Search result for

*เป็ด*

(248 entries)
(0.6709 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เป็ด, -เป็ด-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
จากวาก (name ) น. นกพวกเป็ดน้ำ ทางนิยายว่านกชนิดนี้ตัวผู้ต้องพรากตัวเมียในเวลาค่ำ จึงบินร้องหากัน, บางทีเรียก จากพราก หรือ จากวาก (เหมือน จักรพาก).

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็ด[N] duck, See also: drake, duckling, Example: เท้าของเป็ดมีพังผืดสำหรับว่ายน้ำ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ปีกในวงศ์ Anatidae ปากแบน ตีนแบน ระหว่างนิ้วมีพังผืดยึดติดกันเพื่อสะดวกในการว่ายน้ำ ตัวมีหลายสี เช่น น้ำตาล ขาว เขียว ขนาดเล็กกว่าห่าน ว่ายน้ำเก่ง กินปลา พืชน้ำและสัตว์เล็กๆ
เป็ด[N] kind of vegetable, See also: Alternanthera amoena, Example: ผักเป็ดแดงเป็นไม้ประดับชนิดหนึ่ง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุก 2 ชนิดในสกุล Alternanthera วงศ์ Amaranthaceae เรียกว่า ผักเป็ด คือ ผักเป็ดขาว (A. sessilis DC.) ใบสีเขียว กินได้และใช้ทำยาได้, ผักเป็ดแดง (A. ficoides R. Br.) ใบสีแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ
เป็ด[N] duck-shaped boat, Syn. อีเป็ด, Count unit: ลำ, Thai definition: ชื่อเรือขุดต่อกระดานเสริมกราบชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายเป็ด
ปากเป็ด[N] a kind of flute, See also: a kind of wind instrument, Syn. ปี่ปากเป็ด, Count unit: อัน, เลา, Thai definition: ปี่ชนิดหนึ่ง
ปากเป็ด[N] a kind of flute, See also: a kind of wind instrument, Syn. ปี่ปากเป็ด, Count unit: อัน, เลา, Thai definition: ปี่ชนิดหนึ่ง
เป็ดร่อน[N] deep fried duck, Example: พี่เขาแนะนำว่าถ้าจะมาหาอะไรรองท้องก่อนดื่มเบียร์ท่ามกลางลมหนาวละก็ ควรจะเริ่มจากเป็ดร่อนก่อน, Count unit: ตัว
เป็ดพะโล้[N] pot-stewed duck, Example: ร้านตี่โภชนาอยู่ทางขวามือ มุมขวาของร้านมีตู้แขวนเป็ดย่าง เป็ดพะโล้ เอาไว้ให้ชมเพื่อเรียกนํ้าย่อย, Count unit: ตัว, Thai definition: อาหารคาวที่นำเป็ดมาต้มในน้ำพะโล้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้าวหน้าเป็ดน. ข้าวสุกมีเป็ดย่างสับเป็นชิ้นวางข้างบน ราดด้วยน้ำเป็ดย่าง.
ขี้เป็ดน. ชื่อทรายหรือดินร่วนสีดำคล้ายขี้เป็ด.
คอเป็ดน. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง.
ตับเป็ดน. ชื่อหินชนิดหนึ่งสีดำ เนื้อแข็ง, เรียกสีดำเจือแดง ว่า สีตับเป็ด หรือ ดำตับเป็ด.
ตับเป็ดน. ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indica L. ผลค่อนข้างแบน เนื้อแน่น.
ตีนเป็ดน. ชื่อไม้ต้นหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Apocynaceae เช่น ชนิด Alstonia scholaris (L.) R. Br., สัตบรรณ หรือ พญาสัตบรรณ ก็เรียก, ชนิด Cerbera odollam Gaertn. ตีนเป็ดน้ำ, ตีนเป็ดทะเล ก็เรียก.
ตีนเป็ดทะเลดู ตีนเป็ด.
ปากเป็ดน. ชื่อปี่ฝรั่งชนิดหนึ่ง มีปากแบนคล้ายปากเป็ด เรียกว่า ปี่ปากเป็ด คือ ปี่คลาริเน็ต.
ปากเป็ดดูใน ปาก.
ปากเป็ดน. ชื่องูหลามชนิด Python curtus Schlegel ในวงศ์ Pythonidae ตัวอ้วนสั้นสีแดงหรือส้ม มีลายดำ เหลือง และเทา อาศัยตามโพรงไม้โพรงดินริมน้ำหรือฝังตัวในโคลนใต้วัชพืชริมฝั่งน้ำ ตามปรกติไม่ขึ้นต้นไม้ หากินตามพื้นดิน โดยการเฝ้ารอเหยื่อ กินหนู นกน้ำ พบทางภาคใต้ของประเทศไทยและมาเลเซีย ไม่มีพิษ.
เป็ดน. ชื่อสัตว์ปีกจำพวกนกขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ มีหลายวงศ์ ปากแบน ตัวมีหลายสี เช่น นํ้าตาล ขาว เขียว ขนาดเล็กกว่าห่าน มีพังผืดนิ้วแบบตีนพัดและตีนกลีบช่วยในการว่ายนํ้า ว่ายนํ้าเก่ง กินปลา พืชนํ้า และสัตว์เล็ก ๆ เฉพาะเป็ดที่เลี้ยงตามบ้านมีต้นตระกูลมาจากเป็ดหัวเขียว ( Anas platyrhynchosLinn.) ในวงศ์ Anatidae.
เป็ดก่าน. ชื่อนกเป็ดนํ้าขนาดใหญ่ชนิด Cairina scutulata (Müller) วงศ์ย่อย Anatinae ในวงศ์ Anatidae หัวและคอสีขาวประดำ อกสีเขียวเกือบดำ ทำรังในโพรงไม้ริมลำธารในป่า มักเกาะนอนบนต้นไม้สูง ๆ เวลาบินจะเห็นแถบสีขาวที่ปีกได้ชัดเจน ร้องเสียง “ก่า ๆ ” เป็นนกเป็ดนํ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย.
