Search result for

*bed*

(797 entries)
(9.1352 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bed,-bed-, *bed*
English-Thai: Longdo Dictionary
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
bedpan(n) กระโถนสำหรับถ่ายของเสียของผู้ป่วย
Rollaway bed(n ) เตียงเดี่ยวที่สามารถพับเก็บได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bed    [N] เตียงนอน, See also: ที่สำหรับนอน, หมอน, ฟูก, Syn. divan, cot
bed    [N] การนอนหลับ
bed    [N] การมีเพศสัมพันธ์
bed    [N] แปลงหรือร่อง (ปลูกผัก / ต้นไม้), See also: แปลงที่ดิน, ร่อง
bed    [N] พื้นดินก้นทะเล แม้น้ำหรือทะเลสาบ
bed    [N] พื้นที่ใต้ทะเลที่มีหอยฝังตัวอยู่
bed    [N] ฐานของถนนหรือรางรถไฟ, See also: แท่น
bed    [N] ชั้นหิน, See also: แนวหิน
bed    [VT] ฝังลงไป
bed    [VT] มีเพศสัมพันธ ์(คำไม่เป็นทางการ), Syn. sleep with
bed    [VT] ทำให้เป็นชั้น
abed    [ADV] บนเตียง
embed    [VT] ฝังใจ, See also: ฝังลึกในใจ
embed    [VT] ฝังลงไป, See also: ถูกฝัง, Syn. bury, plant, root
embed    [VI] ฝังลงไป, See also: ถูกฝัง, Syn. bury, plant, root
imbed    [VI] ฝัง, Syn. bury, embed, place in
imbed    [VT] ฝัง, Syn. bury, embed, place in
barbed    [ADJ] (ตะขอหรือลูกศร) ที่มีเงี่ยงโค้งออก, See also: (ตะขอหรือลูกศร) ที่มีลวดโค้งออก, Syn. spiked, hooked, Ant. blunt
bed in    [PHRV] ทำให้ยึดแน่นกับดิน (เช่น ปลูกพืช, ตั้งฐานปืน), See also: ทำให้แน่น
bedbug    [N] ตัวเรือด, See also: ตัวไร, Syn. chinch, parasite
bedeck    [VT] ประดับประดา, See also: ตกแต่ง, ทำให้สะพรั่ง, Syn. decorate
bedlam    [N] ภาพโกลาหลอลหม่าน, Syn. chaos
bedpan    [N] หม้อนอนสำหรับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะบนเตียง
bedsit    [N] ห้องที่ให้เช่าและพักอาศัย, Syn. bedsitter, bed sitting room
bobbed    [ADJ] (ผม) ทรงบ็อบ
hotbed    [N] ที่เพาะพืช, See also: แหล่งเพาะ
nabbed    [SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
ribbed    [ADJ] ซึ่งทำเป็นโครง, See also: ซึ่งยึดด้วยโครง, Syn. ridged
seabed    [N] พื้นดินใต้ทะเล, See also: ก้นทะเล, Syn. sea bottom
tabbed    [SL] แต่งตัวดี, See also: แต่งตัวหรู
webbed    [ADJ] ซึ่งมีใยแมงมุม, See also: ซึ่งมีพังผืด
bed out    [PHRV] ปลูกพืช (ต้นอ่อน) ลงดิน
bedevil    [VT] ทำให้เป็นปัญหามากและยาวนาน
bedhead    [N] หัวเตียง
bedpost    [N] เสาเตียง
bedrock    [N] หินแข็งชั้นล่างที่อยู่ใต้ชั้นดินและทราย
bedrock    [SL] ข้อเท็จจริง, See also: ความจริง
bedroom    [N] ห้องนอน, Syn. bedchamber
bedside    [N] พื้นที่ข้างเตียง
bedsore    [N] แผลกดทับ
bedtime    [N] เวลาเข้านอน
knobbed    [ADJ] ที่มีปุ่ม
roadbed    [N] ฐานของถนน, Syn. asphalt, ballast, gravel, foundation
seedbed    [N] แปลงหว่านเมล็ด, See also: แปลงเพาะ, แหล่งกำเนิด, สถานที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต, ที่เพาะเมล็ด, Syn. breeding place, nursery
sickbed    [N] เตียงผู้ป่วย, See also: เตียงคนไข้
absorbed    [ADJ] ที่หมกมุ่นกับ, Syn. engrossed, immersed
bed down    [PHRV] นอน (ในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่นอน), Syn. bunk down
bedstead    [N] โครงไม้หรือเหล็กของเตียงแบบเก่า
camp bed    [N] เตียงผ้าใบมีน้ำหนักเบา, Syn. cot
deathbed    [N] เตียงนอนที่คนตายนอน, See also: เตียงนอนขณะที่ตาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proscribed organizationองค์การที่ต้องห้าม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
placenta, duplex; placenta duples; placenta, bilobate; placenta, bilobedรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, multilobate; placenta multipartita; placenta, multilobedรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, multilobed; placenta multipartita; placenta, multilobateรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive obedience theoryทฤษฎีสวามิภักดิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta duples; placenta, bilobate; placenta, bilobed; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta multipartita; placenta, multilobate; placenta, multilobedรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pebble-bed storage๑. ตัวสะสมแบบถังกรวด๒. การสะสมแบบถังกรวด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
pressure sore; bedsore; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puerperal fever; fever, childbedไข้กระดานไฟ, ไข้เหตุคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prescribed diseaseโรคที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
placenta, bilobate; placenta duples; placenta, bilobed; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, bilobed; placenta duples; placenta, bilobate; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy, circumscribedเยื่อหุ้มปอดอักเสบเฉพาะส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
particle-bed storage๑. ตัวสะสมแบบถังอนุภาค๒. การสะสมแบบถังอนุภาค [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
leaky confining bedชั้นหินกันน้ำรั่วซึม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lobed; lobateเป็นแฉก, เป็นพู, เป็นหยัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lobate; lobedเป็นแฉก, เป็นพู, เป็นหยัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
red bedsชั้นหินแดง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rest, bed๑. นอนพัก๒. พนักพิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
separation from bed and boardการแยกกันอยู่กิน (ของสามีภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock, inscribedหุ้นลงทะเบียน (โดยไม่ออกใบหุ้น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subscribed capitalจำนวนหุ้นที่มีผู้เข้าชื่อซื้อแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sore, pressure; bedsore; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
OLE (object linking and embedding)โอเล (การฝังและเชื่อมอ็อบเจกต์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object linking and embedding (OLE)การฝังและเชื่อมอ็อบเจกต์ (โอเล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
obedience to order, defence ofข้อต่อสู้ว่าได้ทำตามคำสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
angular cross-beddingการวางชั้นเฉียงระดับเชิงมุม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
albedoอัตราส่วนสะท้อน, แอลบีโด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
albedoเปลือกชั้นกลาง [ผลไม้จำพวกส้ม] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbedมีขนรูปตะขอ, มีหนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbed drainage patternแบบรูปทางน้ำย้อนแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bedding faultรอยเลื่อนตามชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bedding fissilityแนวแตกถี่ตามชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bedding jointแนวแตกตามชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bedding planeระนาบชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bedding-inการขัดแต่งเข้าที่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bedding-plane cleavageแนวแตกเรียบตามชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bedding-plane slip; flexural slipการไถลตามชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Bedford limestoneหินปูนเบดฟอร์ด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bedsheet ballotบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [ดู blanket ballot] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bedsore; sore, pressure; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
backset bedลาดเนินทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bottomset bedชั้นพื้นฐานดินดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bilobate placenta; placenta duples; placenta, bilobed; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bilobedมีสองพู, มีสองหยัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bilobed placenta; placenta duples; placenta, bilobate; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bed๑. ชั้นหิน๒. ชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bed and boardการหย่าโดยยังอยู่กินด้วยกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bone bedชั้นกระดูก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embedded technologyเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embedded systemระบบสมองกลฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embedded computer systemsระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fluidized-bed combustionการเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embedded computer systemระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Absorbed doseปริมาณ (รังสี) ดูดกลืน, Absorbed dose, DT,R ปริมาณพลังงานที่วัตถุดูดกลืนไว้เมื่อได้รับรังสี มีหน่วยเป็น เกรย์ ปกติจะระบุชนิดของวัตถุและชนิดของรังสี โดยเขียนเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ Dmaterial, radiation เช่น Dlung, alpha ยกเว้นรังสีแกมมาอาจไม่ต้องระบุชนิดของรังสี เช่น Dwater (ดู gray, Gy ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Radiation absorbed dose หน่วยที่ใช้วัดปริมาณรังสีดูดกลืน, หน่วยเดิมที่ใช้วัดปริมาณรังสีดูดกลืน โดย 1 แร็ด มีค่าเท่ากับ 100 เอิร์ก (erg) ต่อกรัมของมวลสาร ปัจจุบันใช้หน่วยเกรย์แทน โดย 1 เกรย์ เท่ากับ 100 แร็ด [นิวเคลียร์]
Embedded systemระบบ (คอมพิวเตอร์) ขนาดเล็กที่อยู่ในเครื่องใช้ต่างๆ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หม้อหุงข้าว เตาอบ รถยนต์ ระบบแบบฝังตัวนี้ภายในทำงานโดยอาศัยไมโครโพรเซสเซอร์และตัวรับสัญญาณ ระบบสื่อสาร และระบบควบคุมที่เชื่อมต่อ และทำงานโดยการควบคุมโดยโปรแกรม [Assistive Technology]
Fluidized Bed Incineratorเตาเผาชนิดใช้ตัวกลางนำความร้อน
เป็นเตาเผาที่ใช้ตัวกลางในการนำความร้อน ตัวกลางที่ใช้อาจเป็นแร่ควอทซ์ หรือทราย ขนาด 1 มิลลิเมตร ขยะมูลฝอยจะต้องถูกย่อยให้มีขนาดเล็ก ตัวกลางและขยะมูลฝอยจะถูกกวนผสมกันในเตาเผา และเผาไหม้ในสภาวะอากาศมากเกินพอ อุณหภูมิในเตาเผาประมาณ 850 - 1,200 องศาเซลเซียส เตาเผาประเภทนี้เหมาะกับปริมาณขยะมูลฝอยขนาด 1-5 ตันต่อวัน หรือ 25-100 ตันต่อชั่วโมง [สิ่งแวดล้อม]
Baths, Bedการอาบน้ำบนเตียง [TU Subject Heading]
Bed and breakfast accommodationsที่พักพร้อมอาหารเช้า [TU Subject Heading]
Beddingเครื่องนอน [TU Subject Heading]
Bedmakingการจัดเตียง [TU Subject Heading]
Bedouinsชาวเบดูอิน [TU Subject Heading]
Bedpansหม้อนอน [TU Subject Heading]
Bedroom furnitureเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องนอน [TU Subject Heading]
Bedroomsห้องนอน [TU Subject Heading]
Bedroomsห้องนอน [TU Subject Heading]
Civil disobedienceการดื้อแพ่ง [TU Subject Heading]
Embedded computer systemsระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว [TU Subject Heading]
Spouted bed processesกระบวนการสเปาเต็ดเบด [TU Subject Heading]
Flud Bed Incinerator เตาอินซิเนอเรเทอร์แบบชั้นฟลูอิด
เตาที่มีตะกรับ ซึ่งประกอบด้วย ชั้นตัวกลางที่ควบคุมให้อยู่ในสภาวะลอยตัว โดยใช้แรงดันอากาศจากด้านล่าง ชั้นตัวกลางนี้จะควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ โดยการฉีดเชื้อเพลิงหรือการปล่อยความร้อนให้ของเสีย ชั้นตัวกลางนี้สามารถแลกเปลี่ยนความร้อนและให้ความร้อนได้ดี [สิ่งแวดล้อม]
Embeddment การฝัง [สิ่งแวดล้อม]
Undisturbed Soil ดินตามสภาพธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Drying Bed ลานตาก
ลานที่ใช้ตากสลัดจ์ให้แห้ง [สิ่งแวดล้อม]
Sludge Bed ลานตากสลัดจ์, ชั้นสลัดจ์
1) ลานตากสลัดจ์ : ลานซึ่งมีชั้นทรายหรือวัสดุพรุนอื่น สำหรับระบายสลัดจ์ จากถังตะกอนเพื่อตากให้แห้งและนำไปกำจัดต่อในภายหลัง 2) ชั้นสลัดจ์ : ชั้นของสลัดจ์ในถังตกตะกอนหรือในถังปฏิกิริยา [สิ่งแวดล้อม]
Bed Rock หินดาน
หินที่รองรับดิน ทราย กรวด [สิ่งแวดล้อม]
Absorbed costต้นทุนคิดเข้างาน [การบัญชี]
Absorbed overheadค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน [การบัญชี]
Ribbed smoked sheetยางแผ่นรมควันผลิตโดยเติมกรดลงในน้ำยางข้นเพื่อให้ยางจับตัวกัน และแยกตัวออกจากน้ำ นำยางที่ได้ไปรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง นำไปล้างน้ำ แล้วนำทำให้แห้ง โดยวิธีการรมควันที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อป้องกันเชื้อรา การจัดชั้นของยางแผ่นรมควันทำโดยการใช้สายตา (ตามปริมาณสิ่งสกปรกปนเปื้อนในยาง) แบ่งได้เป็น 5 ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 5 (ชั้นที่ 1 เป็นเกรดที่ดีที่สุด) [เทคโนโลยียาง]
Absorbedดูดซึม, ถูกดูดซึมไป [การแพทย์]
Adenocarcinoma, Circumscribedมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกชนิดเป็นก้อน [การแพทย์]
Adsorbedดูดซับ [การแพทย์]
Adsorbed Formsประเภทดูดซับ [การแพทย์]
Barbed Broachedเครื่องมือขยายคลองรากฟัน [การแพทย์]
Bed Activitiesความสามารถในเตียง [การแพทย์]
Bed Panที่รองถ่าย,ที่รองถ่าย,หม้อนอน [การแพทย์]
Bed Phaseระยะอยู่บนเตียง [การแพทย์]
Bed Rest, Absoluteการพักผ่อนอย่างเต็มที่,พักรักษาอยู่บนเตียง [การแพทย์]
Bed Rest, Completeการนอนพัก,การนอนพัก [การแพทย์]
Bed Unit, Observationหน่วยเตียงสำหรับสังเกตอาการ [การแพทย์]
Bed Wettingปัสสาวะรดที่นอน [การแพทย์]
Bedbugsเรือด [การแพทย์]
Bedsเตียง,เตียงนอน [การแพทย์]
Beds, Doubleเตียงคู่ที่นอนได้2คน [การแพทย์]
Beds, Fractureโต๊ะสำหรับเข้าเฝือก [การแพทย์]
Beds, Twinเตียงเดี่ยว2เตียง [การแพทย์]
Bedsoniaเชื้อเบดโซเนีย [การแพทย์]
Bedsoresแผลกดทับแผลนอนทับ [การแพทย์]
Bedtime Dose, Singleได้รับยาเพียงครั้งเดียวตอนก่อนนอน [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ,ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal)
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น,ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed)
albedo(แอลบี' โด) n. สัดส่วนของแสงที่สะท้อนกลับจากดาวพรเคราะห์กับแสงที่ดาวนั้นได้รับ, อัตราสะท้อนกลับ
bed(เบด) n. เตียง,ที่นอน,ฐาน,แท่น,การนอนหลับ,ใต้ท้องแม่น้ำ,พื้นล่าง,ชั้นหิน,กองหนึ่ง,แปลง,ร่อง,พื้นถนนรถไฟ, Syn. bedstead
bed and boardn. ที่พักและอาหาร,พันธะการสมรส
bed linenผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
bed-wettingn. การปัสสาวะรดที่นอน, Syn. enuresis
bedaub(บิดอบ') {bedaubed,bedaubing,bedaubs} vt. ป้าย,ทำให้สกปรกด้วย,เปื้อน,ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub
bedazzle(บิแดซ'เซิล) {bedazzled,bedazzling,bedazzles} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย,ทำให้หลงเสน่ห์, See also: bedazzlement n. ดูbedazzle
bedbug(เบด'บัก) n. ตัวเรือด
bedchamber(เบด'เชมเบอะ) n. ห้องนอน
bedding(เบด'ดิง) n. ที่นอนและผ้าปูที่นอน
bedeck(บิเดค') {bedecked,bedecking,bedecks} vt. ประดับ,ตกแต่ง
bedevil(บิเดฟ'เวิล) {bedeviled,bedeviling,bedevils} vt. ทำให้ผีเข้า,สาป,แช่ง,ทำให้หลง,ทรมาน,กวน,ทำทารุณ,ทำให้สิ้นสุด,ทำให้เสียการ, See also: bedevilment n.
bedfellown. ผู้ร่วมเตียงนอน,ผู้ร่วมงาน
bedim(บีดิม') {bedimmed,bedimming,bedims} vt. ทำให้มัว
bedlam(เบด'เลิม) n. โรงพยาบาลคนบ้า,เสียงวุ่นวาย,เสียงสับสน
bedlamite(เบด'ละไมทฺ) n. คนบ้า
bedlamp(เบด'แลมพฺ) n. ดวงประทีปข้างเตียง
bedouin(เบด'ดูอิน) n. อาหรับในทะเลทราย,อาหรับที่ร่อนเร่พเนจร,นักพเนจร adj. พเนจร, See also: bedouinism n. ดูBedouin, Syn. Arab,nomad
bedpann. ภาชนะสำหรับอุจจาระ หรือปัสสาวะบนเตียง
bedpostn. เสาเตียง
bedridden(เบด'ริดเดน) adj. ล้มหมอนนอนเสื่อ,ล้มป่วย, Syn. ailing
bedrockn. ชั้นหินที่ยังไม่แตก,ชั้นล่างสุด,ฐานที่แน่น, Syn. foundation
bedsiden.,adj. ข้างเตียง
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
bedspreadn. ผ้าคลุมเตียง
bedstandn. โต๊ะเล็ก ๆ ,ข้างเตียง
bedstead(เบด'สเทด) n. โครงเตียง
bedtimen. เวลานอน
beduin(เบด'ดูอิน) n. อาหรับในทะเลทราย,อาหรับที่ร่อนเร่พเนจร,นักพเนจร adj. พเนจร, See also: bedouinism n. ดูBedouin, Syn. Arab,nomad
bunkbedn. ที่นอนเดี่ยวสองที่ซ้อนกัน
chesterbedn. เก้าอี้นวมสำหรับนั่งหลายคนที่เป็นเตียงนอนได้
childbedn. การคลอดลูก
crabbed(แครบ'บิด) adj. มีอารมณ์ฉุนเฉียว,โกรธง่าย,ดื้อรั้น,เข้าใจยาก,อ่านยาก., See also: crabbedness n. ดูcrabbed
cross-bedding(ครอส'เบดดิง) n. ชั้นดินที่ตัดสลับกัน.
death bedn. เตียงนอนในขณะที่ตาย. adj. เกี่ยวกับหรือระหว่างชั่วโมงสุดท้ายก่อนตาย
disobedience(ดิสโอบี'เดียนซฺ) n. การไม่เชื่อฟัง, Syn. defiance
disobedient(ดิสโอบี'เดียนทฺ) adj. ไม่เชื่อฟัง
disturbed(ดิสเทิร์บดฺ') adj. ซึ่งมีอาการโรคประสาทหรือโรคจิต,ซึ่งถูกรบกวน,ยุ่งเหยิง
double bedn. เตียงคู่ที่นอนได้2คน (ผู้ใหญ่) ., See also: double-bedded adj. ดูdouble bed
embed(เอมเบด') {embedded,embedding,embeds} vt. ฝัง,ตรึง., Syn. imbed
flatbed plotterพล็อตเตอร์แบบระนาบหมายถึงเครื่องวาดที่สามารถวาดบนแผ่นกระดาษที่วางแบน ๆ เรียบ ๆ ได้ ประกอบด้วยก้านซึ่งเคลื่อนที่ไปมาได้ มีหัววาดซึ่งอาจเป็นปากกา ดินสอ หรืออุปกรณืพิเศษอื่น ๆ ติดอยู่ ขนาดของกระดาษที่ใช้มีต่างกันตั้งแต่ 28x43 ซม. จนถึง 2.44x3.66 เมตร อัตราความเร็วของการวาดมีตั้งแต่ 15 ถึง 100 ซม. ต่อวินาที นิยมนำมาใช้วาดแผนที่ กราฟ หรือการแสดงภูมิอากาศ
flatbed scannerเครื่องกราดภาพแบบระนาบหมายถึง เครื่องจับภาพ หรือบางทีก็นิยมเรียกทับศัพท์ว่า "เครื่องสแกนเนอร์ "เครื่องจับภาพแบบระนาบนี้ใช้ได้กับ กระดาษ ขนาดที่ไม่โตกว่า 8.5 x 11 นิ้ว โดยจับคว่ำหน้า ให้ด้านที่มีข้อความ หรือภาพที่ต้องการลงบนแผ่นกระจก ใช้คำสั่งจากคอมพิวเตอร์สั่งให้มีลำแสงผ่าน ก็จะมองเห็นภาพที่เหมือนกับภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบบนจอภาพ ลักษณะการทำงานจะคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร ภาพที่ได้ มานี้ สามารถนำมาตบแต่งแก้ไขได้ จะเก็บลงจานบันทึก ในลักษณะ ของแฟ้มข้อมูล ก็ได้ จะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่อง พิมพ์ หรือจะโอนไปแฟ้มข้อมูลอื่นก็ได้
imbed(อิมเบด') vt. ดูembed
obedience(โอบี'เดียนซฺ) n. การเชื่อฟัง,การอยู่ในโอวาท, Syn. docility
obedient(โอบี'เดียนทฺ) adj. เชื่อฟัง,เชื่อฟังคำสั่ง,อยู่ในโอวาท,
object linking and embeddการเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุใช้ตัวย่อว่า OLE (อ่านว่า โอเล) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือ ภาพ หรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสารที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถยึดโยงหรือเชื่อมโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
riverbed(ริฟ'เวอะเบด) n. ร่องสายน้ำใหญ่
roadbed(โรด'เบด) n. โครงฐานของถนน,พื้นของถนน,วัสดุที่ใช้ทำโครงฐานของถนน,เส้นทางเดินรถ,ถนนที่ถมแล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
abed(adv) อยู่บนเตียง
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
bed(n) ที่นอน,เตียง,แท่น,พื้นล่าง,ฐาน
bed(vt) ให้ที่นอน
BED-bed-wetting(n) การปัสสาวะรดที่นอน
bedaub(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้สกปรก
bedazzle(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย
bedbug(n) ตัวเรือด
bedchamber(n) ห้องนอน
bedclothes(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
bedding(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
bedeck(vt) ประดับ,ตกแต่ง,ทำให้สะพรั่ง
bedevil(vt) รบกวน,กวน,ทรมาน,ทำทารุณ,ทำให้ยุ่งใจ
bedew(vt) เปียกน้ำค้าง
bedfellow(n) คู่นอน,เพื่อนนอน
bedim(vt) ทำให้มัว,ทำให้ทึบ,ทำให้เลือนลาง
bedlam(n) โรงพยาบาลบ้า
bedlamite(n) คนบ้า,คนวิกลจริต,คนเสียสติ
bedraggle(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน
bedridden(adj) ล้มหมอนนอนเสื่อ,ล้มป่วย,เจ็บเรื้อรัง
bedrock(n) หินดาน,รากฐาน,มูลเดิม
bedroom(n) ห้องนอน
bedside(n) ข้างเตียง
bedspread(n) ผ้าปูที่นอน,ผ้าคลุมเตียง
bedstead(n) โครงเตียงนอน
BEDTIME bedtime story(n) นิทานก่อนนอน,นิทานกล่อมเด็ก
bedtime(n) เวลานอน
childbed(n) การคลอดลูก,การออกลูก
crabbed(adj) ยุ่งเหยิง,เข้าใจยาก,อ่านยาก,ฉุนเฉียว,โกรธง่าย
disobedience(n) ความดื้อดึง,ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
embed(vt) ตรึง,ใส่ที่นอน,จมไว้,ฝัง
imbed(vt) ใส่ไว้,ฝังไว้,ตรึงไว้
obedience(n) การเชื่อฟัง,ความอ่อนน้อม,การยอมตาม
obedient(adj) เชื่อฟัง,อ่อนน้อม,ว่าง่าย,อยู่ในโอวาท

