Search result for

*outbreak*

(77 entries)
(1.3978 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: outbreak,-outbreak-, *outbreak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outbreak    [N] การเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและทันทีทันใด, Syn. eruption, explosion, outburst, Ant. peace, quiet

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disease outbreaks โรคระบาด [TU Subject Heading]
Disease Outbreaksโรคระบาด [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outbreak(เอาทฺ'เบรค) n. การระเบิดออก,การแตกออก,การประทุ,การพุ,การระบาด,การจลาจล

English-Thai: Nontri Dictionary
outbreak(n) การระบาดของโรค,การระเบิดขึ้น,การปะทุ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, we don't know our research has anything to do with this outbreak.ผมไม่รู้เรื่องเลยว่างานนี้ จะกลายเป็นแบบนี้ Day of the Dead (2008)
An update on the outbreak in Leadville, Colorado.รายงานเพิ่มเติมการระบาดของไวรัส Day of the Dead (2008)
Many outbreaks of rioting and unrest in such cities as Guangdong, China,การเกิดจราจลและการก่อความไม่สงบ ในมณฑลกวางตุ้ง จีน The Day the Earth Stood Still (2008)
Chlamydia outbreak?โรคหนองในเทียมระบาดหรือคะ Fix (2009)
So,we must find the source befo another outbreak occurs.เราต้องหาต้นตอ ก่อนที่จะมีรายอื่นเกิดขึ้นอีก Bad Seed (2009)
It also proves that bixton caused the outbreak.มันพิสูจน์ได้แล้วว่า บิกซ์ตัน เป็นสาเหตุของโรคระบาด Bad Seed (2009)
How many people does bixton have to kill before you deci to call it an outbreak?ต้องมีคนตายอีกเท่าไหร่ ก่อนที่คุณจะชี้ว่าเป็นโรคระบาด Bad Seed (2009)
Ten years after the 2009 outbreak, vampiric wildlife wandering into the sunlight has become the number one cause of forest fires throughout the nation.10 ปีหลังเหตุระบาด 2009 สัตว์ป่าที่ติดเชื้อแวมไพร์ และได้โดนแสงอาืทิตย์ เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ที่ทำให้เกิดไฟป่า Daybreakers (2009)
Not long after the outbreak, I came back and it seemed like a good place to hide.ไม่นานหลังจากโรคระบาด ฉันก็กลับมาที่นี้ ดูเหมือนว่า มันจะเป็นที่หลบซ่อนชั้นดี Daybreakers (2009)
According to eyewitnesses, several explosions have been heard and there've been heavy outbreaks of gunfire in many parts of the city.-ผู้เห็นเหตุการณ์ บอกว่าได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้ง ...มีการยิงต่อสู้กันอย่างอย่างหนัก หลายๆ จุดในตัวเมือง The International (2009)
The cambodian outbreak of '04...การระบาดในเขมร ปี 04 What Lies Below (2010)
And we don't have any fear of a further outbreak.แล้วเราก็ไม่ต้องกลัว การแพร่กระจายของมัน What Lies Below (2010)
And elevator buttons, and then you'll be the outbreak monkey.และปุ่มกดลิฟท์ แล้วเธอยังจะกลายเป็นลิงติดเชื้อรุนแรง I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Well, we have an unprecedented outbreak.ก็พวกเรามี การระบาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน The Devil You Know (2010)
Niveus pharmaceuticals is rushing delivery of its new swine-flu vaccine, to quote, "stem the tide of the unprecedented outbreak."บริษัทเภสัชกรรมนีเวียส กำลังเร่งส่ง วัคซีนแก้ไข้หวัดหมูตัวใหม่ เพื่อ "หยุดการระบาดอันคาดไม่ถึง" Two Minutes to Midnight (2010)
I crosschecked the CDC's infectious diseases map for recent outbreaks of the fungus in the area.ผมตรวจสอบกับทาง กรมควบคุมโรคติดต่อ แผนที่เชื้อโรคระบาด ที่เพิ่งเกิดไปเมื่อเร็วๆ นี้ เชื้อราที่พบในบริเวณนี้ The Bones That Weren't (2010)
There was an outbreak in Kalorama Park about six months ago.มันเกิดขึ้นที่แถบสวน สาธารณะคาโลรามา เมื่อสัก 6 เดือนก่อน The Bones That Weren't (2010)
I heard it's a pretty bad outbreak.ฉันได้ยินว่ามีโรคระบาดอย่างรุนแรงเหรอ The Plateau (2010)
He's still in north Texas trying to put a stop to that smallpox outbreak...เขาอยู่ที่เท็กซัสเหนือ กำลังพยายามยับยั้ง ไข้ทรพิษเฉียบพลัน เอ่อ... Amber 31422 (2010)
After the mudslides, there was an outbreak of cholera.หลังจากโคลนถล่ม ก็อหิวาห์ก็ระบาด Pleasant Little Kingdom (2010)
