Search result for

*difficult*

(350 entries)
(2.1442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: difficult,-difficult-, *difficult*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
difficult    [ADJ] ยาก, See also: ลำบาก, ยุ่งยาก, ลำเค็ญ, ทุกข์ยาก, Syn. arduous, hard, heavy, laborious, Ant. easy, simple
difficulty    [N] ความยากลำบาก, See also: ความยุ่งยาก, ความเดือดร้อน, อุปสรรค, Syn. annoyance, disavantage, problem, trouble

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Difficult Waste ของเสียจัดการยาก
ขยะหรือของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และยากหรือเป็นปัญหาในการขนย้ายและกำจัด [สิ่งแวดล้อม]
Child, Difficultเด็กที่เลี้ยงยาก [การแพทย์]
Circulatory Difficultyปัญหาทางระบบไหลเวียน [การแพทย์]
Difficulties, Itemระดับความยากง่ายของข้อสอบ [การแพทย์]
Difficulties, Managerialความยากง่ายในการจัดการ [การแพทย์]
Difficulties, Word Findingความลำบากในการหาคำที่ต้องการหรือเรียกชื่อสิ่งของ [การแพทย์]
Erection Difficultiesสมรรถภาพทางเพศหย่อนลง [การแพทย์]
Factors, Difficultyดรรชนีความสามารถ [การแพทย์]
Feeding-Difficultyป้อนอาหารลำบาก [การแพทย์]
Index, Difficultyค่าดรรชนีความยาก [การแพทย์]
Learning Difficultiesความยุ่งยากเกี่ยวกับการเรียน [การแพทย์]
Level of Difficultyระดับความยาก [การแพทย์]
Micturition, Difficultถ่ายปัสสาวะลำบาก [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
difficult(ดิฟ'ฟะคัลทฺ) adj. ยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน,ดื้อรั้น, Syn. hard ###A. easy
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel

English-Thai: Nontri Dictionary
difficult(adj) ยาก,ยุ่งยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cause of difficultyเหตุขัดข้อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Very difficult to reach.ยากที่จะเอื้อมถึง Oeuf (2013)
Sleepwalkers demonstrate a difficulty handling aggression.การละเมอเดินเป็นข้อบงชี้ที่ดีถึงความยาก Coquilles (2013)
Are you experiencing difficulty with aggressive feelings?ในการรับมือกับความก้าวร้าว / คุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับ ระดับความรุนเเรงของความก้าวร้าวหรือเปล่าล่ะ ? Coquilles (2013)
It's difficult to lie still and fear going to sleep.มันยากสินะที่ต้องนอนอยู่เฉยๆ และหวาดกลัวที่จะหลับ Coquilles (2013)
Difficult to avoid.มันยากที่จะห้ามใจน่ะ Coquilles (2013)
Trust is difficult for you.ความไว้ใจมันยากสำหรับคุณ Fromage (2013)
which is widely regarded as the most difficult ballet routine ever devised, while you're widely regarded as of having one of the puffiest morning faces of any known human.ซึ่งถูกมองอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นท่าเต้นบัลเล่ต์ที่ยากที่สุดที่คิดขึ้นมา ในขณะที่เธอถูกมองอย่างกว้างขวาง Wonder-ful (2013)
Is it still difficult to see Mona every day?คงเป็นเรื่องอยากใช่มั้ย ที่ต้องเจอโมน่าทุกวัน Out of the Frying Pan, Into the Inferno (2013)
Do you have any idea how difficult it is to make a living doing something like that?คุณรู้ไหมมันยากแค่ไหนที่จะ ใช้ชีวิตแบบนั้น ทำอะไรแบบนั้น? The Great Unknown (2013)
Creating compromise in difficult situations.หรือต้องคอยประนีประนอมในเรื่องยากๆ Hail, Hale (2013)
Let us resolve our difficulties in our own way.ให้เราแก้ปัญหาของเรา ความยากลำบากในทางของเราเอง. The Family (2013)
It's difficult to see. Huh.มันยากที่จะเห็น The Archaeologist in the Cocoon (2013)
It made our marriage difficult, to say the least.มันทำให้การแต่งงานของเราเป็นเรื่องยาก Trust But Verify (2013)
You know, I do realize that it's difficult for you to manage my nightclub, what with there not being an actual nightclub here.รู้ไหม ฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องยาก สำหรับคุณที่จะจัดการกับไนท์คลับของผม ถ้ามันยังไม่มีไนท์คลับจริงๆ ให้บริหาร Burned (2013)
Mrs. Sutton, I know this is difficult, but telling us what happened to your husband might help us find who killed him.คุณซัตตัน ผมรู้ ว่ามันยากลำบาก แต่การบอกสิ่งที่เกิดขึ้นกับสามีของคุณ อาจช่วยให้เราพบคนที่ฆ่าเขา The Archaeologist in the Cocoon (2013)
I'm sure this is difficult for you, but we have to consider what's best for the child.พ่อแน่ใจว่าเรื่องนี้มันยากสำหรับลูก แต่เราต้องพิจารณา - ว่าสิ่งใดดีสุดสำหรับเด็ก - ไร้สาระสิ้นดี Spilt Milk (2013)
But, uh, you can see why that might be difficult.แต่คุณก็เห็นว่า ทำไมมันถึงยากนัก Sabotage (2013)
Ed was Thargrim the Difficult of the Elder Forest, son of Hargrim and Bouphin, brother to --เอ็ดเล่นเป็นทาร์กริม เดอะดิฟฟิคัล แห่งป่าเอลเดอร์ บุตรของฮาร์กริมและบูฟิน น้องชายของ... LARP and the Real Girl (2013)
Thargrim the Difficult has fallen!ทาร์กริม เดอะดิฟฟิคัลแพ้แล้ว LARP and the Real Girl (2013)
He's difficult man.เขาเป็นคนที่เข้าใจยาก Vertigo (2013)
I can't even imagine how difficult this must be for you.ฉันนึกไม่ถึงเลยว่าเป็น เธอมันยากแค่ไหน There's Bo Place Like Home (2013)
It's difficult for me to trust...anything.มันยากสำหรับผมที่จะไว้ใจ... สิ่งใดๆ Trust But Verify (2013)
Those text messages were from Greyfox the Mystic to Thargrim the Difficult.ข้อความพวกนั้นมันมาจาก เกรย์ฟ็อกซ์ เดอะมิสทีค ถึงทาร์กริม เดอะดิฟฟิคัล LARP and the Real Girl (2013)
This should not be that difficult.นี่มันไม่น่ายากขนาดนั้น Basic Human Anatomy (2013)
Don't make it more difficult upon yourself.อย่าทำให้มันยากไปหน่อยเลย Betrayal (2013)
Once the heart stops pumping, it's difficult to continue to extract the blood.ทันทีที่หัวใจหยุดเต้น มันก็ยากที่จะดูดเลือดออกมา Magnum Opus (2013)
