Search result for

*agger*

(403 entries)
(0.1069 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: agger, -agger-
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
jagger (n ) English rock star (born in 1943)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bagger[N] คนที่เอาของใส่ถุงตามร้านค้า
bagger[N] ถุงผ้าหรือถุงพลาสติกที่ติดกับเครื่องตัดหญ้า
dagger[N] กริช, See also: ดาบสั้น, Syn. dirk, stiletto
wagger[N] ผู้ส่าย, See also: ผู้กระดิก, ผู้แกว่งไปมา
stagger[VI] เซ, See also: เอียง, โซเซ, โงนเงน, Syn. reel, totter, sway
stagger[VT] ทำให้สะดุด, See also: ทำให้โซเซ, Syn. stumble, sway
stagger[VT] ทำให้ลังเล, See also: ทำให้สงสัย, ทำให้งงงวย, Syn. astonish, amaze, stun
stagger[N] การเซ, See also: การโซเซ, การส่าย, การเอียง, Syn. lurch, totter
swagger[VI] เดินกร่าง, See also: เดินส่ายอาดๆ, เดินวางท่า, Syn. strut, swank
swagger[VI] คุยโว, See also: คุยโอ้อวด, Syn. boast, brag, show off
swagger[N] การวางโต, See also: การเดินอวดโก้, การวางท่าโต, การคุยโว, Syn. strut, showing off, pomposity
waggery[N] การพูดตลกขบขันและมีไหวพริบ, See also: (คำไม่เป็นทางการและล้าสมัย), Syn. joke, wit
wigwagger[N] ผู้โบกธงให้สัญญาณ
exaggerate[VT] กล่าวเกินจริง, See also: พูดขยายเกินกว่าความจริง, Syn. overstate
exaggerate[VI] กล่าวเกินจริง, See also: พูดขยายเกินกว่าความจริง, Syn. overstate
faggerette[SL] บุหรี่, Syn. fag
exaggeration[N] การกล่าวเกินจริง
double-bagger[SL] คนอัปลักษณ์, See also: คนน่าเกลียด
stagger about[PHRV] เดินโซเซ, See also: ส่ายไปมา, Syn. stagger around
stagger around[PHRV] เดินโซเซ, See also: ส่ายไปมา, Syn. stagger about
look daggers at[IDM] มองอย่างโกรธเคือง, See also: มองอย่างขุ่นเคือง, มองอย่างไม่พอใจ, มองค้อน
cloak-and-dagger[IDM] ลับๆ, See also: ไม่เปิดเผย, ซึ่งแอบซ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agger(แอจ' เจอะ) n. กระแสน้ำต่ำที่น้ำลดแล้วค่อย ๆ ชึ้นแล้วลดอีก., Syn. double tide
bagger(แบก'เกอะ) n. คนใส่ของลงในถุง
dagger(แดก'เกอะ) {daggered,daggering,daggers} n. กริช,ดาบสั้นสองคม,เครื่องหมายดาบ (คล้ายกางเขน) ซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายอ้างอิง vt. แทงด้วยกริช,ทำเครื่องหมายดังกล่าว, Syn. dirk,obelisk
exaggerate(อิกแซจ'จะเรท) vt.,vi. พูดเกินความจริง,อวดโต,เพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ., See also: exaggeration n. ดูexaggerate exaggerator n. ดูexaggerate exaggerated adj. ดูexaggerate
gagger(แกก'เกอะ) n. ผู้อุดหรือปิดปากคนอื่น,สิ่งที่ใช้อุดปาก,คนที่พูดสอดแทรกเรื่องตลก,คนที่พูดกลอนสด,คนที่พูดโดยไม่มีบท
stagger(สแทก'เกอะ) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เดินโซเซ,ยืนโซเซ,โงนเงน,เซ,ส่าย,ลังเลใจ,ตะกุกตะกัก,สับหลีก,จัดหลีก. adj. สับหลีก,จัดหลีก, Syn. totter,stun
swagger(สแวก'เกอะ) vi.,n. (การ) เดินวางท่า,เดินเชิดหน้า,วางท่าอย่างใหญ่,คุยโวหรือโอ้อวดเสียงดัง vt. หลอกลวง,พูดหลอกลวง,ขู่ขวัญ., See also: swaggerer n. swaggeringly adv., Syn. stride
waggery(แวก'กะรี) n. การพูดหยอกล้อ,การพูดตลก,ภาษาหยอกล้อ,ภาษาตลก
windbaggery(วินดฺแบก'เกอรี) n. การคัยโว,การคุยโม้ มีรูปร่างตามอิทธิพลของกระแสลม

English-Thai: Nontri Dictionary
dagger(n) ดาบสั้น,กริช
exaggerate(vi) พูดเกินจริง,พูดโอ้อวด,พูดเลยเถิด
exaggerate(vt) ทำให้เกินจริง,ขยายเกินปกติ,โอ้อวด
exaggeration(n) การคุยโว,การพูดเกินจริง,การพูดโอ้อวด
stagger(vi) ตุปัดตุเป๋,เซ,ย้าย,เอียง,ส่าย,โงนเงน
stagger(vt) ทำให้เหลื่อมกัน,ทำให้เซ,ทำให้เอียง,สับหลีก
swagger(vi) คุยโว,เดินไว้ท่า,พูดหลอกลวง,เดินเชิดหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ridge of nose; agger nasi; nasoturbinal conchaสันในจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
staggered intermittent weldรอยเชื่อมเว้นระยะสลับฟันปลา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
agger nasi; nasoturbinal concha; ridge of noseสันในจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
carpetbaggerนักกินเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nasoturbinal concha; agger nasi; ridge of noseสันในจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Daggersมีดสั้นสองคม [TU Subject Heading]
Daggers, Malayกริช [TU Subject Heading]
Hours of labor, Staggeredระบบเหลื่อมเวลาทำงาน [TU Subject Heading]
Exaggerateเพิ่มขึ้น [การแพทย์]
Flexibility, Exaggeratedคล่องตัวเกินไป [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
overexaggerate (vi ) พูดเกินความจริง, โอเว่อร์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, the newspapers greatly exaggerated the incident.ดีหนังสือพิมพ์อย่างมากที่พูดเกินจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Who had the dagger, anyway?ใครที่ได้มีดไป? Clue (1985)
The dagger will go further into her back.มีดมันปักอยู่ที่หลังของเธอ Clue (1985)
While we stood here, trying to stop Yvette from panicking, one of us could have stayed in the study, picked up the dagger, run down the hall, and stabbed the cook!ในขณะที่เรายืนอยู่ที่นี่ พยายามที่จะไม่ให้อีเว็ตต์ตื่นตระหนก หนึ่งในพวกเรายังคงอยู่ในห้องหนังสือ Clue (1985)
And while we all examined the bullet hole, she crept into the study, picked up the dagger, ran to the kitchen, and stabbed the cook.และในขณะที่เราตรวจสอบรูกระสุนปืน เธอเข้ามาในห้องหนังสือ หยิบมีดวิ่งไปที่ห้องครัว และแทงแม่ครัว Clue (1985)
all this cloak-and-dagger stuff. the military love it.- เดี๋ยวนี้ทหารแต่งตัวอย่างนี้แล้วเหรอ? Spies Like Us (1985)
He is lonely. He exaggerates his feelings. It is normal.เขาเป็นคนขี้เหงา เขาแสดงออกความรู้สึกของเขา มันเป็นเรื่องปกติ The Russia House (1990)
Warning! Right, a prince like you. And every other stuffed shirt, swaggering, peacock I've met!ใช่ เจ้าชายอย่างเจ้า และก็พวกชุดแต่งตัวทั้งหมดนี่ จอมคุยโว หยิ่ง ตั้งแต่ข้าเคยพบมา Aladdin (1992)
