Search result for

*overtime*

(112 entries)
(0.0452 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: overtime,-overtime-, *overtime*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overtime    [N] เวลาพิเศษที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ, Syn. extra working time
overtime    [N] เงินพิเศษสำหรับงานนอกเวลา, See also: เงินค่าล่วงเวลา
overtime    [N] ระยะเวลาที่เพิ่มจากเวลาปกติในการแข่งขัน, Syn. extra time
overtime    [ADV] นอกเวลาปกติ, See also: ล่วงเวลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overtime wageค่าล่วงเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overtimeการทำงานล่วงเวลา [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overtime(โอ'เวอะไทมฺ) n. ระยะนอกเวลาในการทำงาน,งาน (เงิน) นอกเวลา -adv.,adj. นอกเวลา vt. ล้างฟิล์มนานเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
overtime(adv) ล่วงเวลา,เกินเวลา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The overtime costs alone have used up the public safety budget.การทำงานนอกเวลาเพียงลำพังมีค่า ขึ้นอยู่กับงบประมาณความปลอดภัยสาธารณะ Akira (1988)
Their little brains was workin' overtime - Wellสมองน้อยๆคิดอยู่ตลอดเวลา James and the Giant Peach (1996)
If I fly during my lunch break, I get overtime.ถ้าผมบินในช่วงพักกลางวันของฉัน ฉันได้รับการทำงานล่วงเวลา Dante's Peak (1997)
- Oh, that game. Overtime.อ๋อ บอล ช่วงต่อเวลาไง Nothing to Lose (1997)
I do hope they're paying you overtime but judging by the state of this, I'd say not.หวังว่าเขาคงจ่ายค่าล่วงเวลา แต่ตัดสินด้วยสภาพของสิ่งนี้ ผมว่าไม่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Guess there's no overtime today, yo?สงสัยวันนี้อดค่าล่วงเวลาอีกตามเคย Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
And now the cons are a mere extra point away from overtime.ทีมนักโทษ ได้คะแนนพิเศษจากช่วงต่อเวลา The Longest Yard (2005)
So ? He's working overtime on a "Miller Time"* shift. He'll stumble back in sooner or later.แล้วไง เขาทำงานล่วงเวลาที่ Miller Time เดี๋ยวเขาก็กลับมาเอง ไม่ช้าก็เร็ว Pilot (2005)
How can you keep on giving us overtime?คุณให้เราทำงานล่วงเวลา ได้อย่างไรกัน Smile Again (2006)
What overtime? It's still so early.งานล่วงเวลาอะไรกัน นี่ยังเช้าอยู่เลย Smile Again (2006)
- 119-120. Double overtime.- 119-120 ต่อเวลา 2 รอบแน่ะ The Pursuit of Happyness (2006)
Shit! What about our overtime work?แล้วทำไมเราูต้องทำล่วงเวลาด้วยวะ No Regret (2006)
Is this part of the plan, or a chance for me to clock in overtime?เดี๋ยวจะมีหมอมาพบคุณ Chuck Versus the Helicopter (2007)
Okay,so what's been working overtime to kill "miss bin laden"?โอเค อะไรเอ่ยที่ทำงานหนักตลอดเวลาเพื่อจะฆ่า คุณ บิน ลาเดน The Right Stuff (2007)
For example, if you cancel a date because of overtimeยกตัวอย่างเช่น เธออาจจะยกเลิกเดทเพราะต้องทำโอที Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Working overtime and cooking for my husband...ทำโอทีแล้วต้องกลับไปทำอาหารให้สามีทาน... Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Overtime work.ทำงานล่วงเวลาหน่ะ Love Now (2007)
Every night shift I worked, every overtime hour I accepted,ทุก ๆ โอทีที่แม่ทำเพิ่ม The Nanny Diaries (2007)
He's been coming home late recently because of overtime.เขาเริ่มกลับบ้านดึกเพราะทำงานล่วงเวลา Operation Proposal (2007)
He's never taken an hour of overtime ever.เขาไม่เคยทำงานล่วงเวลาเลยนะครับ Operation Proposal (2007)
You won't be able to work efficiently even if you work overtime.ทำงานแบบนี้ เดี๋ยวก็ไม่สบายไปหรอก The Machine Girl (2008)
What about overtime? Will I get payed extra?แล่วค่านอกเวลาล่ะคะ ฉันจะได้เงินพิเศษมั้ยคะ Absolute Boyfriend (2008)
As far as overtime is concernedทำล่วงเวลาได้เท่าที่ต้องการ Do You Take Dexter Morgan? (2008)
I'm gonna do some overtime on the skinner case.ฉันจะทำล่วงเวลาคดีสกินเนอร์หน่อย Easy as Pie (2008)
I was paying overtime for six unis to sit on a 20 that's not even in our jurisdiction.ฉันยังเหลือเวลาทำงานอยู่อีกหกเดือน มารตราที่ยี่สิบการสืบสวนนั่น ไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจของเรา Seeds (2008)
This is my case, and overtime is not really your concern anymore.นี่เป็นคดีของผม และทำงานล่วงเวลาไม่เป็นความจริง คุณไม่เกี่ยวข้องทุกเรื่องอีกต่อไป Seeds (2008)
Or-Or Do Some More Overtime.หรือ.. The Manhattan Project (2008)
Overtime-: ช่วงต่อเวลา : - My Sassy Girl (2008)
