Search result for

*ลวง*

(502 entries)
(0.1363 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ลวง, -ลวง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลวง[ADJ] hollow, Syn. โหว่, โบ๋, Ant. ตัน, Example: หัวใจเป็นอวัยวะกลวงซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อพิเศษต่างจากกล้ามเนื้อชนิดอื่น, Thai definition: เป็นรูเป็นโพรงข้างใน
ลวง[ADJ] public, See also: official, Syn. สาธารณะ, Example: คนขับรถบรรทุกประลองความเร็วกันบนถนนหลวง
ลวง[ADJ] royal, See also: of the court or crown, Example: วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่บนถนนพระสุเมรุ บางลำพู, Thai definition: ของผู้เป็นใหญ่ คือ พระเจ้าแผ่นดิน
ลวง[N] title of respect shown to elderly relatives while in the Buddhist monkhood, Example: หลวงพี่นุ่งเหลืองห่มเหลืองกำลังเดินอุ้มบาตรมาจวนจะถึงหน้าบ้าน, Thai definition: คำเรียกพระภิกษุโดยความเคารพ เช่น หลวงพี่ หลวงน้า, เป็นคำเรียกพระจีน พระญวน ว่า หลวงจีน หลวงญวน
ลวง[ADJ] great, See also: big, superior, chief, Syn. เป็นใหญ่, ใหญ่
ลวง[N] antimony, Syn. แร่พลวง, Example: พระปิดตากรุวัดท้ายย่าน เนื้อแร่พลวง เป็นพระปิดตาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 51 สัญลักษณ์ Sb เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวคล้ายโลหะเงิน เปราะ หลอมละลายที่ 630.5 ํซ. มีสมบัติพิเศษคือ ขยายตัวเมื่อแข็งตัว ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ
ลวง[N] large timber tree, Syn. ต้นพลวง, Example: ต้นไม้ที่พบในไร่นาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่วไปได้แก่ พลวง กระบก จามจุรี เต็ง มะขาม และแดง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Dipterocarpus tuberculatus Roxb. ในวงศ์ Dipterocarpaceae ใบใหญ่ ใช้ห่อยาสูบและมุงหลังคา
กลลวง[N] fraud, See also: swindle, Syn. กลโกง, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เขาได้ฉวยโอกาสนี้เพื่อหยุดยั้งกลลวงของหัวหน้าเผ่า, Thai definition: เลห์เหลี่ยมที่ทำให้หลงหรือทำให้เข้าใจผิดเพื่อให้เสียเปรียบ
ทะลวง[V] pierce, See also: penetrate, stab, Example: โจรใช้มีดทะลวงพุงตำรวจ หลังจากต่อสู้กันซักพักหนึ่ง, Thai definition: ทำให้เป็นช่องทะลุ , ทำให้เป็นทางหรือเป็นช่องทะลุเข้าไป
ทะลวง[V] break through, Syn. บุก, โจมตี, Example: กองทัพพม่าได้ทะลวงแนวรบของข้าศึกได้เรียบร้อยแล้ว
ลวงตา[ADJ] illusory, See also: deceptive, Example: ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มีสาเหตุมาจากความเคยชินผิดๆ ที่มนุษย์จับกลุ่มรวมกันเป็นสังคม ทำให้เกิดค่านิยมลวงตา เป็นที่เกิดของความชั่ว, Thai definition: ผิดไปจากความเป็นจริง
ลวงตา[V] be delusive, See also: be deceptive, Example: ภาพผลไม้อยู่ในกระจาดสามารถลวงตาอีกาให้เข้าใจผิดคิดว่า เป็นผลไม้ที่แท้จริงได้, Thai definition: ทำให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง
คำหลวง[N] a kind of Thai literature, Example: เรื่องพระนลเป็นวรรณคดีประเภทคำหลวง, Thai definition: คำประพันธ์ซึ่งเป็นชื่อพระราชนิพนธ์ มีโคลงฉันท์กาพย์กลอนปนกัน
ฝนหลวง[N] artificial rain, Syn. ฝนเทียม, Example: ปีนี้คงต้องมีฝนหลวงให้ชาวนา เพราะปีนี้แล้งเหลือเกิน, Thai definition: ฝนเทียมพระราชทาน
ภาพลวง[N] illusion, Syn. ภาพลวงตา, สิ่งลวงตา, ภาพหลอน, Example: เขามักจะวาดภาพลวงจากอดีตที่สวยงามเพื่อให้หลุดพ้นจากข้อบกพร่องในปัจจุบัน, Thai definition: ความนึกคิดในสมองที่หลงคิดว่าเป็นจริงทั้งๆ ที่เป็นสิ่งไม่จริง
ล่อลวง[V] deceive, See also: mislead, hoodwink, trick, con, delude, swindle, Syn. ลวงล่อ, Example: มิจฉาชีพล่อลวงสาวชนบทไปขาย, Thai definition: ใช้อุบายทุจริตให้หลงเชื่อในสิ่งที่เป็นเท็จ
ลวงตา[N] one's grandfather all of whom are in the monkhood, Example: แม่ฝากฝังเขาไว้กับหลวงตาที่วัด เพื่อให้เล่าเรียนหนังสือ, Thai definition: คำเรียกพระที่มีอายุมาก
ในหลวง[N] king, Syn. พระมหากษัตริย์, Example: เงินที่ประชาชนบริจาคทั้งหมดจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในหลวงเพื่อนำไปพัฒนาโครงการแหล่งน้ำพระราชดำริ, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่ 3 หมายถึง พระมหากษัตริย์, Notes: (ปาก)
กรมหลวง[N] Krom Luang, See also: Prince of the third class, Example: ทางกองทัพเรือได้จัดสร้างเหรียญเสด็จเตี่ยหรือพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, Thai definition: ยศของเชื้อพระวงศ์ที่พระเจ้าแผ่นดินทรงแต่งตั้ง
ของหลวง[N] crown property, See also: government property, public property, state property, Example: คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเอาที่วัดและตึกดังกล่าวเป็นของหลวง, Thai definition: ของที่เป็นของพระมหากษัตริย์, ของที่เป็นของแผ่นดินหรือรัฐ
ข้าหลวง[N] governor, Syn. ข้าราชบริพาร, บริวาร, Example: คุณย่าของดวงใจเคยเป็นข้าหลวงในวังมาก่อน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ถวายตัวเป็นผู้รับใช้ของในหลวงและเจ้านาย
งานหลวง[N] state function, Example: นิภาทำงานหนักมากต้องรับผิดชอบทั้งงานราษฏร์และงานหลวง, Count unit: งาน
ถนนหลวง[N] public highway, Example: เด็กที่เขาเคยเห็นวิ่งขายดอกไม้ พวงมาลัย หนังสือพิมพ์ตามสี่แยกกลางถนนหลวงกำลังสะอื้นไห้, Count unit: สาย, Thai definition: ถนนซึ่งถือเป็นทางสาธารณะ
ทางหลวง[N] highway, See also: state highway, public road, Syn. ถนนหลวง, Example: เราจะต้องช่วยกันรักษากฎจราจรบนทางหลวง, Count unit: สาย, Thai definition: ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นนอกจากทางรถไฟ
นครหลวง[N] capital, Syn. เมืองหลวง, Example: กรุงเทพมหานครเป็นนครหลวงของประเทศไทย
บัวหลวง[N] Nelumbo nucifera, Example: บัวหลวงเป็นบัวที่พบเห็นอยู่บ่อยๆ ในบึงทั่วไป, Count unit: ดอก, Thai definition: พรรณบัวน้ำชนิดหนึ่ง มีอยู่ทั่วในเมืองไทย มีเหง้าอยู่ในโคลนเลน ใบกลมหนาแข็งก้านใบเป็นหนาม
บาทหลวง[N] priest, See also: minister, Syn. นักบวช, หลวงพ่อ, Example: บาทหลวงในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกจะเป็นตัวแทนในการติดต่อกับพระเจ้า, Count unit: รูป, Thai definition: นักบวชหรือผู้สอนศาสนาในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
พัดหลวง[N] monsoon, Syn. ลมตะโก้, ลมพัดหลวง, Example: ในช่วงเดือนตุลาคมลมพัดหลวงจะพัดผ่านเข้ามา, Thai definition: ชื่อลมทะเลพัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มักมีในปลายฤดูฝน
ลวงจีน[N] Chinese monk, See also: Chinese Buddhist priest, Syn. พระจีน, Example: หลวงจีนรูปนี้มาจากวัดเส้าหลิน
ลวงพ่อ[N] venerable monk, See also: priest, Example: ถ้าคืนใดหลวงพ่อไม่ได้ยินเสียงกลองแล้วท่านนอนไม่หลับ
ไทยหลวง[N] Shans, See also: Greater Thai race, a race of ancient Siamese, inhabiting the north and north western parts, Syn. ไทยใหญ่
กุ้งหลวง[N] giant freshwater prawn, See also: big-head prawn, big-head shrimp, Syn. กุ้งก้ามกราม, Example: กุ้งหลวงเป็นสัตว์น้ำที่กินอาหารทุกชนิดแต่ที่ชอบคือ อาหารจำพวกเนื้อสัตว์, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อกุ้งน้ำจืดชนิด Macrobrachium rosenbergii ในวงศ์ Palaemonidae ตัวโต เปลือกสีครามปนเขียว ก้ามสีฟ้า มีหนาม วางไข่ในน้ำกร่อย
ทะเลหลวง[N] high sea, See also: ocean, Example: เรือกำลังปะทะกับคลื่นลมในทะเลหลวง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ทะเลหรือมหาสมุทรที่อยู่นอกน่านน้ำอาณาเขตของประเทศที่เป็นเจ้าของ
ภาพลวงตา[N] illusion, See also: delusion, hallucination, mirage, chimera, Syn. สิ่งลวงตา, ภาพลวง, ภาพหลอน, Ant. ภาพจริง, ความเป็นจริง, ความจริง, Example: หากไม่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น ทุกคนก็ยังคงหลงไปกับภาพลวงตาว่า ประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอยู่, Thai definition: ภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง
ภาพลวงตา[N] mirage, Example: ฉันมองไปหน้ารถไกลๆ เห็นพยับแดดยิบๆ เหมือนมีน้ำท่วมถนนอยู่, Thai definition: ภาพผิดปกติของวัตถุในระยะไกลซึ่งเกิดจากการหักเหหรือสะท้อนของแสง เป็นภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง
