Search result for

*adjusted*

(110 entries)
(1.5229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: adjusted,-adjusted-, *adjusted*
English-Thai: Longdo Dictionary
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด
maladjusted(adj) ปรับตัวได้ยาก เช่น Socially Maladjusted Children in the Classroom., Younger (7-8 years) and older (10-11 years) boys from normal schools and from schools for the maladjusted were given two tests to assess their knowledge of strategies of control for both facial and overt behavioural expression of a negative emotion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maladjusted    [ADJ] ซึ่งปรับตัวไม่ดีกับสภาพแวดล้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adjusted infant mortality rateอัตราภาวะการตายของทารกที่ปรับแล้ว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adjusted mortality rateอัตราภาวะการตายที่ปรับแล้ว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adjusted rateอัตราที่ปรับแล้ว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unadjustedปรับเข้ากันไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjusted Mortality Rate อัตราภาวะการตายที่ปรับแล้ว หรืออัตราภาวะการตายปรั
อัตราการตายซึ่งตัดผลกระทบที่เกิดจากความแตก ต่าง ของโครงสร้างประชากรระหว่างประชากร 2 กลุ่ม หรือมากกว่าออกไปแล้ว ทำให้สามารถเปรียบเทียบอัตราการตาย ระหว่างกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง [สิ่งแวดล้อม]
Adjusted entryรายการปรับปรุง [การบัญชี]
Adjusted trial balanceงบทดลองหลังการปรับปรุง [การบัญชี]
Unadjusted trail balanceงบทดลองก่อนปรับปรุง [การบัญชี]
Adjusted, Wellปรับไว้ดีแล้ว [การแพทย์]
Child, Social Maladjustedเด็กที่มีการปรับตัวยากลำบาก [การแพทย์]
Cost per Quality-Adjusted Life Year Gainedต้นทุนต่อจำนวนปีที่เพิ่มขึ้นที่จะอยู่อย่างมีควา [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maladjusted(แมลอะจัส'ทิด) adj. ซึ่งปรับตัวได้ไม่ดี, See also: maladjustedment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
maladjusted(adj) ปรับปรุงไม่ดี,ปรับไม่ได้ที่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I adjusted her IV, and she went crazy.และเธอก็คลั่งขึ้นมา Emancipation (2008)
Go up to level eight. Get your head adjusted.ขึ้นไปที่ชั้นแปด ไปเปลี่ยนหัวเจ้าซะ Duel of the Droids (2008)
Oh, yes, I've adjusted rather well to your world, don't you think?อ้อ เห็นมั๊ยว่าข้ารับมุกกับคำพูด ของแกได้ดีเลยใช่มั๊ยล่ะ Inkheart (2008)
We adjusted to him, and we'll adjust to the baby.เราปรับตัวเข้ากับมันได้แล้ว และเราจะปรับตัวให้เข้ากับลูก Marley & Me (2008)
TINA WASN'T AS DAMAGED BY IT AS HE WAS. UH, SHE ADJUSTED MORE QUICKLY.ไม่มีพ่อแม่ สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย และปู่กับย่าก็อาจจะแก่เกินกว่าจะดูแลพวกเขาได้ House on Fire (2009)
- Seems polite. Well adjusted.ดูสุภาพ ปรับตัวได้ดี If I Had a Hammer (2009)
You should've adjusted by now.คุณก็ควรจะปรับตัวได้แล้ว Invasion (2009)
According to my driver's ed book, a side mirror is properly adjustedตามคู่มือการขับรถ กระจกมองข้างปรับอย่างเหมาะสม The Adhesive Duck Deficiency (2009)
It wore some kind of camouflage that adjusted to ambient light.มันสวมชุดพราง\ที่สามรถกลมกลืนเข้ากับแสงรอบข้างได้ Predators (2010)
I adjusted the specific gravity... with a thickening agent to assure the test's efficacy.โว้ว มีบางอย่างเกิดขึ้น ใช่ กระดูกชิ้นหนึ่งจมลงไปและอีกชิ้นหนึ่งยังลอยอยู่ The Proof in the Pudding (2010)
You're saying you're just well-adjusted?นายจะบอกว่านายกายใจคงที่หรอ My Bloody Valentine (2010)
He was a maladjusted child who was raised on too much TV and video games.เขาเป็นเด็กที่ซึ่งปรับตัวไม่ดีกับสภาพแวดล้อม เติบโตขึ้นมากับทีวีและวิดีโอเกมส์มากจนเกินไป Episode #1.2 (2010)
Well, I've adjusted the formula.ฉันปรับสูตรแล้ว The Staircase Implementation (2010)
so bright and well-adjusted.เธ‰เธฅเธฒเธ”เนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฑเธšเธ•เธฑเธงเน„เธ”เน‰เธ”เธต Surfacing (2010)
The patient's anesthesia would have to be adjusted.อาการสูญเสียความรู้สึกของคนไข้ ต้องรีบผ่าตัด Now What? (2010)
Translation of the headset and adjusted by mattrewCredit to mattrew The Grey (2011)
I'm still not adjusted to how the SyFy channel spells their name now.เป็นฉันจะไม่เปลี่ยน ตัวสะกดของช่อง ไซไฟ The Thespian Catalyst (2011)
Yeah. They adjusted my meds. I'm just getting used to them.ค่ะ พวกเขาเพิ่งให้ยาหนู หนูเริ่มจะชินแล้วคะ Moments Later (2011)
Has your stomach adjusted yet?ท้องไส้นายปรับแล้วหรือยัง? Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
Adjusted to what?ปรับยังไง? Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
I guess I haven't adjusted yet.ฉันคงยังปรับตัวไม่ค่อยได้น่ะ Just Let Go (2011)
All signs point to a really well-adjusted kid.ทุกอย่างชี้ว่า เขาเป็นเด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี It Takes a Village (2011)
I mean, I don't want you to, but just so you know, a well-adjusted person would.หมายความว่า ฉันไม่ต้องการเธอนะ แบบว่า ควรจะปรับปรุงตัวใหม่นะ Pilot (2011)
