Search result for

*อีกทางหนึ่ง*

(51 entries)
(0.1019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อีกทางหนึ่ง, -อีกทางหนึ่ง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในอีกทางหนึ่ง [ADV] on the other hand, See also: in other direction, on other sides, Syn. ในอีกกรณีหนึ่ง, ในอีกแง่หนึ่ง, Example: ปัญหานี้แก้ไขได้ในอีกทางหนึ่งคือ ต้องหาแหล่งเงินทุนที่ใหม่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We could arrange this another way.เราจะจัดการเรื่องนี้อีกทางหนึ่ง Bloodsport (1988)
But if you choose another way... the Necromonger way...จบอย่างไม่มีวันได้ผุดได้เกิด มันยังมีอีกทางหนึ่งให้เลือก ทางของเนโครมังเกอร์ The Chronicles of Riddick (2004)
Guess we'll try another way.เดาเราจะพยายามอีกทางหนึ่ง Cubeº: Cube Zero (2004)
Either way, he's dead.และอีกทางหนึ่ง เขาได้ตายไป Crusade (2004)
We'll find the best doctor in the world and get you a surgery.งั้นลองคิดอีกทางหนึ่งสิ Yeolliji (2006)
It is another to leave everything behind-- your wife, your family, your job-- chasing a theory that is pure fantasy.มันเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลัง ภรรยา ครอบครัว งาน ไล่ไขว่คว้าทฤษฎี ที่เพ้อฝัน Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
On the other hand,One of the men Isn't an actual doctor.หรืออีกทางหนึ่ง ชายคนนึง ไม่ได้เป็นหมอจริงๆ 97 Seconds (2007)
That time,ถ้าฉันเลือกอีกทางหนึ่ง Koizora (2007)
Kinda got my juices flowing in a different direction.จินตาการผมก็เริ่มแล่น ไปอีกทางหนึ่ง What More Do I Need? (2008)
But either way he's gonna need--แต่อีกทางหนึ่ง เขาจำเป็นต้อง... Joy (2008)
Either way, you're gonna have to wait outsideอีกทางหนึ่ง... คุณไปรออยู่นอกห้อง Last Resort (2008)
That is also a way to make you a noble.นั่นเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้เจ้าเป็นขุนนาง Iljimae (2008)
But either way, he'd try to get in contact with them, right?แต่อีกทางหนึ่ง เขาต้องพยายามติดต่อพวกนั้น Body of Lies (2008)
We're redirecting, and we'll tighten our pursuit.เรากำลังไปอีกทางหนึ่ง และเราก็พร้อมที่จะเผชิญหน้า Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Look, either way, this thing is gonna bleed.ก็เผื่อไว้อีกทางหนึ่ง งานนี้มีเลือดตกยางออกแน่ๆ คิดดูสิ.. ใช้พ่อเป็นเหยื่อล่อ? Jump the Shark (2009)
Or in this case,หรืออีกทางหนึ่ง Enough About Eve (2009)
- No response.หรืออีกทางหนึ่ง แมวไม่ได้กิน ปลาซาร์ดีนแล้ว ยังมีชีวิตรอด - ไม่มีการตอบสนอง Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Either way, we're cut off.อีกทางหนึ่งก็คือ เราถูกตัดขาดจากเส้นทางหนีแล้ว Sabotage (2010)
He needed us looking one way, so he went another, in order for his trick to be complete.เขาต้องการให้พวกเรา มองไปแค่ทิศทางเดียว แล้วเขาก็หลบไปอีกทางหนึ่ง เพื่อทำให้มายากลเสร็จสมบูรณ์ Slight of Hand (2010)
Whoa, whoa, what other way is there?โว๊ว โว๊ว แล้วอีกทางหนึ่งอยู่ตรงไหน? Incursion: Part 2 (2010)
I don't know how to say thank you for saving my child's life.ถ้าฉันเลือกอีกทางหนึ่ง If... (2010)
Oh, and that other hand holding the retractor?โอ้ว และในอีกทางหนึ่งก็ทำให้หวนรำลึกถึงหรือเปล่านะ? Blink (2010)
Manny steps to the left instead of his right...แมนนี่ ไปทางซ้าย.. แทนที่จะไปอีกทางหนึ่ง Basilone (2010)
I'll meet you back the other way.เดี๋ยวฉันไปเจอคุณอีกทางหนึ่ง The Body and the Bounty (2010)
Because otherwise, we'd be looking at the mold of a human body instead of the mold of a skeleton.เพราะว่าอีกทางหนึ่ง เราควรไปมองหาแบบหล่อ ของศพมนุษย์ แทนที่จะเป็นแบบหล่อ ของโครงกระดูก The Bones That Weren't (2010)
If you have an apple, a worm drills a hole through the apple, reaches from one side to the other, you can think of the surface of the apple as being like our universe, and the worm has gone through some higher dimensionหากคุณมีแอปเปิ้ล, หนอน เครื่องเจาะหลุมผ่านแอปเปิ้ล ถึงจากด้านหนึ่ง ไปอีกทางหนึ่ง คุณสามารถคิดของ พื้นผิวของแอปเปิ้ล Is Time Travel Possible? (2010)
You took her away in the dirtiest way.คุณเอาเธอไปอีกทางหนึ่ง Natalie (2010)
You know that's just another way of saying "l'm a chicken"?คุณรู้มั้ยว่านั่นเป็นอีกทางหนึ่งในการพูดว่า ฉันแหย๋ Letters to Juliet (2010)
It's just another dead end.มันเป็นเหมือนกับทางตันอีกทางหนึ่งเท่านั้นเอง Rise (2011)
You're not about to become a grandfather, though Dan is about to give birth in another way.แต่แดนเขากำลังจะให้กำเนิด ในอีกทางหนึ่ง Memoirs of an Invisible Dan (2011)
On the upside, that cast is so slimming.ถ้ามองอีกทางหนึ่ง, นั่นทำให้ดูผอมมากเลย School of Hard Knocks (2011)
They'll have left by then.ยังมีอีกทางหนึ่ง The Woman in Black (2012)
Either way, I have made it quite clear that they will pay if Blair continues this charade.ในอีกทางหนึ่ง,ฉันทำให้มันค่อนข้างชัดเจน ที่พวกเขาจะจ่ายถ้าแบลร์เล่นเกมส์นี้ต่อ The Backup Dan (2012)
I know, I know. They push from the other side and you pull from this one.ฉันรู้ๆ พวกเขาผลักมาจากอีกทางหนึ่ง Heart of Darkness (2012)
Which, by the way, accounts for a great many of your legends.ซึ่ง,ในอีกทางหนึ่ง ผู้ยิ่งใหญ่หลาายคน ในตำนานของคุณ Organ Grinder (2012)
There is another way.ยังมีอีกทางหนึ่ง Fruit of the Poisonous Tree (2012)
What's the other?แล้วอีกทางหนึ่งล่ะ? A Stitch in Time (2012)
The main exit, sure, but I found another way.ทางออกหลักน่ะใช่ แต่ผมเจออีกทางหนึ่ง A Busy Solitude (2012)
Okay, but on the other hand, we tracked Sam to Iris's apartment with an actual warrant...โดยไม่มีหมายค้นหรือตราตำรวจ / โอเค แต่ในอีกทางหนึ่ง เราก็ตามรอยแซม ไปที่อพาร์ตเม้นต์ของไอริส ด้วยหมายค้นของจริง.. All In (2012)
Yeah, and Mandy's apartment's the other direction.ใช่ครับ และอพาร์ทเม็นท์ของอแมนด้า อยู่อีกทางหนึ่ง Cloudy with a Chance of Murder (2012)
Hey. How come whenever I see you, you run the other direction?เกิดขึ้นได้ยังไงที่ฉันเห็นเธอ, แล้วเธอกลับหันไปอีกทางหนึ่งHush Hush (2013)
Fine. There's another way we can find him.ก็ได้ มันยังมี อีกทางหนึ่งที่เราจะเจอเค้า The Corpse on the Canopy (2013)
Ok, let me put this another way-- if you spent that money on Vertigo so that you could "hook up"ให้ฉันใส่นี้อีกทางหนึ่ง-- ถ้านายใช้จ่ายเงินกับเวอร์ติโก้ เพื่อให้นายสามารถ"ขอขึ้น" Unfinished Business (2013)
Newton's Principia Mathematica set us free in another way.ของนิวตัน หลักการของคณิตศาสตร์ ตั้งเราฟรีในอีกทางหนึ่ง โดยการหากฎธรรมชาติ When Knowledge Conquered Fear (2014)
The bull fighter's taking the bull away in the other direction.นักสู้วัวกำลังล่อมันไปอีกทางหนึ่ง The Longest Ride (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีกทางหนึ่ง[adj.] (īk thāng neung) EN: alternative   FR: alternatif