on this part of the U.S. These rioters are starting similar outbreaks of anti-American protests across Russia.เกิดการจราจลทั่วรัสเซีย Salt (2010)
There have been outbreaks in the past. Fishing industry suppresses it.มันเคยระบาดมาแล้วในอดีต/N พวกอุตสาหกรรมการประมงปกปิดมันไว้ Contagion (2011)
What we are hearing from Beijing is that the outbreak is contained to the Chrysanthemum complex in Hong Kong.ทีเรารับทราบจาก/N ปักกิ่งคือโรคระบาดนี้ไดรับการควบคุม ทำการกักกันเพื่อไม่ให้แพร่กระจาย/N ในฮ่องกง Contagion (2011)
I was reading that last summer they had an outbreak of enterovirus encephalitis.ฉันอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องนั้นเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว/N การแพร่ระบาดของไวรัสไข้สมองอักเสบ Contagion (2011)
Officials are reporting the closing of Mondale Elementary School in suburban Minneapolis in response to the recent outbreak of a still-unknown disease that has so far taken the life of a school nurse and three students.เจ้าหน้าที่รัฐได้รายงานว่า/ได้สั่งปิดโรงเรียนประถมโมนเดล ที่อยู่ชานเมืองมีนีอาโปลิส เพื่อรับมือจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค/N ที่ยังไม่มีใครรู้จัก Contagion (2011)
He needed a cure for the outbreak that was ravaging the Fae, and he saw you as someone who could provide that.เขาต้องการยารักษา โรคระบาดเฟ เขาเห็นว่า เธอสามารถทำได้ Masks (2011)
We have the CDC announce an outbreak of a drug-resistant strain of tuberculosis.เราจะให้ CDC ประกาศ เรื่องการดื้อยาของเชื้อวัณโรค You Bury Other Things Too (2011)
We've got measles outbreak all over, polio, H1N1, and there's no mandatory testing program in effect for any of those.เรามีโรคหัด,โปลิโอ,H1N1 ระบาด ไม่เห็นจะมีการทดสอบอะไรเลย You Bury Other Things Too (2011)
The outbreak... is a cover.การระบาด... เป็นฉากบังหน้า You Bury Other Things Too (2011)
The conditions for this outbreak were not suitable for drawing any conclusions.สภาวะของการระบาดนี้ไม่เพียงพอ ที่จะสรุปผล One Will Live, One Will Die (2011)
We got some kind of outbreak here.เกิดอะไรขึ้นในนั้น เกิดโรคระบาดขึ้นที่นี่ Lockdown (2011)
By who? This is an outbreak.ยิง ใครเป็นคนยิงล่ะ Lockdown (2011)
Password protected, of course, but he must have known he was infected this whole time maybe really did wanna contain the outbreak.แน่นอน มีรหัสป้องกันการใช้ แต่เขาต้องรู้ว่า ตัวเองติดเชื้อมาตลอด บางที่อาจจะอยาก จำกัดการแพร่ระบาด Lockdown (2011)
Crisis alert... Tuberculosis outbreak...วัณโรค การจลาจล! Geography of Global Conflict (2011)
During this year's super outbreak back in April, there were 336 confirmed tornadoes in just several days, resulting in over 300 lives lost.ช่วงฤดูทอร์นาโด เมื่อเดือนเมษายนในปีนี้ มีการยืนยันว่ามีทอร์นาโด 336 ลูก ในเวลาแค่ไม่กี่วัน เป็นผลทำให้มีผู้เสียชีวิต มากกว่า 300 คน There's No Place Like Home (2011)
I can't help but wonder was there an outbreak here?เกิดลุกไหม้ขึ้น ฉันอดสงสัยไม่ได้ว่า ที่นี่เกิดโรคระบาดรึเปล่า Prometheus (2012)
We were using your DNA to try to find a cure to prevent another outbreak.เราได้ใช้ดีเอ็นเอของคุณจะ พยายามที่จะหาวิธีรักษา เพื่อป้องกันการระบาดของโรค อื่น Underworld Awakening (2012)
The Red Queen responded to the threat Of the viral outbreak in an extreme way..ราชินีแดงโต้ตอบ / การระบาดของเชื้อโรคด้วยวิธีรุนแรง Resident Evil: Retribution (2012)
Viral outbreak spread like wildfire.เชื้อโรคระบายรวดเร็วดังไฟป่า Resident Evil: Retribution (2012)
They recreated the center of New York, simulated an outbreak, showed it to the Russians and sold them the virus..พวกเขาสร้างศูนย์กลางที่นิวยอร์ก สร้างภาพการระบาด ฉายให้รัสเซียดู และขายไวรัส Resident Evil: Retribution (2012)
They simulated an outbreak in Moscow and sold it to the Americans.สร้างภาพการระบาดที่รัสเซีย แล้วขายให้อเมริกัน Resident Evil: Retribution (2012)
- An outbreak in Tokyo.- สร้างการระบาดที่โตเกียว / Resident Evil: Retribution (2012)
- An outbreak in China.- สร้างการระบาดที่จีน / Resident Evil: Retribution (2012)
