Search result for

*fraud*

(273 entries)
(0.0044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fraud, -fraud-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fraud    [N] การโกง, See also: การหลอกลวง, การต้มตุ๋น, Syn. cheat, deception, trick
fraud    [N] คนหลอกลวง
defraud    [VT] โกง, See also: ฉ้อโกง, หลอก, Syn. cheat, swindle
defraud of    [PHRV] หลอกลวง, See also: ล่อให้, Syn. cheat out of
fraudulent    [ADJ] ซึ่งฉ้อโกง, See also: ซึ่งหลอกลวง, ซึ่งต้มตุ๋น, Syn. deceitful

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
per fraudem (L.)โดยกลฉ้อฉล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal fraudการกระทำที่ถือเป็นการฉ้อฉล [ดู constructive fraud] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statue of fraudsบัญญัติหนังสือสัญญา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
badges of fraudสิ่งที่ส่อเจตนาฉ้อฉล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mail fraudการฉ้อโกงโดยทางไปรษณีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealed fraudกลฉ้อฉลโดยปิดบังความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive fraudการกระทำที่ถือเป็นการฉ้อฉล [ดู legal fraud] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil fraudการโกงภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil fraudกลฉ้อฉล, การโกงภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellation of fraudulent actการเพิกถอนการฉ้อฉล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defraud๑. ฉ้อโกง (ก. อาญา)๒. ฉ้อฉล (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fraudกลฉ้อฉล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fraudกลฉ้อฉล [ดู cheat ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fraud, civilการโกงภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fraud, legalการกระทำที่ถือเป็นการฉ้อฉล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fraudulent actการฉ้อฉล [ดู cheat และ fraud ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fraudulent misrepresentationการแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
extrinsic fraudการหลอกลวงโดยปิดบังความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intrinsic fraudการกระทำอันเป็นการหลอกลวงศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Internet fraudการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Statute of fraudบทกฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อฉล [เศรษฐศาสตร์]
Bank fraudการฉ้อโกงของธนาคาร [TU Subject Heading]
Check fraudการฉ้อโกงเช็ค [TU Subject Heading]
Credit card fraudการฉ้อโกงบัตรเครดิต [TU Subject Heading]
Fraudการฉ้อโกง [TU Subject Heading]
Fraudความผิดฐานฉ้อโกง [TU Subject Heading]
Fraud investigationการสืบสวนการฉ้อโกง [TU Subject Heading]
Fraudulent conveyancesการโอนทรัพย์สินโดยฉ้อฉล [TU Subject Heading]
Intetnet fraudการฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Securities fraudการฉ้อโกงหลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Trials (Fraud)การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อโกง) [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defraud(ดิฟรอด') vt. โกง,ฉ้อโกง., See also: defraudation n. ดูdefraud defrauder n. ดูdefraud, Syn. dupe
fraud(ฟรอด) n. การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,เล่ห์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ของปลอม, Syn. deception,deceit,guile
fraudulent(ฟรอ'จะเลินทฺ) adj. หลอกลวง,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล., See also: fraudulence,fraudulency n., Syn. sham

English-Thai: Nontri Dictionary
defraud(vt) โกง,คดโกง,ฉ้อโกง