เป็ดขันประชันไก่น. ผู้ที่มีความรู้ความสามารถน้อยแต่อวดแสดงแข่งกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง.
เป็ดถบน. เป็ดกายสิทธิ์.
เป็ดเทศน. ชื่อเป็ดขนาดใหญ่ชนิด Cairina moschata (Linn.) วงศ์ย่อย Anatinae ในวงศ์ Anatidae เหนือขากรรไกรบนมีติ่งเนื้อสีแดงคล้ายเนื้องอกติดอยู่ ตัวมีหลายสี มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลาง.
เป็ดน้ำน. ชื่อนกน้ำขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่หลายชนิด ในวงศ์ Anatidae และ Dendrocygnidae ปากแบน มีพังผืดนิ้วแบบตีนพัด ว่ายน้ำเก่ง บางชนิดดำน้ำได้ บินได้เร็ว มักอยู่เป็นฝูง ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้มักมีขนสีสวยกว่าตัวเมีย แต่นอกฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้มีอาจสีสันเหมือนหรือคล้ายตัวเมีย กินพืชและสัตว์น้ำ, ในวงศ์ Anatidae เช่น เป็ดหอมหรือเป็ดหางแหลม ( Anas acutaLinn.) เป็ดแมนดาริน [ Aix galericulata (Linn.)] เป็ดคับแค [ Nettapus coromandelianus (Gmelin)] เป็ดดำหัวดำ [ Aythya baeri (Radde)] และ ในวงศ์ Dendrocygnidae คือ เป็ดแดง [ Dendrocygna javanica (Horsfield)].
เป็ดไฟแดงน. เป็ดย่างชนิดหนึ่ง ย่างให้หนังพองแล้วกินหนัง.
เป็ดหงส์น. ชื่อนกเป็ดนํ้าขนาดใหญ่ชนิด Sarkidiornis melanotos (Pennant) วงศ์ย่อย Anatinae ในวงศ์ Anatidae หัว คอ อก และท้องสีขาวประดำ ปีกสีเขียวเป็นมัน ตัวผู้ในช่วงฤดูผสมพันธุ์มีหงอนอยู่เหนือขากรรไกรบน ตัวเมียขนาดเล็กกว่าตัวผู้และสีหม่นกว่า อาศัยอยู่ทั้งในแหล่งน้ำทั่วไป และลำธารในป่า ทำรังตามโพรงไม้.
เป็ดน. ชื่อไม้ล้มลุก ๒ ชนิดในสกุล Alternanthera วงศ์ Amaranthaceae เรียกว่า ผักเป็ด คือ ผักเป็ดขาว [ A. sessilis (L.) DC.] ใบสีเขียว กินได้และใช้ทำยาได้, ผักเป็ดไทย ก็เรียก และผักเป็ดแดง [ A. bettzickiana (Regel) G. Nicholson] ใบสีแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ.
เป็ดน. ชื่อเรือต่อหรือเรือขุดต่อกระดานเสริมกราบชนิดหนึ่ง หัวท้ายแบน ๆ ก็มี หัวท้ายแหลมก็มี กลางป่องดูรูปร่างคล้ายเป็ด, อีเป็ด ก็เรียก.
เป็ดแก้วดู ดุกทะเล.
เป็ดผี ๑น. ชื่อตั๊กแตนหนวดยาวหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Tettigoniidae ทำเสียงดังหวีดหวิวในเวลากลางคืนโดยใช้ปีกเสียดสีกัน มีทั้งชนิดที่มีปีกยาวคลุมลำตัว ลักษณะปีกเหมือนใบไม้ เมื่อเกาะเหมือนเอาใบไม้ ๒ ใบมาประกบกัน เช่น ชนิด Holochlora siamensis Karny และชนิดปีกสั้น เช่น ชนิด Eleandrus titan Karny.
เป็ดผี ๒น. ชื่อนกน้ำขนาดเล็ก ในวงศ์ Podicipedidae ปากแหลม มีพังผืดนิ้วแบบตีนกลีบ บินได้ในระยะสั้น ๆ หากินตามบึงหรือบริเวณที่มีพืชนํ้าจำนวนมาก ดำนํ้าเก่ง ทำรังบนสนุ่น ในประเทศไทยมี ๒ ชนิด คือ เป็ดผีเล็ก [ Tachybaptus ruficollis (Pallas)] และเป็ดผีใหญ่หรือเป็ดผีหงอน [ Podiceps cristatusI (Linn.)].
เป็ดพม่าน. ชื่อนกเป็ดน้ำขนาดใหญ่ชนิด Tadorna ferruginea (Pallas) วงศ์ย่อย Anatinae ในวงศ์ Anatidae ขนาดและรูปร่างคล้ายห่าน ลำตัวสีน้ำตาลแดง ตัวผู้มีลายคล้ายสร้อยคอเล็ก ๆ สีแดงเข้ม, จากพราก จากพาก จักรพาก หรือ จักรวาก ก็เรียก.
ผักเป็ดไทยดู เป็ด.
รู้อย่างเป็ดก. รู้ไม่จริงสักอย่างเดียว.
เรือเป็ดน. เรือต่อหรือเรือขุดต่อกระดานเสริมกราบชนิดหนึ่ง หัวท้ายแบน ๆ ก็มี หัวท้ายแหลมก็มี กลางป่อง ดูรูปร่างคล้ายเป็ด, เรืออีเป็ด ก็เรียก.
เรืออีเป็ดน. เรือเป็ด.
