Search result for

*once and for all*

(75 entries)
(1.5915 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: once and for all,-once and for all-, *once and for all*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
once and for all    [IDM] เป็นครั้งสุดท้าย, Syn. finally

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The gold was but a means, a means to rid this Kingdom of Uther Pendragon once and for all.ทองคำเป็นแค่เครื่องมือ... เครื่องมือกำจัดอาณาจักร ของอูเธอร์ เพนดรากอน ให้หมดสิ้นไป To Kill the King (2008)
So the reason I did this was to get us out of this life once and for all.ดังนั้นเหตุผลที่ผมทำไปก็เพื่อให้เรา พ้นจากชีวิตแบบนี้เป็นครั้งสุดท้าย The Bank Job (2008)
I will take care of this Princess...myself...once and for all!ฉันจะดูแลเจ้าหญิงองค์นี้ ด้วยตัวฉันเอง.. สักครั้ง เพื่อทุกคน The Secret of Moonacre (2008)
And now here, today, Western and Arab leaders will meet for the first time to formalize this new coalition, designed to, once and for all, put a stranglehold on international terror.และที่นี่ในวันนี้ ผู้นำโลกตะวันตกและอาหรับ มาพบกันเป็นครั้งแรก เพื่อลงนามความร่วมมือใหม่ สกัดกั้นการก่อการร้าย ให้หมดไปจากโลกเราอย่างเด็ดขาดค่ะ Vantage Point (2008)
I'm going to use him to get rid of Zuba once and for all!ข้าจะใช้มันกำจัดซูบา ยิงปืนนัดเดียวไปเลย! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
To prove once and for all, whose skill was supreme.เพื่อพิสูจน์ให้เห็นกันว่า ใครกันที่เหนือกว่า The Forbidden Kingdom (2008)
So, in that case, will you accept, then, to clear the air once and for all, that you were part of a cover-up and that you did break the law?ถ้าเป็นแบบนั้น งั้นท่านจะยอมรับหรือไม่ เพื่อขจัดข้อสงสัยให้หมดสิ้นไปเป็นครั้งสุดท้าย ว่า ท่านเป็นส่วนหนึ่งของการปกปิด Frost/Nixon (2008)
Jesse finally ends it with Karina once and for all.เจซซี่ตัดใจเลิกกับคารีน่าจนได้ในที่สุด Loyal and True (2008)
You're not leaving this room until we find out once and for all if we're really just friends.เธอจะไม่ได้ห้องนี้จนกว่าเราจะรู้ว่า ครั้งนึงและทั้งหมด เราเป็นเพียงเพื่อนกันหรอ Remains of the J (2009)
You want to go running after him, flush your life down the toilet once and for all?ทิ้งชีวิตตัวเองลงชักโครก ตลอดไป? เชิญเลย S.O.B. (2009)
He'll be taken to Washington and put into a secure facility once and for all.เขาจะต้องไปวอชิงตัน และเข้าไปอยู่ในที่ ที่ปลอดภัย Chuck Versus the First Kill (2009)
Once and for all.โอ้ พอเข้าใจละ The Goodbye Gossip Girl (2009)
And when the sun comes up, the congregation gets to watch from the bleachers as the vampire ignites and is sent to his fiery grave once and for all.พอพระอาทิตย์ขึ้น ทั้งคณะก็จะมองดูจากด้านล่าง ระหว่างที่แวมไพร์ติดไฟ และถูกส่งไปสุสานเพลิง Hard-Hearted Hannah (2009)
Once and for all,ครั้งนี้ และสำหรับทุกๆครั้ง Reversals of Fortune (2009)
so tell me once and for all, what makes you better than me?ดังนั้นบอกฉันสิ ว่าอะไรทำให้คุณคิดว่าคุณดีกว่าฉัน Enough About Eve (2009)
So I'm gonna find him, and I'm gonna take Sylar down once and for all.ดังนั้นผมจะไป ตามหาตัวเขา และผมจะจัดการไซล่าร์ ให้หายคว่ำไปตลอดกาล Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
It's time we rid ourselves of these Druids once and for all.มันได้เวลาที่เราต้องกำจัดพวกดูอิดให้หมดด้วยตัวเราเอง The Nightmare Begins (2009)
The Jedi, resolute in their effort to restore order to the Republic mount a massive invasion to retake Geonosis and shut down Poggle's factories of terror once and for all.เหล่าเจไดผู้ซึ่งพยายามอย่างแน่วแน่ ในการนำความสงบกลับคืนสู่สาธารณรัฐ จึงได้นำทัพขนาดมหึมาเพื่อบุกยึดจีโอโนซิสกลับคืน และปิดโรงงานมรณะของพอคเกิล Landing at Point Rain (2009)
We'll prove, once and for all, what we can do.พวกเขาจะต้องคงแผนกนี้ไว้และแต่งตั้งเราเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษ G-Force (2009)
