Search result for

*หายนะ*

(157 entries)
(0.2117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หายนะ, -หายนะ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหายนะ    [N] disaster, See also: catastrophe, calamity, ruin, destruction, Syn. ความเสียหาย, ความฉิบหาย, ความวิบัติ, ความวอดวาย, ความย่อยยับ, ความเสื่อม, Example: ข้อเรียกร้องภายนอกของสังคมหลายๆ อย่างที่ขัดแย้งกันย่อมนำไปสู่ความหายนะได้ในที่สุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หายนะ(หายะนะ, หายยะนะ) น. ความเสื่อม, ความเสียหาย, ความฉิบหาย.
หายนะ(หายะนะ) น. ปี.
พิบัติน. ความฉิบหาย, ความหายนะ, ความเป็นอัปมงคล.
วิบัติน. พิบัติ, ความฉิบหาย, ความหายนะ, ความเป็นอัปมงคล, เช่น ทรัพย์สมบัติวิบัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ruinทำความหายนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calamityภัยพิบัติ, ความหายนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
catastropheความหายนะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why, if it had not been for Zira here, he would still be here, a stuffed specimen in the great hall of the Zaius Museum with his two friends.ถ้าซีร่าไม่ช่วยไว้ เขาคงยังอยู่ที่นี่ เป็นหุ่นสตั๊ฟฟ์ในพิพิธภัณฑ์เเห่งความหายนะ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I want everyone to try very hard to make sure it doesn't all go down the drain.ผมอยากให้ทุกคนพยายามอย่างหนัก เพื่อไม่ให้พวกเราได้รับความหายนะ Oh, God! (1977)
And it was here...in this blighted place that he learned to live again.และที่นี่... แดนหายนะแห่งนี้ คือ... ...ที่ๆ เขาเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอีกครั้ง The Road Warrior (1981)
- Gross. Oh, God!ตั้งแต่เธอมาทํางาน ชีวิตฉันมีแต่หายนะ Big (1988)
- It's my curse!- มันเป็นตัวหายนะของฉัน! Hocus Pocus (1993)
Jack, please listen to me. It's going to be a disaster.แจ๊ค ฟังฉันหน่อยเถอะ มันจะกลายเป็นหายนะนะ The Nightmare Before Christmas (1993)
Motherfucking waste.เสียหายนะเนี่ย Heat (1995)
"Little Tree's downcast. Seems he lost his aardvark. ""ความเศร้าโศกของลิตเติ้ลทรี ดูเหมือนว่าเข้าทำตัวอาร์ดวาร์คหายนะThe Education of Little Tree (1997)
A dimension of pure chaos, pure evil.มิติแห่งหายนะ ความชั่วล้วน ๆ Event Horizon (1997)
This is a disaster, Sean.นี่มันหายนะฌอน Good Will Hunting (1997)
But, if he was impure, he would die instantly and it meant we were doomed.แต่ถ้าเขาไม่บริสุทธิ์พอ เขาจะตายทันที นั่นหมายถึง เราจะพบหายนะ Pi (1998)
This is a disaster.หายนะ eXistenZ (1999)
That can bring ruin to themselves and their families.นำความหายนะมาให้ตัวเองและครอบครัว Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You'll bring ruin on my whole family.คุณจะนำความหายนะมาสู่ครอบครัวฉัน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