I had to explain your tendency to exaggerate.-อ๊ายย ลุ๊งงง Hero (1992)
And the possibilities for education are staggering.โครงการนี้อาจมีอุปสรรคบ้าง The Lawnmower Man (1992)
As her pain struck at my heart like a dagger,ความเจ็บปวดของเธอเหมือนกริช Don Juan DeMarco (1994)
Well, you shall. But I warn you, your brother has grossly exaggerated my talents.คุณได้ฟังแน่ แต่ฉันขอเตือนก่อนนะว่า พี่ชายคุณพูดเกินจริงไปมากเกี่ยวกับพรสวรรค์ของฉัน Episode #1.5 (1995)
My brother never exaggerates. He always tells the absolute truth.พี่ชายฉันไม่เคยพูดเกินความจริงเลย เขามักจะพูดแต่ความจริงทั้งสิ้น Episode #1.5 (1995)
In that country, under that system, staggering.ในประเทศนั้น ภายใต้ระบบการปกครองแบบนั้น น่าทึ่งมาก The Jackal (1997)
Your jewel dagger.กริชอัญมณีของคุณ Princess Mononoke (1997)
- They exaggerate. We'll be fine.- มันแค่ขู่น่ะ ไม่ต้องกลัว The Truman Show (1998)
Bagger Vance the name.ผมแบ็กเกอร์ แวนซ์ The Legend of Bagger Vance (2000)
And that, they say, is how Bagger Vance became Junuh's caddie.และนั่นคือที่มาว่า แวนซ์มาแบกถุงให้จูเนอได้ยังไง The Legend of Bagger Vance (2000)
Folks call me Bagger.- เรียกฉันว่าแบ็กเกอร์ The Legend of Bagger Vance (2000)
Yes, sir, Bagger, sir.ครับผม คุณแบ็กเกอร์ The Legend of Bagger Vance (2000)
Bagger Vance or Miss Adele Invergordon.แบ็กเกอร์ แวนซ์หรือคุณอเดล The Legend of Bagger Vance (2000)
So Bagger and I walked the course that night, measuring' away.แบ็กเกอร์กับผมออกท่อม ๆ วัดกันสองคน The Legend of Bagger Vance (2000)
Bagger never wrote down a number. He filed it all in his head.แต่แบ็กเกอร์ไม่เคยจดตัวเลขไว้ เขาจำไว้ในหัว The Legend of Bagger Vance (2000)
Hello, Bagger. Hello. Mr. Bagger Vance.ฮัลโหล แบ็กเกอร์ แบ็กเกอร์ แวนซ์ The Legend of Bagger Vance (2000)
- It's just a game, Bagger.มันเป็นแค่เกม The Legend of Bagger Vance (2000)
You got an answer for everything, don't you, Bagger ?คุณมีคำตอบไปซะทุกเรื่องเลยนะ The Legend of Bagger Vance (2000)
Junuh kept asking question after question about the field, while Bagger just acted like nothin' much had happened... and kept makin' remarks about how much Hagen's socks must have cost... and how long to dry tobacco leaves before they make a good smoke.จูเนอเฝ้าแต่ตั้งคำถามเรื่องสนาม แต่แบ็กเกอร์ทำไม่รู้ไม่ชี้เสียดื้อ ๆ... ...แต่ชวนคุยว่าถุงเท้าเฮเก้น คงแพงระยับ... The Legend of Bagger Vance (2000)
Bagger, my putter's got more loft than this thing.พัตเตอร์ผมหน้ายังเปิดกว่าไอ้นี่อีก The Legend of Bagger Vance (2000)
Junuh had discovered, as Bagger so eloquently put it, how to stop thinkin' without falling' asleep....จูเนอได้ค้นพบ สิ่งที่แบ็กเกอร์เรียกว่า... ...วิธีที่จะหยุดคิดโดยไม่ผล็อยหลับ The Legend of Bagger Vance (2000)
I think the driver, Bagger.- เอาไดรฟ์เวอร์ The Legend of Bagger Vance (2000)
Says who ? Where's that driving' iron, Bagger ?ใครบอก เหล็กไดรฟ์อยู่ไหน แบ็กเกอร์ The Legend of Bagger Vance (2000)
Tell him. Tell him, Bagger.บอกเขาสิ... The Legend of Bagger Vance (2000)
Hey, Bagger ?เฮ้ แบ็กเกอร์ The Legend of Bagger Vance (2000)
You've got to tell him not to do it, Bagger !คุณช่วยห้ามเขาหน่อยสิ แบ็กเกอร์ The Legend of Bagger Vance (2000)
You can't leave him now. He needs you, Bagger. You're the only chance he's got.คุณทิ้งเขาไปตอนนี้ได้ไง คุณเป็นที่พึ่งของเขา ต้องอยู่ก่อน The Legend of Bagger Vance (2000)
As Bagger once said, it's a game that can't be won, only played.อย่างที่แบ็กเกอร์เคยพูดไว้ "อย่าคิดเอาชนะมัน เล่นๆ ไป" The Legend of Bagger Vance (2000)
When the characters reached the magazine... they were exaggerated... as always happens.เมื่อตัวละครถูกพิมพ์ลงหนังสือ มันจะถูกวาดเกินจริง มันเป็นเช่นนั้นเสมอ Unbreakable (2000)
- It's an exaggeration of the truth.มันโอเวอร์จากความเป็นจริง Unbreakable (2000)
These are the daggers of the Noldorin.นี่คือดาบสั้นแห่งโนลโดริน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Have you run out of those nice, shiny daggers?ท่านไม่มีดาบสั้นเล่มงามพวกนั้นเหลือแล้วเหรอครับ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
That's a bit exaggerating but you should look sadไม่ต้องขนาดนั้น แค่ทำท่าเหมือนเสียใจก็พอ Failan (2001)
Stay your dagger.ชะลอดาบของเจ้าไว้ก่อน. Millennium Actress (2001)
Exaggerating your ass off.พูดอะไรที่เว่อร์เกินความจริง My Tutor Friend (2003)
I've been kind of exaggerating a little.ที่ผ่านมาฉันแค่พูดเกินจริงไปหน่อย Wicker Park (2004)
Okay, I'm a liar. But I don't exaggerate. That is what he said.ก็ใช่ ฉันปิดบังคุณ แต่ฉันก็ไม่ได้พูดเกินจริง เขาบอกฉันอย่างนั้นจริงๆนะ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
A Bloody Mary first thing, a bite at the King's Head, couple at The Little Princess, stagger back here and bang...ไป บัลดี้แมรี่ ก่อนเลย แล้วก็ไปต่อที่ คิงส์เฮด แล้วก็อีกซักพักที่ ลิเติ้ล ปริ๊นเซส แล้วก็กลับมาซัดเหล้าที่นี่ต่อ Shaun of the Dead (2004)
But the dagger found at the site was not used.แต่เราก็เจอแค่กริชที่ไม่ได้ใช้นะ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Again, the dagger was there.อีกครั้งแล้วที่มีกริชที่นั้น Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
The dagger looks like... a Ninja dart.กริชนั้นมันเหมือนกับ ของนินจาที่เคลื่อนไหวเร็ว Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
A dagger was found at each site.กริชที่ถูกพบในแต่ละแห่ง Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agger"A passionate kiss scene in a school corridor ... I've heard all about it!" "It wasn't passionate! There's exaggeration in that tale ..."