You were just trying to have some fun even though the puzzle was too difficult for you.คุณก็แค่พยายามสนุกไปกับ อักษรไขว้ที่ยากไปหน่อยสำหรับคุณ The Friend in Need (2013)
Your wounds must be all but healed. You return to difficult woman of old.บาดแผลของคุณจะได้รับการเยียวยา คุณจะถูกส่งกลับไปยังคุณเป็นผู้หญิง Separate Paths (2013)
When things got difficult, she talked me down off the ledge.เวลามีปัญหา Red, White and Blue (2013)
Look, Carly, this is difficult and complicated.ฟังนะ คาร์ลี่ นี่เป็นเรื่องยากและซับซ้อน Dodger (2013)
Do you have any idea how difficult I can make your life?เธอรู้ไหมว่า ฉันสามารถทำให้ชีวิตเธอยุ่งยากได้แค่ไหน ? Booked Solid (2013)
It's difficult, I know.มันยาก ผมรู้ Red, White and Blue (2013)
It's a tad difficult to create an entire person.มันยากนะ \ ที่จะเข้าถึงเขา Prisoner's Dilemma (2013)
Well, the white oak stake pointed at my heart made things a little difficult.ก็นะ แท่งไม้โอ๊คขาวจ่อมาที่หัวใจฉัน ทำให้มันยากน่ะ Catch Me If You Can (2013)
Don't worry, I'll talk you through any difficult encounters that may arise.ไม่ต้องกังวล ผมจะบอกคุุณเอง เพื่อผ่านการแข่งขันยากๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น One Percent (2013)
Just a guess, but translating an ancient language with zero help might be more difficult than we think.เราแค่เดานะ แต่แปลภาษาโบราณ โดยไม่มีใครช่วยอาจยากกว่าที่เราคิดนะ Remember the Titans (2013)
I know this is difficult for both of you, but is there anyone that you suspect?ผมรู้ว่านี่มันยากสำหรับคุณทั้งคู่ แต่มีใครที่คุณสงสัยบ้างไหมครับ? Zugzwang (2013)
But the bodies are positioned so differently, it's difficult to make a comparison.จัดท่าแตกต่างกัน มันยากที่จะเปรียบเทียบ The Corpse on the Canopy (2013)
I'm so difficult, Michelle.แม่ทำอะไรให้มันยาก มิเชล The Friend in Need (2013)
No. As her mind went, she became difficult.ไม่ พอจิตใจเธอเป็นแบบนั้น เข้าถึงตัวเธอยาก Red Lacquer Nail Polish (2013)
I understand that this is a difficult time, but if we could ask you a few questions...ผมเข้าใจว่านี่/Nเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่พวกเราขอถามคำถามคุณซักเล็กน้อย The Friend in Need (2013)
I'd say difficult.บอกได้เลยว่ายาก A View to a Kill (2013)
But if you arrest the cast right before a performance for the investors, that makes my job rather difficult.แต่ถ้าคุณจับกุมนักแสดง ก่อนการแสดง สำหรับนักลงทุน จะทำให้งานผม ลำบากขึ้น Behind the Red Curtain (2013)
And the difficulty is that each case of it is so unique.แล้วความยากในการรักษาแต่ละเคสก็เหมือนๆกัน The Doll in the Derby (2013)
I am simply a shop owner, and procurer... of difficult-to-find objects.ผมคือเจ้าของร้านขายของธรรมดาๆ และผู้จัดหาสิ่งของที่หายาก Lacey (2013)
And I'm having a... difficult time figuring out how to fit it all in.และผมก็มี.. ช่วงเวลาที่ยากที่จะหาวิธีทำให้ทุกอย่างลงตัว Dead to Rights (2013)
Melinda was, urn, an exciting, difficult woman.เมลินดาเป็น.. เป็นคนที่น่าตื่นเต้น ผู้หญิงที่เข้าถึงยาก The Doll in the Derby (2013)
The future... is like a puzzle... with missing pieces... difficult to read.อนาคต... . เหมือนกับปริศนา... Manhattan (2013)
It's making it very difficult for me to spin.มันทำให้ข้ายุ่งยากในการปั่นฟางเหลือเกิน Lacey (2013)
It's gotta be difficult to deal with a woman... who has sex with another man right in front of you.ที่มีเซ็กส์กับคนอื่นต่อหน้าคุณสินะ The Doll in the Derby (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
difficultIt was really considerate of you to lend me $500 when I was in difficulties.
difficultHe succeeded in spite of all difficulties.
difficultYou have to cope with those difficult problems.
difficultWith most of the arts, if you don't get the basics down properly then it is difficult to acquire further skills.
difficultIf you can translate the subject and object then after that it isn't so difficult.
difficultDo you understand the difficulty of my job?
difficultTravelling was much more difficult in those days.
difficultWe must get over this difficulty.
difficultIt is difficult for me to answer the question.
difficultHis courage will carry him through this difficult job.
difficultIt's too difficult.
difficultI found it difficult to read the book.
difficultI found it difficult for her to solve the problem.
difficultHe overcame many difficulties.
difficultThe books which are on that list will be difficult to find in Japan.
difficultWhen my husband died, I had a lot of difficulties keeping my chin up.
difficultIt is difficult for him to buy a car.
difficultHe is a difficult person to deal with.
difficultIt' sometimes difficult to control our feelings.
difficultI found it difficult to please her.
difficultA person who makes an easy matter sound difficult does not seem to be so smart.
difficultThe women's college had a very small car park, and as several of the teachers and students, and many of the student's boyfriends, had cars, it was often difficult to find a place to park.
difficultIt is difficult to make up for wasted time.
difficultJoan became a great actress in spite of having had a difficult childhood.
difficultHuman beings seem to find it difficult to give up their old habits.
difficultWho can deal with this difficult situation?
difficultI could solve the problem without any difficulty.
difficultIt's difficult to make up for lost time.
difficultWe encounter similar difficulties when we substitute rectangles for triangles in this configuration.
difficultWe appreciate his difficulties.
difficultIt is rather difficult to put a watch together.