This city has seen its share of disasters.เมืองนี้ได้พบเห็นหายนะ Unbreakable (2000)
Your coming to us is as the footsteps of doom.การมาหาพวกข้าของเจ้า เป็นการนำหายนะเข้ามา The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Stray but a little and it will fail to the ruin of all.พลาดพลั้งเพียงนิดเดียว มันก็จะจบลง และนำไปสู่ความหายนะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
A ruined and terrible form of life.เป็นความหายนะและน่าสะพรึงกลัวของสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
This is a complete disaster!นี่มันหายนะชัดๆ! Spirited Away (2001)
I opened Pandora's box.พ่อ? พ่อเปิดกล่องแห่งความหายนะ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
The inevitability of its doom is apparent now as a consequence of the imperfection inherent in every human.หายนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ปรากฏขึ้น เป็นผลที่ติดมากับสันดานธรรมชาติของมนุษย์ The Matrix Reloaded (2003)
I suppose I'd better do the duty round.ฉันหวังว่าฉันจะหายนะ Love Actually (2003)
Um, that led me to a brief but disastrous affair with a sharp object.ทั้งหมดนั่นนำผมไปสู่ข้อสรุปของเืรื่องราวที่หายนะที่สุดด้วยการตัดสินที่เด็ดขาด Latter Days (2003)
Devastating you know crushing heart shattering but on the financial sense for my clients that were in the market they all made money.ความหายนะ ความสูญเสีย ความเจ็บปวด แต่ในด้านการเงิน สำหรับลูกค้าของผมที่อยู่ในตลาด The Corporation (2003)
This was a disaster.นี่เป็นเรื่องหายนะ The Corporation (2003)
In devastation there is opportunity.ในหายนะมีโอกาสเสมอ The Corporation (2003)
They know...ความหายนะ. พวกเขารู้ ... Shrek 2 (2004)
The worst atomic disaster since the Russian Chernobyl incident in 1986.ความหายนะเกี่ยวกับปรมานูที่เลวร้ายที่สุด ตั้งแต่เหตุการณ์ เชอร์โนบิล ที่รัสเซียในปี1986 Resident Evil: Apocalypse (2004)
-These things are interconnected? -We have to consider the possibility.-หายนะทั้งหมดเกี่ยวข้องกันเหรอ The Day After Tomorrow (2004)
Compared to wrecking the future of your parents..เมื่อเทียบกับความหายนะในอนาคตของพ่อแม่เธอ.. Sorry, I Love You (2004)
- Because I lost ATM card.- เพราะว่าบัตรเอทีเอ็มฉันหายนะสิ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
From Reed's disaster?หายนะจาก รัด? Fantastic Four (2005)
- Now because of you we're ruined! - Because of me? I feel to see how this is my fault.นั่นก็เพราะนายที่ทำให้เรากำลังหายนะ เพราะฉันงั้นเหรอ ฉันรู้สึกว่านี่เป็นความผิดงั้นสิ Madagascar (2005)
It's as if her whole life has been a prelude to this moment... this fateful meeting that changes everything.ความรักของเธอจะนำมาซึ่งหายนะ ทำไมงั้นล่ะ King Kong (2005)
Ann, stop. Stop right there.ว่าเรือกำลังล่องสู่หายนะ เข้าใจมั้ย King Kong (2005)
