Search result for

*eliminate*

(159 entries)
(0.0685 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: eliminate,-eliminate-, *eliminate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eliminate    [VT] ขจัด, See also: กำจัด, ถอนราก, Syn. get rid of, take out
eliminate    [VT] ทำให้แพ้, See also: ทำให้แพ้จึงถูกคัดออก
eliminate from    [PHRV] กำจัดไปจาก, See also: ขจัดไปจาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eliminateกำจัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eliminate(อิลิม'มะเนท) vt. ขจัด,กำจัด,คัดออก,ขับไล่,ทำลาย,ลบทิ้ง,ขับออก, See also: eliminability n. ดูeliminate eliminable adj. ดูeliminate eliminator n. ดูeliminate

English-Thai: Nontri Dictionary
eliminate(vt) ขจัด, ขับไล่,ตัดทิ้ง,ลบทิ้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The first step towards changing our status is to eliminate this difference between us."ก้าวแรกในการเปลี่ยนสถานภาพของเรา คือขจัดความแตกต่างนี้เสีย Gandhi (1982)
Every new weapon, including chemical warfare, has been used to eliminate these people.ด้วยอาวุธทุกรูปแบบ รวมทั้งใช้อาวุธเคมี เพื่อกำจัดพวกเขา Rambo III (1988)
Eliminate the American conspirators."กำจัด ผู้สมรู้ร่วมคิดชาวอเมริกัน." Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I want to kill him, I want to hurt him, and I want to eliminate him now!ฉันอยากจะฆ่ามัน ฉันอยากทำให้มันเจ็บปวด และอยากจะกำจัดมันซะตอนนี้ Mannequin: On the Move (1991)
He has to be totally eliminatedเขาจะต้องยกเลิกทั้งหมด GTO (1999)
So a T-X was sent back through time to eliminate your lieutenants.T-X ถูกส่งย้อนเวลา เพื่อกำจัดท่านผู้กอง Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
You are the eventuality of an anomaly, which despite my sincerest efforts I've been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision.คุณคือผลลัพธ์ของความผิดพลาด ซึ่งแม้ผมจะพยายามอย่างที่สุดแล้ว ก็ไม่สามารถจะกำจัดมันออกไป จนเหลือแต่สมการที่ลงตัวได้ The Matrix Reloaded (2003)
It's time to pull out our swords and eliminate the bad wolf!มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาจริงแล้ว เราต้องขับไล่หมาป่าที่เลวร้ายออกไปซะ Crazy First Love (2003)
Well, at least I can eliminate the guys.เอาล่ะ อย่างน้อยผมก็ตัดผู้ชายออกไปแล้วส่วนหนึ่ง A Cinderella Story (2004)
And besides, you just eliminated about 50 percent of the girls in our class.และอีกอย่าง คุณก็แยกออกจาก ผู้หญิงอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในห้องของเรา A Cinderella Story (2004)
So you eliminate them?ดังนั้น คุณจำต้องกำจัดพวกเขา? Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Let's eliminate all those.ลบพวกนั้นไปซะ Pilot (2004)
We want you to eliminate him.เราต้องการให้เธอกำจัดเขา Æon Flux (2005)
We want you to eliminate him.เราต้องการให้เธอกำจัดพวกมัน Æon Flux (2005)
You would eliminate her.เธอควรจะกำจัดหล่อน Æon Flux (2005)
Today we are going to eliminate 6 of you.เราจะทำการคัดออก 6คนจากทั้งหมด Go Go G-Boys (2006)
Each of you gets 30 seconds, to be on stage and show your best talents, the audience will be voting on your performance, when your time is up, and you don't have enough votes, you will be eliminated.แค่อยู่บนเวทีได้เกิน 30 วินาที โดยไม่โดนโหวตออก จากเวที ต้องแสดงความสามารถพิเศษ Go Go G-Boys (2006)
The two contestants with the highest votes will be eliminated.ผู้เข้าแข่งขันสองคน ที่คะแนนสูงสุดจะโดนโหวตออก Go Go G-Boys (2006)
But I think these photos can help you guys deiced whom to eliminate.ฉันคิดว่ารูปพวกนี้ จะช่วยให้เราตัดสินได้ดียิ่งขึ้น ว่าใครจะต้องกลับบ้านคนแรก Go Go G-Boys (2006)
I have counted the votes, the one who gets eliminated is...ฉันขอเริ่มนับเสียงโหวต คนที่ถูกโหวตออกคนแรกคือ ... ..... Go Go G-Boys (2006)
This was an excellent opportunity to eliminate Dae-So.นี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะกำจัดองค์ชายแดโซ Episode #1.42 (2006)
You must... eliminate Prince Young-Po.ท่านต้อง... กำจัดองค์ชายยองโพ Episode #1.42 (2006)