สนามหลวง[N] Royal Plaza; Sanam Luang, See also: the Pramane Ground, Example: สนามหลวงเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองหลายครั้งแล้ว
สนามหลวง[N] Royal Plaza; Sanam Luang, See also: the Pramane Ground, Example: สนามหลวงเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองหลายครั้งแล้ว
ฮ่างหลวง[N] Ficus altissima Bl., Syn. กร่าง, ไทรทอง, ลุง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด Ficus altissima Bl. ในวงศ์ Moraceae เปลือกเรียบสีเทา ใบกว้างหนารูปไข่ ปลายมน ไม่มีขน ผลกลม เมื่อสุกสีส้มออกแดง, ลุง ฮ่างหลวง หรือ ไทรทอง ก็เรียก
เงินหลวง[N] government fund, Syn. เงินแผ่นดิน, เงินรัฐบาล, เงินของรัฐ, เงินของแผ่นดิน, Ant. เงินราษฎร์, เงินส่วนตัว, Example: เงินวิจัยโครงการนี้เป็นเงินหลวงเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุด, Thai definition: เงินที่เป็นของแผ่นดินหรือรัฐ
เจ้าหลวง[N] vassal prince, See also: ruler of a colony/protectorate, Example: ผู้ชายชุดดำที่ยืนอยู่หน้าประตูเป็นเจ้าหลวงของเมืองทางเหนือ, Thai definition: เจ้าผู้ครองประเทศราช
ใหญ่หลวง[V] be great, See also: be enormous, Syn. ยิ่งใหญ่
ใหญ่หลวง[ADV] hugely, See also: gigantically, enormously, colossally, vastly, Syn. มาก, มหาศาล, Example: คนในหมู่บ้านต้องเผชิญกับหายนะอย่างใหญ่หลวงกับภัยน้ำท่วม
ใหญ่หลวง[V] be huge, See also: be gigantic, be enormous, be colosal, be massive, be tremendous, Syn. หนักหนา, ยาก, Example: ปัญหาของเราใหญ่หลวงนัก
ไพร่หลวง[N] king's soldiers, See also: men who are serving their military obligation, Example: เขาเปลี่ยนฐานะเป็นไพร่หลวงและรับราชการไปจนถึงอาย ุ60 ปี, Count unit: คน, กอง, Thai definition: พลที่เข้าประจำการแล้ว, Notes: (โบราณ)
กะรัตหลวง[N] a Thai weight unit for precious stones equal to 20 centigrams, Thai definition: มาตรน้ำหนักตามวิธีประเพณี ใช้สำหรับชั่งเพชรพลอย
ตำรวจหลวง[N] palace police, See also: palace guard, sergeants at arms in the royal palace, Example: ตอนน้องชายเขาเกิด คุณพ่อของเขาได้เลื่อนยศเป็นตำรวจหลวงรักษาพระองค์, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ข้าราชการในพระองค์ มีหน้าที่พิทักษ์รักษาองค์พระมหากษัตริย์และพระราชินีในงานพระราชพิธี
ทะนานหลวง[CLAS] capacity measure equivalent litre, See also: unit of capacity for rice, the official unit being equivalent to one litre, Example: เขาต้องส่งข้าวหนึ่งพันทะนานหลวงต่อปี, Thai definition: ชื่อมาตราตวงตามวิธีประเพณี มีอัตราเท่ากับ 1 ลิตร
ทะลุทะลวง[V] pierce, See also: penetrate, Syn. ผ่าน, ทะลุ, ทะลวง, Example: รังสีแกมมามีลักษณะเหมือนรังสีเอกซ์แต่มีอำนาจทะลุทะลวงผ่านสารได้มากกว่า, Thai definition: เจาะผ่านไปได้
สิ่งลวงตา[N] illusion, See also: delusion, deception, Syn. ภาพลวงตา
หม่อมหลวง[N] great-great-grandchild of a king, Syn. ม.ล., Example: พลโท หม่อมหลวงขาบ กุญชร เป็นอธิบดีที่มีความรอบรู้ในเรื่องเพลงต่างๆ อย่างกว้างขวาง, Count unit: คน, Thai definition: คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมราชวงศ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลวง(กฺลวง) ว. เป็นรูเป็นโพรงข้างใน, ไม่ตัน.
ลวง(กฺลวง) น. บริเวณ, ที่ว่าง, ท่ามกลาง, เช่น ในกลวงป่าตาลนี๋มีศาลาสองอัน (จารึกสยาม).
ลวง(กฺลวง) น. คลวง, โรงถลุงดีบุก.
กะรัตหลวงน. มาตรานํ้าหนักตามวิธีประเพณี ใช้สำหรับชั่งเพชรพลอยเท่านั้น เป็นเมตริกกะรัต เท่ากับ ๒๐ เซนติกรัม, อักษรย่อว่า กต.
กุ้งหลวงดู ก้ามกราม.
เกวียนหลวงน. มาตราตวงตามแบบราชการ มีอัตราเท่ากับ ๒,๐๐๐ ลิตร หรือ ๒ กิโลลิตร, อักษรย่อว่า กว.
ของหลวงน. ของของสถาบันพระมหากษัตริย์, ของที่เป็นของแผ่นดินหรือรัฐ.
ขัดมอนหลวงดู หญ้าขัดหลวง ที่ หญ้าขัด.
ข้าหลวงน. คนที่ถวายตัวเป็นข้าของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านาย, คนรับใช้ของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านาย ปัจจุบันมีเฉพาะผู้หญิง เรียกว่า คุณข้าหลวง.
ข้าหลวงน. ตำแหน่งผู้ปกครองในหัวเมืองแต่ก่อนในลักษณะผู้รั้งเมืองหรือผู้รักษาเมืองเอก โท ตรี จัตวา ถ้าปกครองหลายหัวเมือง เรียกว่า ข้าหลวงใหญ่ ถ้าปกครองเมืองประเทศราช เรียกว่า ข้าหลวงรักษาราชการ
ข้าหลวงผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ราชการเฉพาะกิจ
ข้าหลวงเรียกผู้ว่าราชการเมืองหรือข้าหลวงประจำจังหวัด.
ข้าหลวงเดิมน. คนที่พระเจ้าแผ่นดินเคยใช้สอยมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์, คนรับใช้เก่าแก่ของเจ้านาย, (ปาก) คนหรือสิ่งของที่ใช้สอยถูกใจมาเป็นเวลานาน ๆ.
ข้าหลวงดูใน ข้า ๑.
ข้าหลวงดูใน ข้า ๑.
ข้าหลวงน. ชื่อปลาทะเลขนาดเล็กชนิด Scolopsis ciliatus (Lacepéde) ในวงศ์ Nemipteridae ลำตัวป้อม แบนข้างปานกลาง พื้นลำตัวสีเขียวหม่น มีแถบสีขาวเด่นพาดตามยาวใกล้แนวสันหลังข้างละเส้น ระหว่างตาและแผ่นกระดูกใต้ตามีหนามแหลม ๑ อัน ชี้ไปทางด้านหน้า ขอบด้านนอกของขากรรไกรบนจักเป็นฟันเลื่อย พบอาศัยอยู่ตามแนวหินปะการัง ขนาดยาวได้ถึง ๑๓ เซนติเมตร.
ข้าหลวงหลังลายน. ชื่อเฟินอิงอาศัยชนิด Asplenium nidus L. ในวงศ์ Aspleniaceae ใบเรียงเป็นวง รูปทรงคล้ายชาม แตกใบอ่อนตรงกลาง.
ขุนหลวงน. คำเรียกพระเจ้าแผ่นดิน เช่น ขุนหลวงพะงั่ว ขุนหลวงหาวัด ขุนหลวงตาก ภายหลังใช้เป็นบรรดาศักดิ์ของขุนนางด้วย เช่น ขุนหลวงพระไกรศรี.
ลวง(คฺลวง) น. เรือน, ที่นั่ง, ตำหนัก.
ลวง(คฺลวง) น. โรงถลุงดีบุก, (ปาก) กลวง.
ค่าภาคหลวงน. ค่าสิทธิซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติต้องชำระให้แก่รัฐ เช่น ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงไม้หวงห้าม.
คำหลวงน. คำประพันธ์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ มีโคลงฉันท์กาพย์ร่าย คือ มหาชาติคำหลวงและพระนลคำหลวง, คำประพันธ์ที่แต่งมีลักษณะอย่างมหาชาติคำหลวง คือ นันโทปนันท-สูตรคำหลวง และพระมาลัยคำหลวง.
เค้าสนามหลวงน. สำนักผู้ปกครองบ้านเมือง, ที่ว่าราชการเมือง, คณะผู้ว่าการบ้านเมืองซึ่งประกอบด้วยเจ้าผู้ครองเมืองหรือผู้ครองเมืองข้าหลวงประจำนครหรือเมืองซึ่งต่อมาเรียกว่า ปลัดมณฑลประจำจังหวัด และข้าหลวงผู้ช่วย มีหน้าที่บังคับบัญชารับผิดชอบในกิจการทั่วไปของเมือง, เค้าสนาม ก็ว่า.
โครงการหลวงน. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานอาชีพทางเลือกใหม่แก่ชาวไทยภูเขาในภาคเหนือ ซึ่งเดิมปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย ให้หันมาปลูกไม้ดอก ไม้ผล พืชผักเมืองหนาว และเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อบริโภคและจำหน่าย สร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ทำให้ลดปัญหายาเสพติด ช่วยพิทักษ์รักษาป่าต้นน้ำ และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน.
งานหลวงไม่ให้ขาด งานราษฎร์ไม่ให้เสียทำงานไม่บกพร่องทั้งงานส่วนรวมและส่วนตัว, ใช้เพี้ยนว่า งานหลวงไม่ขาด งานราษฎร์ไม่เสีย ก็มี.
เงินหลวงน. เงินที่เป็นของแผ่นดินหรือรัฐ.
จรลวง, จรล่วง(จอระ-) ก. ล่วงไป, ลับไป.
จุลวงศ์(จุนละ-) น. ชื่อหนังสือพงศาวดารลังกา แต่งเป็นภาษาบาลีต่อจากมหาวงศ์ ตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าสิริเมฆวรรณจนถึงลังกาถูกอังกฤษยึดครอง.
เจ้าพ่อหลวงน. คำที่ชาวไทยภูเขาใช้เรียกพระมหากษัตริย์.
เจ้าแม่หลวงน. คำที่ชาวไทยภูเขาใช้เรียกสมเด็จพระบรมราชินีนาถ.
เจ้าหลวงน. เจ้าผู้ครองประเทศราชฝ่ายเหนือ.
ฉ้อราษฎร์บังหลวงก. การที่พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บเงินจากราษฎรแล้วไม่ส่งหลวงหรือเบียดบังเงินหลวง.
ชั่งหลวงน. ชื่อมาตราชั่งของหลวง มีนํ้าหนักเท่ากับ ๖๐๐ กรัม.
ช้าลูกหลวงน. การขับกล่อมพระราชโอรสพระราชธิดาในพระราชพิธีสมโภชขึ้นพระอู่.
ตำรวจหลวงน. ข้าราชการในพระองค์ แต่งเครื่องแบบ สวมเสื้อนอก คอปิด กระดุม ๕ เม็ด นุ่งผ้าม่วงสีน้ำเงิน (หากแต่งเครื่องเต็มยศนุ่งผ้าม่วงเชิงมีลายดิ้นเงิน สวมเสื้อนอกคอตั้งสีม่วงเทา) สะพายกระบี่ สวมหมวกทรงประพาส มีหน้าที่รักษาพระองค์พระมหากษัตริย์และพระราชินี ณ ที่ประทับ และนำเสด็จเป็นชุดตามพระเกียรติยศในงานพระราชพิธีและพิธีด้วย เดิมเรียกว่า พระตำรวจหลวง.
