories about the sudden extinction of the dinosaurs, but the real cause still remains anyone's guess.
remainsThere remains nothing to be desired.
remainsThere still remains much to be done.
remainsThe result of his action still remains to be seen.
remainsThe saddest part of the story remains to be told.
remainsThe situation remains unchanged.
remainsThe suit remains.
remainsWe must try to preserve the remains of ancient civilizations.
remainsWhere a painting's general sense seems clear, moreover, the exact decoding of its content remains in doubt.
remainsYou can still see the remains of the fortress there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานที่โบราณ[N] historic site, See also: historic spot, ancient or historical remains, archaeological site, Syn. โบราณสถาน
ซากพืชซากสัตว์[N] fossil, See also: remains, relics, Example: ซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันเป็นเวลานานจะกลายเป็นชั้นหิน, Thai definition: ร่างของสัตว์และพืช ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้า
ศพ[N] corpse, See also: carcass, dead body, remains, stiff, cadaver, Example: เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพของผู้ต้องหาไปยังแผนกนิติเวชแล้ว, Count unit: ศพ, Thai definition: ร่างคนที่ตายแล้ว
โบราณสถาน[N] ancient remains, See also: archaeological site, historic site, Example: วัดนางนองวรวิหารเป็นอารามหลวงที่รวบรวมโบราณสถาน โบราณวัตถุหลายยุคหลายสมัยทั้งศิลปะแบบไทยจีนและยุโรปคละกัน, Thai definition: สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น โบสถ์ วิหาร วัง มีอายุเก่ากว่า 100 ปีขึ้นไป
ซากสัตว์[N] carcass, See also: animal remains, carrion, Example: ถ้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยซากสัตว์ เหมือนมีใครลากเข้ามา, Count unit: ซาก, Thai definition: ร่างของสัตว์ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้าเดิม
พระบรมศพ[N] corpse of king, See also: dead body of a king, royal remains, Syn. ศพ, Example: พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระราชินีรำไพพรรณี จัดขึ้นที่บริเวณท้องสนามหลวง, Notes: (ราชา)
มูลฝอย[N] waste, See also: rubbish, garbage, trash, refuse, corpse, remains, dung, droppings, Syn. ขยะมูลฝอย, สวะ, Example: มูลฝอยบางส่วนสามารถคัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ได้, Thai definition: เศษสิ่งของที่ทิ้งแล้ว
ซาก[N] carcass, See also: corpse, remains, dead body, Syn. ซากศพ, Example: นักโบราณคดีขุดพบซากไดโนเสาร์ที่จังหวัดขอนแก่น, Count unit: ซาก, Thai definition: ร่างของคน, พืช, สัตว์ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้า
ซาก[N] ruins, See also: debris, wreckage, remains, Syn. #ร่องรอย, ซากปรักหักพัง, Example: วัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผาจนเหลือแต่ซาก, Count unit: ซาก, Thai definition: สิ่งก่อสร้างที่ปรักหักพังแล้วเหลือแต่เค้า
ซากปรักหักพัง[N] ruins, See also: debris, wreckage, remains, Syn. ซาก, Example: โบราณสถานแห่งนี้เหลือแต่ซากปรักหักพัง
ซากศพ[N] corpse, See also: dead body, remains, corpse, Syn. ศพ, Example: รอยเท้านับไม่ถ้วนเหยียบลงบนสวนป่าพุเตย ควานหาซากศพของผู้เคราะห์ร้ายที่ปลิวกระจายรอบหุบเขา, Count unit: ซาก, Thai definition: ร่างของคนที่ตายแล้ว
กองฟอน[N] ashes of a burnout pyre, See also: remains of a fire, Example: ภาพข้างหน้าที่เห็นที่ทำให้รู้สึกเศร้าใจมากคือ แม่ของเด็กร่ำไห้เจียนใจจะขาดอยู่หน้ากองฟอน, Count unit: กอง, Thai definition: กองขี้เถ้าศพที่เผาแล้ว
กากเดน[N] remnant, See also: remains, Syn. เดน, เศษเดน, Example: เขาเห็นฉันเป็นกากเดนที่ไร้ค่าสำหรับเขาไปแล้ว, Thai definition: สิ่งที่เหลือโดยไม่มีความต้องการแล้ว
ของเหลือ[N] remnant, See also: leftover, remains, Syn. ของค้าง, Example: เค้กที่เธอกินเป็นของเหลือจากเมื่อคืน
