Search result for

*orifice*

(69 entries)
(0.0319 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: orifice,-orifice-, *orifice*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orifice    [N] ทางเข้า, See also: รูเปิด, Syn. aperture, opening, mouth

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orifice; ostiumปาก, รูเปิด [มีความหมายเหมือนกับ os ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orificeช่องเปิด [มอสส์] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
orificeช่อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
orificeรูเล็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
orifice plateแผ่นช่อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ostium; orificeปาก, รูเปิด [มีความหมายเหมือนกับ os ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cardiac Orificeช่องเปิดคาร์เดีย,รูเปิดบริเวณเหนือกระเพาะอาหาร,คาดิแอคออริฟิซ,ช่องลิ้นหัวใจ,กระเพาะอาหารส่วนบน [การแพทย์]
Flow Rate through Orificeอัตราการไหลผ่านรูเปิด [การแพทย์]
orifice meterorifice meter, เครื่องวัดอัตราการไหลแบบออริฟิซ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
orificeorifice, ออริฟิซ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
submerged orificesubmerged orifice, ออริฟิซแบบจมน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
constant head orifice turnoutconstant head orifice turnout, อาคารจ่ายน้ำแบบความต่างระดับน้ำคงที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Ileocecal Orificeบริเวณไอลีโอซีคัล [การแพทย์]
Multiorifice-Centrifugal Processขบวนการมัลติออริฟิซ-เซนตริฟิลกาล [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orifice(ออ'ระฟิส) n. ปาก,รูเปิด,ทางเข้า,ช่อง, See also: orificial adj., Syn. opening