fraud(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอกลวง,ความเท็จ,นักต้มตุ๋น
fraudulent(adj) เท็จ,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล,หลอกลวง,ต้มตุ๋น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง Rebecca (1940)
Checked out funny claims, frauds... the usual kind of thing.ต้องตรวจสอบการเคลมประกัน การโกง อะไรเทือกนั้น In the Mouth of Madness (1994)
I'm not suggesting that you're lying... that you're about to file a fraudulent claim... but forgive me if this sounds... a little bit like bullshit to me.ผมไม่ได้ทึกทักเอาว่าคุณกำลังโกหกผม เพื่อคุณจะได้เคลมประกัน ลูกค้ารายใหญ่ของผมหรอกนะ แต่ผมต้องขอโทษด้วย ถ้าผมทำเสียง In the Mouth of Madness (1994)
Yeah. I bust frauds, I bust phonies... and, yeah, I love it.ใช่ ผมชอบกัด ผมชอบจิก In the Mouth of Madness (1994)
We thought he was a holy man, but he was a fraud, power-mad and dangerous.เราคิดว่าเขาเป็นนักบวช แต่ว่าเขาเป็นนักต้มตุ๋น อำนาจอันร้ายกาจและอันตราย Anastasia (1997)
You committed fraud. Listen you're in a lot of trouble. I can get you out of here.นายปลอมตัวเข้ามา ฟังนะ นายจะมีปัญหาตามมาอีกมาก, วินเซนด์ ฉันต้องเอานายออกไปจากที่นี่ Gattaca (1997)
This is a fraud!นี่มันการต้มตุ๋น ! Ringu (1998)
Which I think would interest the I.R.S., since it technically constitutes fraud.ผมว่าผมสน I.R.S. ที่เป็นกลไกเปิดโปงการฉ้อฉล American Beauty (1999)
Who thought fraud would be one of her buttons?ใครมันจะไปนึก ว่าคนขีฉ้อจะเป็นสิ่งที่เธอไม่โอเค Death Has a Shadow (1999)
Compared to that, welfare fraud doesn't even matter.เทียบกันแล้ว ยักยอกเงินสวัสดิการน่ะ เรื่องเล็กไปเลย Death Has a Shadow (1999)
I know! I'm a fraud!ฉันรู้ ฉันเป็นคนหลอกลวง Legally Blonde (2001)
You're a fraud.หลอกกันนี่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
We've been a fraud for a long time, Mary.แมรี่,เราหลอกตัวเองกันมานานแล้ว 21 Grams (2003)
General Electric was guilty of defrauding the federal government and paid $9.5 million in criminal fines.เจเนรัล อิเล็กตริก มีความผิด ในข้อหาหลอกลวงรัฐบาลสหรัฐฯ และต้องจ่ายค่าปรับ 9.5 ล้านเหรียญ The Corporation (2003)
Theft, robbery, fraud, taxes?หัวขโมย การชิงทรัพย์ ที่เท็กเซ็ส? Ladder 49 (2004)
- For fraud!ฐานหลอกลวง 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
- Fraud?-หลอกลวงเหรอ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Priors for forgery, embezzlement, fraud and theft.คุณยืนยันว่า กระสุนนี้ได้มาจากบ้านใช่ไหม Lost Son (2004)
Fraud, theft, embezzlement.ฉันอาจเข้ากับดักของมิเดิลบรูก ด้วยการทะเลาะกับคุณอย่างนั้น Lost Son (2004)
City got on him about fraud and whatnot.ทางการจับได้ว่า เขาปลอมแปลง อะไรพวกนั้น Four Brothers (2005)
- Fraud!- ไอ้ตัวปลอม! V for Vendetta (2005)
This is your first marriage fraud investigations?นี่เป็นการสืบคดีแต่งงานกำมะลอครั้งแรกของเธอสินะ? Innocent Steps (2005)
That's a sure marriage fraud case. Take a good look at them.นี่ต้องเป็นคดีแต่งกำมะลอแน่ ดูพวกเขาให้ดีสิ Innocent Steps (2005)
It's a special inspection period for marriage frauds.นี่เป็นการตรวจสอบพิเศษของการแต่งงานหลอกลวง Innocent Steps (2005)
This is employment application fraud and it's an out and out scamใบสมัครงานนี่ โกหกปลิ้นปล้อนทั้งเพ เป็นคนขี้โกหกหรือไงเราน่ะ Always - Sunset on Third Street (2005)
Nickel-and-dime stuff. Divorces, insurance fraud.ซึ่งไม่ใช่คนสำคัญอะไรนัก พ่อหม้าย หลอกเอาเงินประกัน Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Taking personal capital gains under the church's tax shelter... well, that would be fraud, wouldn't it, Your Excellency?การยักยอกเงินรัฐภายใต้ชื่อภาษีบำรุงศาสนา เค้าเรียกว่า การฉ้อราษฎร์บังหลวง ใช่มั้ยครับ พระคุุณเจ้า? Pilot (2005)
