Search result for

*เฉดหัว*

(24 entries)
(0.5218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เฉดหัว, -เฉดหัว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉดหัว[V] expel, See also: drive out, sack, kick out, oust, dismiss, Syn. ขับไล่ไสส่ง, ขับไล่, Example: ผมถูกเฉดหัวออกจากงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉดก. ขับไล่ไสส่ง เช่น เฉดหัวไป.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We get rid of these bastards then we begin making money on those Yankees.เฉดหัวพวกเฮงซวยนี่ไป... ...แล้วเริ่มทำเงิน จากพวกแยงกี้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You'll get a kick out of this.เจ้าจะถูกเฉดหัวออกจากนี่ Anastasia (1997)
Rule one in this business is you go where the talent is and all the fucking talent that was in this band just left.และคนไร้ความสามารถที่เคยอยู่ในวงนี้ ..ก็เพิ่งถูกเฉดหัวออกไป พวกนั้นแทนที่กันง่ายมาก Rock Star (2001)
I should throw them out for good.ฉันน่าจะเฉดหัวมันไปให้หมด The Last King of Scotland (2006)
So you'll get fired, too?งั้นพี่ก็คงถูกเฉดหัวด้วยใช่ปะ? Sex Is Zero 2 (2007)
To coming here next year and kicking your ass.ที่จะเข้าที่นี่ปีหน้า แล้วก็เฉดหัวพวกแก New Haven Can Wait (2008)
He cast you aside without a moment's thought...เขาเฉดหัวแกออกไป ไม่ต้องมาเสียเวลาคิดซ้ำสองด้วยซ้ำ! The Curse of Cornelius Sigan (2009)
I'm gonna kick that white lady out of my house, move you in with me.ฉันจะเฉดหัวผู้หญิงขาวคนนี้ ออกไปจากบ้านฉัน แล้วเอาเธอมาอยุ๋กับฉันแทน Precious (2009)
Wham, bam, thank you, Leonard?เสร็จแล้วเฉดหัวลีโอนาร์ดทิ้ง The Lunar Excitation (2010)
If you're like this, I can kick you out... whenever I please.ถ้าแกทำตัวแบบนี้ ฉันจะเฉดหัวแกออกไป เมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าฉันต้องการ Episode #1.12 (2010)
I was really lucky to be chased out of high school by a bully who threatened to kill me.ฉันโชคดีมากที่ถูกเฉดหัวออกมาจากร.ร. เพราะมีคนขู่จะฆ่าฉัน Blame It on the Alcohol (2011)
Cuddy dumped House.คัดดี้เฉดหัวเฮาส์ไง Out of the Chute (2011)
So, if you're coming in because you got an ax to grind--ถ้าคุณมาให้การเพราะกำลังจะโดนเฉดหัว The Wake-Up Bomb (2011)
'Cause she could have been cut off with nothing.เพราะเธออาจถูกเฉดหัว แบบไม่มีอะไรเหลือเลย The Partners in the Divorce (2012)
When I kicked her out of my apartment and told her my life would be better off without her in it.ตอนที่ฉันเฉดหัวเธอออกจากอพาร์ทเม้นต์ และก็บอกไปว่าถ้าไม่มีเธอซักคน ชีวิตฉันคงจะดีกว่านี้ Gone Maybe Gone (2012)
And Cassie July's been looking for a reason to destroy and expel you since day one.และแคสซี่ จูลายก็กำลังมองหาเหตุผล ที่จะทำลายและเฉดหัวเธอตั้งแต่วันแรก Wonder-ful (2013)
What are you gonna do? You gonna expel me?แล้วไงล่ะ คุณจะเฉดหัวฉันออกไปรึไง? The Quarterback (2013)
We'll be cast to the wind.เราจะถูกเฉดหัวออกไป Checking In (2015)
They send you to this swamp in Louisiana.และเฉดหัวไปอยู่คุกนรกในหลุยเซียนา Suicide Squad (2016)
You're sacked, Vernon, end of story.แกถูกเฉดหัวแล้ว จบข่าว This Beautiful Fantastic (2016)
So what are you talking to me for? Get to work or O'Brien will have you out.งั้นก็รีบทำงานสิ ก่อนโอ'ไบรอันจะมาเฉดหัว This Beautiful Fantastic (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉดหัว[v. exp.] (chēt hūa) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top