The serum was developed to combat a virulent Fae outbreak in Africa.ตัวเซรั่มถูกพัฒนาเพื่อต่อต้าน โรคระบาดเฟในแอฟฟริกา Truth and Consequences (2012)
There's been an outbreak all over this area, and I just want to do an inspection, make sure that the, uh, perimeter's secure.มีการระบาดทั่วบริเวณนี้ และผมแค่อยากทำการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจถึง เอ่อ อาณาเขตที่ปลอดภัย Time After Time (2012)
past the days when we all sat, huddled, scared in front of the TV during the early days of the outbreak.ผ่านวันคืนเมื่อครั้งที่เราทุกคนเอาแต่นั่ง เกาะกลุ่ม ขวัญผวากันอยู่หน้าจอทีวี ในระหว่างวันก่อนหน้า ที่จะเกิดการระบาด Made to Suffer (2012)
We need to treat this like an outbreak.เราต้องทำการรักษา เหมือนกับว่ามันเป็นโรคระบาด No Good Deed (2012)
And I think we've got an outbreak right here in Portland.ฉันคิดว่าเรามีการระบาดที่นี่ ในพอร์ตแลนด์ Quill (2012)
So, what kind of impact would that have on an outbreak?แล้วมันจะมีผลต่อการระบาด อย่างไรบ้างคะ Pa Make Loa (2012)
The last thing Camelot needs is an outbreak of redthrush fever, is it not?สิ่งสุดท้ายที่คาเมล็อตต้องการ \ ก็คือการระบาดของโรคฉี่หนูแดงนี่แหละ With All My Heart (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outbreakA chain of events led to the outbreak of the war.
outbreakThere is no need to be unnecessarily anxious about the outbreak.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การระบาดของโรค[n. exp.] (kān rabāt khøng rōk) EN: disease outbreak   FR: contagion (d'une maladie) [f] ; transmission d'une maladie infectieuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTBREAK    AW1 T B R EY2 K
OUTBREAKS    AW1 T B R EY2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outbreak    (n) (au1 t b r ei k)
outbreaks    (n) (au1 t b r ei k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbruch {m} | Ausbrüche {pl}outbreak; outburst | outbreaks; outbursts [Add to Longdo]
Algenpest {f}algae outbreak [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトブレイク;アウトゥブレイク[, autobureiku ; autoubureiku] (n) outbreak (of war or disease) [Add to Longdo]
開戦[かいせん, kaisen] (n,vs) outbreak of war; starting a war; (P) [Add to Longdo]
偶発[ぐうはつ, guuhatsu] (n,vs,adj-no) sudden outbreak; accidental; incidental; (P) [Add to Longdo]
集団発生[しゅうだんはっせい, shuudanhassei] (n) mass outbreak (of a disease) [Add to Longdo]
出火[しゅっか, shukka] (n,vs) outbreak of fire; (P) [Add to Longdo]
大発生[だいはっせい, daihassei] (n) explosive increase (in number of pests); (severe) outbreak or upsurge of pests [Add to Longdo]
突発[とっぱつ, toppatsu] (n,vs) outbreak; occurrence [Add to Longdo]
発症[はっしょう, hasshou] (n,vs,adj-no) outbreak of an illness; time where the first symptoms of an illness appear; crisis; (P) [Add to Longdo]
発生[はっせい, hassei] (n,vs,adj-no) (1) outbreak; spring forth; occurrence; incidence; origin; (2) (See 個体発生) ontogeny; development of complex multicellular structures from cell(s) in a simple state; (P) [Add to Longdo]
勃発;ぼっ発[ぼっぱつ, boppatsu] (n,vs) outbreak (e.g. war); outburst; sudden occurrence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疾病突发[jí bìng tū fā, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄊㄨ ㄈㄚ, / ] outbreak of illness; seizure [Add to Longdo]
发病[fā bìng, ㄈㄚ ㄅㄧㄥˋ, / ] onset; outbreak (of a disease) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 outbreak \out"break`\, n.
   1. A bursting forth; eruption; insurrection; mutiny; revolt.
    "Mobs and outbreaks." --J. H. Newman.
    [1913 Webster]
 
       The flash and outbreak of a fiery mind. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A sudden beginning of a violent event; as, the outbreak of
    hostilities between ethnic groups.
    [PJC]
 
   3. A sudden occurrence or manifestation; -- usually of
    disease or emotion, in one person or a group; as, an
    outbreak of measles among the students; he had an outbreak
    of shingles; an outbreak of nervousness in the mob.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top