Search result for

*out of sight*

(100 entries)
(1.7363 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: out of sight, -out of sight-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
out of sight[IDM] มองไม่เห็น (มักใช้กับ get, keep, stay)
be out of sight[IDM] ไม่เห็น, See also: มองไม่เห็น, Ant. keep in

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I know that the bugaloo is out of sightผมรู้บักกาลูนั้นดีมาก The Blues Brothers (1980)
Stay out of sight. Be thankful you live in the suburbs, Johnson.จอห์นสัน นายควรดีใจที่ได้อยู่นอกเมือง Day of the Dead (1985)
Once we are out of sight, take him back to Florin and throw him in the Pit of Despair.เมื่อเราพ้นสายตาไปแล้ว พามันกลับไปที่ฟลอริน แล้วโยนมันลงไปในคุกมืดซะ! The Princess Bride (1987)
I don't blame that guy you travel with for keeping you out of sight.ฉันไม่โทษคนที่เดินทางกับนายคนนั้น ที่ไล่นายให้พ้นหูพ้นตา Of Mice and Men (1992)
He is an unregistered ln-Valid. As a janitor here until a few years back when he disappeared out of sight.เค้าเคยเป็นภารโรงที่นี่ แต่หายตัวไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้ Gattaca (1997)
Keep out of sight or he won't appear.เก็บให้พ้นจากสายตาหรือเขาจะไม่ปรากฏ Princess Mononoke (1997)
-Put it somewhere out of sight. -Where are you going?- เอาเก็บไว้อย่าให้ใครเห็น The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Though the road is long and lonely and the end far away, out of sightทางสายเปลี่ยวนี้อาจจะยาวไกล และไม่อาจเห็นปลายทาง Spirited Away (2001)
We need to park yours down the road, out of sight of the facility.จอดรถนายไว้ข้างทาง ตรงที่มองไม่เห็นจากแถวโกดัง Primer (2004)
Winning the league's out of sight.พวกคุณหมดลุ้นแชมป์ลีกในปีนี้แล้ว Goal! The Dream Begins (2005)
Still .. It's "Out of Sight, Out of Mind".ใช้แล้ว มันคือ "Out of Sight, Out of Mind". Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
We need to get out of sight.เราต้องหาที่ซ่อนสักพัก The Da Vinci Code (2006)
- I mean- - You just need to stay out of sight.ต้องอยู่ห่าง ๆรัศมีไวันะ Big Momma's House 2 (2006)
- Yeah. - Stay out of sight! - I will.ได้ครับ ได้ Big Momma's House 2 (2006)
Get that out of sight, will ya?จัดการให้เรียบร้อยได้ไหม? Fido (2006)
Over the years, i tried to stay close, Just out of sight, in case she needed me.หลายปีที่ผ่านมา ผมพยายามอยู่ใกล้ ๆคอยดูแล ในกรณีที่เธอต้องการผม No Such Thing as Vampires (2007)
Out of sight, out of mind.เมื่อไม่เห็นก็จะไม่นึกถึง Sex Is Zero 2 (2007)
You've been locked out of sight...พวกเจ้าถูกเก็บไว้จากสายตาคน Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
BRIAN: Do not let him get out of sight.อย่าปล่อยเขา ให้คลาดสายตา The Bourne Ultimatum (2007)
and so she went and asked him to send Ram away for 14 years thinking that was a long enough time, that if you go away for 14 years, you're pretty much out of sight, out of mind.นางจึงขอให้ท้าวทศรถ ขับไล่พระรามไปเป็นเวลา 14 ปี ลองนึกดูสิ มันเป็นเวลาที่นานทีเดียว ถ้าคุณจากไปเป็นเวลา 14 ปี Sita Sings the Blues (2008)
Please try and stay out of sight in the future.พยายามจับตาพวกนั้นเอาไว้ Episode #2.4 (2008)
Commander, stay out of sight and await further orders.ผู้บังคับการ ซ่อนตัวและรอฟังคำสั่งต่อไป Star Wars: The Clone Wars (2008)
And we're just trying to keep that day far, far away and out of sight.และเราก็พยายามทำทุกสิ่ง เพื่อไม่ให้วันนั้นมาถึง It Might Get Loud (2008)
- Get the van out of sight. Lay low.-เอารถไปซ่อนก่อน ซ่อนตัว Pilot (2008)
Keep out of sight and stand by for further orders.กำบังตัวไว้เและรอฟังคำสั่ง Lair of Grievous (2008)
Why must my three keep out of sight Beneath a vicious square-root sign?ทำไมเลขสามของผมต้องถูกเก็บไว้ ภายใต้ความชั่วร้ายของสัญลักษณ์รากที่สอง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It's going to be uptight and out of sight.จากโรงแรมที่เรียบง่ายของเรา ซานิ วิสตา Bedtime Stories (2008)
Donna and I found you another piece of property right on the beach in Santa Monica that is uptight and out of sight.ผมเจอสถานที่ใหม่สำหรับเราแล้ว มันอยู่ใกล้ๆหาดซานตา โมนิกา มันดี และมองไม่เห็น Bedtime Stories (2008)
