Search result for

*เละ*

(107 entries)
(0.4215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เละ, -เละ-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให้ผมอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เละ[V] be soft, See also: be pulpy, be mushy, be soggy, be sodden, be sloppy, Syn. เหลว, Example: กล้วยนี่เละแล้ว น่าจะทิ้งเสียที, Thai definition: เปื่อยหรือแหลกเหลวจนไม่เป็นรูปเดิม
เละเทะ[V] be dirty, See also: be filthy, be untidy, be soggy, be sodden, Syn. เลอะเทอะ, สกปรก, เปรอะ, Example: พอฝนตกที ทางเดินในตลาดก็เละเทะไปหมด, Thai definition: สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจ
เละเทะ[V] disorder, See also: disarrange, Syn. เละไม่เป็นท่า, Example: สภาพการเมืองจะไม่เละเทะ ถ้านักการเมืองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน, Thai definition: เหลวไม่เป็นการงาน
รับเละ[V] get much money, Example: คุณเป็นทั้งผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าว เงินเดือนก็รับเละเลยสิ, Thai definition: ได้เงินมาก, Notes: (สแลง)
รับเละ[V] be responsible for, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องรับเละในฐานะปราการด่านสุดท้าย ในการแก้ปัญหานายจ้างกับลูกจ้าง, Thai definition: ต้องรับทำทุกอย่างหรือถูกกระทำหลายอย่าง, รับผิดชอบทุกอย่าง, Notes: (สแลง)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เละว. เปื่อยหรือแหลกเหลวจนไม่เป็นรูปเดิม เช่น ต้มข้าวต้มจนเละ น้อยหน่างอมจนเละ, เฟะ หรือ แฟะ ก็ว่า
เละเหลวเป็นปลัก เช่น ฝนตกถนนเป็นโคลนเละ
เละไม่แน่น เช่น คนแก่เนื้อเละ ผ้าเนื้อเละ
เละโดยปริยายหมายความว่า สับสนวุ่นวายไม่เป็นระเบียบ เช่น ลูก ๆ ทำครัว วางข้าวของกันไว้เละ พ่อแม่ไม่อยู่ บ้านเละหมด.
เละเทะว. ไม่เป็นระเบียบ เช่น หัวหน้าไม่อยู่ งานการเละเทะ
เละเทะมีความประพฤติเหลวไหลไม่มีความรับผิดชอบ เช่น คนกินเหล้าเมายาเป็นคนเละเทะ เชื่อถือไม่ได้, มีความประพฤติเป็นที่น่ารังเกียจ (มักใช้ในทางชู้สาว) เช่น ผู้หญิงคนนั้นทำตัวเละเทะ.
กินเหมือนหมู อยู่เหมือนหมา, กินอย่างหมู อยู่อย่างหมาว. เละเทะไม่มีระเบียบ.
ข้าวเปียกน. ข้าวที่ต้มและกวนให้เละ, ข้าวที่ต้มกับนํ้ากะทิเจือเกลือเล็กน้อย กวนให้สุกจนข้นหรือเละ มีรสเค็ม ๆ มัน ๆ.
เขละ(เขฺละ) ว. เละ, เละเทะ, เกะกะ, ไม่เป็นระเบียบ, เขละขละ ก็ว่า.
งอมว. สุกจัดจนเกือบเน่าหรือเละ เช่น กล้วยงอม มะม่วงงอม, โดยอนุโลมใช้กับคนที่แก่มากจนทำอะไรไม่ไหว เช่น ปีนี้คุณยายดูงอมมาก, โดยปริยายหมายความว่า แย่ เช่น ถูกใช้ให้ทำงานเสียงอม, บอบชํ้า เช่น ถูกตีเสียงอม, ได้รับทุกข์ทรมานมาก เช่น เป็นไข้เสียงอม.
โจ๊ก ๑น. ข้าวต้มชนิดหนึ่งที่ใช้ปลายข้าวต้มจนเละ.
เปียก ๑ว. ที่ชุ่มน้ำ เช่น ผมเปียก ผ้าเปียก เหงื่อเปียก, อ่อนเกือบเละอย่างข้าวเปียก.