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
absorbed dose (n) ปริมาณรังสีดูดซึม--ปริมาณพลังงานรังสีนิวเคลียร์(หรืออนุภาคไออน) ที่แผ่ออกมาซึ่งหน่วยมวลของวัตถุรับไว้ หน่วยพลังงานรังสีนี้เรียกว่า "แรด"
embeded (n) สมองกลฝังตัว
flatbed (n ) รถพ่วง, รถลาก ที่ไม่มีหลังคาหรือฝาพนัง (เหมือนที่ใช้ขนส่งตู้สินค้า)
้however describedไม่ว่าจะระบุเช่นไรก็ตาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Abed.- อาเบด Contemporary Impressionists (2012)
What?Was soll das bedeuten? Destroy All Monsters (1968)
No, no.Was bedeutet das? Rush Hour (1998)
Why?- Nicht unbedingt. Autumn Tale (1998)
Oh.Was bedeutet das? The Upside of Anger (2005)
- Abed?- AbedPilot (2009)
Abed. Oh.Abed... Contemporary American Poultry (2010)
- Abed?- AbedAnthropology 101 (2010)
Meaning?Das bedeutet? Long Way Home (2012)
Abed?Abed? AbedIntroduction to Teaching (2014)
Needy.Bedürftig. Vezir Parmagi (2017)
Oh, what adorable little beds!โอ้สิ่งที่น่ารักเตียงน้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
In the bedroom.ใน ห้องนอน. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He says it's a, a monster asleep in our beds!เขาบอกว่ามันเป็นสัตว์ ประหลาดนอนหลับอยู่ในห้องนอนของเรา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It covers three beds.มันครอบคลุมสามเตียง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It's past bedtime.มันนอนที่ผ่านมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Go right upstairs to bed.ชั้นบนไปทางตรงไปที่เตียง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The Princess will sleep in our beds upstairs.เจ้าหญิงจะนอนหลับอยู่ใน ห้องนอนชั้นบนของเรา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
In the future, each man will serve the state with absolute obedience.ในอนาคตทุกคนจะโหยหา รัฐบาลที่มีอำนาจเด็ดขาด The Great Dictator (1940)
We go to bed.เราไปที่เตียง Pinocchio (1940)
That was close. Maybe we'd better go to bed... before something else happens.ที่อยู่ใกล้ บางทีเราควรที่จะไป นอน Pinocchio (1940)
- You know, the disobedient ones what play hookey from school.คุณจะรู้ว่าคนที่ไม่ เชื่อฟัง คนสิ่งที่ไม่ไปโรงเรียน Pinocchio (1940)
- She's ill in bed with a cold.- หล่อนนอนป่วยอยู่บนเตียงน่ะคะ Rebecca (1940)
I climbed over into the dinghy and pulled away.ผมปีนขึ้นไปบนเรือบดเเละพายออกไป Rebecca (1940)
When she finished her bath, she'd go into the bedroom and go over to the dressing table.เมื่อท่านอาบนํ้าเสร็จเเล้ว ก็จะเข้ามาที่ห้องนอนและตรงมาที่โต๊ะเครื่องแป้ง Rebecca (1940)
and step into her bed.เเล้วท่านก็เข้านอน Rebecca (1940)
I say, marriage with Max is not exactly a bed of roses, is it?ชีวิตสมรสกับเเม็กซ์ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบใช่มั้ยล่ะ Rebecca (1940)
"I don't want soft words and a bedside manner."ฉันไม่ต้องการคําพูดอ้อมค้อมและการปลอบใจ" Rebecca (1940)
I asked her to go to bed, but she wouldn't hear of it.ฉันบอกให้หล่อนเข้านอนแต่หล่อนไม่ยอมฟัง Rebecca (1940)
The wooden barracks where people slept three to a bed.เพิงไม้ที่ทำเอาไว้ เป็นเตียงให้ 3 คนนอน Night and Fog (1956)
A poorly made bed means twenty baton blows.ถ้าไม่เก็บที่นอน อาจโดนเฆี่ยน 20 ครั้ง Night and Fog (1956)
The building gave the illusion of a real hospital and hope of finding a real bed, but delivered the real risk of death by syringe.ไปยังตึกที่ดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาล เพื่อหวังจะได้นอนเตียงจริง แต่ต้องเสี่ยงกับความตาย ด้วยการถูกฉีดยา Night and Fog (1956)
The convoys lose their way, stop, then start again, are bombed, and finally arrive.รถที่ใช้ขนส่ง บ้างก็ไปผิดที่ หยุดวิ่งบ้าง แล้วก็วิ่งใหม่ โดนระเบิดบ้าง และในที่สุดก็มาถึง Night and Fog (1956)
He stabbed his own father four inches into the chest.เขาแทงพ่อของเขาเองสี่นิ้วเข้าไปในอก 12 Angry Men (1957)
Here's a woman who's lying in bed. She can't sleep. She's dyin' with the heat.นี่คือผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังนอนอยู่บนเตียงเป็น เธอไม่สามารถนอนหลับได้ เธอเชื้อง 'กับความร้อน 12 Angry Men (1957)
The boy stayed home, had another fight with his father, stabbed him to death and left the house at 10 minutes after 12.เด็กอยู่ที่บ้านมีการต่อสู้กับพ่อของเขาอีก แทงเขาไปสู่​​ความตายและออกจากบ้านไปที่ 10 นาทีหลังจาก 12 12 Angry Men (1957)
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness?คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน 12 Angry Men (1957)
No, but it's possib/e the boy lost his knife and somebody else stabbed his father with a similar knife.ไม่มี แต่ก็ possib / E เด็กหายไปมีดของเขา และคนอื่นแทงพ่อของเขาด้วยมีดที่คล้ายกัน 12 Angry Men (1957)
He said he went from his bedroom to the front door. Isn't that enough?เขาบอกว่าเขาเดินออกมาจากห้องนอนของเขาไปที่ประตูหน้า ไม่ว่าเพียงพอหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
- Where was the bedroom?- ในกรณีที่เป็นห้องนอนหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
No, but I'd like to know if an old man who drags one foot cos he had a stroke can get from his bedroom to his front door in 15 seconds.ไม่มี แต่ผมอยากจะรู้ว่าคนเก่าที่ลากหนึ่ง cos เท้าเขามีจังหวะ จะได้รับจากห้องนอนของเขาไปที่ประตูหน้าของเขาใน 15 วินาที 12 Angry Men (1957)
Here are the el tracks, the bedroom, living room, kitchen, bathroom, hall, stairs.ที่นี่เอลแทร็ค, ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องครัว, ห้องน้ำ, ห้องโถงบันไดเป็น 12 Angry Men (1957)
The old man was in this bedroom here.ชายชราคนหนึ่งอยู่ในห้องนอนที่นี่ 12 Angry Men (1957)
It's 12 feet from the bed to the door. The hall is 43 feet.มันเป็น 12 ฟุตจากเตียงไปที่ประตู ฮอลล์เป็น 43 ฟุต 12 Angry Men (1957)
He would have had to walk 12 feet, open the bedroom door, walk 43 feet down and open the front door, all in 15 seconds.เขาจะมีที่จะเดิน 12 ฟุต, เปิดประตูห้องนอน เดิน 43 ฟุตลงและเปิดประตูหน้าทั้งหมดใน 15 วินาที 12 Angry Men (1957)
Pass me that chair. Those two chairs are the old man's bed.ผ่านไปที่เก้าอี้ ทั้งสองเก้าอี้เตียงของชายชรา 12 Angry Men (1957)
I just paced off 12 feet. This is the bedroom door.ฉันเพิ่งเดินออก 12 ฟุต นี่คือประตูห้องนอน 12 Angry Men (1957)
When he's in bed, he heard the body hit the floor, heard the woman scream, got to his front door as fast as he could, heard somebody running and assumed it was the boy.เมื่อเขาอยู่ในเตียงเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น, ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่ได้รับไปที่ประตูหน้าของเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ได้ยินคนที่ทำงานและคิดว่ามันเป็นเด็ก 12 Angry Men (1957)
According to the police testimony, the boy was questioned in the kitchen, while the body of his father was lying in the bedroom.ตามคำให้การของตำรวจเด็กก็ถามในครัว ในขณะที่ร่างกายของพ่อของเขากำลังนอนอยู่ในห้องนอน 12 Angry Men (1957)
It's all right. I left the office at 8.30 and went straight home and to bed.มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งหมด ผมออกจากสำนักงานที่ 8.30 และเดินตรงไปที่บ้านและไปที่เตียง 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bedThree boys climbed the trees like a bunch of monkeys.
bedIt's nearly noon and he's still in bed.
bedThe foundation is bedded in concrete.
bedIt's high time you children went to bed.
bedHowever tired he is, he writes in his diary before going to bed.
bedWe live in a three-bedroom house.
bedThey described the girl as being small.
bedHe is absorbed in study.
bedThe empire absorbed all the small states.
bedYou should stay in bed for three or four days.
bedThe little girl was absorbed in reading a fairy tale.
bedTo be a good child you need to go to bed and get up early.
bedThe scene was embedded in his memory.
bedThey ascribed the accident to the bad weather.
bedWhich bed do you want to use?
bedThe soldier lay in agony on the bed.
bedBut, she has never offered much excitement in the bedroom.
bedThere are no fewer than a dozen bedrooms in this mansion.
bedI was profoundly disturbed by this news.
bedI go to bed after I study.
bedLocking all the doors, I went to bed.
bedHe laid himself on the bed.
bedHis work finished, he went to bed.
bedHe awoke to find himself lying on the bed in the hospital.
bedSomeone has robbed us of all our money during our absence.
bedThe company was absorbed into a big business.
bedThe scandal robbed him of a chance to become President.
bedI got out of bed and had a good stretch.
bedIt is high time we went to bed.
bedHe's in bed with flu.
bedShe had gone to bed.
bedPut out the candles before you go to bed, will you?
bedI have had to stay in bed for two days.
bedNow she lay weak in bed.
bedI had to stay in bed all day.
bedHe was in bed with a cold.
bedDon't drink beer before going to bed.
bedMiss Baker knew that the young man would have to leave very soon, so she decided to ask him to move his car a bit, so that she could park hers in the proper place for the night before going to bed.
bedI was robbed of my bag.
bedNever fail to lock the door when you go to bed.
bedShe came hurrying to his bedside.
bedMy sister used to take care of the flower bed.
bedI can't see myself lying in bed until eleven o'clock.
bedThe car bumper absorbed some of the impact.
bedHe always stays in bed as late as he can.
bedThe chances are that he is still in bed.
bedI was stabbed in the back by my subordinate.
bedShe will lay the doll on her bed.
bedBrush your teeth before going to bed.
bedThe boy went to bed with his socks on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซึมลึก    [V] embed one's fame, See also: deeply penetrate, Example: พรรคต้องการให้ชื่อเสียงของพรรคซึมลึกถึงก้นบึ้งจิตใจของชาวบ้านเพื่อเรียกร้องคะแนนเสียงเทให้กับผู้สมัครของพรรค, Thai definition: เข้าไปถึงส่วนภายในของสรรพสิ่ง
พุ่งพล่าน    [V] be agitated, See also: be perturbed, Example: เขาปล่อยความคิดและอารมณ์ให้พุ่งพล่านไป
เตียงนอน [N] bed, Syn. เตียง, Example: เขาชอบอ่านหนังสือบนเตียงนอน, Thai definition: ที่สำหรับนอนหรือตั้งสิ่งของ มีขา 4 ขา รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขึ้นสมอง    [V] be embedded in one's memory, See also: firmly bear in mind, keep firmly in mind, Example: ทำไมผู้คนสมัยนี้จึงหวาดกลัวคำว่า ขาดทุน จนขึ้นสมองก็ไม่รู้, Thai definition: จำได้แม่นยำ, อยู่ในความคิดตลอดเวลา
เตียงคู่ [N] double bed, See also: twin beds, Example: บริษัททัวร์จองห้องเตียงคู่ในโรงแรมทั้งหมด 20 ห้อง, Thai definition: มีสองเตียงในห้องเดียว, เรียกห้องพักในโรงแรมชั้นหนึ่งที่มีเตียงนอน 2 เตียงเช่นนั้น
เตียงเดี่ยว [N] single bed, Example: โรงแรมมีห้องเตียงเดี่ยวทั้งหมด 25 ห้อง, Thai definition: มีเตียงเดียว, เรียกห้องพักในโรงแรมที่มีเตียงนอนเตียงเดียว
เตียงผ้าใบ [N] camp bed, See also: canvas bed, Example: สำหรับการมาเที่ยวทะเลสิ่งที่ท่านขาดไม่ได้ คือการ เอนตัวลงนอนกับเตียงผ้าใบ รับกับลมทะเลเย็นๆ, Thai definition: เตียงนอนที่ทำเป็นโครง ขึงด้วยผ้าใบหรือวัสดุอย่างอื่นที่ทำอย่างผ้าใบ สามารถพับเก็บได้
เตียงสนาม [N] camp bed, Example: ทหารที่บาดเจ็บถูกหามใส่เตียงสนามออกมาจากสมรภูมิรบ, Thai definition: เตียงผ้าใบเตี้ยๆ
เตียงสปริง [N] spring bed, Example: คนสูงอายุไม่ชอบนอนเตียงสปริงเพราะทำให้ปวดหลัง, Thai definition: เตียงชนิดที่มีสปริงอยู่ที่พื้นเตียงใต้ที่นอน
ฝังใน    [V] be embedded, Example: ตำรวจโดนผู้ร้ายยิงกระสุนฝังใน ต้องรีบผ่าตัดโดยด่วน, Thai definition: ติดค้างอยู่ข้างใน
หลับใหล    [V] sleep, See also: be asleep, go to bed, Syn. หลับ, Ant. ตื่น, Example: ยามค่ำคืนดื่นดึกที่ทุกคนหลับใหลกันไปหมดแล้วนั้น ยังเหลือสองครูหนุ่มยังคงนั่งสนทนากันอยู่, Thai definition: หลับนิ่งนานเต็มตื่น
เตียงคนไข้ [N] hospital bed, Syn. เตียงผู้ป่วย
เตียงคู่ [N] double bed, See also: double divan
ผ้าคลุมเตียง    [N] bedspread
ง่วนอยู่กับ    [V] be absorbed in, See also: be busy with, Syn. ยุ่งอยู่กับ, จดจ่ออยู่กับ, Example: หญิงสาวไม่สนใจเสียงเรียก แต่กลับง่วนอยู่กับการทอผ้าแทบไม่เงยหน้าขึ้นมองใคร, Thai definition: จดจ่ออยู่กับการกระทำในระยะเวลาหนึ่ง
หลับไหล [V] sleep, See also: be asleep, slumber, go to bed, snooze, Syn. หลับ, นอนหลับ, นอน, Example: เมื่อกลับไปถึงบ้าน ทั้งคู่ต่างหลับไหลลงด้วยความเหนื่อยอ่อน
โอวาท [N] obedience, See also: submissiveness, compliance, docility, subservience, Example: ผู้ใหญ่มักจะหลอกให้เด็กกลัว เพื่อที่ว่าเด็กจะได้อยู่ในโอวาท, Thai definition: คำตักเตือน, คำกล่าวสอน, Notes: (บาลี)
