Search result for

*หยุด*

(474 entries)
(0.1598 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หยุด, -หยุด-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
code (vi ) หัวใจหยุดเต้น

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาวะหัวใจหยุดทำงาน (n ) cardiac arrest
หยุดการใส่ PP สีเทาหยุดการใส่ PP สีเทา

Longdo Dictionary ภาษาเกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
동방신기[ทงบังชินกิ] (n uniq ) เป็นบอยแบนด์จากเกาหลีใต้ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 2003 ในสังกัดเอสเอ็มเอ็นเตอร์เทนเมนต์ชื่อวงแปลว่า "เหล่าเทวาผู้เจิดจรัสแห่งบุรพทิศ" แรกก่อตั้ง วงประกอบด้วยสมาชิก 5 คน คือ ยูโน ยุนโฮ หัวหน้าวง, ชเวคัง ชางมิน, ยองอุง แจจุง, มิกกี ยูชอน และซีอา จุนซู กระทั่งเดือนกรกฎาคม 2009 แจจุง ยูชอน และจุนซู ฟ้องร้องตันสังกัด กิจกรรมต่าง ๆ ของวงจึงหยุดเป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน ภายหลัง สมาชิกทั้งสามลาออกไปตั้งวงใหม่ชื่อ เจวายเจ (JYJ) สังกัดซีเจสเอนเตอร์เทนเมนต์ (C-JeS Entertainment) ทงบังชินกีจึงกลายเป็นกลุ่มนักร้องคู่โดยเหลือสมาชิกคือ ยุนโฮ และ ชางมิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันหยุด    [N] holiday, See also: vacation, recess, time off, break, leave, Example: โรงแรมนี้คนเยอะมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และปลายเดือน, Thai definition: วันที่ไม่ต้องทำงานเพื่อหารายได้หรือวันที่ไม่ต้องเรียนหนังสือเรียนหนังสือ
หยุดกึก    [V] stop suddenly, See also: stop abruptly, Syn. หยุดนิ่ง, Example: เสียงกลองและฉาบดังสนั่นหวั่นไหวสุดขีดแล้วก็หยุดกึกพร้อมกัน ทำให้หัวใจของผู้ยืนล้อมวงสะดุ้งตื่น, Thai definition: หยุดนิ่งในทันทีทันใด
หยุดงาน    [V] stop working, See also: go on strike, lay down tools, Ant. ทำงาน, Example: พนักงานนัดกันหยุดงานเป็นเวลาต่อเนื่องหลายสัปดาห์, Thai definition: ไม่มาทำงาน
หยุดงาน    [V] stop working, See also: go on strike, lay down tools, Ant. ทำงาน, Example: พนักงานนัดกันหยุดงานเป็นเวลาต่อเนื่องหลายสัปดาห์, Thai definition: ไม่มาทำงาน
หยุดพัก    [V] break, See also: have/take a break, stop for a break, Syn. พัก, พักผ่อน, Example: บริษัทอนุญาตให้ลูกจ้างที่ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่สัปดาห์ละ 26 ชั่วโมงขึ้นไปหยุดพัก 15 นาที ทุกๆ 3ชั่วโมง, Thai definition: หยุดชั่วคราว เพื่อพักผ่อน
หยุดนิ่ง    [V] be motionless, See also: be at a standstill, Syn. นิ่ง, อยู่นิ่ง, อยู่กับที่, คงที่, Ant. เคลื่อนไหว, ไหว, Example: วัฒนธรรมมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหยุดนิ่งอยู่กับที่ มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ของบ้านเมือง, Thai definition: ไม่เคลื่อนไหว, ไม่ไหวติง
หยุดยั้ง    [V] stop, See also: cease, halt, intercept, prevent, hinder, hold back, impede, restrain, Syn. หยุด, ยับยั้ง, สกัดกั้น, สกัด, ระงับ, ห้าม, Ant. ปล่อย, Example: เจ้าหน้าที่ป่าไม้พยายามหยุดยั้งไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกเข้ามาในแนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หยุดปัญหา    [V] end a problem, See also: eliminate a problem, Syn. ยุติปัญหา, กำจัดปัญหา, แก้ปัญหา, Example: ทุกฝ่ายต่างหันหน้าเข้าหากัน เพื่อหยุดปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai definition: ทำให้ปัญหาที่มีอยู่หมดไป และไม่เพิ่มขึ้น หรือมีขึ้นอีก
วันหยุดงาน    [N] holiday, See also: day off, Ant. วันทำงาน, Example: วันหยุดงาน เขาจะพาลูกไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ เพื่อให้รู้จักการเข้าสังคมและการแสดงออก, Count unit: วัน, Thai definition: วันที่ไม่ได้ไปทำงาน
ไม่หยุดยั้ง [V] be nonstop, See also: not cease, not interrupt, Example: ประเทศต้องมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยไม่หยุดยั้ง, Thai definition: ไม่หยุดลงแค่นั้น
หยุดชั่วคราว    [V] pause, Example: เครื่องเล่นจะหยุดชั่วคราวหากคุณกดปุ่มนี้ติดกัน 2 ครั้ง, Thai definition: พักชั่วระยะเวลาครู่หนึ่ง
ไม่หยุดหย่อน [ADV] incessantly, See also: ceaselessly, steadily, constantly, continuously, unceasingly, repeatedly, Example: โรงงานผลิตสินค้าอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด, Thai definition: อย่างต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก
การนัดหยุดงาน    [N] strike, See also: calling for a strike, walkout, protest, Syn. การประท้วงหยุดงาน, การสไตรค์, Example: นับแต่ไตรมาสแรก ได้มีการนัดหยุดงานเกิดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อเรียกร้องให้นายจ้างปรับค่าแรงให้สูงขึ้น
วันหยุดราชการ    [N] official holiday, Example: ประชาชนสามารถติดต่อขอรายละเเอียดได้ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ, Thai definition: วันหยุดที่ทางการประกาศให้เป็นวันหยุดของทุกปี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นัดหยุดงานน. ลูกจ้างร่วมกันไม่ทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน.
ไม่หยุดหย่อนว. อาการที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง, ไม่เว้นระยะ, เช่น ทำงานไม่หยุดหย่อน.
สายหยุดน. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Desmos chinensisLour. ในวงศ์ Annonaceae ดอกสีเหลือง กลิ่นหอม พอสายก็หมดกลิ่น.
หยุดก. ชะงัก เช่น งูเลื้อยตัดหน้าเขาจึงหยุด, อยู่นิ่ง, อยู่กับที่, เช่น รถหยุด
หยุดพัก เช่น หยุดงานตอนเที่ยง, ไม่กระทำต่อ เช่น หยุดกิจการ, เลิก เช่น เขาพูดไม่หยุด.
หยุดหย่อนว. เว้นระยะ มักใช้ในประโยคปฏิเสธ เช่น ทำงานไม่หยุดหย่อน คือ ทำงานไม่เว้นระยะ.
อายุความสะดุดหยุดลงน. การหยุดนับระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนแล้วเข้าในอายุความ เมื่อเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ก็เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น.
ก้ม ๆ เงย ๆก. ก้มบ้างเงยบ้าง, ทำ ๆ หยุด ๆ ต่อเนื่องกันไป.
กรรหาย(กัน-) ก. กระหาย, อยากเป็นกำลัง, หิวโหย, เช่น กามกรรหายยั่วข้าง (ลอ), ให้หยุดพลพักร้อน กรรหายผ่อนเอาทับ (นิ. พลเสพย์).
กระตุ้นก. ใช้มือหรือสิ่งใด ๆ กระแทกเบา ๆ ให้รู้ตัว เช่น กระตุ้นม้า, โดยปริยายหมายความว่า เตือนหรือหนุน เช่น กระตุ้นให้รีบทำงาน, ช่วยเร่ง เช่น ใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจที่หยุดเต้นให้เต้นต่อไป.
กระป๋อหลอว. เหลอ (ใช้แก่หน้า) เช่น ก็หยุดยั้งนั่งหน้ากระป๋อหลอ (มณีพิชัย).
กระพังเหิรน. ชื่อการฟันด้วยขอช้างวิธีหนึ่ง คือฟันให้หยุดอย่างชะงัก.
กลับลำก. เปลี่ยนความคิด เช่น เมื่อวานเขาให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่ยอมให้มีวันหยุดชดเชย วันนี้กลับลำอนุญาตให้มีตามเดิมแล้ว.
ก่อนว. ใช้บอกลำดับเวลา หมายความว่า เดิม เช่น แต่ก่อนที่ผ่านมา วันก่อน เดือนก่อน, ลำดับแรก เช่น ก่อนอื่น หยุดก่อน รอก่อน.
กะปริดกะปรอย(-ปฺริด-ปฺรอย) ว. มีอาการออกหรือไหลออกน้อย ๆ หยุดบ้าง ออกบ้าง, อาการที่ฝนตกน้อย ๆ ตก ๆ หยุด ๆ, โดยปริยายหมายถึงอาการที่ทำ ๆ หยุด ๆ ไม่เป็นลํ่าเป็นสัน, กะปริบกะปรอย ก็ว่า.
กะปริบกะปรอย(-ปฺริบ-ปฺรอย) ว. มีอาการออกหรือไหลออกน้อย ๆ หยุดบ้าง ออกบ้าง, อาการที่ฝนตกน้อย ๆ ตก ๆ หยุด ๆ, โดยปริยายหมายถึงอาการที่ทำ ๆ หยุด ๆ ไม่เป็นล่ำเป็นสัน, กะปริดกะปรอย ก็ว่า.
กักว. อาการที่หยุดชะงัก เช่น หยุดกัก.
การเวก ๑(การะ-) น. ชื่อนกในเรื่องปรัมปรา เชื่อกันว่ามีอยู่ในป่าหิมพานต์ บินสูงเหนือเมฆ ร้องเพราะ สัตว์ทั้งหลายได้ยินก็หยุดชะงักไป.
กาลัดสายหยุด.
กึกทันที เช่น หยุดกึก
ขยักขย่อน(-ขะหฺย่อน) ก. ทำ ๆ หยุด ๆ ไม่ให้เสร็จในรวดเดียว.
ขาดเม็ดก. หายสนิท, หยุดตก, (ใช้แก่ฝน).