English-Thai: Nontri Dictionary
orifice(n) รู,ปาก,ช่อง,ทางเข้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As much fun as 20 questions tends to be, he's blowing blood out of every orifice, you think it just might be vascular?สนุกกว่ารายการ 20 คำถามอีก เลือดเขาไหลออกมาทุกๆทวาร คุณคิดว่าเป็นที่เส้นเลือด Joy (2008)
If he's even remotely into you he's probably thought about your orifices at least 10 times.ถ้าเขากำลังเล้าโลมคุณอยู่.. ...เชื่อเถอะเขากำลังคิดถึง น้องนางคุณอย่างน้อย10ครั้ง The Ugly Truth (2009)
You're just a set of orifices and a pair of teetahs.เตรียมน้องนางกับน้องนมไว้ก็พอแล้ว The Ugly Truth (2009)
Photographs of ectoplasm often show a gelatinous material oozing from all the natural orifices of the medium.รูปของ เอ็คโตพลาสซึมมักจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเจลไหล... ...ออกมาจารูทวารตามร่างกายของคนที่เป็นสื่อกลาง The Haunting in Connecticut (2009)
From mouth, ears, nose, eyes and even the lower orifices.จาก ปาก หู จมูก ตา และทวารด้านล่าง The Haunting in Connecticut (2009)
It flows from what orifice?มีที่มาจากแห่งใด The Thing in the Pit (2010)
Flies... the blow flies are attracted by the smell and they lay eggs and the beetles, they're drawn by the larvae, and they burrow into every orifice...แมลงวันได้กลิ่น แล้วก็วางไข่ แล้วพวกแมลงปีกแข็ง ก็มาหาหนอนแมลงวัน First Blood (2010)
You'll rip me a cornucopia of orifices.นายจะฆ่าฉัน Let It Bleed (2011)
Come on. We got to go. Sed nunc stamus ad limen huius ianuae magnae et demisse, fideliter, perhonorifice, paramus aperire eam.มาสิ เราต้องไปแล้ว ตอนนี้ยุ่งอยู่นะ ท่านสุภาพบุรุษ Let It Bleed (2011)
So you can check as many orifices as you like.งั้นก็เชิญตรวจทางออกทุกทางตามที่คุณต้องการเถอะ She's Not There (2011)
Sed nunc stamus ad limen huius ianuae magnae et demisse, fideliter, perhonorifice, paramus aperire eam.Sed nunc stamus ad limen huius ianuae magnae et demisse, fideliter, perhonorifice, paramus aperire eam. The Man Who Knew Too Much (2011)
Okay, step right up, Cass. Ianua magna purgatorii, clausa est ob nos lumine eius ab oculis nostris retento sed nunc stamus ad limen huius ianuae magnae et demisse fideliter perhonorifice paramus aperire eam. I'm sorry, Dean.โอเค มายืนตรงจุด แคส ข้าขอโทษ ดีน แคส Meet the New Boss (2011)
Smoke coming out of a lot of orifices.โกรธจนควันออกหู Danse Macabre (2011)
Through which orifice?ผ่านทางรูไหน I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
Constant pooping, food throwing, random explosions out of every orifice-- babies are nauseating.อึเรี่ยราด ขว้างปาอาหาร ระเบิดออกมาได้ไม่หยุดไม่หย่อน เด็กทารกน่าขยะแขยงจะตาย Gone Maybe Gone (2012)
This one will fit right into her oval orifice.หนึ่งนี้จะพอดีกับขวาเข้า ปากรูปไข่ของเธอ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
You know, two guys, one orifice. They call it double dicking.ฉันก็ชอบการที่ได้ผู้ชายที2คนอะไรแบบนี้น่ะ ดูบ้าดีเนอะ Eating Out (2004)
Daniel has two hours, before the gas creap into his nervous system, begings to breaks down his body tisue and he begin to bleed from any orifices he has.แดนเนี่ยลมีเวลาอีก 2 ชั่วโมง ก่อนที่แก๊ซจะเริ่มออกฤทธิ ร่างกายจะเริ่มด้านชา ประสาทเริ่มสั่งการช้า และเลือดก็จะไหลออกมาทางทวารทั้ง 7 ของเค้า Saw II (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากฉลาม    [N] serration, See also: orifice shaped like a shark's mouth, Syn. ปากช้าง, Example: แผลที่เขาถูกแทงเป็นรอยปากฉลาม, Thai definition: รูปบาดแผลหรือรอยผ้าขาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบะออกอย่างปากปลาฉลามหรือปากช้าง
พ้อม    [N] large woven basket for paddy, See also: a large receptacle of woven bamboo strips with a small orifice, Syn. กระพ้อม, Example: เครื่องมือกสิกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อสนองประโยชน์ให้กับชาวนาและชาวสวนได้แก่ คราด พ้อม ปุ้งกี๋ สุ่มครอบไก่ เป็นต้น, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสานขนาดใหญ่สำหรับบรรจุข้าวเปลือก
ถลน    [V] protrude, See also: bulge, pop out, be forced out from an orifice, stick out, Example: ทุกครั้งที่พูด ลุงคนนี้จะถลนลูกตามองข้ามกรอบแว่นจ้องนิ่งเหมือนเล็งปืนไปยังใบหน้าคู่สนทนา, Thai definition: ทะเล้นออก, ปลิ้นออก มักใช้กับตา หมายถึงตาที่แสดงความโกรธ
ปากช้าง    [N] serration, See also: orifice shaped like a shark's mouth, Syn. ปากฉลาม, Example: เขาไม่ได้เป็นอะไรมาก เพียงแต่มีแผลเป็นรอยปากช้างเท่านั้น, Thai definition: รูปบาดแผลหรือรอยผ้าขาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบะออกอย่างปากปลาฉลามหรือปากช้าง
ปากช้าง    [N] serration, See also: orifice shaped like a shark's mouth, Syn. ปากฉลาม, Example: เขาไม่ได้เป็นอะไรมาก เพียงแต่มีแผลเป็นรอยปากช้างเท่านั้น, Thai definition: รูปบาดแผลหรือรอยผ้าขาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบะออกอย่างปากปลาฉลามหรือปากช้าง
ทวาร    [N] door, See also: gate, aperture, orifice (anatomic), Syn. ช่อง, ทางเข้าออก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อง[n.] (chǿng) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity   FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; entrée [f] ; conduit [m]
ปาก[n.] (pāk) EN: entrance ; orifice ; opening   FR: entrée [f]
ปากฉลาม [n. exp.] (pāk chalām) EN: serration ; orifice shaped like a shark's mouth   
รู[n.] (rū) EN: hole ; gap ; cavity ; orifice   FR: trou [m] ; orifice [m]
โสต[n.] (sōt) EN: ear ; auditory orifice   FR: ouïe [f]
ทวาร[n. exp.] (thawān) EN: gate ; entry ; entrance ; orifice ; opening   FR: porte [f] ; ouverture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORIFICE    AO1 R AH0 F AH0 S AH0
ORIFICES    AO1 R AH0 F AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orifice    (n) (o1 r i f i s)
orifices    (n) (o1 r i f i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablaufblende {f}drain orifice [Add to Longdo]
Abschlussorgan {n} [techn.]orifice [Add to Longdo]
Drosselblende {f} [techn.]orifice [Add to Longdo]
Düse {f} | Düsen {pl}nozzle; orifice | nozzles [Add to Longdo]
Durchgang {m}orifice [Add to Longdo]
Mündung {f} | Mündungen {pl}orifice | orifices [Add to Longdo]
Muttermund {m} [anat.]uterine orifice [Add to Longdo]
Nasenloch {n} [anat.]nasal orifice [Add to Longdo]
Öffnung {f}; Ausflussöffnung {f}; Ausguss {m}orifice [Add to Longdo]
Ringblende {f}circular orifice [Add to Longdo]
Ventilkörpermündung {f}bottom orifice [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
オリフィス[, orifisu] (n) orifice [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) [Add to Longdo]
子宮口[しきゅうこう, shikyuukou] (n) os uteri; cervical os; orifice of the uterus [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通气孔[tōng qì kǒng, ㄊㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄎㄨㄥˇ, / ] an airvent; a louvre; airflow orifice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orifice \Or"i*fice\, n. [F., from L. orificium; os, oris, a
   mouth + facere to make. See {Oral}, and {Fact}.]
   A mouth or aperture, as of a tube, pipe, etc.; an opening;
   as, the orifice of an artery or vein; the orifice of a wound.
   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Etna was bored through the top with a monstrous
      orifice.                 --Addison.
   [1913 Webster] Oriflamb

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 orifice [ɔrifis]
   aperture; opening
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top