Search result for

*on the other hand*

(105 entries)
(1.8639 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: on the other hand,-on the other hand-, *on the other hand*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on the other hand    [IDM] ในทางตรงข้าม, See also: ในทางกลับกัน, Syn. on the other side, Ant. on the one hand, on one hand

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My father, on the other hand, has a lifetime of experience.อีกด้านนึงของพ่อฉันเขามีประสบการณ์มาทั้งชีวิต Chuck in Real Life (2008)
Me, on the other hand, I'm a little less patient.แต่ฉันไม่เป็นอย่างนั้น ความอดทนของฉันมีน้อยนะ Odyssey (2008)
On the other hand,อีกแง่หนึ่ง ... . Not Cancer (2008)
This, on the other hand...นี่อยู่ในมือคนอื่น Adverse Events (2008)
Taub's wife, on the other hand--เมียเทาป์อาจมีคนอื่น Adverse Events (2008)
On the other hand,ในมือคนอื่น Adverse Events (2008)
This 25-year-old woman, on the other hand...หญิงสาวอายุ 25 ปีเคยรักษาที่อื่นมาก่อน Birthmarks (2008)
On the other hand, you do have a tattoo, so maybe I'm wrong.โดยคนอื่น นายก็มีรอยสัก.. ดังนั้น Lucky Thirteen (2008)
After my mom died-- he might be the exception. On the other hand, you are fairly screwed up.เขาอาจเป็นข้อยกเว้น\ ถ้าเป็นเหมือนคนอื่นคุณคงล้มเหลวไปแล้ว Joy (2008)
On the other hand, stomach cancer.ลองให้คนอื่นดูซิ มะเร็งช่องท้อง Leiomyosarcoma. Emancipation (2008)
- On the other hand- - Don't do-อยู่ในมือคนอื่น อย่าฉีด Last Resort (2008)
I respect things that deserve respect. This decision, on the other hand, is a dog wearing a cape!ผมเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ แต่การตัดสินใจครั้งนี้ พูดอีกอย่า่งหนึ่ง Dying Changes Everything (2008)
On the other hand, maybe I'II write that letter first;บางทีผมว่า ผมเขียนรายงานก่อนดีกว่า Changeling (2008)
But if, on the other hand, he is, or could be, among those poor boys killed up in WineviIIe, then the inquiries stop;แต่ถ้ามองในอีกมุมนึง มันก็อาจจะ\ โดนฆ่าพร้อมๆกับเด็กพวกนั้น\ ที่ไวน์วิลแล้วก็ได้ ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็จะการถามหาอีก Changeling (2008)
On the other hand,ในทางกลับกัน The Reader (2008)
On the other hand,แต่อีกด้านนึง 500 Days of Summer (2009)
On the other hand...คงขายได้ราคางามเลยละ Goemon (2009)
On the other hand, rugby is a hooligan's game played by gentlemen.ในขณะที่รักบี้.. เป็นกีฬาป่าเถื่อน.. แต่เล่นโดยสุภาพบุรุษ Invictus (2009)
Now, D.C., on the other hand, I could get behind.ตอนนี้ เขตปกคริงพิเศษย์ตกอยู่ในมือของคนอื่น น้าน่าจะได้ทำงานอยู่เบื้องหลัง Breakage (2009)
On the other hand, it's nice to be close to family.คิดอีกที\ อยู่ใกล้ชิดครอบครัวก็ดีเหมือนกัน Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Me, on the other hand, he sees as an insignificant little man, barely worth mentioning as he talks into his annoying, penis-shaped tape recorder.ฉัน รึอีกอย่าง เขามองเห็นว่าชายผู้ไม่สำคัญ แทบจะไม่มีคุณค่าในสายตา เหมือนที่เขาพูดจาใส่ที่อัดเทปอัจฉริยะของเขานั่นแหละ Crime Doesn't Pay (2009)
Grown-Ups on the other hand... not so much.พวกผู้ใหญ่นะสิ ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นเท่าไหร่ Bargaining (2009)
But you, on the other hand... plan on spending the rest of my life with Cameron.แต่คุณ.. ที่คนอื่น วางแผนจะใช้ชีวิตที่เหลือกับคาเมรอน House Divided (2009)
On the other hand, he was my son and I feel sorry for himและพ่อเองก็ต้องเสียใจกับกการจากไป ในเมื่อเขาเป็นลูกชายของพ่อ Dogtooth (2009)
Mm, killing on the other hand.อืม ฆ่าโดนอาศัยมือคนอื่น Dex Takes a Holiday (2009)
My breakfast, on the other hand, is.อาหารเช้าของฉัน. แล้วอีกมือหนึ่งหละ Dirty Harry (2009)
But you, on the other hand,แต่ในทางกลับกัน นาย... Sympathy for the Devil (2009)
But, on the other hand...แต่ ในอีกแง่นึ่ง ... Sympathy for the Devil (2009)
On the other hand, Megumi-san couldn't keep quiet.แต่ในทางกลับกัน เมกุมิซัง... ...ไม่สามารถเงียบเฉยได้ Episode #1.3 (2009)
But, on the other hand, if you consciously try to smile the motor center issues an order saying, "SMILE NOW!" to force a smile and it takes control of the muscles.แต่ถ้ากรณีที่เธอพยายามตั้งใจยิ้ม จะเป็นสมองส่วนกลางที่จะส่งคำสั่ง ยิ้มสิ! .. Episode #1.7 (2009)