เปียก ๒ว. เรียกข้าวที่ต้มและกวนให้เละ หรือข้าวที่ต้มกับน้ำกะทิเจือเกลือเล็กน้อย กวนให้สุกจนข้นหรือเละ มีรสเค็ม ๆ มัน ๆ ว่า ข้าวเปียก, เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น แป้งเปียก สาคูเปียก, เรียกขนมชนิดหนึ่ง ทำจากแป้งข้าวเจ้าตั้งไฟกวนกับน้ำตาลหม้อและกะทิ หยอดให้มีขนาดพอคำแล้วโรยถั่วทองคั่ว ว่า ขนมเปียก.
ฟอนเฟะว. เละเทะ, เป็นที่น่ารังเกียจ, เช่น มีความประพฤติฟอนเฟะ สังคมฟอนเฟะ.
เฟะว. เละ, เปื่อยหรือแหลกเหลวจนไม่เป็นรูปเป็นร่าง, เช่น เน่าเฟะ.
เฟะฟะว. เละละ.
แฟะว. เละ.
เลอะว. เปื้อน เช่น เสื้อเลอะเขม่า หน้าเลอะหมึก, เปรอะไปด้วยสิ่งเปียก ๆ แฉะ ๆ มีลักษณะเละอย่างโคลนเลน เช่น ย่ำโคลนขึ้นบ้านเลอะหมด, เรี่ยรายกระจัดกระจายไปทั่วอย่างไม่มีระเบียบ เช่น วางข้าวของไว้เลอะเต็มห้อง, โดยปริยายหมายความว่า วุ่นวายสับสน เช่น เรื่องนี้ชักเลอะกันใหญ่ ผ้าดอกเลอะ
สุกงอมก. แก่จัดจนเกือบเน่าหรือเละ เช่น มะม่วงสุกงอมคาต้น, โดยปริยายหมายความว่า เต็มที่ เช่น ความรักของเขาสุกงอม แก่แล้วก็เหมือนผลไม้ที่สุกงอม.
หยำเปว. มีความประพฤติเละเทะหมกมุ่นในอบายมุข เช่น เขาเป็นคนหยำเป
เหลวแหลกเละเทะ
เหะว. เละ ใช้แก่กริยาเมา ในคำว่า เมาเหะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pus, curdyหนองเละ, หนองเป็นลิ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curdy pusหนองเละ, หนองเป็นลิ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lesions, Boggyลักษณะเป็นก้อนทูมเละ[การแพทย์]
Limpเดินกะเผลก, นิ่มเละ, อ่อนปวกเปียก, [การแพทย์]
Liquefactionเนื้อสมองบางส่วนเหลวเละ, การสลายตัวเป็นของเหลว, การละลายตัว, การเหลวตัว, กลายเป็นของเหลว, การเหลวตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done.ถนนเลื้อยคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าของฉัน ยังคงคดโค้งเเละวกวนดั่งเช่นเคย Rebecca (1940)
Manderley, secretive and silent.เเมนเดอเลย์-- ลึกลับเเละเงียบงัน Rebecca (1940)
But to me, it's just the place where I was born, and have lived in all my life.เเต่สําหรับผม มันก็เเค่สถานที่ที่ผมเกิด... เเละอยู่อาศัยมาตลอดชีวิต Rebecca (1940)
But if you think I just asked you out of kindness or charity, you can leave the car now and find your own way home.เเต่ถ้าคุณคิดว่าผมชวนคุณมา เพราะอยากจะเอาบุญล่ะก็ คุณลงจากรถเเละหาทางกลับบ้านเองเเล้วกัน Rebecca (1940)
And another thing, please promise me never to wear black satin or pearls, or to be 36 years old.แล้วอีกอย่าง สัญญากับผมนะว่า คุณจะไม่ใส่ชุดซาตินสีดําเเละสร้อยไข่มุก - หรือว่าอายุ 36 Rebecca (1940)
He's gone out riding? He won't be back till noon?เขาออกไปขับรถเล่น เเละจะไม่กลับมาจนกว่าจะเที่ยงรึคะ Rebecca (1940)
Trousseau, reception and everything, and I'll give the bride away.ชุดแต่งงานงานเลี้ยง เเละทุกอย่าง เเละฉันจะเป็นคนส่งตัวเจ้าสาวเอง Rebecca (1940)
Dear, I'll go down and see that your luggage is brought back.ที่รัก ผมจะลงไปข้างล่าง เเละเอาสัมภาระคุณกลับขึ้นมานะ Rebecca (1940)
