Search result for

*โปร่งแสง*

(59 entries)
(0.5181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โปร่งแสง, -โปร่งแสง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปร่งแสง[ADJ] translucent, See also: penetrative, Ant. ทึบแสง, Example: บ้านหลังนี้มีห้องพิเศษต่อยื่นออกไปจากตัวบ้านให้เป็นเหมือนเรือนโปร่งแสงเพื่อรับแดดโดยเฉพาะ, Thai definition: ที่มีสมบัติให้แสงผ่านไปได้บ้าง แต่ไม่สามารถมองทะลุไปได้
ความโปร่งแสง[N] transparency, See also: transparence, Ant. ความทึบ, Example: แก้วใบนี้มีความโปร่งแสง 20% โดยประมาณ, Thai definition: คุณสมบัติที่แสงผ่านได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โปร่งแสงว. มีสมบัติที่แสงผ่านได้.
กระจกฝ้าน. กระจกโปร่งแสงคือแสงลอดผ่านได้บ้าง แต่ตาไม่สามารถมองทะลุผ่านไปเห็นวัตถุอีกข้างหนึ่งได้.
กุย ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Saiga tatarica (Linn.) ในวงศ์ Bovidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง หัวใหญ่ ตัวอ้วน มีเขาเฉพาะตัวผู้ รูปร่างคล้ายพิณฝรั่ง สีขาวนวลโปร่งแสง มีวงเป็นข้อนูนต่อเนื่องกันจากโคนถึงปลาย จมูกลักษณะคล้ายกระเปาะ พองมีสันตามยาว หางสั้นมาก มีถิ่นกำเนิดในแถบไซบีเรียตอนใต้ มองโกเลียตะวันตก และจีนตะวันตกเฉียงเหนือ ไม่พบในประเทศไทย เขามีราคาแพง ใช้ทำยาได้.
ชันสนน. ของแข็งลักษณะโปร่งแสง สีคล้ายอำพัน ได้จากการกลั่นยางสน. (ดู ยางสน ที่ ยาง ๓ ประกอบ).
ทึบว. มีลมอากาศหรือแสงสว่างเข้าออกไม่ได้หรือไม่เพียงพอ เช่น ห้องทึบ ผนังทึบ ตู้ทึบ ป่าทึบ, ไม่โปร่งแสง เช่น เป็นแท่งทึบ
พาราฟินชื่อของแข็งประเภทหนึ่ง ลักษณะสีขาวโปร่งแสง หลอมละลายระหว่าง ๕๐ °-๖๐ °ซ. เป็นสารผสมของสารประกอบอินทรีย์ซึ่งมีสูตร CnH2n+2 ในเมื่อ n = 20-30 ใช้ประโยชน์ทำเทียนไข กระดาษไข ยาขัด เป็นต้น.
ไมกาน. แร่ประเภทซิลิเกต มีหลายชนิด ชนิดที่สำคัญที่สุด ได้แก่ แร่มัสโคไวต์ มีสูตร KAl3Si3O10(OH)2 และแร่โฟลโกไพต์ มีสูตร KMg3AlSi3O10(OH)2 ลักษณะผิวเป็นมันวาว ลอกออกได้เป็นแผ่นบางโปร่งแสง ทนความร้อนได้ดี ใช้ประโยชน์เป็นฉนวนความร้อน ทำอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นต้น, แร่กลีบหิน ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
punctateจุดโปร่งแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
puncticulateจุดละเอียดโปร่งแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pellucidโปร่งแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellucid; translucentโปร่งแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anthraxylonเนื้อถ่านหินโปร่งแสง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
translucent; pellucidโปร่งแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hyaline cartilageกระดูกอ่อนโปร่งแสง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scintillatorตัวเปล่งแสงวับ, วัสดุโปร่งแสง ทั้งของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ซึ่งเปล่งแสงวับเมื่อทำอันตรกิริยากับรังสีชนิดก่อไอออน เช่น ผลึกโซเดียมไอโอไดด์ ส่วนผสมของไทรเอทิลเบนซีนกับเทอร์เฟนิล แก๊สซีนอน [นิวเคลียร์]
