Search result for

*olden*

(368 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: olden, -olden-
English-Thai: Longdo Dictionary
golden apple snail(n) หอยเชอรี่
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.
Image:
golden calf(n ) สิ่งที่ได้รับการยกย่องหรือสักการะ ทั้งๆที่ไม่สมควรได้รับการยกย่อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
olden[ADJ] ซึ่งมีมานานแล้ว, See also: ซึ่งมีในอดีต, Syn. former, old-fashioned, bygone
golden[ADJ] สีทอง, See also: สีบลอนด์, ทำด้วยทอง, ประกอบด้วยทอง
golden[ADJ] รุ่งเรือง, See also: เฟื่องฟู
beholden[ADJ] เป็นหนี้บุญคุณ
embolden[VT] ทำให้กล้าหาญ, See also: กระตุ้นให้รู้สึกกล้า, Syn. encourage, inspirit, invigorate
goldenrod[N] พืชจำพวก Solidago มีดอกเล็กสีเหลือง
golden age[N] ยุคทอง, See also: ยุครุ่งโรจน์, ยุครุ่งเรือง
golden ager[N] วัยทอง, See also: คนวัยทอง, คนสูงอายุ, Syn. elder, senior citizen, Ant. youngster
golden mean[N] ทางสายกลาง, See also: หนทางประเสริฐ
golden rule[N] หลักคำสอน, See also: หลักประพฤติ
golden oldie[N] ภาพยนตร์ / ดนตรีในอดีตซึ่งยังเป็นที่นิยมต่อมาถึงปัจจุบัน
golden jubilee[N] การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50, Syn. golden wedding, golden wedding
golden wedding[N] การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50, Syn. golden jubilie, golden anniversary
golden anniversary[N] การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50, Syn. golden jubilie, golden wedding
golden opportunity[SL] โอกาสดีมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beholden(บิโฮล'เดิน) adj. ได้รับความเมตตา,รู้สึกทราบซึ้ง, Syn. obliged
emboldenvt. ทำให้กล้า,ทำให้กล้าขึ้น,ให้กำลังใจ
golden(โกล'เดิน) adj. สีทอง,ทำด้วยทอง,มีค่ามาก,ยอดเยี่ยม,งดงาม,เจริญรุ่งเรือง,ครบรอบ50 ปี., See also: goldenness n., Syn. splendid,precious,
golden ageยุคทอง,ยุคเฟื่องฟู,ช่วงชีวิตหลังวัยกลางคน,อายุปลดเกษียณของคน
golden agerคนที่ปลดเกษียณแล้ว
golden appleมะตูม
golden fleeceขนแกะทองคำ
golden jubileeการฉลองครบรอบ 50 ปี
golden ruleหลักความประพฤติที่ให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่ปฏิบัติต่อตัวเอง
golden weddingการฉลองครบรอบ50ปีของการสมรส
grimes golden(ไกรมซ) n. แอปเปิ้ลสีเหลือง
holden(โฮล'เดิน) v. กริยาช่อง 3 ของ hold
imboldenvt. ทำให้กล้า,ทำให้กล้าขึ้น,ให้กำลังใจ
olden(โอล'เดิน) adj. แก่,โบราณ,อดีต,สมัยก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ,รู้สึกซาบซึ้ง,ได้รับความเมตตา
embolden(vt) ทำให้กล้า,ทำให้ไม่กลัว,ให้กำลังใจ
golden(adj) เหมือนทอง,ทำด้วยทอง,ดีมาก,มีค่า,งดงาม,ประเสริฐ
olden(adj) โบราณ,แต่เดิม,สมัยก่อน,อดีต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
golden ratioอัตราส่วนทอง [มีความหมายเหมือนกับ extreme and mean ratio] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
golden sectionภาคตัดทอง [มีความหมายเหมือนกับ medial section] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Golden Triangle (Southeastern Asia)สามเหลี่ยมทองคำ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) [TU Subject Heading]
Pomacea canaliculata ; Golden apple snailหอยเชอรี่ [TU Subject Heading]
Cobra, Golden Spittingงูเห่าทองพ่นพิษ [การแพทย์]
Golden rectangleรูปสี่เหลี่ยมทอง, รูปสี่เหลี่ยมที่มีอัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างเป็นอัตราส่วนทอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Golden Showerคูน [การแพทย์]
Granules, Goldenแกรนูลสีเหลืองทอง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
asiatic golden cat (n) เสือไฟ
Golden eagle[[โกลเด้น อีเกิ้ล]] (n) นกอินทรีทอง
golden trevally (n ) ชื่อปลาชนิดหนึ่ง (Gnathanodon speciosus) ที่พบในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก
golden-rumped elephant shrew (n ) หนูผีช้างสะโพกสีทอง
golden–rumped elephant shrew (n name ) หนูผีช้างสะโพกสีทอง
Located between Fisherman’s Wharf and the Golden Gate Bridge on San Francisco Bay, FLocated between Fisherman’s Wharf and the Golden Gate Bridge on San Francisco Bay, Fort Mason Center offers easy access by MUNI and BART.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
HOLDEN:HOLDENBadfinger: Director's Cut (1997)
Got mono from making out with lauren goldenberg... Ew.ได้ mono หลังจากออกไปกับ Lauren goldenberg Chuck in Real Life (2008)
No wonder she's acting out. So? This is my golden ticket.ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงทำตัวแบบนั้น/N ถ้างั้น/N นี่ก็เป็นโอกาสทองของฉัน There Might be Blood (2008)
My father was a punctual man, beholden to time.พ่อฉันเป็นคนตรงต่อเวลา Birthmarks (2008)
Continue CPR. 2123 Holden green.ทำ cpr ต่อไป โฮลเด็นสีเขียวเลขทะเบียน N 2123 The Itch (2008)
You'd kill the goose that lays you golden eggs.พวกคุณจะฆ่าห่านเพื่อเอาไข่ทองคำพวกนั้น The Bank Job (2008)
Listen to me. "To lay their just hands on that Golden Key"จงวางกุญแจทองลงบนฝ่ามือ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
"The golden vision reappears!""แสงทองพลันจะปรากฏ" Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
"To lay their just hands on that Golden Key"วางกุญแจทองในมือเขา" Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
"To lay their just hands on that Golden Key"วางกุญแจทองในมือเขา" Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
My little sister. My little golden sister.น้องสาวของข้า น้องสาวผมทองของข้า The Other Boleyn Girl (2008)