Brother Dae-So and I, wished to eliminate that rascal!เสด็จพี่และข้า ไปเพื่อกำจัดมัน! Episode #1.9 (2006)
"and eliminate L."และกำจัดLซะ Death Note: The Last Name (2006)
To eliminate the undesirables and keep only what is.กำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการ และ รักษาสิ่งที่ควรจะเป็น Fly, Daddy, Fly (2006)
Mutations are much like cancers or diseases, meant to eliminate a species.การผ่าเหล่าเป็น มากกว่ามะเร็งหรือโรค ที่จะทำให้สปีชีส์สูญพันธุ์ Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
Will be to eliminate this so-called work of art.ก็คือจะกำจัดศิลปะที่ไร้รสนิยมออกไป Art Isn't Easy (2007)
Special issue. Designed to eliminate biological traces.ใช้กำจัดร่องรอยทางชีววิทยา Chuck Versus the Helicopter (2007)
and after that, my security team would eliminate the threat.แล้ว รปภ.จะมาเก็บกวาด Chuck Versus the Wookiee (2007)
We're in trouble, chuck. Harry tang's plan to eliminate us has gone into full effect.ซวยแล้ว แผนกำจัดเราของถัง กำลังได้ผล Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
I must eliminate her and erase all signs of her existence.ผมต้องทำลายหลักฐานทุกอย่าง ที่บอกได้ว่าเธอเคยอยู่ที่นี่ [Rec] (2007)
Those that cannot be integrated will be eliminated.ผู้ที่ไม่สามารถรับมันได้จะถูกกำจัด Appleseed Ex Machina (2007)
What cannot become one will be eliminated.ผู้ที่ไม่รวมเป็นหนึ่งต้องถูกกำจัด Appleseed Ex Machina (2007)
When the body eliminates the alcohol, she will be fineเธอจะดีขึ้น เมื่อร่างกายขับสารแอลกอฮอลออกมา Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
I thought we agreed to eliminate that part of the presentation.ผมคิดว่าเราตกลงที่ จะกำจัดส่วนหนึ่งของงานนำเสนอที่ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Hacking all the financial data of the whole country would take weeks, unless you eliminated the congestion.ใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์แฮ็กข้อมูลทางการเงินของทั้งประเทศทั้งหมด แล้วก็ยังกำจัดพวกขยะที่แหลืออีก Live Free or Die Hard (2007)
He wants revenge, Pam, and the only realistic way to end this is to eliminate the threat.เขาต้องการแก้แค้นนะแพม แล้ววิธีเดียวจริงๆ ที่จะจบได้ก็คือต้องกำจัดตัวอันตรายไปเสีย The Bourne Ultimatum (2007)
Of course. We made a pact to eliminate such danger at any cost.คุณจำเรื่องนั้นไม่ได้ได้อย่างไร? Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
I just want to eliminate the competition.พวกเขาจะรวมเป็นหนึ่งด้วยความโศกเศร้า Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
We will eliminate all obstacles for you.เราจะกำจัดสิ่งกีดขวางทั้งหมดให้คุณ Eagle Eye (2008)
We were forced to eliminate him in the interest of national security.เรามีความจำเป็นต้องกำจัดเขา Eagle Eye (2008)
- Jerry Shaw must be eliminated. - I'm sorry.กำจัด เจอร์รี่ ชอว์ Eagle Eye (2008)
Jerry Shaw will be eliminated by other means.จะถูกกำจัดโดยวิธีอื่น Eagle Eye (2008)
A strong attack eliminates the need for defense, Snips.การโจมตีอย่างหนัก จะลดความต้องการการป้องกัน Star Wars: The Clone Wars (2008)
Tomorrow night,eliminate chuck bartowski.คืนพรุ่งนี้,กำจัด Chuck Bartowski ซะ Chuck Versus the First Date (2008)
Chuck bartowski is to be eliminated.ชัก บาร์เทาสกี้ ต้องทูกจัดการ Chuck Versus the First Date (2008)
I plan to eliminate you.ฉันมีแผนจะกำจัดคุณ Chuck Versus the Gravitron (2008)
I'm supposed to transport you to a car in the parking lot, and if I don't follow their plan, they're gonna eliminate you and me as a precaution.ฉันจะต้องพาคุณไปที่รถคันนึง ในที่จอดรถ ถ้าฉันไม่ทำตามแผน พวกนั้นจะฆ่าเราทั้งคู่ Chuck Versus the Gravitron (2008)
Eliminate him.กำจัดเขาซะ Chuck Versus the Gravitron (2008)
Now, in a few minutes, the mainframe will have eliminated the virus.อีกไม่กี่นาที เมนเฟรม จะทำลายไวรัส Episode #2.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eliminateBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
eliminateDoes a uniform eliminate class difference?