So to answer you, Harry, yes we do see a reasonable level of fraud loss as a cost of doing business....เราเห็นระดับความสมเหตุสมผลของการสูญเสียจากการโกง ในขณะที่กำลังทำธุรกิจ Firewall (2006)
Fraud loss is inevitable pass it on to the customers as the cost of doing business....ส่งมันไปให้ลูกค้า ในขณะที่ราคาก็กำลังทำธุรกิจของมัน Firewall (2006)
Put him on trial for fraud.จับมันข้อหาหลอกลวงประชาชน The Illusionist (2006)
- First, we have to show it is fraud. - Then do it.- คงต้องพิสูจน์ว่าหลอกหรือไม่เสียก่อน- ก็ทำสิ The Illusionist (2006)
- Oh, well, we'll start with fraud.- เริ่มด้วยข้อหาหลอกลวงประชาชน The Illusionist (2006)
I've explained it, so it can't be fraud.จะว่าหลอกลวงไม่ได้ The Illusionist (2006)
I am a fraud.เป็นแค่นักต้มตุ๋น Open Water 2: Adrift (2006)
My dad has been implicated in a fraud case.พ่อของผมเข้าไปพัวพัน การฉ้อโกง Dasepo Naughty Girls (2006)
If they force you to change a scientific conclusion, it's a form of science fraud by them.ถ้าเขาบังคับให้คุณเปลี่ยนแปลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ มันก็คือการฉ้อฉลทางวิทยาศาสตร์แบบหนึ่งนั่นเอง An Inconvenient Truth (2006)
You think credit-Card fraud is easy?คิดว่าทำบัตรปลอมง่ายนักรึไง The Usual Suspects (2006)
Credit-Card fraud, breaking and entering.บัตรเครดิตปลอม แล้วก็บุกรุก The Usual Suspects (2006)
You've committed a fraud.นี่เธอหลอกเขามาตั้งนานนะ 200 Pounds Beauty (2006)
That was hideous.I feel like a fraud.นั่นมันแย่มาก ฉันรู้สึกกำลังแย่ A Change Is Gonna Come (2007)
And I think they hate me.And now I'm a fraud.และฉันว่าพวกเขาเกลียดฉันและตอนนี่ฉันก็ตกอับด้วย A Change Is Gonna Come (2007)
Now go be A...fraud somewhere else.ทีนี้ ไปตกอับที่ไหนก็ไป A Change Is Gonna Come (2007)
This award is fraud!รางวัลนี้เป็นเรื่องหลอกลวง! Om Shanti Om (2007)
It's fraud.มันเป็นการฉ้อโกงนะ Bang, Bang, Your Debt (2007)
I think I will miss you Most of all,Ridiculously old fraud.ผมคิดว่าคงจะคิดถึงคุณมากกับเรื่องการโกงน่าขันนั่น 97 Seconds (2007)
I defrauded a major corporation.ผมโกงบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่ง Ratatouille (2007)
Nothing but an arrant fraud, concocted from piss and ink.มันก็แค่ยาปลอม ที่ผสมขึ้นจากฉี่และหมึก Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Because not every man is a fraud and selfish like you.เพราะผู้ชายทุกคนไม่เห็นแก่ตัว และโกหกเหมือนคุณ Heyy Babyy (2007)
Jamal Malik was last night arrested on suspicion of fraud.จามาล มาลิคได้ถูกสอบปากคำด้วยข้อสงสัยว่าทุจริต Slumdog Millionaire (2008)
- They're frauds.-ไม่ใช่ของฉัน Eiga: Kurosagi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fraudPlease beware of fraudulent emails.
fraudPlease exercise every caution against cowboy salesmen of water purifiers and fraudulent-test sales.
fraudRecently there have been a lot of nasty incidents with fraud.
fraudShe defrauded me of my property.
fraudShe is guilty of fraud.
fraudThe FTC nailed down new evidence in the fraud investigation.
fraudThe old woman fell an easy prey to the fraud.
fraudThe plan was a masterpiece of fraud.
fraudTo my knowledge, he has not been involved in the fraud scheme.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักต้ม    [N] swindler, See also: cheat, tricker, imposter, fraud, Syn. นักต้มตุ๋น, Example: อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กว้างขวาง ดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายของนักก่อกวน นักต้ม และอาชญากร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หากินในทางหลอกลวงผู้อื่น, Notes: (ปาก)