เขบ็ต(ขะเบ็ด) น. เครื่องหมายกำหนดความสั้นยาวของตัวโน้ตและตัวหยุดชนิดหนึ่งในระบบดนตรีสากล เช่น เขบ็ตหนึ่งชั้น เขบ็ตสองชั้น เขบ็ตสามชั้น ตัวหยุดเขบ็ตหนึ่งชั้น ตัวหยุดเขบ็ตสองชั้น และตัวหยุดเขบ็ตสามชั้น.
เข้า ๑ใช้ประกอบคำอื่นแสดงความหมายเร่งรัด เช่น เร็วเข้า คิดเข้า, ใช้ประกอบคำอื่นแสดงความหมายมากขึ้น เช่น หนักเข้า ดึกเข้า นานเข้า, ใช้ประกอบคำอื่นแสดงสภาพหรือความรู้สึกที่เกิดมีขึ้น เช่น พอสวยเข้าก็มีหนุ่ม ๆ มารุมจีบ พอเหนื่อยเข้าก็อยากจะเลิกทำ, ใช้ประกอบคำอื่นแสดงความหมายว่าหนุนให้ทำ (มักใช้ในความประชดประชัน) เช่น เอาเข้าไป ว่าแล้วยังไม่ยอมหยุด.
แขวนนวมก. เลิกชกมวย, โดยปริยายหมายถึง เลิก, หยุด.
ไข้ทับระดูน. ไข้ขณะที่กำลังมีระดูหรือระดูเพิ่งหยุด.
คัดเลือดก. ทำให้เลือดหยุด.
เคี่ยวก. ต้มให้เดือดนาน ๆ เพื่อให้งวด ข้น หรือเปื่อยเป็นต้น, โดยปริยายหมายความว่า รํ่าไป, ไม่หยุดหย่อน, เช่น อันซึ่งพระรามฤทธิรงค์ มาเคี่ยวฆ่าวงศ์ยักษี (รามเกียรติ์ ร. ๑).
งก ๆ, ง่ก ๆว. อาการที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยาก เช่น ทำงานง่ก ๆ ทั้งวันจนไม่มีเวลาหยุดพัก.
งดก. หยุดหรือเว้น คือ ไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการตามปรกติ เช่น ผู้ป่วยต้องงดอาหารและน้ำตามที่แพทย์สั่ง.
งดเว้นก. เว้นด้วยการงด คือ หยุดไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการตามปรกติ เช่น งดเว้นอบายมุขระหว่างเข้าพรรษา.
งันก. หยุดชะงัก เช่น นิ่งงัน, ไม่งอกงาม เช่น ต้นไม้งันไป, อาการที่ชะงักนิ่งอึ้งไปชั่วขณะเพราะคาดไม่ถึง ในคำว่า ตะลึงงัน.
จ้นว. ถี่ ๆ เช่น กินออกจ้นมิได้หยุดช่างสุดแสน (นิ. ลอนดอน).
จ้อว. อาการที่พูดหรือคุยเรื่อยไปไม่หยุดปาก เช่น พูดจ้อ.
จอดก. หยุดอยู่หรือทำให้หยุด, หยุดอยู่ชั่วคราว, (ใช้แก่เรือรถเป็นต้น)
จ้อย ๒, จ้อย ๆว. คล่อง, ไม่หยุดปาก, ในคำว่า พูดจ้อย หรือ พูดจ้อย ๆ.
จ๋อย ๓, จ๋อย ๆว. คล่อง, ไม่หยุดปาก, เช่น พูดจ๋อย พูดจ๋อย ๆ.
ฉอด ๆว. อาการที่พูดหรือเถียงไม่หยุดปาก เช่น พูดฉอด ๆ เถียงฉอด ๆ.
ชะงักก. หยุดลงกลางคันทันที.
ชาตบุษย์(ชาดตะบุด) น. ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง เช่น ชมนาดชาตบุษย์ พุดซ้อนพุทธรักษา (พรรณพฤกษา), ช้องนางช้างน้าวสายหยุด ช่อตะแบกชาตบุษย์ชูก้าน (รามเกียรติ ร. ๑).
ชายทะเลที่ใกล้ทะเล เช่น วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ไปเที่ยวชายทะเลกัน.
ซัลฟาน. ชื่อยาประเภทหนึ่ง มีสมบัติหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย.
เซาน. เสียงบอกให้วัวหรือควายหยุด. ก. หย่อนลงกว่าเดิม, เพลาลง, เช่น ความนิยมในดาราคนนี้เริ่มเซาลง.
ฐิติการหยุดอยู่
ดับ ๑ก. สูญสิ้นไป เช่น วิญญาณดับ อนาคตดับ, สิ้นแสง เช่น ไฟดับ เดือนดับ, ทำให้สิ้นแสง เช่น ดับไฟ, ทำให้สิ้น เช่น ดับกิเลส ดับทุกข์, ทำให้ระงับ เช่น ดับโทสะ ดับโมโห, หยุดหรือทำให้หยุด เช่น เครื่องดับ ดับเครื่อง
ดับเครื่องก. ทำให้เครื่องยนต์เครื่องกลไกเป็นต้นหยุด, ถ้าเครื่องยนต์เครื่องกลไกเป็นต้นหยุดเอง เรียกว่า เครื่องดับ.
ดิฐ ๑ก. ตั้งอยู่, คงอยู่, เหลืออยู่, พักอยู่, หยุดอยู่.
ตกฟากโดยปริยายใช้ในลักษณะที่พูดคำเถียงคำไม่หยุดปาก ว่า เถียงคำไม่ตกฟาก.
ต้นหนน. ผู้ควบคุมทิศทาง ตำแหน่งของเรือ การเดินเรือในร่องน้ำ ในการเดินเรือทะเลหรือเดินอากาศยาน, (โบ) คนนำทาง เช่น ต้นหนบอกตำบล แลนา ให้หยุดพลเอาทัพ แลนา (ลอ).
ตอด ๑ก. อาการที่ปลาขนาดเล็กใช้ปากงับเหยื่อเป็นต้นนิดหนึ่งแล้วดึงมาโดยเร็ว, อาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ลูกคนนี้งานการไม่ทำ คอยแต่ตอดเงินพ่อแม่, โดยปริยายหมายถึงอาการเหน็บแนมเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่หยุดหย่อน เช่น เขาคงไม่ชอบฉัน เลยตอดฉันอยู่เรื่อย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pyostatic๑. -หยุดหนอง๒. ยายับยั้งหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmenstruaทันทีหลังระดูหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pauseช่วงหยุด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal holidayวันหยุดงานตามกฎหมาย, วันหยุดราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legal holidayวันหยุดงานที่กฎหมายกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lay-offการหยุดพักงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lay-up returnเบี้ยประกันภัยจ่ายคืนระหว่างหยุดใช้งาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
leave, terminalการลาหยุดตามสิทธิ์ก่อนพ้นตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
logorrhea; logorrhoea; verbomaniaอาการพูดไม่หยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logorrhoea; logorrhea; verbomaniaอาการพูดไม่หยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leave of absenceการลาหยุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
respiratory standstillการหายใจหยุดนิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory arrestการหายใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stall testการทดสอบขณะหยุดหมุน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sympathetic strike; strike, sympatheticการนัดหยุดงานสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sit-down strike; strike, sit-downการนัดหยุดงานโดยยึดพื้นที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sit-down strikeการนัดหยุดงานโดยยึดพื้นที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stayงด, พัก, หยุด, ทุเลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stasis๑. การหยุดไหล, การไหลช้า๒. ภาวะสมดุลแรงต้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stasis, venous๑. ภาวะเลือดดำหยุดไหล๒. ภาวะเลือดดำไหลช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shut downปิดโรงงาน, หยุดผลิตชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strangulation๑. การหายใจไม่ออกเหตุบีบรัดคอ๒. การไหลเวียนเลือดหยุดเหตุบีบรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strikeการนัดหยุดงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strikeการนัดหยุดงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stop sound; oral stop; oral stop sound; stopเสียงหยุด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
stop timeเวลาหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stopping distanceระยะหยุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stopping timeเวลาการหยุด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
systolic arrestหัวใจหยุดในท่าบีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suffocantสิ่งทำหยุดหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suffocation; asphyxiationการขาดอากาศหายใจ, การหยุดหายใจ, การหายใจไม่ออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
smooth syllable; non-checked syllableพยางค์ไม่หยุด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
stopหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stop; oral stop; oral stop sound; stop soundเสียงหยุด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
stop and search powersอำนาจสั่งให้หยุดเพื่อตรวจค้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stop bitบิตหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
standstillการหยุดนิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
standstill, cardiac; asystoleหัวใจหยุดนิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
standstill, respiratoryการหายใจหยุดนิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strike, generalการนัดหยุดงานทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strike, sit-down; sit-down strikeการนัดหยุดงานโดยยึดพื้นที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strike, sympathetic; sympathetic strikeการนัดหยุดงานสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strike, wildcatการนัดหยุดงานโดยพลการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oral stop; oral stop sound; stop; stop soundเสียงหยุด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral stop sound; oral stop; stop; stop soundเสียงหยุด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
ablactation๑. การหย่านม [มีความหมายเหมือนกับ weanling ๑]๒. การหยุดหลั่งน้ำนม [มีความหมายเหมือนกับ delactation] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abend; abnormal endการหยุดงานผิดปรกติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