Adjusted for wind.ดูทิศทางลม Kill Shot (2011)
I've adjusted them for you.ผมได้ปรับแต่งมัน ให้เหมาะกับคุณ Occupation (2011)
If you adjust it, it has to be adjusted back to the original position.ถ้านายปรับเบาะ นายจะต้องถูกส่งกลับไป ตำแหน่งเดิม Me Too, Flower! (2011)
The time for the next conference needs to be adjusted.สำหรับการประชุมในครั้งถัดไปเราจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน Episode #1.9 (2011)
In Cuba, the torturers used to have a device, two thin metal spikes, placed here, that they adjusted,ในคิวบา คนที่จะทรมาณจะใช้เครื่องมือ หนามเหล็กบางๆสองอัน ไว้ตรงนี้ แล้วปรับ Seven Psychopaths (2012)
I miss well-adjusted Stefan.ฉันคิดถึงสเตฟานที่ทำทุกอย่างอย่างเหมาะสม The Murder of One (2012)
He says they're maladjusted loner types like to knock a guy out, drag him home, feed slow.พ่อเขียนไว้ว่ามันเป็นพวกปรับตัวไม่ได้ อยู่โดดเดี่ยว ชอบน็อคผู้ชาย ลากเข้าบ้าน ค่อยๆ กิน Adventures in Babysitting (2012)
- Says they're maladjusted loner types... like to knock a guy out, drag him home, feeds...มีเรื่องเหรอ พ่อเขียนไว้ว่ามันเป็นพวกปรับตัวไม่ได้ อยู่โดดเดี่ยว ชอบน็อคผู้ชาย ลากเข้าบ้าน ค่อยๆ กิน Adventures in Babysitting (2012)
Princeton just adjusted its acceptance rate down to 8.7% for 2013.พรินซ์ตันพึ่งจะเปลี่ยน เกณฑ์คะแนนการรับเข้า Reading is Fundamental (2012)
If ghosts are so well-adjusted, then why do they need a support group?ถ้าผีรู้จักแยกแยะชั่วดี งั้นทำไมพวกเขาต้องการ กลุ่มที่คอยสนับสนุนด้วยล่ะ (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
Lynette adjusted to life without Tom.ลินเน็ธตั้งใจจะใช้ชีวิตโดยไม่มีทอม What's the Good of Being Good (2012)
Well you seem to have adjusted quickly.ดูคุณนี่ ปรับตัวได้เร็วดีนะ A Stitch in Time (2012)
My dad traveled all the time. My siblings and I adjusted.เปล่า เรื่องทอมหน่ะ The People Will Hear (2012)
The terms of loans are adjusted all the time.เงื่อนไขการกู้เงินปรับเปลี่ยนได้ตลอด The Choice (2012)
A well-adjusted knight in shining armour?อัศวินที่ปรับส่องแสงเกราะ? Rush (2013)
By the time my eyes adjusted, the guy was gone.พอสายตาปรับได้แล้ว ผู้ชายหายไปแล้ว Red, White and Blue (2013)
And so I look at you, so self-reliant and well-adjusted, and I think maybe I did something right.แล้วฉันก็ดูเธอ คนที่พึ่งตัวเองและปรับตัวได้ดี ฉันเลยคิดว่าฉันอาจทำบางอย่างถูก Cooperative Escapism in Familial Relations (2013)
I am not well-adjusted.ผมไม่ได้ปรับตัวเก่ง Cooperative Escapism in Familial Relations (2013)
You're maladjusted and you need help.คุณปรับตัวไม่ได้ / เเละคุณต้องการความช่วยเหลือ Proteus (2013)
Like any other sane, rational, well-adjusted woman would do.ก็เหมือนกับผู้หญิงบ้าหลักการ คิดเยอะทั่วไปจะทำ Original Sin (2013)
I'm Qetsiyah, that sane, rational, well-adjusted woman you seem to know so much about.ฉันชื่อแคทซิย่า ผู้หญิงบ้าหลักการ คิดเยอะ ที่คุณคิดว่าคุณรู้จักเธอ Original Sin (2013)
The security camera in the garage was adjusted, so we don't have to worry about exposure, but the I.P. address is a dead end.กล้องวงจรปิด ในลาดจอดรถถูกเอาไปเปลี่ยนแล้ว พวกเราไม่ต้องมากังวลว่าเรื่องบีสต์จะเปิดเผยแล้ว Liar, Liar (2013)
They have already been adjusted to compensate...พวกเขาปรับเพื่อชดเชยให้แล้ว The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
I've adjusted it to support our body mass.ฉันต้องปรับเปลี่ยนมันนิดหน่อยเพื่อให้มันรองรับมวลร่างกายพวกเรา Predestination (2014)
It's the only option. _ External airlock pressure tolerances can be adjusted...มันเป็นทางเลือกเดียว ความดันอากาศภายนอก ความคลาดเคลื่อนจะสามารถปรับได้... Spacewalker (2014)
They've adjusted course.มันไม่ได้ลอย พวกเขาได้ปรับหลักสูตร The Martian (2015)
My expectations are adjusted.ผมปรับความคาดหวังใหม่แล้ว The Sisters Mills (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adjustedFortunately, my son quickly adjusted to life in his new school.
adjustedGNP increased at a seasonally adjusted annual rate of 4.5% in the fourth quarter.
adjustedHe adjusted the telescope to his sight.
adjustedHe's never quite adjusted to the pace of the city.
adjustedI adjusted the telescope to my vision.
adjustedI had the brakes of my bicycle adjusted.
adjustedIt's an inflation-adjusted figure.
adjustedJapan's inflation-adjusted GNP growth rate was 5%.
adjustedMary's been living in Japan so long. Don't you think it's time she adjusted to Japanese ways/customs.
adjustedMy eyes haven't yet adjusted to the darkness.
adjustedShe soon adjusted herself to the new school.
adjustedShe soon adjusted herself to village life.
adjustedShe soon adjusted to his way of life.
adjustedSooner or later everybody becomes adjusted to life.
adjustedThe boy adjusted his cap.
adjustedThe index rose to a seasonally adjusted 120.5.
adjustedThe servant gradually adjusted to his new surroundings.
adjustedThey soon adjusted themselves to the new circumstances.