ทะนานหลวงน. ชื่อหน่วยในมาตราตวง มีอัตราเท่ากับ ๑ ลิตร, อักษรย่อว่า ท.
ทะลวงก. ทำให้เป็นช่องทะลุ เช่น ทะลวงปล้องไม้ไผ่, ทำให้เป็นทางหรือเป็นช่องทะลุเข้าไป เช่น ทะลวงฟัน บุกทะลวง.
ทะเลหลวงน. ทะเลใหญ่, มหาสมุทร, ทะเลหรือมหาสมุทรที่อยู่นอกน่านนํ้าอาณาเขตของประเทศที่เป็นเจ้าของ.
ไทหลวงน. ไทใหญ่.
ในหลวงน. พระมหากษัตริย์.
บั้นหลวงน. ชื่อมาตราตวงตามวิธีประเพณี มีอัตราเท่ากับ ๑,๐๐๐ ลิตร.
บาทหลวง(บาดหฺลวง) น. นักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก.
ฝนหลวงน. ฝนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำขึ้นเพื่อบรรเทาความแห้งแล้ง.
พระพุทธเจ้าหลวงน. คำเรียกพระมหากษัตริย์ที่เสด็จสวรรคตแล้ว, คำเต็มว่า สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง.
ลวง(พฺลวง) น. ธาตุลำดับที่ ๕๑ สัญลักษณ์ Sb เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวคล้ายโลหะเงิน เปราะ หลอมละลายที่ ๖๓๐.๕ °ซ. มีสมบัติพิเศษ คือ ขยายตัวเมื่อแข็งตัว ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ.
ลวง(พฺลวง) น. ชื่อไม้ต้นชนิด Dipterocarpus tuberculatus Roxb. ในวงศ์ Dipterocarpaceae ใบใหญ่ ใช้ห่อยาสูบและมุงหลังคา, คลุ้ง ตองตึง หรือ ตึง ก็เรียก.
ลวงดู จาด ๒.
พ่อหลวงน. ผู้ใหญ่บ้าน
พ่อหลวงสมภาร, เจ้าอาวาส.
พัดหลวงน. ลมตะโก้. (ดู ตะโก้ ๒).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudohaemoptysis; pseudohemoptysisอาการไอเป็นเลือดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudohemoptysis; pseudohaemoptysisอาการไอเป็นเลือดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseud(o)-เสมือน, ไม่แท้, ปลอม, หลอก, หลอน, เท็จ, เทียม, ลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paroxysmal dyspnea; dyspnoea, paroxysmal; pseudoasthmaหืดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paroxysmal dyspnoea; dyspnea, paroxysmal; pseudoasthmaหืดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
principal wifeภริยาหลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudoasthma; dyspnea, paroxysmal; dyspnoea, paroxysmalหืดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudotetanusโรคบาดทะยักลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passing offการขายของโดยหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretence, falseการหลอกลวง, การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseud(o)-เสมือน, ไม่แท้, ปลอม, หลอก, หลอน, เท็จ, เทียม, ลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudarthrosisภาวะเกิดข้อต่อลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudiphtheriaโรคคอตีบลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, mimetic; labour, falseการเจ็บท้องคลอดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, false; labour, mimeticการเจ็บท้องคลอดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rivet piercingการทะลวงหมุดย้ำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
royalty๑. ราชนิกุล๒. ค่าภาคหลวง, ค่าสิทธิ [ดู severance tax ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
royalty๑. ราชนิกุล๒. ค่าภาคหลวง๓. ค่าสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seduceล่อไป, ลวงไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seductionการล่อลวงร่วมประเวณี, การล่อลวงหญิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sea, open; seas, highทะเลหลวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
swindlingหลอกลวง, ฉ้อโกง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
severance taxค่าภาคหลวง [ดู royalty ๒ ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sham marriageการสมรสลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sham pleadingคำคู่ความลวง, คำให้การตบตา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seas, high; sea, openทะเลหลวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
open seaทะเลหลวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
op artศิลปะลวงตา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overpenetrationการทะลุทะลวงเกิน (รังสี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstruction of highwayการกีดขวางทางหลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
official drugยาตำราหลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antimonyลวง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstract illusionismคติลวงตานามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint, falseข้อต่อลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
marriage, shamการสมรสลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
metropolitan area network (MAN)ข่ายงานบริเวณนครหลวง (แมน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
metropolitan area network (MAN)ข่ายงานบริเวณนครหลวง (แมน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mineral royaltyค่าภาคหลวงแร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
MAN (metropolitan area network)แมน (ข่ายงานบริเวณนครหลวง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MAN (metropolitan area network)แมน (ข่ายงานบริเวณนครหลวง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mimetic labour; labour, falseการเจ็บท้องคลอดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavernถ้ำหลวง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
confidence game; confidence trickการใช้อุบายหลอกลวง (เพื่อเอาทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
curia regis (L.)ศาลหลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commission๑. ค่าป่วยการ, ค่าบำเหน็จ (ก. แพ่ง)๒. คณะกรรมการ, คณะข้าหลวง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
captation (Fr.)การหลอกลวงให้ผู้อื่นยกทรัพย์สินให้ (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
captatorผู้ได้รับทรัพย์สินมาโดยการหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confidence trick; confidence gameการใช้อุบายหลอกลวง (เพื่อเอาทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital๑. เมืองหลวง๒. ทุน, เงินทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capitalเมืองหลวง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ราชยานยานชนิดคานหามของหลวง, เรียกว่า พระยานก็มี เช่น พระยานมาศ, เรียกว่า พระราชยาน ก็มี เช่น พระราชยานกงพระราชยานถม, เรียกว่า พระที่นั่งราชยาน ก็มี เช่น พระที่นั่งราชยานพุดตานทอง, หรือเรียกเป็นอย่างอื่นก็มีคือ พระที่นั่งราเชนทรยาน [ศัพท์พระราชพิธี]
False positiveผลบวกลวง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พระพิธีธรรมพระพิธีธรรมไม่ใช่ชื่อของพิธีกรรม แต่เป็นชื่อตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดพระอภิธรรมในพิธีหลวง [ศัพท์พระราชพิธี]
แตรงอนชื่อแตรชนิดหนึ่งใช้ในพิธีหลวง; ชื่อดาวฤกษ์อุตราษาฒ [ศัพท์พระราชพิธี]
ข้าหลวงคนที่ถวายตัวเป็นข้าของพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านาย, คนใช้ของพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านาย [ศัพท์พระราชพิธี]
กงเต๊กหลวงเป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายในงานพระบรมศพเจ้านายที่เพิ่มเติมเข้ามาจากแบบแผนราชสำนัก เป็นการผสานทางศาสนาพุทธนิกายมหายานและวัฒนธรรมญวน-จีน กับความเชื่อของไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการส่งเสด็จเจ้านายที่ล่วงลับสู่สวรรคาลัย [ศัพท์พระราชพิธี]
สังฆการีเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับสงฆ์ในงานหลวง [ศัพท์พระราชพิธี]
บังแทรกเครื่องสูงอย่างหนึ่งมีด้ามถือรูปคล้ายบังสูรย์แต่เล็กกว่า ใช้ในขบวนแห่ของหลวงสำหรับบังแดด [ศัพท์พระราชพิธี]
ทิมอาคารจำนวน ๖ หลังสร้างติดรั้วราชวัติทั้ง ๔ ทิศ ด้านทิศเหนือ ใต้ ด้านละ ๑ หลัง ด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกด้านละ ๒ หลัง ด้านหน้าเปิดโล่งหลังคาเป็นลักษณะหลังคาปะรำ (หลังคาแบน) ใช้สำหรับเจ้าพนักงาน พระสงฆ์ แพทย์หลวงพัก และใช้เป็นที่ตั้งเครื่องประโคมพระศพ [ศัพท์พระราชพิธี]
พลับพลายกมี ๓ หลัง ตั้งที่ท้องสนามหลวง นอกรั้วราชวัติ ด้านทิศเหนือ ๑ หลัง ใช้สำหรับเสร็จรับพระศพลงจากราชรถ ที่หน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ๑ หลัง ใช้สำหรับเจ้านายฝ่ายในและประทับทอดพระเนตรกระบวนและถวายบังคมพระศพ และที่หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอีก ๑ หลัง ใช้สำหรับเสด็จส่งพระศพขึ้นราชรถ [ศัพท์พระราชพิธี]
พระวอสีวิกากาญจน์เป็นพระราชยานประทับราบสำหรับเจ้านายฝ่ายในและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ นอกจากใช้เสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีแล้ว ยังใช้ในงานพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีด้วย คือ เชิญพระราชสรีรางคารจากพระเมรุมาศท้องสนามหลวงกลับเ้ข้าพระบรมมหาราชวัง [ศัพท์พระราชพิธี]
สุสานหลวงสถานที่บรรจุพระสรีรางคาร (พระอังคาร)

สุสานห<b>ลวง</b> [ศัพท์พระราชพิธี]

Insider tradingการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงใน [เศรษฐศาสตร์]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Bone marrow syndromeกลุ่มอาการทางไขกระดูก, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 1 เกรย์ ขึ้นไป ทำให้เกิดการลดลงของเม็ดเลือดและก่อให้เกิดอาการต่างๆ เช่น อ่อนเพลีย โลหิตจาง ร่างกายติดเชื้อง่าย เลือดไหลไม่หยุด (ดู Radiation syndrome, Gastrointestinal syndrome และ Cerebrovascular syndrome ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Cerebrovascular syndromeกลุ่มอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 50 เกรย์ขึ้นไป อาการที่เกิดได้แก่ กระวนกระวาย สับสน คลื่นไส้และอาเจียนอย่างรุนแรง ไม่รู้สึกตัว และจะเสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น (ดู Radiation syndrome, Bone marrow syndrome และ Gastrointestinal syndrome ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Central nervous system syndromeกลุ่มอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 50 เกรย์ขึ้นไป อาการที่เกิดได้แก่ กระวนกระวาย สับสน คลื่นไส้และอาเจียนอย่างรุนแรง ไม่รู้สึกตัว และจะเสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น (ดู Radiation syndrome, Bone marrow syndrome และ Gastrointestinal syndrome ประกอบ) [นิวเคลียร์]