We found a solution, Connor, that can end this war once and for all.เราเจอทางออกแล้ว คอนเนอร์ วิธีที่จะยุติสงครามอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด Terminator Salvation (2009)
And end this brutish battle once and for all.ประยุกต์เพื่อดูเขาปิด 10 ปีเมื่อฉันตระหนักในสิ่งที่มันมี. Angels & Demons (2009)
So it was time to put an end to all this once and for all by telling my side of the story.แล้วมันก็ถึงเวลาที่จะจบเรื่อง ด้วยสิ่งนี้สำหรับทั้งหมด... ... โดยการเล่าเรื่องจริงอีกด้านของฉัน Easy A (2010)
Once and for all.ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด Human (2010)
And they can put an end to this problem, once and for all.และพวกเขาสามารถจบปัญหานี้ได้ เพื่อทั้งหมดนี่ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
Yes, I will continue the interrogation, but at some point, sir, we are just better off ending this once and for all.ครับผมจะดำเนินการสอบสวนเธอต่อไปครับ แต่ว่าถ้าถึงจุดๆหนึ่งนะครับท่าน เราน่าจะจบเรื่องนี้แบบให้มันจบๆไปเลย Pain (2010)
That'll buy us the time we need to put together a full offensive, take them down once and for all.คงพอซื้อเวลาให้เรา เตรียมการเป็นฝ่ายรุกได้ ให้ราบคาบหมดจด Chuck Versus the Beard (2010)
Once and for all,เราทั้งผอง Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
Once and for all like I should have done in the first place.ครั้งเดียวและสำหรับสิ่งที่ฉันควรทำในสถานที่แรก The Townie (2010)
You're just in time to hear K.C. tell me how I've destroyed my bad boy business plan once and for all.คุณทันได้ยินเคซีบอกฉัน ว่าฉันได้ทำลายแผนธุรกิจของแบดบอยของฉัน ครั้งหนึ่งและตลอดไป The Witches of Bushwick (2010)
Once and for all.ส่วนหนึ่งและทั้งหมดเลย Aftermath (2010)
At least now we know once and for all that we got the right man in command.อย่างน้อยตอนนี้ เราก็รู้แล้ว ว่าพวกเราได้คนที่ถูกต้องมาบัญชาการ Trial and Error (2010)
I'm not going to let go until you tell me, once and for all.บอกผมว่า มันเป็นแบบนั้น Vampires Suck (2010)
He comes down that trail, sees Fishlegs, thinks it's me, rushes Fishlegs, causing Phil to trip that rope, dropping that ribcage and then we rush in and finish him off, once and for all!เริ่มจากมันลงมาที่ข้างกับดักนั่น พอมันเห็น ฟิชเลก มันก็จะนึกว่าเป็นข้า ฟิชเลก ก็จะวิ่งออกมาจากกับดัก แล้ว พิล ก็จะเตะกระดูกที่เชือกนั่น ทำให้กรงซี่โครงนั่นหล่นลงมา Legend of the Boneknapper Dragon (2010)
Think of a way to get Han Ji Won out of Seo Eun Young's life once and for all.คิดวิธีทำให้ฮานจีวอน ออกไปจากชีวิตของอึนยอง Episode #1.8 (2010)
You need to know, once and for all, who I really am.คุณต้องรู้ซักที ว่าจริงๆแล้วผมเป็นใคร Shrek Forever After (2010)
And now, to put the past behind us once and for all,และเพื่อเป็นการลืมอดีตไปให้สิ้น Shrek Forever After (2010)
"The only one who will ever be able to destroy Morgana once and for allมีเพียงผู้เดียวที่มีพลังพอที่จะสังหารมอร์กาน่าให้สิ้นชีพ The Sorcerer's Apprentice (2010)
Once and for all.ทำลายมันให้หมดสิ้น Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
This time to rescue Belladonna and rid the land of that loathsome wretch once and for all.ครั้งนี้ไปเพื่อช่วยเหลือเบลลาดอนน่า ให้สิ้นซากซะที Your Highness (2011)
We've had our differences, but if we work together, we can save your brother, avenge my family, and destroy Leezar once and for all.เราอาจคิดเห็นไม่ตรงกัน แต่ถ้าเราร่วมมือกัน เราจะช่วยชีวิตพี่ชายเจ้า แก้แค้นให้ครอบครัวข้า Your Highness (2011)
Just you and me, once and for all.แค่ นายและฉัน ครั้งนี้ครั้งเดียว Fast Five (2011)
And now I'm in and ready to sink them once and for all.แล้วฉันก็จะปล่อยให้พวกมันจมไปแบบนั้น เอาให้ตายไปเลยครั้งเดียว Comeback (2011)
You sign over Bass Industries once and for all, or I'll destroy you and your entire family.นายเซ็นต์โอนกลุ่มบาสให้ฉันซะ หรือไม่งั้น ฉันจะทำลายนายและครอบครัวนายทั้งหมด Empire of the Son (2011)