You, on the other hand, look pooped.นาย ในทางกลับกัน ดูเหนื่อยๆนะ The Night of the Comet (2009)
Now, the Enforcer, on the other hand, has no such intentions.หรือว่าเขาต้องการให้เราพบมัน Reckoner (2009)
You, on the other hand?นาย ในทางกลับกัน? I Believe the Children Are Our Future (2009)
You, on the other hand...นาย ตรงกันข้าม... The Curious Case of Dean Winchester (2009)
Now, jeremy, on the other hand,แล้วเจเรอมี่ก็เป็น อะไรที่ตรงกันข้าม Lost Girls (2009)
On the other hand, severe string burn is a real and ever-present danger.ตรงข้ามกับโดนเชือกบาดสาหัส มีแนวโน้มสูงและอันตรายยิ่งกว่าเดิม The Cornhusker Vortex (2009)
On the other hand, if I let it go to voicemail, I could play it over and over.หรือจะว่าไป ถ้าผมปล่อยให้ฝากข้อความ ผมเปิดฟังได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
That, on the other hand...นั่น หรืออีกอย่างคือ... The Fires of Idirsholas (2009)
Jesus, on the other hand, was actually born in the summer-- His birthday was moved to coincide with a traditional pagan holiday that celebrated the winter solstice with lit fires and slaughtered goats.ตรงข้ามกับพระเยซู ซึ่งจริงๆแล้วประสูติในหน้าร้อน วันเกิดของพระองค์เปลี่ยนมาใกล้กับ The Maternal Congruence (2009)
- On the other hand, always fun.- แต่มันก็สนุกทุกครั้งไม่ใช่รึ Bride Wars (2009)
The woman, on the other hand, who thinks she's white, she's far too strong.อีกมุมหนึ่ง ผู้หญิงคนนั้นที่คิดว่าเธอเป็นคนขาว เธอแข็งแกร่งเกินไป เธอคือตัวปัญหา Frankie & Alice (2010)
You, on the other hand, are the United States government.แต่ที่ดิฉันต้องทำอย่างนี้เพราะว่า ดิฉันได้ติดต่อ กับทุกสำนักกฎหมายที่มีอยู่... Edge of Darkness (2010)
Now this, on the other hand, is Agent Romanoff's assessment of you. Read it.แต่อีกนัยนึง เจ้าหน้าทีโรมานอฟเขาได้ประเมินนายเอาไว้ Iron Man 2 (2010)
On the other hand, I do like guys who row crew.แต่ก็นะ ฉันชอบผู้ชายชมรมพายเรือจริงๆ The Social Network (2010)
Your father, on the other hand, has the tolerance of a clydesdale.พ่อของเธอ ในทางตรงกันข้าม ทนต่อฤทธิ์ของ ไคลเดสเดล Questions and Antlers (2010)
Than, on the other hand, have you ever thought about what will be their bodies worth?แกไม่คิดหรือ ว่าร่างกายพวกนั้นมันมีค่าแค่ไหน The Man from Nowhere (2010)
I, on the other hand,ในทางกลับกัน I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
On the other hand--ในทางตรงข้าม Green Light (2010)
But on the other hand, maybe you made us special.แต่ในอีกด้านหนึ่ง , คุณก็ทำให้เราเป็นคนพิเศษ Over There: Part 1 (2010)
Yours, on the other hand...ชีวิตของคุณ ในทางกลับกัน.. Let the Right One In (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on the other handAged people like to keep the world the way it is. On the other hand young people love to change the world.
on the other handAmericans, on the other hand, are more likely to take chances in the hope of achieving great success.
on the other handHe is able man, but on the other hand he asks too much of as.
on the other handHe is clever, but on the other hand he often makes careless mistakes.
on the other handHe was too obstinate, but on the other hand he was reliable.
on the other handHis words are severe, but on the other hand he is kind.
on the other handIf, on the other hand, children are left alone a great deal with nothing to do, they are likely to become dull and unintelligent.
on the other handIt gets very humid at home in summer; in winter, on the other hand, it gets very dry.
on the other handIt gets very humid here in summer in winter, on the other hand, it gets very dry.
on the other handIt is cheap, but on the other hand it is not good.
on the other handI understand her but on the other hand I don't think she's right.
on the other handOn the one hand he is kind, but on the other hand he is lazy.
on the other handOn the one hand he is kind to everyone, but on the other hand he never behaves with too much familiarity.
on the other handOn the one hand he praised my report, but on the other hand he criticized it.