I'm going to assume that that whole out of sight thing doesn't really apply right now.ผมจะถือว่า การไม่ให้คลาดสายตา ไม่ได้ใช้จริงในตอนนี้ Chuck Versus the Colonel (2009)
No, I want you out of sight.ไม่ ฉันอยากใ้ห้คุณออกไปจากที่นี่ Water (2009)
The whole arrest scandal, out of sight, out of mind.เคลียร์เรื่องจับกุมอื้อฉาวทั้งหมดนี่ Reversals of Fortune (2009)
There was nothing out of sight or out of mind about your trip.มันไม่มีอะไรที่มองไม่เห็น หรือบ้าบอเกี่ยวกับทริปของเธอ Reversals of Fortune (2009)
He told me to stay out of sight.เขาบอกฉันให้อยู่ที่นั่น Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
Not a problem with Flint Lockwood's latest invention, the Outtasighter so-named because it catapults uneaten food out of sight and therefore, out of mind.ไม่มีปัญหา เมื่อฟลิ้นท์ ล็อควู้ด สร้างเครื่องกำจัดอาหารเหลือให้สิ้นซาก ได้ชื่อนี้ก็เพราะ.. มันกำจัดอาหารที่เหลือ .. จนสิ้นซากจริงๆ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
- He's... - Out of sight, out of mind.เขาไม่อยู่ ไม่ได้สนใจ Legion (2010)
You got to get out of sight.เธอต้องไปหลบซ่อนตัว June Wedding (2010)
The morons were happier to keep... me out of sight.เจ้าพวกปัญญาอ่อนนั่นดูจะมีความสุข... Confessions (2010)
# And now you're out of sight, yeah ## และตอนนี้เธอหายหัวไปไหน # Britney/Brittany (2010)
Out of mind, out of sight.สบายอก สบายใจ Can You Hear Me Now? (2010)
I'm thinking, uh-oh, so I-I get up out of sight.ฉันคิดได้ว่า โอ๊ะโอ๋ ดังนั้นรีบหลบไม่ให้ใครเห็น Red Sky at Night (2010)
I stay out of sight and don't mingle with humans. And I move around every few years.ฉันไม่คิดที่จะตีสนิทกับคน แล้วก็ไม่พยายามที่จะเป็นเป้าสายตา Episode #1.4 (2010)
Why did someone who liked you that much drop out of sight just like that?ทำไมทุกคนที่ชอบเธอ ถึงชอบหายตัวไปอยู่เรื่อยเลยนะ Episode #1.13 (2010)
We tried to stay out of sight,เราพยายามไม่ให้เป็นที่สังเกต The Last Airbender (2010)
They'll keep her out of sight until they see the money.พวกเขาจะเก็บเธอไว้ จนกว่าจะได้เห็นเงิน_BAR_ A Lonely Place to Die (2011)
And this time, you stay out of sight, huh? No school, no teams, nothing.และคราวนี้ต้องกบดานที่สุด, งดเรียน งดเล่น งดหมด I Am Number Four (2011)
I want the three of you to stay out of sight.ฉันอยากให้พวกเธอ 3 คน อยู่ห่างๆ For Whom the Bell Tolls (2011)
I probably should stay out of sight.ฉันควรจะอยู่ให้ห่างไกล จากสายตาผู้คน The Angel of Death (2011)
She falls out of sight.เธอหลุดออกนอกจอ BeeWare (2011)
That's why he's so strong and why you should stay out of sight.หมายความว่าเขาแข็งแกร่งมาก แล้วทำไมคุณไม่อยู่ห่างๆ Of Grave Importance (2012)
Cap Hatfield and others out of sight taking cover.แคป แฮตฟิลด์กับคนอื่นอยู่ในที่กำบัง Episode #1.3 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
out of sightA ship was out of sight soon.
out of sightHe hid his dictionary out of sight.
out of sightHis car soon went out of sight.
out of sightIf you just crouch a little, her crotch can just be seen flicking in and out of sight. [XXX]
out of sightOnce out of sight of the house, he began to run.
out of sightOut of sight out of mind.
out of sightOut of sight, out of mind.
out of sightOut of sight, out of mind. [Proverb]
out of sightOut of sight out of mind. When you're separated you lose touch.
out of sightShe quickly put the money out of sight.
out of sightShe stood there even after the train was out of sight.
out of sightShe waved her hand until the train was out of sight.
out of sightStrange to say, the figure went out of sight suddenly.
out of sightThe airplane soon went out of sight.
out of sightThe birds went out of sight before I knew it.
out of sightThe plane flew out of sight.
out of sightThe plane took off and was soon out of sight.
out of sightThe plane was soon out of sight.
out of sightThe plane went out of sight in a blink.
out of sightThe ship was soon out of sight.
out of sightThe steamer is now out of sight.
out of sightThey went out of sight at last.
out of sightWe watched him until he was out of sight.