difficultHe has a lot of difficulty seeing without his glasses.
difficultThe basic principles of grammar are not so difficult.
difficultThis is a difficult situation.
difficultIt's very difficult to put things in order.
difficultAfter losing his job he went through a very difficult time.
difficultHer bold plan seemed to be too difficult, but before long it proved to be practicable.
difficultIt's difficult to evaluate his ability.
difficultYet Japan is still not sufficiently understood by other countries, and the Japanese, likewise, find foreigners difficult to understand.
difficultShe has perfected the art of handling difficult customers.
difficultThis was too difficult a problem for her to solve.
difficultIt will become more and more difficult to live in the village.
difficultThis problem is difficult for me to solve.
difficultHe climbed the tree without difficulty.
difficultIs English more difficult than Japanese?
difficultHe lent me a book, which was too difficult for me.
difficultMy view is difficult from his as to what should be done.
difficultI puzzled over the difficult math problem.
difficultIt is difficult for me to pronounce the word.
difficultAi finds it difficult to make friends with Ken.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาก    [V] be hard, See also: be difficult, be complicated, Ant. ง่าย, Example: ซอฟต์แวร์เหล่านี้มักมีราคาแพง จึงยากที่จะหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ์, Thai definition: ถ้าจะทำต้องพยายามอย่างมาก
ยากเย็น    [V] be very difficult, See also: be complicated, be very hard, Syn. ยากเย็นแสนเข็ญ, Ant. ง่ายดาย, Example: ในปัจจุบัน การตรวจภูมิประเทศเป็นเรื่องไม่ยากเย็นอะไรนัก เพราะเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย, Thai definition: ยากมาก
สมบูรณ์พูนสุข    [ADJ] comfortable, See also: convenient, without difficulty (trouble), Syn. บริบูรณ์พูนสุข, Ant. ขาดแคลน, Example: ลูกๆ เขามีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขมานานแล้ว ถึงคราวที่ต้องลำบากเสียบ้าง, Thai definition: ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆ ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ชนตอ    [V] have difficulty, See also: run into difficulty, be in difficulty, Example: ผมไม่คิดว่าโครงการนี้จะต้องชนตอกลางคันแบบนี้, Thai definition: พบอุปสรรคในการทำงาน, Notes: (สำนวน)
เข้าใจยาก    [V] be hard to understand, See also: be difficult to understand, Ant. เข้าใจง่าย, Example: คำพูดของอาจารย์เข้าใจยาก ทำให้ผมต้องไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติม, Thai definition: รับรู้ได้ลำบาก
ยากจะแก้ไข    [V] be difficult to fix, See also: be difficult to solve or repair, Syn. แก้ไขยาก, Example: กระทรวงแรงงานฯ กำลังมีความวุ่นวาย ยากที่จะแก้ไข, Thai definition: แก้ไขได้ยากลำบาก
ความยุ่งยาก    [N] trouble, See also: difficulty, Syn. ความยุ่งเหยิง, Ant. ความเรียบร้อย, ความสงบ, Example: ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศกำลังประสบกับความยุ่งยากและตกต่ำ, Thai definition: สภาพที่สับสนและมีปัญหา
มรสุม    [N] crisis, See also: difficulty, obstacle, disturbance, Syn. ความปั่นป่วน, อุปสรรค, วิกฤต, Example: นายไคฟูอาศัยความเป็นคนมือสะอาดของตัวเอง เอาตัวรอดจากมรสุมทางการเมืองมาได้
เรื่องฉุกเฉิน [N] emergency, See also: necessity, scrape, difficulty, predicament, Syn. เรื่องเร่งด่วน, Example: เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรื่องฉุกเฉิน, Count unit: เรื่อง
สบาย    [ADV] easily, See also: comfortably, smoothly, without difficulty, with ease, Syn. สบาย, ง่าย, Ant. ลำบาก, Example: วิดีโอดิสก์สามารถเก็บสารานุกรมได้อย่างสบาย, Thai definition: อย่างสุขกายสุขใจ, Notes: (บาลี)
สมบุกสมบัน    [V] work hard, See also: go through hardship, confront a difficulty, Example: งานที่ผมทำอยู่ตอนนี้ต้องสมบุกสมบันพอสมควร, Thai definition: ทนฝ่าความยากลำบาก อย่างตรากตรำ
หิน    [ADJ] hard, See also: difficult, intricate, thorny, complicated, Syn. ยาก, Ant. ง่าย, Example: เธอรับเล่นละครเป็นครั้งแรกก็ได้รับบทหินซะแล้วคือการร้องไห้ตลอดทั้งเรื่อง, Notes: (ปาก)
ไม่ยาก [V] be easy, See also: be not difficult, be simple, be straightforward, Syn. ง่าย, หมู, Example: เรื่องนี้ไม่ยากเกินความเข้าใจของพวกเราหรอก, Thai definition: ไม่เกินความสามารถหรือโดยง่ายโดยสะดวก
กุกกัก    [ADV] inconveniently, See also: uneasily, improperly, difficultly, Syn. ติดขัด, ตะกุกตะกัก, Ant. สะดวก, ราบรื่น, Example: เขาตั้งใจอธิบายมากเกินไป จนพูดกุกกักและเก้อเขิน
กุกๆ กักๆ    [ADV] inconveniently, See also: uneasily, improperly, difficultly, Syn. กุกกัก, ติดขัด, ตะกุกตะกัก, Ant. ราบรื่น, Example: พี่ใหญ่เดินเข้ามาชิดหลังผมแล้วพูดกุกๆ กักๆ ด้วยความหวาดกลัว
ขึ้นเขียง    [V] be in a dilemma, See also: encounter a difficult situation, Example: พระภิกษุชื่อดังโดนขึ้นเขียงในวันนี้แน่ๆ, Thai definition: ตกอยู่ในภาวะที่แทบจะไม่มีทางต่อสู้หรือเอาชนะได้เลย, Notes: (ปาก)
คเณศ    [N] the God of wisdom and difficulty, Syn. วิฆเนศ, พิฆเนศ, วิฆเนศวร, พิฆเนศวร, Thai definition: ชื่อเทพองค์หนึ่ง มีเศียรเป็นช้าง