Or she finds her mom, and you'll know once and for all you have nothing to worry about.เธอจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่ต้องห่วง The Princesses and the Frog (2011)
Why don't you say good-bye once and for all?ทำไมเธอไม่ไปบอกลา เธอหน่อยละ The Wrong Goodbye (2011)
Tomorrow night we're going to finish Marnie once and for all.คืนพรุ่งนี้ เราจะไปกวาดล้างพวกของมาร์นี่ให้ราบ Soul of Fire (2011)
Just to know, once and for all, why I was born with one foot in another world.แค่ให้รู้ไว้ว่า ครั้งหนึ่งในทั้งหมด ฉันเคยเกิดมาพร้อมกับขาอีกข้างที่อยู่ในอีกโลกหนึ่ง If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
Once and for all!เอาให้สิ้นซาก! Spellbound (2011)
We'll destroy them once and for all.ทั้งซุนเหวินและพรรคพวกของมัน เราจะทำลายพวกมันทีเดียวให้เรียบ 1911 (2011)
Ladies, I am giving you the chance, right now, to choose once and for all where your true loyalties lie.สาวๆ ฉันจะให้โอกาสพวกเธอ ตอนนี้ เลือกว่าจะจงรักภักดีกับที่ไหน The Sue Sylvester Shuffle (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
once and for allGet it settled once and for all.
once and for allHe decided to give up smoking once and for all.
once and for allHe gave up his attempt once and for all.
once and for allI'll give up drinking once and for all.
once and for allI told her once and for all that I would not go shopping with her.
once and for allLet's try to settle our differences once and for all.
once and for allOur top priority is to settle the dispute once and for all.
once and for allOur top priority is to settle this dispute once and for all, so we are ready to meet them halfway.
once and for allPlease make up your mind once and for all.
once and for allShe told him once and for all that she would not go to the movies with him.
once and for allShe told him once and for all that she would not go to the movie with him.
once and for allShe told me once and for all that she did not want to see me again.
once and for allThat dispute has been settled once and for all.
once and for allThey have solved the problem once and for all.
once and for allYou've got to give up gambling once and for all.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mal {n} | das erste Mal; beim ersten Mal | das allererste Mal | dieses Mal; diesmal | zum letzten Mal; ein letztes Mal | das x-te Mal | zum x-ten Mal | von Mal zu Mal besser | dieses eine Mal | mit einem Mal | ein für alle Mal | jedes Mal | viele Male; des Öfterentime | the first time | the very first time | this time | for the last time | the umpteen time | for the umpteen time | better every time | this once | all of a sudden | once and for all | each time; every time | many times; many a time [Add to Longdo]
ein für alle mal (allemal); endgültigonce and for all; once for all [Add to Longdo]
endgültig; ein für alle malonce and for all [Add to Longdo]
Damit ist die Sache endgültig entschieden.That settles the matter once and for all. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
されてしまった[, sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all [Add to Longdo]
ずばり[, zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P) [Add to Longdo]
綺麗さっぱり;奇麗さっぱり[きれいさっぱり, kireisappari] (adv,adv-to,vs,adj-na) (1) (uk) once and for all; (adv,adv-to,vs) (2) spotlessly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
除根[chú gēn, ㄔㄨˊ ㄍㄣ, ] to root out; to eliminate the roots; to cure once and for all [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 once and for all
   adv 1: in a conclusive way; "we settled the problem
       conclusively" [syn: {conclusively}, {once and for all}]
       [ant: {inconclusively}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top