X-raysรังสีเอกซ์, รังสีในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีอำนาจทะลุทะลวงสูงไม่ได้มีต้นกำเนิดจากนิวเคลียสของอะตอม แต่เกิดขึ้นเมื่ออะตอมถูกกระตุ้น ทำให้อิเล็กตรอนวงในหลุดออกไป และอิเล็กตรอนวงถัดไปเข้ามาแทนที่ แล้วให้พลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ หรือเกิดจากการระดมยิงเป้าโลหะหนักบางชนิด เช่น ทังสเตน ด้วยอิเล็กตรอนความเร็วสูง ซึ่งอิเล็กตรอนจะถูกหน่วงให้ช้าลงอย่างทันทีทันใดและปล่อยรังสีเอกซ์ออกมา บางคน เรียกรังสีเอกซ์ว่า รังสีเรินต์เก็น ตามชื่อของ วิลเฮล์ม คอนราด เรินต์เก็น นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันผู้ค้นพบรังสีนี้เมื่อ ปี พ.ศ. 2438 [นิวเคลียร์]
Roentgen raysรังสีเรินต์เก็น, รังสีในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีอำนาจทะลุทะลวงสูงไม่ได้มีต้นกำเนิดจากนิวเคลียสของอะตอม แต่เกิดขึ้นเมื่ออะตอมถูกกระตุ้น ทำให้อิเล็กตรอนวงในหลุดออกไป และอิเล็กตรอนวงถัดไปเข้ามาแทนที่ แล้วให้พลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ หรือเกิดจากการระดมยิงเป้าโลหะหนักบางชนิด เช่น ทังสเตน ด้วยอิเล็กตรอนความเร็วสูง ซึ่งอิเล็กตรอนจะถูกหน่วงให้ช้าลงอย่างทันทีทันใดและปล่อยรังสีเอกซ์ออกมา บางคน เรียกรังสีเอกซ์ว่า รังสีเรินต์เก็น ตามชื่อของ วิลเฮล์ม คอนราด เรินต์เก็น นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันผู้ค้นพบรังสีนี้เมื่อ ปี พ.ศ. 2438 [นิวเคลียร์]
Radiation syndromeกลุ่มอาการป่วยจากรังสี, กลุ่มอาการที่ปรากฏเมื่อมนุษย์ได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ มี 3 กลุ่มอาการขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีที่ได้รับ ได้แก่ กลุ่มอาการทางไขกระดูกหรือกลุ่มอาการทางระบบเลือด กลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร และกลุ่มอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง ทุกกลุ่ม จะแสดงอาการเป็น 3 ระยะ คือ
-ระยะเริ่มต้น (prodromal stage) มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

-ระยะแอบแฝง (latent stage) เป็นระยะที่ไม่แสดงอาการ

-ระยะแสดงอาการที่แท้จริง (manifest illness stage) มีอาการที่แสดงถึงความเสียหายของอวัยวะ

(ดู bone marrow syndrome, cerebrovascular syndrome และ gastrointestinal syndrome ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Neutrinoนิวทริโน, อนุภาคมูลฐานที่มีมวลน้อยมาก ไม่มีประจุไฟฟ้า มีอำนาจทะลุทะลวงสูง และมีปฏิสัมพันธ์กับสสารน้อย ทำให้ตรวจหาได้ยาก พบได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์หลายชนิด เช่น การสลายแบบให้อนุภาคบีตา รวมทั้งอนุภาคจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านมายังโลก
[นิวเคลียร์]
Hematopoietic syndromeกลุ่มอาการทางระบบเลือด, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่าง กายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 1 เกรย์ ขึ้นไป ทำให้เกิดการลดลงของเม็ดเลือดและก่อให้เกิดอาการต่างๆ เช่น อ่อนเพลีย โลหิตจาง ร่างกายติดเชื้อง่าย เลือดไหลไม่หยุด (ดู Radiation syndrome, Gastrointestinal syndrome และ Cerebrovascular syndrome ประกอบ) [นิวเคลียร์]
หม่อมหลวงคำว่า หม่อมหลวง เมื่อเขียนเป็นตัวย่อ ให้เขียนเป็น ม.ล. [คำที่มักเขียนผิด]
ลวงไร้ความคิด [ศัพท์วัยรุ่น]
Gastrointestinal syndromeกลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 10 เกรย์ขึ้นไป มีอาการท้องร่วง คลื่นไส้ และอาเจียนอย่างรุนแรง และจะเสียชีวิตภายใน 2 สัปดาห์ [นิวเคลียร์]
Antimonyลวง [TU Subject Heading]
Capitals (Cities)เมืองหลวง [TU Subject Heading]
Deceptionการหลอกลวง [TU Subject Heading]
Highway planningการวางแผนสร้างทางหลวง [TU Subject Heading]
Luang Phabang (Laos)ลวงพระบาง (ลาว) [TU Subject Heading]
Corruptionการฉ้อราษฎร์บังหลวง [เศรษฐศาสตร์]
Metropolitan area networks (Computer networks)เครือข่ายนครหลวง (ข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Misconduct in officeการฉ้อราษฎร์บังหลวง [TU Subject Heading]
Optical artศิลปะลวงตา [TU Subject Heading]
Road, Soil-cementทางหลวงดินซีเมนต์ [TU Subject Heading]
Roadsทางหลวง [TU Subject Heading]
Roads, Concreteทางหลวงคอนกรีต [TU Subject Heading]
Royal housesราชสกุลวงศ์ [TU Subject Heading]
Rural roadsทางหลวงชนบท [TU Subject Heading]
Soro brook carpปลาพลวง [TU Subject Heading]
Toll roadsทางหลวงที่มีค่าผ่านทาง [TU Subject Heading]
Traffic policeตำรวจทางหลวง [TU Subject Heading]
Trials (Misconduct in office)การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง) [TU Subject Heading]
Blastocoelโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นช่องกลวงอยู่ภายในบลาสโตซิสต์ของตัวอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
County Seat เมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของมลรัฐ
เมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของมลรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN Transport Ministers Meetingการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน " จัดขึ้นปีละครั้ง เพื่อหารือและกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการ ขนส่งในอาเซียน อาทิ เส้นทาง ประเภท/ขนาดรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ การตรวจทางศุลกากร การขนส่งสินค้าผ่านแดน การขนส่งสินค้าข้ามแดน และการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน" [การทูต]
ASEAN Committees in Third Countriesคณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สาม เป็นกลไกประสานงานของอาเซียนที่จัดตั้งขึ้นในเมืองหลวงของประเทศที่สาม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียน คณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศนั้น ๆ [การทูต]
Commencement of the Functions of the Head of Diplomatic Missionการเริ่มต้นรับหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทนทางการ ทูต กล่าวคือ เมื่อหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตเดินทางไปถึงนครหลวงของประเทศผู้รับแล้ว ควรรีบแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทราบว่า ตนได้เดินทางมาถึงแล้วและขอนัดเยี่ยมคารวะ ตามปกติกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมพิธีการทูตจะดำเนินการตระเตรียมให้หัวหน้าคณะ ผู้แทนทางการทูตได้เข้ายื่นสารตราตั้งต่อไประหว่างนั้น หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตจะต้องไม่ไปพบเยี่ยมผู้ใดเป็นทางการ จนกว่าจะได้ยื่นสารตราตั้งเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี หัวหน้าคณะผู้แทนอาจขอพบเป็นการภายในกับหัวหน้าของคณะทูตานุทูต (Dean หรือ Doyen of the Diplomatic Corps) ได้ เพื่อขอทราบพิธีการปฏิบัติในการเข้ายื่นสารตราตั้งต่อประมุขของประเทศผู้รับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนา ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 13 ว่า1. พึงถือได้ว่าหัวหน้าคณะผู้แทนได้เข้ารับภารกิจหน้าที่ของตนในรัฐผู้รับ เมื่อตนได้ยื่นสารตราตั้งหรือเมื่อตนได้บอกกล่าวการมาถึงของตน พร้อมทั้งได้เสนอสำเนาที่ถูกต้องของสารตราตั้งต่อกระทรวงการต่างประเทศของ รัฐผู้รับ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงกันในแนวปฏิบัติที่มีอยู่ในรัฐผู้รับ ซึ่งจะต้องใช้ในทำนองอันเป็นเอกรูป2. ลำดับของการยื่นสารตราตั้ง หรือสำเนาที่ถูกต้องของสารตราตั้ง จะได้พิจารณากำหนดตามวันและเวลาของการมาถึงของหัวหน้าคณะผู้แทน [การทูต]
Commission on Human Rightsคณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่งตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1946 ตามมติของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอข้อเสนอแนะและรายงานการสอบสวนต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนไปยังสมัชชา (General Assembly) สหประชาชาติ โดยผ่านคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมาธิการประกอบด้วยผู้แทนประเทศสมาชิก 53 ประเทศ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวาระ 3 ปี มีการประชุมกันทุกปี ปีละ 6 สัปดาห์ ณ นครเจนีวา และเมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมาธิการได้จัดตั้งกลไกเพื่อให้ทำหน้าที่สอบสวนเกี่ยวกับปัญหาสิทธิ มนุษยชนเฉพาะในบางประเทศ กลไกดังกล่าวประกอบด้วยคณะทำงาน (Working Groups) ต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่พิเศษที่สหประชาชาติแต่งตั้งขึ้น (Rapporteurs) เพื่อให้ทำหน้าที่ศึกษาและสอบสวนประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในบาง ประเทศมีเรื่องน่าสนใจคือ ใน ค.ศ. 1993 ได้มีการประชุมในระดับโลกขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งแสดงถึงความพยายามของชุมชนโลก ที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐานไม่ว่าที่ไหน ในระเบียบวาระของการประชุมดังกล่าว มีเรื่องอุปสรรคต่างๆ ที่เห็นว่ายังขัดขวางความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการหาหนทางที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น เรื่องความเกี่ยวพันกันระหว่างการพัฒนาลัทธิประชาธิปไตย และการให้สิทธิมนุษยชนทั่วโลก เรื่องการท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งทำให้ไม่อาจปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างสมบูรณ์ในด้านสิทธิมนุษยชน เรื่องการหาหนทางที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน และการที่จะส่งเสริมศักยภาพของสหประชาชาติในการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ได้ ผล ตลอดจนเรื่องการหาทุนรอนและทรัพยากรต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าวในการประชุมระดับโลกครั้งนี้มีรัฐบาลของ ประเทศต่างๆ บรรดาองค์กรของสหประชาชาติ สถาบันต่างๆ ในระดับประเทศชาติ ตลอดจนองค์การที่มิใช่ของรัฐบาลเข้าร่วมรวม 841 แห่ง ซึ่งนับว่ามากเป็นประวัติการณ์ ช่วงสุดท้ายของการประชุมที่ประชุมได้พร้อมใจกันโดยมิต้องลงคะแนนเสียง (Consensus) ออกคำปฏิญญา (Declaration) แห่งกรุงเวียนนา ซึ่งมีประเทศต่าง ๆ รับรองรวม 171 ประเทศ ให้มีการปฏิบัติให้เป็นผลตามข้อเสนอแนะต่างๆ ของที่ประชุม เช่น ข้อเสนอแนะให้ตั้งข้าหลวงใหญ่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหนึ่งตำแหน่งให้มีการรับ รู้และรับรองว่า ลัทธิประชาธิปไตยเป็นสิทธิมนุษยชนอันหนึ่ง ซี่งเป็นการเปิดโอกาสให้ลัทธิประชาธิปไตยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มั่น คงยิ่งขึ้น รวมทั้งกระชับหลักนิติธรรม (Rule of Law) นอกจากนี้ยังมีเรื่องการรับรองว่า การก่อการร้าย (Terrorism) เป็นการกระทำที่ถือว่ามุ่งทำลายสิทธิมนุษยชน ทั้งยังให้ความสนับสนุนมากขึ้นในนโยบายและแผนการที่จะกำจัดลัทธิการถือเชื้อ ชาติและเผ่าพันธุ์ การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเชื้อชาติ การเกลียดคนต่างชาติอย่างไร้เหตุผล และการขาดอหิงสา (Intolerance) เป็นต้นคำปฎิญญากรุงเวียนนายังชี้ให้เห็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) และการข่มขืนชำเราอย่างเป็นระบบ (Systematic Rape) เป็นต้น [การทูต]