นักต้มตุ๋น    [N] swindler, See also: cheat, trickster, imposter, fraud, con man, shark, Syn. มิจฉาชีพ, นักต้ม, Example: นักต้มตุ๋นพวกหนึ่งโกงเอาเงินเขาไปพันบาท, Thai definition: ผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังทรัพย์สินเงินทอง
คดโกง    [V] swindle, See also: cheat, defraud, Syn. โกง, ฉ้อโกง, Ant. ตรง, สุจริต, Example: ข้าราชการที่ดีต้องไม่คดโกงต่อหน้าที่และบ้านเมือง, Thai definition: ไม่ซื่อตรง
คอรัปชั่น    [V] corrupt, See also: cheat, gull, dishonest, defraud, swindle, Syn. โกง, กินสินบน, ฉ้อราษฎร์บังหลวง, Example: คนที่อยากมีฐานะมั่นคงทางเศรษฐกิจอาจมานะบากบั่นสร้างตัวหรืออาจคอรัปชั่นในหน้าที่ราชการก็ได้, Notes: (อังกฤษ)
คอรัปชั่น    [N] corruption, See also: dishonesty, defraudation, swindle, Syn. การฉ้อราษฎร์บังหลวง, การกินสินบน, Example: รัฐมนตรีคนหนึ่งพูดถึงเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นในวงการรัฐบาลระหว่างมีการอภิปรายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Notes: (อังกฤษ)
สกปรก    [ADJ] dirty, See also: dishonest, crooked, fraudulent, unscrupulous, unsporting, Ant. สะอาด, Example: เขาเชื่อว่าเจ้านายของเขาไม่ได้หาเสียงด้วยวิธีสกปรกอย่างที่ใครๆ กล่าวหา, Thai definition: ที่ไม่บริสุทธิ์, ต่ำช้า น่ารังเกียจ
กลลวง    [N] fraud, See also: swindle, Syn. กลโกง, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เขาได้ฉวยโอกาสนี้เพื่อหยุดยั้งกลลวงของหัวหน้าเผ่า, Thai definition: เลห์เหลี่ยมที่ทำให้หลงหรือทำให้เข้าใจผิดเพื่อให้เสียเปรียบ
ตลบตะแลง    [ADV] deceitfully, See also: fraudulently, perfidiously, treacherously, craftily, cunningly, trickily, Syn. ปลิ้นปล้อน, กลับกลอก, สับปลับ, Example: หล่อนเป็นคนพูดจาตลบตะแลงเชื่อถือไม่ได้, Thai definition: อย่างพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
ตุ๋น    [V] swindle, See also: deceive, trick, dupe, hoodwink, cheat, bamboozle, gull, defraud, Syn. ต้ม, ต้มตุ๋น, หลอกลวง, หลอก, คดโกง, โกง, Example: เจ้าของบ้านถูกแก๊ง18มงกุฎใช้เล่ห์เหลี่ยมตุ๋นเงินไปอีกจำนวนโข, Thai definition: หลอกลวงเอาไปแทบหมดตัว, Notes: (จีน)
ฉ้อ    [V] defraud, See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off, Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, Ant. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, Example: คนเป็นข้าราชการต้องไม่ฉ้อไม่โกงกิน ชาติถึงจะเจริญ
ฉ้อโกง    [V] defraud, See also: embezzle, rook, cheat, fleece, gyp, swindle, rip off, Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, ลวง, Ant. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, Example: ชาวอาทิตย์อุทัยกลุ่มหนึ่งฉ้อโกงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศเยอรมันเป็นจำนวนมหาศาล
ฉ้อโกง    [ADJ] fraudulent, Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, Ant. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, Example: ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงในธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การหลบหนีหมายจับจากกรมตำรวจอยู่แคนาดา
ฉ้อฉล    [ADJ] deceptive, See also: fraudulent, dishonest, Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง, Ant. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต, Example: ประเทศไทยมีกระบวนการทางสังคมที่สามารถลงโทษกลุ่มคนฉ้อฉลเหล่านี้ได้
ฉ้อฉล    [V] defraud, See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off, Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง, Ant. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต, Example: ครั้งนี้ทั้งรัฐมนตรีและคนสนิทร่วมกันฉ้อฉลคอร์รัปชั่นครั้งมโหฬาร, Thai definition: ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้เขาหลงผิด