Oh, it's a disaster, isn't it?โอ้ มันเป็นหายนะแท้ๆ หรือว่าไง Pride & Prejudice (2005)
For I swear, dreadful darkness will fall upon you.เพราะฉันสาบานว่า ความเลวร้าย หายนะจะมาถึงแก An American Haunting (2005)
On March 17th and May 11th, two great bombings decimated the west half of Kobe 4000¸killed, 200,000 were affected.การทิ้งระเบิดครั้งใหญ่สองครั้ง ทำลายโกเบตะวันตกทั้งหมด 4,000 คน เสียชีวิต 20,000 ได้รับผลกระทบ เป็นความหายนะครั้งใหญ่ Grave of the Fireflys (2005)
You see, according japanese believes certain demons are behind some disasters, both natural and man made.อย่างชาวญี่ปุ่นน่ะพวกเขาเชื่อว่า ปีศาจมักจะอยู่เบื้องหลังหายนะ ทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติ และฝีมือมนุษย์ Phantom Traveler (2005)
Over-confidence will surely lead to disaster.การมั่นใจตัวเองเกินไปจะนำพาหายนะมาให้ Episode #1.9 (2006)
Do I need to pay for your food after you brought great danger to this house by lending money to a friend?นี่ชั้นต้องจ่ายค่าอาหารให้พ่อหลังจากที่พ่อนำหายนะมาสู่บ้านเราด้วยการให้เพื่อนยืมเงินไปงั้นเหรอ Episode #1.1 (2006)
Queen of Calamity?ราชินีแห่งหายนะ Happily N'Ever After (2006)
The crew thought it was a spirit bringing some omen of ill-fate.พวกลูกเรือเชื่อว่าเป็นของวิญญาณ เป็นลางหายนะมาสู่พวกเขา Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
And let this day be cursed by we who ready to wake the kraken.เมื่อพลัง หายนะ นั้นเวียนมา จะรู้ว่า มันถูกปลุก มาด้วยเรา เจ้า " แคร็กเก้น " Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Faith is our destroyer. Faith has brought us doom.ความเชื่อเป็นผู้ทำลายเรา ความเชื่อนำหายนะมาสู่เรา Silent Hill (2006)
We're lost.พวกเราจะถึงความหายนะ Silent Hill (2006)
What can I say? I am a pathetic disaster, and I give up.จะว่าไงดี ฉันมันตัวหายนะที่น่าสมเพช ฉันยอมแพ้ละ Just My Luck (2006)
The gods saw fit to grace me with a spare.ลีโอนายเดิส ! เราต่างพบหายนะ หายนะที่ข้ากล่าว 300 (2006)
Escaping the flood is the perfect time to shed those unsightly pounds with Fast Tony's Disaster Diet.หนีน้ำท่วมคือเวลาที่เหมาะ ที่จะหลั่งปอนด์น่าเกลียดเหล่านั้น กับการลดน้ำหนักที่รวดเร็ว ของหายนะของโทนี่ Ice Age: The Meltdown (2006)
I saw the photo. Yes, they failed, all right. Disastrously so.ใช่พืชผลเสียหายมันเป็นหายนะเลยละ The Wicker Man (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายนะ[n.] (hāyana) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; havoc ; ruin   FR: désastre [m] ; catastrophe [f] ; calamité [f]
ความหายนะ[n.] (khwām hāyana) EN: disaster ; catastrophe ; ruin   
ความหายนะทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām hāyana thāng sētthakit) EN: economic disaster   FR: désastre économique [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calamitous    [ADJ] ที่เป็นหายนะ, See also: ที่โชคร้ายอย่างมาก, Syn. disastrous, ruinous, unfortunate