comprehensive plan of actionแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบ เป็นแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยอย่างสมบูรณ์ โดยความร่วมมือระหว่างประเทศต้นเหตุ ประเทศที่ต้องแบกรับภาระ สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ และประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ แผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบนี้เป็นการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการป้องกันปัญหา การให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัย โดยจัดที่พักพิงชั่วคราวตามหลักมนุษยธรรม การส่งตัวกลับเมื่อสถานการณ์ในประเทศต้นเหตุกลับคืนสู่สภาพปกติแล้ว และการหาที่พักพิงให้แก่ผู้หนีภัยในประทศที่สาม [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and suddenly it seemed to me that light came from the windows.เเสงจันทร์อาจทําให้เกิดภาพลวงตา ทําให้ฉันเห็นว่ามีเเสงไฟ ลอดออกมาจากหน้าต่าง Rebecca (1940)
The illusion went with it.เเล้วภาพลวงตาก็มลายหายไป Rebecca (1940)
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง Rebecca (1940)
I thought that Favell was with her, and I knew then that I couldn't stand this life of filth and deceit any longer.ผมนึกว่าฟาเวลมากับหล่อนด้วย ผมถึงรู้ตัวว่าผมไม่สามารถใช้ชีวิต ที่มีแต่ความหลอกลวงนี่ได้อีกต่อไปแล้ว Rebecca (1940)
But it was just an illusion for the inmate.ก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตา ของบรรดานักโทษเท่านั้น Night and Fog (1956)
- Very catchy.- ลวงมาก 12 Angry Men (1957)
Get your hands off him or I'll call the Metropolitan scuffers!ออกจากมือของเขา หรือฉันจะเรียกตำรวจนครหลวงใน Help! (1965)
Father is he still breathing?ลวงพ่อ เขายังหายใจอยู่ไหม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Father did he speak?ลวงพ่อ เขาพูดหรือเปล่า? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Thank you Father. You don't know how much this boy's life means to me!ขอบคุณหลวงพ่อ ท่านไม่รู้หรอก ว่าชีวิตเจ้าหนุ่มนี่มีค่ากับผมแค่ไหน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Tuco Father Ramirez is back.ทูโค หลวงพ่อรามิเรซกลับมาแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
While I'm waiting for the Lord to remember me I Tuco Ramirez brother of Brother Ramirez will tell you something.ฉันจะไป แต่ระหว่างที่ฉันรอ ให้พระองค์ทรงจดจำฉัน... ...ฉัน ทูโค รามิเรซ น้องชายหลวงพ่อรามิเรซ... ...จะบอกบางอย่างให้นายรู้... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- Catchy tune, that.ปรับแค่งลวงว่า Yellow Submarine (1968)
Like the visual deterrent.เช่นเดียวกับภาพลวงตา Beneath the Planet of the Apes (1970)
-Mere illusions.ภาพลวงตาล้วน ๆ Beneath the Planet of the Apes (1970)
lllusions.ลวงตาล้วน ๆ รึ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Is that bomb out there... is that an illusion?หัวรบข้างนอกนั่นเป็นภาพลวงตารึ Beneath the Planet of the Apes (1970)
This is a vision, and it is a lie!นี่เป็นเพียงภาพลวงตา เป็นการลวงโลกทั้งนั้น Beneath the Planet of the Apes (1970)
The vision was false!ภาพที่เห็นเป็นภาพลวงตา Beneath the Planet of the Apes (1970)
Mr. Hooper, that's the U.S.S. Indianapolis.คุณฮูเปอร์ นั่นเรือรบหลวง อินเดียนาโปรดลิส Jaws (1975)
You deliver those papers to Rev. Williams...คุณส่งเอกสารให้บาทหลวงวิลเลี่ยมส์ Oh, God! (1977)
You take these, and give them to Rev. Bigmouth.คุณเอาคำตอบนี้ ไปให้บาทหลวงปากมาก Oh, God! (1977)
Williams. -That's all right.บาทหลวงวิลเลี่ยมส์ Oh, God! (1977)
Rev. Williams!บาทหลวงวิลเลี่ยมส์ Oh, God! (1977)
Slander, surely, cruel and foul.คุณแลนเดอร์สโหดร้ายและหลอกลวง Oh, God! (1977)
The Rev. Willie Williams is on the road for God to the tune of 100,000 miles a year.บาทหลวงวิลลี่ วิลเลี่ยมส์ กำลังปฏิบัติภารกิจของพระเจ้า ทั่วพื้นที่ปีละนับแสนๆ ไมล์ Oh, God! (1977)
No, none whatsoever.แล้วใครล่ะบาทหลวง Oh, God! (1977)
And for that reason, your remarks to the Rev. Williams could be regarded as a divine assignment.พระเจ้า และด้วยสาเหตุนั้น คำพูดของคุณที่พาดพิงถึง บาทหลวงวิลเลี่ยมส์ คงจะเป็นคำสั่งจากพระองค์ท่านจริง Oh, God! (1977)
Remember that only by following instructions can we hope to maintain a successful highway program.ว่ามีเพียงทำตามคำแนะนำที่เรา สามารถทำได้ หวังว่าจะรักษาโปรแกรมทาง หลวงที่ประสบความสำเร็จ Mad Max (1979)
Donations for Reverend Moon?บริจาคสำหรับบาทหลวงมูนเหรอ Airplane! (1980)
I took the liberty of bullshitting you.ผมเอาอิสรภาพในการหลอกลวงของคุณ โอแคย The Blues Brothers (1980)
Okay? - You lied to me. - It wasn't lies.คุณโกหกผม มันไม่ใช่การโกหก มันเป็นแค่การหลอกลวง The Blues Brothers (1980)
The gangs took over the highways ready to wage war for a tank ofjuice.แก๊งค์เหล่าร้ายยึดครองทางหลวง... ...พร้อมจะต่อสู้แย่งชิงน้ำมัน The Road Warrior (1981)
And the Road Warrior?และ.. นักรบทางหลวง The Road Warrior (1981)
There's a diner about 30 miles up the highway.มีร้านอาหารประมาณ 30 ไมล์ขึ้นทางหลวง First Blood (1982)
Every possible exit has been blocked, every highway, every road, every fire break.ทุกทางออกถูกบล็อก ทางหลวง ทุกถนน ทุกแยกไฟ First Blood (1982)
Listen Will, we've got some serious problems. The highway's been cut off.ฟังสิ วิล เรามีปัญหาร้ายแรง ทางหลวงปิด First Blood (1982)
Quit fooling around with that kid!เลิกหลอกลวงรอบกับเด็กที่! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
It's a hoax. I suggest we all leave.มันเป็นเรื่องหลอกลวง ผมว่าพวกเรากลับกันเถอะ Clue (1985)
"The Royal Army of Oz.""ทหารหลวงแห่งออซ" Return to Oz (1985)
I am Tik-Tok, the Royal Army of Oz.กระผมชื่อติ๊ก-ต๊อก ทหารหลวงแห่งออซ Return to Oz (1985)
he's on line 7, sir.พวกเขาอยู่ที่ทางหลวงสาย 7 ครับ Spies Like Us (1985)
did they say where on the road?- พวกเขามีม้า เราเดินมานะ นั่นมันตำรวจทางหลวง Tadzhik Spies Like Us (1985)
Fitz-Hume's in the custody of the tadzhik highway patrol because of you.Fitz-Hume โดนตำรวจทางหลวง Tadzhik จับตัวไป ก็เพราะคุณ Spies Like Us (1985)
Mean? Ha! I am mean!ลวงั้นเหรอ ฉันเลวจะตายไป แฮ่ ! An American Tail (1986)
You're making a big mistake!คุณกำลังทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงMannequin (1987)
They say you fought the Clowns on a highway in the old city!พวกเขาบอกว่านายสู้กับพวกคลาวน์บนถนนหลวงในเมืองเก่ารึ! Akira (1988)
Aren't you just using Akira as camouflage to cover up your misconduct?คุณเพียงต้องการใช้อากิระเป็นเครื่องลวงตา เพื่อที่จะปกปิดพฤติกรรมไม่ดีของคุณใช่มั้ย? Akira (1988)
We 're at the Haruki-ya snack barnear the highway interchange in Ward 8.เราอยู่ที่ ฮารูกิ กำลังกินอาหาร บนทางหลวงระหว่างสับเปลี่ยนในเขต 8 Akira (1988)
- I swear to God. - Bra?ถ้านายชะเง้อมองดูให้ดีๆนะ นายจะมองทะะลวงเข้าไปในเสื้อได้ Big (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang [1,000 liter capacity unit]   FR: banluang [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: priest ; father   FR: prêtre [m] ; père [m] ; prêtre catholique [m]
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: pastor   FR: pasteur [m]
บาทหลวงแคธอลิก[n. exp.] (bātlūang khaēthølik) EN: catholic priest   FR: prêtre catholique [m]
บัวหลวง[n. exp.] (būa lūang) EN: Sacred Lotus ; Lotus   
ฉ้อเงินหลวง[v. exp.] (chø ngoen lūang) EN: misappropriate public funds   
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[v.] (chørātbanglūang) EN: corrupt ; embezzle ; peculate ; swindle   FR: corrompre ; détourner ; escroquer
ดอกบัวหลวง[n.] (døkbūa lūang) EN: lotus   FR: lotus [m]
เอื้องแซะหลวง[n. exp.] (eūang sae lūang) EN: Dendrobium scabrilingueLindl   
ฝนหลวง[n. exp.] (fon lūang) EN: artificial rain   FR: pluie artificielle [f]
อิฐกลวง[n. exp.] (it klūang) EN: hollow brick   FR: brique creuse [f]
การฉ้อราษฎร์บังหลวง[n.] (kān chørātbanglūang) EN: corruption   
การโฆษณาหลอกลวง[n. exp.] (kān khōtsanā løklūang) EN: deceptive advertising   
การหลอกลวง[n.] (kān løklūang) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation   FR: fraude [f]
การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน[n. exp.] (kān seūkhāi dōi chai khømūn wong-nai) EN: insider trading ; insider dealing   
กฐินหลวง[n. exp.] (Kathin Lūang) EN: royal Kathin ceremony   
ข้าหลวง[n.] (khālūang) EN: governor   FR: gouverneur [m]
ข้าหลวงน้อย[n. exp.] (khālūang nøi) EN: personal attendant of princes or nobles   
ข้าหลวงใหญ่[n. exp.] (khālūang yai) EN: governor-general ; High Commissioner   
คำมอกหลวง [n. exp.] (kham møk lūang) EN: ?   FR: ?