ธาตุเจดีย์[N] pagoda for remains, See also: stupa containing relies, receptacle for relics, Syn. ธาตุสถูป, ธาตุสตูป, Count unit: องค์, Thai definition: เจดีย์บรรจุพระธาตุ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
อสุภ[N] corpse, See also: carcass, remains, dead body, Syn. อสภ, ซากศพ, อาสภ, Example: อสุภเหล่านี้เน่าเปื่อยแล้ว, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasathān) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site   FR: ruine [f] ; site historique [m]
มูลฝอย[n.] (mūnføi) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings   FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]
ซาก[n.] (sāk) EN: carcass ; corpse ; remains ; dead body   FR: carcasse [f] ; dépouille [f] ; restes [mpl]
ซาก[n.] (sāk) EN: ruins ; remains   FR: débris [m] ; vestige [m] ; fragment [m] ; épave [f] ; carcasse [f] ; restes [mpl]
ซากปรักหักพัง[n.] (sākprakhakphang) EN: ruins ; debris ; wreckage ; remains   FR: ruines [fpl] ; décombres [mpl]
ซากสัตว์[n. exp.] (sāk sat) EN: carcass ; animal remains ; carrion   FR: carcasse [f] ; charogne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REMAINS    R AH0 M EY1 N Z
REMAINS    R IY0 M EY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remains    (v) (r i1 m ei1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Relikte {pl}; Reste {pl}; Überreste {pl}; Überbleibsel {pl} | tierische Resteremains | faunal remains [Add to Longdo]
Reste {pl} | pflanzliche Resteremains | floral remains [Add to Longdo]
Scherbenhaufen {m} [übtr..]shattered remains; shambles [Add to Longdo]
bleibtremains [Add to Longdo]
schweigen | schweigend | geschwiegen | er/sie schweigt | ich/er/sie schwieg | er/sie hat/hatte geschwiegento remain silent; to stay silent; to keep silent; to be silent | remaining silent; staying silent; keeping silent | remained silent | he/she remains silent | I/he/she remained silent | he/she has/had remained silent [Add to Longdo]
unterbleiben | unterbleibt | unterbliebto remain undone | remains undone | remained undone [Add to Longdo]
verbleibtremains [Add to Longdo]
Das bleibt abzuwarten.That remains to be seen. [Add to Longdo]
Das wird sich zeigen.That remains to be seen. [Add to Longdo]
Es bleibt nichts anderes übrig.Nothing else remains to be done. [Add to Longdo]
Es muss sich erst noch zeigen.That remains to be seen. [Add to Longdo]
Was kann man noch tun?What remains to be done? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
ニューシングル;ニュー・シングル[, nyu-shinguru ; nyu-. shinguru] (n) (1) new single (by a recording artist); (2) person of marriageable age who remains single (e.g. to focus on their career) (wasei [Add to Longdo]
遺灰[いはい, ihai] (n) ashes (of the deceased); remains from cremation [Add to Longdo]
遺骸[いがい, igai] (n) remains; corpse [Add to Longdo]
遺構[いこう, ikou] (n) remains; (P) [Add to Longdo]
遺骨[いこつ, ikotsu] (n) remains; ashes of deceased; (P) [Add to Longdo]
遺跡(P);遺蹟[いせき, iseki] (n) historic ruins (remains, relics); (P) [Add to Longdo]
遺体[いたい, itai] (n) corpse; remains; (P) [Add to Longdo]
遺文[いぶん, ibun] (n) literary remains [Add to Longdo]
火種[ひだね, hidane] (n) live coals (for firelighting); remains of fire; (P) [Add to Longdo]
旧跡;古跡;旧蹟;古蹟[ふるあと(旧跡;古跡;旧蹟);きゅうせき(旧跡;旧蹟);こせき(古跡;古蹟), furuato ( kyuuseki ; koseki ; kyuu ato ); kyuuseki ( kyuuseki ; kyuu ato ); koseki ] (n) historic spot; historic remains; ruins [Add to Longdo]
旧墟[きゅうきょ, kyuukyo] (n) ruins remains [Add to Longdo]
居グセ;居曲[いグセ(居グセ);いぐせ(居曲), i guse ( kyo guse ); iguse ( kyo kyoku )] (n) (See 曲・くせ・1,仕手・2) aural highlight of a noh play in which the main actor remains seated [Add to Longdo]
古人骨[こじんこつ, kojinkotsu] (n) ancient human skeleton; archaeological human remains [Add to Longdo]
散骨[さんこつ, sankotsu] (n,vs) scattering of ashes (cremated remains); (P) [Add to Longdo]