Gamma greenhouseเรือนรังสีแกมมา, เรือนเพาะเลี้ยงพืชที่มีหลังคาโปร่งแสง บริเวณตรงกลางเรือนหรือด้านใดด้านหนึ่งของห้องติดตั้งเครื่องฉายรังสีแกมมา มีกำแพงคอนกรีตหนาเพื่อป้องกันไม่ให้รังสีออกสู่ภายนอก และมีเครื่องควบคุมการฉายรังสีอยู่ด้านนอก ใช้สำหรับศึกษาผลของรังสีต่อพืชและการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยให้พืชที่ปลูกในกระถางได้รับรังสีปริมาณต่ำอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานาน [นิวเคลียร์]
Emulsions, Transparentอิมัลชันโปร่งแสง [การแพทย์]
filterแผ่นกรองแสง, แผ่นวัสดุโปร่งแสงซึ่งมีสมบัติดูดกลืนแสงบางสีได้ ถ้านำแผ่นกรองแสงสีใดมากั้นทางเดินของแสงสีขาว แผ่นกรองแสงจะให้แสงสีนั้นทะลุผ่านไปได้โดยจะดูดกลืนแสงสีอื่นไว้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
translucent objectวัตถุโปร่งแสง, วัตถุที่แสงผ่านได้แต่จะเกิดการกระเจิงหรือการกระจายแสง  เช่น กระจกฝ้ายอมให้แสงผ่านได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้างหนึ่ง เพราะแสงเกิดการกระเจิง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
fluoriteฟลูออไรต์, แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบแคลเซียมฟลูออไรต์ (CaF2) ที่พบในธรรมชาติมักมีสีต่างๆ เนื่องจากมีสิ่งเจือปน เช่น สีม่วง เขียว น้ำตาลอ่อน ฟ้ามีทั้งชนิดโปร่งใส โปร่งแสง หรือทึบแสง โดยทั่วไปเรียกว่า พลอยอ่อน มีความแข็ง 4 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Line, Radiolucentเส้นโปร่งแสง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's bordering on translucence. The system's intact.มันเป็นขอบบน โปร่งแสงระบบเหมือนเดิม Contact (1997)
It's becoming translucent.มันกลายเป็นโปร่งแสง Contact (1997)
Guess I'm still a little transparentสงสัยว่าข้ายังโปร่งแสงอยู่เล็กน้อยสินะ บาบ้า Spirited Away (2001)
I am transparent.ฉันโปร่งแสง All About Lily Chou-Chou (2001)
Hi. I'm looking for that thick, translucent plastic sheeting.ค่ะ ดิชั้นอยากได้พลาสติกโปร่งแสงหนาๆอ่ะค่ะ Strange Love (2008)
It appears transparent and is extremely thin allowing visualization of muscles and individual muscle fibers.เห็นชัดว่าโปร่งแสง ผิวหนังบางเป็นพิเศษ มองเห็นมัดกล้ามเนื้อ และเส้นใยของกล้ามเนื้อ Green Lantern (2011)
Maybe 30, 40 inches, with transparent skin.น่าจะยาวสัก 30-40 นิ้ว ผิวของมันโปร่งแสงด้วย Prometheus (2012)
Transparency.ความโปร่งแสง ล่องหน Time's Up (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความโปร่งแสง[n.] (khwām prōngsaēng) FR: transparence [f]
ไม่โปร่งแสง[adj.] (mai prōngsaēng) EN: opaque   FR: opaque
โปร่งแสง[adj.] (prōngsaēng) EN: translucent ; penetrative   FR: transparent ; translucide