รำคาญใจ    [V] feel annoyed, See also: feel disturbed, feel bothered, Syn. รำคาญ, Ant. พอใจ, สบายใจ, Example: ผมไม่เคยสอบตกให้ทางบ้านเดือดร้อน หรือรำคาญใจ, Thai definition: ไม่พอใจเมื่อถูกกวนใจ
หลับนอน    [V] sleep, See also: take a nap, go to bed, Syn. นอนหลับ, Ant. ตื่น, Example: เด็กๆ ควรพักผ่อนหลับนอนให้เพียงพอ
ครึ่งผีครึ่งคน    [ADJ] be on the threshold of death, See also: be at death's door, be on one's death bed, be in one's last gasps, be dying, near death, o, Syn. ร่อแร่, Example: ธุรกิจเหล่านี้โคม่าอยู่ในขั้นครึ่งผีครึ่งคน, Thai definition: จะเป็นจะตายเท่ากัน
ร่องสวน    [N] bed, See also: vegetable patch, garden plot, Example: สมัยนั้นถนนจากธนบุรีไปยังนครปฐมไม่มีถนนหนทาง เต็มไปด้วยคูคลอง ร่องสวน ทุ่งนาและป่ารก, Count unit: ร่อง, Thai definition: สันดินแนวยาวสำหรับปลูกพืชผัก
เบ็ด [N] fishhook, See also: hook, barbed hook, Example: ชาวไร่ ชาวนา หาปลาโดยใช้เครื่องมือที่ใช้มาแต่โบราณกาล เช่น ลอบ เบ็ด แห สวิง, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องมือสำหรับตกปลา หรือกุ้ง รูปเป็นขอสำหรับเกี่ยวเหยื่อ ส่วนมากมีเงี่ยง
ร้อนอกร้อนใจ    [V] be anxious, See also: worry, be perturbed, be worried, Syn. ร้อนใจ, เดือดร้อน, กระวนกระวายใจ, เดือดเนื้อร้อนใจ, Example: เธอร้อนอกร้อนใจอยากจะให้เขากลับมา
ล้มหมอนนอนเสื่อ    [V] become ill, See also: be bedridden, be confined to bed, fall sick, Syn. ล้มป่วย, ล้มเจ็บ, ป่วย, เจ็บป่วย, Example: ี่เขาล้มหมอนนอนเสื่อโดยที่ไม่มีใครดูแลมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว, Thai definition: ป่วยจนต้องนอนพักรักษาตัว
เวลานอน [N] bedtime, Syn. เวลาเข้านอน, Ant. เวลาตื่น, Example: เด็กๆ นั้น หากถึงเวลานอนแล้วไม่ได้นอน เขาจะร้องไห้งอแง
ห้องนอน    [N] bedroom, Example: ห้องนอนจัดเป็นห้องที่สำคัญของบ้าน ต้องออกแบบให้อยู่สบาย คือ ต้องให้ได้ลมในฤดูร้อน, Count unit: ห้อง
ว่านอนสอนง่าย    [ADJ] obedient, See also: docile, biddable, submissive, pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่าง่าย, Ant. ดื้อ, ดื้อด้าน, ดื้อดึง, Example: แค่มีลูกเป็นคนว่านอนสอนง่ายก็นับว่าโชคดีแล้ว, Thai definition: ที่อยู่ในโอวาท
ว่านอนสอนง่าย    [V] be obedient, See also: be docile, be biddable, be submissive, be pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่าง่าย, Ant. ดื้อ, ดื้อด้าน, ดื้อดึง, Example: เด็กสมัยก่อนว่านอนสอนง่ายกว่าเด็กสมัยนี้เยอะ, Thai definition: อยู่ในโอวาท
ว่าง่าย    [ADJ] obedient, See also: docile, biddable, submissive, pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย, Ant. ดื้อ, Example: น้องแพรเป็นเด็กว่าง่าย พ่อแม่ก็เลยรักมากกว่าลูกคนอื่นๆ, Thai definition: ที่ไม่ดื้อ, ที่อยู่ในโอวาท
ว่าง่าย    [V] be obedient, See also: be docile, be biddable, be submissive, be pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย, Ant. ดื้อ, Example: ทำไมวันนี้ลูกเราว่าง่ายผิดปกติ ทุกทีเถียงคำไม่ตกฟาก, Thai definition: ไม่ดื้อ, อยู่ในโอวาท
เห็นใจ [V] be present at a deathbed, Syn. ดูใจ, Thai definition: มาทันพบก่อนตาย
แปลงผัก [N] vegetable garden, See also: vegetable bed, vegetable plot, Example: หลังบ้านของฉันมีแปลงผักที่แม่ปลูกพืชสวนครัวไว้, Thai definition: ร่องดินที่ยกขึ้นเพื่อปลูกผัก
มอมแมม    [ADJ] dirty, See also: filthy, stained, bedraggled, smirched, blackened, soiled, unclean, Syn. มอม, สกปรก, เลอะเทอะ, Example: ฉันเห็นใบหน้ามอมแมมและร่างที่ซูบผอมก็อดสะเทือนใจไม่ได้, Thai definition: ที่เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่สกปรก
รากฐาน    [N] foundation, See also: footing, basis, bedrock, Syn. พื้นฐาน, Example: ความพยายามเป็นรากฐานของความสำเร็จ
เพลิน [V] enjoy, See also: be absorbed, be entertained, be amused, be jubilant, Syn. เพลิดเพลิน, Example: แม่กับลูกกำลังเพลินกับการทำขนมอยู่ในครัวโน่น, Thai definition: สนุกสบายใจ, ไม่เบื่อ
เกเร    [V] misbehave, See also: be disobedient, be roguish, be delinquent, Syn. เกกมะเหรก, เกกมะเหรกเกเร, เกเรเกตุง, Example: หัวหน้างานแต่ละคนล้วนมีปัญหาว่าคนงานในฝ่ายของตนเกเร ขาดระเบียบวินัย จึงต้องมาประชุมถกเถียงกันเพื่อหาทางแก้ไข, Thai definition: มีนิสัยเป็นพาล ชอบแกล้ง ชอบรังแกและเอาเปรียบ
เกะกะ    [V] be pugnacious, See also: be disobedient, be roguish, be delinquent, misbehave, make trouble, Syn. เกเร, เกะกะเกเร, เกะกะระราน, เกะกะก้าวร้าว, Example: ใครๆ ก็รู้กันทั้งนั้นว่ามันเลวทรามแค่ไหน อาศัยบารมีพ่อเกะกะชาวบ้านมาไม่รู้กี่คน, Thai definition: ประพฤติเป็นพาลเกเร
ขันลงหิน    [N] alloy bowl rubbed with stone, See also: stone-set bowl, Example: ตานอบมีฝีมือในการทำขันลงหินจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ขันชนิดหนึ่งทำจากโลหะประสมแล้วขัดด้วยหิน
ห้อมล้อม    [V] be besieged, See also: be thronged, throng, be mobbed, surround, Syn. กลุ้มรุม, รุมล้อม, Example: แฟนเพลงพากันห้อมล้อมนักร้องหนุ่มหน้าหล่อและส่งเสียงกรี๊ดตลอดเวลา
หมกมุ่น    [V] immersed oneself in, See also: be absorbed in, be engrossed in/with, be preoccupied, be occupied, be immerse in, bury one, Example: เธอหมกมุ่นอยู่กับงานมากเกินไป ควรหาเวลาพักผ่อนบ้าง
เตียง [N] bed, Syn. เตียงนอน, Example: เขาอุ้มเธอลงนอนบนเตียง พร้อมกับจุมพิตที่หน้าผากอย่างแผ่วเบา, Count unit: หลัง, เตียง
ปูที่นอน    [V] make a bed, Example: นักเรียนประจำต้องปูที่นอนให้ตึงและเรียบ
มัญจา    [N] bed, Syn. เตียง, ที่นอน, มัญจก, มัญจกะ, พระแท่นบรรทม, Count unit: หลัง, เตียง, Thai definition: สิ่งที่ตั้งบนพื้นใช้รองรับกาย มักมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมี 4 ขา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แปลง [N] plot, See also: bed, garden, nursery, Syn. แปลงผัก, แปลงผลไม้, Example: เขากำลังทดลองปลูกพืชผักสวนครัวในแปลงต่างๆ หลังบ้าน, Thai definition: ที่โล่งแห่งหนึ่ง, ที่เป็นแอ่งมีโคลนเลน
ผมบ๊อบ    [N] bob, See also: bobbed hair, Syn. บ๊อบ, ทรงบ๊อบ, Example: ผมบ๊อบเป็นทรงที่อยู่ในความนิยมนานเนื่องจากดูแลรักษาง่าย, Thai definition: ทรงผมผู้หญิงที่ตัดปลายด้านหลังให้เสมอกัน ยาวราวระดับต้นคอ, Notes: (อังกฤษ)
มัญจา    [N] bed, Syn. เตียง, ที่นอน, มัญจก, มัญจกะ, พระแท่นบรรทม, Count unit: หลัง, เตียง, Thai definition: สิ่งที่ตั้งบนพื้นใช้รองรับกาย มักมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมี 4 ขา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เรือด [N] bedbug, Example: เวลาเรือดกัดเราจะรู้สึกคันๆ เจ็บๆ, Thai definition: แมลงในวงศ์ Cimicidae ลำตัวแบนราบรูปไข่ ไม่มีปีก ยาว 4-5 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 3 มิลลิเมตร สีน้ำตาลแดง อาศัยอยู่ตามที่นอนหมอนมุ้ง ร่องกระดาน เตียงนอน และพื้นบ้าน ดูดกินเลือดคนและสัตว์
ลวดหนาม    [N] barbed wire, See also: barbwire, Example: โรงงานนรกแห่งนี้ได้สร้างกำแพงปูนซีเมนต์สูงท่วมหัว และตรึงส่วนบนขอบรั้วด้วยลวดหนามที่แหลมคม เพื่อป้องกันการหลบหนีของคนงาน, Count unit: เส้น, Thai definition: ลวดที่ขมวดเป็นปมเป็นระยะๆ แต่ละปมมีปลายแหลมคม ใช้ทำรั้วหรือเครื่องกีดขวาง
ว่ายาก    [ADJ] stubborn, See also: obstinate, disobedient, obdurate, Syn. ดื้อดึง, หัวแข็ง, ดื้อรั้น, Ant. ว่าง่าย, Example: เขาเป็นเด็กว่ายาก พูดสอนอะไรก็ไม่เชื่อฟัง, Thai definition: ที่ไม่อยู่ในโอวาท
ว่ายาก    [V] be stubborn, See also: be obstinate, be disobedient, be obdurate, Syn. ดื้อดึง, หัวแข็ง, ดื้อรั้น, Ant. ว่าง่าย, Example: ลูกชายคนโตของเขาว่ายากสอนยากไม่อยากมีใครเลี้ยงให้หรอก, Thai definition: ไม่อยู่ในโอวาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ด[n.] (bet) EN: fishhook ; hook ; barbed hook   FR: hameçon [m]
บุคคลวิกลจริต[n. exp.] (bukkhon wikonjarit) EN: mentally disturbed person ; person of unsound mind   
เชื่อฟัง [adj.] (cheūafang) EN: obedient   
ชีปะขาว[n.] (chīpakhāo) EN: ascetic ; white-robed ascetic   FR: ascète [m]
ดินดาน[n.] (dindān) EN: hard soil ; subsoil ; compact soil ; subsoil along a river bed ; hard and compact soil   
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: be present at a deathbed   FR: garder un mort ; veiller (un mort)
ห้องนอน [n.] (hǿng nøn) EN: bedroom   FR: chambre à coucher [f]
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate   FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวนอน[n.] (hūanøn) EN: head of the bed   FR: tête de lit [f]
หัวอ่อน[adj.] (hūa-øn) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive   FR: docile ; complaisant
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; be confused ; be disturbed   
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient   FR: obstiné
จม[v.] (jom) EN: sink ; submerge ; be imbedded ; be immersed   FR: couler ; s'enfoncer ; être submergé ; sombrer
จดจ่อ[v.] (jotjø) EN: concentrate ; pay particular attention to ; be absorbed in   
การเชื่อฟัง [n.] (kān cheūafang) EN: compliance ; obedience   
การฝ่าฝืน[n.] (kān fāfeūn) EN: breach ; disobedience ; contravention ; violation ; infringement ; infraction   FR: infraction [f]
การละเมิด[n. exp.] (kān lamoēt) EN: disobedience ; tort ; infraction   
การไม่เชื่อฟัง [n. exp.] (kān mai cheūafang) EN: disobedience   
การผิดคำสั่ง[n.] (kān phit khamsang) EN: disobedience   
เกะกะ[v.] (keka) EN: be pugnacious ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; misbehave ; make trouble ; be rowdy   
เกเร[v.] (kērē) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous   FR: se conduire mal
เข้านอน [v. exp.] (khaonøn) EN: go to bed ; retire   FR: aller dormir ; aller se coucher ; aller au lit
ขลุก[n.] (khluk) EN: be absorbed ; be immersed ; be occupied ; keep to oneself   FR: être occupé ; être affairé
แคร่[n.] (khraē) EN: litter ; stretcher ; sling bed made of rattan ; bamboo bed   FR: civière [f] ; brancard [m] ; litière [f] ; palanquin [m]
ครึ่งผีครึ่งคน[v.] (khreung phī khreung khon) EN: be on the threshold of death ; be at death's door ; be on one's death bed ; be in one's last gasps ; be dying   
ครบเกณฑ์[v. exp.] (khropkēn) EN: have reached the prescribed age   
ครุ่นคิด[v.] (khrunkhit) EN: ponder ; muse ; be immersed in thought ; be engrossed in thought ; be absorbed in thought ; be deep in thought ; have a bee in one's bonnet   
ก่น[v.] (kon) EN: persist ; do nothing but ; keep ; be absorbed in   
ก้น[n.] (kon) EN: bottom ; bed   FR: fond [m] ; cul [m] ; lit [m]
ก้นแม่น้ำ[n. exp.] (kon maēnām) EN: riverbed   FR: fond d'un fleuve [m] ; lit d'une rivière/d'un fleuve [m]
ก้นทะเล[n. exp.] (kon thalē) EN: seabed ; sea bottom ; bottom of the sea ; depths of the ocean   FR: fond de la mer [m] ; grands fonds [mpl]
กระโดดลงจากเตียง[v. exp.] (kradōt long jāk tīeng) EN: spring out of bed   FR: sauter du lit
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasāi) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful   FR: impatient ; nerveux ; agité
หลับใหล[v.] (laplai) EN: sleep ; be asleep ; go to bed   
หลับไหล[v.] (laplai) EN: sleep ; be asleep ; slumber ; go to bed ; snooze   
หลับนอน[v.] (lapnøn) EN: sleep ; take a nap ; go to bed   FR: dormir
ลองจากเตียงนอน[v. exp.] (løng jāk tīeng nøn) EN: get out of bed   FR: sortir du lit
ลงพุง[v.] (longphung) EN: be potbellied ; have a potbelly ; develop a paunch ; get paunchy   FR: prendre du ventre ; bedonner (fam.)
ลวดหนาม[n.] (lūatnām) EN: barbed wire ; barbwire   FR: fil de fer barbelé [m] ; barbelé [m]
ลุก[v.] (luk) EN: get up ; rise ; stand up ; get to one's feet ; arise ; get up ; get out of bed   FR: se lever ; se relever
ไม่เชื่อฟัง [adj.] (mai cheūafang) EN: disobedient   FR: désobéissant
หมกมุ่น[v.] (mokmun) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immerse in ; bury oneself in   FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé
มุ่งมั่น[v.] (mungman) EN: be engrossed in ; immerse oneself ; be absorbed in ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard   FR: s'entêter ; s'obstiner
หนังสือการ์ตูน[n. exp.] (nangseū kātūn) FR: illustré [m] ; bande dessinée [f] ; bédé [f] (fam.)
หน้าตาย[X] (nātāi) EN: look undisturbed ; look indifferent ; keep a straight face   
ง่วน[v.] (ngūan) EN: be immersed ; be engrossed ; be absorbed ; immezrse oneself in ; engage   FR: être occupé ; être affairé ; être absorbé par ; se plonger dans
ง่วนอยู่กับ[v. exp.] (ngūan yū kap) EN: be absorbed in ; be busy with   FR: être absorbé par ; être occupé à/par
นกคุ่มอืดเล็ก[n. exp.] (nok khum eūt lek) EN: Small Buttonquail ; Little Buttonquail   FR: Turnix d’Andalousie [m] ; Turnix mugissant [m] ; Turnix sauvage [m] ; Turnix d'Afrique [m] ; Turnix tachydrome [m] ; Caille bédouine [f]
นอน [v.] (nøn) EN: sleep ; go to bed   FR: dormir ; se coucher ; faire dodo (enf.) ; pieuter (fam.)
นอนหลับ[v.] (nønlap) EN: sleep ; go to bed : slumber   FR: dormir ; roupiller (fam.) ; s'endormir