cataclysm    [N] ความหายนะ, See also: ความพินาศ, Syn. disaster
catastrophe    [N] ความหายนะ, See also: ภัยพิบัติ, Syn. calamity, disaster
curse    [N] ต้นเหตุของความหายนะ, Syn. scourge, affliction
come a cropper    [IDM] โชคร้าย, See also: เกือบหายนะ, หมดหวัง
die    [VI] พินาศ, See also: ย่อยยับ, หายนะ, ล่มจม, Syn. perish, fail, collapse, Ant. succeed
disaster    [N] ความพินาศ, See also: ความวินาศ, ความหายนะ, ความวิบัติ, ความโชคร้าย, Syn. misfortune, bad luck, calamity, Ant. good luck, good fortune
doom    [N] เคราะห์ร้าย, See also: เคราะห์กรรม, ความหายนะ, ชะตากรรม, ความตาย, Syn. fate, destiny
downfall    [N] ความหายนะ, See also: ความตกต่ำ, ความล่มสลาย, Syn. ruin, destruction, Ant. improvement
fatal    [ADJ] ซึ่งทำให้ล้มเหลว, See also: ซึ่งทำให้หายนะ, Syn. annihilating, fateful
havoc    [N] ความหายนะ, See also: ความเสียหายอย่างรุนแรง, Syn. destruction, devastation, ravagement
holocaust    [N] ความหายนะ (โดยเฉพาะจากไฟ), See also: การทำลายจนสิ้น (โดยเฉพาะจากไฟ), Syn. conflagration
one's days are numbered    [IDM] พบกับความหายนะ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เผชิญกับความตาย
land on one's feet    [IDM] รอดพ้นจาก, See also: ฟื้นตัวจาก(ความเสิ่ยง, อันตราย, หายนะ), หายจาก(ความเสิ่ยง, อันตราย, หายนะ)
knell    [N] ลางร้าย, See also: ลางหายนะ, สัญญาณเตือนถึงความหายนะหรืออันตราย
mischievousness    [N] ความเป็นอันตราย, See also: ความหายนะ
perdition    [N] ความหายนะ, See also: การพังพินาศ, Syn. damnation, perdition
rack    [N] การทำลาย, See also: ความหายนะ, Syn. wrack and ruin
rainy day    [N] ช่วงเวลาขัดสน, See also: ช่วงคับขัน, ช่วงหายนะ, Syn. catastrophe, disaster
ruin    [N] ความพินาศ, See also: ความหายนะ, การทำลาย, Syn. collapse, destruction
scourge    [N] ผู้ทำให้เกิดหายนะ, See also: ผู้ทรมานผู้อื่น, ผู้ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน, สิ่งหายนะ, Syn. tormentor
scourge    [N] หายนะ, Syn. curse, harass, plague
shipwreck    [VT] ทำให้พินาศ, See also: ทำให้หายนะ
undo    [VT] ทำลาย, See also: ทำให้หายนะ, Syn. destroy, Ant. create
undoing    [N] ความหายนะ, See also: การทำลายล้าง, ตัวบ่อนทำลาย, Syn. destroyer, Ant. support, help
undone    [ADJ] หายนะ (คำเก่า), See also: ซึ่งทำลาย
wrack    [N] ความหายนะ, See also: ความเสียหายอย่างมาก, Syn. destruction, devastation, ruin
wreak    [VT] ทำให้เกิดความเสียหาย, See also: ทำให้เกิดความหายนะ
wreck    [VT] ทำให้เสียหาย, See also: ทำให้หายนะ, Syn. demolish, destroy, ruin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
bane(เบน) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำลาย,ของที่มีพิษ,ความตาย,ความหายนะ,การทำลาย, Syn. harm ###A. good
baneful(เบน'ฟูล) adj. ซึ่งทำลาย,เป็นพิษ,นำความหายนะ, Syn. deadly