CMU English Pronouncing Dictionary
ADJUSTED    AH0 JH AH1 S T AH0 D
READJUSTED    R IY2 AH0 JH AH1 S T AH0 D
UNADJUSTED    AH2 N AH0 JH AH1 S T AH0 D
MALADJUSTED    M AE2 L AH0 JH AH1 S T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adjusted    (v) (@1 jh uh1 s t i d)
readjusted    (v) (r ii2 @ jh uh1 s t i d)
maladjusted    (j) (m a2 l @ jh uh1 s t i d)
well-adjusted    (j) - (w e2 l - @ jh uh1 s t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auf Tageswerte umgerechnete Anschaffungskostenadjusted historical cost [Add to Longdo]
Index {m} | Indexe {pl}; Indices {pl} | bereinigter Index | gewichteter Index | zusammengesetzter Indexindex | indexes; indices | adjusted index | weighted index | composite index [Add to Longdo]
Montage {f}; Zusammensetzen {n}; Zusammenbau {m} | bei Montage abgestimmtassembly | adjusted during assembly [Add to Longdo]
Verrechnungswert {m}adjusted amount [Add to Longdo]
angleichen; ausgleichen | angleichend; ausgleichend | angeglichen; ausgeglichento adjust | adjusting | adjusted [Add to Longdo]
sich anpassen | sich anpassend | angepasstto adapt oneself; to adjust oneself | adjusting | adjusted [Add to Longdo]
anpassen; einpassen; ausrichten | anpassend; einpassend; ausrichtend | angepasst; eingepasst; ausgerichtetto adjust | adjusting | adjusted [Add to Longdo]
beknacktunadjusted [Add to Longdo]
eingestellt; erweitertadjusted [Add to Longdo]
inflationsbereinigt {adj} [fin.]adjusted for inflation [Add to Longdo]
neu anpassen | neu anpassend | neu angepasstto readjust | readjusting | readjusted [Add to Longdo]
passte wieder anreadjusted [Add to Longdo]
unangepasstmaladjusted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
季節調整済み[きせつちょうせいずみ, kisetsuchouseizumi] (adj-no) seasonally adjusted [Add to Longdo]
調整値[ちょうせいち, chouseichi] (n) adjusted value; adjusted price [Add to Longdo]
無調整[むちょうせい, muchousei] (adj-no) unadjusted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 adjusted \adjusted\ adj.
   1. 1 accommodated to certain requirements
 