It had an old paper and different hangings. It was never used much except for occasional visitors.มีวอลเปเปอร์เก่าเเละผ้าม่านต่างออกไป ห้องนี้ไม่ค่อยได้ใช้นอกจากไว้รับเเขก Rebecca (1940)
This sort of life is new to me and I do want to make a success of it, and make Mr. De Winter happy, so I know I can leave all the household arrangements to you.ฉันอยากจะทําให้สําเร็จ เเละทําให้คุณเดอ วินเทอร์มีความสุข ฉันจึงวางใจเรื่องงานในบ้านให้คุณจัดการ Rebecca (1940)
I've managed the house since Mrs. De Winter's death and Mr. De Winter has never complained.ฉันดูแลบ้านตั้งเเต่คุณนายท่านเสีย เเละคุณเดอ วินเทอร์ก็ไม่เคยเอ่ยปากบ่น Rebecca (1940)
And the public is admitted here, you know, once a week.เละคนนอกจะได้รับเชิญมาสัปดาห์ละครั้ง Rebecca (1940)
You see, she's bound to be insanely jealous at first and she must resent you bitterly.คุณก็รู้ว่าหล่อนค่อนข้างจะริษยา - เเละต้องเกลียดคุณเข้าไส้เเน่ Rebecca (1940)
Oh, someone smarter and more sophisticated, I'm afraid.- คงจะดูฉลาดกว่าเเละสุขุมกว่านี้ละมั้งคะ Rebecca (1940)
She'll never come back no more.เละก็ไม่กลับขึ้นมาอีกเลย Rebecca (1940)
Why not? There was only a cottage down there and a strange man who...ทําไมละคะ ก็มีเเค่กระท่อมเเละชายเเปลกหน้า-- Rebecca (1940)
I climbed over into the dinghy and pulled away.ผมปีนขึ้นไปบนเรือบดเเละพายออกไป Rebecca (1940)
Kindliness and sincerity, and if you'll forgive me, modesty, mean more to a husband than all the wit and beauty in the world.นั่นคือ ความเมตตากรุณา ความจริงใจ เเละความถ่อมตน ซึ่งมีความหมายกับคนเป็นสามี มากยิ่งกว่าไหวพริบเเละความงามใดๆ ในโลก Rebecca (1940)
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me.นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้ Rebecca (1940)
She knew everyone that mattered. Everyone loved her.คุณนายรู้จักคนสําคัญทุกคน เเละทุกๆ คนก็รักท่าน Rebecca (1940)
And I'd stand behind her like this and brush away for 20 minutes at a time.แล้วฉันก็จะยืนข้างหลังท่านแบบนี้ เเละหวีผมให้ครั้งละ 20 นาที Rebecca (1940)
I embroidered this case for her myself, and I keep it here always.ฉันปักปลอกหมอนนี้เองเเละเก็บมันไว้ตรงนี้ตลอด Rebecca (1940)
Sometimes I wonder if she doesn't come back here to Manderley, and watch you and Mr. De Winter together.บางครั้งฉันก็สงสัยว่า คุณนายจะกลับมาที่แมนเดอเลย์นี่ เเละเฝ้ามองคุณกับคุณเดอ วินเทอร์ อยู่ด้วยกันรึเปล่า Rebecca (1940)
And listen to the sea.เละฟังเสียงทะเล Rebecca (1940)
And I promise you, you wouldn't be ashamed of me.เละฉันสัญญาว่าคุณจะไม่ขายหน้าเเน่ Rebecca (1940)
Dudley Tennant. Admiral and Lady Burbank.พลเรือเอกเเละคุณหญิงเบอร์เเบงค์ Rebecca (1940)
The diver made another discovery. Broke one of the ports and looked into the cabin.เเต่นักประดานํ้าค้นพบอย่างอื่นอีก เขาพังช่องอากาศเเละเข้าไปดูห้องข้างในเรือ Rebecca (1940)
Will you look into my eyes and tell me that you love me now?ทีนี้คุณจะมองตาผมเเละบอกว่าคุณรักผมได้อีกมั้ย Rebecca (1940)