CMU English Pronouncing Dictionary
BED    B EH1 D
BEDE    B IY1 D
BEDA    B EY1 D AH0
ABED    AH0 B EH1 D
BEDS    B EH1 D Z
LEBED    L EH1 B EH0 D
BEDEL    B AH0 D EH1 L
EBBED    EH1 B D
LOBED    L OW1 B D
EMBED    EH0 M B EH1 D
BEDKE    B EH1 D K IY0
IMBED    IH2 M B EH1 D
ROBED    R OW1 B D
ABEDI    AH0 B EH1 D IY0
CUBED    K Y UW1 B D
ARBED    AA1 R B AH0 D
PROBED    P R OW1 B D
BEDLAM    B EH1 D L AH0 M
BEDOYA    B EY0 D OY1 AH0
BEDPAN    B EH1 D P AE2 N
BEDNAR    B EH1 D N ER0
COMBED    K OW1 M D
NUMBED    N AH1 M D
LIMBED    L IH1 M D
LIBBED    L IH1 B D
BEDORE    B EH1 D AO2 R
DUBBED    D AH1 B D
RIBBED    R IH1 B D
LEBEDA    L EY0 B EY1 D AH0
BEDNER    B EH1 D N ER0
JABBED    JH AE1 B D
BEDECK    B AH0 D EH1 K
WEBBED    W EH1 B D
BARBED    B AA1 R B D
BEDARD    B AH0 D AA1 R D
BEDBUG    B EH1 D B AH0 G
HOTBED    HH AA1 T B EH2 D
GARBED    G AA1 R B D
BEDDED    B EH1 D AH0 D
BOMBED    B AA1 M D
BEDDOE    B EH1 D OW0
CURBED    K ER1 B D
BEDDOW    B EH1 D OW0
BRIBED    B R AY1 B D
BEDELL    B EH1 D AH0 L
LOBBED    L AA1 B D
NABBED    N AE1 B D
MOBBED    M AA1 B D
ROBBED    R AA1 B D
RUBBED    R AH1 B D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bed    (v) (b e1 d)
abed    (a) (@1 b e1 d)
beds    (v) (b e1 d z)
cubed    (v) (k y uu1 b d)
ebbed    (v) (e1 b d)
embed    (v) (i1 m b e1 d)
gibed    (v) (jh ai1 b d)
gybed    (v) (jh ai1 b d)
imbed    (v) (i1 m b e1 d)
jibed    (v) (jh ai1 b d)
lobed    (j) (l ou1 b d)
robed    (v) (r ou1 b d)
Beddau    (n) (b e1 dh au)
Beduin    (n) (b e1 d u i n)
Bedwas    (n) (b e1 d w o z)
airbed    (n) (e@1 b e d)
barbed    (j) (b aa1 b d)
bedbug    (n) (b e1 d b uh g)
bedded    (v) (b e1 d i d)
bedlam    (n) (b e1 d l @ m)
bedpan    (n) (b e1 d p a n)
bedsit    (n) (b e1 d s i t)
bibbed    (v) (b i1 b d)
bobbed    (v) (b o1 b d)
bombed    (v) (b o1 m d)
boobed    (v) (b uu1 b d)
bribed    (v) (b r ai1 b d)
combed    (v) (k ou1 m d)
curbed    (v) (k @@1 b d)
dabbed    (v) (d a1 b d)
daubed    (v) (d oo1 b d)
dubbed    (v) (d uh1 b d)
embeds    (v) (i1 m b e1 d z)
fibbed    (v) (f i1 b d)
fobbed    (v) (f o1 b d)
garbed    (v) (g aa1 b d)
hotbed    (n) (h o1 t b e d)
imbeds    (v) (i1 m b e1 d z)
jabbed    (v) (jh a1 b d)
jibbed    (v) (jh i1 b d)
jobbed    (v) (jh o1 b d)
lambed    (v) (l a1 m d)
limbed    (j) (l i1 m d)
lobbed    (v) (l o1 b d)
mobbed    (v) (m o1 b d)
nabbed    (v) (n a1 b d)
numbed    (v) (n uh1 m d)
probed    (v) (p r ou1 b d)
ribbed    (v) (r i1 b d)
robbed    (v) (r o1 b d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
寝る[ねる, neru] Thai: เข้านอน English: to go to bed