ยักยอก    [V] embezzle, See also: defraud, swindle, dupe, trick, thieve, misappropriate, peculate, pilfer, corrupt, cheat, Syn. ฉ้อ, โกง, ยักแยก, ยัก, Example: มูลค่าของเพชรที่ สีกากี ผู้มีอำนาจอาศัยช่องว่างยักยอกเอาไปนั้น มูลค่าถึงเกือบ 400 ล้านบาท, Thai definition: เอาทรัพย์ของผู้อื่นที่อยู่ในความดูแลรักษาของตนไปโดยทุจริต
กลฉ้อฉล    [N] trick, See also: swindle, trickery, deception, cheat, fraud, scam, deceit, Example: ในการแข่งขันกันทางด้านการค้ามีกลฉ้อฉลกันหลายวิธี, Thai definition: กลลวง, กลโกง
กลโกง    [N] trick, See also: swindle, trickery, deception, cheat, fraud, scam, deceit, Example: พนักงานขายบางคนมีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงสารพัดเพื่อให้ขายของได้
การโกง    [N] cheating, See also: fraud, swindle, Syn. การคด, การฉ้อฉล, Example: การโกงเงินเพื่อนบ้านทำให้เขาถูกตำรวจจับ
การต้ม    [N] deceit, See also: fraud, cheat, deception, deceiving, Syn. การต้มตุ๋น, การหลอกลวง, การโกง, Example: การต้มของเขาทำให้ฉันต้องเสียเงินทองไปมากมาย
โกงเงิน [V] swindle, See also: embezzle, defraud, deceive, Syn. ฉ้อฉล, ทุจริต, ฉ้อโกง, คดโกง, Example: เขาโกงเงินหลวงไปหลายล้านบาท
โกง [V] cheat, See also: swindle, defraud, embezzle, deceive, Syn. คด, ฉ้อฉล, ทุจริต, ฉ้อโกง, คดโกง, Ant. ซื่อสัตย์, Example: นักฟุตบอลจากทีมA โกงนักฟุตบอลจากทีมB อย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: ใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง
ทุจริต    [ADJ] dishonest, See also: crooked, underhanded, venal, fraudulent, Syn. ไม่ซื่อตรง, มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่ซื่อสัตย์, Ant. สุจริต, ซื่อสัตย์, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบแดง[n. exp.] (bai daēng) FR: exclusion pour fraude électorale [f]
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อฉล[adj.] (chøchon) EN: deceptive ; fraudulent ; dishonest   
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[adj.] (chøkōng) EN: fraudulent   FR: frauduleux
การฉ้อโกง[n.] (kān chøkōng) EN: fraud   FR: escroquerie [f] ; fraude [f]
การฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ต[n. exp.] (kān chøkōng thāng intoēnet) EN: Internet fraud   FR: fraude sur internet [f]
การหลอกลวง[n.] (kān løklūang) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation   FR: fraude [f]
การหนีภาษี[n. exp.] (kān nī phāsī) EN: tax evasion ; fraudulent tax evasion   
ขี้ฉ้อ[adj.] (khīchø) EN: fraudulent ; swindled ; sly   FR: frauduleux ; en cachette
ขี้ฉ้อกลางเมือง[v. exp.] (khīchø klāngmeūang) EN: defraud the public   
ขี้โกง[adj.] (khīkōng) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing   FR: tricheur ; fraudeur ; malhonnête ; rusé
ขี้โกงมะโรงมะเส็ง[adj.] (khīkōng marōng masaeng) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing   
คนโกง[n.] (khonkōng) EN: swindler   FR: tricheur [m] ; tricheuse [f] ; fraudeur [m] ; fraudeuse [m] ; escroc [f]
กลฉ้อฉล[n.] (konchøchon) EN: fraud ; trick   
โกง[v.] (kōng) EN: cheat ; swindle ; embezzle ; defraud   FR: frauder ; tricher ; friponner (vx)
โกง[adj.] (kōng) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked   FR: frauduleux
กลโกง[n. exp.] (kon kōng) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit   
ลักลอบ[v.] (lakløp) EN: sneak ; smuggle   FR: passer en fraude ; entrer furtivement
เล่ห์เพทุบาย[v. exp.] (lē phēthubāi) EN: fraud   FR: frauder
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceice ; delude ; dupe ; defraud ; cheat   FR: décevoir ; frustrer ; berner ; faire marcher
นักปลอมเช็ค[] (nak pløm chek) EN: cheque fraudster ; check fraudster (Am.)   