If you catch a hold of me, you could wear golden underwear.ถ้าคุณจับฉันไว้ได้, คุณสามารถใส่ชุดชั้นในที่ทำด้วยทองได้ด้วย Episode #1.8 (2008)
"Bathed in rays of golden sunlight,ภายใต้แสงสีทองผ่องอำไพ.. The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Beyond it is a golden tower.เมื่อเข้าไปจะมีเจดีย์ทองคำ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
She's Golden Sparrow from the south.เธอคือวิหก ทองคำ จาก แดนใต้ The Forbidden Kingdom (2008)
I'm studying the golden proportions... of the human face.- ฉันกำลังเรียนเรื่องสัดส่วน Made of Honor (2008)
Everything glittered and was golden.ทุกอย่างแวววาวสีทองระยิบระยับ Frost/Nixon (2008)
The guy who designed the Golden Gate Bridge.ชายที่ออกแบบสะพานโกลเด้นเกท Pineapple Express (2008)
Huh? You fucking, fucking golden boy.อะไรนะ คุณเป็นพ่อเทพบุตร Pathology (2008)
In other words, silence is golden.หรืออีกนัยหนึ่ง เงียบไว้เป็นดี Greatness Achieved (2008)
Right now, you're the President's golden boy.ท่านทำเรื่องนี้สำเร็จ, ท่านต้องการอะไรก็ได้ ในทางลบ, ถ้าไม่สำเร็จ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
I'm the goose who lays the golden egg.ฉันคือห่านที่ ออกไข่ทองคำใบนั้น Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Alan dupree is living off a golden parachute in scottsdale, and you're still flying high.คุณมีลูกหมุนแล้ว เดฟ ผมมอบให้คุณ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
My true motivation in aligning these two companies is the golden opportunity to merge corporate philosophies.แรงจูงใจจริงๆของผมในการที่จะให้ สองบริษัทนี้ เป็นโอกาสทองที่จะรวมกิจการ และความร่วมมือ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
As a thank you to all my beautiful fans who still buy CDs, I've included this, a ticket, a golden ticket...และยังต้องขอบคุณ แฟนเพลงที่น่ารักทุกคน ที่ยังซื้อ CD แผ่นแท้ รวมไปถึง ตั๋ว, ตั๋วทองคำ.. Chuck Versus the Third Dimension (2009)
A golden ticket?ตั๋วทองคำ? Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Golden ticket!ตั๋วทองคำ! Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Golden ticket's got to be in here somewhere.ตั๋วทอง จะต้องอยู่ที่ไหนสักที่ ในนี้แน่ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
This golden ticket's supposed to be for Tyler Martin fans.ตั๋วทองนี่ น่าจะเป็นของ แฟนๆ ไทเลอร์ มาร์ตินนะ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
The golden ticket!ตั๋วสีทอง! Chuck Versus the Third Dimension (2009)
To determine who will be the plus one of my golden ticket, we will settle this with Morgan's special triathlon.เพื่อจะตัดสินว่า อีกคนที่จะได้สิทธิ์ ในตั๋วทองของฉัน เราจะต้องตัดสินกัน Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Dude, how could you just sell the golden ticket like that?เพื่อน, นายขายตั๋วทอง แบบนั้นได้ยังไง? Chuck Versus the Third Dimension (2009)
In a perfect world, he drives a 4Runner, and and the only thing he loves more than me is his golden lab.ในโลกสมบูรณ์แบบนั้น เขาขับรถโฟร์รันเนอร์ และ สิ่งเดียวที่เค้ารักมากกว่าฉันก็คือ สุนัขโกลเด้นลาบราดอร์ของเขา Up in the Air (2009)
Maybe light pink, or golden like the sun.บางทีแสงสีชมพุ, หรือทองเหมือนแสงอาทิตย์ Princess Protection Program (2009)
And with him, Holly Ho from Golden Palace Hotel Groupและกับเขา คุณโหจากโกลเด้นพาเลซโฮเต็ลกรุ๊ป Invitation Only (2009)
You are Willy Wonka, and I got the golden ticket!นายเป็นวิลลี่ วอลก้า และฉันได้รับตั๋วทอง Bit by a Dead Bee (2009)
Opportunities. Golden ones.ตอนนี้ นี่คือถิ่นของเรา ถูกไหม ในปัจจุบัน Negro Y Azul (2009)
Kevin baskin, miles holden, And william parker.ลองกระทรวงศึกษา Omnivore (2009)
All this queen wants is a golden ticket to yale.สิ่งเดียวที่ราชีนีคนนี้ต้องการก็คือการเข้าเรียนที่เยล You've Got Yale! (2009)
We'll make a "golden pair,"เราจะเป็นคู่ทองครองรัก Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I'm one step closer to our "golden pair."ก้าวเข้าไปใกล้ การจะเป็ฯ "คู่ทองสยองโลก"ของเราละนะคะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
But I'm not the high school cheerleader anymore... and you are not the golden boy.แต่ฉันไม่ใช่เชียร์ลีดเดอร์อีกแล้ว และคุณก็ไม่ใช่ดาวรุ่งคนดัง Pilot (2009)
Now, I want you to imagine a golden glowing ball radiating warmth and safety.ฉันอยากให้นายจินตนาการ ลูกบอลสีทองเปล่งประกายความอบอุ่น และปลอดภัย Hard-Hearted Hannah (2009)
You won't even let the girls get a golden retriever,คุณไม่ยอมให้ลูก ๆ เลี้ยง สุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ด้วยซ้ำ Everybody Says Don't (2009)
And with my mom's approval, you are golden.แล้วแค่แม่ฉันเห็นพ้องด้วยแล้วละก็ เธอก็ไม่ต้องห่วงแล้ว Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
I think we should take advantage of this golden alone time and practice our ballad.หนูว่าเราน่าจะใช้โอกาส ตามลำพังนี้ ซ้อมเพลงบัลลาดนะคะ Ballad (2009)
Is the cutest golden retriever puppy you ever saw.เป็นลูกหมาโกลเด้นรีทรีฟเว่อร์ที่น่ารักที่สุดเลย Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
On your golden anniversary.ในวันครบรอบปีทองของคุณ Nice Is Different Than Good (2009)
* and then we strolled * * that golden sand... * no problem.ไม่มีปัญหา Hopeless (2009)
Ah, the golden years.อ้อ วัยเกษียณสินะ ขอผมบอกอะไรเกี่ยวกับ วัยเกษียณหน่อยนะ หมอ Tainted Obligation (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oldenArt was in its golden age in Venice during the Renaissance.