หอยปากเป็ดน. ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังที่ไม่ใช่หอย ในวงศ์ Lingulidae ไฟลัม Brachiopoda เปลือกสีเขียว แบน บาง มีก้านยาวยื่นฝังไปในโคลนยืดหดได้ อาศัยอยู่ตามหาดเลน เช่น ชนิด Lingula unguis (Solander).
หินตับเป็ดน. หินชนิดหนึ่ง สีดำ เนื้อแข็ง.
อีเป็ดน. ชื่อเรือต่อหรือเรือขุดต่อกระดานเสริมกราบชนิดหนึ่ง หัวท้ายแบน ๆ ก็มี หัวท้ายแหลมก็มี กลางป่อง ดูรูปร่างคล้ายเป็ด, เรือเป็ด ก็เรียก.
กระทงทองน. ของว่างชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นกระทงใส่ไส้ กระทงทำจากแป้งสาลีผสมกับไข่เป็ด หัวกะทิ เป็นต้น เอาพิมพ์กระทงจุ่มแป้งลงทอดในกระทะให้เป็นรูปกระทงตามพิมพ์ ใส่ไส้ทำด้วยเนื้อไก่ หอมใหญ่ มันฝรั่ง ผัดปรุงรสเค็มหวาน.
กลีเรียกโรคห่าที่เป็นแก่สัตว์เลี้ยงเช่นเป็ด ไก่ วัว ควาย
กะเรกะร่อนน. ชื่อกล้วยไม้หลายชนิดในสกุล Cymbidium วงศ์ Orchidaceae อิงอาศัยตามต้นไม้ ใบเขียวหนา ยาว ๒๐-๖๐ เซนติเมตร เช่น กะเรกะร่อนด้ามข้าว ( C. bicolor Lindl.) ดอกสีขาว กะเรกะร่อนปากเป็ด ( C. finlaysonianum Lindl.) ดอกสีเหลือง ปากสีแดงคลํ้า.
กาน้ำน. ชื่อนกน้ำขนาดกลางถึงขนาดใหญ่หลายชนิด ในวงศ์ Phalacrocoracidae คอยาว ตัวสีดำ ตีนมีพังผืด นิ้วแบบตีนพัดเต็ม ว่ายนํ้าเหมือนเป็ด ดำนํ้าจับปลากิน อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ กานํ้าใหญ่ [ Phalacrocorax carbo (Linn.)] กานํ้าปากยาว ( P. fuscicollisStephens) และกานํ้าเล็ก [P. niger (Vieillot)] .
ก้าบ ๆว. เสียงร้องของเป็ด.
ไข่เค็มน. ไข่ที่ดองนํ้าเกลือ, ไข่ที่พอกด้วยขี้เถ้าหรือแกลบผสมเกลือ มักทำจากไข่เป็ด มีรสเค็ม, ไข่พอก ก็เรียก.
ไข่ตายโคมน. ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ที่ฟักเป็นตัวแล้วแต่ตายเสียก่อนออกจากไข่.
คับแคน. ชื่อนกขนาดเล็กชนิด Nettapus coromandelianus (Gmelin) ในวงศ์ Anatidae เป็นนกเป็ดนํ้าที่เล็กที่สุดในประเทศไทย ปากสั้น รูปร่างอ้วนป้อม ตัวผู้ปีกสีเขียวเข้มเป็นมัน หน้า คอ และท้องสีขาว ที่คอมีวงสีเขียวเข้มหรือดำ ตัวเมียปีกสีนํ้าตาล ท้องสีขาวมีกระสีนํ้าตาล ทำรังในโพรงไม้.
จักรพาก, จักรวาก(จักกฺระ-) น. นกจากพราก. (ดู จากพราก, จากพาก และ เป็ดพม่า).
จากพราก, จากพาก(จากกะพรฺาก, จากกะพาก) ดู เป็ดพม่า.
ไซ้ ๑ก. กิริยาที่นกหรือเป็ดเอาปากยํ้า ๆ ขนหรือหาอาหาร, ซุกซอนไปเรื่อย ๆ เช่น เด็กไซ้อกแม่หานมกิน.
ดอกไม้น้ำน. ดอกไม้ไฟที่จุดให้วิ่งไปบนผิวนํ้า มีหลายแบบ เช่น ปลาช่อน ปลาดุก เป็ดไซ้แหน.
ดุกทะเลน. ชื่อปลาทะเลหรือนํ้ากร่อยชนิด Plotosus lineatus (Thunberg) และ P. canius (Hamilton) ในวงศ์ Plotosidae มีเงี่ยงที่ครีบอกและครีบหลังตอนแรก ส่วนครีบหลังตอนที่ ๒ ต่อเนื่องกับครีบก้นและครีบหางยาว, สามแก้ว ปิ่นแก้ว หรือ เป็ดแก้ว ก็เรียก.
ตายโคมน. เรียกไข่เป็ดหรือไข่ไก่ที่ฟักเป็นตัวแล้วแต่ตายเสียก่อนออกจากไข่ ว่า ไข่ตายโคม.
ตุ๋นก. ทำให้สุกด้วยวิธีเอาของใส่ภาชนะวางในภาชนะที่มีนํ้าแล้วเอาฝาครอบ ตั้งไฟให้นํ้าเดือด เช่น ตุ๋นไข่ ตุ๋นข้าว, เคี่ยวให้เปื่อย เช่น ตุ๋นเนื้อ ตุ๋นเป็ด.
ตุ๋นน. เรียกสิ่งที่ทำให้สุกโดยวิธีดังกล่าว เช่น ไข่ตุ๋น เนื้อตุ๋น เป็ดตุ๋น
ถบน. เรียกเป็ดกายสิทธิ์ ว่า เป็ดถบ.