โทษฐานฉ้อโกง[n. exp.] (thōt thān chøkōng) EN: conviction for fraud   
ทุจริต[adj.] (thutjarit) EN: dishonest ; fraudulent ; crooked ; venal ; underhand = underhanded (Am.)   FR: malhonnête ; déloyal
ตกทอง[v. exp.] (tok thøng) EN: defraud using phony gold   
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink   FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat   FR: détourner des fonds

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAUD    F R AO1 D
FRAUDS    F R AO1 D Z
DEFRAUD    D AH0 F R AO1 D
FRAUDSTER    F R AO1 D S T ER0
ANTIFRAUD    AE1 N T IY0 F R AA2 D
DEFRAUDED    D AH0 F R AO1 D AH0 D
ANTIFRAUD    AE1 N T AY0 F R AA2 D
DEFRAUDING    D AH0 F R AO1 D IH0 NG
FRAUDSTERS    F R AO1 D S T ER0 Z
FRAUDULENT    F R AO1 JH AH0 L AH0 N T
FRAUDSTER'S    F R AO1 D S T ER0 Z
FRAUDULENTLY    F R AO1 D UW0 L AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fraud    (n) (f r oo1 d)
frauds    (n) (f r oo1 d z)
defraud    (v) (d i1 f r oo1 d)
defrauds    (v) (d i1 f r oo1 d z)
defrauded    (v) (d i1 f r oo1 d i d)
defrauding    (v) (d i1 f r oo1 d i ng)
fraudulent    (j) (f r oo1 d y u l @ n t)
fraudulently    (a) (f r oo1 d y u l @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrügerei {f} | Betrügereien {pl}fraudulence | fraudulences [Add to Longdo]
Betrug {m}; Etikettenschwindel {m} | Betrügereien {pl}fraud | frauds [Add to Longdo]
Betrugsversuch {m}attempted fraud [Add to Longdo]
Computerbetrug {m}; Computerkriminalität {f}computer fraud [Add to Longdo]
Postbetrug {m}mail fraud [Add to Longdo]
Schwindler {m}; Hochstapler {m}frauds [Add to Longdo]
Steuerhinterzieher {m}defrauder [Add to Longdo]
Steuerhinterziehung {f}tax fraud; tax evasion [Add to Longdo]
Versicherungsbetrug {f}insurance fraud [Add to Longdo]
Vortäuschung {f}; Vorspiegelung {f} | Vortäuschungen {pl} | unter Vortäuschung falscher Tatsachen; unter Vorspiegelung falscher Tatsachen | Vorspiegelung falscher Tatsachenpretence; pretense [Am.] | pretences; pretenses [Am.] | under false pretences | fraud representation [Add to Longdo]
betrügen (um) [jur.] | betrügend | betrogen | betrügt | betrogto defraud (of) | defrauding | defrauded | defrauds | defrauded [Add to Longdo]
betrügerischfraudulent [Add to Longdo]
betrügerisch {adv}fraudulently [Add to Longdo]
erschleichen | erschleichend | erschleicht | erschlichto obtain by fraud | obtaining by fraud | obtains by fraud | obtained by fraud [Add to Longdo]
hintergehen | hintergehend | hintergangento defraud | defrauding | defrauded [Add to Longdo]
jdn. arglistig täuschento practise a fraud on someone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud [Add to Longdo]
ぺてん[, peten] (n) fraud; swindle [Add to Longdo]
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat [Add to Longdo]
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress [Add to Longdo]
ナイジェリア詐欺[ナイジェリアさぎ, naijieria sagi] (n) Nigerian fraud; 419 fraud [Add to Longdo]
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
ピルトダウン人[ピルトダウンじん, pirutodaun jin] (n) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) [Add to Longdo]
ワンクリック詐欺[ワンクリックさぎ, wankurikku sagi] (n) one-click fraud (online fraud and extortion technique often used by spammers) [Add to Longdo]
ワン切り詐欺[ワンぎりさぎ, wan girisagi] (n) one-ring fraud [Add to Longdo]
悪徳サイト[あくとくサイト, akutoku saito] (n) (See 悪徳) fraudulent site [Add to Longdo]
悪徳商法[あくとくしょうほう, akutokushouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods [Add to Longdo]
横領罪[おうりょうざい, ouryouzai] (n) fraudulent appropriation [Add to Longdo]
架空請求詐欺[かくうせいきゅうさぎ, kakuuseikyuusagi] (n) fraud based on demanding payment for false claims or non-existent bills [Add to Longdo]
開運商法[かいうんしょうほう, kaiunshouhou] (n) (See 霊感商法) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck [Add to Longdo]
甘い話;うまい話[うまいはなし, umaihanashi] (n) too good to be true stories (offers) (e.g. scams and frauds) [Add to Longdo]
欺瞞者[ぎまんしゃ, gimansha] (n) deceiver; a fraud [Add to Longdo]