oldenAs she watched, the birds, especially Chizuko's golden crane, looked alive in a light autumn breeze.
oldenDon't kill the goose that lays the golden eggs.
oldenEven though we're supposedly in a recession, people are traveling abroad in record numbers this Golden Week holiday.
oldenGolden Gate Bridge is made of iron.
oldenHow long is the Golden Gate Bridge?
oldenI missed a golden opportunity.
oldenIn American culture, speech is golden.
oldenIn olden times, football was popular in both Greece and Rome.
oldenIsn't that the Golden Gate Bridge?
oldenKill the goose that lays the golden eggs.
oldenNo wonder the retirement years are often referred to as the golden years.
oldenOn top of the statue, Sadako is holding a golden crane over her head.
oldenSadako looked at the golden paper crane that her best friend Chizuko had made for her.
oldenShe tried to touch the golden crane.
oldenShe was a girl with golden hair.
oldenSilence is golden, but not when trying to learn a foreign language.
oldenSpeech is silver, Silence is golden. [Proverb]
oldenThe employees treat everything the company president says as a golden rule.
oldenThe girl has golden hair.
oldenThe legend has come down in this district from olden times.
oldenThere's a rich man sleeping on a golden bed.
oldenThis is a golden opportunity we'd be stupid to pass up. Let's get to work and finish it all in one fell swoop.
oldenWhen my father was offered a golden handshake, he took it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำเลทอง[N] golden location, See also: good spot, good location, Syn. ทำเลดี, Example: ร้านค้าแถวนี้กลายเป็นแหล่งทำเลทองไปในทันทีหลังจากมีการสร้างห้างสรรพสินค้าขึ้น
สมัยก่อน[N] the old days, See also: former times, the olden days, the past, Syn. อดีตกาล, โบราณกาล, บรรพกาล, สมัยโบราณ, อดีต, Example: ในสมัยก่อน หนุ่มสาวมีเงื่อนไขจำกัดที่จะต้องพึ่งญาติผู้ใหญ่ เพื่อนหรือแม่สื่อในเรื่องคู่ครอง, Thai definition: เวลาในอดีต
ปลุกใจ[V] encourage, See also: arouse, stir up one's spirit, embolden, Syn. จูงใจ, กระตุ้น, โน้มน้าว, Example: รัฐเร่งปรับปรุงส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมไทยโดยปลุกใจคนไทยให้รักชาติและให้มีความสำนึกในความเป็นไทย, Thai definition: เร้าใจให้กล้าหาญหรือกระตือรือร้น
แร่งไหม[N] golden silk, Syn. ไหมทอง, Thai definition: เส้นไหมที่ควบด้วยทองแล่ง หรือกระดาษทอง
ติดค้าง[V] owe, See also: be indebted, be obligated, be obliged, be beholden, Syn. ค้าง, Example: เราไม่มีอะไรติดค้างกันอีกแล้วนะ, Thai definition: ติดอยู่, เกี่ยวข้องกันอยู่
ถมทอง[N] golden niello ware, Ant. ถมเงิน, Count unit: ชิ้น, Thai definition: เครื่องถมที่ทำด้วยทองคำ
ย้อมใจ[V] encourage, See also: embolden, inspirit, be animate, hearten, impel, rouse, cheer, influence, induce, Syn. ปลุกใจ, ชุบใจ, บำรุงใจ, Example: เขาย้อมใจตนเองโดยการดื่มเหล้า เพื่อให้กล้าพูดกับหล่อน, Thai definition: ทำให้ใจชุ่มชื่น
จับปิ้ง[N] fig-leaf worn by little girl, See also: golden or silver medallion, Syn. กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง, , Example: ถ้าผู้ชายฝันเห็นจับปิ้งที่อยู่กับเด็กหญิง ทายว่าผู้นั้นจะเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุแต่ไม่รุนแรงนัก, Count unit: แผ่น, อัน, Thai definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาค เป็นต้น
เมรุมาศ[N] royal funeral pyre, See also: golden funeral pyre, Syn. เมรุทอง, พระเมรุมาศ, ที่เผาศพ, เชิงตะกอน
แหลมทอง[N] Southeast Asian Peninsula, See also: Golden Peninsula, Thai definition: แผ่นดินแหลมที่เป็นที่ตั้งของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานบุรีสีเหลือง [n. exp.] (bānburī sī leūang) EN: Common allamanda ; Golden trumpet   
บัตรทอง (30 บาท)[n. exp.] (bat thøng (sāmsip bāt)) EN: medical golden card   FR: carte de soins médicaux [f]
ชุมเห็ดเทศ [n. exp.] (chumhet thēt) EN: Ringworm bush ; Seven golden candle stick ; Candle bush ; Candelabra   
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: fireworks emitting a shower of golden sparks   
เห็ดเข็มทอง [n. exp.] (het khem thøng) EN: Golden Needle Mushroom   
หุ้มทอง[adj.] (hum thøng) EN: golden   FR: doré ; doublé d'or ; recouvert d'or
ก้ามกุ้งสีทอง[n. exp.] (kāmkung sī thøng) EN: Parrot ; Parrot flower ; Yellow bird ; heliconia (golden torch)   
กาญจนาภิเษก [n. prop.] (Kānchanāphisēk) EN: Golden Jubilee   
ครบรอบ 50 ปี[X] (khrop røp hāsip pī) EN: golden jubilee ; 50th anniversary   