arrest, heart; arrest, cardiacหัวใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrest, respiratoryการหายใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrest, systolicหัวใจหยุดในท่าบีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barrel per Day ปริมาณน้ำมันที่กลั่นออกมาได้ในรอบปี หารด้วยจำนวนวันที่ปฏิบัติงานจริง, ปริมาณน้ำมันที่กลั่นออกมาได้ในรอบปี หารด้วยจำนวนวันที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับวันที่หยุดและซ่อมแซมอุปกรณ์) (ความหมายในแง่การกลั่น) [ปิโตรเลี่ยม]
Shut Downหยุดปฏิบัติงาน
การหยุดปฏิบัติงานในหลุมเจาะชั่วคราว [ปิโตรเลี่ยม]
Bone marrow syndromeกลุ่มอาการทางไขกระดูก, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 1 เกรย์ ขึ้นไป ทำให้เกิดการลดลงของเม็ดเลือดและก่อให้เกิดอาการต่างๆ เช่น อ่อนเพลีย โลหิตจาง ร่างกายติดเชื้อง่าย เลือดไหลไม่หยุด (ดู Radiation syndrome, Gastrointestinal syndrome และ Cerebrovascular syndrome ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Radiation sprout inhibitionการยับยั้งการงอกด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารประเภทพืชหัวด้วยปริมาณรังสีต่ำกว่า 0.15 กิโลเกรย์ เพื่อควบคุมหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ทำให้เกิดการงอก ยังผลให้สามารถเก็บรักษาอาหารได้นานหลายเดือน ทั้งนี้ต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่จะทำให้อาหารเน่าเสีย อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อยับยั้งการงอก เช่น หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง กระเทียม
(ดู food irradiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Hematopoietic syndromeกลุ่มอาการทางระบบเลือด, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่าง กายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 1 เกรย์ ขึ้นไป ทำให้เกิดการลดลงของเม็ดเลือดและก่อให้เกิดอาการต่างๆ เช่น อ่อนเพลีย โลหิตจาง ร่างกายติดเชื้อง่าย เลือดไหลไม่หยุด (ดู Radiation syndrome, Gastrointestinal syndrome และ Cerebrovascular syndrome ประกอบ) [นิวเคลียร์]
interactive mediaสื่อเชิงโต้ตอบ, สื่อที่ผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้ เช่น หยุด เล่นซ้ำ หาหัวเรื่องใหม่ ตอบคำถามเพื่อเดินเรื่องไปตามจังหวะที่ผู้รับต้องการ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ และการศึกษารายบุคคลตามความถนัดและความสนใจ [Assistive Technology]
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว
เป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
Apneaภาวะการหยุดหายใจ [TU Subject Heading]
Death, Sudden, Cardiacการตายเฉียบพลันเนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้น [TU Subject Heading]
Heart arrestภาวะหัวใจหยุดเต้น [TU Subject Heading]
Holidaysวันหยุด [TU Subject Heading]
Sleep apnea syndromesกลุ่มอาการหยุดหายใจขณะหลับ [TU Subject Heading]
Sleep apnea, Obstructiveภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น [TU Subject Heading]
Strikes and lockoutsการนัดหยุดงาน [TU Subject Heading]
Sanitation Cutting การตัดไม้เพื่อหยุดการระบาดของโรคแมลง
การตัดต้นไม้ที่ถูกโรคหรือแมลงทำอันตรายออก เพื่อไม่ให้โรคหรือแมลงระบาดทำอันตราย ต่อไปยังต้นไม้อื่นๆ โดยอาจจะทำก่อนที่ต้นไม้ จะแสดงผลของโรคหรือของแมลงออกมาให้เห็นได้ ทั้งนี้เพราะเชื้อโรคหรือแมลงย่อมมีขั้นตอนในการพัฒนาตัวมันเอง ดังนั้นถ้าตรวจสอบพบก่อนในขณะที่โรคหรือแมลงอยู่ในขั้นฟักตัวบนต้นไม้ ก็ควรรีบกำจัดและทำลายต้นไม้นั้นก่อนที่โรคแมลงจะลุกลามต่อไปยังต้นไม้อื่น การตัดฟันแบบนี้จะได้ผลคุ้มค่าต่อเมื่อการทำนั้นสามารถขัดขวางวงจรชีวิตของ เชื้อโรคหรือแมลงลงได้จนมันไม่สามารถระบาดต่อไป บางครั้งอาจจำเป็นต้องมีการปฎิบัติอื่นๆ ควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ผลการทำลายเชื้อโรคและแมลงดียิ่งขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN Vision 2020วิสัยทัศน์อาเซียน พ.ศ. 2563 เป็นเอกสารซึ่งที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2540 ได้ให้ความเห็นชอบ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและพันธกรณีของอาเซียนที่จะนำประชาชนในภูมิภาคนี้ ไปสู่ (1) การเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพและเสถียรภาพ (2) ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งด้วยการรวมตัวทางเศรษฐกิจ อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น (3) การเป็นสังคมที่เปิดกว้าง มีความเป็นปึกแผ่นและเอื้ออาทรต่อกัน และ (4) การกระชับความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและโลกภายนอก บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันและมีความเคารพซึ่งกันและกัน [การทูต]
Geneva Conference on the Problem of Restoring Peace in Indo-Chinaการประชุม ณ นครเจนีวา ว่าด้วยปัญหาการนำสันติภาพกลับคืนสู่อินโดจีน ในการประชุมนี้ มีการทำความตกลงกันเกี่ยวกับการหยุดสู้รบระหว่างกำลังทหารในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว กับกำลังทหารฝรั่งเศส ความตกลงดังกล่าวได้กระทำกันในนครเจนีวา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1954 มีผู้แทนจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ฝรั่งเศส ลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการประชุมตามข้อตกลงนี้ให้มีการยุติการสู้รบในกัมพูชา ลาว และเวียดนาม และการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติในความตกลงดังกล่าว ให้อยู่ใต้ความควบคุมและดูแลระหว่างประเทศ ที่ประชุมเจนีวาได้แสดงความมั่นใจว่า ในการปฏิบัติตามข้อตกลงจะปล่อยให้กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ได้แสดงบทบาทภายใต้ความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของตนอย่างสมบูรณ์ภายใน ประชาคมนานาชาติ สำหรับความตกลงเกี่ยวกับเวียดนามใด้ห้ามมิให้นำกองทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่าย ทหารของต่างชาติ รวมทั้งอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารทุกชนิดเข้าไปในประเทศนั้น ที่ประชุมยังได้รับรองว่า วัตถุประสงค์สำคัญยิ่งของความตกลงเกี่ยวกับเวียดนามคือ ต้องการระงับปัญหาต่าง ๆ ทางทหาร เพื่อยุติการสู้รบ และการปักปันเส้นเขตแดนทางทหารนั้น ให้ถือเป็นการชั่วคราว มิได้หมายความว่าเป็นแนวแบ่งเขตทางการเมืองหรือทางดินแดนแต่ประการใดทั้งสิ้น [การทูต]
International Labor Organizationคือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน ปีค.ศ.1919 วัตถุประสงค์สำคัญขององค์การคือ การมีส่วนเกื้อกูลให้มีสันติภาพอันถาวร ด้วยการส่งเสริมให้มีความยุติธรรมในสังคม โดยต้องการให้ทุกประเทศปฏิบัติการปรับปรุงสภาวะแรงงาน ส่งเสริมมาตรฐานการครองชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นการที่จะให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศจะจัดให้มีการประชุมเป็นประจำ ระหว่างฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายแรงงาน และฝ่ายจัดการ เพื่อเสนอแนะและจัดให้มีมาตรฐานระหว่างประเทศ ร่วมกันจัดร่างสัญญาแรงงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าแรง ชั่วโมงทำงาน อายุการทำงาน เงื่อนไขการทำงานสำหรับคนงานในระดับต่าง ๆ ค่าชดเชยสำหรับคนงาน การประกันสังคม การหยุดพักร้อนโดยให้รับเงินเดือน ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม บริการต่าง ๆ ในหน้าที่การงาน การตรวจแรงงาน เสรีภาพในการคบหาสมาคมกัน และอื่น ๆ นอกจากนั้น องค์การยังได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการอย่างกว้างขวางแก่รัฐบาลของประเทศ สมาชิก รวมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่สิ่งพิมพ์หรือเอกสารรายคาบ เรื่องค้นคว้าและรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาสังคม อุตสาหกรรม และแรงงานILO ปฏิบัติงานผ่านองค์กรต่าง ๆ โดยองค์กรสำคัญที่สุดภายในองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้แก่ ที่ประชุมใหญ่ (General Conference) ซึ่งประชุมกันเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วยคณะผู้แทนแห่งชาติ ในจำนวนนี้มีผู้แทนจากฝ่ายรัฐบาล 2 คน ผู้แทนฝ่ายจัดการ 1 คน และผู้แทนฝ่ายแรงงานอีก 1 คน หน้าที่สำคัญคือจัดวางมาตรฐานทางสังคมระหว่างประเทศขึ้นในรูปของอนุสัญญา องค์กรภายในองค์การอีกส่วนหนึ่งคือคณะผู้ว่าการ (Governing Body) จะประกอบด้วย สมาชิก 40 คน ในจำนวนนี้ 20 คน จะเป็นตัวแทนของฝ่ายรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 10 คน จากจำนวนนี้จะได้แก่ ตัวแทนจากประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ส่วนตัวแทนของฝ่ายจัดการ (หรือนายจ้าง) จะมีจำนวน 10 คน และอีก 10 คนเป็นตัวแทนของฝ่ายแรงงาน คณะผู้ว่าการนี้จะทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานของคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมการขององค์การ คือสำนักแรงงานระหว่างประเทศจะมีหน้าที่รวบรวมเผยแพร่ข้อสนเทศ ช่วยเหลือรัฐบาลของประเทศสมาชิกที่ขอร้องให้ช่วยร่างกฎหมายตามที่ได้มีมติ ตกลงในที่ประชุมใหญ่ นอกจากนี้ ยังรับดำเนินการสอบสวนเรื่องต่าง ๆ เป็นพิเศษ รวมทั้งออกสิ่งพิมพ์เผยแพร่องค์การแรงงานระหว่างประเทศมีสำนักงานใหญ่ตั้ง อยู่ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ [การทูต]