And when I was married, I was told I was the luckiest man in the world.เละเมื่อผมเเต่งงานก็มีเเต่คนบอกว่า ผมเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลก Rebecca (1940)
"Breeding, brains and beauty. ""ชาติตระกูล สติปัญญา เเละความงาม" Rebecca (1940)
And I believed them. Completely.เละผมก็เชื่อหมดใจ Rebecca (1940)
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง Rebecca (1940)
She took a flat in London, and she'd stay away for days at a time.หล่อนซื้อเเฟลตที่ลอนดอน เเละไปอยู่ที่นั่นทีละหลายๆ วัน Rebecca (1940)
I've loved you, my darling.ผมรักคุณมาเสมอนะ ที่รัก เเละผมจะรักคุณตลอดไป Rebecca (1940)
Same formality and red tape.ตามระเบียบเเละขั้นตอนเดิม Rebecca (1940)
Were you on the shore that last night she went out, when she didn't come back?คุณอยู่บนฝั่งรึไม่คืนที่หล่อนออกไปเเละไม่กลับมาอีก Rebecca (1940)
Just this, that's what flooded the boat and sunk her.- นี่แหละครับ ที่ทําให้นํ้าท่วมเรือเเละจมลง Rebecca (1940)
Of course, that boat's been underwater for over a year, and the tide's been knocking her against the ridge.เเน่นอนว่าเรือนั่นจมอยู่ใต้น้ำมานานกว่า 1 ปีแล้ว เเละกระเเสน้ำได้กัดเซาะตามเเนวเรือ Rebecca (1940)
And I think you're behaving splendidly over all this. Perfectly splendidly.เละผมว่าคุณรับมือกับเรื่องทั้งหมดนี้ได้อย่างวิเศษ Rebecca (1940)
"Jack, darling, I've just seen the doctor and I'm going down to Manderley right away."แจ็คที่รักฉันเพิ่งไปพบหมอมา เเละกําลังเดินทางกลับไปที่เเมนเดอเลย์" Rebecca (1940)
And apart from that, do you mean to tell me that if you wanted to commit suicide, you would go to all the trouble of putting out to sea in a boat, and then take a hammer and chiselแล้วถ้าเกิดต้องการจะฆ่าตัวตายจริง จะลําบากเอาเรือออกทะเลไป... แล้วออกแรงเอาค้อนเเละสิ่ว เจาะรูใต้ท้องเรือไปทําไม Rebecca (1940)
And if you'll all excuse me, I might supply that, too.เละถ้าพวกคุณจะให้โอกาสผมสักหน่อย ผมก็จะจัดให้นะครับ Rebecca (1940)
And on this date, she returned to me for his report.เละในวันนั้นหล่อนก็มาหาผมเพื่อฟังผล Rebecca (1940)
She thanked me. I never saw her again, so I assumed...หล่อนขอบคุณผม เเละผมก็ไม่เคยเจอ หล่อนอีกเลย ผมจึงเดาว่าหล่อนน่าจะ-- Rebecca (1940)
Dreadful. Young and lovely woman like that. No wonder...ผู้หญิงสาวเเละสวยอย่างหล่อนไม่น่าเลย-- Rebecca (1940)
And we know how to deal with it in our part of the world, strange as it may seem to you.เละเรารู้ว่าจะจัดการกับคนเเบบนี้ยังไง คุณฟังเเล้วอาจจะไม่เข้าใจ Rebecca (1940)
"Yea, he will murder his brother to possess his brother's land."เละความโลภ อนิจจา... มันฆ่าฟันพี่น้องเพื่อครองเเผ่นดิน Beneath the Planet of the Apes (1970)
