Search result for

*请你一定要用在孩子们身上*

(1 entries)
(0.8739 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 请你一定要用在孩子们身上, -请你一定要用在孩子们身上-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My pleasure.[CN] 请你一定要用在孩子们身上 Emotions (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

* (qǐng) ()一定 (yī dìng)要用 (yào yòng) (zài)孩子 (hái zi) (men)身上 (shēn shàng)*

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top