ทราย ๑(ซาย) น. วัตถุที่เป็นเศษหินขนาดเล็ก มีลักษณะซุยร่วนไม่เกาะกัน มีหลายชนิด เช่น ทรายขี้เป็ด ทรายหยาบ ทรายละเอียด, ใช้เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะอย่างทราย เช่น เนื้อแตงโมเป็นทราย นํ้าตาลทราย.
นกหกน. นกต่าง ๆ เช่น อันเป็นต้นว่า คนอีกแพะแลหมูหมาเป็ดไก่ทั้งห่านนกหกปลาเนื้อฝูงสัตว์ทั้งหลาย (จารึกวัดศรีชุม).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palmatureสภาพนิ้วเป็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedateแบบตีนเป็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lame duckเป็ดง่อย, ผู้ที่กำลังพ้นจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
speculum, duck-billedเครื่องถ่างตรวจแบบปากเป็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duck gait; gait, waddlingท่าเดินแบบเป็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duck-billed speculumเครื่องถ่างตรวจแบบปากเป็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gait, waddling; gait, duckท่าเดินแบบเป็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gait, duck; gait, waddlingท่าเดินแบบเป็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
waddling gait; gait, duckท่าเดินแบบเป็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ducksเป็ด [TU Subject Heading]
Cell Culture, Duck Embryoเซลล์เพาะจากเอมบริโอเป็ด [การแพทย์]
Duck Waddleเดินเป็ด [การแพทย์]
Ducklike Waddleเดินคล้ายเป็ด [การแพทย์]
Ducklingลูกเป็ด [การแพทย์]
Ducksเป็ด [การแพทย์]
duckbill weirduckbill weir, ฝายปากเป็ด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
featherขนนก, ขนของสัตว์พวกนกซึ่งมีลักษณะเป็นแผง  เช่น ขนเป็ด ขนไก่ ขนนกต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gait, Waddlingท่าเดินย้ายก้นคล้ายกับเป็ดเดิน, ท่าเดินเตาะแตะคล้ายเป็ด, ลักษณะย้ายก้นแบบเป็ด, เดินแบบเป็ด [การแพทย์]
Mites, Poultryไรเป็ดไก่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Duck!เป็ดTransformers: Age of Extinction (2014)
Ducks.เป็ด The Great Dictator (1940)
I'm a little duck so let's get quacking into battle.ฉันเป็ด น้อย จึงขอได้ คแวคิง ในการต่อสู้ เข้ามา. How I Won the War (1967)
It's the duck's guts.มันเป็นความกล้าเป็ด Mad Max (1979)
Steve "The Colonel" Cropper, Donald "Duck" Dunn..."พันเอก" ซทิฟ โครเพอ, "เป็ด" โดนเลด ดัน The Blues Brothers (1980)
Duck!เป็ดIndiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Mickey's a mouse. Donald's a duck. Pluto's a dog.มิคกี้เป็นหนู โดนัลเป็นเป็ด พลูโตเป็นหมา Stand by Me (1986)
What's it to you if I brought a woman, a man or a fuckin' Muscovy duck?มีอะไรให้คุณถ้าผมพาผู้หญิงคนหนึ่งคนหรือไอ้เป็ดมัสโกวี? The Russia House (1990)
You walk like fucking Stepin Fetchit.เดินต้อยๆอย่างกับเป็ด Goodfellas (1990)
You fucking varmint. Dance!แกไอตับเป็ด เต้นสิ Goodfellas (1990)
"was once a duck "that stretched its neck in hopes of becoming a goose."เป็นเป็ดที่เหยียดคอออกไป เพื่อหวังว่าจะกลายเป็นหงส์" The Joy Luck Club (1993)
- You sound like a duck.- คุณเสียงเหมือนเป็ด Pulp Fiction (1994)
I need blankets, I need comforters, quilts, bedspreads.ฉันจำเป็นต้องใช้ผ้าห่มฉันต้องเป็ด, ผ้าห่ม, ผ้าคลุมเตียง Pulp Fiction (1994)
- Legs, you're with Ducky.- คุณขา ไปกับเป็ดน้อย Toy Story (1995)
If the President stays this course his numbers will be going south like ducks in winter.สำหรับเรื่องนี้มีความนุ่ม อย่างไม่น่าเชื่อ ถ้าประธานหลักสูตรนี้อยู่ ตัวเลขของเขาจะไปทางใต้ เช่นเป็ดในช่วงฤดูหนาว Contact (1997)
- I heard he ate a live duck once. - Everything but the beak and feet.ฉันได้ยินว่า เค้าเคยกินเป็ดเป็นๆ ทั้งตัว ยกเว้นปากกับเท้า 10 Things I Hate About You (1999)
I had some great duck last night.เมื่อคืนกินเป็ดอร่อยดี 10 Things I Hate About You (1999)
Rumor. The duck?ข่าวลือ เป็ดล่ะ? 10 Things I Hate About You (1999)