German-Thai: Longdo Dictionary
Bedeutung(n) |die, pl. Bedeutungen| ความหมาย
bedeuten(vt) |bedeutete, hat bedeutet| หมายความ, แปลว่า, หมายถึง
bedeckt(adj) (พูดถึงสภาพอากาศ) มีเมฆปกคลุม
sich bedanken(vt) |bedankte sich, hat sich bedankt| (+ bei jmdm für etw.) ขอบคุณ, ขอบใจ เช่น Er hat sich bei mir für meinen Rat bedankt. เขาขอบคุณฉันสำหรับคำแนะนำของฉัน, See also: S. danken,
Fernbedienung(n) |die, pl. Fernbedienungen| การควบคุมระยะไกล
bedenkenlos(adj adv) ที่ไม่ต้องคิดมาก, ที่ไม่ต้องสงสัย(ทำได้เลย) เช่น Das Medikament kannst du bedenkenlos einnehmen. Es hat keine Nebenwirkungen. ยานี้เธอกินเข้าไปได้เลยนะ มันไม่มีผลข้างเคียง, See also: S. ohne Zweifel,
unbedenklich(adj) ไม่อันตราย, ปลอดภัย เช่น Die Substanz ist unbedenklich., See also: S. ungefährlich,
bedeutend(adj adv) มีความสำคัญต่อ, มีความหมายต่อ, ที่มีความจำเป็น เช่น Mit Rücksicht auf meinen Hals musste ich den Vortrag leider bedeutend verkürzen.; Sicher aber ist, dass die Burg im Mittelalter bedeutend größer war als die heutige Anlage. Im Jahr 1525 wurde sie während der Bauernkriege nahezu zerstört.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*rbeitsgang {m}; Bedienung {f} | Arbeitsgänge {pl}* (n) กระบวนการทางอุตสาหกรรม
bedrohend {adj} | bedrohlicher | am bedrohlichsten (vt ) 1.คุกคาม / ขู่ 2.เป็นอันตรายต่อ / ภัยต่อ
unbedingt (adv ) สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grubgrubbed [Add to Longdo]
gehorsamobedient [Add to Longdo]
Abdeckung {f}; Bedeckung {f}; Verhüllung {f} | Abdeckungen {pl}; Bedeckungen {pl}; Verhüllungen {pl}covering | coverings [Add to Longdo]
Abnahmebedingung {f} | Abnahmebedingungen {pl}acceptance term | acceptance terms [Add to Longdo]
Abnahmevorschriften {pl}; Abnahmebedingungen {pl}acceptability standards [Add to Longdo]
Abstimmungsbedarf {m}need for coordination [Add to Longdo]
Anfangsbedingung {f} | Anfangsbedingungen {pl}initial condition | initial conditions [Add to Longdo]
Anforderung {f}; Erfordernis {n}; Bedürfnis {n} | Anforderungen {pl} | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen | den Anforderungen entsprechen; den Erfordernissen genügenrequirement | requirements | requirements concerning healthy living and working conditions | to meet the requirements; to satisfy the requirements; to complete with the requirements [Add to Longdo]
Anforderung {f} | Anforderungen {pl} | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungendemand | demands | demands of providing healthy living and working conditions [Add to Longdo]
Anforderungszeichen {n}; Bedienerhinweis {m}prompt [Add to Longdo]
Annahme {f}; Abnahme {f} | bedingte Annahme | unbedingte Annahmeacceptance | qualified acceptance | absolute acceptance [Add to Longdo]
Anschlussbedingung {f} | Anschlussbedingungen {pl}connecting condition | connecting conditions [Add to Longdo]
Anstellungsbedingung {f} | Anstellungsbedingungen {pl}condition of employment | conditions of employment [Add to Longdo]
Anzahlungsbedingungen {pl}down-payment conditions [Add to Longdo]
Arbeitsbedingung {f} | Arbeitsbedingungen {pl}working condition | working conditions [Add to Longdo]
Arbeitsbedingungen {pl}terms of service [Add to Longdo]
Arbeitsgang {m}; Bedienung {f} | Arbeitsgänge {pl}operation | operations [Add to Longdo]
Arbeitskräftebedarf {m}labour requirements; manpower requirements [Add to Longdo]
Aufbettung {f}extra bed; extra beds [Add to Longdo]
Aufnahmebedingungen {pl}terms of admission [Add to Longdo]
Auflage {f}; Bedingung {f} | unter der Auflagecondition; requirement | on condition [Add to Longdo]
Auflagefläche {f}; Ladefläche {f}bed [Add to Longdo]
ohne Aufsicht; ohne Bedienungunattended [Add to Longdo]
Ausgabedatei {f}output file [Add to Longdo]
Auskofferung {f} (Straßenbau)road bed excavation [Add to Longdo]
Bahnkörper {m}roadbed [Add to Longdo]
genehmigungsbedürftiges Bauvorhabenbuilding development requiring building permission [Add to Longdo]
Beachtungsbedürfnis {n}attention-seeking [Add to Longdo]
Bedienerführung {f}operator guidance [Add to Longdo]
Bedieneroberfläche {f} (Computerprogramm)user interface [Add to Longdo]
Bedächtigkeit {f}deliberation [Add to Longdo]
Bedachung {f}; Dachdeckung {f} | Bedachungen {pl}roofing | roofings [Add to Longdo]
Bedienungsfeld {n}; Schalterleiste {f}switch panel [Add to Longdo]
Bedienungsfeld {n}; Tastatur {f}console [Add to Longdo]
Bedienungshandbuch {n}reference manual [Add to Longdo]
Bedienungshandrad {n}; Schaltrad {n}control wheel [Add to Longdo]
Bedienungsknopf {m}operating button [Add to Longdo]
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need [Add to Longdo]
Bedarf {m}; Nachfrage {f} | Bedarf übersteigen | nach Bedarf | über Bedarf | Bedarf weckendemand | to exceed demand | according to demand | in excess of demand | to create demand [Add to Longdo]
Bedarf {m} | voraussichtlicher Bedarfrequirement; requirements | anticipated requirement [Add to Longdo]
Bedarfsanalyse {f}market analysis [Add to Longdo]
Bedarfsartikel {m}; Gebrauchsgegenstand {m} | Bedarfsartikel {pl}; Gebrauchsgegenstände {pl}; Waren {pl}commodity | commodities [Add to Longdo]
Bedarfsaufstellung {f}requirements list [Add to Longdo]
im Bedarfsfallin case of need; if necessary [Add to Longdo]
Bedarfshaltestelle {f}request stop [Br.] [Add to Longdo]
technische Bedarfsprämie {f}pure burning cost [Add to Longdo]
Bedarfsstandort {m}place of demand status [Add to Longdo]
Bedarfsträger {m}public agency; public utility provider [Add to Longdo]
Bedauern {n} | sehr zu meinem Bedauernregret | much to my regret [Add to Longdo]
Bedauern {n}regretfulness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
お寝小;御寝小[おねしょ, onesho] (n,vs) (uk) (fem) (chn) bed-wetting [Add to Longdo]
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named [Add to Longdo]
ねんね;おねんね[, nenne ; onenne] (n,vs) bed-time (for a baby); going bye-byes [Add to Longdo]
のめり込む[のめりこむ, nomerikomu] (v5m,vi) to be completely absorbed in; to fall for (something) [Add to Longdo]
びくともしない[, bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch [Add to Longdo]
もっこり[, mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets [Add to Longdo]
わやく[, wayaku] (n) (1) (arch) (See 枉惑) trickery; (2) fiasco; (3) disobedience [Add to Longdo]
アルベド[, arubedo] (n) albedo [Add to Longdo]
ウォーターベッド[, uo-ta-beddo] (n) waterbed [Add to Longdo]
エキストラベッド[, ekisutorabeddo] (n) extra bed [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] (n) {comp} Object Linking and Embedding; OLE [Add to Longdo]
カクテキ[, kakuteki] (n) cubed daikon kimchi (kor [Add to Longdo]
カツレツ[, katsuretsu] (n) cutlet (usu. crumbed and fried) [Add to Longdo]
ガン寝[ガンね, gan ne] (n) (See 爆睡) fast asleep; bombed; crashed [Add to Longdo]
キーベッド[, ki-beddo] (n) key bed [Add to Longdo]
グレー(P);グレイ(P)[, gure-(P); gurei (P)] (adj-na,n) (1) grey (gray); (2) (グレイ only) gray (SI unit of absorbed dose of radiation); (P) [Add to Longdo]
シーツ[, shi-tsu] (n) sheet; bed sheet; (P) [Add to Longdo]
シングルベッド[, shingurubeddo] (n) single bed [Add to Longdo]
セミダブル[, semidaburu] (n) (See セミダブルベッド) three-quarter bed (wasei [Add to Longdo]
セミダブルベッド[, semidaburubeddo] (n) three-quarter bed (wasei [Add to Longdo]
ソファーベッド[, sofa-beddo] (n) sofa bed; sofa-bed; sofabed [Add to Longdo]
タオルケット;タウルケット(ik)[, taoruketto ; tauruketto (ik)] (n) type of bed linen resembling a large beach towel and used to cover oneself in hot weather (wasei [Add to Longdo]
タケノコ継手;タケノコ継ぎ手;竹の子継手;竹の子継ぎ手[タケノコつぎて(タケノコ継手);たけのこつぎて(竹の子継手;竹の子継ぎ手), takenoko tsugite ( takenoko kei te ); takenokotsugite ( takenoko kei te ; takenoko ] (n) barb fitting; barbed tubing connection [Add to Longdo]
タブブラウズ[, tabuburauzu] (n) {comp} tabbed browsing [Add to Longdo]
ダブルベッド[, daburubeddo] (n) double bed [Add to Longdo]
ツインベッド[, tsuinbeddo] (n) twin bed [Add to Longdo]
デイベッド[, deibeddo] (n) day bed [Add to Longdo]
バーコード頭[バーコードあたま, ba-ko-do atama] (n) someone with hair combed in stripes across their bald spot (from barcode head) [Add to Longdo]
バナナ等価線量[バナナとうかせんりょう, banana toukasenryou] (n) banana equivalent dose (of radiation); BED [Add to Longdo]
パイプベッド[, paipubeddo] (n) bed with frame made of pipes (wasei [Add to Longdo]
フラットベットスキャナ[, furattobettosukyana] (n) {comp} flatbed scanner [Add to Longdo]
フラットベッド[, furattobeddo] (adj-f) flatbed (plotter, scanner, truck, etc.) [Add to Longdo]
フラットベッドスキャナ[, furattobeddosukyana] (n) {comp} flatbed scanner [Add to Longdo]
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] (n) {comp} flatbed plotter [Add to Longdo]
ベッド[, beddo] (n) bed; (P) [Add to Longdo]
ベッドイン[, beddoin] (n,vs) going to bed (usu. with someone) (wasei [Add to Longdo]
ベッドサイド[, beddosaido] (n) bedside [Add to Longdo]
ベッドシーン[, beddoshi-n] (n) (abbr) bedroom scene [Add to Longdo]
ベッドタウン;ベットタウン[, beddotaun ; bettotaun] (n) bedroom community (wasei [Add to Longdo]
ベッドハウス[, beddohausu] (n) bed house [Add to Longdo]
ベッドメイキング;ベッドメーキング[, beddomeikingu ; beddome-kingu] (n,vs) making beds [Add to Longdo]
ベッドルーム[, beddoru-mu] (n) bedroom [Add to Longdo]
ベテラン(P);ベデラン;ヴェテラン[, beteran (P); bederan ; veteran] (n,adj-no) person with a lot of experience; old hand; veteran (in a particular field); (P) [Add to Longdo]
ベドウィン[, bedouin] (n) Bedouin; (P) [Add to Longdo]
ベビーベッド[, bebi-beddo] (n) cot (wasei [Add to Longdo]
悪人は畳の上では死ねない[あくにんはたたみのうえではしねない, akuninhatataminouedehashinenai] (exp) (id) A bad person does not deserve to die in his own bed [Add to Longdo]
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n,vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith [Add to Longdo]
移着[いちゃく, ichaku] (n,vs) adhering or embedding of wear debris in the opposing surface [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一房一厅[yī fáng yī tīng, ㄧ ㄈㄤˊ ㄧ ㄊㄧㄥ, / ] one bedroom and one living room [Add to Longdo]
一板一眼[yī bǎn yī yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄧ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and one weak beats in a measure of music (two beats in the bar) (成语 saw); fig. follow a prescribed pattern to the letter; scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
七上八下[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, ] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens [Add to Longdo]
上床[shàng chuáng, ㄕㄤˋ ㄔㄨㄤˊ, ] go to bed [Add to Longdo]