Nuclear Test Banหมายถึง สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ ทั้งในบรรยากาศ ในอวกาศ และใต้น้ำ สนธิสัญญาฉบับนี้ได้มีผลบังคับเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1963 ประเทศที่ลงนามเริ่มแรกในสนธิสัญญาได้แก่ อังกฤษ สหภาพโซเวียต และ สหรัฐอเมริกา รวมสามประเทศจุดมุ่งหมายสำคัญของสนธิสัญญาคือ รัฐบาลของประเทศทั้งสาม ต้องการให้มีการทำความตกลงกันเป็นผลสำเร็จเกี่ยวกับการลดอาวุธ หรือปลดกำลังอาวุธทั้งหมดโดยสิ้นเชิง ภายใต้การควบคุมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด ตามความมุ่งประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งต้องการให้ยุติหรือเลิกการแข่งขันกันสะสมอาวุธ และกำจัดมิให้มีเหตุจูงใจที่จะผลิตและทดสอบอาวุธไม่ว่าชนิดใดทั้งหมด รวมทั้งอาวุธนิวเคลียร์ด้วย นอกจากนี้ ยังเสาะแสวงหาที่จะให้หยุดการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ไปตลอดชั่วกาลนานสนธิ สัญญานี้มีข้อความอยู่ 5 มาตรา และไม่จำกัดอายุเวลา ทั้งยังเปิดโอกาสให้ประเทศอื่น ๆ ทั้งหลายเข้าร่วมลงนามเป็นภาคีได้ ในทางตรงกันข้าม ประเทศภาคีก็มีสิทธิใช้อธิปไตยแห่งชาติได้เพื่อถอนตัวจากสนธิสัญญา ถ้าหากประเทศนั้น ๆ เห็นว่า ประโยชน์อันสูงสุดของประเทศตนต้องตกอยู่ในอันตราย และแจ้งล่วงหน้าสามเดือนให้ประเทศภาคีอื่น ๆ ทั้งหมดทราบการตกลงใจนั้น [การทูต]
peace keepingการรักษาสันติภาพ " หมายถึง การส่งคณะเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนในนามของสหประชาชาติเข้าไปใน พื้นที่ที่มีความขัดแย้งโดยความยินยอมของ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง หรือความตกลงสันติภาพ หรือกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยวิถีทาง การเมือง " [การทูต]
Security Council of the United Nationsคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีนี้ประกอบด้วยสมาชิกถาวร (Permanent members) 5 ประเทศ คือ จีน ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต อังกฤษ และสหรัฐฯ และมีสมาชิกไม่ถาวร (Non-permanent members) อีก 10 ประเทศ ซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นผู้เลือกตั้ง และให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งประเทศละ 2 ปี สมาชิกประเภทนี้ไม่มีสิทธิรับเลือกตั้งใหม่ในทันที และในการเลือกตั้งจะคำนึงส่วนเกื้อกูลหรือบทบาทของประเทศผู้สมัครที่มีต่อ การธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งที่มีต่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ขององค์การสหประชาชาติด้วย ในการเลือกตั้ง จะคำนึงถึงการแบ่งกลุ่มประเทศสมาชิกดังนี้คือ ก. 5 ประเทศจากแอฟริกาและเอเชียข. 1 ประเทศจากยุโรปตะวันออกค. 2 ประเทศจากละตินอเมริกาง. 2 ประเทศจากยุโรปตะวันตก และประเทศอื่น ๆหน้าที่ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีดังนี้1. ธำรงรักษาสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ2. สอบสวนเกี่ยวกับกรณีพิพาทหรือสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การกระทบกระทั่งระหว่างประเทศ3. เสนอแนะวิธีที่จะใช้กรณีพิพาทเช่นว่านั้น หรือ เงื่อนไขที่ให้มีการตกลงปรองดองกัน4. วางแผนเพื่อสถาปนาระบบการควบคุมกำลังอาวุธ5. ค้นหาและวินิจฉัยว่ามีภัยคุกคามต่อสันติภาพ หรือ เป็นการกระทำที่รุกรานหรือไม่ แล้วเสนอแนะว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร 6. เรียกร้องให้สมาชิกประเทศที่ทำการลงโทษในทางเศรษฐกิจ และใช้มาตรการอื่น ๆ ที่ไม่ถึงขั้นทำสงคราม เพื่อป้องกันมิให้เกิดหรือหยุดยั้งการรุกราน7. ดำเนินการทางทหารตอบโต้ฝ่ายที่รุกราน8. เสนอให้รับประเทศสมาชิกใหม่ รวมทั้งเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ ในการที่จะเข้าเป็นภาคีตามกฎหมายของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 9. ทำหน้าที่ให้ภาวะทรัสตีของสหประชาชาติ ในเขตที่ถือว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์10. เสนอแนะให้สมัชชาสหประชาชาติ แต่งตั้งตัวเลขาธิการและร่วมกับสมัชชาในการเลือกตั้งผู้พิพากษาศาลโลก11. ส่งรายงานประจำปีและรายงานพิเศษต่อสมัชชาสหประชาชาติบรรดาประเทศสมาชิกของสห ประชาชาติ ต่างตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อมติใด ๆ ของคณะมนตรีความมั่นคง ทั้งยังรับรองที่จะจัดกำลังกองทัพของตนให้แก่คณะมนตรีความมั่นคงหากขอร้อง รวมทั้งความช่วยเหลือและและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ [การทูต]
United Nations Emergency Forceกองกำลังฉุกเฉินของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1956 สมัชชาแห่งสหประชาชาติได้ขอรัองให้เลขาธิการสหประชาชาติเสนอแผนการภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อจัดตั้งกองกำลังระหว่างชาติของสหประชาชาติ โดยได้รับอนุมัติจากชาติที่เกี่ยวข้อง ให้ทำหน้าที่ยุติและควบคุมดูแลการหยุดรบในประเทศอียิปต์ วันรุ่งขึ้น คือ วันที่ 5 พฤศจิกายน สมัชชาก็ได้ลงมติให้จัดตั้งกองบัญชาการแห่งสหประชาชาติขึ้นปรากฏว่า ผู้แทนของสหภาพโซเวียตได้กล่าวอ้างว่า การจัดตั้งกองกำลังดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติ โดยยกบทที่ 7 ของกฎบัตรขึ้นมาอ้างว่า คณะมนตรีความมั่นคงองค์กรเดียวเท่านั้น ที่กฎบัตรให้อำนาจจัดตั้งกองกำลังระหว่างชาติได้ ด้วยเหตุนี้ สหภาพโซเวียตและอีกบางประเทศจึงแถลงว่า จะไม่ยอมมีส่วนร่วมในการออกเงินค่าใช้จ่ายสำหรับกองกำลังดังกล่าวโดยเด็ดขาด พึงสังเกตว่า การที่สหภาพโซเวียตอ้างยืนยันว่า คณะมนตรีความมั่นคงเท่านั้นที่กฎบัตรสหประชาชาติให้อำนาจตั้งกองกำลังสห ประชาชาติได้ ก็เพราะหากยินยอมตามข้ออ้างของสหภาพโซเวียตดังกล่าว จะไม่มีทางจัดตั้งกองกำลังขึ้นได้เลย เพราะสหภาพโซเวียตจะใช้สิทธิยับยั้ง (Veto) ในคณะมนตรีความมั่นคงอย่างไม่ต้องสงสัย [การทูต]
radiation sprout inhibition การยับยั้งการงอกด้วยรังสี, คือ การนำอาหารประเภทพืชหัวไปผ่านการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ หรืออิเล็กตรอน ด้วยปริมาณรังสีต่ำกว่า0.15 กิโลเกรย์ เพื่อควบคุม หรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ทำให้เกิดการงอก ยังผลให้สามารถเก็บรักษาอาหารได้นานหลายเดือนโดยไม่งอกหรืองอกเล็กน้อย ทั้งนี้ต้องเก็บรักษาอาหารที่ผ่านการฉายรังสีที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้ อาหารเน่าเสีย ตัวอย่างของอาหารที่นำมาฉายรังสี ได้แก่ หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง กระเทียม และขิง [พลังงาน]
Abortion, Inevitableการแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้, แท้งหลีกไม่พ้น, แท้งห้ามไม่หยุด [การแพทย์]
Abortion, Inevitableการแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้, แท้งหลีกไม่พ้น, แท้งห้ามไม่หยุด [การแพทย์]
Abstinence Syndromeอาการขาดยา, อาการหยุดยา, โรคที่เกิดจากการอดเสพ [การแพทย์]
Akinesiaหยุดเดินทันทีตามคำสั่งไม่ได้, ลดหรือหยุดการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Alcohol Withdrawalการหยุดเหล้า, หยุดเหล้า [การแพทย์]
Alcohol Withdrawal Syndromeกลุ่มอาการเนื่องจากการหยุดเหล้า [การแพทย์]
Amenorrheaการขาดประจำเดือน; ระดู, การไม่มี; อะมีโนเรีย; ภาวะไม่มีระดู; ภาวะขาดประจำเดือนที่ไม่เกี่ยวกับการมีครรภ์; ประจำเดือนหยุดหายไป; ไม่มีประจำเดือน; การไม่มีเลือดระดู; การไม่มีระดู; การไม่มีประจำเดือน; ขาดประจำเดือน; ขาดระดู; ไม่มีรอบเดือน [การแพทย์]
Amenorrhea, Post Pillไม่มีประจำเดือนหลังหยุดรับประทานยาคุมกำเนิด [การแพทย์]
Amenorrhea, Post Pillsขาดประจำเดือนหลังได้รับยาคุมกำเนิด, ไม่มีประจำเดือนหลังหยุดรับประทานยาคุมกำเนิด, การขาดระดู [การแพทย์]
Amenorrhea, Post-Pillไม่มีระดูหลังหยุดใช้ยา, ระยะหลังหยุดกินยาคุมกำเนิด [การแพทย์]
Apneaการไม่หายใจชั่วขณะ, ภาวะ, การหยุดหายใจ, การไม่หายใจ, การหายใจหยุดค้างอยู่ในท่าหายใจออก, การหยุดการหายใจ, หยุดหายใจ, ไม่หายใจ, หัวใจหยุดเต้น [การแพทย์]
Apnea, Completeการหายใจหยุด [การแพทย์]
Apnea, Oxygenหยุดหายใจเพราะออกซิเจน [การแพทย์]
Apnea, Prolongedการหยุดหายใจนาน [การแพทย์]
Apnea, Suddenการหยุดหายใจทันทีทันใด [การแพทย์]
Apneusisการหายใจหยุดค้างในท่าหายใจเข้า [การแพทย์]
Apnoea, Centralการหยุดหายใจเศ็นทรัล [การแพทย์]