aggerBut somehow, he managed to stagger to the doors.
aggerDon't take it literally. He is inclined to exaggerate.
aggerFear often exaggerates danger.
aggerHe exaggerated his experience.
aggerHe exaggerates the harm done.
aggerHe has a tendency toward exaggeration.
aggerIt is impossible to exaggerate the importance of education.
aggerIt is impossible to exaggerate the importance of the habit of early rising.
aggerIt is no exaggeration to call him a genius.
aggerIt is no exaggeration to say that, as far as he was concerned, his wife was life itself to him.
aggerIt is no exaggeration to say that he is a first-rate writer.
aggerIt is no exaggeration to say that he is a genius.
aggerIt is no exaggeration to say that she is an angel.
aggerIt seems to me that she has a tendency to exaggerate.
aggerNothing can ever stagger her belief.
aggerStaggering sums of money.
aggerThe agitator is inclined to exaggerate trivial matters.
aggerThe announcement exaggerated the number of casualties.
aggerThe citizens staggered under the heavy bombing.
aggerThe company is attempting to stagger work hours.
aggerThe fisherman exaggerated the size of the fish he had caught.
aggerThe old man tend to exaggerate.
aggerThe report exaggerated the capacity of the hall.
aggerThe speaker swaggered into the lecture hall.
aggerWho said you can swagger around like that just because you're one year ahead of me?
aggerYou are exaggerating the problem.
aggerYou have a habit of exaggerating everything.
aggerYou may depend upon it that the story is exaggerated.
aggerYou stand the axis on the base and then proceed to stack up each part, staggering their position.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุยนักคุยหนา[V] brag, See also: boast, talk big, swagger, vaunt, Syn. คุยโว, คุยโต, Example: เขาคุยนักคุยหนาตั้งแต่ยังมาไม่ถึงบ้านว่า ทางบ้านมีบริเวณกว้างขวางใหญ่โตกว่าบ้านอื่นในบริเวณนั้น, Thai definition: บรรยายสรรพคุณเกินจริงครั้งแล้วครั้งเล่า
เซถลา[V] stagger, See also: reel, sag, totter, Example: นักมวยพลาดท่าถูกหมัดจากคู่ต่อสู้เข้าอย่างจังจนเซถลาราวนกปีกหัก, Thai definition: เซไปโดยพลันอย่างคนลื่นล้ม
ทำเบ่ง[V] put on airs, See also: swagger, be snobbish, be stuck-up, act big, be pretentious, Syn. วางท่า, จองหอง, ยโสโอหัง, วางก้าม, Example: เขาทำเบ่งแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะกลัว, Thai definition: วางท่าอวดอำนาจ
วางฟอร์ม[V] put on airs, See also: swagger, put on an affected pose, assume affectedly, Syn. วางท่า, Example: คนไทยนั้นจะมูมมามด้วยความหิวโหยอย่างไรก็ทำได้ แต่ต่อหน้าคนอื่นต้องวางฟอร์มไว้ก่อน, Thai definition: กำหนดท่าทางให้ภูมิฐาน
เดินโซเซ[V] stagger, See also: totter, Syn. เดินโซซัดโซเซ, เดินตุปัดตุเป๋, Ant. เดินตรงรี่, Example: หลังออกจากร้านอาหาร เขาก็เดินโซซัดโซเซไปตามถนน, Thai definition: เดินไปด้วยอาการโซเซ
กล่าวเกินจริง[V] exaggerate, Syn. พูดเกินจริง, Ant. กล่าวตามจริง, Example: ฉันไม่ได้กล่าวเกินจริงแต่อย่างใด
เดินกร่าง[V] swagger, Syn. เดินอวดเบ่ง, Example: วัยรุ่นกลุ่มนี้ชอบดื่มสุราอาละวาด เดินกร่าง ใช้อำนาจที่มีฉ้อฉลผู้อื่น, Thai definition: อาการเดินที่แสดงท่าว่ายิ่งใหญ่เหนือผู้อื่น
เยื้องย่าง[V] sail, See also: strut, swagger, walk slowly with an air, Syn. ย่างเยื้อ, เยื้องกราย, กรุยกราย, ยุรยาตร, Example: ท่านผู้หญิงเยื้องย่างเข้ามาในห้องด้วยท่าทางสง่าผ่าเผย
วางก้าม[V] put on airs, See also: swagger, show off, act in a boastful way, Syn. วางโต, Example: นักเรียนไทยมักเจอแต่พวกผู้ใหญ่ที่ชอบวางก้าม ทำท่าสั่งสอนอย่างแต่ทำจริงๆ อีกอย่าง, Thai definition: ทำท่าใหญ่โต, ทำท่าเป็นนักเลงโต
นิ่วหน้า[V] frown, See also: knit one's brows, lour, scowl, look daggers, Syn. ขมวดคิ้ว, Example: เขานิ่วหน้าเพราะความเจ็บปวด, Thai definition: ทำหน้าย่นขมวดคิ้วแสดงความโกรธหรือเจ็บปวดเป็นต้น
โขยกเขยก[ADV] hobble, See also: limp, stumble, stagger, Syn. กะโผลกกะเผลก, Example: หมาสีน้ำตาลขาพิการเดินโขยกเขยกไปมาหาอาหารอยู่ริมรั้ว
เก่งแต่ปาก[V] brag, See also: talk big, boast, swagger, vaunt, know only how to talk, Example: ผมเห็นประชาธิปัตย์เก่งทุกที ที่เป็นฝ่ายค้าน พอเป็นรัฐบาลทีไรก็เก่งแต่ปาก, Thai definition: ดีแต่พูด ทำไม่ได้