不安[bù ān, ㄅㄨˋ ㄢ, ] unpeaceful; unstable; uneasy; disturbed; restless; worried [Add to Longdo]
不敢越雷池一步[bù gǎn yuè léi chí yī bù, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ ㄧ ㄅㄨˋ, ] dare not go one step beyond the prescribed limit [Add to Longdo]
不越雷池[bù yuè léi chí, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ, ] not overstepping the prescribed limits; to remain within bounds [Add to Longdo]
中心埋置关系从句[zhōng xīn mái zhì guān xì cóng jù, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄇㄞˊ ㄓˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄘㄨㄥˊ ㄐㄩˋ, / ] center-embedded relative clauses [Add to Longdo]
[guāi, ㄍㄨㄞ, ] (of a child) obedient, well-behaved; clever [Add to Longdo]
令行禁止[lìng xíng jìn zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] lit. if he orders you go, he forbids you stop (成语 saw); fig. to demand exact compliance with instructions; to ensure strictly obedience [Add to Longdo]
作怪[zuò guài, ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄞˋ, ] to make trouble; mischief; fantastic; to go to bed with sb; to be naughty (oblique reference to taboo subject of sex) [Add to Longdo]
便壶[biàn hú, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˊ, 便 / 便] bed urinal; chamber pot [Add to Longdo]
便盆[biàn pén, ㄅㄧㄢˋ ㄆㄣˊ, 便] bed pan [Add to Longdo]
俄备得[É bèi dé, ㄜˊ ㄅㄟˋ ㄉㄜˊ, / ] Obed (son of Boaz and Ruth) [Add to Longdo]
俯首帖耳[fǔ shǒu tiē ěr, ㄈㄨˇ ㄕㄡˇ ㄊㄧㄝ ㄦˇ, ] bowed head and ears glued (成语 saw); docile and obedient; at sb's beck and call [Add to Longdo]
倒刺[dào cì, ㄉㄠˋ ㄘˋ, ] barb; barbed tip (e.g. of fishhook) [Add to Longdo]
入味[rù wèi, ㄖㄨˋ ㄨㄟˋ, ] tasty; to be absorbed in sth; interesting [Add to Longdo]
凹凸[āo tū, ㄠ ㄊㄨ, ] bumpy; uneven; slotted and tabbed joint [Add to Longdo]
列别杰夫[Liè biè jié fū, ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄝˋ ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨ, / ] Lebedev or Lebedyev (Russian name) [Add to Longdo]
削足适履[xuē zú shì lǚ, ㄒㄩㄝ ㄗㄨˊ ㄕˋ ㄌㄩˇ, / ] to cut the feet to fit the shoes (成语 saw); to force sth to fit (as to a Procrustean bed); impractical or inelegant solution [Add to Longdo]
前怕狼后怕虎[qián pà láng hòu pà hǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄌㄤˊ ㄏㄡˋ ㄆㄚˋ ㄏㄨˇ, / ] lit. to fear the wolf in front and the tiger behind (成语 saw); fig. needless fears; scare mongering; reds under the beds [Add to Longdo]
剂量[jì liàng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] dosage; prescribed dose of medicine [Add to Longdo]
劫营[jié yíng, ㄐㄧㄝˊ ˊ, / ] to seize a camp; to surprise the enemy in bed [Add to Longdo]
匾额[biǎn é, ㄅㄧㄢˇ ㄜˊ, / ] a horizontal inscribed board [Add to Longdo]
危言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, / ] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds [Add to Longdo]
反照率[fǎn zhào lǜ, ㄈㄢˇ ㄓㄠˋ ㄌㄩˋ, ] reflectivity; albedo [Add to Longdo]
受害[shòu hài, ㄕㄡˋ ㄏㄞˋ, ] to suffer damage, injury etc; damaged; injured; killed; robbed [Add to Longdo]
只可意会,不可言传[zhǐ kě yì huì, ㄓˇ ㄎㄜˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bu4 ke3 yan2 chuan2, / ] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle [Add to Longdo]
叫床[jiào chuáng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄨㄤˊ, ] to moan (in bed); cries of pleasure during love-making [Add to Longdo]
叫床声[jiào chuáng shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄨㄤˊ ㄕㄥ, / ] to moan (in bed); cries of pleasure during love-making [Add to Longdo]
可以意会,不可言传[kě yǐ yì huì, ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bu4 ke3 yan2 chuan2, / ] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle [Add to Longdo]
同床异梦[tóng chuáng yì mèng, ㄊㄨㄥˊ ㄔㄨㄤˊ ㄧˋ ㄇㄥˋ, / ] lit. to share the same bed with different dreams (成语 saw); ostensible partners with different agendas; strange bedfellows; marital dissension [Add to Longdo]
吸收剂量[xī shōu jì liàng, ㄒㄧ ㄕㄡ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] absorbed dose [Add to Longdo]
[wǔ, ˇ, ] obstinate, disobedient, intractable [Add to Longdo]
单人床[dān rén chuáng, ㄉㄢ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄤˊ, / ] single bed [Add to Longdo]
坦然[tǎn rán, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ, ] calm; undisturbed [Add to Longdo]
基岩[jī yán, ㄐㄧ ㄧㄢˊ, ] base rock; bedrock [Add to Longdo]
基床[jī chuáng, ㄐㄧ ㄔㄨㄤˊ, ] foundation (of building); bed (e.g. bedrock); substrate [Add to Longdo]
垫圈[diàn juàn, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, / ] litter (animal bedding) [Add to Longdo]
垫脚[diàn jiao, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄠ˙, / ] litter (animal bedding) [Add to Longdo]
壁虱[bì shī, ㄅㄧˋ ㄕ, ] tick; bedbug [Add to Longdo]
寿终正寝[shòu zhōng zhèng qǐn, ㄕㄡˋ ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄑㄧㄣˇ, 寿 / ] to die of old age; to die in one's bed at a ripe old age [Add to Longdo]
安歇[ān xiē, ㄢ ㄒㄧㄝ, ] go to bed; retire for the night [Add to Longdo]
安顿[ān dùn, ㄢ ㄉㄨㄣˋ, / ] find a place for; help settle down; arrange for; undisturbed; peaceful [Add to Longdo]
寝室[qǐn shì, ㄑㄧㄣˇ ㄕˋ, / ] bedroom; dormitory [Add to Longdo]
就寝[jiù qǐn, ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄣˇ, / ] to go to bed; to turn in [Add to Longdo]
就寝时间[jiù qǐn shí jiān, ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄣˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] bedtime [Add to Longdo]
尿床[niào chuáng, ㄋㄧㄠˋ ㄔㄨㄤˊ, 尿] bed-wetting [Add to Longdo]
岩床[yán chuáng, ㄧㄢˊ ㄔㄨㄤˊ, / ] bedrock [Add to Longdo]
带刺[dài cì, ㄉㄞˋ ㄘˋ, / ] thorn; to be barbed; sarcastic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
フラットベットスキャナ[ふらっとべっとすきゃな, furattobettosukyana] flatbed scanner [Add to Longdo]
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] flatbed plotter [Add to Longdo]
単層埋込み試験[たんそううめこみしけん, tansouumekomishiken] embedded testing [Add to Longdo]
内蔵テンキーパッド[ないぞうテンキーパッド, naizou tenki-paddo] embedded numeric keypad [Add to Longdo]
平面プロッタ[へいめんぷろった, heimenpurotta] flatbed plotter [Add to Longdo]
平面作図装置[へいめんさくずそうち, heimensakuzusouchi] flatbed plotter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仕える[つかえる, tsukaeru] dienen, bedienen [Add to Longdo]
付き添い[つきそい, tsukisoi] bedienen, begleiten [Add to Longdo]
付添[つきそい, tsukisoi] bedienen, begleiten [Add to Longdo]
付添い[つきそい, tsukisoi] bedienen, begleiten [Add to Longdo]
伏せる[ふせる, fuseru] (die_Augen) niederschlagen, umkehren, bedecken, verstecken [Add to Longdo]
但し書き[ただしがき, tadashigaki] (schriftlicher) Vorbehalt, Bedingung [Add to Longdo]
偉い[えらい, erai] -gross, bedeutend, hervorragend, beruehmt [Add to Longdo]
偉業[いぎょう, igyou] bedeutende_Leistung-Tat, hervorragende_Leistung-Tat [Add to Longdo]
厘毛[りんもう, rinmou] Kleinigkeit, unbedeutend, unwesentlich [Add to Longdo]
受諾[じゅだく, judaku] Angebot_annehmen, Bedingungen_annehmen [Add to Longdo]
口惜しい[くちおしい, kuchioshii] bedauerlich, aergerlich [Add to Longdo]
含蓄[がんちく, ganchiku] -Inhalt, -Gehalt, Bedeutung, -Sinn [Add to Longdo]
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] bedauernswert, beklagenswert [Add to Longdo]
困窮[こんきゅう, konkyuu] Armut, Beduerftigkeit, -Not [Add to Longdo]
大幅[おおはば, oohaba] -breit, betraechtlich, bedeutend [Add to Longdo]
[い, i] AUTORITAET, WUERDE, DROHUNG, BEDROHUNG [Add to Longdo]
客扱い[きゃくあつかい, kyakuatsukai] Behandlung_der_Gaeste, Bedienung_der_Gaeste [Add to Longdo]
[ぼう, bou] MUETZE, HUT, KOPFBEDECKUNG [Add to Longdo]
張る[はる, haru] aufspannen, ausbreiten, bedecken, anspannen, spannen [Add to Longdo]
待遇[たいぐう, taiguu] Behandlung, Bedienung, -Lohn [Add to Longdo]
怪しい[あやしい, ayashii] zweifelhaft, fragwuerdig, bedenklich,, verdaechtig, unzuverlaessig, unsicher,, unglaubwuerdig, seltsam, sonderbar,, mysterioes, befremdlich, schlecht [Add to Longdo]
恐縮[きょうしゅく, kyoushuku] jemandem_verbunden_sein, bedauern [Add to Longdo]
恨めしい[うらめしい, urameshii] grollend, vorwurfsvoll, -bitter, hasserfuellt, bedauerlich [Add to Longdo]
悔いる[くいる, kuiru] bereuen, bedauern [Add to Longdo]
悔しい[くやしい, kuyashii] bedauerlich, aergerlich [Add to Longdo]
悔やむ[くやむ, kuyamu] bereuen, bedauern, beklagen, kondolieren [Add to Longdo]
悲しむ[かなしむ, kanashimu] betrauern, trauern, klagen, bedauern [Add to Longdo]
惜しい[おしい, oshii] bedauerlich, kostbar, verschwenderisch, zu_gut [Add to Longdo]
惜しむ[おしむ, oshimu] bedauern, schaetzen, geizen, missgoennen, ungern_tun [Add to Longdo]
惨め[みじめ, mijime] -elend, armselig, bedauernswert [Add to Longdo]
[い, i] WILLE, HERZ, GEDANKE;, SINN, BEDEUTUNG [Add to Longdo]
[い, i] Wille, Herz, Gedanke, Sinn, Bedeutung [Add to Longdo]
意味[いみ, imi] Bedeutung, -Sinn [Add to Longdo]
[がい, gai] BEDAUERN, (BE)KLAGEN [Add to Longdo]
慨嘆[がいたん, gaitan] das_Bedauern, das_Beklagen [Add to Longdo]
[かん, kan] BEDAUERN [Add to Longdo]
操作[そうさ, sousa] Verfahren, Handhabung, Behandlung, Bedienung, Operation [Add to Longdo]
是非[ぜひ, zehi] Recht_und_Unrecht, unbedingt [Add to Longdo]
条件[じょうけん, jouken] Bedingung [Add to Longdo]
残念[ざんねん, zannen] das_Bedauern, Enttaeuschung [Add to Longdo]
気の毒[きのどく, kinodoku] bedauernswert, mitleiderregend [Add to Longdo]
無帽[むぼう, mubou] ohne_Kopfbedeckung, barhaeuptig [Add to Longdo]
特需[とくじゅ, tokuju] Sonderbedarf (bes.in Kriegszeiten) [Add to Longdo]
[よし, yoshi] Grund, Ursache, Bedeutung [Add to Longdo]
痛恨[つうこん, tsuukon] grosses_Bedauern, Bitterkeit [Add to Longdo]
空欄[くうらん, kuuran] unbedruckte_Spalte, leere_Spalte [Add to Longdo]
空疎[くうそ, kuuso] -leer, -hohl, bedeutungslos, nichtig [Add to Longdo]
[そ, so] NACKT, UNBEDECKT, SCHLICHT [Add to Longdo]
絶対[ぜったい, zettai] absolut, unbedingt [Add to Longdo]
脅かす[おびやかす, obiyakasu] drohen, bedrohen, einschuechtern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (36 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bed \Bed\, n. [AS. bed, bedd; akin to OS. bed, D. bed, bedde,
   Icel. be?r, Dan. bed, Sw. b[aum]dd, Goth. badi, OHG. betti,
   G. bett, bette, bed, beet a plat of ground; all of uncertain
   origin.]
   1. An article of furniture to sleep or take rest in or on; a
    couch. Specifically: A sack or mattress, filled with some
    soft material, in distinction from the bedstead on which
    it is placed (as, a feather bed), or this with the
    bedclothes added. In a general sense, any thing or place
    used for sleeping or reclining on or in, as a quantity of
    hay, straw, leaves, or twigs.
    [1913 Webster]
 