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
brinkmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
brinksmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
calamitous(คะแลม'มิเทิส) adj. ทำให้เกิดความหายนะ,เกี่ยวกับภัยวิบัติ,เคราะห์ร้าย, See also: calamitousness n., Syn. catastrophic
calamity(คะแลม'มิที) n. ภัยพิบัติ,เคราะห์ร้าย,ความหายนะ, Syn. disaster
cancer(แคน'เซอะ) n. มะเร็ง,เนื้อร้าย,ความหายนะ,ชื่อกลุ่มดาวร,เส้นที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตร, See also: cancerous adj., Syn. blight
cataclysm(แคท'ทะคลิซ'ซึม) n. การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางการเมืองและสังคม) ,ความเกลียด,ความหายนะ., See also: cataclysmic adj,ดูcataclysm cataclysmal adj. ดูcataclysm, Syn. disaster
catastrophe(คะแทส'กระฟี) n. ความหายนะ,เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,ตอนจบของละคร,จุดจบ, See also: catastrophic adj., Syn. disaster
curse(เคิร์ส) n. คำสาปแช่ง,คำแช่งด่า,คำสบถ,ความหายนะ,ภัยภิบัติ,ความอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้าย,สิ่งที่ถูกสาปแช่ง,การขับออกจากศาสนา vt. นำความชั่วร้ายหรือความหายนะ vi. สาปแช่ง,สบถ, Syn. exoriate,damn
debacle(ดะบา'เคิล) n. การแตกสลาย,การกระจายตัว,การพังทะลายลงอย่างกะทันหัน,ความหายนะกะทันหัน
direful(ได'เออฟูล) adj. น่ากลัว,หายนะ,ร้าย, See also: direfulness n. ดูdireful, Syn. terrible
disaster(ดิซาส'เทอะ) n. ความหายนะ,ภัยพิบัติ,ความล่มจม., Syn. calamity
disaster-riddenadj. ซึ่งได้รับความหายนะ
disastrous(ดิซาส'เทริส,แซส'เทริส) adj. ซึ่งทำให้เกิด (ความหายนะ,ภัยพิบัติ,ความย่อยยับ,ความล่มจม,ความโชคร้าย), See also: disastrousness n. ดูdisastrous, Syn. ruinous
doom(ดูม) n. เคราะห์ร้าย,ชะตาขาด,ความตาย,ความหายนะ,คำพิพากษา,วาระสุดท้าย,วาระที่โลกาวินาศ vi. กำหนด,ถึงวาระ,ประณาม,พิพากษา,ชี้ชะตากรรม, Syn. fate,adverse fate
downcast(ดาว'คาสทฺ) adj. หดหู่ใจ,ตาละห้อย,คอตก n. การล้มลง,การฉิบหาย,ความหายนะ, Syn. despondent ###A. joyful,merriful
downfalln. ความหายนะ,ความฉิบหาย,ความตกต่ำ,การตกลงมาอย่างแรงหรืออย่างกะทันหัน, See also: downfallen adj. ดูdownfall, Syn. overthrow
end(เอนดฺ) n. ปลาย,ท้าย,ตอนจบ,จุดจบ,ชั้นสุดท้าย,มรณกรรม,ความพินาศ,ความหายนะ,ผลเบื้องปลาย,ผลประสงค์,วัตถุที่ประสงค์,การลงเอย,สภาพสุดท้าย vt. ยุติ,ยกเลิก,ฆ่า,ทำลาย,ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องก
fatality(ฟะแทล'ลิที) n. คนตายโดยอุบัติเหตุ,ความหายนะถึงตาย,อุบัติเหตุถึงตาย,โชคชะตา,พรหมลิขิต,ดวงจู๋, Syn. death,mortality
fate(เฟท) {fated,fating,fates} n. โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวร,ความหายนะ,ความตาย,จุดจบ. vt. โชคชะตากำหนด, Syn. fortune
havoc(แฮฟ'วัค) n. ความหายนะ,ความเสียหาย vt. ทำให้เสียหาย,ทำลาย., See also: havocker n., Syn. ruin,disaster