Apnoea, Obstructiveการหยุดหายใจแบบอุดกั้น [การแพทย์]
Ascension Phenomenonเกิดการเคลื่อนไหวของน้ำวุ้นตาต่อแม้ว่าตาจะหยุด [การแพทย์]
Asystoleหัวใจหยุดเต้น [การแพทย์]
Asystole, Ventricularหัวใจห้องล่างหยุดเต้น [การแพทย์]
Bacteriostaticออกฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย,หยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์,ระงับการเจริญเติบโตของเชื้อ,ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ,หยุดการเจริญเติบโตของเชื้อ,หยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค,ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย,ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย [การแพทย์]
Bacteriostatic Actionหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อ [การแพทย์]
Bacteriostaticsหยุดยั้งการแบ่งตัวของเชื้อโรค,สารยับยั้งจุลินทรีย์,สารที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย [การแพทย์]
Bleeding, Controlทำให้เลือดหยุดเร็วขึ้น [การแพทย์]
Bleeding, Estrogen Withdrawalเลือดออกเพราะการหยุดเอสโตรเจน [การแพทย์]
Bleeding, Progestgen Withdrawalเลือดออกหลังจากหยุดฮอร์โมนโปรเจสตาเจนแล้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're the only one who can stop me.คุณเป็นคนเดียวที่จะหยุดฉันได้ Confrontation (2017)
You're the only one who can stop me.คุณเป็นคนเดียวที่จะหยุดฉันได้ Disbanded (2017)
You took the day off today and chilled?วันนี้วันหยุดเลยพักสบายเหรอ CounterPunch (2017)
And I kept going. I didn't even think of stopping.จากนั้นก็เดินต่อไป ไม่คิดที่จะหยุดด้วยซ้ำ  ()
I decided to stop tapping and digging and did it at once.ฉันตัดสินใจหยุด เลิกหยิบหย่งและลงมือทำมันอย่างจริงจัง  ()
I think I want you to stop talking and start unbuttoning my blouse.ฉันคิดว่าฉันอยากให้คุณหยุดพูด แล้วเริ่มปลดกระดุมเสื้อฉันเถอะ The Secret of Sales (2017)
Cut there. Sorry to interrupt.- หยุดก่อน ขอโทษด้วยที่ขัดจังหวะ The Secret of Sales (2017)
That you've been disillusioned for a while.ว่านายหยุดหลงผิดไปช่วงหนึ่ง The Secret of Sales (2017)
They're a free trial, although you should know that there might be some withdrawal symptoms.แต่คุณควรจะรู้ไว้ว่า อาจจะมีอาการข้างเคียงจากการหยุดยา Smell the Weakness (2017)
But I also said I would see you right, like I have done these previous ten months while you've sold jack shit, so please, stop fucking crying about it.แต่ฉันก็บอกแล้ว ว่าฉันจะแบ่งส่วนของนายให้ด้วย เหมือนที่ฉันทำมาสิบเดือนก่อนหน้านี้ ตอนที่นายขายอะไรไม่ได้เลย ดังนั้น ได้โปรด หยุดคร่ำครวญสักที Smell the Weakness (2017)
Er, pipe down, Tarzan.หยุดพูดได้แล้ว พ่อตัวดี Smell the Weakness (2017)
Walshy! Stop tugging on that pencil dick and prepare to be happy.วอลชี่ หยุดชักว่าว แล้วเตรียมเฮได้เลย Smell the Weakness (2017)
Fucking hell!โอเค หยุดพูดกับผม เหมือนผมเป็นไอ้เลวคนหนึ่งได้ไหม The Widow Maker (2017)
That should keep the taxman off your back for a bit.น่าจะทำให้ศุลกากร หยุดตอแยนายได้สักพัก Smell the Weakness (2017)
Don't push your luck, mate.- หยุดปากดีเลย เพื่อน Close Encounters (2017)
Yes, I'm almost there.อย่าหยุด ฉันเกือบถึงแล้ว Close Encounters (2017)
Well, hands up who wants the day off school?งั้นใครอยากหยุดเรียน ยกมือขึ้น Close Encounters (2017)
Luckily, it wasn't bad timing for an enforced sabbatical from the business as I'd recently branched out into movie distribution.โชคดี นี่เป็นเวลาที่เหมาะเจาะ กับช่วงหยุดพักผ่อนพอดี เพราะผมเพิ่งขยายธุรกิจออกมา สู่การจำหน่ายภาพยนตร์ Close Encounters (2017)
Brian, will you just give it a rest for two minutes while I try and figure out how to get this fucking bloodhound off my scent.ไบรอัน หยุดพูดสักสองนาทีได้ไหม ตอนนี้ฉันพยายามคิดหาทางหนี จากแม่หมาล่าเนื้อนี่ Close Encounters (2017)
Stop fucking talking.หยุดพูดไปเลยนะ Close Encounters (2017)
We can't keep them off school another day.เราจะให้พวกเขา หยุดเรียนอีกวันไม่ได้นะ Close Encounters (2017)
Fuck off! Well, you're gay.นี่ จิมมี ฮิลล์ หยุดพากย์สักที Sexy Rollercoasters (2017)
They're ready to walk out for you on this one, Vince.พวกเขาพร้อม จะประท้วงหยุดงานเพื่อนาย วินซ์ Salesmen Are Like Vampires (2017)
Christmas? Bank holidays?ช่วงคริสต์มาสเหรอ วันหยุดธนาคารเหรอ Salesmen Are Like Vampires (2017)
Evenings, weekends, these are the golden hours.ช่วงเย็น วันหยุด นี่เป็นเวลาทองเลยนะ Salesmen Are Like Vampires (2017)
They couldn't stop it. And she has three of them.มันใช้หยุดมังกรไม่ได้ และนางมีมังกรสามตัว Eastwatch (2017)
It's part of me, and I will never stop fighting for it, no matter the odds.เป็นส่วนหนึ่งของข้า และข้าจะไม่หยุดสู้เพื่อแคว้น แม้ความหวังริบหรี่เพียงใด Stormborn (2017)
Stop anyone gets in our way. Ah... Oh...และหยุดทุกคนที่ขวางทางเรา กล้าหาญมาก หนุ่มน้อย The New Frontier (2017)
Pit stop last night.ตอนที่หยุดพักเมื่อคืน The New Frontier (2017)
_หยุดThe New Frontier (2017)
_หยุดนะ! The New Frontier (2017)
Stop! Travis!หยุดนะ ทราวิส! The New Frontier (2017)
- Don't talk about Father.-หยุดพูดถึงพ่อ Eastwatch (2017)
How do you propose to stop them?จะไปหยุดมันได้ยังไง? Stormborn (2017)
We must stand together, all of us... if we hope to stop her.เราต้องร่วมมือกัน เราทุกคน... หากคิดจะหยุดนาง Stormborn (2017)
If you're her enemy, she'll never stop until she's destroyed you.หากเจ้าคือศัตรูของนางนางจะไม่หยุดหย่อน จนกว่าจะทำลายเจ้าได้ Dragonstone (2017)
- All right, I'll stop trying to protect you and you stop trying to undermine me.ก็ได้ ข้าจะหยุด พยายามปกป้องเจ้า และเจ้าเองก็ต้องหยุดพยายามที่จะบ่อนทำลายข้า Dragonstone (2017)
The best in the world. No one can stop him.เก่งที่สุดในโลก ไม่มีผู้ใดหยุดเขาได้ Dragonstone (2017)
He couldn't be stopped.เขาก็หยุดไม่ได้เหมือนกัน The King (2017)
I should've stopped Du-il, but I couldn't.ผมควรจะหยุดเขานะ .. แต่ว่าไม่ได้หยุด The King (2017)
I should've stopped him...ผมควรจะหยุดเขานะ .. แต่ว่า The King (2017)
If you pay the franchise fees, we'll stop.เส้นตายวันที่ 15 นะ ถ้านายจ่ายค่าแฟรนไชส์ เราถึงจะหยุด The King (2017)
99% of prosecutors work even on weekends with low pay.99% ของงานอัยการ แม้วันหยุดก็ต้องทำ และเงินเดือนต่ำ The King (2017)
Stop it!หยุดนะ! The King (2017)
- Tyler won't stop texting me.- ไทเลอร์ส่งข้อความมาไม่หยุดเลย You Get Me (2017)
We gotta stop this, all right?เราต้องหยุดเรื่องนี้ เรื่องนี้... You Get Me (2017)
Turns out the vacation is not a vacation after all.กลายเป็นว่ามาเที่ยววันหยุด ไม่ใช่แค่เที่ยว You Get Me (2017)
Atmosphere's venting from everywhere, and I don't know how to stop it.บรรยากาศจะไหลมาจากทุกที่ ผมไม่รู้จะหยุดมันยังไง Life (2017)
- Wipe that smile off your face...- หยุดยิ้มนะเว้ย... You Get Me (2017)
- Stop it.- หยุดนะ You Get Me (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่หยุด[adv.] (dōi mai yut) FR: sans relâche ; d'arrache-pied
การลาหยุดพัก[X] (kān lā yut phak) EN: vacation   FR: temps libre [m] ; vacances [fpl]
การนัดหยุดงาน[n. exp.] (kān nat yut ngān) EN: strike ; calling for a strike ; walkout ; protest   FR: appel à la grève [m]
การประท้วงหยุดงาน[n. exp.] (kān prathūang) EN: strike   FR: arrêt de travail [m]
การหยุด[n.] (kān yut) EN: cessation   FR: arrêt [m] ; cessation [f]
การหยุดงาน[n.] (kān yut ngān) EN: strike   FR: grève [f] ; arrêt de travail [m]
การหยุดพัก[n. exp.] (kān yut phak) FR: pause [f] ; halte [m]
ขอให้สนุกกับวันหยุด[xp] (khø hai sanuk kap wanyut) EN: enjoy your holiday/vacation (Am.)   FR: bonnes vacances !
เกียร์หยุด[n. exp.] (kīa yut) FR: point mort [m]
ลาหยุด[v. exp.] (lā yut) EN: take leave of absence ; go on leave   FR: prendre congé
ลาหยุด[adj.] (lā yut) EN: absent   FR: absent
ไม่หยุดยั้ง[X] (mai yut yang) EN: ongoing   FR: constant ; continu ; persistant
ไม่หยุดหย่อน[adv.] (mai yutyøn) EN: tirelessly ; nonstop ; without letup ; without slackening   FR: sans relâche ; sans arrêt ; non-stop (anglic.)