ขี้โอ่[ADJ] showy, See also: bragging, boastful, exaggerated, Syn. ขี้อวด, ขี้คุย, ขี้โว, ขี้โม้, Example: คนขี้โอ่คุยกับใครก็มีแต่คนรำคาญ, Thai definition: ที่ชอบพูดยกตนหรือพูดโอ้อวด
เขื่อง[ADV] boastfully, See also: braggingly, vauntingly, swaggeringly, Syn. โว, โอ้อวด, Example: เขาพูดเขื่องไปทั่วว่าตนเองร่ำรวยเหนือกว่าทุกคนในหมู่บ้าน, Thai definition: ที่พูดโอ้อวดอย่างใหญ่โต
โว[V] brag, See also: boast, swagger, vaunt, bluster, Syn. โม้, โอ้อวด, คุยโต, Ant. ถ่อมตัว, Example: ท่านปลัดหน้าเสียแต่ยังไม่วายที่จะโวตามแบบฉบับของเขา, Notes: (ปาก)
คุย[V] brag, See also: boast, swagger, vaunt, bluster, Syn. โม้, โว, คุยโต, Ant. ถ่อมตัว, Example: เขาคุยว่าเขาเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดในห้อง
คุยโต[V] brag, See also: bluster, boast, swagger, vaunt, Syn. โม้, โว, คุยโว, Example: เมื่อเขาเมา เขามักจะชอบคุยโตอวดตัวเองว่าตนเป็นคนเก่ง
โงน[V] totter, See also: be lopsided, be unsteady, sway, stagger, tilt, Syn. โงนเงน, เซจะล้ม, โอนเอนไปมา, เอียงเอน, โอนเอน, Ant. มั่นคง, แน่วแน่, ตั้งตรง, Example: ข้าพเจ้าจำได้ว่าในตอนนั้นข้าพเจ้านั่งโงนครึ่งหลับครึ่งตื่น, Thai definition: จวนจะล้มเพราะส่วนบนหนักหรือใหญ่ ส่วนล่างไม่แน่นหรือเล็ก
โงนเงน[V] totter, See also: be lopsided, be unsteady, stagger, tilt, sway, Syn. โงน, เอียงเอน, โอนเอน, ซวนเซ, Ant. มั่นคง, แน่วแน่, ตั้งตรง, Example: เขาระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่นมืออีกข้างเกาะพนักเก้าอี้เอียงโงนเงนตามอาการโคลงของเรือ, Thai definition: เอียงเอนไปมา, โอนเอนไปมา
ป๋อ[V] strut, See also: be swaggering, walk proudly, Example: ผู้หญิงคนนี้ป๋ออยู่ในงานสังคมอยู่บ่อยๆ, Thai definition: แสดงอาการโดยจงใจหรือไม่จงใจให้เห็นเด่น ผึ่งผาย องอาจ หรือคล้ายคลึงเช่นนั้น
ปากมาก[ADJ] loquacious, See also: exaggerated, Example: การจะทวงหนี้ให้ถูกคนต้องรู้รูปพรรณของลูกหนี้ เช่น เป็นคนปากมาก พุงยื่น หัวล้าน ขาเป๋ เป็นต้น, Thai definition: พูดขยายเรื่องเล็กน้อยให้มากออกไป
ฝอย[V] brag, See also: exaggerate, boast, Syn. พูดมาก, คุยโม้, Example: สุโขมัวแต่ฝอยกับเพื่อนในงานเลี้ยง จนลืมเข้าไปทักทายเจ้าภาพ, Thai definition: พูดมาก, Notes: (ปาก)
เป้อเย้อ[ADJ] boastful, See also: bragging, swaggering, vaunting, Syn. ขี้อวด, ขี้โอ่, ขี้คุย, อวด, โอ้อวด, ขี้โม้, Example: ใครๆ ก็เบื่อคนเป้อเย้ออวดโอ้ความร่ำรวยของตนเอง
ผยอง[V] be arrogant, See also: prance, swagger, Syn. ลำพอง, ทะนง, เย่อหยิ่ง, Example: เขาค่อนข้างจะผยองในฐานะของตัวเองอยู่ไม่น้อย
ผันผยอง[V] prance, See also: swagger, Example: พญาวานรผันผยองลำพองขน, Thai definition: เผ่นลําพองหมุนรอบตัว
วางข้อ[V] swagger, See also: display arrogance, display courage, put on airs, act big, be arrogant, Syn. วางกล้าม, วางโต, อวดดี, อวดเก่ง, วางท่า, Example: เขาถือว่าเป็นลูกเจ้านายจึงวางข้อไม่เกรงใจใคร, Thai definition: แสดงท่าทางว่าเก่งกล้า, แสดงท่าทางอวดดี
วางโต[V] act big, See also: swagger, be arrogant, Syn. วางกล้าม, ทำใหญ่, วางข้อ, วางท่า, Thai definition: ทำท่าใหญ่โต, ทำท่าเป็นนักเลงโต
ตาก[V] space out, See also: stagger, Example: ยอดสุดของกิ่งไม้ตากออกจากกัน, Thai definition: ห่าง, แบะออก, เช่น ควายเขาตาก คือ ปลายเขาไม่รวมเข้าหากัน
ยักแย่ยักยัน[V] stagger, See also: totter, falter, sway, lurch, reel, stumble, Syn. เก้ๆ กังๆ, ขะเย้อแขย่ง, Example: คุณยายยักแย่ยักยันไปจนถึงประตู
ตาก[V] space out, See also: stagger, Example: ยอดสุดของกิ่งไม้ตากออกจากกัน, Thai definition: ห่าง, แบะออก, เช่น ควายเขาตาก คือ ปลายเขาไม่รวมเข้าหากัน
ตุปัดตุเป๋[ADV] to and fro, See also: unsteadily, swayingly, staggeringly, Example: เด็กชายสองคนกำลังหาบน้ำจนหลังโก่ง เดินตุปัดตุเป๋ตรงมาที่บ้าน, Thai definition: เดินเฉไปเฉมา ไม่ตรงทาง
ถลึงตา[V] stare, See also: glare at, scowl, throw/pass a look of disapproval, glower (at), look daggers at, Syn. ขึงตา, Example: แม่ถลึงตาเข้าใส่ลูกชายที่กำลังซุกชน, Thai definition: มองอย่างแน่วแน่
ยกตนข่มท่าน[V] bluster, See also: swagger, swank, brag, Example: เขาชอบยกตนข่มท่านเสมอจนไม่มีใครคบแล้ว, Thai definition: พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า, Notes: (สำนวน)