เขตสวนหลวง[n. prop.] (Khēt Sūan Lūang) EN: Suan Luang district   
เขื่อนกลวง [n. exp.] (kheūoen klūang) EN: buttress dam ; hollow dam   
ของหลวง[n. exp.] (khønglūang) EN: state property ; public property   
ลวง[adj.] (klūang) EN: hollow ; empty ; void   FR: creux ; vide
กุ้งหลวง[n. exp.] (kung lūang) EN: giant freshwater prawn ; big-head prawn ; big-head shrimp ; big prawn   
เกวียนหลวง[n.] (kwīen lūang) EN: unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters   FR: charretée [f] ; unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceice ; delude ; dupe ; defraud ; cheat   FR: décevoir ; frustrer ; berner ; faire marcher
ล่อลวง[v.] (lølūang) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle   FR: séduire ; enjôler
ลวง[v.] (lūang) EN: delude ; deceive ; lure ; entice ; dupe   FR: tromper ; leurrer ; duper ; flouer (fam.) ; rouler (fam.)
ลวง[n. prop.] (Lūang ) EN: Luang   
ลวง[adj.] (lūang) EN: public ; official ; state ; governement   FR: public ; officiel ; étatique ; national
ลวง[adj.] (lūang) EN: royal   FR: royal
ลวง[adj.] (lūang) EN: great ; big ; superior ; chief   FR: grand
ลวงพ่อ[n. prop.] (Lūang Phø) EN: Reverend Father ; venerable bhikku ; elder monk   
ลวงปู่[n. prop.] (Lūang Pū) EN: Reverend Grand Father   
ลวงตา[adj.] (lūangtā) EN: illusory ; deceptive   FR: illusoire ; trompeur
เมืองหลวง[n.] (meūanglūang) EN: capital   FR: capitale [f]
เมียหลวง[n. exp.] (mīa lūang) EN: principal wife   FR: épouse légitime [f]
หมอหลวง[n. exp.] (mø lūang) EN: royal physician   
หม่อมหลวง[n.] (mǿmlūang) EN: great-great-grandchild of a king   
ในหลวง[n. prop.] (Nai Lūang) EN: the King ; His Majesty   FR: le Roi
นครหลวง[n.] (nakhønlūang) EN: capital ; metropolis   FR: capitale [f]
เงินหลวง[n. exp.] (ngoen lūang) EN: public funds   FR: fonds publics [mpl] ; argent public [m]
นกเขาหลวง[n. exp.] (nok khao lūang) EN: Spotted Dove   FR: Tourterelle tigrine [f] ; Tourterelle de Chine [f] ; Tourterelle à cou maculé [f] ; Tourterelle tigrée [f]
แผนที่ทางหลวง[n. exp.] (phaēnthī thānglūang) EN: road atlas   FR: carte routière [f] ; atlas routier [m]
แผนที่ทางหลวงประเทศไทย[xp] (phaēnthī thāng lūang prathēt Thai) EN: Thailand road atlas   FR: carte routière de Thaïlande [f] ; atlas routier de Thaïlande [m]
พันปีหลวง[n. exp.] (phanpī lūang) EN: queen dowager   
ภาพลวงตา[n.] (phāplūangtā) EN: illusion ; delusion ; hallucination ; mirage ; chimera   FR: mirage [m] ; illusion [f]
ลวง[n.] (phlūang) EN: antimony   FR: antimoine [m]
ลวง[n.] (phlūang) EN: eng gurjun oiltree   

English-Thai: Longdo Dictionary
high sea(n) ทะเลหลวง
Dhaka(n uniq) ชื่อเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ , Dacca
dental cavities(n) ท่อกลวงในฟันที่เกิดจากโรคฟันผุ, dental caries
con artist(n) นักต้มตุ๋น คนลวงโลก
father(n) บาทหลวง
deceptive(adj) ที่สร้างความหลงผิด, ซึ่งหลอกลวง, ที่ลวงตา เช่น Deceptive coloration is when an organism's color fools either its predators or prey.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbess[N] บาทหลวงหญิง, See also: หัวหน้าสำนักแม่ชี
Addis Ababa[N] ชื่อเมืองหลวงของประเทศเอธิโอเปีย
alb[N] เสื้อคลุมยาวของบาทหลวง
all the time[IDM] โดยตลอด (มักเป็นเรื่องความลับหรือการหลอกลวง)
bamboozle[VT] หลอกลวง (คำสแลง), See also: ล่อลวง, Syn. swindle, trick
Bangkok[N] กรุงเทพมหานคร (เมืองหลวงของประเทศไทย), See also: บางกอก, จังหวัดกรุงเทพมหานคร
beguile[VT] ล่อลวง, See also: ตบตา, ทำให้หลงกล, หลอกลวง, Syn. cheat, trick
beguiling[ADJ] ซึ่งตบตาหรือล่อลวง
betray[VT] หลอกลวง, See also: ล่อลวง, ชักชวนไปให้เสียชื่อเสียง, Syn. deceive
bishop[N] ตำแหน่งบาทหลวงที่มีอำนาจปกครองบาทหลวงอื่นๆ, See also: แต่มีชั้นต่ำกว่า archbishop ซึ่งเป็นตำแหน่งบาทหลวงสูงสุด, Syn. prelate
boulevard[N] ถนน, See also: ถนนใหญ่, ถนนหลวง, Syn. avenue
be on one's honour[IDM] ไว้ใจได้, See also: เก็บความลับได้, รักษาสัญญาได้, ไม่ฉ้อโกง, ไม่หลอกลวง, Syn. put on
be taken in[IDM] หลอกลวง, See also: โกง
be under an illusion[IDM] เห็นภาพลวงตา, See also: เป็นมายา, นึกว่าเป็นจริง (แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง), เป็นภาพหลอน, Syn. labour under
be under the impression[IDM] เห็นภาพลวงตา, See also: เป็นมายา, นึกว่าเป็นจริง (แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง), เป็นภาพหลอน
beguile into[PHRV] หลอกให้ทำในเรื่อง, See also: ลวงให้ทำในเรื่อง, Syn. trick into
beguile out of[PHRV] หลอกลวงเพื่อให้ได้, See also: ลวงเพื่อให้ได้, Syn. cheat out of
bluff into[PHRV] ลวงให้หลงเชื่อ, See also: หลอกให้หลงกล
bluff one's way out of something[IDM] รอดพ้นด้วยการเสแสร้งหรือหลอกลวง
Cairo[N] กรุงไคโร, See also: เมืองหลวงของประเทศอียิปต์
Cairo[N] ไคโร, See also: เมืองหลวงของประเทศอียิปต์
Calcutta[N] กัลกัตตา, See also: เมืองหลวงของรัฐเบงกอลในประเทศอินเดีย
Calcutta[N] เมืองกัลกัตตา, See also: เมืองหลวงของรัฐเบงกอลในประเทศอินเดีย
Canberra[N] เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย, See also: เมืองแคนเบอรา
capital[N] เมืองหลวง, Syn. principal city, capitol, center
cassock[N] เสื้อคลุมของบาทหลวง
catch[VT] หลอกลวง, Syn. deceive, trick
catchy[ADJ] ที่โกง, See also: ที่หลอกลวง, ล่อลวง, Syn. deceptive, tricky, misleading
chaplain[N] อนุศาสนาจารย์, See also: บาทหลวงในโรงเรียน, โรงพยาบาล, คุกหรือกองทัพ, Syn. clergyman
cheat[N] การหลอกลวง, See also: การทุจริต, การโกง
cheat[N] คนโกง, See also: คนหลอกลวง, Syn. deciever, trickster
cheat[N] สิ่งที่หลอกลวง
cheat[VT] หลอกลวง, See also: ต้มตุ๋น, Syn. deceive, defraud, swindle
chicane[VT] ใช้กลลวง
chicane[VI] ใช้กลลวง
chicanery[N] การใช้กลลวง, Syn. deception
chisel[VI] โกง, See also: หลอกลวง, Syn. cheat, swindle
chisel[VT] โกง, See also: หลอกลวง, Syn. cheat, swindle
con[N] การโกหก, See also: การหลองลวง, กลลวง, Syn. cheat, swindle
con[VT] หลอกลวง, See also: หลอก, ตบตา, Syn. deceive, cheat, swindle
counterfeit[ADJ] ซึ่งหลอกลวง
cozen[VI] หลอกลวง
cozen[VT] หลอกลวง, Syn. cheat, defraud
crafty[ADJ] ที่ทำเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง, Syn. sly, wily, cunning
crook[N] คนทุจริต, See also: คนหลอกลวง
cajole into[PHRV] ล่อหลอกในเรื่อง, See also: ล่อลวงเรื่อง, ทำให้หลงกล, ทำให้หลงเชื่อ
cheat into[PHRV] หลอกลวง, See also: ล่อลวง, Syn. trick into
cheat of[PHRV] ล่อลวงเพื่อให้ได้มาซึ่ง, See also: หลอกลวงเพื่อให้ได้, Syn. cheat out of
cheat on[PHRV] หลอกลวง, Syn. step put on
cheat out of[PHRV] ล่อลวงเพื่อให้ได้มาซึ่ง, See also: หลอกลวงเพื่อให้ได้, Syn. beguile out of, chisel out of, cozen out of, defraud of, do out of, gull out of, trick out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbe(แอเบ' แอบ' เบ) (pl. abbes) n. บาทหลวง, อธิการ, ตำแหน่งพระ (abbot)
abduct(แอบดัคทฺ') vt. ลักพา, ล่อลวง, ดึงห่างออกจากแกน -abduction n.,-abductor n., Syn. carry off, kidnap, shanghai, make off with, spirit away
abp.abbr. archbishop. (หัวหน้าบาทหลวงเจ้าคณะ)
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ
accra(แอคค' คระ, อะครา') n. เมืองท่าและเมืองหลวงของประเทศกานา (Akkra)
acolyte(แอค' โคไลทฺ) n. เด็กผู้ช่วยขาดหลวงทำพิธี, พระในนิกายดรมันคาทอลิก
addis ababaแอด' ดิส, แอบ' บะบา) ชื่อเมืองหลวงของเอธิโอเปีย (capital of Ethiopia)
agana(อากา' นะ) n. ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของกวม (Guam)
ajaccio(อายาท' ชอ) เมืองท่าและเมืองหลวงของ Corsica , เมืองเกิดของนโปเลียนมหาราช
alb(แอลบ) n. เสื้อคลุมแขนยาวขาดบาทหลวง abbr. albumin
alderman(ออล' เดอเมิน) n., (pl. -men) เทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าหลวงใหญ่.