I don't know what planet we're on, but the fact is, we're both of us here, we're breathing, we're conscious, we got plenty of oxygen, water...ผมไม่รู้ว่าเราอยู่บนดาวเคราะห์ไหน เเต่เราหายใจได้ เเละมีสติดี มีอ็อกซิเจน เเละนํ้าเหลือเฟือ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Because the only good human is a dead human!เละพระเป็นเจ้า มนุษย์ที่ไว้ใจได้ คือมนุษย์ที่ตายเเล้ว Beneath the Planet of the Apes (1970)
And these grounds we can obtain in the once forbidden zone.เละยึดครองเขตต้องห้ามมาซะ Beneath the Planet of the Apes (1970)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เละ[X] (le) EN: decomposed ; rotten ; crushed ; mushy ; runny ; sodden ; soft ; soggy   FR: détrempé ; blet ; ramolli
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden   
เละเทะ[v.] (lethe) EN: disorder ; disarrange   
เน่าเละ[v.] (naole) EN: become rotten   

English-Thai: Longdo Dictionary
at sixes and sevens(phrase) ยุ่งเหยิง, สับสน, เละเทะ เช่น This company is left at sixes and sevens. So be careful when buying its shares.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at sixes and sevens[IDM] ไม่เป็นระเบียบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เละเทะ
in a mess[ADJ] เละเทะ, See also: ยุ่งเหยิง, ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, Syn. disordered, messy, confused
mash up[PHRV] ต ี(มัน) ผสมกับนมและเนยให้เละด้วยช้อนส้อมหรือสิ่งอื่น
mushy[ADJ] ซึ่งเหลวเละๆ, Syn. pulpy, muddy
washout[SL] ความล้มเหลวไม่มีชิ้นดี, See also: ความเละตุ้มเป๊ะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hassle(แฮส'เซิล) vi.,n. (การ) โต้เถียง,ทะเละ,วิวาท,รบกวน, Syn. quarrel,squabble,irritate
mash(แมช) n. ก้อนเละเทะก้อนที่เกิดจากการคลุกเคล้ากัน,ก้อนอาหารและที่ให้กับม้าและวัวควาย,ข้าวต้มข้น. vt. ทำให้เละ,ทำเป็นก้อนเละ,คลุกเคล้ากับน้ำร้อน, See also: masher n.
slush(สลัช) n. หิมะกึ่งละลาย,เลน,โคลน,ปลักตม,น้ำโสโครกจากห้องครัว,ส่วนผสมน้ำมันหล่อลื่นกับสารอื่น,น้ำมันผสมน้ำในอ่างเครื่องยนต์,ของเหลวที่เละเหนียว,คำพูดที่เหลวไหล.vt.สาดหรือทำให้เปื้อนด้วยของเหลวดังกล่าว,โปะด้วยซีเมนต์,ชะล้างโดยการสาดน้ำจำนวนมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
mash(vt) ผสมกัน,คลุกเคล้า,ทำให้เละ,บด,ป่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dammering[ดามเมอร์ริง] (n jargon ) การฆ่าศัตรูในทำนองฆ่า 5 ตาย 0 หรือตามๆกันไปเช่น การฆ่า 6 ตาย 1 เป็นการลบกันของการฆ่าเเละการตายได้ 5
hove[โฮฟว] กริยาช่องที่ 2 เเละ 3 ของ heave
hove[โฮฟว] (vi ) กริยาช่องที่ 2 เเละ 3 ของ heave
hove[โฮฟว] (vt ) กริยาช่องที่ 2 เเละ 3 ของ heave
laight[เลท] (vi ) กริยาช่องที่ 2 เเละ 3 ของ latch
raught[รอท] (vt ) กริยาช่อง 2 เเละ 3 ของ reach (ปัจจุบันเลิกใช้เเล้ว)
weave[โวฟว] (vt ) กริยาช่องที่ 2 เเละ 3 ของ weave
wove[โวฟว] (vi ) กริยาช่องที่ 2 เเละ 3 ของ weave
wove[โวฟว] (vt ) กริยาช่องที่ 2 เเละ 3 ของ weave

German-Thai: Longdo Dictionary
Kybernetik(n) |die, nur Sg.| วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อควบคุมของสัตว์เเละเครื่องจักร, See also: S. Regelungstechnik

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top