ย่องแย่ง[ADV] limpingly, See also: totteringly, haltingly, stumblingly, shufflingly, teeteringly, staggeringly, dodderingly, , Syn. กระย่องกระแย่ง, Example: คนชรามักเดินย่องแย่ง, Thai definition: ไม่ถนัด, ไม่แข็งแรง, (ใช้แก่อาการเดินที่เหยียบไม่ถนัด)
ฉุยฉาย[V] stroll, See also: glide, strut, swagger, Syn. กรีดกราย, Example: ผู้หญิงในอุดมคติผมต้องเป็นผู้หญิงเรียบง่าย เห็นใจคนจน และมวลชนผู้ทุกข์ยาก ที่จะมากรีดกรายฉุยฉายแต่งหน้าทาปากนั้นไม่อยู่ในความคิดของผมเลย
ซ่องแซ่ง[ADV] shakily, See also: staggeringly, limpingly, Syn. กระย่องกระแย่ง, กระซ่องกระแซ่ง, Example: ยายเดินซ่องแซ่งเพราะแก่มากแล้ว
ซวนเซ[V] stagger, See also: dodder, Syn. ซวดเซ, โซเซ, โคลงเคลง, เซ, โงนเงน, โอนเอน, Example: ไม้หลักที่ปักไว้ซวนเซเมื่อถูกคลื่นซัด, Thai definition: เซถลาไปมา
ซวดเซ[V] totter, See also: stagger, Syn. เสียหลัก, ซวนเซ, เซ, Example: เขาพาร่างที่ขาดสติซวดเซไปตามทาง, Thai definition: อาการที่ไม่ตั้งตรง เซไปเซมา
โซเซ[ADV] staggeringly, See also: hobblingly, totteringly, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาเดินโซเซกลับบ้าน, Thai definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่
โซเซ[V] stagger, See also: hobble, totter, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาโซเซลงบันไดในตอนเช้า, Thai definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่
กรีดกราย[ADV] swagger, See also: move slowly, strut, walk gracefully, Syn. นวยนาด, เยื้องกราย, ลอยชาย, Example: นางแบบเดินกรีดกรายพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้า, Thai definition: เยื้องกราย, เดินทอดแขน
โผเผ[ADV] stagger, See also: sway, totter, wobble, reel, Syn. โซเซ, ไม่มีแรง, อ่อนเพลีย, โยก, เซ, โงนเงน, Ant. กระชุ่มกระชวย, Example: ฉันเดินโผเผมาที่โต๊ะก่อนทรุดร่างลงนั่งบนเก้าอี้, Thai definition: อย่างไม่มีแรง
กรุยกราย[ADV] swaggeringly, See also: coquettishly, Example: เธออยู่ในชุดราตรีสวย เดินกรุยกรายไปรอบเวที, Thai definition: มีท่าทางหยิบหย่ง
กราย[V] swagger, See also: move slowly, strut, walk gracefully, Syn. กรีดกราย, กรุยกราย, Example: หล่อนกรายไปกรายมาทั่วห้อง, Thai definition: เคลื่อนไหวอย่างมีท่าทาง, เดินอย่างมีท่าที
กระโซกระเซ[V] stagger, See also: limp, hobble, dodder, Syn. โซเซ, Example: พอสร่างเมาเขาก็กระโซกระเซเข้าไปนอนในบ้าน
กร่าง[V] swagger, See also: strut, swank, Syn. วางโต, Ant. สงบเสงี่ยม, เจียมตัว, Example: ทหารกร่างเที่ยวบีบรัฐบาลทั้งที่ไม่มีสิทธิและอำนาจ
กริช[N] dagger, Example: เขาว่ากันว่ากริชบางเล่มมีราคาสูงมาก, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีด 2 คม รูปคดปลายแหลม
กั้นหยั่น[N] two edged sword, See also: two edged Chinese dagger, Example: เขาเหน็บกั้นหยั่นไว้ที่เอว, Count unit: อัน, ด้าม, Thai definition: มีดสองคมปลายแหลม
ดุ้งดิ้ง[ADV] swaggeringly, See also: artificially, Syn. สะบัดสะบิ้ง, เล่นตัว, ดีดดิ้น, ตุ้งติ้ง, Example: เธอเดินดุ้งดิ้งออกไปจากห้อง
ตีโพยตีพาย[V] go into hysterics, See also: express exaggeratedly, go crazy, go off, Syn. ตีอกชกหัว, Example: ทุกๆ คนก็ประสบเช่นเดียวกับฉัน เพียงแต่เขาไม่พูด ไม่ตีโพยตีพายทางความรู้สึกเหมือนฉัน, Thai definition: แสดงความเสียอกเสียใจจนเกินเหตุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินกร่าง[v.] (doēn krāng) EN: swagger   FR: se pavaner
ฝอย[v.] (føi) EN: exaggerate ; boast ; brag   FR: exagérer ; se vanter
เก่งแต่ปาก[v. exp.] (keng tāe pāk) EN: brag ; talk big ; boast ; swagger ; vaunt ; know only how to talk   FR: être fort en parole ; être un fort en gueule (fam.) ; avoir une grande gueule (fam.)
เขื่อง[adv.] (kheuang) EN: boastfully ; braggingly ; vauntingly ; swaggeringly   
ขี้โม้[adj.] (khīmō) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur
คลอน[v.] (khløn) EN: shake ; move ; shake from side to side ; stagger ; be unsteady ; vibrate   FR: vaciller ; branler
คุยโต[v. exp.] (khui tō) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt   FR: se vanter ; se flatter
กร่าง[v.] (krāng) EN: swagger ; strut ; swank   
กริช[n.] (krit) EN: Malay dagger ; kris ; creese ; dagger   FR: poignard [m] ; dague [f]
ลอยชาย[v.] (løichāi) EN: swagger   FR: musarder ; flâner ; traîner ; muser (litt.) ; traînasser (fam.) ; traînailler (fam.)