holocaust(ฮอล'ละคอสทฺ) n. ความหายนะ,การทำลายจนสิ้นเชิง,การเผาบูชาจนสิ้น,, See also: holocaustic,holocaustical adj., Syn. disaster
loss(ลอส) n. การขาดทุน,การสูญเสีย,การแพ้,การหาย,ความเสียหาย,ความผิดพลาด,การทำลาย,ความหายนะ,การสูญเสียทหาร,จำนวนทหารที่สูญเสียไป,ภาวะที่ไม่แน่นอน,ภาวะที่งงงวย, Syn. deprivation
mortality(มอร์แทล'ลิที) n. การที่ต้องตาย,ความตาย,อัตราตาย,มนุษย์ที่ต้องตาย,ความหายนะ,สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ต้องตาย, Syn. death,destruction,
perdition(เพอดีช'เชิน) n. ความหายนะ,การตกนรก,การลงนรก,นรก,การพังพินาศสิ้น,มรณกรรม, Syn. Hell,inferno,ruin,wrack
peril(เพอ'เริล) n. ภัย,อันตราย,ภยันตราย,ความหายนะ,การเสี่ยงภัย,มรสุมร้าย,เหตุภัยพิบัติ, Syn. danger,risk,hazard
rack(แรค) n. ชั้น,หิ้ง,ขั้ว,ราว,โครง,ฟันเฟือง,เครื่องทรมานดึงแขนขาทั้ง4ในสมัยโบราณ,ความเจ็บปวดที่รุนแรงมาก,ความหายนะ,การทำลาย,เชื่อถือไม่ได้ vt. ทรมานด้วยเครื่องดังกล่าว,ทำให้เจ็บปวดมาก,ดึง,ขูดรีด, Syn. frame,crate,torment
rock(รอค) n. หิน,โขดหิน,ก้อนหิน,หินโสโครก,อันตราย,ภัยพิบัติ,รากฐานอันมั่นคง,เพชร,พลอย vi.,vt.,n. (การ) โยก,แกว่ง,ไกว,เขย่า,ทำให้สั่นสะเทือน,ร่อนแร่,โคลงเคลง,ปลอบโยน adj. โยกไปมา -Phr. (on the rocks สู่ความหายนะสู่ภัยพิบัติ,ล้มละลาย,ไม่มีเงิน)
ruin(รู'อิน) n. ความพินาศ,ความหายนะ,ซากปรักหักพัง,สถานที่ปรักหักพัง,ความล่มจม,การล้มละลาย vi. ทำให้พินาศ,ทำลาย ให้ล่มจม,ทำให้ย่อยยับ,ล่อลวง (ผู้หญิง) vi. ประสบความพินาศ,ประสบความหายนะ,ล่มจม,ล้มละลาย,ย่อยยับ, See also: ruinable adj. ruiner n.
scourge(สเคิร์จฺ) n. แส้,หวาย,เครื่องมือลงโทษผู้ทำลาย,สิ่งทำลาย,สิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะ vt. เฆี่ยน,ลงแส้,โบย,หวด,ทำโทษ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,ประณาม,ทำลาย,ขยี้,ระบาด, See also: scourger n. scourgingly adv.
shipwreck(ชิพ'เรค) n. การทำลายเรือ,การเกิดอุบัติเหตุทางเรือ,การสูญเสียเรือ,อุบัติเหตุเรือแตก,ซากเรือแตก,การทำลาย,ความหายนะ. vt. ทำให้เรือแตก,ทำลายเรือ,ทำลาย,ทำให้พินาศ. vi. เรือแตก,ประสบความหายนะ,ประสบความพินาศ, Syn. destroy
smash(สแมช) vt.,vi.,n. (การ) ทำให้แตกละเอียด,ตีแตกละเอียด,ทำลายสิ้นเชิง,ตีอย่างแรง,ตีแตกพ่าย,ขว้างอย่างแรง,เหวี่ยงอย่างแรง,ชนอย่างแรง,ชนพัง,แตกละเอียด,การล้มละลาย,ความหายนะทางการเงิน,การประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง,สิ่งที่ประสบความสำเร็จ,น้ำผลไม้คั้น. adj. เกี่ยวกับความสำเร็จอย่างมาก
suffering(ซัฟ'เฟอริง) n. ความอดทน,ความอดกลั้น,สิ่งที่อดทน,ความเจ็บปวด,ความหายนะ,โรค adj. ประสบความทุกข์,เป็นโรค., Syn. agony
undo(อันดู') vt. เปลี่ยนกลับ,ทำให้มีผลกลับกัน,ขจัด,ปลด,ทำลาย,ทำให้เกิดความหายนะ,อธิบาย,แปล,ถอดความ
undoing(อันดู'อิง) n. การเปลี่ยนกลับ,การทำให้มีผลกลับกัน,การขจัด,การทำลาย,การเปลื้อง,การปลด,การทำให้เกิดความหายนะ, Syn. ruin
undone(อันดัน') adj. ไม่ได้กระทำ,ไม่สมบูรณ์,ไม่เสร็จ,ทำลาย,ทำให้หายนะ,vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ undo, Syn. unfinished,incomplete