คูน [n.] (khūn) EN: Golden Shower Tree ; Golden Shower Cassia ; drumstick tree ; Indian laburnum ; puddingpipe tree ; purging cassia   FR: Cassia fistula [m]
กระไดทอง[n. exp.] (kradai thøng) EN: golden ladder ; stepping-stone   
แหลมทอง[n. prop.] (laēm Thøng) EN: Golden Peninsula (Thailand's ancient name)   FR: Péninsule d'Or (ancien nom de la Thaïlande)
เหลืองอินเดีย [n. exp.] (leūang Indīa) EN: Golden tree ; Yellow pui   
หมาจิ้งจอก[n. exp.] (mājingjøk) EN: Golden Jackal   FR: chacal [m]
หมากเหลือง [n. exp.] (māk leūang) EN: Golden cane palm ; Butterfly palm ; Yellow cane palm ; Golden fruited palm ; Yellow palm ; Madagascar palm   
นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง[n. exp.] (nok hūa khwān sām niū lang thøng) EN: Common Flameback ; Common Goldenback   FR: Pic à dos rouge [m]
นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง[n. exp.] (nok hūa khwān sī niū lang thøng) EN: Greater Flameback ; Greater Goldenback   FR: Pic sultan [m]
นกหัวโตหลังจุดสีทอง[n. exp.] (nok hūa tō lang jut sī thøng) EN: Pacific Golden Plover ; Lesser Golden Plover   FR: Pluvier fauve [m] ; Pluvier du Pacifique [m] ; Pluvier doré du Pacifique [m]
นกเอี้ยงหัวสีทอง[n. exp.] (nok īeng hūa sī thøng) EN: Golden-crested Myna   FR: Martin couronné [m] ; Mainate couronné [m] ; Mainate à couronne [m]
นกอินทรีทอง[n. exp.] (nok insī thøng) EN: Golden Eagle   
นกเขนน้อยสีทอง[n. exp.] (nok khēn nøi sī thøng) EN: Golden Bush-Robin   FR: Rossignol doré [m] ; Rossignol à queue d'or [m] ; Robin doré [m]
นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง[n. exp.] (nok khīo kāntøng nāphāk sī thøng) EN: Golden-fronted Leafbird   FR: Verdin à front d'or [m]
นกกินแมลงหัวสีทอง[n. exp.] (nok kin malaēng hūa sī thøng) EN: Golden Babbler   FR: Timalie dorée [m] ; Timalie d'or [f]
นกกระจาบทอง[n. exp.] (nok krajāp thøng) EN: Asian Golden Weaver   FR: Tisserin doré [m] ; Tisserin à ventre jaune [m]
นกกระจ้อยป่าโกงกาง[n. exp.] (nok krajøi pā kōngkāng) EN: Golden-bellied Gerygone   FR: Gérygone soufrée [f] ; Gérygone à ventre d'or [f]
นกโพระดกคางเหลือง [n. exp.] (nok phōradok khāng leūang) EN: Golden-throated Barbet   FR: Barbu de Franklin [m] ; Barbu à gorge dorée [m]
นกยอดข้าวหางแพนหัวแดง[n. exp.] (nok yøt khāo hāng phaēn hūa daēng) EN: Bright-capped Cisticola ; Golden-headed Cisticola   FR: Cisticole à couronne dorée [f] ; Cisticole couturière [f] ; Cisticole à tête jaune [f]
โอกาสทอง[n. exp.] (ōkāt thøng) EN: golden opportunity   FR: occasion en or [f]
เป็นหนี้บุญคุณ[v. exp.] (pen nī bunkhun) EN: be indebted to s.o. (for help/support/encouragement) ; be under an obligation ; owe a debt of gratitude (to) ; be beholden (to) ; owe a lot to s.o. ; be grateful to s.o. for sth   
ผีเสื้อขมิ้นกับปูนแถบทอง[n. exp.] (phīseūa khamin kap pūn thaēp thøng) EN: Golden Sapphire   
ผีเสื้อถุงทองธรรมดา[n. exp.] (phīseūa thung thøng thammadā) EN: Golden Birdwing   
พลูด่าง[n. exp.] (phlū dāng) EN: Devil's iIvy ; Golden pothos ; Hunter's-robe   
ปลาม้าลายสีทอง[n. exp.] (plā mālāi sī thøng) EN: golden zebrafish   
ปลุกใจ[v.] (plukjai) EN: encourage ; embolden ; give heart to   FR: encourager ; enhardir ; animer
ราชพฤกษ์[n.] (rātchaphreuk) EN: Golden Shower Tree ; Golden Shower Cassia ; Pudding pipe tree ; Purging cassia ; Indian laburnum   FR: Cassia fistula [m]
สมัยก่อน[n.] (samaikøn) EN: the old days ; former times ; the olden days ; the past   
สะพานโกลเด้นเกต[n. prop.] (Saphān Kōndēn Kēt) EN: Golden Gate Bridge   FR: pont du Golden Gate [m]
เสือไฟ[n.] (seūafai) EN: Asian Golden Cat   
สีทอง[adj.] (sī thøng) EN: golden   FR: doré ; blond
สุวรรณ[adj.] (suwan) EN: golden   FR: doré ; d'or
ทำเลทอง[n. exp.] (thamlē thøng) EN: golden location ; good spot ; good location   
ทะยานใจ[adj.] (thayānjai) EN: presumptuous ; emboldened   
เทียนหยด [n. exp.] (thīen yot) EN: Duranta ; Golden dew drop ; Sky flower ; Pigeon berry   
ถมทอง[n. exp.] (thom thøng) EN: golden niello ware   
ทอง[adj.] (thøng) EN: golden   FR: doré
ทองหยิบ[n. exp.] (thøngyip) EN: thong yip ; golden flowers ; golden sweetmeat in small porcelain cup   FR: thong yip
ทองหยอด[n. exp.] (thøngyøt) EN: thong yot ; golden drops ; golden balls ; eggdrop sweet   FR: thong yot ; gouttes d'or [fpl]
ตัวเลขทองคำ[n. exp.] (tūalēk thøngkham) EN: Golden Number   FR: nombre d'or [m]