out of sightWe watched the plan until it went out of sight.
out of sightWhen he arrived at the bus stop, the bus was already out of sight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลับหูลับตา[ADJ] out of sight, See also: out of range, invisible, Syn. ไกลหูไกลตา, ลับตา, Ant. เปิดเผย, Example: เขาเก็บของสำคัญไว้ในที่ลับหูลับตาคนเป็นอย่างดี, Thai definition: ที่ไม่มีใครสามารถเห็นได้
ลิบ[ADJ] far apart, See also: far, distant, remote, almost out of sight, Syn. ลิบลิ่ว, ลิบตา, Example: ฉันมองลงไปยังเชิงดอยที่อยู่ไกลลิบ เห็นแปลงดอกไม้หลากสีสรรอยู่ที่นั่นด้วย, Thai definition: สุดสายตา (ใช้เฉพาะไกลกับสูง)
ไกลลิบ[ADV] out of sight of, Syn. ไกลลิบลับ, Ant. ใกล้, Example: เขาสังเกตเห็นไฟกระพริบอยู่ไกลลิบ ไม่นานก็ใกล้เข้ามา, Thai definition: อย่างสุดสายตาที่ไม่สามารถมองเห็นได้
ไกลตา[ADV] out of sight, Thai definition: อยู่ห่างไกลจากช่วงสายตาที่มองเห็น
ไกลหูไกลตา[ADV] out of sight, See also: out of earshot, Syn. ห่างไกล, Ant. ใกล้หูใกล้ตา, Example: เมื่อลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตาพ่อแม่ ย่อมเป็นธรรมดาที่พ่อแม่ต้องกังวลถึงความเป็นอยู่ของลูก
ลับตา[ADJ] out of sight, Example: เราไม่ควรอยู่ในที่ลับตาคนเพราะอาจจะไม่ปลอดภัย, Thai definition: ที่ไม่มีใครเห็น
ลับตา[V] be out of sight, Example: เขายืนมองจนเธอลับตาไป, Thai definition: ห่างไกลจนพ้นสายตา
สุดลูกหูลูกตา[ADV] endless, See also: far far away, furthest, out of sight, outermost, Syn. สุดสายตา, Example: ทุ่งกว้างใหญ่มองดูสุดลูกหูลูกตา, Thai definition: ไกลมาก
หายหน้า[V] disappear, See also: be out of sight, be unseen, Syn. หายหัว, หายหน้าหายตา, Example: เมื่อยามอับจน เพื่อนเธอหายหน้าไปกันหมด, Thai definition: ไม่ปรากฏตัวมาให้พบเห็น
หายหัว[V] disappear, See also: be out of sight, be unseen, Syn. หลบ, หลบหัว, หายหน้า, Example: หัวหน้าหายหัวกันไปหมดเหลือแต่ลูกน้อง, Thai definition: ไม่ปรากฏตัวมาให้พบเห็น
ลับสายตา[ADV] out of sight, Syn. พ้นสายตา, ลับตา, Example: ทหารบกและทหารเรือต่างเปล่งเสียงไชโยอำลากัน จนกระทั่งเรือเอ็มไพร์แล่นลับสายตา, Thai definition: อยู่ในระยะที่ไกลเกินสายตาจะมองเห็นได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายหัว[v.] (hāihūa) EN: disappear ; be out of sight ; be unseen   FR: se faire rare
ไกลลิบ[adv.] (klailip) EN: out of sight of   FR: lointain ; distant ; hors de vue
ลับสายตา[adv.] (lap sāitā) EN: out of sight   
ลับตา[adj.] (laptā) EN: out of sight   
ลิบ[adj.] (lip) EN: far apart ; far ; distant ; remote ; almost out of sight   FR: lointain ; au loin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
außer {prp; +Dativ} (räumlich) | außer Sicht | außer Atemout of | out of sight | out of breath [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
縁の下[えんのした, ennoshita] (n) under the floor; out of sight; in background [Add to Longdo]
去る者は日々に疎し[さるものはひびにうとし, sarumonohahibiniutoshi] (exp) Out of sight, out of mind [Add to Longdo]
去る者日日に疎し[さるものひびにうとし, sarumonohibiniutoshi] (exp) (id) Out of sight, out of mind [Add to Longdo]
見えつ隠れつ[みえつかくれつ, mietsukakuretsu] (n,vs) (See 見え隠れ) coming into and out of sight [Add to Longdo]
消え失せる;消えうせる[きえうせる, kieuseru] (v1,vi) (X) (vulg) to disappear; to get out of sight; to die; (in imperative) to fuck off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 out of sight
   adv 1: no longer visible; "the ship disappeared behind the
       horizon and passed out of sight" [syn: {out of sight},
       {out of view}]
   2: quietly in concealment; "he lay doggo" [syn: {doggo}, {out of
     sight}, {in hiding}]
   adj 1: not accessible to view; "concealed (or hidden) damage";
       "in stormy weather the stars are out of sight" [syn:
       {concealed}, {hidden}, {out of sight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top