And no overtime.และไม่มีค่าล่วงเวลา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Every week I see overtime written on your dockets.ทุกอาทิตย์ฉันเห็นค่าล่วงเวลา เขียนไว้ในบัตรลงเวลาของนาย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Monday overtime. Tuesday overtime.วันจันทร์ล่วงเวลา วันอังคารก็ล่วงเวลาอีก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Five days less for delivery, we'll have to work overtime, and I'II do nights...ก็ต้องมีบ้างล่ะ พวกเขาบอกต้องจ่ายโอที Gomorrah (2008)
They're talking overtime pay.กังวลแค่เรื่องโอทีเนี่ยนะ ? Gomorrah (2008)
Am I scared of a little overtime?ไม่ต้องห่วงคราวนี้มั่นใจ Gomorrah (2008)
And we could use the overtime.แล้วเราจะได้เงินล่วงเวลา Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
But do you know how much overtime Carlos has pulled?แต่คุณรู้มั้ยว่าคาลอสทำงานล่วงเวลาไปมากแค่ไหน In a World Where the Kings Are Employers (2009)
You made rehearsal go overtime!นายทำให้การซ้อมมันเกินเวลามาขนาดนี้ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Ooh. yeah, i've been praying overtime for that one.อ๋อใช่ ฉันสวดมนต์เรื่องนั้นมาซักพักเกี่ยวกับเรื่องนั้น Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
- plus i'll be making triple overtime.หนำซ้ำ ผมอาจได้ทำ 3 เวลาล่วงเวลางาน Hungry Man (2009)
But you worked overtime too, didn't you?แต่คุณก็ทำโอด้วยแล้วไม่ใช่เหรอคะ Summer Wars (2009)
The finals are going into overtime!ต้องเล่นกันถึงช่วงต่อเวลากันเลย ช่วยเราด้วย! Summer Wars (2009)
After a grueling 15 overtime innings, the mound is swarmed with victorious players!หลังจาก 15 อินนิ่งที่สาหัสในช่วงต่อเวลา ตอนนี้ที่จุดขว้างเต็มไปด้วยผู้เล่นทีมชนะครับ Summer Wars (2009)
Overtime shift. penelope speaking.เวลาพัก เพเนโลปี้ พูดสายค่ะ Faceless, Nameless (2009)
- We're gonna be busy. - I can use the overtime.ท่าทางเราคงงานเพียบแน่ Hotel for Dogs (2009)
Like a jackhammer's working overtime in my head.เหมือนมีค้อนทุบ ในหัวอยู่ตลอดเวลา Static (2010)
Other than a massive bill for overtime.นอกจากบิลค่าล่วงเวลา.. ราคาแพง The Blind Banker (2010)
Whatever it takes. The heck with overtime restrictions.แม้ว่ามันอาจจะมีข้อจำกัดด้านเวลาบ้าบอพวกนี้ Red Sky at Night (2010)
Well, I suppose she'll want overtime, but I could use the extra kitchen help.ก็ได้ถ้าเธออยากได้โอที แต่ว่าต้องทำอาหารมื้อใหญ่หน่อยนะ Sorry Grateful (2010)
No overtime and a shitty salary.ไม่มีแม้แต่โอทีหรือประกันสังคมอะไรซักอย่างเดียว Trollhunter (2010)
Sorry, Bud. Get some overtime.ขอโทษนะเพื่อน ไปพักผ่อนไป The Ho Ho Ho Job (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overtimeHe put in ten hours of overtime this week.
overtimeHe stayed late and worked overtime.
overtimeHe was forced to work overtime.
overtimeIf the boss says you've got to work overtime, then there's no choice but to do so.
overtimeI had to work overtime yesterday.
overtimeI let her off her overtime work.
overtimeI'll have to work overtime every day next week.
overtimeI'm afraid that you have to work overtime.
overtimeI will not work overtime today.
overtimeJohn was tired from working overtime.
overtimeMy boss made me work overtime.
overtimeRats! I've got to work overtime again.
overtimeThe employees demurred at working overtime.
overtimeThe employers had to work overtime in order to produce enough cars.
overtimeThe longer you stay, the more overtime (pay) you get.
overtimeThe workers' demands centered around overtime pay.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่วงเวลา    [ADV] overtime, Ant. ก่อนเวลา, Example: แฟนเขาทำงานล่วงเวลามา 3 เดือนแล้ว คงจะรีบเก็บเงินแต่งงาน, Thai definition: เกินเวลาที่กำหนดออกไป
ค่าล่วงเวลา    [N] overtime wage, See also: overtime earnings, overtime pay, Syn. เงินล่วงเวลา, Example: หากทำงานลูกจ้างเกินวันละ 8 ชั่วโมงแล้ว นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้ตามกฎหมาย, Thai definition: เงินค่าจ้างที่ได้นอกเหนือจากเงินเดือน โดยได้จากการทำงานล่วงเวลาปกติ
นอกเวลา    [N] overtime, See also: extra pay, additional pay, late hours, Example: เรื่องนี้เอาไว้คุยกันตอนนอกเวลาจะดีกว่า, Thai definition: ไม่ใช่เวลาที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำงานล่วงเวลา[n. exp.] (kān thamngān lūang wēlā) EN: overtime   
ค่าล่วงเวลา[n. exp.] (khā lūang wēlā) EN: overtime premium   
ค่าโอที[n. exp.] (khā Ō.Thī.) EN: overtime premium   
ล่วงเวลา[adv.] (lūang wēlā) EN: overtime   
งานล่วงเวลา[n. exp.] (ngān lūang wēlā) EN: overtime   
ทำงานล่วงเวลา[v. exp.] (thamngān lūang wēlā) EN: work overtime   
ทำงานโอที[v. exp.] (thamngān Ō.Thī.) EN: work overtime   
ทำโอที [v. exp.] (tham Ō.Thī.) EN: work overtime ; do overtime   