eliminateHis misspelling of that word eliminated him from the contest.
eliminateIf mankind doesn't take care of the environment, the environment may eliminate mankind.
eliminateIt is important to eliminate the social unrest.
eliminateIt was a big upset when Hingis was eliminated in the first round.
eliminateThe Clinton camp became desperate to eliminate the white votes Obama had got in both states.
eliminateThe weak boy was eliminated from the bitter contest.
eliminateUnless Japan eliminates its unfair tariffs, the U.S. will impose sanctions.
eliminateUnless Japan eliminates those barriers, the U, S, will take sanctions.
eliminateUnless Japan eliminates those unfair tariffs, the U.S. will impose sanctions.
eliminateWe can eliminate C and D since they are irrelevant to the generation of the arcs.
eliminateWe tried to eliminate all danger beforehand.
eliminateYou had better eliminate unnecessary words from your essay.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้มกระดาน    [V] turn over a board, See also: destroy, eliminate, eradicate, Syn. คว่ำกระดาน, Example: กรณีที่ กสช. ล้มกระดานกระบวนการสรรหานั้นเป็นการเสียผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก, Thai definition: ทำลายหรือทำให้พังหมดสิ้นไป
ล้างบาง    [V] eliminate, See also: wipe out, clean up, purge, Example: วันนี้ตำรวจตั้งใจล้างบางขบวนการค้ายาย่านท่าเรือ, Thai definition: ปราบปรามหรือกำจัดให้หมดสิ้นไป
ตัดออก    [V] eliminate, Syn. เอาออก, Ant. เพิ่มเข้ามา, เพิ่มมา, เพิ่ม, เพิ่มเติม, Example: เนื้อที่งอกออกมานี้ คุณต้องตัดออกเพราะมันเป็นเนื้อร้าย, Thai definition: ทำให้น้อยลงหรือให้หมดไป
ขจัดปัญหา    [V] eliminate (a problem), See also: get rid of (a problem), Syn. แก้ไขปัญหา, แก้ปัญหา, แก้ไข, Example: กฎหมายผังเมืองเกิดขึ้นเพื่อขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร, Thai definition: ทำให้ปัญหาที่มีอยู่หมดไป
โค่นล้ม [V] eliminate, See also: remove, oust, get rid of, Syn. โค่นอำนาจ, ล้มล้าง, ล้ม, ลบล้าง, Example: กองทหารของซีเรียจะไม่เข้าร่วมปฏิบัติการในดินแดนอิรัก หรือโค่นล้มรัฐบาลซัดดัมอย่างแน่นอน, Thai definition: ทำให้หมดสิ้นอำนาจลง
หยุดปัญหา    [V] end a problem, See also: eliminate a problem, Syn. ยุติปัญหา, กำจัดปัญหา, แก้ปัญหา, Example: ทุกฝ่ายต่างหันหน้าเข้าหากัน เพื่อหยุดปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai definition: ทำให้ปัญหาที่มีอยู่หมดไป และไม่เพิ่มขึ้น หรือมีขึ้นอีก
เคลียร์พื้นที่    [V] clear off, See also: eliminate, wipe out, purge, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี, Thai definition: จัดเตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อย
ล้มล้าง    [V] overthrow, See also: destroy, eliminate, wipe out, Syn. ทำลาย, Example: กลุ่มข้าราชการและพลเรือนรุ่นเยาว์ได้ก่อการยึดอำนาจ และล้มล้างระบอบปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ตัดปัญหา    [V] get around (a problem), See also: eliminate the problem, cut the Gordian knot, Syn. หยุดปัญหา, ยุติปัญหา, Example: บริษัทตัดสินใจทำตามข้อเรียกร้องของพนักงานเพื่อตัดปัญหาการหยุดงานของพนักงาน
ตัดต้นไฟ    [V] stop the cause, See also: cut (/break) off the fire origin, remove (/eliminate) the cause of trouble, Syn. ตัดปัญหา, หยุดปัญหา, ตัดไฟต้นลม, Thai definition: ตัดสิ่งที่เป็นเหตุไม่ให้ลุกลามต่อเนื่องไป