เข้าตาร้าย    [V] be in trouble, See also: have no way out, be in distress, find oneself in a difficult position, Syn. ถึงตาร้าย, Example: ฉันว่าเหตุการณ์เข้าตาร้ายเสียแล้ว รีบถอนตัวก่อนดีกว่า, Thai definition: เข้าที่เดือดร้อน, ถึงคราวเดือดร้อน
ความโหด    [N] difficulty, See also: trouble, hardness, Syn. ความยาก
ง่องแง่ง    [ADV] lamely, See also: limpingly, slowly, difficulty, Syn. กระง่องกระแง่ง, กระย่องกระแย่ง, Ant. กระฉับกระเฉง, Example: เขาเดินง่องแง่งไปที่เตียง, Thai definition: อาการที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้เดินหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัด
ฝ่าฟัน    [V] fight against, See also: struggle, surmount one's difficulties, Syn. ต่อสู้, Example: เราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคกันมากมายหลายอย่าง ในการที่จะสร้างพลังร่วมกัน, Thai definition: ต่อสู้กับความยากลำบาก
ฝ่ามรสุม [V] go through heavy obstacles, See also: struggle, surmount one's difficulties, Syn. ต่อสู้, ฟันฝ่า, Example: รัฐบาลคาดว่าอีก 2 - 3 ปี ก็จะฝ่ามรสุมเหล่านี้ไปได้, Thai definition: ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตมามาก
พะอืดพะอม    [V] be in a difficult situation, See also: be in a dilemma, Syn. กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก, Example: เขาพะอืดพะอมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า ไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรดี, ไม่กล้าที่จะตัดสินใจเด็ดขาดลงไป
ลำบากลำบน    [V] undergo trouble, See also: be inconvenient, have difficulty, Syn. ลำบาก, ยุ่งยาก, ยาก, Example: ทำไมการขอเลื่อนตำแหน่งมันช่างลำบากลำบนขนาดนี้, Thai definition: ไม่สะดวกเพราะมีสิ่งขัดขวางทำให้ติดขัด
เล่นตัว [V] hold out for something, See also: be independent, be difficult, be stand-offish, Example: คนจีนเจ้าของร้านเล่นตัวขึ้นราคาสินค้าตามใจชอบ, Thai definition: ไม่ยอมทำตามที่งอนง้อหรือขอร้อง เพราะถือว่าตัวดี
โดยไม่ยาก [ADV] easily, See also: without difficulty, conveniently, Syn. โดยง่าย, Example: เขาประกอบสิ่งของตามคู่มือโดยไม่ยาก
ยากเข็ญ    [V] be difficult, See also: be hard, Syn. แสนเข็ญ, ยาก, ยากลำบาก, Example: การที่จะก้าวหน้าบนเส้นทางราชการตำรวจนั้นยากเข็ญมาก
ยากเข็ญ    [ADJ] difficult, See also: hard, Syn. แสนเข็ญ, ยาก, Example: การขี่ม้าเข้าไปในป่าเป็นเรื่องลำบากยากเข็ญมาก เพราะกิ่งไม้กิ่งไผ่ขึ้นอยู่ระเกะระกะ
ยากเข็ญ    [V] be difficult, See also: be hard, Syn. แสนเข็ญ, ยาก, ยากลำบาก, Example: การที่จะก้าวหน้าบนเส้นทางราชการตำรวจนั้นยากเข็ญมาก
ยากเข็ญ    [ADJ] difficult, See also: hard, Syn. แสนเข็ญ, ยาก, Example: การขี่ม้าเข้าไปในป่าเป็นเรื่องลำบากยากเข็ญมาก เพราะกิ่งไม้กิ่งไผ่ขึ้นอยู่ระเกะระกะ
ทรหน    [N] difficult path, See also: a pathway full of hardship, perils or difficulties, Syn. ทางกันดาร, ทางลำบาก
บุกป่าฝ่าดง    [V] encounter problems or difficulties, Syn. บุกบั่น, ดั้นด้น, Example: ด้วยเราบุกป่าฝ่าดงดั้นด้นเข้ามาถึงที่นี่ จึงเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องทุกข์ยากเพียงใด, Thai definition: พยายามต่อสู้อุปสรรคต่างๆ อย่างไม่ย่อท้อ, Notes: (สำนวน)
บุกบั่น    [V] persevere, See also: brave the way, go through difficulties, Syn. บุกป่าฝ่าดง, Example: เด็กหนุ่มคนนี้เป็นใครมาจากไหนกันหนอถึงบุกบั่นมาถึงภูเขาลูกนี้ได้, Thai definition: ฝ่าเข้าด้วยความพยายามไม่ท้อถอย
ยากนาน    [V] be poor, See also: be trouble, be difficult, be strenuous, be laborious, be hard, be arduous, be troublesome, , Syn. ลำบาก, ลำเค็ญ, Thai definition: ลำบากมาก
ซ้อนซับ    [V] complicate, See also: be complex, make difficult, confuse, Syn. ซับซ้อน, Example: แผนการของเธอซ้อนซับจนฉันงง, Thai definition: ทับกันหลายชั้น
กินตา    [V] deceive the eyes, See also: mistaken one for another, be difficult to see, be difficult to notice, Syn. ลวงตา, หลอกตา, เลือนตา, ตาฝาด, Example: รูปภาพรูปนี้กินตาผม, Thai definition: ลวงตาให้เห็นขนาดผิดไป
กินไม่ลง    [V] difficult to win, See also: refrain from winning, Example: ทีมนี้เราคงกินไม่ลงง่ายๆ, Thai definition: เอาชนะไม่ได้, Notes: (ปาก)
ความขัดข้อง    [N] obstacle, See also: difficulty, hindrance, obstruction, barrier, block, hurdle, Syn. อุปสรรค, Example: เทปยังคงข้อมูลเดิมไว้ได้แม้ว่าจะเกิดความขัดข้อง
ความขัดข้อง    [N] objection, See also: difficulty, dissension, Syn. ข้อขัดข้อง, Example: แผนกจ่ายเงินไม่มีความขัดข้องใดๆ เรื่องงบประมาณ
ด้วยดี    [ADV] without trouble, See also: without difficult/fuss, well, Example: ถ้าคุณยอมด้วยดี โจรอาจจะไม่ทำร้ายคุณก็ได้
ทุกรกิริยา    [N] difficult deeds, See also: doing what is difficult to do, self-mortification, torment, Thai definition: การกระทำกิจที่ทำได้โดยยาก ได้แก่ การทำความเพียรเพื่อบรรลุธรรมวิเศษ, Notes: (บาลี)
ทุราคม    [N] faraway, See also: difficult approach, remote dwelling, be traversed with difficulty, be inaccessible, Syn. ทุรคม, ที่ห่างไกล, Thai definition: การถึงลำบาก, การอยู่ทางไกล, Notes: (บาลี)
เทวศ [N] hard, See also: arduous, painstaking, difficulty, hardships, trouble, troublesome, laborious, Syn. เทวษ, Thai definition: ความลำบาก
สมบุกสมบัน    [V] go through all kind of hardships and difficulties, See also: be able to bear, endure, put up with, Example: ร่างกายคน ถ้าใช้อย่างสมบุกสมบัน ไม่ช้าก็ต้องชำรุด, Thai definition: อย่างทนทาน ยากลำบาก ตรากตรำ
