Search result for

*如果人工智能指定你的约会 [...] 是你家孩子要接受哪种治疗*

(1 entries)
(1.198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 如果人工智能指定你的约会对 [...] 或是你家孩子要接受哪种治疗, -如果人工智能指定你的约会对 [...] 或是你家孩子要接受哪种治疗-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This car has no driver. That's perfectly normal.[CN] 如果人工智能指定你的约会对象 你会怎么想? 或是决定要不要雇用你 或是你家孩子要接受哪种治疗 Machines Take Over the World (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*如果 (rú guǒ)人工智能 (rén gōng zhì néng)指定 (zhǐ dìng) () (de)约会 (yuē huì)对象 (duì xiàng) () (huì)怎么 (zěn me) (xiǎng)或是 (huò shì)决定 (jué dìng) (yào)不要 (bú yào)雇用 (gù yòng) () 或是 (huò shì)你家 (nǐ jiā)孩子 (hái zi) (yào)接受 (jiē shòu) () (zhǒng)治疗 (zhì liáo)*

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top