ถอนราก    [V] eradicate, See also: abolish, destroy, eliminate, erase, extirpate, remove, root out, uproot, Syn. ขุดรากถอนโคน, ถอนต้นก่นราก, ถอนรากถอนโคน, Example: พระชั้นผู้ใหญ่เสนอให้ถอนราก พุทธพาณิชย์ หรือระบบรับส่วยเลื่อนชั้นสมณศักดิ์, Thai definition: ทำลายให้ถึงต้นตอ, ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม, Notes: (สำนวน)
กำจัด    [V] eradicate, See also: eliminate, get rid of, exterminate, remove, drive away, abolish, clear up, Syn. ขจัด, ขับไล่, ปราบ, Example: ในสังคมของเพื่อนร่วมงาน มีคนอยู่มากที่คิดที่จะกำจัดเพื่อนร่วมงานกันเองเพื่อความก้าวหน้าของตัว, Thai definition: ทำให้สิ้นไป
กวาดล้าง    [V] wipe out, See also: eliminate, get rid of, purge, Syn. กำจัด, Example: เมื่อไหร่รัฐบาลจะกวาดล้างพวกกินสินบนให้หมดจากวงราชการ
ขจัด    [V] expel, See also: get rid of, wipe out, dispel, drive away, eliminate, eradicate, remove, Syn. กำจัด, ขับไล่, Example: การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ซึ่งจะขจัดการใช้เงินซื้อเสียงได้บ้าง
ตกรอบ    [V] be eliminated, See also: be defeated and ousted form the competition, Syn. ไม่เข้ารอบ, Example: เธอตกรอบแรกจากเวทีประกวดร้องเพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove   FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขจัดปัญหา[v. exp.] (khajat panhā) EN: eliminate a problem ; get rid of a problem   FR: éliminer un problème
โค่นล้ม[v.] (khōnlom) EN: eliminate ; remove ; oust ; get rid of   FR: renverser ; éliminer ; se débarasser de
กวาดล้าง[v.] (kwātlāng) EN: clean up ; wipe out ; eliminate ; get rid of; purge   FR: lessiver ; purger ; se débarasser de
ล้างบาง [v. exp.] (lāng bāng) EN: eliminate ; wipe out ; clean up ; purge   
ปัด[v.] (pat) EN: get rid of ; dispel ; eliminate ; remove ; wipe off ; ward off   FR: éliminer
ตัดออก[v. exp.] (tat øk) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge   FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser
ถอนราก[v.] (thøn rāk) EN: eradicate ; abolish ; destroy ; eliminate ; erase ; extirpate ; remove ; root out ; uproot   
ตกรอบ[v.] (tokrøp) EN: be eliminated ; be defeated and ousted form the competition ; lose ; fail to make the grade ; fail to qualify ; be out of the running   FR: être éliminé
หยุดปัญหา[v. exp.] (yut panhā) EN: end a problem ; eliminate a problem   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELIMINATE    AH0 L IH1 M AH0 N EY2 T
ELIMINATED    AH0 L IH1 M AH0 N EY2 T AH0 D
ELIMINATES    AH0 L IH1 M AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eliminate    (v) (i1 l i1 m i n ei t)
eliminated    (v) (i1 l i1 m i n ei t i d)
eliminates    (v) (i1 l i1 m i n ei t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
省く[はぶく, habuku] Thai: กำจัด English: to eliminate

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Huckepack-Stromversorgung ohne eigene Stromquelle [electr.]battery eliminated circuit [Add to Longdo]
abscheiden [chem.]to eliminate [Add to Longdo]
ausgeklammerteliminated [Add to Longdo]
ausgemerzteliminated [Add to Longdo]
ausklammern | ausklammerndto eliminate | eliminating [Add to Longdo]
(Gegner) ausschaltento eliminate [Add to Longdo]
(im Sport) ausscheidento be eliminated [Add to Longdo]
ausscheiden; aussondernto eliminate [Add to Longdo]
beseitigen; entfernen; auslöschen; eliminieren | beseitigend; entfernend; auslöschend; eliminierend | eliminiertto eliminate | eliminating | eliminates [Add to Longdo]