algiers(แอลเจิซ') ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของอัลจีเรีย (capital of Algeria)
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled ###A. clumsy)
annapolis(อะแนพ' โพลิส) n. ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของรัฐแมรีแลนด์
antimonic(แอนทิโม' นิค -มอน' นิค) adj. ประกอบหรือผสมด้วยพลวง, สารผสมหรือสารประกอบพลวง, Syn. antimonial, antimounous, antimonious
antimony(แอน' ทิโมนี) n. พลวง.
archbishop(อาร์ค'บิเชิพ) n. หัวหน้า bishop หัวหน้าบาทหลวง (chief bishop)
archdeacon(อาร์คดี'คัน) n. ตำแหน่งพระคริสเตียนที่อยู่ถัดลงไปจาก bishop, รองบาทหลวง -archdeaconate, archdeaconry, archdeaconship n. (an ecclesiastic)
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
athens(แอธ'เธน') n. กรุงเอเธนส์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของกรีก (capital of Greece)
augur(ออ'เกอะ) n. หมอดู,โหรหลวง,ผู้ทำนาย
autocephalous(ออโทเซฟ'ฟะลัส) adj. ซึ่งมีหัวหน้าบาทหลวงของตัวเอง having its own head
babylon(แบบ'บิลอน) n. เมืองหลวงของBabylonis โบราณ,เมืองที่มีความหรูหราฟุ่มเฟือยและชั่วร้าย
bagdad(แบก'แดด) n. เมืองหลวงของอิรัก
baghdad(แบก'แดด) n. เมืองหลวงของอิรัก
bamboozle(แบมบู'เซิล) vt. หลอกลวง,ทำให้ฉงน, See also: bamboozlement n. ดูbamboozle bamboozler n. ดูbamboozle, Syn. mislead
bawd(บอด) n. แม่เล้า,โสเภณี,คำพูดหยาบคาย,ผู้ล่อลวงหญิงมาให้ทำประเวณี ', Syn. parapet
beguile(บิไกลฺ์') {beguiled,beguiling,beguiles} vt. หลอก,หลอกลวง,ล่อลวง,ฆ่าเวลา,หาความเพลิดเพลิน,ทำให้เพลิดเพลิน, See also: beguilement n. beguiler n., Syn. enchant,deceive
belgrade(เบลเกรด') n. ชื่อเมืองหลวงของยูโกสลาเวีย, Syn. Beograd
benefice(เบน'นิฟิส) n. ตำแหน่งที่มีรายได้,ตำแหน่งบาทหลวงที่มีเงินเดือน,ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ที่ดินที่ให้ครอบครอง
bern(เบิร์น) n. เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
berne(เบิร์น) n. เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
betray(บิเทร') {betrayed,betraying,betrays} vt. ทรยศ,นอกใจ,เผยความลับ,ไม่ซื่อสัตย์,ทำให้ผิดหวัง,แสดง,เผย,หลอกลวง, See also: betrayal n. betrayer n.
bilk(บิลคฺ) {bilked,bilking,bilks} vt. โกง,หลอกลวง,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,หลีกหนี', See also: bilker n., Syn. swindle
bill of goodsn. จำนวนสินค้าที่สามารถขายได้ -Id. (sell (someone) a bill of goods โกง,หลอกลวง)
bishop(บิช'เชิพ) n. หัวหน้าบาทหลวง,สังฆนายก,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับโคนของหมากรุกไทย, See also: bishopric adj. ดูbishop
biter(ไบ'เทอะ) n. ผู้กัด,สิ่งที่กัด,สัตว์ที่ชอบกัดคน,คนโกง,คนหลอกลวง,การหลอกลวง, Syn. fraud
black coatn. บาทหลวง
blacklegn. คนทรยศ,โรคในสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเชื้อ Clostridium chauvoei,คนโกง,คนหลอกลวง,ผู้ทำให้การสไตรค์ไร้ผลหรือหยุด
blindfold(ไบล'โฟลดฺ) {blindfolded,blindfolding,blindfolds} vt. ปิดตา,หลอกลวง,ปิดบัง -n. ผ้าปิดตา,สิ่งที่ใช้ปิดตา adj. ปิดตาไว้,ตาถูกปิด, See also: blindfolder n. ดูblindfold
bluff(บลัฟ) vt.,vi.,n. (การ) หลอกลวง,ขู่ขวัญให้กลัว,แสร้งทำ adj. ตรงไปตรงมา,โผงผาง,หน้าตรงดิ่ง -n. ผาชัน,ตลิ่งชัน,ศพ -bluffer n.
bogus(โบ'กัส) n. ปลอม,ไม่แท้,เก๊,โกง,กำมะลอ,หลอกลวง, Syn. fake
bonnet(บอน'นิท) {bonnetted,bonnetting,bonnets} n. หมวกสตรีรูปฝาชีมักมีริบบิ้นผูกใต้คาง,หมวกเด็ก,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบปล่องไฟ,หน้าม้าในวงพนัน,ผู้ร่วมมือ vt. ใส่หมวก,ใส่ฝาครอบ,สมคบหลอกลวง, Syn. hat
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง,การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง,การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through
brother(บรา'เธอะ) n. พี่ชายหรือน้องชาย,พี่น้องร่วมชาติ,เพื่อนร่วมงาน,บุคคลร่วมอาชีพ,บาทหลวง,ภราดร, เจษฎาจารย์
brussels(บรัส'เซิลซ) n. ชื่อเมืองหลวงของเบลเยี่ยม
bubble(บับ'เบิล) {bubbled,bubbling,bubbles} n. ฟอง,ฟองอากาศ,ฟองน้ำ,สิ่งที่ไร้ความแน่นหรือความถาวร,การลวงตา,การเป็นฟอง,เสียงแตกเป็นฟอง,การโกง. vi. เป็นฟอง,เกิดฟอง,เดือด,พูดจ้อ,พล่านไปด้วย,โกงหลอกลวง vt. ทำให้เป็นฟอง
budapest(บู'ดะเพส) n. ชื่อเมืองหลวงของฮังการี่

English-Thai: Nontri Dictionary
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
archdeacon(n) ผู้ช่วยบาทหลวง
avenue(n) ถนนหลวง
bamboozle(vt) หลอกลวง,ลวง,ทำให้ฉงน
befool(vt) ล่อลวง,หลอกลวง,หลอก
beguile(vt) หลอก,ล่อลวง,หลอกลวง,ล่อหลอก
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
betray(vt) หักหลัง,ทรยศ,ซ้อนกล,นอกใจ,หลอกลวง,เผย(ความลับ)
bishopric(adj) เกี่ยวกับหัวหน้าบาทหลวง
biter(n) ผู้กัด,คนโกง,คนหลอกลวง
blackleg(n) คนทรยศ,คนโกง,คนหลอกลวง
blindfold(vt) ปิดบัง,หลอกลวง,กลบเกลื่อน
bluff(n) ตลิ่งชัน,ผาชัน,ศพ,การพูดลวง
bluff(vi,vt) ขู่ให้กลัว,หลอกลวง,ลวง
boulevard(n) ถนนหลวง,ถนนใหญ่
breakthrough(n) การบุกทะลวง,การฝ่าอุปสรรค,การพัฒนา,ความก้าวหน้า
brother(n) พี่ชาย,น้องชาย,พี่น้อง,เพื่อนร่วมงาน, บาทหลวง
bubble(vi) เกิดฟอง,โกง,หลอกลวง
cajole(vt) โอ้โลม,ยกยอ,หลอกลวง
cajolery(n) การโอ้โลม,การยกยอ,การลวง
camouflage(n) การลวงตา,การปลอมตัว,การพรางตา,การซ่อน
camouflage(vt) ซ่อน,ลวงตา,ปลอมตัว,พรางตา,อำพราง
capital(n) เมืองหลวง,นครหลวง,ทุนทรัพย์,เงินทุน
catchy(adj) ที่จับใจ,มีเล่ห์,ลวง
causeway(n) ทางหลวง
charlatan(n) คนล่อลวง,คนปลิ้นปล้อน,คนคุยโต,หมอกำมะลอ
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
cheat(vt) โกง,หลอกลวง,ฉ้อฉล,ใช้เล่ห์
clergyman(n) พระคริสต์,หมอสอนศาสนา,บาทหลวง,พระ,สาธุคุณ
coax(vt) เกลี้ยกล่อม,หลอกลวง,คะยั้นคะยอ
commissioner(n) ข้าหลวง,เจ้าหน้าที่,อธิบดี,ผู้ตรวจการ,กรรมาธิการ,กรรมการ
corrupt(vt) ทำให้เลว,ติดสินบน,ฉ้อราษฎร์บังหลวง,ทำให้เน่าเปื่อย
corruption(n) ความทุจริต,การรับสินบน,การติดสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
cozen(vt) โกง,หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ล่อลวง,หลอกต้ม
cozenage(n) การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม
crown(n) มงกุฎ,มาลัย,เครื่องประดับศีรษะ,ราชวงศ์,กษัตริย์,หลวง
deceit(n) การโกหก,การโกง,การหลอกลวง,กลอุบาย
deceitful(adj) หลอกลวง,เสแสร้ง,ไม่ซื่อ
deceive(vt) หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ลวง
deception(n) ความหลอกลวง,การตบตา,ความเข้าใจผิด,เล่ห์เพทุบาย,การต้มตุ๋น
deceptive(adj) ที่งหลอกลวง,ที่แกล้งทำ,ที่ตบตา
decoy(n) สิ่งล่อ,นกต่อ,เหยื่อ,เป้าหลอก,ผู้ล่อลวง
delude(vt) หลอกลวง,ตบตา,แหกตา,ทำให้เข้าใจผิด
delusion(n) การหลอกลวง,การตบตา,โมหันธ์,ภาพลวงตา,ความเข้าใจผิด
delusive(adj) หลอกลวง,ตบตา,ซึ่งทำให้เข้าใจผิด
dishonesty(n) ความไม่สุจริต,ความไม่ซื่อสัตย์,ความหลอกลวง
DOUBLE-double-cross(vt) โกง,ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง,คดโกง
dupe(n) คนถูกหลอกลวง,คนถูกหลอกใช้,คนถูกต้มตุ๋น,หมู

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ASRoma (name) เป็นสโมสรฟุตบอลชั้นนำของอิตาลี ตั้งอยู่ในกรุงโรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลี
Axapta (n) Axapta เป็นโปรแกมทางด้าน บัญชีระดับสูงและ ERP หลายคนยังอาจไมรู้ว่า Axapta ได้เปลี่ยนเจ้าของมากี่ครั้ง Axapta มีชื่อเดิมคือ Damgaard Axapta เดิมที Axapta ถูกสร้างโดย 2 พี่น้องตะกูล Damgaard ที่ชื่อ Erik และ Preben ชาว เดนมาร์ ณ. Copenhagen (เมืองหลวงเดนมาร์ ) Axapta ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1983 เพื่อ ส้รางตลาดระดับสากล มีความยืดหยุ่น มีเพียง CD 1 แผ่นที่บรรจุโปรแกรม Axapta สามารถทำการตลาด ได้ทุกประเภท มันคือนวัตกรรมใหม่และ สนับสนุนความต้องการของตลาด นี้คือมุมมองของ Erik และ IBM ได้ซื้อ Axapta ในปี 1996 เพื่อมาทำตลาดที่ อาเมริกา Axapta สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น ERP มีระบบ Manufacturing และ CRM อยู่ในตัวและ สามารถทำการ Customization โดยมี ภาษาในการพัฒนาโครงสร้างคล้ายกับ JAVA ได้เติบโต จากยุโรปและในปี 1996 IBM ได้ซื้อ Axapta มาทำตลาดที่อาเมริกา IBM ได้ตั้งทีม เพื่อทำการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง แต่ลูกค้าส่วนมาก ไม่ต้องการสัมนา เรื่อง Hardware Database และโคร้งสร้าง IBM มีประวัติความนิยมที่ยาวนาน และมี Software หลากหลายที่น่าสนใจ ตัวอย่าง Software Business Management Series ในปี 1988 , Platinum Software ในปี 1990, Lotus Notes ในปี 1994, Axapta ในปี 1996 ,ACCPAC ในปี 1999 นี่คือแผนการตลาดของ IBM แต่ IBM ไม่ได้มุ่งเป้าหลายหลักไปที่ Axapta หลังจากที่ Axapta อยูกับ IBM ถึงปี 2000 Axapta (Damgaard Software) ได้ถูกหล่อหล่อมพัฒนาโดยทีมพัฒนา Danish rival Navision Software ในปี 2001 ในปี 2002 Microsoft ได้ Navision Axapta และ Navision Attain โดยซื้อในราคา $US 1.4 พันล้าน (ประมาณ 57.4 พันล้านบาท) เป็นมูลค่าที่มากที่สุดที่ Microsoft มากที่สุดที่เคยได้มา (นี่เป็นราคาที่สูงมากที่ซื้อมา ถ้าเทียบกับ ACCPAC ซึ่งเป็น Software accounting ที่ดีทีสุดในอเมริกาขณะนั้น และมีฐานลูกค้าที่มากกว่า (41,000 ถึง 1.2 ล้านราย) มีมูลค่าเพียง $US 120 ล้าน เท่านั้น (ประมาณ 4.92 พันล้าน) ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dynamics AX (Axapta version 4.0) ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaiaxapta.com
Bangkok[แบง ค๊อก] (n) กรุงเทพ เมืองหลวงของประเทศไทย
British Deputy High Commissionรองข้าหลวงใหญ่แห่งสหราชอาณาจักร
catastrophic (adj ) เหตุร้ายกาจม ความหายนะม ให้ผลหายนะอย่างใหญ่หลวง
commissionerข้าหลวง
court jester (n ) ตัวตลกวังหลวง
deacon (n ) ผู้ช่วยบาทหลวง
deceivingly[yaang lawk-luang] (adv ) อย่างหลอกลวง
DELUSIONAL ( ) หลอกลวง
Deputy Governorรองข้าหลวง เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนฝ่ายปกครองในดินแดนของสหราชอาณาจักร ตำแหน่งนี้ปรากฎเฉพาะอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือ เทียบได้ตำแหน่งผู้ช่วยข้าหลวง (Lieutenant-Governor) ในอาณานิคมอื่นๆ
Dynamics AX (n) (n) Axapta เป็นโปรแกมทางด้าน บัญชีระดับสูงและ ERP หลายคนยังอาจไมรู้ว่า Axapta ได้เปลี่ยนเจ้าของมากี่ครั้ง Axapta มีชื่อเดิมคือ Damgaard Axapta เดิมที Axapta ถูกสร้างโดย 2 พี่น้องตะกูล Damgaard ที่ชื่อ Erik และ Preben ชาว เดนมาร์ ณ. Copenhagen (เมืองหลวงเดนมาร์ ) Axapta ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1983 เพื่อ ส้รางตลาดระดับสากล มีความยืดหยุ่น มีเพียง CD 1 แผ่นที่บรรจุโปรแกรม Axapta สามารถทำการตลาด ได้ทุกประเภท มันคือนวัตกรรมใหม่และ สนับสนุนความต้องการของตลาด นี้คือมุมมองของ Erik และ IBM ได้ซื้อ Axapta ในปี 1996 เพื่อมาทำตลาดที่ อาเมริกา Axapta สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น ERP มีระบบ Manufacturing และ CRM อยู่ในตัวและ สามารถทำการ Customization โดยมี ภาษาในการพัฒนาโครงสร้างคล้ายกับ JAVA ได้เติบโต จากยุโรปและในปี 1996 IBM ได้ซื้อ Axapta มาทำตลาดที่อาเมริกา IBM ได้ตั้งทีม เพื่อทำการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง แต่ลูกค้าส่วนมาก ไม่ต้องการสัมนา เรื่อง Hardware Database และโคร้งสร้าง IBM มีประวัติความนิยมที่ยาวนาน และมี Software หลากหลายที่น่าสนใจ ตัวอย่าง Software Business Management Series ในปี 1988 , Platinum Software ในปี 1990, Lotus Notes ในปี 1994, Axapta ในปี 1996 ,ACCPAC ในปี 1999 นี่คือแผนการตลาดของ IBM แต่ IBM ไม่ได้มุ่งเป้าหลายหลักไปที่ Axapta หลังจากที่ Axapta อยูกับ IBM ถึงปี 2000 Axapta (Damgaard Software) ได้ถูกหล่อหล่อมพัฒนาโดยทีมพัฒนา Danish rival Navision Software ในปี 2001 ในปี 2002 Microsoft ได้ Navision Axapta และ Navision Attain โดยซื้อในราคา $US 1.4 พันล้าน (ประมาณ 57.4 พันล้านบาท) เป็นมูลค่าที่มากที่สุดที่ Microsoft มากที่สุดที่เคยได้มา (นี่เป็นราคาที่สูงมากที่ซื้อมา ถ้าเทียบกับ ACCPAC ซึ่งเป็น Software accounting ที่ดีทีสุดในอเมริกาขณะนั้น และมีฐานลูกค้าที่มากกว่า (41,000 ถึง 1.2 ล้านราย) มีมูลค่าเพียง $US 120 ล้าน เท่านั้น (ประมาณ 4.92 พันล้าน) ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dynamics AX (Axapta version 4.0) ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaiaxapta.com
falsi crimen (n) ความผิดทางอาญาประเภทหลอกลวง
fudge (vt ) เปลี่ยนเพื่อการหลอกลวง
Governor-general (n ) ข้าหลวงต่างพระองค์ในดินแดนของอังกฤษ
Grenadier (uniq ) แกรนาเดียร์ เป็นทหารพิเศษในทวีปยุโรป ในยุคแรกหมายถึงพลขว้างระเบิด ต่อมาหมายถึงพลทะลวงข้าศึก
hose (n vt slang ) 1. อวัยวะเพศชาย 2. มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง 3. โกหก หลอกลวง โกง
illusionistนักเนรมิตภาพลวง
Imperial Household Agency (org ) สำนักพระราชวังหลวง เป็นฝ่ายบริหารจัดการส่วนราชวงศ์ญี่ปุ่น
Imperial Palace (n ) พระราชวังหลวง
Lieutenant-Governorผู้แทนข้าหลวง เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนฝ่ายปกครองในดินแดนของสหราชอาณาจักร
M.L. (abbrev ) หม่อมหลวง
phishing (n ) การหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต, การส่งข้อความที่ดูน่าเชื่อถือ เพื่อหลอกลวงให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบัตรเครดิต ฯลฯ ลงไป
See also: S. fishing, R. phishing email
Prague[ปราก] (n ) ชื่อเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก
pseudoarthrosisภาวะข้อต่อลวง
Reykjavik (n) เมืองหลวงประเทศ Iceland
rickrolling (n ) เป็นการหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ตประเภทหนึ่ง ที่ผู้หลอก แสดงลิงค์ในเรื่องที่ผู้อ่านสนใจแต่เมื่อคลิ๊กลิงค์นั้นๆไปแล้ว เนื้อหาที่ปรากฏกลับเป็นมิวสิควีดีโอของ Rick Astley ในเพลง Never Gonna Give You Up
Siam City Bank (org ) ธนาคารนครหลวงไทย
yangon (n ) ย่างกุ้ง (เมืองหลวงประเทศพม่า)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
牧師[ぼくし, bokushi] (n) บาทหลวง,ผู้สอนศาสนา
首都[しゅと, shuto] (n) เมืองหลวง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
上京[じょうきょう, ] 1.การไปโตเกียว 2.การไปเมืองหลวง
眉唾物[まゆつばもの, ] เรื่องหลอกลวง เรื่องไม่จริง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[みやこ, miyako] Thai: เมืองหลวง English: capital
騙す[だます, damasu] Thai: ออกอุบายหลอกลวง English: to trick
東京[とうきょう, toukyou] Thai: โตเกียว(เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น) English: Tokyo (pl)
京都[みやこ, miyako] Thai: เมืองหลวง

German-Thai: Longdo Dictionary
Berlinกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
Hauptstadt(n) |die, pl. Hauptstädte| เมืองหลวง
Moskauกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย
Korruption(n) |die, pl. Korruptionen| การโกงกินบ้านเมือง, การคอรัปชั่น, ความทุจริต, การรับสินบน, การติดสินบน, การฉ้อราษฎร์บังหลวง เช่น Das Wichtigste ist es derzeit meiner Ansicht nach, Ordnung zu schaffen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und gegen Korruption vorzugehen., See also: S. die Bestechung
durchschauen(vt) |durchschaute, hat durchschaut| เข้าใจทะลุปรุโปร่ง, เห็นหมด(มักหมายถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน) เช่น Mich kann er nicht täuschen. Ich habe seine Pläne durchschaut. เขาไม่สามารถหลอกลวงฉันได้ ฉันเข้าใจแผนการณ์ของเขาหมด
Versuchung(n) |die, pl. Versuchungen| การล่อลวงให้ทำในสิ่งที่คนเราไม่อยากทำ, การชักจูงในทางที่ไม่ดี เช่น Einmal war er in Versuchung, die Armbanduhr zu stehlen. ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกล่อลวงให้ขโมยนาฬิกาข้อมือ
betrügen(vt) |betrügt, betrog, hat betrogen, jmdn. um etw.| หลอกลวง, โกหก, ปลิ้นปล้อน เช่น Andy hat seine Eltern um ihr Geld betrogen. แอนดี้หลอกลวงเอาเงินมาจากพ่อแม่ของเขา

French-Thai: Longdo Dictionary
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top