นัดกันหยุดงาน[v. exp.] (nat kan yut ngān) EN: go on strike ; walkout   
นัดหยุดงาน[v. exp.] (nat yut ngān) EN: strike ; walk out   
ระหว่างหยุดเทอม[xp] (rawāng yut thoēm) EN: during the vacation   FR: en vacances ; durant les vacances
ระยะหยุด[n. exp.] (rayayut) EN: stopping distance   FR: étape [f] ; escale [f]
โรงเรียนหยุด[n.] (rōngrīen yut) EN: school holiday   FR: congé scolaire [m]
สายหยุด[n.] (sāiyut) EN: Desmos   
เสรีภาพในการหยุดงาน[n. exp.] (sērīphāp nai kān yut ngān) FR: liberté de grève [f] ; droit de grève [m]
ที่หยุด[n.] (thī yut) FR: arrêt [m] ; halte [m]
วันหยุด[n.] (wanyut) EN: holiday ; day off ; vacation ; time off ; break   FR: congé [m] ; jour de congé [m] ; jour férié [m] ; vacances [fpl]
วันหยุดงาน[n. exp.] (wanyut ngān) EN: holiday   
วันหยุดนี้[n. exp.] (wanyut nī) EN: this week-end   FR: ce week-end
วันหยุดของธนาคาร[n. exp.] (wanyut khøng thanākhān) EN: bank holiday ; public holiday ; legal holiday (am.)   FR: jour férié (légal) [m]
วันหยุดพักร้อน[n. exp.] (wanyut phak røn) FR: congés payés [mpl]
วันหยุดราชการ[n. exp.] (wanyut rātchakān) EN: official holiday   
วันหยุดโรงเรียน[n. exp.] (wanyut rōngrīen) EN: school holidays   FR: congé scolaire [m] ; vacances scolaires [fpl]
วันหยุดสั้น ๆ [n. exp.] (wanyut san-san) EN: break   FR: congé de courte durée [m]
วันหยุดสุดสัปดาห์[n. exp.] (wanyut sutsapdā) FR: congé de fin de semaine [m]
วันหยุดเทศกาลสงกรานต์[n. exp.] (wanyut thētsakān Songkrān) EN: Songkran Festival Holiday   
เวลาหยุดพัก[n.] (wēlā yut phak) EN: vacation   FR: temps libre [m] ; vacances [fpl]
หยุด[v.] (yut) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate   FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner
หยุด[n.] (yut) EN: stop   FR: stop [m]
หยุดชะงัก[v. exp.] (yut cha-gnak) EN: stop short   
หยุดชั่วคราว[v. exp.] (yut chūakhrāo) EN: pause ; suspend temporarily   FR: faire une pause ; suspendre temporairement
หยุดเดิน[v. exp.] (yut doēn) EN: stop   
หยุดกึก[v. exp.] (yut keuk) EN: stop suddenly ; stop abruptly ; come to a sudden stop   FR: stopper soudainement
หยุดคิด[v. exp.] (yut khit) EN: think about sth ; take time to think ; pause for reflection ; put sth out of one's mind   FR: se donner le temps de la réflexion
หยุดเครื่อง[v. exp.] (yut khreūang) FR: arrêter une machine ; stopper une machine
หยุดครึ่งวัน[n. exp.] (yut khreung wan) EN: half-holiday   
หยุดงาน[v. exp.] (yut ngān) EN: stop working ; go on strike ; lay down tools   FR: cesser le travail ; débrayer ; partir en grève
หยุดนิ่ง[v. exp.] (yut ning) EN: be motionless ; be at a standstill ; stand still   FR: s'immobiliser
หยุดนิ่ง[X] (yut ning) EN: immobile   
หยุดปัญหา[v. exp.] (yut panhā) EN: end a problem ; eliminate a problem   
หยุดพัก[X] (yut phak) EN: intermission   
หยุดพัก[v. exp.] (yut phak) EN: break ; take a break ; have a break ; stop for a break ; stop for a rest   FR: faire une pause ; marquer une pause ; prendre du repos
หยุดพูดเสียที[v. exp.] (yut phūt sīathī) EN: shut up   
หยุดเรียน[v. exp.] (yut rīen) FR: suspendre les cours
หยุดร้องเรียน[v. exp.] (yut røngrīen) EN: stop school   FR: arrêter l'école

English-Thai: Longdo Dictionary
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
shopaholic(n) คนที่ชอบซื้อของมากจนหยุดไม่ได้
retiree(n) ผู้ที่หยุดทำงานแล้ว, ผู้ที่เกษียณแล้ว
long weekend(n) วันหยุดยาวที่ต่อเนื่องจากวันเสาร์และอาทิตย์
inexorable(adj) ที่ไม่มีการผ่อนผัน, ที่ไม่อาจหยุดยั้ง เช่น This is yet another of the inexorable signs that there is no going back to a world where we can assume that marriage is the main institution that organizes people’s lives.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abeyance    [N] การระงับไว้ชั่วคราว, See also: การหยุดพักชั่วคราว, Syn. pause
antibiotic    [ADJ] ที่หยุดยั้งการเติบโตของแบคทีเรียหรือเชื้อโรคอื่นๆ
antibiotic    [N] ยาปฏิชีวนะ, See also: ยาที่มีฤทธิ์หยุดยั้งการเติบโตของเชื้อโรค, Syn. antimicrobial, antitoxin
apnea    [N] ภาวะหยุดหายใจชั่วคราว, Syn. apnoea
apnoea    [N] ภาวะหยุดหายใจชั่วคราว, Syn. apnea
armistice    [N] การพักรบ, See also: การสงบศึกชั่วคราว, การหยุดรบชั่วคราว, Syn. temporary peace, cease-fire, truce
arrest    [N] การชะงัก, See also: การหยุดอย่างกระทันหัน, Syn. stoppage, staying, interruption, Ant. continuation
arrest    [VT] หยุด, See also: ชะลอ, ทำให้ล่าช้า, Syn. stop, restrain, check
away    [ADV] โดยไม่หยุด, See also: อย่างต่อเนื่อง, Syn. continuously, incessantly
balk    [VI] หยุดอย่างกระทันหัน, See also: ชะงัก, Syn. hesitate
balk    [VI] ขัดขวาง, See also: คัดค้าน, ต้านทาน, หยุดยั้ง, Syn. refuse
balk    [N] การหยุดยั้ง, Syn. bond
barrage    [VT] โจมตีคู่ต่อสู้ไม่หยุด
blackleg    [N] ผู้ยังคงทำงาน ขณะที่คนอื่นหยุดงานประท้วง
block    [VT] หยุด, See also: ห้าม, ขวาง, Syn. prevent, stop
block    [N] การหยุดชะงักของพัฒนาการของกระบวนการทางความคิดหยุดชะงัก
brake    [VT] ห้ามล้อ, See also: เบรค, หยุด, Syn. retard
break    [VI] หยุด
break    [N] การหยุด, See also: การหยุดพัก
breakdown    [N] การหยุดลง
breathe    [VI] หายใจ, See also: พักเหนื่อย, หยุดชั่วหายเหนื่อย, พักผ่อน, คลายเครียด
brokenly    [ADV] (คำพูด) ที่สั้นมากหรือเว้นช่วงหยุดพูดบ่อยมาก
bus stop    [N] ที่หยุดรถโดยสาร
busman's holiday    [N] วันหยุดที่ทำงานเหมือนวันปกติ
banish from one's mind    [PHRV] หยุดคิดเกี่ยวกับ, See also: ทำให้เลิกนึกถึง
be hell-bent on    [PHRV] พยายามให้ได้ (บางสิ่ง) มาอย่างไม่ย่อท้อหรือไม่หยุดหย่อน (คำไม่เป็นทางการ)
be off one's hands    [IDM] เลิกรับผิดชอบ, See also: หมดภาระ, หยุดรับภาระ, Syn. be on
be off with    [PHRV] กำจัด, See also: เลิก, หยุด, Syn. be on with
be off    [PHRV] พูดพล่าม, See also: พล่ามไม่หยุด, Syn. be on about, go on, keep on, run on
be off    [PHRV] หยุดใช้ยา, See also: เลิกใช้ยา, หยุดยา
be out    [PHRV] ดับแล้ว (ไฟ), See also: หยุดไหม้, Syn. put out
be out    [PHRV] หยุดทำงาน (เพราะขัดแย้ง), See also: หยุดงานประท้วง, Syn. bring out
be out of order    [IDM] หยุดทำงาน, See also: เลิกทำงาน, Syn. be in
black out    [PHRV] หยุดการถ่ายทอด, Syn. blacken out
blacken out    [PHRV] หยุดการถ่ายทอด, Syn. black out
blow out    [PHRV] ดับ, See also: หยุดลุกไหม้, หยุดโหม, หยุดกระพือ, Syn. put out
blow out    [PHRV] หยุดพัด, Syn. rage out
blow out    [PHRV] (เครื่องจักร) หยุดทำงาน
blow out    [PHRV] ผลิตน้ำมันออกมาไม่หยุด, See also: พุ่งออกมาไม่หยุด
blow over    [PHRV] หยุดพัด
blow over    [PHRV] หยุด, See also: ยุติ, สิ้นสุด
bow out    [PHRV] ออกจาก (บางสิ่งเช่น การแข่งขันฯลฯ), See also: หยุด, ยุติ, ละทิ้ง, เลิก
break away    [PHRV] เลิกจงรักภักดีกับ, See also: หยุดสวามิภักดิ์กับ, เลิกซื่อสัตย์กับ
break down    [PHRV] ใช้งานไม่ได้ (เครื่องจักร), See also: หยุดทำงาน, ไม่ทำงาน, เสีย, Syn. conk out, cut out, give out, kick off
break off    [PHRV] หยุดพูด, See also: เลิกพูด
break off    [PHRV] หยุดทำงาน (ช่วงสั้นๆ)
break up    [PHRV] ยุติ, See also: เลิก, หยุด, ระงับ
break up    [PHRV] ปิดภาคเรียน, See also: หยุดเรียน
break with    [PHRV] หยุดการติดต่อกับ, See also: เลิกคบ, ยุติการคบหากับ
bring out    [PHRV] หยุดงานประท้วง, Syn. be out, call out, come out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
ablactation(แอบแลคเท' เชิน) n. การหยุดนม
abscission(แอบซิส' ซัน) n. การตัดออก, การหยุดทันที (sudden termination)
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
adjourn(อะเจอร์น') vt.,vi. เลื่อนไป, บอกเลื่อน, หยุด, เลิก, Syn. postpone, defer, put off)
agitato(แอจจิทา' โท) adj. ไม่หยุดหย่อน (ดนตรี) (agitated, restless)
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
apnea(แอพเนีย', แอพ'เนีย) n. ภาวะหยุดหายใจชั่วคราว, ภาวะหอบ., Syn. apnoea. -apneal, apneic apnoeal, apnoeic adj.