unterdrückento eliminate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふるい落とす;篩い落とす;ふるい落す;篩い落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to sift out; to screen or eliminate (candidates) [Add to Longdo]
社会大衆党[しゃかいたいしゅうとう, shakaitaishuutou] (n) Socialist Masses Party (pre-war political party; established in 1932, eliminated by the government in 1940) [Add to Longdo]
取り去る;取去る;取りさる[とりさる, torisaru] (v5r,vt) to remove; to eliminate [Add to Longdo]
省く[はぶく, habuku] (v5k,vt) to omit; to eliminate; to curtail; to economize; to economise; (P) [Add to Longdo]
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] (v1) to cut up; to cut and discard; to eliminate systematically (in fault-finding); to isolate [Add to Longdo]
足切り[あしきり, ashikiri] (n) (1) Japanese children's game; (2) (sens) preliminary test to eliminate weak contenders [Add to Longdo]
存廃[ぞんぱい, zonpai] (n) (whether to) continue or eliminate; existence; (P) [Add to Longdo]
打ち破る;討ち破る;打破る;撃ち破る;うち破る[うちやぶる, uchiyaburu] (v5r,vt) to break; to smash; to defeat; to destroy; to eliminate [Add to Longdo]
退治る[たいじる, taijiru] (v1,vt) (See 退治・1) to exterminate; to eliminate; to eradicate; to suppress [Add to Longdo]
同和教育[どうわきょういく, douwakyouiku] (n) (See 同胞融和) social integration education; education to eliminate discrimination (e.g. against burakumin) [Add to Longdo]
敗退[はいたい, haitai] (n,vs) being defeated; being eliminated (from competition); (P) [Add to Longdo]
撥ねる(P);刎ねる[はねる, haneru] (v1,vt) (1) to hit (e.g. to have a car hit someone); to run into; (2) to reject; to deny; to refuse; (3) to eliminate; to exclude; to leave out; (4) to flip; to splash; to splatter; (5) (esp. 刎ねる) to decapitate; to behead; (6) to jump up; (7) (See 寝癖) to point or curl up (e.g. ends of hair); (P) [Add to Longdo]
篩う[ふるう, furuu] (v5u) (1) (See 篩に掛ける) to sieve (flour); (2) to eliminate (possibilities) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一网打尽[yī wǎng dǎ jìn, ㄧ ㄨㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop [Add to Longdo]
免掉[miǎn diào, ㄇㄧㄢˇ ㄉㄧㄠˋ, ] to eliminate; to scrap [Add to Longdo]
出局[chū jú, ㄔㄨ ㄐㄩˊ, ] to send off (player for a foul); to knock out (i.e. to beat in a knock-out tournament); to eliminate; to call out; to kill off; to pull out of (a competition); to retire (a runner in baseball); out (i.e. man out in baseball) [Add to Longdo]
[páo, ㄆㄠˊ, ] eliminate; to dig; to question [Add to Longdo]
剿灭[jiǎo miè, ㄐㄧㄠˇ ㄇㄧㄝˋ, / ] to eliminate (by armed force) [Add to Longdo]
[pái, ㄆㄞˊ, ] to eliminate; to get rid of; to discharge; to drain; platoon; line up [Add to Longdo]
排斥[pái chì, ㄆㄞˊ ㄔˋ, ] to reject; to exclude; to eliminate; to remove; to repel [Add to Longdo]
排除[pái chú, ㄆㄞˊ ㄔㄨˊ, ] to eliminate; to get rid of; to remove [Add to Longdo]
扬清激浊[yáng qīng jī zhuó, ㄧㄤˊ ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄓㄨㄛˊ, / ] lit. drain away filth and bring in fresh water (成语 saw); fig. dispel evil and usher in good; eliminate vice and exalt virtue [Add to Longdo]
斩草除根[zhǎn cǎo chú gēn, ㄓㄢˇ ㄘㄠˇ ㄔㄨˊ ㄍㄣ, / ] to cut weeds and eliminate the roots (成语 saw); to destroy root and branch; to eliminate completely [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, / ] comb out; weed out, eliminate [Add to Longdo]