Southern Duck? I don't eat anything with two feet.เป็ดใต้หรือ ฉันไม่กินทุกอย่างที่มีสองเท้า Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Tell me, what exactly is the function of a rubber duck?บอกหน่อย เป็ดยางทำงานยังไง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Go, go, gadget duck.ไป ไป เป็ดแก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
I was just... I was fidgeting with Isabelle's lighter... and...ผมเซ็งเป็ด เลยนั่งเล่นไฟแช็กของอิซาเบล The Dreamers (2003)
Baby, I'll do things to you I wouldn't do to a farm animal.นี่อีน้อง ฉันใช้เธอแน่ ฉันไม่อาว เป็ด ไก่ วัว ควายหรอก The Girl Next Door (2004)
cute little duckies, and...เป็ดน้อยน่ารัก, และ... Shrek 2 (2004)
The name is called Hainan Duck Riceชื่อของมันคือ ข้าวหน้าเป็ดไฮ่หนาน Rice Rhapsody (2004)
Good morning, I really want you to try my duck riceอรุณสวัสดิ์ ฉันอยากให้เธอลองทานข้าวหน้าเป็ดน่ะ Rice Rhapsody (2004)
I picked the best duck myself. Try itฉันใช้เป็ดที่ดีที่สุดเชียวนะ ลองสิ Rice Rhapsody (2004)
To get you to try thisก็มาให้เธอชิมเป็ดนี่ไง Rice Rhapsody (2004)
You want me to try your duck rice?เธออยากจะให้ฉันชิมเป็ดนี่นะเหรอ Rice Rhapsody (2004)
Leave your duck there and maybe somebody will try it laterเอาเป็ดวางไว้ตรงนั้นแหล่ะ บางที อาจจะมีคนมาชิมก็ได้ Rice Rhapsody (2004)
Gigi has told me so much about your duck riceจิจิบอกฉันแล้วเรื่องข้าวหน้าเป็ดของคุณ Rice Rhapsody (2004)
Two duck rice... coming upข้าวหน้าเป็ดสอง... แป๊บนึงนะครับ Rice Rhapsody (2004)
How did you come up with this idea of Hainan Duck Rice?คุณเอาไปเดียข้าวหน้าเป็ดนี้มาจากไหนคะ? Rice Rhapsody (2004)
One day, I said if my friend were the Hainan Chicken Rice... then her children would be the Hainan Duck Riceวันหนึ่งพูดกับเพื่อนคนนั้นว่า จะเกิดอะไรถ้าเธอทำข้าวมันไก่ แล้วลูกของเธอไปทำข้าวหน้าเป็ด Rice Rhapsody (2004)
I want you to try my duck riceฉันอยากให้เธอชิมข้าวหน้าเป็ดของฉันสักหน่อย Rice Rhapsody (2004)
Hainanese Duck Riceข้าวหน้าเป็ดไฮ่หนาน Rice Rhapsody (2004)
And finally the Hainanese Duck Riceและสุดท้าย ข้าวหน้าเป็ดไฮ่หนาน Rice Rhapsody (2004)
Hainanese Duck Rice, Mr. Leo Fanข้าวหน้าเป็ดไฮ่หนาน คุณลีโอ ฟาน Rice Rhapsody (2004)
Your duck rice... was really goodข้าวหน้าเป็ดของเธอน่ะ... มันยอดเยี่ยมมากเลยล่ะ Rice Rhapsody (2004)
My flippers!ตีนเป็ดฉัน Spygirl (2004)
I swam across the river without flippersฉันต้องว่ายข้ามแม่น้ำ โดยปราศจากตีนเป็ด Spygirl (2004)
- Shit, you want help? - Don't touch me.เย็ดเป็ด มึงให้กูช่วยไหม / อย่าจับกู American Pie Presents: Band Camp (2005)
Just what I need... a duck.ฉันโคตรอยากได้ไอ้นี่้เลย... . เป็ดตัวนึง Pilot (2005)
No balloon animals. I can make a great duck.โอ้ นั่นมันลูกโป่งรูปสัตว์นะ ผมทำเป็ดเหมือนมากเลย The Da Vinci Code (2006)
Okay. I'll be the redhead who looks like this.โอเค ฉันจะเป็นเป็ดที่ทำแบบนี้ Just My Luck (2006)
And my other friend, the platypus.และเพื่อน ๆ ของฉัน, ตุ่นปากเป็ด Ice Age: The Meltdown (2006)
Why do I gotta be the platypus?ทำไมฉันต้องเป็น ตุ่นปากเป็ดIce Age: The Meltdown (2006)
Make him the platypus.\ ทำให้เขาเป็น ตุ่นปากเป็ด Ice Age: The Meltdown (2006)
A man, a duck and a big-breasted nun walk into a bar, right?มีคน มีเป็ด และแม่ชีนมโตเดินเข้าไปในบาร์นะ Peaceful Warrior (2006)
Boy, you so green you couldn't stomp a baby duck.เด็ก, คุณดังนั้นสีเขียว\คุณไม่สามารถเหยียบย่ำเป็ดเล็ก Black Snake Moan (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไดโนเสาร์ปากเป็ด[n. exp.] (dainōsao pāk pet) EN: Duckbilled Dinosaur   
จระเข้ตีนเป็ด[n. exp.] (jørakhē tīn pet) EN: alligator   FR: alligator [m]
ไข่เป็ด[n. exp.] (khai pet) EN: duck egg ; duck's egg   FR: oeuf de canne [m]
ไข่เป็ดสด [n. exp.] (khai pet sot) EN: fresh duck eggs   
ข้าวหน้าเป็ด[n. exp.] (khāo nā pet) FR: riz au canard [m]
เล้าเป็ด[n. exp.] (lao pet) EN: duck pen   