欺瞞的[ぎまんてき, gimanteki] (adj-na) deceptive; fraudulent [Add to Longdo]
欺罔[きもう;きぼう;ぎもう(ok), kimou ; kibou ; gimou (ok)] (n,vs) deception; defrauding someone; fooling someone; swindling; false pretences [Add to Longdo]
金融詐欺[きんゆうさぎ, kinyuusagi] (n) financial fraud [Add to Longdo]
詐害[さがい, sagai] (n) (1) fraud; (vs) (2) to defraud [Add to Longdo]
詐欺[さぎ, sagi] (n,adj-no) fraud; swindle; graft; (P) [Add to Longdo]
詐欺罪[さぎざい, sagizai] (n) (the crime of) fraud [Add to Longdo]
詐取[さしゅ, sashu] (n,vs) exploitation; fraud; swindle; (P) [Add to Longdo]
似非者[えせもの, esemono] (n) sham; fraud; counterfeit; impostor; pretender [Add to Longdo]
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P) [Add to Longdo]
証券詐欺[しょうけんさぎ, shoukensagi] (n) securities fraud [Add to Longdo]
振り込め詐欺[ふりこめさぎ, furikomesagi] (n) remittance fraud; bank transfer scam [Add to Longdo]
成り済まし;成りすまし[なりすまし, narisumashi] (n) (1) {comp} identity fraud; forgery (e.g. of email); (2) a masquerade [Add to Longdo]
盗用[とうよう, touyou] (n,vs) embezzlement; fraudulent use; plagiarism; (P) [Add to Longdo]
如何様[いかよう, ikayou] (adv,n,adj-no) (uk) fraud; trickery; counterfeit [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) [Add to Longdo]
不正会計[ふせいかいけい, fuseikaikei] (n) accounting fraud; irregular accounting [Add to Longdo]
不正表示[ふせいひょうじ, fuseihyouji] (n) mislabeling; false labeling; deceptive labeling; fraudulent labeling [Add to Longdo]
不正融資[ふせいゆうし, fuseiyuushi] (n) fraudulent loans [Add to Longdo]
問題商法[もんだいしょうほう, mondaishouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods [Add to Longdo]
霊感商法[れいかんしょうほう, reikanshouhou] (n) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck [Add to Longdo]
霊視商法[れいししょうほう, reishishouhou] (n) fraudulent sale of exorcism services (to people led to believe that they are possessed by evil spirits) [Add to Longdo]
瞞着[まんちゃく, manchaku] (n,vs) deception; cheating; trickery; fraud [Add to Longdo]
騙り[かたり, katari] (n) swindle; fraud [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiān, ㄑㄧㄢ, ] thousand (banker's anti-fraud numeral) [Add to Longdo]
[wǔ, ˇ, ] squad of five soldiers; to associate with; five (banker's anti-fraud numeral); surname Wu [Add to Longdo]
作假[zuò jiǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄚˇ, ] to counterfeit; to falsify; to cheat; to defraud; fraudulent; to behave affectedly [Add to Longdo]
作弊[zuò bì, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, ] fraud; to cheat; to plagiarize [Add to Longdo]
[bǎi, ㄅㄞˇ, ] hundred (banker's anti-fraud numeral) [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] a fraudulent price [Add to Longdo]
[sān, ㄙㄢ, / ] three (banker's anti-fraud numeral) [Add to Longdo]
叁拾[sān shí, ㄙㄢ ㄕˊ, / ] thirty (in banker's anti-fraud numerals) [Add to Longdo]
[kēng, ㄎㄥ, ] pit; to defraud [Add to Longdo]
[yī, , ] Japanese variant of 壹 banker's anti-fraud numeral one [Add to Longdo]
[yī, , ] one (banker's anti-fraud numeral) [Add to Longdo]
大写[dà xiě, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄝˇ, / ] capital letters; block letters; banker's anti-fraud numerals 壹, 貳|贰, 叄|叁, 肆, 伍, 陸|陆, 柒, 捌, 玖, 拾, 佰, 仟 [Add to Longdo]
套取[tào qǔ, ㄊㄠˋ ㄑㄩˇ, ] to acquire fraudulently; an illegal exchange [Add to Longdo]
套换[tào huàn, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] to change (currency) illegally; fraudulent exchange [Add to Longdo]
套购[tào gòu, ㄊㄠˋ ㄍㄡˋ, ] a fraudulent purchase; to buy up sth illegally [Add to Longdo]
宿弊[sù bì, ㄙㄨˋ ㄅㄧˋ, 宿] long-standing abuse; continuing fraud [Add to Longdo]
弄虚作假[nòng xū zuò jiǎ, ㄋㄨㄥˋ ㄒㄩ ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] to practise fraud (成语 saw); by trickery [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] detriment; fraud; harm; defeat [Add to Longdo]
[yī, , ] archaic variant of 壹 banker's anti-fraud numeral one [Add to Longdo]
[èr, ㄦˋ, ] archaic variant of 貳|贰, banker's anti-fraud numeral two [Add to Longdo]
[sān, ㄙㄢ, ] archaic variant of 叄|叁, banker's anti-fraud numeral three [Add to Longdo]