วัยทอง[n. exp.] (wai thøng) EN: golden years ; golden age   FR: années d'or [fpl] ; âge d'or [m]
วัดไตรมิตร[n. prop.] (wat Traimit) EN: Wat Traimit ; Temple of the Golden Buddha   FR: wat Traimit ; temple du Bouddha d'or [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OLDEN    OW1 L D AH0 N
WOLDEN    W OW1 L D AH0 N
HOLDEN    HH OW1 L D AH0 N
KOLDEN    K OW1 L D AH0 N
MOLDEN    M OW1 L D AH0 N
NOLDEN    N OW1 L D AH0 N
GOLDEN    G OW1 L D AH0 N
FOLDEN    F OW1 L D AH0 N
VOLDEN    V OW1 L D AH0 N
COLDEN    K OW1 L D AH0 N
BOLDEN    B OW1 L D AH0 N
HOLDEN'S    HH OW1 L D AH0 N Z
BEHOLDEN    B AH0 HH OW1 L D AH0 N
GOLDEN'S    G OW1 L D AH0 N Z
EMBOLDEN    EH0 M B OW1 L D AH0 N
OLDENBURG    OW1 L D AH0 N B ER0 G
GOLDENEYE    G OW1 L D AH0 N AY2
GOLDENROD    G OW1 L D AH0 N R AA2 D
GOLDENSON    G OW1 L D AH0 N S AH0 N
OLDENKAMP    OW1 L D AH0 N K AE0 M P
GOLDENTHAL    G OW1 L D AH0 N TH AA2 L
EMBOLDENED    EH0 M B OW1 L D AH0 N D
GOLDENBERG    G OW1 L D AH0 N B ER0 G
MOLDENHAUER    M OW1 L D AH0 N HH AW0 ER0
GOLDENSTEIN    G OW1 L D AH0 N S T AY2 N
GOLDENSON'S    G OW1 L D AH0 N S AH0 N Z
GOLDENSTEIN    G OW1 L D AH0 N S T IY2 N
GOLDENTHAL'S    G OW1 L D AH0 N TH AA2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
olden    (j) (ou1 l d @ n)
golden    (j) (g ou1 l d @ n)
beholden    (j) (b i1 h ou1 l d @ n)
embolden    (v) (i1 m b ou1 l d @ n)
Oldenburg    (n) (ou1 l d n b @@ g)
emboldens    (v) (i1 m b ou1 l d @ n z)
emboldened    (v) (i1 m b ou1 l d @ n d)
emboldening    (v) (i1 m b ou1 l d @ n i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
vergolden(vt) |vergoldete, hat vergoldet| เคลือบทอง, ชุบทอง เช่น Die Glocken sind von Swarovski vergoldet.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dolde {f} | Dolden {pl}umbel | umbels [Add to Longdo]
Gelbwurzel {f}Goldenseal [Add to Longdo]
Goldrute {f} [bot.]goldenrod [Add to Longdo]
Schnitt {m} | der goldene Schnittsection | the golden section [Add to Longdo]
Tresse {f} | goldene Tresse(strip of) braid; stripe | gold braid [Add to Longdo]
Urväterzeit {f}olden times; olden days [Add to Longdo]
Vergolden {n}; Vergoldung {f}plating (with gold) [Add to Longdo]
alternto olden [Add to Longdo]
besolden | besoldend | besoldet; festangestellt | fest besoldetto pay a salary | paying a salary | salaried | on a regular salary [Add to Longdo]
doldenartig {adj}umbel [Add to Longdo]
doldenblütig {adj}umbellate [Add to Longdo]
ermutigen | ermutigendto embolden | emboldening [Add to Longdo]
ermutigtemboldened [Add to Longdo]
ermutigtemboldens [Add to Longdo]
ermutigteemboldened [Add to Longdo]
glückliche Stundengolden hours [Add to Longdo]
golden; goldgelb {adj}golden [Add to Longdo]
golden {adj}aureate [Add to Longdo]
vergolden | vergoldend | vergoldet | vergoldet | vergoldete | vergoldeteto gild {gilded, gilt; gilded} | gilding | gilds | gilt | gilded | gilt [Add to Longdo]
verpflichtetbeholden [Add to Longdo]
Geld regiert die Welt.A golden key can open any door. [Add to Longdo]
Handwerk hat goldenen Boden.A trade in hand finds gold in every land. [Add to Longdo]
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.Talk is silver, silence is golden. [Add to Longdo]
Goldregenpfeifer {m} [ornith.]Eurasian Golden-Plover (Pluvialis apricaria) [Add to Longdo]
Amerikanischer Goldregenpfeifer {m} [ornith.]American Golden-Plover (Pluvialis dominica) [Add to Longdo]
Pazifischer Goldregenpfeifer {m} [ornith.]Pacific Golden-Plover (Pluvialis fulva) [Add to Longdo]
Pirol {m} [ornith.](Eurasian) Golden Oriole (Oriolus oriolus) [Add to Longdo]
Schellente {f} [ornith.]Common Goldeneye (Bucephala clangula) [Add to Longdo]
Steinadler {m}; Goldadler {m} [ornith.]Golden Eagle (Aquila chrysaetos) [Add to Longdo]
Spatelente {f} [ornith.]Barrow's Goldeneye [Add to Longdo]
Goldfasan {m} [ornith.]Golden Pheasant [Add to Longdo]
Goldbrusttaube {f} [ornith.]Golden Heart [Add to Longdo]
Goldtaube {f} [ornith.]Golden Dove [Add to Longdo]
Goldkopfsittich {m} [ornith.]Golden-capped Conure [Add to Longdo]
Goldsittich {m} [ornith.]Golden Conure [Add to Longdo]
Braunkinnsittich {m} [ornith.]Golden-winged Parakeet [Add to Longdo]
Pinselsittich {m} [ornith.]Golden-plumed Conure [Add to Longdo]
Goldmantelpapagei {m} [ornith.]Golden-mantled Racket-tailed Parrot [Add to Longdo]