ลาบเป็ด[n. exp.] (lāp pet) EN: spicy minced duck salad (with green vegetables and chillies)   
เลี้ยงเป็ด[v. exp.] (līeng pet) EN: raise ducks   FR: élever des canards
งูหลามปากเป็ด[n. exp.] (ngū lām pāk pet) EN: Blood Python ; Short-tailed Python ; Python curtus   
นกเป็ดน้ำ[n. exp.] (nok pet nām) EN: wild duck ; duck ; goose   FR: canard sauvage [m]
นกเป็ดผี[n.] (nok pet phī) EN: grebe   FR: grèbe [m]
นกเป็ดผี[n.] (nok pet phī) EN: Podicipedidae   
นกเป็ดผีเล็ก[n. exp.] (nok pet phī lek) EN: Little Grebe   FR: Grèbe castagneux [m] ; Petit Grèbe [m] ; Grèbe fluviatile [m]
นกเป็ดผีใหญ่[n. exp.] (nok pet phī yai) EN: Great Crested Grebe   FR: Grèbe huppé [m] ; Grand Grèbe [m]
เป็ด[n.] (pet) EN: duck   FR: canard [m]
เป็ดเชลดัก[n. exp.] (pet chēldak) EN: Common Shelduck   FR: Tadorne de Belon [m] ; Canard tadorne [m] ; Tadorne ordinaire [m] ; Tadorne vulgaire [m] ; Canard hollandais [m] ; Canard de Flandre [m] ; Ringan [m]
เป็ดแดง[n. exp.] (pet daēng) EN: Lesser Whistling-Duck ; Lesser Treeduck   FR: Dendrocygne siffleur [m] ; Dendrocygne indien [m] ; Dendrocygne de l'Inde [m]
เป็ดดำหัวดำ[n. exp.] (pet dam hūa dam) EN: Baer's Pochard   FR: Fuligule de Baer [m] ; Milouin de Baer [m]
เป็ดดำหัวสีน้ำตาล[n. exp.] (pet dam hūa sī nāmtān) EN: Ferruginous Pochard ; White-eyed Pochard   FR: Fuligule nyroca [m] ; Milouin de Madagascar [m] ; Canard nyroca [m] ; Canard nyroque [m] ; Canard à iris blanc [m] ; Fuligule à iris blanc [m] ; Petit Rouge [m]
เป็ดดำหลังขาว[n. exp.] (pet dam lang khāo) EN: Greater Scaup   FR: Fuligule milouinan [m] ; Grand Morillon [m] ; Canard milouinan [m]
เป็ดหางแหลม[n. prop.] (pet hāng laēm) EN: Northern Pintail ; Common Pintail   FR: Canard pilet [m] ; Canard acuticaude [m] ; Canard à longue queue [m] ; Canard queue d’hirondelle [m] ; Canard faisan [m] ; Pointard [m]
เป็ดหงส์[n. exp.] (pet hong) EN: Comb Duck   FR: Canard à bosse [m] ; Sarcidiome [m] ; Canard-à-bosse bronzé [m] ; Canard casqué [m] ; Canard sarcidiorne [m] ; Sarcidiome à bosse [m]
เป็ดหัวเขียว[n. exp.] (pet hūa khīo) EN: Mallard   FR: Canard colvert [m] ; Canard malard [m] ; Canard sauvage [m] ; Canard franc [m] ; Casse franc [m] ; Marèche
เป็ดก่า[n. exp.] (pet kā) EN: White-winged Duck   FR: Canard à ailes blanches [m]
เป็ดไก่[n.] (pet kai) EN: poultry ; fowl   FR: volaille [f]
เป็ดคับแค[n.] (pet khapkhaē) EN: Cotton Pygmy-Goose   FR: Anserelle de Coromandel [f] ; Sarcelle de Coromandel [f] ; Oie pygmée de Coromandel [f]
เป็ดและห่าน[n. exp.] (pet laē hān) EN: Anatidae ; Dendrocyginidae   
เป็ดลาย[n.] (pet lāi) EN: Garganey   FR: Sarcelle d'été [f] ; Sarcelle commune [f] ; Canard criquard [m] ; Sarcelle de mars [f]
เป็ดแมนดาริน[n.] (pet maēndārin) EN: Mandarin Duck   FR: Canard mandarin [m] ; Aïx mandarin [m]
เป็ดหน้าเหลือง [n. exp.] (pet nā leūang) EN: Baikal Teal   FR: Sarcelle élégante [f] ; Sarcelle formose [f] ; Canard glosseur [m]
เป็ดน้ำที่ดำน้ำหากิน[n. exp.] (pet nām thī dam nām hā kin) EN: diving duck   
เป็ดน้ำที่ทำรังในโพรงไม้สูงและอื่นๆ[n. prop.] (pet nām thī tham rang nai phrōng māi sūng lae eūn eūn) EN: perching duck   
เป็ดน้ำที่ว่ายหากินบนผิวน้ำ[n. prop.] (pet nām thī wāi hā kin bon phiu nām) EN: dabbling duck   
เป็ดปากแดง[n. exp.] (pet pāk daēng) EN: Red-crested Pochard   FR: Nette rousse [f] ; Brante roussâtre ; Canard siffleur huppé [m] ; Nette à huppe rousse [f] ; Canard rufin [m] ; Canard espagnol [m]
เป็ดปากพลั่ว[n. exp.] (pet pāk phlūa) EN: Northern Shoveler   FR: Canard souchet [m] ; Souchet ordinaire [m] ; Canard à bec de spatule [m] ; Bec plat [m] ; Bec en cuiller [m] ; Canard cuiller [m] ; Louchard [m]
เป็ดปากสั้น [n. exp.] (pet pāk san) EN: Eurasian Wigeon   FR: Canard siffleur [m] ; Canard siffleur d’Europe [m] ; Mareca penelope ; Marèque ; Canard pénélope [m] ; Rouget [m] ; Vingeon [m]