สร้างสถานการณ์    [V] create a situation, See also: cause a problem, cause difficulties, Example: ี่มีคนอยู่มากที่ชอบฉวยโอกาสเอาความขัดแย้งของส่วนรวมมาสร้างสถานการณ์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว, Thai definition: สร้างเรื่องหรือเหตุการณ์ขึ้นมาให้เป็นผล
ความลำบาก    [N] difficulty, See also: hardship, rigor, vicissitude, Syn. ความยากลำบาก, ความทุกข์ยาก, ความลำเค็ญ, Ant. ความสบาย, Example: ความยากจนทำให้เขาต้องทนต่อความลำบากในชีวิต
ความยากลำบาก    [N] difficulty, See also: hardship, discomfort, Syn. ความยุ่งยาก, ความลำบาก, Ant. ความสบาย, ความสะดวก, Example: งานนี้เต็มไปด้วยความยากลำบาก
ความทุกข์ยาก    [N] hardship, See also: distress, trouble, difficulty, rigor, Syn. ความลำบาก, ความลำเค็ญ, Ant. ความสบาย, ความสุข, Example: รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของชาวนาด้วยการทุ่มเทเงินรับซื้อข้าวของชาวนากว่าพันล้านบาท
ตกยาก    [V] become impoverished, See also: be in difficult position, be very poor, Syn. ตกทุกข์ได้ยาก, ลำบาก, ยากจน, ขัดสน, Ant. สบาย, Example: มูลนิธินี้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ตกยาก
เหลือเข็ญ [V] be exceedingly difficult, See also: be terribly troublesome, be too/extremely difficult, be intolerably hard, Syn. ยากลำบาก, แสนเข็ญ, Ant. สบาย, Example: งานนี้ยากเหลือเข็ญสำหรับความสามารถของผม, Thai definition: ลำบากที่สุด, ลำบากมาก, ลำบากเหลือเกิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties   FR: se bagarrer ; lutter pour
ฝ่าฟันอุปสรรค[v. exp.] (fāfan uppasak) EN: overcome difficulties   FR: surmonter les difficultés
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff   FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ฝืด[adv.] (feūt) FR: avec difficulté ; difficilement ; malaisément
หายใจไม่ออก[v.] (hāijai mai øk) EN: choke ; suffocate ; be unable to breathe   FR: suffoquer ; étouffer ; respirer avec difficulté
หาง่าย[X] (hā ngāi) EN: available   FR: disponible ; trouvable sans difficulté
แก้ปัญหา[v.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with   FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; solutionner un problème ; rechercher une solution
กมลสันดานแก้ยาก[xp] (kamonsandān kaē yāk) EN: it's difficult to change one's natural character ; a leopard can't change its spots   
เข้าใจไม่ยาก[v. exp.] (khaojai mai yāk) EN: be not difficult to understand   FR: ne pas être difficile à comprendre
เข้าใจยาก[v. exp.] (khaojai yāk) EN: be hard to understand ; be difficult to understand ; be beyond comprehension   FR: être difficile à comprendre
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock   FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ข้อยุ่งยาก[n.] (khøyungyāk) EN: difficulty ; crux   
ความลำบาก[n.] (khwām lambāk) EN: difficulty ; hardship ; rigor ; vicissitude   FR: difficulté [f] ; problème [m] ; contrarieté [f] ; tracas [m] ; épreuve [f] ; vicissitudes [fpl] (litt.) ; emmerdements [mpl] (fam.) ; emmerdes [fpl] (fam.) ; embêtements [mpl] (fam.)
ความทุกข์ยาก[n. exp.] (khwām thuk yāk) EN: hardship ; distress ; trouble ; difficulty ; rigor ; adversity ; misery   
ความยาก[n.] (khwām yāk) FR: difficulté [f]
ความยากลำบาก[n.] (khwām yāklambāk) EN: difficulty ; hardship ; discomfort   
ความยุ่งยาก[n.] (khwām yungyāk) EN: trouble ; difficulty ; hassle   FR: complication [f]
กินดิบ[v.] (kindip) EN: win easily ; easy to gain a victory ; easy to do ; easy to accomplish   FR: vaincre sans difficulté
กินตา[v.] (kintā) EN: deceive the eyes ; mistaken one for another ; be difficult to see ; be difficult to notice   
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice   FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
กระเดือก[v.] (kradeūak) EN: swallow ; gulp ; swallow with difficulty   
กระเดือก[n.] (kradeūak) EN: struggle ; proceed with difficulty ; plod along   
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten   
ลำบาก[adj.] (lambāk) EN: hard ; difficult ; troubled ; troublous   FR: dur ; difficile ; malaisé
ลำบากลำบน[v. exp.] (lambāk lam bon) EN: undergo trouble ; be inconvenient ; have difficulty   
เล่นตัว[v.] (lentūa) EN: hold out for something ; be independent ; be difficult ; be stand-offish   FR: faire des façons
เลี่ยงปัญหา[v. exp.] (līeng panhā) EN: evade the issue   FR: éluder une difficulté ; éluder un problème
ไม่สะดวก[adv.] (mai sadūak) EN: with difficulty   
มรสุม[n.] (mørasum) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance   FR: crise [f] ; difficulté [f] ; obstacle [m]
ง่าย[adv.] (ngāi) EN: easily ; simply ; plainly ; clearly ; with ease   FR: facilement ; aisément ; sans difficulté
เงื่อน[n.] (ngeūoen) EN: hitch ; condition   FR: noeud [m] ; petit problème [m] ; petite difficulté [f] ; pépin (fam.) [m] ; hic (fam.) [m] ; obstacle [m]
ปัญหา[n.] (panhā) EN: problem ; trouble ; difficulty   FR: problème [m] ; difficulté [f] ; question [f] ; ennui [m] ; complication [f] ; pépin [m] (fam.) ; embêtement [m] (fam.)