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERTIME    OW1 V ER0 T AY2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overtime    (n) (ou1 v @ t ai m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mehrarbeit {f} | Mehrarbeit leistenextra work | to work overtime [Add to Longdo]
Überstunde {f} | Überstunden {pl}overtime; hour of overtime | overtime [Add to Longdo]
Überstunden machento do overtime [Add to Longdo]
zehn Überstunden machento work ten hours overtime [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバータイム[, o-ba-taimu] (n) overtime [Add to Longdo]
サービス残業[サービスざんぎょう, sa-bisu zangyou] (n) unpaid overtime [Add to Longdo]
サドンデス[, sadondesu] (n) sudden death (esp. working overtime); (P) [Add to Longdo]
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours [Add to Longdo]
居残り[いのこり, inokori] (n,vs) (1) working overtime; (2) detention; being kept in (e.g. after school) [Add to Longdo]
居残り手当;居残り手当て[いのこりてあて, inokoriteate] (n) overtime pay [Add to Longdo]
居残る[いのこる, inokoru] (v5r,vi) to stay behind; to remain; to work overtime [Add to Longdo]
残業[ざんぎょう, zangyou] (n,vs) overtime (work); (P) [Add to Longdo]
残業手当[ざんぎょうてあて, zangyouteate] (n) overtime pay [Add to Longdo]
時間外[じかんがい, jikangai] (n) late; overtime [Add to Longdo]
時間外手当て[じかんがいてあて, jikangaiteate] (exp) overtime pay [Add to Longdo]
時間外労働[じかんがいろうどう, jikangairoudou] (n) overtime work [Add to Longdo]
深夜残業[しんやざんぎょう, shinyazangyou] (n) late-night overtime [Add to Longdo]
生活残業[せいかつざんぎょう, seikatsuzangyou] (n,vs) (working) overtime to make ends meet (to support one's lifestyle) [Add to Longdo]
超過勤務[ちょうかきんむ, choukakinmu] (n,adj-no) overtime (work) [Add to Longdo]
超過勤務手当[ちょうかきんむてあて, choukakinmuteate] (n) overtime pay [Add to Longdo]
超勤[ちょうきん, choukin] (n) (abbr) (See 超過勤務) overtime (work) [Add to Longdo]
定時上がり;定時あがり[ていじあがり, teijiagari] (n) leaving on time (e.g. as opposed to paid or unpaid overtime) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加时[jiā shí, ㄐㄧㄚ ㄕˊ, / ] overtime [Add to Longdo]
加班[jiā bān, ㄐㄧㄚ ㄅㄢ, ] to work overtime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overtime \O"ver*time`\, n.
   1. Time beyond, or in excess of, a limit; esp., extra working
    time.
    [1913 Webster]
 
   2. (Sports) An extra period of time provided to play a game,
    beyond the end of the normal period allowed for the game,
    for the purpose of resolving a tie score; as, the team won
    in overtime.
    [PJC]
 
   {sudden death overtime} an overtime[2] in which the first
    team to score wins the game; -- contrasted with normal
    overtime[2], which is a fixed period of time during which
    either team may score as often as they can.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top