   Syn: regulated
     [WordNet 1.5]
 
   2. 1 having become accustomed [to surroundings, a situation.
    etc.] [Narrower terms: {oriented (vs. unoriented),
    orientated ]
 
   Syn: familiarized
     [WordNet 1.5]
 
   3. 1 (Music) so tuned as to allow modulation into other keys
    [Narrower terms: {tempered (vs. untempered)}]
 
   Syn: tuned
     [WordNet 1.5]
 
   4. adjusted to produce a clear image; -- of an optical system
    (e.g. eye or opera glasses) [Narrower terms: {focused (vs.
    unfocused), focussed ] WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adjust \Ad*just"\, v. t. [imp. & p. p. {Adjusted}; p. pr. & vb.
   n. {Adjusting}.] [OF. ajuster, ajoster (whence F. ajouter to
   add), LL. adjuxtare to fit; fr. L. ad + juxta near; confused
   later with L. ad and justus just, right, whence F. ajuster to
   adjust. See {Just}, v. t. and cf. {Adjute}.]
   1. To make exact; to fit; to make correspondent or
    conformable; to bring into proper relations; as, to adjust
    a garment to the body, or things to a standard.
    [1913 Webster]
 
   2. To put in order; to regulate, or reduce to system.
    [1913 Webster]
 
       Adjusting the orthography.      --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. To settle or bring to a satisfactory state, so that
    parties are agreed in the result; as, to adjust accounts;
    the differences are adjusted.
    [1913 Webster]
 
   4. To bring to a true relative position, as the parts of an
    instrument; to regulate for use; as, to adjust a telescope
    or microscope.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To adapt; suit; arrange; regulate; accommodate; set
     right; rectify; settle.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top