โอ่[v.] (ō) EN: brag ; boast ; talk big ; exaggerate ; be fond of showing off   FR: se vanter ; fanfaronner ; cabotiner
พูดเกินจริง[v. exp.] (phūt koēn jing) EN: exaggerate   FR: exagérer
พูดเกินความจริง[v. exp.] (phūt koēn khwāmjing) EN: exaggerate ; exaggerate a lot   FR: exagérer
ประโลมโลก[adj.] (pralōmlōk) EN: melodramatic ; exaggerated ; over-sensationalized   
สตอร์เบอรี[v.] (satøboērī) EN: exagggerate in a funny and teasing way ; exaggerate without being serious ; criticize jokingly   FR: faire le matamore
เซ[v.] (sē) EN: stagger ; reel ; totter   FR: tituber ; chanceler
โซเซ[v.] (sōsē) EN: stagger ; hobble ; totter   FR: chanceler ; tituber
โซเซ[adv.] (sōsē) EN: staggeringly ; hobblingly ; totteringly   FR: en chancelant ; en titubant
ซวดเซ[v.] (sūatsē) EN: stagger ; totter   FR: tituber ; chanceler
ตอแหล[v.] (tølaē) EN: lie ; tell a lie ; fib ; exaggerate a lot ; talk nonsense   FR: mentir ; affabuler
วางก้าม[v.] (wāngkām) EN: put on airs ; swagger   FR: se conduire de façon arrogante
วางท่า[v.] (wāngthā) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose   FR: frimer ; prendre de grands airs
วางโต[v.] (wāngtō) EN: swagger ; be arrogant   
โว[v.] (wō) EN: brag ; boast ; swagger ; vaunt ; bluster ; talk big   FR: se vanter
เยื้องย่าง[v.] (yeūangyāng) EN: sail ; strut ; swagger ; walk slowly with an air   
โย้[v.] (yō) EN: lean ; stagger ; go haywire ; sway   
ยกตนข่มท่าน[v. exp.] (yok ton khom than) EN: bluster ; swagger ; swank ; brag   FR: fanfaronner ; se pavaner ; se vanter
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely   

CMU English Pronouncing Dictionary
JAGGER    JH AE1 G ER0
DAGGER    D AE1 G ER0
SWAGGER    S W AE1 G ER0
STAGGER    S T AE1 G ER0
SNAGGER    S N AE1 G ER0
JAGGERS    JH AE1 G ER0 Z
TAGGERT    T AE1 G ER0 T
BRAGGER    B R AE1 G ER0
DAGGERS    D AE1 G ER0 Z
BAGGERLY    B AE1 G ER0 L IY0
BRAGGERS    B R AE1 G ER0 Z
JAGGER'S    JH AE1 G ER0 Z
HAGGERTY    HH AE1 G ER0 T IY0
STAGGERS    S T AE1 G ER0 Z
SNAGGERS    S N AE1 G ER0 Z
STAGGERED    S T AE1 G ER0 D
SWAGGERTY    S W AE1 G ER0 T IY0
STAGGERING    S T AE1 G ER0 IH0 NG
SWAGGERING    S W AE1 G ER0 IH0 NG
EXAGGERATE    IH0 G Z AE1 JH ER0 EY2 T
SANDBAGGER    S AE1 N D B AE2 G ER0
SANDBAGGERS    S AE1 N D B AE2 G ER0 Z
EXAGGERATED    IH0 G Z AE1 JH ER0 EY2 T AH0 D
EXAGGERATES    IH0 G Z AE1 JH ER0 EY2 T S
EXAGGERATING    IH0 G Z AE1 JH ER0 EY2 T IH0 NG
EXAGGERATION    IH0 G Z AE2 JH ER0 EY1 SH AH0 N
CARPETBAGGER    K AA1 R P AH0 T B AE2 G ER0
EXAGGERATIONS    IH0 G Z AE2 JH ER0 EY1 SH AH0 N Z
CARPETBAGGERS    K AA1 R P AH0 T B AE2 G ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dagger    (n) (d a1 g @ r)
nagger    (n) (n a1 g @ r)
daggers    (n) (d a1 g @ z)
naggers    (n) (n a1 g @ z)
stagger    (v) (s t a1 g @ r)
swagger    (v) (s w a1 g @ r)
waggery    (n) (w a1 g @ r ii)
staggers    (v) (s t a1 g @ z)
swaggers    (v) (s w a1 g @ z)
staggered    (v) (s t a1 g @ d)
staggerer    (n) (s t a1 g @ r @ r)
swaggered    (v) (s w a1 g @ d)
swaggerer    (n) (s w a1 g @ r @ r)
waggeries    (n) (w a1 g @ r i z)
exaggerate    (v) (i1 g z a1 jh @ r ei t)
staggerers    (n) (s t a1 g @ r @ z)
staggering    (v) (s t a1 g @ r i ng)
swaggerers    (n) (s w a1 g @ r @ z)
swaggering    (v) (s w a1 g @ r i ng)
exaggerated    (v) (i1 g z a1 jh @ r ei t i d)
exaggerates    (v) (i1 g z a1 jh @ r ei t s)
carpetbagger    (n) (k aa1 p i t b a g @ r)
exaggerating    (v) (i1 g z a1 jh @ r ei t i ng)
exaggeration    (n) (i1 g z a2 jh @ r ei1 sh @ n)
staggeringly    (a) (s t a1 g @ r i ng l ii)
carpetbaggers    (n) (k aa1 p i t b a g @ z)
exaggerations    (n) (i1 g z a2 jh @ r ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
過言[かごん, kagon] Thai: การพูดเกินจริง English: exaggeration

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
baggern (slang ) หม้อ, จีบ
See also: S. anbaggern,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abraumbagger {m}stripping shovel [Add to Longdo]
Bagger {m} | Bagger {pl}excavator | excavators [Add to Longdo]
Bagger {m} | Bagger {pl}dredger | dredgers [Add to Longdo]
Bagger {m}digger [Add to Longdo]
Baggereimer {m}; Baggerlöffel {m}scoop [Add to Longdo]
Baggergut {n}dredged material [Add to Longdo]
Baggerschaufel {f}excavator shovel [Add to Longdo]
Baggersee {m}quarry pond (in a gravel pit) [Add to Longdo]
Dolch {m} | Dolche {pl}dagger | daggers [Add to Longdo]
Dolchstich {m} | Dolchstiche {pl}stab with a dagger | stabs with a dagger [Add to Longdo]
Fuge {f}; Verbindungsstelle {f} | versetzte Fugejoint | staggered joint [Add to Longdo]
Grabenbagger {m}trench digger; backhoe [Add to Longdo]
Greifer {m}; Baggergreifer {m}clamshell [Add to Longdo]
Kapsel {f}sagger [Add to Longdo]
Koller {m}staggers [Add to Longdo]
Kriegsbemalung {f}raggery [Add to Longdo]
Ladebagger {m}excavator loader [Add to Longdo]
Löffelbagger {m}steamshovel [Add to Longdo]
Löffelbagger {m}navvy [Add to Longdo]
Nörgler {m}nagger [Add to Longdo]
Oberwagen {m} (bei Bagger)upper structure [Add to Longdo]
Porzellanschiffchen {n}sagger [Add to Longdo]
Prahler {m}bragger [Add to Longdo]
Prahler {m} | Prahler {pl}swaggerer | swaggerers [Add to Longdo]
Probekapsel {f}sample sagger [Add to Longdo]
Radaumacher {m}ragger [Add to Longdo]
Schaufelradbagger {m}bucket excavator [Add to Longdo]
Schwert {n} [naut.]daggerboard [Add to Longdo]
Schwimmbagger {m} [constr.]dredger [Add to Longdo]