เป็ดปากยาวข้างลาย[n. exp.] (pet pāk yāo khāng lāi) EN: Scaly-sided Merganser   FR: Harle de Chine [m] ; Harle écaillé [m]
เป็ดพม่า[n. exp.] (pet Phamā) EN: Ruddy Shelduck   FR: Tadorne casarca [m] ; Casarca roux [m] ; Canard casarca [m]
เป็ดเปีย[n. exp.] (pet pīa) EN: Tufted Duck   FR: Fuligule morillon [m] ; Morillon fuligule [m] ; Canard morillon [m] ; Noiret [m] ; Pilet huppé [m] ; Jacobin [m]
เป็ดเปียหน้าเขียว[n. exp.] (pet pīa nā khīo) EN: Falcated Teal ; Falcated Duck   FR: Canard à faucilles [m] ; Sarcelle à faucilles [f] ; Eunette à faucilles [f]
เป็ดปีกเขียว[n. exp.] (pet pīk khīo) EN: Common Teal   FR: Sarcelle d'hiver [f] ; Sarcelle à ailes vertes [f] ; Sarcelle sarcelline [f] ; Petite Sarcelle [f] ; Sarcelline [f] ; Arcanette [f]
เป็ดโปช้าดหลังขาว[n. exp.] (pet pōchāt lang khāo) EN: Common Pochard   FR: Fuligule milouin [m] ; Milouin d’Europe [m] ; Canard milouin [m] ; Tête rouge ; Rouget [m]
เป็ดทะเล[n.] (pet thalē) EN: albatros   FR: albatros [m]
เป็ดเทา[n. exp.] (pet thao) EN: Spot-billed Duck ; Indian Spot-billed Duck   FR: Canard à bec tacheté [m] ; Canard à sourcils [m]
เป็ดเทาก้นดำ[n. exp.] (pet thao kon dam) EN: Gadwall   FR: Canard chipeau [m] ; Chipeau bruyant [m]
เป็ดตุ๋น[n. exp.] (pet tun) EN: steamed duck   
เป็ดตุ๋นน้ำใส[xp] (pet tun nām sai) EN: clear duck stew   
พลับพลึงตีนเป็ด [n. exp.] (phlapphleung tīnpet) EN: Spider lily   
ตับเป็ด[n.] (tappet) EN: black rock   
ตีนเป็ดฝรั่ง [n. exp.] (tīnpet farang) EN: Cruz, Gourd tree ; Mexican calabash ; Morra ; Tecomate   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bill[N] ปากนก, See also: ปากเป็ด, ปากไก่, Syn. beak, nib
bird[N] สัตว์ปีกที่ใช้กินเป็นอาหาร, See also: สัตว์จำพวกไก่และเป็ด
chick[N] ลูกไก่, See also: ลูกเป็ด, ลูกนก, Syn. biddy
drake[N] เป็ดตัวผู้, Syn. gander, cob
duck[N] เนื้อเป็ด
duck[N] เป็ด, See also: เป็ดตัวเมีย, Syn. drake, duckling
eiderdown[N] ขนหน้าอกของเป็ดไอเดอร์, Syn. duvet, quiltsheet
eiderdown[N] ผ้านวมหรือผ้าห่มที่บุด้วยขนของเป็ดไอเดอร์
fin[N] รองเท้าตีนเป็ดของนักดำน้ำ, Syn. flipper
fowl[N] สัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้ใช้เป็นอาหารในครัวเรือน, See also: เป็ดไก่, Syn. poultry
hatchery[N] สถานที่ฟักไข่ โดยเฉพาะไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่ปลา
mallard[N] เป็ดป่าซึ่งมีชื่อละติน Anus platyrhynchos
Mandarin duck[N] เป็ดเอเชียซึ่งมีสีสันสดใส
merganser[N] เป็ดกินปลาประเภทหนึ่ง
poult[N] ลูกสัตว์เลี้ยงจำพวก เป็ด ไก่หรือสัตว์ปีก
poultryman[N] คนเลี้ยงเป็ดไก่, See also: พ่อค้าสัตว์ปีก
quack[N] เสียงเป็ดร้อง, See also: เสียงร้องคล้ายเป็ด, เสียงร้องของเป็ด, Syn. crying, ululation
quack[VI] ร้องเป็นเป็ด, See also: ร้องเสียงคล้ายเป็ด, Syn. bellow, cry
sheldrake[N] เป็ดยุโรปตัวผู้จำพวก Tadorna มีปากหนาและสีสันสดใส, Syn. shelduck
stool[N] นกเกาะบนราวไม้ที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ, See also: เป็ดเทียมหรือนกเทียมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ, Syn. decoy
teal[N] นกเป็ดน้ำ, Syn. waterfowl
ugly duckling[N] ลูกเป็ดขี้เหร่
web-toed[ADJ] ซึ่งมีพังผืดระหว่างนิ้วเท้า, See also: เป็นเท้าตีนเป็ด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auk(ออค) n. นกตระกูล Alcidae มีขาเป็นตีนเป็ดที่ดำน้ำได้
avocet(แอฟวะเซท) n. นกขายาวจำพวก Recurvirostra มีเท้าเป็นตีนเป็ด จะงอยปลายที่ยาวโค้งขึ้น อยู่ตามฝั่งทะเล
bucktoothn. ฟันยื่น,ฟันเป็ด -pl.buckteeth
cavie(แค'วี) n. กรงเป็ดกรงไก่,ครอบเป็ดครอบไก่
chicken(ชิค'เคิน) n. ลูกไก่,ลูกนก,ลูกเป็ด,เด็ก,ผู้ที่อายุน้อย,ผู้ที่ด้อยประสบการณ์,เนื้อไก่,เนื้อนก,เนื้อเป็ด. -adj. ทำด้วยเนื้อไก่ -vi. chicken out หดหนีหรือไม่ทำเพราะความกลัว, Syn. sissy
domestic fowlเป็ดไก่
drake(เดรค) n. เป็ดตัวผู้.