ปม[n.] (pom) EN: crux ; knot ; hitch ; catch ; clue ; crucial reason   FR: difficulté [f] ; noeud [m] ; coeur du problème [m] ; point capital [m] ; point crucial [m]
ประสบกับอุปสรรค[v. exp.] (prasop kap uppasak) EN: come up against difficulties; meet with difficulties   FR: rencontrer des difficultés
ศัพท์สูง[n. exp.] (sap sūng) EN: difficult word ; rare word   FR: mot difficile [m] ; mot rare [m]
สมบูรณ์พูนสุข[adj.] (sombūn phūnsuk) EN: comfortable ; convenient ; without difficulty   
ติดศัพท์[v.] (titsap) EN: get stuck on a word ; do not know the meaning of a word ; be unable to understand the meaning of a word ; use difficult words/expressions   
ตกที่นั่งลำบาก[v. exp.] (tok thīnang lambāk) EN: be in trouble ; be caught in a difficult situation   FR: être dans de beaux draps (loc.)
ตกทุกข์ได้ยาก[v. exp.] (tok thuk dāi yāk) EN: distress ; be in low circumstances ; fall on hard times ; be in difficulty   FR: traverser une période difficile
ตกยาก[v.] (tokyāk) EN: become impoverished ; be in difficult position ; be very poor ; fall on hard times ; suffer misfortune   
อุปสรรค[n.] (uppasak) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; trouble ; hardship   FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]
วิบาก[n.] (wibāk) EN: obstacle ; difficulty   
ยาก[adj.] (yāk) EN: difficult ; hard ; complicated ; not so easy ; advanced   FR: difficile ; ardu ; compliqué ; pénible
ยากเย็น[v.] (yākyen) EN: be very difficult ; be complicated ; be very hard   FR: être ardu ; être laborieux

CMU English Pronouncing Dictionary
DIFFICULT    D IH1 F AH0 K AH0 L T
DIFFICULTY    D IH1 F IH0 K AH2 L T IY0
DIFFICULTLY    D IH1 F AH0 K AH0 L T L IY0
DIFFICULTIES    D IH1 F AH0 K AH0 L T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
difficult    (j) (d i1 f i k @ l t)
difficulty    (n) (d i1 f i k @ l t ii)
difficulties    (n) (d i1 f i k @ l t i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
難解[なんかい, nankai] Thai: แก้ยาก English: difficult (an)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anpassungsschwierigkeiten {pl}adaptive difficulties [Add to Longdo]
Geldklemme {f}financial difficulties [Add to Longdo]
Kommunikationsschwierigkeit {f}difficulty in communicating [Add to Longdo]
Nachwuchssorgen habento have difficulty in finding young talent [Add to Longdo]
Problembewusstsein {n}appreciation of the difficulties [Add to Longdo]
Schieflage {f} [übtr.]unbalance; difficulties [Add to Longdo]
Schwierigkeit {f}; Problem {n}; Problematik {f} | Schwierigkeiten {pl} | voller Schwierigkeiten | in Schwierigkeiten geraten | Schwierigkeiten bekommen | eine Schwierigkeit meistern | auf Schwierigkeiten stoßen; Schwierigkeiten habendifficulty | difficulties; difficulty | fraught with difficulty | to get into difficulty | to run into difficulties | to overcome a difficulty | to experience difficulties [Add to Longdo]
Umstand {m}; Fall {m} | Umstände {pl} | äußere Umstände | mildernde Umstände | widrige Umstände | unter diesen Umständen | unter den gegenwärtigen Umständen; unter den gegebenen Umständen | erschwerende Umstände | unter keinen Umständencircumstance | circumstances; conditions; state (of affairs) | external circumstances | mitigating circumstances | difficult circumstances | under these circumstances | in the present circumstances | aggravating circumstances | on no account; under no circumstances [Add to Longdo]
Versorgungsschwierigkeiten {pl}difficulties of supply [Add to Longdo]
erschweren | erschwerendto make difficult | making difficult [Add to Longdo]
schwer vermittelbardifficult to place [Add to Longdo]
schwer zu erklärendifficult of explanation [Add to Longdo]
schwer zugänglichdifficult to access [Add to Longdo]
schwer; schwierig; diffizil {adj}difficult [Add to Longdo]
schwererziehbar; schwierigdifficult [Add to Longdo]
schwer fallen; schwerfallen [alt]to be difficult [Add to Longdo]
schwer fallende; schwerfallende [alt]being difficult [Add to Longdo]
schwer gefallen; schwergefallen [alt]been difficult [Add to Longdo]
schwerverständlich {adj}difficult to understand [Add to Longdo]
schwierig {adj} | schwieriger | am schwierigstendifficult | more difficult | most difficult [Add to Longdo]
schwierig {adv}difficultly [Add to Longdo]
wagen | wagend | sich an eine schwere Aufgabe wagento venture | venturing | to venture on a difficult task [Add to Longdo]
Es gelang ihm, die Schwierigkeiten zu überwinden.He succeeded in overcoming the difficulties. [Add to Longdo]
Unter schwierigen Umständen zeigt man, was in einem steckt.One shows what he is made of under difficult conditions. [Add to Longdo]
Atembeschwerden {pl} [med.]difficulties of breathing [Add to Longdo]
Dysphagie {f}; Schluckstörung {f} [med.]dysphagia; difficulty in swallowing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances [Add to Longdo]
ごねる[, goneru] (v1,vi) to grumble; to make difficulties [Add to Longdo]
しょ難しい[しょむずかしい, shomuzukashii] (adj-i) (obsc) terribly difficult [Add to Longdo]
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
ちょいムズ;ちょいむず[, choi muzu ; choimuzu] (n,adj-na) (abbr) (sl) slightly difficult [Add to Longdo]
むずい;ムズい[, muzui ; muzu i] (adj-i) (abbr) difficult [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
やっとの事で[やっとのことで, yattonokotode] (exp) just managing; with great difficulty [Add to Longdo]
よいよい[, yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem [Add to Longdo]
ゼーゼー言う[ゼーゼーいう, ze-ze-iu] (exp,v5u) to wheeze; to breathe with difficulty; to gasp [Add to Longdo]
悪闘[あくとう, akutou] (n) difficult battle [Add to Longdo]
易より難へ進む[いよりなんへすすむ, iyorinanhesusumu] (v5m) to proceed from the easy to the difficult [Add to Longdo]