Goldschultersittich {m} [ornith.]Golden-shouldered Parrot [Add to Longdo]
Gelbschwanzpapagei {m} [ornith.]Golden-tailed Parrotlet [Add to Longdo]
Bronzekuckuck {m} [ornith.]Golden-Bronze Cuckoo [Add to Longdo]
Prachtnachtschwalbe {f} [ornith.]Golden Nightjar [Add to Longdo]
Bronzeschwanzsaphir {m} [ornith.]Golden-tailed Sapphire [Add to Longdo]
Goldbauchmusketier {n} [ornith.]Golden-bellied Starfrontlet [Add to Longdo]
Goldbrust-Schneehöschen {n} [ornith.]Golden-breasted Puffleg [Add to Longdo]
Goldschwanzsaphir {m} [ornith.]Blue-throated Goldentail [Add to Longdo]
Weißschwanz-Goldkehlchen {n} [ornith.]White-tailed Goldenthroat [Add to Longdo]
Tepuigoldkehlchen {n} [ornith.]Tepui Goldenthroat [Add to Longdo]
Grünschwanz-Goldkehlchen {n} [ornith.]Green-tailed Goldenthroat [Add to Longdo]
Goldkopftrogon {m} [ornith.]Golden-headed Quetzal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GW[ジーダブリュー, ji-daburyu-] (n) (See ゴールデンウイーク) golden week [Add to Longdo]
アメリカ胸黒[アメリカむなぐろ;アメリカムナグロ, amerika munaguro ; amerikamunaguro] (n) (uk) American golden plover (Pluvialis dominica) [Add to Longdo]
インディアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, indeiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Indian golden-barred butterflyfish (Roa jayakari, was Chaetodon jayakari) [Add to Longdo]
キスジゲンロクダイ[, kisujigenrokudai] (n) goldengirdled coralfish (Coradion chrysozonus); orangebanded coralfish [Add to Longdo]
ゴールデン[, go-ruden] (adj-no) golden; (P) [Add to Longdo]
ゴールデンウィーク(P);ゴールデンウイーク[, go-ruden'ui-ku (P); go-ruden'ui-ku] (n) Golden Week (early-May holiday season in Japan); (P) [Add to Longdo]
ゴールデンエージ[, go-ruden'e-ji] (n) golden age [Add to Longdo]
ゴールデングレゴリー[, go-rudenguregori-] (n) golden gregory (Stegastes aureus) [Add to Longdo]
ゴールデングローブ賞[ゴールデングローブしょう, go-rudenguro-bu shou] (n) Golden Globe Award; Golden Globe Awards [Add to Longdo]
ゴールデンストライプトバタフライフィッシュ;サンバーストバタフライフィッシュ[, go-rudensutoraiputobatafuraifisshu ; sanba-sutobatafuraifisshu] (n) golden butterflyfish (Chaetodon aureofasciatus) [Add to Longdo]
ゴールデンディスク[, go-rudendeisuku] (n) golden disk [Add to Longdo]
ゴールデントライアングル[, go-rudentoraianguru] (n) Golden Triangle (area near the borders of Burma, Thailand and Laos) [Add to Longdo]
ゴールデンハムスター[, go-rudenhamusuta-] (n) (See シリアンハムスター) golden hamster (Mesocricetus auratus); Syrian hamster [Add to Longdo]
ゴールデンバタフライフィッシュ;ブラックチークバタフライフィッシュ[, go-rudenbatafuraifisshu ; burakkuchi-kubatafuraifisshu] (n) bluecheek butterflyfish (Chaetodon semilarvatus); addis butterflyfish; golden butterflyfish; redlined butterflyfish [Add to Longdo]
ゴールデンバット[, go-rudenbatto] (n) golden bat [Add to Longdo]
ゴールデンモンキー[, go-rudenmonki-] (n) golden monkey [Add to Longdo]
ゴールデンライオンタマリン[, go-rudenraiontamarin] (n) golden lion tamarin (Leontopithecus rosalia) [Add to Longdo]
ゴールデンラインド・スパインフット;ゴールデンラインドスパインフット;ゴールデンラインドラビットフィッシュ[, go-rudenraindo . supainfutto ; go-rudenraindosupainfutto ; go-rudenraindorabittofis] (n) golden-lined spinefoot (Siganus lineatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); goldlined rabbitfish [Add to Longdo]
ゴールデンルール[, go-rudenru-ru] (n) golden rule [Add to Longdo]
ゴールデンレトリバー;ゴールデンレトリーバー[, go-rudenretoriba-; go-rudenretori-ba-] (n) golden retriever [Add to Longdo]
シリアンハムスター[, shirianhamusuta-] (n) (See ゴールデンハムスター) Syrian hamster (Mesocricetus auratus); golden hamster [Add to Longdo]
シルバーウィーク[, shiruba-ui-ku] (n) (col) (See ゴールデンウィーク) Silver Week (any long string of Japanese public holidays other than Golden Week) [Add to Longdo]
タキベラ[, takibera] (n) golden-spot hogfish (Bodianus perditio) [Add to Longdo]
ハワイアンクリーナーラス;レインボークリーナーラス;ゴールデンクリーナーラス;ハワイクリーナーラス[, hawaiankuri-na-rasu ; reinbo-kuri-na-rasu ; go-rudenkuri-na-rasu ; hawaikuri-na-ras] (n) Hawaiian cleaner wrasse (Labroides phthirophagus); rainbow cleaner wrasse; golden cleaner wrasse [Add to Longdo]
ヨーロッパ胸黒[ヨーロッパむなぐろ;ヨーロッパムナグロ, yo-roppa munaguro ; yo-roppamunaguro] (n) (uk) Eurasian golden plover (Pluvialis apricaria) [Add to Longdo]
レモンチョウチョウウオ[, remonchouchouuo] (n) dotted butterflyfish (Chaetodon semeion); decorated butterflyfish; golden butterflyfish [Add to Longdo]
一宿一飯[いっしゅくいっぱん, isshukuippan] (n) (being beholden to someone for a favor of) a night's lodging and a meal [Add to Longdo]
往にし[いにし, inishi] (adj-pn) olden-day; hidden in the past [Add to Longdo]