       And made for him [a horse] a leafy bed. --Byron.
    [1913 Webster]
 
       I wash, wring, brew, bake, . . . make the beds.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In bed he slept not for my urging it. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Used as the symbol of matrimony) Marriage.
    [1913 Webster]
 
       George, the eldest son of his second bed.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. A plat or level piece of ground in a garden, usually a
    little raised above the adjoining ground. "Beds of
    hyacinth and roses." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. A mass or heap of anything arranged like a bed; as, a bed
    of ashes or coals.
    [1913 Webster]
 
   5. The bottom of a watercourse, or of any body of water; as,
    the bed of a river.
    [1913 Webster]
 
       So sinks the daystar in the ocean bed. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. (Geol.) A layer or seam, or a horizontal stratum between
    layers; as, a bed of coal, iron, etc.
    [1913 Webster]
 
   7. (Gun.) See {Gun carriage}, and {Mortar bed}.
    [1913 Webster]
 
   8. (Masonry)
    (a) The horizontal surface of a building stone; as, the
      upper and lower beds.
    (b) A course of stone or brick in a wall.
    (c) The place or material in which a block or brick is
      laid.
    (d) The lower surface of a brick, slate, or tile.
      --Knight.
      [1913 Webster]
 
   9. (Mech.) The foundation or the more solid and fixed part or
    framing of a machine; or a part on which something is laid
    or supported; as, the bed of an engine.
    [1913 Webster]
 
   10. The superficial earthwork, or ballast, of a railroad.
     [1913 Webster]
 
   11. (Printing) The flat part of the press, on which the form
     is laid.
     [1913 Webster]
 
   Note: Bed is much used adjectively or in combination; as, bed
      key or bedkey; bed wrench or bedwrench; bedchamber;
      bedmaker, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Bed of justice} (French Hist.), the throne (F. lit bed)
    occupied by the king when sitting in one of his
    parliaments (judicial courts); hence, a session of a
    refractory parliament, at which the king was present for
    the purpose of causing his decrees to be registered.
 