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
armistice(อาร์'มิทิส) n. การสงบศึกชั่วคราว,การพักรบ,การหยุดรบ, Syn. cease-fire,truce)
arrest(อะเรสทฺ') vt. จับ,จับกุม,ดึงดูด,ทำให้หยุด,กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม,ภาวะที่ถูกจับกุม,การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n., Syn. stop,halt)
asleep(อัสลีพ') adj.,adv. นอนหลับ,ชา,หยุดนิ่ง,ตาย, Syn. dozing,in bed,sleeping)
avast(อะวาสท') interj หยุด (stop!)
baffle(แบฟ'เฟิล) vt.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงัน,หยุดยั้ง vi. ดิ้นรนเหนื่อยเปล่า ๆ, See also: bafflement n. ดูbaffle baffler n. ดูbaffle baffling adj. ดูbaffle, Syn. defeat
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
balky(บอค'คี) adj. ดื้อรั้น,หยุด,ตรงข้าม
belay(บิเล') vt. belayed,belaying,belays} มัดกับหลัก,หยุด,ผูกมัด,เอาเชือกผูกกับตัว vi. เอาเชือกผูก
besetting(บิเซท'ทิง) adj. ซึ่งโจมตีหรือกลุ้มรุมอย่างไม่หยุดยั้ง
blacklegn. คนทรยศ,โรคในสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเชื้อ Clostridium chauvoei,คนโกง,คนหลอกลวง,ผู้ทำให้การสไตรค์ไร้ผลหรือหยุด
blip(บลิพ) n. ตำแหน่งแสงบนจอเรดาร์ที่แสดงตำแหน่งวัตถุในรัศมีเรดาร์,เสียงสั้นที่ดังชัด,สัญลักษณ์,เสียงขาดหายไประหว่างรายการโทรทัศน์,การหยุดในระยะเวลาสั้น -v. สับสวิตช์ออกและเข้าอย่างรวดเร็ว,ลบคำหรือข้อความหรือเสียงที่ไม่ต้องการออก -S...
blue streakสิ่งที่มีอยู่ไม่หยุดยั้ง
bog(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. ห้วย,บึง,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ติดตม,ติดปลัก,ทำให้จมอยู่ในปลัก -Phr. (bog down ทำให้อยู่ในภาวะที่ลำบาก,ทำให้หยุดชะงัก), See also: bogginess n. ดูbog boggish adj. boggish adj. ดูbog คำที่มีความหมายเหมือนกั
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
brake(เบรค) {braked,braking,brakes} n. เครื่องห้ามล้อ,เบรก,สิ่งที่ยับยั้งหรือทำให้ช้า,เครื่องทรมาน -v. ห้ามล้อ,ทำให้ช้า,หยุด,ใส่เบรก,อดีตกาลของ break
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
break keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Break อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะเท่ากับสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดงานที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้นทันที (เหมือนการกดแป้น CTRL + C)
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
breakpointn. หยุดชะงักงัน,จุดเปลี่ยนแปลง
breather(บรีธ'เธอะ) n. การหยุดพัก,ผู้หายใจ,คนที่ชีวิต,หลอดหายใจ,หลอดระบายอากาศ, Syn. pause
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ,กระบวนการหายใจ,การหายใจอึดหนึ่ง,การหยุดพักหายใจ,การเอ่ยคำ,ความปรารถนา,ชั่วแวบเดียว,การโชยพัดเบา
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
card hopperที่พักบัตรหมายถึง ส่วนหนึ่งของเครื่องอ่านบัตรหรือเครื่องเจาะบัตร (keypunch) เป็นที่ซึ่งบัตรที่เจาะข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว มาหยุดรอให้คอมพิวเตอร์เรียกไปอ่าน หรือบัตรที่ยังไม่ได้เจาะ มารอเรียกไปเจาะบางทีใช้ hopper คำเดียวสั้น ๆ ก็ได้ ดู card reader และ keypunch ประกอบ
card jamบัตรติดขัดหมายถึง การที่บัตรเกิดสับสนขึ้นภายในเครื่องอ่านบัตร (card reader) ซึ่งอาจเกิดจากการเจาะไม่ตรงรู บัตรยับหรือขาด เมื่อเครื่องอ่านบัตรอ่านมาถึงบัตรนั้นก็จะหยุด เพราะอ่านต่อไปไม่ได้ ดู card reader ประกอบ
cardiac arrestภาวะที่หัวใจหยุดเต้น
cash(แคช) {cashed,cashing,cashes} n. เงินสด,เหรียญเงิน,ธนบัตร. vt. จ่ายเงินสด,รับเงินสด,ขึ้นเป็นเงินสด -Phr. (cash in ขึ้นเป็นเงินสด,หยุดกิจการ,ถอนตัว) -Phr. (cash in on หากำไรจาก), See also: cashable adj. ดูcash, Syn. curren
cease(ซีส) vi. หยุด,ยุติ,เลิก,เว้น,ตาย vt. หยุด,เลิก, Syn. quit -Conf. seize
ceasefire(ซีส'ไฟเออร์) n. การหยุดนิ่ง,การหยุดรบ
ceasing(ซีส'ซิง) n. การหยุด,การยุติ
cessation(ซิเซ'เชิน) n.การหยุด (ชั่วคราวหรือสมบูรณ์) ,การชะงัก, Syn. rest
check(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
checker {checkeredn. ตัวหมากรุก, See also: checkers (draughts) เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง,ผู้หยุดยั้ง,สิ่งยับยั้ง,คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม,ทำให้แตกแขนง,ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
checkeringn. ตัวหมากรุก, See also: checkers (draughts) เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง,ผู้หยุดยั้ง,สิ่งยับยั้ง,คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม,ทำให้แตกแขนง,ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
checkers}n. ตัวหมากรุก, See also: checkers (draughts) เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง,ผู้หยุดยั้ง,สิ่งยับยั้ง,คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม,ทำให้แตกแขนง,ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
clatter(แคลท'เทอะ) {clattered.clattering,clatters} vi.,n. (เสียง) ดังกระทบ,เคลื่อนที่ดังโกรกเกรก,หัวเราะกิ๊ก ๆ ,พูดเร็ว,พูดไม่หยุด vt.ทำให้เกิดเสียงกระทบ,การพูดนินทา,การพูดเร็ว,การพูดฉอด, See also: clattery adj. ดูclatter
clock(คลอค) {clocked,clocking,clocks} n. นาฬิกา (แขวนหรือตั้ง) -Phr. (around the clock ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่หยุดยั้ง ไม่พัก) vt. จับเวลา
clock ticksสัญญาณนาฬิกาหมายถึง จังหวะช่วงเวลาที่นาฬิกาเดิน (ติ๊ก) ซึ่งจะเป็นช่วงที่แน่นอนสม่ำเสมอ ในแต่ละช่วงเดินของนาฬิกาที่เรียกว่า "ติ๊ก" นั้น คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่ง และจะหยุดทำงานในช่วงว่างระหว่างติ๊ก ยิ่งช่วงติ๊กนี้ถี่เท่าใด ก็ยิ่งแปลว่าคอมพิวเตอร์ทำงานเร็วเท่านั้น สัญญาณนาฬิกานี้ จึงถือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเร็วของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ความ เร็วของการเดินของนาฬิกา หรือความถี่นี้วัดกันเป็นเมกะเฮิรตช์ (megahertz) 1 เมกะเฮิรตซ์ จะเท่ากับ 1 ล้านติ๊กของนาฬิกาต่อ 1 วินาที คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซีในยุคปัจจุบันนั้นมีหน่วยความจำที่ทำงานด้วยความเร็ว ถึงประมาณ 33-66 เมกะเฮิร์ตซ์
clot(คลอท) n. ก้อนเลือดที่แข็งตัว,ก้อนเล็ก ๆ ,กลุ่มเล็ก ๆ ,คนโง่. vi. จับตัวเป็นก้อน vt. ทำให้จับตัวเป็นก้อน,ปกคลุมไปด้วยก้อนเล็ก ๆ ,ทำให้หยุด,ขัดขวาง., See also: clotty adj., Syn. lump
coffee breakn. การหยุดพักทำงานชั่วคราว เพื่อดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มอย่างอื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
armistice(n) การสงบศึก,การหยุดรบ,การพักรบ,การหย่าศึก
arrest(n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง
arrest(vt) จับกุม,กั้น,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ทำให้ชะงัก
balk(n) การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง,การชะงักงัน
balk(vi,vt) หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง
balky(adj) ซึ่งหยุดชะงัก,ซึ่งชะงักงัน,ซึ่งหยุดนิ่ง
baulk(n) การชะงักงัน,การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง
baulk(vi,vt) ชะงักงัน,หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง
brake(vt) หยุด,เบรค,ห้ามล้อ
break(vi,vt) แตก,หัก,พัง,เสีย,หยุด,ทุบ,ต่อย
breather(n) การหยุดพัก,คนที่มีชีวิต
cease(vi,vt) ยุติ,เลิก,หยุด,สิ้นสุด,เว้น
CEASE-cease-fire(n) การหยุดยิง,การพักรบ
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ,ไม่หยุดหย่อน,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่เลิกรา
cessation(n) การสิ้นสุด,การหยุด,การยุติ,การเลิก,การเว้น
check(vt) ทำให้ชะงัก,ดึง,ทำให้หยุด,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตรวจสอบ
cork(vt) ทำให้หยุด,อุดด้วยไม้ก๊อก
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน
countercheck(vt) ทบทวน,ตรวจทาน,หยุดยั้ง,ยับยั้ง
curdle(vt) ทำให้ข้น,ทำให้แข็ง,ทำให้เลือดหยุด
cut(vt) ตัด,หั่น,ฟัน,ตัดราคา,ตัดสัมพันธ์,หยุดการแสดง,หนีเรียน
deadlock(n) การหยุดชะงัก,การหยุดนิ่ง,การหมดหนทาง
desist(vt) ระงับ,ล้มเลิก,หยุด,เลิกล้มความคิด
die(vi) ตาย,สิ้นอายุขัย,อวสาน,พินาศ,หมดอายุ,หยุด
discontinue(vi,vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,ชะงัก,หยุด
fete(n) พิธี,งานฉลอง,งานเฉลิมฉลอง,วันหยุด,การเลี้ยงฉลอง
foil(vt) กีดกัน,ป้องกัน,สกัดกั้น,ทำให้แพ้,หยุดยั้ง
halt(n) การหยุด,การชะงัก,ที่หยุดรถไฟ
halt(vi) หยุด,สั่งให้หยุด,หยุดชะงัก
holdup(n) การบังคับให้หยุด,การปล้น,การจี้
holiday(n) วันหยุด,วันนักขัตฤกษ์,วันพักผ่อน,วันเทศกาล
hush(vi,vt) หยุดเงียบ,เงียบสงบ,ระงับ
incessant(adj) ไม่หยุดหย่อน,ต่อเนื่อง
inextinguishable(adj) ขจัดไม่ได้,ดับไม่ได้,หยุดยั้งไม่ได้
interim(n) เวลาหยุดพัก,ระหว่างเวลา
intermission(n) การหยุดพักชั่วขณะ,ระยะเว้น,การหยุดพักสลับฉาก
intermit(vi) หยุดพักชั่วขณะ,ซา,เดินๆหยุด
interruption(n) การหยุดชะงัก,การขัดจังหวะ,การสอดเข้ามา,การขัดคอ
jerk(vi,vt) กระตุก,ตะกุกตะกัก,เหวี่ยง,สะบัด,หยุดกึก,ฉุด
kill(vt) ฆ่า,ประหารชีวิต,ปราบ,กำจัด,หยุด,ทำลาย
leave(vi) จากไป,ลาจาก,ออกไป,ร่ำลา,ลาหยุด
longing(adj) ปรารถนา,ใคร่ได้,อยากได้,ไม่หยุดหย่อน
lull(n) ความสงบ,การระงับ,การกล่อม,การหยุดนิ่ง
mute(n) คนใบ้,เครื่องหมายหยุด,การไม่ออกเสียง
pause(n) การหยุดกลางคัน,การหยุดชั่วครู่
pause(vi) หยุดกลางคัน,หยุดชั่วครู่
quiet(vt) ทำให้สงบ,ทำให้เงียบ,ทำให้หยุด,บรรเทา
rebuff(n) การปัดภาระ,การขัดขวาง,การปฏิเสธ,การหยุดยั้ง,การขับออก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cryopreservation (n ) การแช่แข็ง (Freezing) เพื่อรักษาสภาพของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ เช่น Embryo cryopreservation คือการแช่งแข็งตัวอ่อน (Embryo) เพื่อหยุดการแบ่งเซลล์ไว้ในระยะ Blastula
fail-over [ADJ]เกี่ยวกับระบบสำรองซึ่งทำหน้าที่แทนในกรณีที่ระบบหลักหยุดทำงาน
See also: S. fail-safe,
fail-over [ADJ]เกี่ยวกับระบบสำรองซึ่งทำหน้าที่แทนในกรณีที่ระบบหลักหยุดทำงาน
See also: S. fail-safe,
Freeze (vi ) หยุด, อย่ากระดุกกระดิก (เป็นคำที่ตำรวจใช้ในการสั่งให้คนร้ายหยุดการเคลื่นไหวใดๆ ขณะเข้าจับกุม)
See also: S. Stop, Don't move,
pit stop[พิท สตั๊ป] ช่วงหยุดพักสั้นๆ ระหว่างการเดินทางยาวๆ เพื่อพักผ่อน หรือทานอาหาร
stand down (n) การหยุดการโจมตี(ปฏิบัติการ)ชั่วคราว
step back ( ) หยุดทำกิจกรรม/การงาน โดยเฉพาะเพื่อพิจารณาว่าจะทำอะไรต่อไป to pause in an activity, esp. to consider what to do next. We need to step back and look at all our options.
stop and think to stay as beforeหยุดและคิดอยู่กับฉัน
the sky is the limit (phrase ) ไม่มีอะไรหยุดยั้งได้
typically holidayวันหยุดตามปกติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
休日[きゅうじつ, kyuujitsu] (n) วันหยุด
休暇をとる[きゅうかをとる, kyuukawotoru] (phrase) ลากิจ, ลาหยุด
停留所[ていりゅうじょ, teiryuujo] (n) ที่หยุดรถประจำทางหรือรถบัส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
故障[こしょう, ] การชำรุดเสียหาย ความขัดข้อง สิ่งกีดกันหรือปัญหาที่ทำให้หยุดชะงัก
止まれ[とまれ, ] สัญญาณให้หยุดรถ
停止[ていし, ] การหยุดชะงัก,การยับยั้ง,การหยุด(กระทำสิ่งต่างๆ)
流動[りゅうどう, ] ไม่หยุดนิ่ง ,ลอยตัว, (สินทรัพย์)หมุนเวียน
流動[りゅうどう, ] ไม่หยุดนิ่ง ,ลอยตัว, (สินทรัพย์)หมุนเวียน
流動[りゅうどう, ] ไม่หยุดนิ่ง ,ลอยตัว, (สินทรัพย์)หมุนเวียน
バカンス[ばかんす, ] วันหยุดพักผ่อน
連休[れんきゅう, ] วันหยุดติดต่อกันหลายวัน
連休[れんきゅう, ] วันหยุดติดต่อกันหลายวัน
休憩[きゅうけい, ] (n ) การหยุดพักชั่วครู่
休みます[] (vi ) พัก, พักผ่อน, หยุดพัก
休み[やすみ, yasumi, ] (n adv ) วันหยุด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
止める[やめる, yameru] Thai: หยุด English: to cease
夏休み[なつやすみ, natsuyasumi] Thai: วันหยุดภาคฤดูร้อนเดือนสิงหาคม English: summer vacation
晴れる[はれる, hareru] Thai: ฝนหยุดตก
止む[やむ, yamu] Thai: หยุด English: to cease (vi)
止む[やむ, yamu] Thai: หยุด เลิก English: to stop
にわか雨[にわかあめ, niwakaame] Thai: ฝนตกที่ตกแรงชั่วครู่แล้วหยุดตก English: a (sudden) shower
休む[やすむ, yasumu] Thai: หยุดพักชั่วคราว English: to have a break

German-Thai: Longdo Dictionary
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
ebenfallsด้วย, เช่นเดียวกัน เช่น Franz, schönes Wochenende! - Danke, ebenfalls. ฟร้านซ์ ขอให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีนะจ๊ะ - ขอบคุณ เช่นกันนะครับ , See also: S. gleichfalls, auch
halten(vi) |hält, hielt, hat gehalten| หยุด เช่น Die Buslinie 40 hält nicht an diese Haltestelle. รถเมล์สายที่ 40 ไม่หยุดที่ป้ายนี้, See also: S. stoppen
Urlaub(n) |der, pl. Urlaube| ช่วงหยุดพักร้อน
Urlauber(n) |der, pl. Urlauber| คนที่กำลังหยุดพักร้อน, See also: der Tourist
ein Risiko eingehenเสี่ยง เช่น Er geht das Risiko nicht ein, in der Sahara Urlaub zu machen. เขาไม่ขอเสี่ยงไปเที่ยวช่วงหยุดพักร้อนในทะเลทรายซาฮารา
Feiertag(n) |der, pl. Feiertage| วันหยุดราชการ
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| หยุด เช่น Halt den Mund!, Das Auto hält da., See also: stoppen
erholsam(adj) ที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ein erholsames Wochenende วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ได้พักผ่อน
freihaben(vi) |hatte frei, hat freigehabt| ว่างจากการทำงานหรือการเรียน ว่างจากภาระกิจต่างๆ เช่น Heute hat sie frei, um die Stadt ihren ausländischen Freunden zu zeigen. วันนี้เธอหยุดงานเพื่อที่จะพาเพื่อนชาวต่างชาติไปชมเมือง
ausruhen(vt) |ruhte aus, hat ausgeruht| หยุดพัก(ดวงตา, ขา) เช่น Ich möchte gleich meine Augen ausruhen. ผมอยากพักสายตาสักเดี๋ยว
aufhalten(vt) |hält auf, hielt auf, hat aufgehalten| หยุดยั้ง, รั้ง, ยั้ง, หน่วงเหนี่ยว เช่น Wir können ihn beim Jammern nie aufhalten. พวกเราไม่เคยสามารถยั้งเขาขณะที่เขาบ่นได้เลย , See also: abhalten
zurufen(vt) |ruft zu, rief zu, hat zugerufen, + jmdm.| ร้องตะโกนบอกด้วยความห่างระยะทางหนึ่ง เช่น Der Polizei ruft dem Autofahrer zu anzuhalten. นายตำรวจตะโกนบอกคนขับรถหยุดรถ , See also: Related: rufen
Autobahn(n) |die, pl. Autobahnen| ทางด่วน, ถนนแบบมีสองฝั่ง รถสวนกันวิ่งคนละฝั่ง ไม่มีสี่แยกไฟแดงหรือรถเลี้ยวตัด ทางแยกออก หรือแยกเข้า จะทำเป็นทางยกระดับ หรือไม่ก็ลอดใต้ดินไป รถวิ่งได้ตลอดไม่มีหยุด เริ่มสร้างครั้งแรกในประเทศเยอรมนี ปัจจุบันในประเทศอื่นๆ เรียกกันด้วยชื่อต่างๆ กันไป เช่น Express way (ทางด่วน), Motorway (ทางสำหรับรถ), Freeway (แปลตรงตัวคือ ทางที่วิ่งแล้วไม่ต้องเสียตังค์), Tollway (แปลตรงตัวก็คือวิ่งแล้วต้องเสียต้งค์), highway, superhighway
Terrasse(n) |die, pl. Terrassen| ลานหน้าบ้าน, ลานหลังบ้าน, เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่ติดกับพื้นดิน(ไม่จำเป็นต้องมีรั้วกั้นเป็นขอบ) เช่น Im Urlaub haben wir uns auf der Terrasse im Hotel getroffen und zusammen gefrühstückt. เราเจอกันช่วงหยุดพักร้อนที่เฉลียงของโรงแรม และทานอาหารเช้าด้วยกัน , See also: Related: Balkon
bremsen[เบร๊ม-เซ่น] (vi) |bremste, hat gebremst| เบรก หยุด

French-Thai: Longdo Dictionary
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา regarder|
surtout(adv) ก่อนอื่น, โดยเฉพาะ เช่น On voit les gens faire des courses surtout le week-end. เรามักเห็นผู้คนไปเดินช้อปปิ้งโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
faire de l'auto-stopโบกรถให้หยุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top