Schwindler {m}carpetbagger [Add to Longdo]
Selbstüberschätzung {f}exaggerated opinion of oneself [Add to Longdo]
Staffelpreis {m}stagger price; fluctuate price [Add to Longdo]
Staffelung {f}; gestaffelte Anordnung {f}staggered arrangement [Add to Longdo]
Staffelung {f} | Staffelungen {pl}staggering | staggerings [Add to Longdo]
Übertreibung {f} | Übertreibungen {pl}exaggeration | exaggerations [Add to Longdo]
Übertriebenheit {f}exaggeratedness [Add to Longdo]
eine abenteuerliche Sachea cloak and dagger operation [Add to Longdo]
Mädchen anmachen; baggern; anbaggernto pull [Add to Longdo]
aufbauschen; übertreiben | aufbauschend; übertreibend | aufgebauscht; übertriebento exaggerate | exaggerating | exaggerated [Add to Longdo]
ausbaggern; baggern | ausbaggernd | ausgebaggert | er/sie baggert aus | ich/er/sie baggerte aus | er/sie hat/hatte ausgebaggertto dredge | dredging | dredged | he/she dredges | I/he/she dredged | he/she has/had dredged [Add to Longdo]
baggern | baggertto excavate; to dig | excavates [Add to Longdo]
prahlerisch {adv}swaggeringly [Add to Longdo]
schwadronieren | schwadronierend | schwadroniert | schwadronierteto swagger | swaggering | swaggers | swaggered [Add to Longdo]
schwankend {adv}staggeringly [Add to Longdo]
staffeln | staffelnd | gestaffeltto stagger | staggering | staggered [Add to Longdo]
überspitzt; übertreibtexaggerates [Add to Longdo]
übertreiben | übertreibend | übertrieben | übertreibtto exaggerate | exaggerating | exaggerated | exaggerates [Add to Longdo]
übertrieben {adv}exaggeratedly [Add to Longdo]
unübertriebenunexaggerated [Add to Longdo]
wanken; schwanken; torkeln | wankend; schwankend; torkelnd | gewankt; geschwankt; getaumelt | wankt | wankte; schwankte; taumelteto stagger | staggering | staggered | staggers | staggered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おどろおどろしい[, odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious [Add to Longdo]
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
ぐさりと[, gusarito] (adv) (on-mim) deeply (e.g. dagger thrust) [Add to Longdo]
と言っても過言ではない;といっても過言ではない[といってもかごんではない, toittemokagondehanai] (exp,adj-i) it is no exaggeration to say; it is not too much to say [Add to Longdo]
ふらつき[, furatsuki] (n,adj-no,adv) lightheadedness; disorientation; wobbliness; staggering [Add to Longdo]
ふらつく[, furatsuku] (v5k,vi) to feel giddy; to totter; to stagger [Add to Longdo]
ふらふら(P);フラフラ[, furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P) [Add to Longdo]
よたよた[, yotayota] (adv,vs) unsteadily; waddling; staggeringly; totteringly [Add to Longdo]
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P) [Add to Longdo]
スワガーコート[, suwaga-ko-to] (n) swagger coat [Add to Longdo]
ダガー[, daga-] (n) dagger [Add to Longdo]
ツバクロザメ[, tsubakurozame] (n) daggernose shark (Isogomphodon oxyrhynchus, species of requiem shark found in Trinidad, Guyana, Suriname, French Guiana, and Brazil) [Add to Longdo]
ツバクロザメ属[ツバクロザメぞく, tsubakurozame zoku] (n) Isogomphodon (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae with one extant species known as the daggernose shark) [Add to Longdo]
ドス[, dosu] (n) (1) dagger (esp. in yakuza slang); (2) {comp} disk operating system; DOS; (P) [Add to Longdo]
フカシ[, fukashi] (n) (sl) fib; exaggeration (of the truth); snow job [Add to Longdo]
偉ぶる[えらぶる, eraburu] (v5r) (See 偉がる) to put on airs; to swagger; to act self-importantly [Add to Longdo]
威張る(P);意張る(iK)[いばる(P);えばる, ibaru (P); ebaru] (v5r,vi) to be proud; to swagger; (P) [Add to Longdo]
違い棚;違棚[ちがいだな, chigaidana] (n) set of staggered shelves [Add to Longdo]
一匕[いっぴ, ippi] (n) (1) (obsc) one spoon; (2) one dagger [Add to Longdo]
栄光蘭[えいこうらん, eikouran] (n) Spanish dagger; palm lily; Yucca Gloriosa [Add to Longdo]
延べ金;延金[のべがね, nobegane] (n) sheet metal; dagger; sword [Add to Longdo]
横行[おうこう(P);おうぎょう(ok), oukou (P); ougyou (ok)] (n,vs,adj-no) (1) walking sideways; staggering; striding; (2) being rampant; being widespread; being prevalent; (P) [Add to Longdo]
横行闊歩[おうこうかっぽ, oukoukappo] (n,vs) swaggering [Add to Longdo]
過言[かごん, kagon] (n) exaggeration; saying too much; (P) [Add to Longdo]
懐剣[かいけん, kaiken] (n) dagger [Add to Longdo]
懐刀[ふところがたな, futokorogatana] (n) confidant; right-hand man; dagger [Add to Longdo]
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration [Add to Longdo]
滑らす(oK)[ずらす, zurasu] (v5s,vt) (1) (uk) to shift; to slide (e.g. something away from something else); to move (e.g. something out of the way); (2) to put off; to delay; to postpone; to stagger (e.g. working hours); (P) [Add to Longdo]
期差選任[きさせんにん, kisasennin] (n) staggered terms (applied to corporate directors as a defensive measure against hostile takeovers) [Add to Longdo]
虚誕[きょたん, kyotan] (n) exaggerated talk [Add to Longdo]
兇刃;凶刃[きょうじん, kyoujin] (n) assassin's dagger [Add to Longdo]
仰々しい;仰仰しい[ぎょうぎょうしい, gyougyoushii] (adj-i) exaggerated; bombastic; highly colored; highly coloured [Add to Longdo]
仰山[ぎょうさん, gyousan] (adj-na,adv,n) (1) large quantity; plenty; abundance; great many; (2) exaggeration [Add to Longdo]
九寸五分[くすんごぶ, kusungobu] (n) dagger [Add to Longdo]
肩で風を切る[かたでかぜをきる, katadekazewokiru] (exp,v5r) to swagger about [Add to Longdo]
肩肘張る[かたひじはる, katahijiharu] (v5r) to swagger; to stiffen [Add to Longdo]
言い過ぎ;言過ぎ[いいすぎ, iisugi] (n) exaggeration; overstatement [Add to Longdo]