一難[いちなん, ichinan] (n) one difficulty; one danger [Add to Longdo]
一溜まりも無い;一溜まりもない[ひとたまりもない, hitotamarimonai] (exp,adj-i) without difficulty; without the least resistance; helplessly [Add to Longdo]
羽目(P);破目[はめ, hame] (n) (1) (羽目 only) panel; wainscoting; wainscotting; (2) plight; fix; bind; awkward situation; difficult situation; mess; (P) [Add to Longdo]
解難い[ときがたい, tokigatai] (adj-i) difficult to solve [Add to Longdo]
帰宅困難者[きたくこんなんしゃ, kitakukonnansha] (n) travellers (e.g. commuters, students, etc.) who have difficulty returning home, esp. after a large-scale earthquake [Add to Longdo]
技術的に困難[ぎじゅつてきにこんなん, gijutsutekinikonnan] (exp,adj-na) technically difficult [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P) [Add to Longdo]
窮すれば通ず[きゅうすればつうず, kyuusurebatsuuzu] (exp) Necessity is the mother of invention; There is always some way out of a difficulty if you really look for one [Add to Longdo]
窮迫[きゅうはく, kyuuhaku] (n,vs) financial difficulty; distress [Add to Longdo]
居づらい;居辛い[いづらい, idurai] (adj-i) difficult to be (in a place); not feeling like staying [Add to Longdo]
胸突き八丁;胸突八丁[むなつきはっちょう, munatsukihacchou] (n) the most trying spot or period; the most difficult period [Add to Longdo]
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) {Buddh} (See 八苦) duhkha (suffering) [Add to Longdo]
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P) [Add to Longdo]
苦学力行[くがくりっこう, kugakurikkou] (n,vs) strenuous pursuit of learning under difficulties [Add to Longdo]
苦渋[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P) [Add to Longdo]
経営難[けいえいなん, keieinan] (n) financial difficulties [Add to Longdo]
継続は力なり[けいぞくはちからなり, keizokuhachikaranari] (exp) persevering through something difficult makes one stronger; whatever doesn't kill us only makes us stronger; slow but steady wins the race [Add to Longdo]
荊棘[けいきょく;ばら, keikyoku ; bara] (n) (1) wild rose; bramble; (2) briar patch; (3) thorn (used figuratively as an obstacle or source of difficulty) [Add to Longdo]
結構大変[けっこうたいへん, kekkoutaihen] (exp) quite a chore; not that easy; fairly difficult [Add to Longdo]
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P) [Add to Longdo]
言い辛い;言いづらい;言辛い[いいづらい, iidurai] (adj-i) difficult to speak about [Add to Longdo]
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P) [Add to Longdo]
好事多魔[こうじたま, koujitama] (exp) Happy events are often accompanied by difficulties; Unsullied joy is rare [Add to Longdo]
甲乙付け難い;甲乙付けがたい;甲乙つけがたい[こうおつつけがたい, kouotsutsukegatai] (exp) it is difficult to say which of the two is better [Add to Longdo]
[ほね, hone] (n) (1) bone; (2) frame; (3) outline; core; (4) backbone; spirit; fortitude; (adj-na,n) (5) laborious; troublesome; difficult; (P) [Add to Longdo]
困難[こんなん, konnan] (adj-na,n) difficulty; distress; (P) [Add to Longdo]
困難と闘う;困難と戦う[こんなんとたたかう, konnantotatakau] (v5u) to contend with difficulties [Add to Longdo]
財政困難[ざいせいこんなん, zaiseikonnan] (n) financial difficulties; pecuniary embarrassment [Add to Longdo]
財政難[ざいせいなん, zaiseinan] (n) (See 財政困難・ざいせいこんなん) economic difficulties; financial difficulties; fiscal difficulties; (P) [Add to Longdo]
山を越す[やまをこす, yamawokosu] (exp,v5s) (See 峠を越す) to surmount a difficulty; to go across a mountain [Add to Longdo]
支障[ししょう, shishou] (n) obstacle; hindrance; impediment; difficulty; (P) [Add to Longdo]
至難[しなん, shinan] (adj-na,n,adj-no) most difficult; next to impossible; (P) [Add to Longdo]
七面倒[しちめんどう, shichimendou] (adj-na,n) great trouble; difficulty [Add to Longdo]
取りにくい;取り難い[とりにくい, torinikui] (adj-i) difficult (to obtain, receive permission, access, etc.); tough (to do, etc.) [Add to Longdo]
手ごわい(P);手強い[てごわい, tegowai] (adj-i) difficult; tough; stubborn; redoubtable; (P) [Add to Longdo]
手のかかる;手の掛かる[てのかかる, tenokakaru] (exp,adj-f) (See 手が掛かる) troublesome; difficult (e.g. customer, guest, child); laborious (e.g. task, dinner) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不到长城非好汉[bù dào cháng chéng fēi hǎo hàn, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ ㄈㄟ ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, / ] lit. until you reach the Great Wall, you're not a proper person; fig. to get over difficulties before reaching the goal [Add to Longdo]
不在话下[bù zài huà xià, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄚˋ, / ] be nothing difficult; be a cinch [Add to Longdo]
不怕[bù pà, ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ, ] fearless; not worried (by setbacks or difficulties) [Add to Longdo]
不易[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, ] not easy to do sth; difficult; unchanging [Add to Longdo]
不避艰险[bù bì jiān xiǎn, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, / ] shrink or flinch from no difficulty or danger; make light of difficulties and dangers [Add to Longdo]
估量[gū liang, ㄍㄨ ㄌㄧㄤ˙, ] to estimate; to assess; (often used together with 難以|难以, difficult to assess) [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] difficult to pronounce [Add to Longdo]
出路[chū lù, ㄔㄨ ㄌㄨˋ, ] a way out (of a difficulty etc) [Add to Longdo]
刁难[diāo nàn, ㄉㄧㄠ ㄋㄢˋ, / ] to be hard on sb; to deliberately make things difficult [Add to Longdo]
分忧[fēn yōu, ㄈㄣ ㄧㄡ, / ] to share tribulations; to help sb with worries and difficulties [Add to Longdo]
刺儿头[cì er tóu, ㄘˋ ㄦ˙ ㄊㄡˊ, / ] an awkward person; a difficult person to deal with [Add to Longdo]
勉强[miǎn qiǎng, ㄇㄧㄢˇ ㄑㄧㄤˇ, / ] to do with difficulty; to force sb to do sth; reluctant; barely enough [Add to Longdo]
化解[huà jiě, ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄝˇ, ] to dissolve; to resolve (contradictions); to dispel (doubts); to iron out (difficulties); to defuse (conflicts); to neutralize (fears) [Add to Longdo]