   {To be brought to bed}, to be delivered of a child; -- often
    followed by of; as, to be brought to bed of a son.
 
   {To make a bed}, to prepare a bed; to arrange or put in order
    a bed and its bedding.
 
   {From bed and board} (Law), a phrase applied to a separation
    by partial divorce of man and wife, without dissolving the
    bonds of matrimony. If such a divorce (now commonly called
    a judicial separation) be granted at the instance of the
    wife, she may have alimony.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bed \Bed\, v. i.
   To go to bed; to cohabit.
   [1913 Webster]
 
      If he be married, and bed with his wife. --Wiseman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bed \Bed\, v. t. [imp. & p. p. {Bedded}; p. pr. & vb. n.
   {Bedding}.]
   1. To place in a bed. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To make partaker of one's bed; to cohabit with.
    [1913 Webster]
 
       I'll to the Tuscan wars, and never bed her. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish with a bed or bedding.
    [1913 Webster]
 
   4. To plant or arrange in beds; to set, or cover, as in a bed
    of soft earth; as, to bed the roots of a plant in mold.
    [1913 Webster]
 
   5. To lay or put in any hollow place, or place of rest and
    security, surrounded or inclosed; to embed; to furnish
    with or place upon a bed or foundation; as, to bed a
    stone; it was bedded on a rock.
    [1913 Webster]
 
       Among all chains or clusters of mountains where
       large bodies of still water are bedded.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   6. (Masonry) To dress or prepare the surface of stone) so as
    to serve as a bed.
    [1913 Webster]
 
   7. To lay flat; to lay in order; to place in a horizontal or
    recumbent position. "Bedded hair." --Shak.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BED
     Bookmark Exploring Dabbler (VRML)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 drab
 
 1. (bed, bing) orospu, fahişe
 2. pasaklı kadın
 3. fahişelerle düşüp kalkmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 drub
 
 1. (bed, bing) sopayla dövmek, dayak atmak
 2. üstesinden gelmek. drubbing dayak, kötek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dub
 
 1. (bed, bing) şövalyelik unvanı verilirken kılıçla omuza hafifçe dokunmak, şövalyelik unvanı vermek bir kimseye yeni bir unvan veya isim vermek, adlandırmak, çağırmak
 2. vurmak, düzeltmek (kereste, deri)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dub
 
 1. (bed, bing) dublaj yapmak, filmi çekiminden sonra seslendirmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fib
 
 1. (bed, bing) küçük yalan, uydurma
 2. yalan söylemek, uydurmak, (slang) atmak. fibber yalancı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fob
 
 1. (bed, bing) off ile hile yapmak
 2. başından savmak, atlatmak
 3. bir kenara atmak, (slang) kazık atmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 grab
 
 1. (-bed, -bing) kapmak, el atmak, zorla almak, gaspetmek
 2. çabucak tutmak
 3. kapış, kapma, gasp
 4. el koyma
 5. (mak.) eşya kaldırmaya mahsus tırnaklı alet. grab bag panayırda eşya piyangosu torbası. grab rope (den.) vardakavo, sandalcıların tutunması için geminin yanında asılı duran halat. grabber yağmacı kimse, her şeyi kapmak isteyen kimse, açgözlü kimse
 6. vinç, çengel.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 grub
 
 1. (bed, bing) toprağı kazmak, eşelemek
 2. adi işlerle uğraşmak
 3. monoton bir işte calışmak
 4. (argo) yemek yemek, yedirmek
 5. yeri kazıp ağaç köklerini çıkarmak
 6. kökünden sökmek
 7. sürfesini çıkarmak .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hobnob
 
 1. (bed, bing) arkadaşlık etmek, sıkıfıkı olmak
 2. beraberce içip eğlenmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 knob
 
 1. (bed, bing) top, yumru
 2. topuz, tokmak
 3. tepecik, yuvarlak tepe
 4. (argo.) kafa, kelle
 5. yumrulaştırmak. knobbiness yumru yumru olma. knobby yumrulu, yumru yumru olan
 6. tokmak gibi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 jib
 
 1. (-bed, -bing) (den.) bumba ile seren veya yelkeni kavanço etmek
 2. gerilemek
 3. diretmek, dayatmak
 4. inat edip ileri gitmemek (eşek)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 job
 
 1. (-bed, -bing) iş vermek
 2. kira ile tutmak
 3. komisyonculuk yapmak
 4. kişisel çıkarı için resmi işe girmek
 5. götürü iş yapmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lob
 
 1. (-bed, - bing) ağır ağır atmak
 2. tenis kortunun arka tarafına düşsün diye topu havaya vurmak
 3. (kriket) topu aşağıdan ve ağır ağır atmak
 4. yavaş yavaş ve salınarak gitmek
 5. havaya vurulan top
 6. ağır ağır ve aşağıdan atılan top.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mob
 
 1. (-bed, -bing) insan kalabalığı, izdiham
 2. ayaktakımı, avam
 3. (k. dili) gangsterler çetesi: güruh halinde saldırmak, kitle halinde hücum etmek
 4. merakla etrafını sarmak
 5. yığılmak. mob law halk tarafından yürütülen kanun, linç kanunu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 nab
 
 1. (-bed, -bing) (k. dili) yakalamak, tutmak, ele geçirmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 nib
 
 1. (-bed, - bing) kalem ucu
 2. sivri uç
 3. uç koymak
 4. kalemin ucunu yontmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rib
 
 1. (-bed, - bing) kaburga kemiği: etin kaburgadan olan kısmı, pirzola: (bot.) yaprak damarı: (den.) posta, ıskarmoz, kaburga
 2. saka zevce
 3. (argo) (şaka): çubuklarla desteklemek, lata ile kuvvetlendirmek
 4. (den.) ıskarmoz koymak
 5. (argo) alay etmek .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rub
 
 1. (-bed, -bing) ovmak, ovalamak
 2. sürtmek: sürtünerek tahriş etmek
 3. sürtüşmek
 4. ovup cilâlamak
 5. sürmek
 6. sürtünmek. rub away aşındırmak, yemek
 7. aşınmak. rub down masaj yapmak. rub in ovarak yedirmek (yağ) rub it in (argo) yüzüne vurmak. rub off, rub out silip çıkarmak
 8. sürtünmeyle çıkmak, dökülmek. rub out (argo) öldurmek. rub one the wrong way (argo) birini kızdırmak, sinirlendirmek, tepesini attırmak. rub shoulders with bir arada bu- lunmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 scab
 
 1. (-bed, -bing) yara kabuğu
 2. koyun uyuzu
 3. bitki yapraklarına musallat olan bir hastalık
 4. (k. dili) greve katılmayan veya grevcilerin yerine çalışan işçi
 5. (argo) habis herif
 6. kabuk bağlamak (yara), kabuklanmak
 7. (k. dili) grevcilerin yerine çalışmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stub
 
 1. (-bed, -bing) kesilmiş ağaç gövdesi, kütük
 2. mum dibi
 3. sigara izmariti
 4. kurşun kalemin kullanıldıktan sonra kalan parçası
 5. (A.B.D.) dip koçanı
 6. küt uçlu şey
 7. kökünden sökmek
 8. kökünü çıkarmak
 9. (ayağı) taşa çarpmak. stubby güdük
 10. küt
 11. kısa ve sert kıllı
 12. kısa ve kalın
 13. tıknaz, bodur
 14. ağaç kütükleri çok.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 slab
 
 1. (-bed, -bing) kalın dilim
 2. kerestenin dış parçası
 3. kütükten tahta biçmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 slub
 
 1. (-bed, - bing) eğirmek için hazırlık olarak azıcık bükülen yün veya pamuk
 2. pamuk ipliğinde kalın yer
 3. çekip azcık bükmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sob
 
 1. (-bed, -bing) içini çekerek ağlamak, hıçkırarak ağlamak, hüngür hüngür ağlamak
 2. hıçkırır gibi ses çıkarmak
 3. ağlama hıçkırığı. sob sister (A.B.D.), (argo) çok içli makaleler yazan kadın gazeteci. sob story (argo) göz yaşı döktüren kişisel hikâye.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 snub
 
 1. (-bed, -bing) hiçe saymak, hakir görmek, küçümsemek
 2. (den.) halat veya zincirle geminin yolunu kesip durdurmak
 3. (den.) kastanyolaya vurarak zincirin akmasını durdurmak
 4. hiçe sayma, hakir görme
 5. (den.) birden durdurma (halat)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 squib
 
 1. (-bed, -bing) fişek, maytap
 2. dinamite konulan emniyet fitili
 3. hiciv
 4. fişek atmak
 5. hiciv söylemek veya yazmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stab
 
 1. (-bed, -bing) sivri bir aletle yaralamak
 2. bıçak veya hançer saplamak, bıçaklamak, hançerlemek
 3. içine girmek
 4. delmek
 5. süngüleme
 6. süngü yarası
 7. söz ile yaralama, kalbini kırma. stab in the back arkadan vurmak. make a stab at teşebbüste bulunmak, denemek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 swab
 
 1. (-bed, -bing) tahta bezi
 2. ilâç veya yağ sürmeye veya yara temizlemeye mahsus sünger parçası
 3. tüfek namlusunu temizlemeye mahsus harbinin ucundaki paçavra parçası
 4. (argo) herif
 5. tahta bezi ile silmek. swab the decks (den.) güverteyi ucu paçavralı tahta parçası ile temizlemek. swabber tahta bezi ile yeri silen kimse
 6. elinden ancak adi işler gelen kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 throb
 
 1. (-bed, -bing) vurmak, çarpmak, atmak (nabız, kalp)
 2. zonklamak
 3. titreşmek
 4. nabız vurması, kalp çarpması
 5. çarpıntı
 6. titreşme. throb'bingly titreşerek
 7. zonklayarak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tub
 
 1. (-bed, -bing) yarım fıçı, tekne yayık
 2. bir yayığın alabildiği miktar
 3. banyo küveti
 4. (k. dili) tekne
 5. fıçı içine dikmek veya koymak
 6. teknede yıkamak. tub'bable yıkanabilir. tub'ful tekne dolusu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 web
 
 1. (bed, bing) ağ
 2. örümcek ağı
 3. ağ gibi karışık şey veya tertip
 4. dokuma, dokunmuş kumaş
 5. (mak.) örs bogazı, ray bogazı, bağlantı levhası
 6. örgü
 7. (anat.), (zool.) zar, perde
 8. tüy bayrağı
 9. tomar
 10. etrafına ağ örmek
 11. ağ gibi sarmak. webfingered el parmaklarının arası perdeli. webtoed ayak parmaklarının arası perdeli, perde ayaklı. web press tomar kâğıt ile çalışan baskı makinası. web'bing kalın dokuma kayış.
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bed [bɛt]
   bed
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 bed
   bed
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top