vampire(แวม'ไพเออะ) n. ผีดูดเลือดมนุษย์,นักต้มมนุษย์,หญิงล่อชายให้ประสบความหายนะ,ค้างคาวจำพวก Desmodusdiphylla และ Diaemus มันดูดเลือดคนและสัตว์อื่นเป็นอาหาร, See also: vampiric adj. vampirish adj., Syn. vampire bat
wrack(แรค) n. ความฉิบหาย,ความหายนะ,การทำลาย,สิ่งที่ถูกทำลาย,ซากปรักพัง,เรืออับปราง,พืชทะเลที่ติดอยู่บนฝั่งทะเล
wreck(เรค) n. สิ่งที่อับปาง,ซากปรักพัง,ซากเรือแตก,บุคคลที่มีสุขภาพเสื่อมโทรม. vi.,vt. (ทำให้) อับปาง,ประสบความหายนะ,พังพินาศ,เป็นผู้ทำลาย, Syn. raze,destroy,wrack,ruin
wreckage(เรค'คิจฺ) n. การทำลาย,การทำให้พังพินาศ,ความหายนะ,การเป็นซากปรักพัง

English-Thai: Nontri Dictionary
bane(n) สิ่งอันตราย,สารพิษ,ความหายนะ
calamitous(adj) เกี่ยวกับความหายนะ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ
calamity(n) ความสูญเสีย,ความหายนะ,ความฉิบหาย,ภัยพิบัติ
cataclysm(n) น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,มหาภัยพิบัติ,ความหายนะ,กลียุค
catastrophe(n) ภัยพิบัติ,ความพินาศ,ความวิบัติ,ความหายนะ,เหตุร้าย
direful(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,หายนะ,ร้ายแรง
disaster(n) ความหายนะ,ความล่มจม,ความวิบัติ,ความย่อยยับ,ภัยพิบัติ
disastrous(adj) หายนะ,ซึ่งโชคร้าย,ซึ่งวิบัติ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ
doom(n) คำพิพากษา,คำตัดสิน,เคราะห์กรรม,ความหายนะ,ความตาย,ชะตาขาด
downfall(n) ความพินาศ,ความหายนะ,ความล่มจม,ความฉิบหาย,ความตกต่ำ,การตก
end(n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จุดจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ
havoc(n) ความหายนะ,ความเสียหาย,ความฉิบหาย,ความยุ่งเหยิง
holocaust(n) การทำลายล้าง,ความหายนะ
perdition(n) ความหายนะ,นรก,ความตาย,ความสูญสิ้น,ความฉิบหาย
ruin(n) สิ่งปรักหักพัง,ความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความพินาศ
ruination(n) ความหายนะ,ความพินาศ,การทำลาย,การล่มจม
smash(n) การต่อย,การชน,การตี,การล้มละลาย,ความหายนะ
wrack(n) ความพินาศ,ความฉิบหาย,ความอับปาง,ความเสียหาย,ความหายนะ
wreckage(n) การทำลาย,ซากปรักหักพัง,ความหายนะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anticipatory ( ) คาด, คาดล่วงหน้าว่าจะมี, ทำนาย, รำพึงล่วงหน้าถึง, ล่วงหน้า; ชิงไปเสียก่อน, ตัดบท, เร่ง(ความหายนะ), ลงมือทำการก่อน
bailout (n ) สถานการณ์ที่ธุรกิจ บุคคลส่วนตัว หรือ รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือแก่ธุรกิจที่ล้มเหลว เพื่อที่จะป้องกันผลลัพธ์ที่จะตามมาจากความหายนะของธุรกิจ การช่วยเหลือมีหลายรูปแบบ เช่น สินเชื่อ พันธบัตร หุ้น หรือ เงินสด ในเงื่อนไขที่จะคืนหรือไม่ก็ตาม
cataclysmic (adj ) ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือหายนะอย่างฉับพลันและรุนแรง
catastrophic (adj ) เหตุร้ายกาจม ความหายนะม ให้ผลหายนะอย่างใหญ่หลวง

German-Thai: Longdo Dictionary
Ruin(n) |der, nur Sg.| ความพินาศ, ความหายนะ, ความล่มจม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top