残滓[ざんし;ざんさい, zanshi ; zansai] (n,adj-no) remains; dregs; vestiges [Add to Longdo]
死骸;屍骸[しがい, shigai] (n) body; corpse; remains [Add to Longdo]
取り崩す;取崩す[とりくずす, torikuzusu] (v5s,vt) to demolish; to take away until nothing remains [Add to Longdo]
収骨[しゅうこつ, shuukotsu] (n) (1) collecting bones and remains (e.g. on a battlefield); (2) putting cremated remains in an urn [Add to Longdo]
勝ち残り[かちのこり, kachinokori] (n) winning sumo wrestler who remains ringside in case his involvement is needed in pre-bout rituals [Add to Longdo]
跡(P);迹;痕;址[あと, ato] (n) (1) trace; tracks; mark; sign; (2) remains; ruins; (3) (esp. 痕) scar; (P) [Add to Longdo]
切っ端[きっぱし, kippashi] (n) (See 切れ端・きれはし) remains; fragment; remains after having cut something [Add to Longdo]
切端し[きりはし, kirihashi] (n) remains after cutting something [Add to Longdo]
祖廟[そびょう, sobyou] (n) mausoleum containing the remains of one's ancestors [Add to Longdo]
潮溜まり;潮溜り[しおだまり, shiodamari] (n) tide pool; rocky place where sea water remains after the tide draws out [Add to Longdo]
亡骸[なきがら, nakigara] (n) remains; corpse; (dead) body; (P) [Add to Longdo]
名残(P);名残り(io)[なごり, nagori] (n) (1) remains; traces; vestiges; relics; (2) (the sorrow of) parting; (3) end; (P) [Add to Longdo]
名表[なおもて, naomote] (n) (See 名残) remains; traces; vestiges; memory [Add to Longdo]
猶疑問が存[なおぎもんがそん, naogimongason] (n,vs) A doubt still remains [Add to Longdo]
余り(P);餘り(oK)[あまり(P);あんまり(P), amari (P); anmari (P)] (adj-na,adv,adj-no,n,n-suf) (1) (uk) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (adv,adj-no) (3) surplus; excess; fullness; too much; (adv) (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over; (P) [Add to Longdo]
余り物[あまりもの, amarimono] (n) remains; leavings; remnant; surplus [Add to Longdo]
零本[れいほん, reihon] (n) (See 端本) fragmentary remains of a large set of writings; the odd volume; a few pages [Add to Longdo]
燠火;熾火[おきび, okibi] (n) glowing ember (either red hot charcoal or the glowing remains of burnt firewood); live charcoal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名存实亡[míng cún shí wáng, ㄇㄧㄥˊ ㄘㄨㄣˊ ㄕˊ ㄨㄤˊ, / ] the name remains, but the reality is gone (成语 saw) [Add to Longdo]
大勇若怯[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, ] a great hero may appear timid (成语 saw); the really brave person remains level-headed [Add to Longdo]
守节[shǒu jié, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] faithful (to the memory of betrothed); constant (of widow who remains unmarried) [Add to Longdo]
残骸[cán hái, ㄘㄢˊ ㄏㄞˊ, / ] remains; wreckage [Add to Longdo]
遗容[yí róng, ㄧˊ ㄖㄨㄥˊ, / ] remains (corpse); lying in state [Add to Longdo]
遗迹[yí jì, ㄧˊ ㄐㄧˋ, / ] trace; vestige; historical remains; remnant [Add to Longdo]
遗骨[yí gǔ, ㄧˊ ㄍㄨˇ, / ] (dead) human remains [Add to Longdo]
遗骸[yí hái, ㄧˊ ㄏㄞˊ, / ] (dead) human remains [Add to Longdo]
遗体[yí tǐ, ㄧˊ ㄊㄧˇ, / ] remains (of a dead person) [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, / ] remains of a sacrifice or a meal [Add to Longdo]
骨烬[gǔ jìn, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] bones and ashes; remains (after Buddhist cremation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remains
   n 1: any object that is left unused or still extant; "I threw
      out the remains of my dinner"
   2: the dead body of a human being; "the cadaver was intended for
     dissection"; "the end of the police search was the discovery
     of a corpse"; "the murderer confessed that he threw the stiff
     in the river"; "honor comes to bless the turf that wraps
     their clay" [syn: {cadaver}, {corpse}, {stiff}, {clay},
     {remains}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top