on the other handOn the one hand we suffered a heavy loss, but on the other hand we learned a great deal from the experience.
on the other handOn the one hand, you are wrong, but on the other hand, I can't blame you for that.
on the other handOn the other hand a lot of people die young.
on the other handOn the other hand, he had a different opinion.
on the other handOn the other hand, there seem to be those among young folk who, while touching on Buddhism, have started to think of it as a vital spiritual support.
on the other handOn the other hand we learned a great deal from the experience.
on the other handOn the other hand, when public officials act wrongly, Americans feel a responsibility to protest.
on the other handThat job was not very interesting, but on the other hand it was well paid.
on the other handThe job pays well, but on the other hand I have to work twelve hours a day.
on the other handThere're many rich Americans. On the other hand some Americans are very poor.
on the other handTom can't swim at all. On the other hand, he is a good baseball player.
on the other handTo tell the truth, I don't like classical music. On the other hand, Molly is really into it.
on the other handWe have much rain in summer but on the other hand we have little rain in winter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในอีกกรณีหนึ่ง [DET] on the other hand, Syn. อีกกรณีหนึ่ง
ในทางกลับกัน [CONJ] conversely, See also: on the other hand, Syn. ในทางตรงกันข้าม, Example: ผู้บริหารโรงพยาบาลพิจารณาว่าควรจะมีแพทย์ด้านใดเพิ่มขึ้นหรือไม่ ในทางตรงกันข้ามก็อาจจะพิจารณาว่าควรจะลดแพทย์ด้านใดลงด้วย
ในทางตรงกันข้าม [CONJ] on the contrary, See also: on the other hand, whereas, Syn. ตรงกันข้าม, Ant. ในทางเดียวกัน, Example: คลินิกแห่งนี้ควรจะมีแพทย์ด้านใดเพิ่มขึ้น หรือไม่ในทางตรงกันข้ามก็อาจจะพิจารณาว่าควรจะลดแพทย์ด้านใดลง
ในอีกแง่หนึ่ง [CONJ] on the other hand, Syn. ในอีกทางหนึ่ง, อีกประการหนึ่ง
ในอีกทางหนึ่ง [ADV] on the other hand, See also: in other direction, on other sides, Syn. ในอีกกรณีหนึ่ง, ในอีกแง่หนึ่ง, Example: ปัญหานี้แก้ไขได้ในอีกทางหนึ่งคือ ต้องหาแหล่งเงินทุนที่ใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีกโสดหนึ่ง[xp] (īk sōt neung) EN: on the other case ; on the other hand   FR: d'un autre côté ; d'autre part
ในทางกลับกัน[conj.] (nai thāng klapkan) EN: conversely ; on the other hand   
ในทางตรงกันข้าม[conj.] (nai thāng trongkankhām) EN: on the contrary ; on the other hand ; whereas   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
andererseits; wiederum; dahingegen {adv} on the other hand [Add to Longdo]
demgegenübercompared with this; on the other hand [Add to Longdo]
auf der anderen SeiteOTOH : on the other hand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かと言って[かといって, katoitte] (exp) (uk) having said that; on the other hand [Add to Longdo]
その代り;その代わり[そのかわり, sonokawari] (conj) instead; but (on the other hand) [Add to Longdo]
その反面[そのはんめん, sonohanmen] (n) on the other hand [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) [Add to Longdo]
引き換え(P);引換え(P);引き替え(P);引替え(P);引換[ひきかえ, hikikae] (n) (1) exchange; conversion; (2) on the contrary; on the other hand; (P) [Add to Longdo]
他方[たほう, tahou] (n,adj-no) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 一方・いっぽう・2) on the other hand; (P) [Add to Longdo]
転じて[てんじて, tenjite] (exp) by the way; meanwhile; on the other hand [Add to Longdo]
反面[はんめん, hanmen] (n-adv,n) on the other hand; opposite side; reverse; (P) [Add to Longdo]
反面に[はんめんに, hanmenni] (adv) on the other hand [Add to Longdo]
片や[かたや, kataya] (exp) on one hand; on the other hand [Add to Longdo]
話変わって[はなしかわって, hanashikawatte] (exp) meanwhile; in the meantime; on the other hand [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一边[yī biān, ㄧ ㄅㄧㄢ, / ] one side; either side; on the one hand; on the other hand; doing while [Add to Longdo]
反之[fǎn zhī, ㄈㄢˇ ㄓ, ] on the other hand...; conversely... [Add to Longdo]
反过来说[fǎn guò lái shuō, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄛˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] on the other hand [Add to Longdo]
另一方面[lìng yī fāng miàn, ㄌㄧㄥˋ ㄧ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] on the other hand; another aspect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 on the other hand
   adv 1: (contrastive) from another point of view; "on the other
       hand, she is too ambitious for her own good"; "then
       again, she might not go" [syn: {on the other hand}, {then
       again}, {but then}] [ant: {on one hand}, {on the one
       hand}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top