[tài, ㄊㄞˋ, ] to discard; to eliminate [Add to Longdo]
消元[xiāo yuán, ㄒㄧㄠ ㄩㄢˊ, ] elimination (math); to eliminate one variable from equations [Add to Longdo]
消去[xiāo qù, ㄒㄧㄠ ㄑㄩˋ, ] eliminate [Add to Longdo]
消愁解闷[xiāo chóu jiě mèn, ㄒㄧㄠ ㄔㄡˊ ㄐㄧㄝˇ ㄇㄣˋ, / ] lit. to eliminate worry and dispel melancholy (成语 saw); diversion from boredom; to dispel depression or melancholy; to relieve stress; a relaxing pass-time [Add to Longdo]
消泯[xiāo mǐn, ㄒㄧㄠ ㄇㄧㄣˇ, ] to eliminate; to obliterate [Add to Longdo]
消除[xiāo chú, ㄒㄧㄠ ㄔㄨˊ, ] to eliminate; to remove [Add to Longdo]
消除疲劳[xiāo chú pí láo, ㄒㄧㄠ ㄔㄨˊ ㄆㄧˊ ㄌㄠˊ, / ] (set phrase) to eliminate weariness [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] to wash; to clean out; to cleanse; to eliminate; to dredge [Add to Longdo]
净尽[jìng jìn, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to eliminate; to purge [Add to Longdo]
清除[qīng chú, ㄑㄧㄥ ㄔㄨˊ, ] eliminate; get rid of [Add to Longdo]
灭掉[miè diào, ㄇㄧㄝˋ ㄉㄧㄠˋ, / ] to eliminate [Add to Longdo]
激浊扬清[jī zhuó yáng qīng, ㄐㄧ ㄓㄨㄛˊ ㄧㄤˊ ㄑㄧㄥ, / ] lit. drain away filth and bring in fresh water (成语 saw); fig. dispel evil and usher in good; eliminate vice and exalt virtue [Add to Longdo]
破除[pò chú, ㄆㄛˋ ㄔㄨˊ, ] to eliminate; to do away with; to get rid of [Add to Longdo]
破除迷信[pò chú mí xìn, ㄆㄛˋ ㄔㄨˊ ㄇㄧˊ ㄒㄧㄣˋ, ] to eliminate superstition (成语 saw) [Add to Longdo]
追剿[zhuī jiǎo, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄠˇ, ] to pursue and eliminate; to suppress [Add to Longdo]
销铄[xiāo shuò, ㄒㄧㄠ ㄕㄨㄛˋ, / ] to melt; to eliminate [Add to Longdo]
[chú, ㄔㄨˊ, ] to get rid of; to remove; to exclude; to eliminate; to wipe out; to divide; except; not including [Add to Longdo]
除去[chú qù, ㄔㄨˊ ㄑㄩˋ, ] to eliminate; to remove; except for [Add to Longdo]
除尘[chú chén, ㄔㄨˊ ㄔㄣˊ, / ] to eliminate dust (i.e. filter out suspended particles) [Add to Longdo]
除掉[chú diào, ㄔㄨˊ ㄉㄧㄠˋ, ] to eliminate [Add to Longdo]
除根[chú gēn, ㄔㄨˊ ㄍㄣ, ] to root out; to eliminate the roots; to cure once and for all [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eliminate \E*lim"i*nate\, v. t. [imp. & p. p. {Eliminated}; p.
   pr. & vb. n. {Eliminating}.] [L. eliminatus, p. p. of
   eliminare; e out + limen threshold; prob. akin to limes
   boundary. See {Limit}.]
   1. To put out of doors; to expel; to discharge; to release;
    to set at liberty.
    [1913 Webster]
 
       Eliminate my spirit, give it range
       Through provinces of thought yet unexplored.
                          --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. (Alg.) To cause to disappear from an equation; as, to
    eliminate an unknown quantity.
    [1913 Webster]
 
   3. To set aside as unimportant in a process of inductive
    inquiry; to leave out of consideration.
    [1913 Webster]
 
       Eliminate errors that have been gathering and
       accumulating.             --Lowth.
    [1913 Webster]
 
   4. To obtain by separating, as from foreign matters; to
    deduce; as, to eliminate an idea or a conclusion. [Recent,
    and not well authorized]
    [1913 Webster]
 
   5. (Physiol.) To separate; to expel from the system; to
    excrete; as, the kidneys eliminate urea, the lungs
    carbonic acid; to eliminate poison from the system.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top