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jibe    [N] การเปลี่ยนทิศทางเรือด้วยการเปลี่ยนใบเรือไปอีกทางหนึ่ง, Syn. gybe, gibe
jibe    [VI] เปลี่ยนทิศทางเรือด้วยการเปลี่ยนใบเรือไปอีกทางหนึ่ง, Syn. gybe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alternative(ออลเทอ' นะทิฟว) n. ทางเลือก, ของที่จะเลือก, วิธีการที่พอจะเลือกได้, อีกทางหนึ่ง, อีกวิธีการหนึ่ง. -adj. ซึ่งให้เลือกได้ระหว่างสอง (สิ่ง,วิธีการ) . -alternativeness, alternativity n., Syn. preference, alternate)
shunt(ชันทฺ) vt.,vi.,n. (การ) สับราง,เปลี่ยนราง,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนเส้นทาง,ปัด,แยก,เก็บ,ระงับ,หันไปอีกทางหนึ่ง,เปลี่ยนเส้นทาง,เครื่องสับราง,เครื่องแยกทางไฟฟ้า,รถไฟเปลี่ยนราง, (ศัลยกรรมผ่าตัด) ทางหรือหลอดที่สร้างขึ้นใหม่,การเชื่อมต่อระหว่างท่อสองท่อในร่างกาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top