ตัวโปร่งแสง[n. exp.] (tūa prōngsaēng) EN: transparent body   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epidiascope[N] อุปกรณ์ที่ใช้ขยายภาพของวัตถุที่ทึบแสงและโปร่งแสงให้ไปตกบนจอภาพ, Syn. episcope
transparence[N] ลักษณะโปร่งแสง
transparency[N] ลักษณะโปร่งแสง
transparency[N] ส่วนที่โปร่งแสงของสไลด์หรือภาพ
transparent[ADJ] ที่มองผ่านได้ง่าย, See also: โปร่งแสง
transparently[ADV] อย่างโปร่งแสง
transparentness[N] ความโปร่งแสง
transpicuous[ADJ] ซึ่งโปร่งแสง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crystal(คิส'เทิล) n. ผลึก,สารผลึก,สิ่งประดับที่เป็นผลึก,สิ่งที่ใสเหมือนผลึก adj. ซึ่งประกอบด้วยผลึก,คล้ายผลึก,ใสแจ๋ว,โปร่งแสง,เกี่ยวกับการฉลองครบรอบที่15
crystalline(คริส'ทะลิน,-ทะไลนฺ') adj. เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง,ใสแจ๋ว,เกิดจากการตกผลึก,ประกอบด้วยผลึก,เกี่ยวกับการเกิดผลึก, See also: crystalility n. ดูcrystalline
opaque(โอ'เพค) adj. ทึบ,อับแสง,ไม่โปร่งแสง,ไม่โปร่งใส,มืด,คลุมเครือ,เข้าใจยาก,โง่,ทึ่ม,ไม่ฉลาด. n. สิ่งที่ทึมแสง,สีทาฟิลม์ให้ทึมแสง, Syn. impervious,stupid
sarcomereเป็นหน่วยของกล้ามเนื้อลายซึ่งประกอบด้วยแถบโปร่งแสง I-band หนึ่งซีก และ แถบทึบแสง A-band
tissue papern. กระดาษบางมาก (เกือบโปร่งแสง) ที่ใช้ห่อของ tit (ทิท) n. เด็กผู้หญิง,หญิงสาว,ม้าเล็ก,ม้าแกลบ,หัวนม,เต้านม,นกกระจอก หรือนกกระจาบชนิดหนึ่ง, Syn. teat
translucent(แทรนซฺลู'เซินทฺ) adj. มัว,ฝ้า,กึ่งโปร่งแสง,เข้าใจได้ง่าย., See also: translucence n. translucency n.
transparence(แทรนซฺแพ'เรินซฺ) n. ลักษณะโปร่งแสง,ลักษณะโปร่งแสงแบบกระจก
transparency(แทรนซฺแพ'เรินซี) n. ลักษณะโปร่งแสง,ลักษณะโปร่งแสงแบบกระจก,ความโปร่งแสง,ความโปร่งตา,สิ่งที่โปร่งแสง,ส่วนที่โปร่งแสงของภาพสไลด์หรือแผ่นภาพใส, See also: transparent adj., Syn. transparence
transparent(แทรนซฺแพ'เรินทฺ) adj. โปร่งแสง,โปร่งตา,ใสเหมือนกระจก,ยอมให้แสงผ่านได้ตลอด,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,เข้าใจง่าย,เห็นชัด,ชัดแจ้ง., See also: transparently adv. transparency n., Syn. clear,obvious,sheer
transpicuous(แทรนซฺพิค'คิวเอิส) adj. โปร่งแสง., See also: transpicuous ly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
crystal(adj) ใสเหมือนผลึกแก้ว,โปร่งแสง,คล้ายผลึก
crystalline(adj) ใสเหมือนผลึก,เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง
translucent(adj) โปร่งแสง,มัว,ทึบ,ฝ้า
transparency(n) ความโปร่งใส,ความใส,ความโปร่งแสง
transparent(adj) โปร่งใส,ใส,โปร่งแสง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
drapery (n ) ม่านหินปูน, หินที่มีลักษณะคล้ายม่าน เกิดจากน้ำที่มีสารคาร์บอเนตสูงที่ไหลตามผนังที่เอียง หยดน้ำทีละหยดที่ไหลผ่านไปตามแนวเดิม เมื่อน้ำเกิดสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จึงทำให้เกิดการตกตะกอนของแร่แคลไซต์มีลักษณะเป็นแผ่นบาง และมักจะโปร่งแสงงอกยาวขึ้นเรื่อยๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top