往んじ[いんじ, inji] (adj-pn) olden-day; hidden in the past [Add to Longdo]
黄金時代[おうごんじだい, ougonjidai] (n) Golden Age; (P) [Add to Longdo]
黄金週間[おうごんしゅうかん, ougonshuukan] (n) Golden Week (early-May holiday season in Japan) [Add to Longdo]
黄金色[こがねいろ, koganeiro] (n,adj-no) golden; gold-colored; gold-coloured; honey-colour [Add to Longdo]
黄金比[おうごんひ, ougonhi] (n) golden ratio (approx. 1.6180339887) [Add to Longdo]
黄金分割[おうごんぶんかつ, ougonbunkatsu] (n) (artistic) golden section [Add to Longdo]
黄金律[おうごんりつ, ougonritsu] (n) (See 金科玉条) The Golden Rule ("do unto others as you would have them do unto you") [Add to Longdo]
黄金率[おうごんりつ, ougonritsu] (n) golden mean [Add to Longdo]
奇貨可居;奇貨居くべし[きかおくべし, kikaokubeshi] (exp) You must seize every golden opportunity; Strike while the iron is hot; When you find a rare good buy, seize upon it for a future sale at a much higher price [Add to Longdo]
胸黒[むなぐろ;ムナグロ, munaguro ; munaguro] (n) (uk) Pacific golden plover (Pluvialis fulva) [Add to Longdo]
錦鶏[きんけい, kinkei] (n) golden pheasant [Add to Longdo]
[きん, kin] (n,n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf,ctr) (8) karat; carat; (P) [Add to Longdo]
金プラ;金ぷら;金麩羅[きんぷら(金ぷら;金麩羅);きんプラ(金プラ), kinpura ( kin pura ; kin fu ra ); kin pura ( kin pura )] (n) (1) (See 天麩羅) tempura made with egg yolk in the batter (hence golden colored); (2) (sl) gold plate [Add to Longdo]
金ボタン;金釦[きんボタン, kin botan] (n) (1) brass button; golden button; (2) male student (who would be wearing such a button) [Add to Longdo]
金印[きんいん, kin'in] (n) golden stamp (archeol) [Add to Longdo]
金科玉条[きんかぎょくじょう, kinkagyokujou] (n) (See 黄金律) golden rule (basic principle ensuring success in some activity) [Add to Longdo]
金冠[きんかん;こんかん(ok), kinkan ; konkan (ok)] (n) (1) (きんかん only) gold crown (tooth); (2) golden crown; coronet; crown made out of gold [Add to Longdo]
金言名句[きんげんめいく, kingenmeiku] (n) golden (wise) saying; aphorism; maxim [Add to Longdo]
金光明経[こんこうみょうきょう, konkoumyoukyou] (n) Golden Light Sutra [Add to Longdo]
金光明最勝王経[こんこうみょうさいしょうおうきょう, konkoumyousaishououkyou] (n) (See 金光明経) Golden Light Sutra (as translated into Chinese by the monk I Ching) [Add to Longdo]
金婚[きんこん, kinkon] (n) golden wedding [Add to Longdo]
金婚式[きんこんしき, kinkonshiki] (n) golden wedding (anniversary) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古代[gǔ dài, ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, ] ancient times; olden times, #4,628 [Add to Longdo]
金色[jīn sè, ㄐㄧㄣ ㄙㄜˋ, ] golden, #7,570 [Add to Longdo]
[diāo, ㄉㄧㄠ, / ] golden eagle, #9,306 [Add to Longdo]
良机[liáng jī, ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧ, / ] a good chance; a golden opportunity, #13,746 [Add to Longdo]
黄金周[huáng jīn zhōu, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄓㄡ, / ] Golden Week; refers to three 7-day holiday periods at New Year 春節|春节, Labor day 勞動節|劳动节, National day 國慶|国庆, #16,062 [Add to Longdo]
金黄[jīn huáng, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ, / ] golden yellow; golden, #16,602 [Add to Longdo]
[yīng, , / ] golden oriole, #16,814 [Add to Longdo]
盛世[shèng shì, ㄕㄥˋ ㄕˋ, ] a flourishing period; period of prosperity; a golden age, #17,721 [Add to Longdo]
鼎盛[dǐng shèng, ㄉㄧㄥˇ ㄕㄥˋ, ] flourishing; at its peak; a golden age, #24,166 [Add to Longdo]
黄鹤楼[Huáng hè lóu, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˋ ㄌㄡˊ, / ] the Yellow Crane Tower in Wuhan city (built in 223, burnt down in 1884, rebuilt in 1985); favored place of poet sages, who in legend arrived riding golden cranes; Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return, #24,267 [Add to Longdo]
旧时[jiù shí, ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ, / ] in former times; the olden days, #25,372 [Add to Longdo]
金球奖[Jīn qiú jiǎng, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] Golden Globe Award, #25,401 [Add to Longdo]
金马奖[Jīn mǎ jiǎng, ㄐㄧㄣ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] Golden Horse Film Festival and Awards, #29,929 [Add to Longdo]
受聘[shòu pìn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄣˋ, ] hired (for employment); invited (e.g. to lecture); engaged (for a task); (in olden times) betrothal gift from the groom's family, #31,146 [Add to Longdo]
金三角[Jīn sān jiǎo, ㄐㄧㄣ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ, ] Golden Triangle (Southeast Asia), #31,546 [Add to Longdo]