[èr, ㄦˋ, ] Japanese variant of 貳|贰, banker's anti-fraud numeral two [Add to Longdo]
弥封[mí fēng, ㄇㄧˊ ㄈㄥ, / ] to sign across the seal (as a precaution against fraud) [Add to Longdo]
徇私舞弊[xùn sī wǔ bì, ㄒㄩㄣˋ ㄙ ˇ ㄅㄧˋ, ] bribery and fraud (成语 saw) [Add to Longdo]
[niàn, ㄋㄧㄢˋ, ] to read aloud; twenty (banker's anti-fraud numeral corresponding to 廿) [Add to Longdo]
[shí, ㄕˊ, ] to pick up; ten (banker's anti-fraud numeral) [Add to Longdo]
[bā, ㄅㄚ, ] eight (banker's anti-fraud numeral); split [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] seven (banker's anti-fraud numeral) [Add to Longdo]
营私舞弊[yíng sī wǔ bì, ˊ ㄙ ˇ ㄅㄧˋ, / ] fraudulent personal gain (成语 saw); to engage in corrupt practice [Add to Longdo]
[jiǔ, ㄐㄧㄡˇ, ] black jade; nine (banker's anti-fraud numeral) [Add to Longdo]
盗取[dào qǔ, ㄉㄠˋ ㄑㄩˇ, ] to steal (including identity theft, credit card fraud or theft of computer account); to misappropriate [Add to Longdo]
碰磁[pěng cí, ㄆㄥˇ ㄘˊ, ] a currently widespread fraud in PRC involving deliberately crashing cars then demanding compensation [Add to Longdo]
碰磁人[pèng cí rén, ㄆㄥˋ ㄘˊ ㄖㄣˊ, ] person involved in a currently widespread fraud in PRC called 碰磁, consisting of crashing cars then demanding compensation [Add to Longdo]
碰磁儿[pèng cí r, ㄆㄥˋ ㄘˊ ㄖ˙, / ] a currently widespread fraud in PRC involving deliberately crashing cars then demanding compensation [Add to Longdo]
[sì, ㄙˋ, ] four (banker's anti-fraud numeral); market [Add to Longdo]
肆拾[sì shí, ㄙˋ ㄕˊ, ] forty (in banker's anti-fraud numerals) [Add to Longdo]
舞弊[wǔ bì, ˇ ㄅㄧˋ, ] fraud [Add to Longdo]
虚报[xū bào, ㄒㄩ ㄅㄠˋ, / ] to misreport; fraudulent report [Add to Longdo]
讹诈[é zhà, ㄜˊ ㄓㄚˋ, / ] extort under false pretences; blackmail; bluff; defraud [Add to Longdo]
诈骗[zhà piàn, ㄓㄚˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] to defraud; to swindle; to blackmail [Add to Longdo]
诈骗罪[zhà piàn zuì, ㄓㄚˋ ㄆㄧㄢˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] fraud [Add to Longdo]
诓骗[kuāng piàn, ㄎㄨㄤ ㄆㄧㄢˋ, / ] to defraud; to swindle [Add to Longdo]
[èr, ㄦˋ, / ] two (banker's anti-fraud numeral) [Add to Longdo]
貳拾[èr shí, ㄦˋ ㄕˊ, ] twenty (in banker's anti-fraud numerals) [Add to Longdo]
[kēng, ㄎㄥ, ] pit; to defraud [Add to Longdo]
[liù, ㄌㄧㄡˋ, / ] six (banker's anti-fraud numeral) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fraud \Fraud\ (fr[add]d), n. [F. fraude, L. fraus, fraudis;
   prob. akin to Skr. dh[=u]rv to injure, dhv[.r] to cause to
   fall, and E. dull.]
   1. Deception deliberately practiced with a view to gaining an
    unlawful or unfair advantage; artifice by which the right
    or interest of another is injured; injurious stratagem;
    deceit; trick.
    [1913 Webster]
 
       If success a lover's toil attends,
       Few ask, if fraud or force attained his ends.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) An intentional perversion of truth for the purpose
    of obtaining some valuable thing or promise from another.
    [1913 Webster]
 
   3. A trap or snare. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To draw the proud King Ahab into fraud. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Constructive fraud} (Law), an act, statement, or omission
    which operates as a fraud, although perhaps not intended
    to be such. --Mozley & W.
 
   {Pious fraud} (Ch. Hist.), a fraud contrived and executed to
    benefit the church or accomplish some good end, upon the
    theory that the end justified the means.
 
   {Statute of frauds} (Law), an English statute (1676), the
    principle of which is incorporated in the legislation of
    all the States of this country, by which writing with
    specific solemnities (varying in the several statutes) is
    required to give efficacy to certain dispositions of
    property. --Wharton.
 
   Syn: Deception; deceit; guile; craft; wile; sham; strife;
     circumvention; stratagem; trick; imposition; cheat. See
     {Deception}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top