厉害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, / ] difficult to deal with; difficult to endure; ferocious; radical; serious; terrible; tremendous; violent [Add to Longdo]
周折[zhōu zhé, ㄓㄡ ㄓㄜˊ, ] setback; difficulty; problem [Add to Longdo]
严竣[yán jùn, ㄧㄢˊ ㄐㄩㄣˋ, / ] tight; strict; severe; stern; difficult [Add to Longdo]
困境[kùn jìng, ㄎㄨㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, ] predicament; in difficulty [Add to Longdo]
困难[kùn nan, ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢ˙, / ] (financial etc) difficulty; problem; issue [Add to Longdo]
多么[duō me, ㄉㄨㄛ ㄇㄜ˙, / ] how (wonderful etc); what (a great idea etc); however (difficult it may be etc) [Add to Longdo]
好不容易[hǎo bù róng yì, ㄏㄠˇ ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ, ] very difficult; after all the trouble [Add to Longdo]
好容易[hǎo róng yì, ㄏㄠˇ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ, ] with great difficulty; have a hard time [Add to Longdo]
孤掌难鸣[gū zhǎng nán míng, ㄍㄨ ㄓㄤˇ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] It's hard to clap with only one hand.; It takes two to tango; It's difficult to achieve anything without support. [Add to Longdo]
[zhūn, ㄓㄨㄣ, ] difficult; stingy [Add to Longdo]
度日[dù rì, ㄉㄨˋ ㄖˋ, ] scratch out a difficult, meager existence [Add to Longdo]
强忍[qiáng rěn, ㄑㄧㄤˊ ㄖㄣˇ, / ] to resist (with great difficulty) [Add to Longdo]
[biè, ㄅㄧㄝˋ, / ] see 彆扭|别扭, contrary; difficult; awkward [Add to Longdo]
别扭[biè niu, ㄅㄧㄝˋ ㄋㄧㄡ˙, / ] awkward; difficult; uncomfortable; not agreeing; at loggerheads; gauche; awkward (writing or speech) [Add to Longdo]
捉摸[zhuō mō, ㄓㄨㄛ ㄇㄛ, ] to predict (often in the combination difficult to predict); to ascertain [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] see 拮据 or 拮據, hard pressed for cash; in financial difficulties [Add to Longdo]
攀越[pān yuè, ㄆㄢ ㄩㄝˋ, ] to climb over; to get over (difficulties); to scale; to surmount [Add to Longdo]
晦涩[huì sè, ㄏㄨㄟˋ ㄙㄜˋ, / ] difficult to understand; cryptic [Add to Longdo]
智障[zhì zhàng, ㄓˋ ㄓㄤˋ, ] learning difficulties (handicap); retarded [Add to Longdo]
智障人士[zhì zhàng rén shì, ㄓˋ ㄓㄤˋ ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] person with learning difficulties (handicap); retarded person [Add to Longdo]
步履维艰[bù lǚ wéi jiān, ㄅㄨˋ ㄌㄩˇ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄢ, / ] have difficulty walking; walk with difficulty [Add to Longdo]
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. [Add to Longdo]
津梁[jīn liáng, ㄐㄧㄣ ㄌㄧㄤˊ, ] lit. ferry bridge; fig. interim measure over some difficulty; a guide [Add to Longdo]
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. [Add to Longdo]
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. [Add to Longdo]
为难[wéi nán, ㄨㄟˊ ㄋㄢˊ, / ] make things difficult for [Add to Longdo]
狼狈[láng bèi, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ, / ] in a difficult situation; to cut a sorry figure [Add to Longdo]
留难[liú nàn, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄢˋ, / ] to make sth difficult; to create obstacles [Add to Longdo]
疑难[yí nán, ㄧˊ ㄋㄢˊ, / ] hard to understand; difficult to deal with; knotty; complicated [Add to Longdo]
疾苦[jí kǔ, ㄐㄧˊ ㄎㄨˇ, ] pain and difficulties; suffering (of the people) [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] asthma; difficulty in breathing [Add to Longdo]
发难[fā nàn, ㄈㄚ ㄋㄢˋ, / ] (to be first to) rise in revolt; to raise difficult questions [Add to Longdo]
盘根错节[pán gēn cuò jié, ㄆㄢˊ ㄍㄣ ㄘㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] twisted roots and intertwined joints (成语 saw); complicated and very tricky; knotty and deeply-rooted difficulties [Add to Longdo]
磨杵成针[mó chǔ chéng zhēn, ㄇㄛˊ ㄔㄨˇ ㄔㄥˊ ㄓㄣ, / ] to grind an iron bar down to a fine needle (成语 saw); fig. to persevere in a difficult task; to study diligently [Add to Longdo]
磨穿铁砚[mó chuān tiě yàn, ㄇㄛˊ ㄔㄨㄢ ㄊㄧㄝˇ ㄧㄢˋ, 穿 / 穿] to grind one's way through an inkstone (成语 saw); fig. to persevere in a difficult task; to study diligently [Add to Longdo]
碍难[ài nán, ㄞˋ ㄋㄢˊ, / ] inconvenient; difficult for some reason; to find sth embarassing [Add to Longdo]
碍难从命[ài nán cōng mìng, ㄞˋ ㄋㄢˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, / ] difficult to obey orders (成语 saw); much to my embarrassment, I am unable to comply [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Difficult \Dif"fi*cult\, a. [From {Difficulty}.]
   1. Hard to do or to make; beset with difficulty; attended
    with labor, trouble, or pains; not easy; arduous.
    [1913 Webster]
 
   Note: Difficult implies the notion that considerable mental
      effort or skill is required, or that obstacles are to
      be overcome which call for sagacity and skill in the
      agent; as, a difficult task; hard work is not always
      difficult work; a difficult operation in surgery; a
      difficult passage in an author.
      [1913 Webster]
 
         There is not the strength or courage left me to
         venture into the wide, strange, and difficult
         world, alone.           --Hawthorne.
      [1913 Webster]
 
   2. Hard to manage or to please; not easily wrought upon;
    austere; stubborn; as, a difficult person.
 
   Syn: Arduous; painful; crabbed; perplexed; laborious;
     unaccommodating; troublesome. See {Arduous}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Difficult \Dif"fi*cult\, v. t.
   To render difficult; to impede; to perplex. [R.] --Sir W.
   Temple.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top