金瓶梅[Jīn píng méi, ㄐㄧㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄟˊ, ] Jinpingmei or the Golden Lotus (1617), Ming dynasty vernacular novel, formerly notorious and banned for its sexual content, #33,692 [Add to Longdo]
潘金莲[Pān Jīn lián, ㄆㄢ ㄐㄧㄣ ㄌㄧㄢˊ, / ] Pan Jinlian (name lit. Golden Lotus), heroine of Ming dynasty vernacular novel Jinpingmei or the Golden Lotus 金瓶梅, #37,092 [Add to Longdo]
金丝猴[jīn sī hóu, ㄐㄧㄣ ㄙ ㄏㄡˊ, / ] golden snub-nosed monkey (Rhinopithecus roxellana), #43,260 [Add to Longdo]
古时候[gǔ shí hou, ㄍㄨˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] in ancient times; in olden days, #47,436 [Add to Longdo]
黄金分割[huáng jīn fēn gē, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄈㄣ ㄍㄜ, / ] golden ratio; golden section, #51,331 [Add to Longdo]
会社[huì shè, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄜˋ, / ] a guild; (in olden times) an association such as a political party, religious group or trade guild; the Japanese word for company, #58,467 [Add to Longdo]
旧时代[jiù shí dài, ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] former times; the olden days, #58,513 [Add to Longdo]
一箭双雕[yī jiàn shuāng diāo, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨㄤ ㄉㄧㄠ, / ] lit. one arrow, two golden eagles (成语 saw); to kill two birds with one stone, #59,301 [Add to Longdo]
锦鸡[jǐn jī, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧ, / ] golden pheasant, #73,051 [Add to Longdo]
金乌[jīn wū, ㄐㄧㄣ , / ] Golden Crow; the sun; the three-legged golden crow that lives in the sun, #80,446 [Add to Longdo]
[huī, ㄏㄨㄟ, / ] pheasant; golden pheasant; variegated; to fly, #126,139 [Add to Longdo]
哈巴雪山[Hā bā xuě shān, ㄏㄚ ㄅㄚ ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ, ] Mt Haba (Nakhi: golden flower), in Lijiang 麗江|丽江, northwest Yunnan, #188,976 [Add to Longdo]
金角湾[Jīn jiǎo wān, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄠˇ ㄨㄢ, / ] Zolotoy Rog or Golden Horn Bay in Vladivostok (famous for its pollution), #218,842 [Add to Longdo]
金兰谱[jīn lán pǔ, ㄐㄧㄣ ㄌㄢˊ ㄆㄨˇ, / ] lit. directory of golden orchids; fig. genealogical record (esp. exchanged between sworn brothers), #675,794 [Add to Longdo]
康乾盛世[kāng qián shèng shì, ㄎㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥˋ ㄕˋ, ] booming and golden age of Qing dynasty (from Kang Xi to Qian Long emperors) [Add to Longdo]
往古[wǎng gǔ, ㄨㄤˇ ㄍㄨˇ, ] in former times; in olden days [Add to Longdo]
往岁[wǎng suì, ㄨㄤˇ ㄙㄨㄟˋ, / ] in former years; in olden days [Add to Longdo]
爱新觉罗[Ài xīn Jué luó, ㄞˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄛˊ, / ] Aisin gioro (Manchu: Golden clan); the Manchu surname of the Qing emperors [Add to Longdo]
昔日[xī rì, ㄒㄧ ㄖˋ, ] formerly; in olden days [Add to Longdo]
满城尽带黄金甲[Mǎn chéng jìn dài huáng jīn jiǎ, ㄇㄢˇ ㄔㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄚˇ, / 滿] Curse of the Golden Flower (2007), period drama movie by Zhang Yimou [Add to Longdo]
金帐汗国[jīn zhàng hàn guó, ㄐㄧㄣ ㄓㄤˋ ㄏㄢˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] Golden Horde (ancient state) [Add to Longdo]
金毛狗[jīn máo gǒu, ㄐㄧㄣ ㄇㄠˊ ㄍㄡˇ, ] golden retriever (dog breed); Cibotium barometz, asian tropical tree fern with hairy fronds, used in traditional Chinese medicine [Add to Longdo]
黄赤色[huáng chì sè, ㄏㄨㄤˊ ㄔˋ ㄙㄜˋ, / ] golden colored; yellow red [Add to Longdo]
黃金週[huáng jīn zhōu, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄓㄡ, ] Golden Week; refers to three 7-day holiday periods at New Year 春節|春节, Labor day 勞動節|劳动节, National day 國慶|国庆; also written 黃金周|黄金周 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中庸[ちゅうよう, chuuyou] mittlerer_Weg, goldene_Mitte [Add to Longdo]
金冠[きんかん, kinkan] goldene_Krone [Add to Longdo]
金色[こんじき, konjiki] golden [Add to Longdo]
金色[こんじき, konjiki] golden [Add to Longdo]
金色[こんじき, konjiki] golden [Add to Longdo]
金鎖[きんぐさり, kingusari] goldene_Kette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Olden \Old"en\, a.
   Old; ancient; as, the olden time. "A minstrel of the olden
   stamp." --J. C. Shairp.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Olden \Old"en\, v. i.
   To grow old; to age. [R.]
   [1913 Webster]
 
      She had oldened in that time.      --Thackeray.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top