言い過ぎる;言過ぎる[いいすぎる, iisugiru] (v1,vt) to talk or say too much; to go too far; to overstate; to exaggerate [Add to Longdo]
言い過ごす;言過ごす[いいすごす, iisugosu] (v5s) to talk or say too much; to go too far; to overstate; to exaggerate [Add to Longdo]
虎の威を借る狐[とらのいをかるきつね, toranoiwokarukitsune] (exp) (id) person who swaggers about under borrowed authority; small man acting arrogantly through borrowed authority; a fox that borrows the authority of a tiger [Add to Longdo]
誇称[こしょう, koshou] (n,vs) boasting; exaggeration [Add to Longdo]
誇大[こだい, kodai] (adj-na,n) exaggeration; hyperbole; (P) [Add to Longdo]
誇大宣伝[こだいせんでん, kodaisenden] (n) exaggerated advertisement; overblown advertising; hype [Add to Longdo]
誇張[こちょう, kochou] (n,vs) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
御大層;ご大層[ごたいそう, gotaisou] (adj-na,n) exaggerated story [Add to Longdo]
荒誕[こうたん, koutan] (adj-na,n) exaggerated beyond recognition; nonsense; wild talk; lies [Add to Longdo]
合い口;合口[あいくち, aikuchi] (n) (1) chum; pal; (2) (See 匕首) dagger; stiletto; (3) unbalanced record of wins between two wrestlers (sumo) [Add to Longdo]
三仙叉[さんせんさ, sansensa] (n) {MA} trident dagger [Add to Longdo]
刺刀[さすが, sasuga] (n) (arch) dagger [Add to Longdo]
事々しい;事事しい[ことごとしい, kotogotoshii] (adj-i) bombastic; pretentious; exaggerated [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不知天高地厚[bù zhī tiān gāo dì hòu, ㄅㄨˋ ㄓ ㄊㄧㄢ ㄍㄠ ㄉㄧˋ ㄏㄡˋ, ] not to know the immensity of heaven and earth; an exaggerated opinion of one's own abilities [Add to Longdo]
[chǐ, ㄔˇ, ] extravagant; wasteful; exaggerating [Add to Longdo]
兮兮[xī xī, ㄒㄧ ㄒㄧ, ] (particle used to exaggerate certain adjectives, in particular 神經兮兮, 髒兮兮, 可憐兮兮, and 慘兮兮) [Add to Longdo]
分期[fēn qī, ㄈㄣ ㄑㄧ, ] by stages; staggered; step by step [Add to Longdo]
剑拔弩张[jiàn bá nǔ zhāng, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄚˊ ㄋㄨˇ ㄓㄤ, / ] lit. with swords drawn and bows bent (成语 saw); fig. a state of mutual hostility; at daggers drawn [Add to Longdo]
[bǐ, ㄅㄧˇ, ] dagger; ladle; ancient type of spoon [Add to Longdo]
匕首[bǐ shǒu, ㄅㄧˇ ㄕㄡˇ, ] dagger [Add to Longdo]
哩溜歪斜[lī liū wāi xié, ㄌㄧ ㄌㄧㄡ ㄨㄞ ㄒㄧㄝˊ, ] crooked; deformed; twisted; staggering from side to side [Add to Longdo]
大作[dà zuò, ㄉㄚˋ ㄗㄨㄛˋ, ] to make sth big of it; sudden big and impressive event (sound, flash, burst, wind); to exaggerate [Add to Longdo]
大摇大摆[dà yáo dà bǎi, ㄉㄚˋ ㄧㄠˊ ㄉㄚˋ ㄅㄞˇ, / ] to strut; swaggering [Add to Longdo]
小刀会[xiǎo dāo huì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠ ㄏㄨㄟˋ, / ] Dagger Society, anti-Qing secret society who mounted an unsuccessful rebellion in 1855 [Add to Longdo]
尖刀[jiān dāo, ㄐㄧㄢ ㄉㄠ, ] dagger [Add to Longdo]
[chà, ㄔㄚˋ, ] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times) [Add to Longdo]
拌蒜[bàn suàn, ㄅㄢˋ ㄙㄨㄢˋ, ] to stagger (walk unsteadily) [Add to Longdo]
未免[wèi miǎn, ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ, ] unavoidable; a bit too much; over the top (you exaggerate) [Add to Longdo]
歪歪扭扭[wāi wāi niǔ niǔ, ㄨㄞ ㄨㄞ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ, ] crooked; not straight; staggering from side to side [Add to Longdo]
短剑[duǎn jiàn, ㄉㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] dagger [Add to Longdo]
笑里藏刀[xiào lǐ cáng dāo, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˇ ㄘㄤˊ ㄉㄠ, / ] lit. a dagger hidden in smiles (成语 saw); friendly manners belying hypocritical intentions [Add to Longdo]
耸人听闻[sǒng rén tīng wén, ㄙㄨㄥˇ ㄖㄣˊ ㄊㄧㄥ ㄨㄣˊ, / ] to sensationalize (成语 saw); deliberate exaggeration to scare people [Add to Longdo]
自作[zì zuò, ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ, ] to act for oneself; to view oneself (to be clever, virtous, attractive); exaggerated self-esteem [Add to Longdo]
自作多情[zì zuò duō qíng, ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄛ ㄑㄧㄥˊ, ] to exaggerate one's sex-appeal; to imagine oneself to be a gift to the opposite sex [Add to Longdo]
号称[hào chēng, ㄏㄠˋ ㄔㄥ, / ] to have a reputation as; known as; de facto; to claim to be (often exaggeratedly or falsely) [Add to Longdo]
[kuā, ㄎㄨㄚ, / ] to boast; to exaggerate; to praise [Add to Longdo]
夸大[kuā dà, ㄎㄨㄚ ㄉㄚˋ, / ] exaggerate [Add to Longdo]
夸张[kuā zhāng, ㄎㄨㄚ ㄓㄤ, / ] to exaggerate; vaunted; overstated; exaggerated [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] to exaggerate; incredible [Add to Longdo]
跌跌撞撞[dié dié zhuàng zhuàng, ㄉㄧㄝˊ ㄉㄧㄝˊ ㄓㄨㄤˋ ㄓㄨㄤˋ, ] to stagger along [Add to Longdo]
[zhuǎi, ㄓㄨㄞˇ, ] waddle; swagger [Add to Longdo]
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, ] stagger; sway from side to side [Add to Longdo]
踉跄[liàng qiàng, ㄌㄧㄤˋ ㄑㄧㄤˋ, / ] to stagger; to stumble [Add to Longdo]
[qiàng, ㄑㄧㄤˋ, / ] stagger; sway from side to side [Add to Longdo]
蹒跚[pán shān, ㄆㄢˊ ㄕㄢ, / ] stagger; stumble; totter [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, / ] to exaggerate [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] winding, curving; swagger [Add to Longdo]
过头[guò tóu, ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ, / ] to overdo it; to exaggerate [Add to Longdo]
过头话[guò tóu huà, ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] exaggeration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Agger \Ag"ger\, n. [L., a mound, fr. aggerere to bear to a
     place, heap up; ad + gerere to bear.]
     An earthwork; a mound; a raised work. [Obs.] --Hearne.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top