drumstickn. ไม้ตีกลอง,ขาเป็ดไก่ที่มีเนื้อมาก
duck(ดัค) n. เป็ด,ที่รัก,ทูนหัว,สัตว์เลี้ยง, Syn. immerse,submerse,dip
duckbill(ดัค'บิล,-แพลททิพัส) n. สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เท้าที่เยื่อพังผืดสำหรับว่ายน้ำ มีปากคล้ายปากเป็ด, Syn. duckbilled platypus,platypus
duckbill platypus(ดัค'บิล,-แพลททิพัส) n. สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เท้าที่เยื่อพังผืดสำหรับว่ายน้ำ มีปากคล้ายปากเป็ด, Syn. duckbilled platypus,platypus
duckbilled(ดัค'บิลดฺ) adj. ซึ่งมีปากอย่างเป็ด
duckling(ดัค'ลิง) n. เป็ดตัวเล็ก ๆ
flipper(ฟลิพ'เพอะ) n. ครีบกว้าง (ของแมวน้ำหรือปลาวาฬ) ,แผ่น ตีนเป็ดของนักประดาน้ำ (flippers) ,มือ, Syn. fin
fowl(เฟาลฺ) n. สัตว์ปีก,สัตว์พวกเป็ดไก่,เนื้อของสัตว์ดังกล่าว,นก. vi. ล่าสัตว์ปีกที่เป็นสัตว์ป่า -pl. fowls,fowl
gapes(เกพซฺ) n. โรคพยาธิในสัตว์จำพวกเป็ดไก่และนกที่บริเวณหลอดคอและหลอดลม,อาการหาว, See also: gapy adj.
gull(กัล) n. นกทะเลตีนเป็ด ปีกยาวชนิดหนึ่ง,คนที่ถูกหลอกลวงหรือโกงได้ง่าย vt. โกง,หลอกลวง.
hatcheryn. สถานที่ฟักไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่ปลา
henneryn. สถานที่เลี้ยงเป็ดไก่
mallard(แมล'เลอด) n. เป็ดป่า
maw(มอ) n. ปาก คอ คอหอยหรือหลอดอาหารของสัตว์ (โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเป็นอาหาร) ,กระเพาะใต้ลำคอไก่หรือเป็ด,กระเพาะ
nide(ไนดฺ) n. รัง,รังนก,คอก (เป็ด,ไก่,นก)
platypus(แพลท'ทิพัส) n. สัตว์ คล้ายตัวตุ่น มีปากคล้ายเป็ดมีเท้าเป็นพังผืด pl. platypuses,platypi
poultry(โพล'ทรี) n. สัตว์ปีก,เป็ด,ไก่
poultryman(โพล'ทรีเมิน) n. คนเลี้ยงเป็ดไก่,พ่อค้าสัตว์ปีก
quack(แควคฺ) n.,vi. (กระทำเป็น) หมอเถื่อน,นักต้ม adj. กำมะลอ,หลอกลวง,เก๊,หลอกลวง,ต้ม (คน) ,คุยโว, (เสียง) (เป็ด) ร้องก้าบ ๆ ,ส่งเสียงเอะอะ, See also: quackish adj. quackishness n.
saddle(แซด'เดิล) n. อาน,สันเขา,สันหนังสือ,ส่วนหลังของเป็ดไก่ vt.,vi. ใส่อาน,บรรทุก -Phr. (in the saddle ในตำแหน่งที่มีอำนาจ)
squawk(สควอค) vi.,vt.,n. (เสียง) ร้องเสียงด้วยความเจ็บปวดหรือตกใจ (เช่น เสียงร้องของเป็ดหรือไก่) บ่นเสียงดัง,ร้องทุกข์, Syn. scream,squal
stool(สทูล) n. ม้านั่งเดี่ยว,ตั่ง,ตั่งพักเท้า,ม้ารองเข่า,ตอ,ตอไม้,ราวไม้เกาะของนก,รากที่แตกหน่อใหม่,นกเกาะบนราวไม้ที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ,เป็ดเทียมหรือนกเทียมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ,นกต่อ,ถังอุจจาระ,ม้านั่งถ่ายอุจจาระ,อุจจาระ,ที่นั่งที่เป็นสัญลักษณ์อำนาจ vi. แตกหน่อ,ถ
teal(ทีล) n. นกเป็ดน้ำ pl. teals,teal
vitamin b12n. =cyanocobalaminได้จากตับนมไข่ปลาหอย ใช้ในการรักษาโรคโลหิตจางและช่วยการเจริญเติบโตของสุกร สุนัข และเป็ดไก่
waddle(วอด'เดิล) vi.,n. (การ) เดินเตาะแตะเหมือนเป็ด,เดินเหมือนเป็ด, See also: waddler n. waddlingly adv. waddly adv.
water witchn. ผู้ที่สามารถใช้ด้ามไม้คลำหาแหล่งน้ำได้,ชื่อนกเป็ดน้ำชนิดหนึ่ง
web footเท้าตีนเป็ด, Syn. duck foot
web-toed(เวบ'โทดฺ) adj. มีพังผืดระหว่างนิ้วเท้า,เป็นเท้าตีนเป็ด
webfoot(เวบ'ฟุท) n. เท้าที่มีพังผืดระหว่างนิ้ว,สัตว์ที่มีเท้าตีนเป็ด, See also: web-footed adj. pl. webfeet

English-Thai: Nontri Dictionary
drake(n) เป็ดตัวผู้
duck(n) เป็ด
flapper(n) ไม้ตีแมลงวัน,หญิงวัยรุ่น,ครีบโต,ลูกนก,ลูกเป็ดลูกไก่
mallard(n) เป็ดป่า,เป็ดน้ำ
poultry(n) เป็ด,ไก่
quack(n) เสียงเป็ดร้อง,หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ,นักต้มตุ๋น
quack(vi) ร้องเสียงเป็ด,พูดเสียงขรม,พูดไม่เป็นสาระ,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
teal(n) นกเป็ดน้ำ
waddle(n) การเดินเตาะแตะ,การเดินอย่างเป็ด,การเดินตุ๊ต๊ะ
waddle(vi) เดินเตาะแตะ,เดินอย่างเป็ด,เดินตุ๊ต๊ะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
あひる[あひる, ahiru] Thai: เป็ด,สัตว์ปีกชนิดหนื่ง English: duck

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Büffelkopfente {f} [ornith.] (n ) เป็ดขนาดเล็กในอเมริกาเหนือจำพวก Bucephala albeola ตัวผู้มีขนเป็นพุ่มที่หัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top